Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vijverstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerVijverstraat 168-113 8-119 F-246F-241
 huisnummer lager  huisnummer hogerVijverstraat 20(niet bekend)(niet bekend)F-245F-240


Naastliggers vanVijverstraat 16
ten oostenVijverstraat 18
ten zuidenGrote Ossenmarkt 13
ten westende Vijverstraat
ten noordende Vijverstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Vijverstraat 20Pothondjessteeg ten oosten


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0090v van 3 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende stalling destijds van burgemeester Heere Jans
naastligger ten westende stalling nu gekocht door Jan Luyties smid


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0090v van 3 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende stalling destijds van burgemeester Heere Jans
naastligger ten westende stalling nu gekocht door Jan Luyties smid


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0237v van 1 mei 1653 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten westende uitgang van de hof van burgermr. Hans Harmens


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0237v van 1 mei 1653 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten westende uitgang van de hof van burgermr. Hans Harmens


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0146r van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJelle Auckes
naastligger ten noordenJoan Ammama lid Gedeputeerde Staten van Friesland


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0155v van 8 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHomme Dircks


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0032ra van 10 mei 1668 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Sybes c.s.
naastligger ten westende kamer van Claes Pytters


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0032ra van 10 mei 1668 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Sybes c.s.
naastligger ten westende kamer van Claes Pytters


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0032va van 10 mei 1668 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Ruierd Hilbrandts commandeur


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0032va van 10 mei 1668 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 20Vijverstraat ZZ [niet vermeld]1261‑22‑00 GGgrote stal met een wagenhuis ten westen
koper provisioneelLolcke Obbes
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van Ruierd Hilbrandts commandeur
naastligger ten noordenhet huis waar het Witte Paerdt uithangt het Witte Paard
verkoperJohan Ammama mede voor zijn kinderen, weduwnaar vanlid Gedeputeerde Staten van Friesland
verkoperwijlen juffrouw Catharina de Fries


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 10rVijverstraat 16Homme Dirx, stuurmanf. 0-00-00


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0016ra van 10 mrt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHomme Dirx
naastligger ten oostenniet verder dan de plaats van Alewijn Pybes


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0262v van 18 feb 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHomme [staat: Hobbe] Dircks


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0036r van 9 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHomme Dircks stuurman


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0349r van 18 jan 1691 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 20Vijverstraat ZZ110‑00‑00 CGhuis
koperJan Jansen c.u.timmerman
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Martien Annes
naastligger ten zuidenTeke schoolmeester
naastligger ten westenAlewijn Piebes
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoper van 1/2Dirck Douweshoutmolenaar te Midlum
verkoper van 1/4Jan Jansen Reyers, enmr. gortmaker
verkoper van 1/4Yttie Jans, gehuwd met
verkoper van 1/4Pyter Willemsmoutmaker te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen, timmerman, koopt een huis zz. Vijverstraat. Ten O. erven Martien Annes, ten W. Alewijn Pybes, ten Z. Taeke (Pyters), schoolmeester, ten N. de straat. Gekocht van Dirck Douwes, houtmolenaar onder Midlum, voor 1/2 en Jan Jansen Reyers, mr. gortmaker en Yttie Jans x Pyter Willems, moutmaker te Leeuwarden, elk voor 1/4, voor 110 gg.


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0354r van 8 mrt 1691 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 20Vijverstraat ZZ bij de put, hoek163‑15‑00 GGhoekhuis
koperSaeke Tjebkes c.soc., gehuwd metoud wijdschipper
koperUylckjen Warners
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenAlewijn Pybes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenstraat
verkoperde kinderen en erfgenamen van wijlen Sybren Buwes, gehuwd mettrekschipper op Leeuwarden
verkoperwijlen Antie Tjebkes


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0375r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTaeke schoolmeester
naastligger ten westende tuin van Neeltie Heeres
naastligger ten westenJentie Hommes
naastligger ten westende tuin van Claes Pyters


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0375r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTaeke schoolmeester
naastligger ten westende tuin van Neeltie Heeres
naastligger ten westenJentie Hommes
naastligger ten westende tuin van Claes Pyters


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0375v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJentie Hommes


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0080r van 21 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaas IJsenbeeck mr. timmerman


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0178r van 18 jun 1702 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 16Vijverstraat ZZ100‑00‑00 CGwoning
koper door niaarJan Jacobs mr. vleeshouwer
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
geniaarde koperLieuwe Stoffels c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Claes IJsenbeek
naastligger ten zuidenJan Jacobs de Reus
naastligger ten westenJan Jacobs de Reus
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperde stad Harlingen: weesvoogdij


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-113Vijverstraat 16kamer
eigenaarwed. Jan Jacobs
gebruikerwed. Jelle Sybes
grondpacht aan Doedtie Lieuwes erven
grondpacht00‑07‑00 CG
aanslag grondpacht00‑01‑12 CG
opmerkinginsolvent


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0296r van 11 apr 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes IJsenbeek


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-113Vijverstraat 16kaemer
eigenaarLambert Reus
opmerkinginsolvent
aansl. huurw. voldaan‑‑
grondpacht aan Doetje Lieuwes erven
grondpacht00‑07‑00 CG
aanslag grondpacht00‑01‑12 CG
aansl. grondp. voldaan16‑8‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0089v van 1 dec 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPyter Jansen Scheltema n.u.


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0217v van 14 jan 1725 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstal in gebruik door Douwe Reins


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-113Vijverstraat 16woning
eigenaarwed. Lammert Reus
gebruiker
opmerkingpauper
grondpacht aan Doetje Lieuwes erven
grondpacht00‑07‑00 CG
aanslag grondpacht00‑01‑06 CG
opmerkinginsolvent


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-113Vijverstraat 16woning
eigenaarwed. Lammert Reus
gebruikerLijsbet Teunis
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG
grondpacht aanerven Doettie Lieuwes
grondpacht00‑07‑00 CG
aanslag grondpacht00‑01‑06 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0150r van 2 dec 1736 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerryt Tiallings mr. gortmaker


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0267r van 21 okt 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPothondjessteeg [staat: doorgaande steeg]


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-113Vijverstraat 16woning
eigenaarwed. Lammert Reus
gebruikerLijsbet Teunis
huurwaarde24‑07‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑07‑04 CG
opmerkingwaarvan 7 stuivers afgeloste grondpacht


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0247v van 15 dec 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Scheltema koopman


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0119r van 7 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenmr. Jan de Reus


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0068v van 5 okt 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 20Vijverstraat ZZ 18/201311‑14‑00 GGdubbelhuis
koperPieter Hylkes, gehuwd metmr. timmerman
koperLolkie Scheltema
huurderSybren Hingst
huurderKlaas Anjus c.u.mr. scheepstimmerman
naastligger ten oostenKeimpe Douwes
naastligger ten zuidenLijske Jans e.a.
naastligger ten zuidenAanneke Jans e.a.
naastligger ten westenburgerkolonel Jan de Reus
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperFoekje Pieters Scheltema, gehuwd met
verkoperHinne Sannesmr. bakker te IJlst


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0132r van 21 jun 1778 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gerryt Jans


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0301r van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 20Vijverstraat ZZ 18/201500‑00‑00 GGdubbel huis
koperJarig Cornelis, gehuwd met
koperJanke Piebes
huurder grootste huisHendrik Arriaans scheepstimmerman
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen K. D. Vlasblom
naastligger ten zuidenburgemeester Syds Schaaf
naastligger ten westenstadskolonel Jan de Reus
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperJanke Scheltema, gehuwd met
verkoperRudolf Nauta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJarig Cornelis x Janke Piebes kopen dubbel huis op de Vijverstraat, verdeeld in twee bijzondere woningen. Het grootste thans bewoond door Hendrik Arians, scheepstimmerman, het andere door N.N. Geen grondpacht. Ten O. erven K.D. Vlasblom, ten Z. burgemeester Syds Schaaf, ten W. stadscollonel Jan de Reus, ten N. de straat. Gekocht van Janke Scheltema, huisvrouw van dr. Rudolph Nauta en met dezelve haar man gesterkt, woonachtig te Franeker, voor 1500 gg. ofwel 2100 cg.


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0210r van 14 mrt 1790 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJarig Cornelis


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0025r van 15 apr 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 20Vijverstraat ZZ 18/202100‑00‑00 CGdubbel huis
koper van 1/2Johannes Adema koopman
koper van 1/2Jan Krop, gehuwd met
koper van 1/2Sipkje Christiaans
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Keimpe Douwes Vlasbloem
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan de Reus
naastligger ten zuidenburgemeester Syds Schaaf
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperJarig Cornelis, gehuwd met
verkoperJanke Pieters


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0203r van 22 jun 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 20Vijverstraat ZZ 18/201000‑00‑00 GGdubbel woonhuis
koperWillem Pieters te Akkrum de Gekroonde Zeevaart
koperEelco de Vries te Akkrum
huurderLouw P. Louw c.u.70‑00‑00 CG
huurderWillem Dirks c.u.34‑00‑00 CG
naastligger ten noordenVijverstraat
naastligger ten westenChristiaan Christoffels
verkoper q.q.Hotze Romkes, curatorkoopman
verkoper q.q.Jan van der Veen, curatoren overkoopman
verkoperWillem Pieters, houder van een reversael ten laste van te Akkrum
verkoperEelco de Vries, houder van een reversael ten laste van te Akkrum
verkoperJohannes Adama
verkoperJan Crop
verkoperSepkjen Christiaans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Pieters en Eelco de Vries, beide te Akkrum, kopen een dubbel huis zz.Vijverstraat, genaamd de gekroonde zeevaart. Ten W. Christiaan Christoffels, ten N. de straat.


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0237r van 15 jun 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenherberg de Hoop


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0006v van 17 mei 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenherberg de Hoop


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0303r van 27 nov 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijverstraat 20Vijverstraat ZZ 18/20521‑00‑00 CGdubbel huis
koperSymon Schuurman, gehuwd met
koperSepkje Christiaans
huurder deel in gebruik als herbergElsje Steen
huurder deel in gebruik als herbergwijlen Frans Brouwenstein
huurder deel in gebruik als herbergChristina Brouwenstein
huurder deel in gebruik als herbergwijlen Louw P. Louw
huurder het andere deelsergeant majoor van Haagen c.u.
naastligger ten oostenPothondjesteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten zuidende Lutherse Gemeente
naastligger ten westenChristiaan Christoffels
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoper van 1/2Elisabeth Gerrits, weduwe van te Akkrum
verkoper van 1/2wijlen Willem Pieters
verkoper van 1/2Margen Zijlstra, gehuwd met
verkoper van 1/2D. Nieuwbuurmedicinae doctor
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(18 en 20) Symon Schuurman x Sipkje Christiaans koopt een groot, dubbel huis c.a., zz. Vijverstraat, deels verhuurd als herberg aan Elsje Steen wv Frans Brouwenstein, en Christina Brouwenstein wv Louw P. Louw. En ook deels verhuurd aan serg. majoor Van Haagen. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de nieuwe Lutherse Kerk en anderen, ten W. Christiaan Christoffels, ten N. de Vijverstraat. Gekocht van Elisabeth Gerrits wd. Willem Pieters te Akkrum voor 1/2, en Marjan Zijlstra x med. dr. Dirk Nieuwbuur voor 1/2, voor 521 gg.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-129, pag. 129Vijverstraat 16Symon Schuurmans


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0158r van 30 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenChristiaan Christoffels


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0298r van 25 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenherberg de Hoop


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-119, pag. 170Vijverstraat 16Christiaan Christoffels0‑10‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-245Vijverstraat 20Helenageb 1783 ... , ovl 19 jan 1812 HRL; ten huize van de castelein S.D. Schuurmans wijk F-245, Vijverstraat; BS ovl 1812


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-245Vijverstraat 20Neeltje de Graafgeb 1787 ... , ovl 5 apr 1813 HRL; wijk F-245; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-246Vijverstraat 16Simon Douwes Schuurman... Geert Feykes de Vries, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-245 en wijk F-246, kastelein, 1814. (GAH204); eduwe S.S. eigenaresse van percelen nrs. 1215-1217 te HRL, tappersche, ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Vijverstraat 20 S. Schuurmanfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-246Vijverstraat 16Simon Schuurmans Simon Schuurmans kastelein
F-245Vijverstraat 20Simon Schuurmans Simon Schuurmans kastelein


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1425Vijverstraat 16wed. Simon SchuurmanstapperscheHarlingenhuis (54 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Vijverstraat 20 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-245Vijverstraat 20Sipkje Christiaans Kingma... Kerk HRL 1796, BS ovl 1812, huw 1826, ovl 1847; oud 69 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, tapperse, wijk F-245; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-246Vijverstraat 16Johannes Riddersma... ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, 233 oud 39 jaar, geb Franeker (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-246; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-246Vijverstraat 16Maria Jans Ros... ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, 233; oud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-246; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-245VijverstraatSipkje Cristiaans Kingma69 jtapperscheHarlingenv, protestant, weduwe
F-246VijverstraatJan Riddersma39 jgeenFranekerm, rooms katholiek, gehuwd
F-246VijverstraatMaria Ros30 jLeeuwardenv, rooms katholiek, gehuwd
F-246VijverstraatJohannes Riddersma8 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-246VijverstraatAnna Riddersma5 jMiddelbeersv, rooms katholiek, ongehuwd
F-246VijverstraatSebastiana Riddersma3 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-246VijverstraatCecilia Riddersma1 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-246VijverstraatAnna Ros2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Vijverstraat 20 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Vijverstraat 20 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Vijverstraat 20 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 540 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-246Vijverstraat 16Sepkje Christiaans Kingma, overleden op 4 april 184779 jr (geboren 7/5/1768), overleden Vijverstraat F 246, laatst wed. Simon Schuurmans, moeder van Grietje Jans Krof (vrouw van Geert Kemper) (uit 1e huwelijk) en van wijlen Christiaan (man van Eelkje Jans van der Wijk, schuitvaarster, vader van minderjarige Tjepkje, Attje, Simontje, Jantje en Sjoerdtje Christiaans Schuurmans) en wijlen Sjoerdje Simons Schuurmans (vrouw van Pieter Schenkius, moeder van Simon, kleermakersbaas en Klaasje Pieters Schenkius, dienstmeid) (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-246Vijverstraat 16Henrik G. J. Hellund, overleden op 3 september 1847(Certificaat van onvermogen), G. J.=Gustaf-Johansson, 51 jr, geboren Jacobstad/Finland, overleden Vijverstraat F 246, scheepstuiger, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-245Vijverstraat 20Jouwerke Johannes Woudenga, overleden op 19 december 1847(Certificaat van onvermogen), 20 jr, geboren Dronrijp 25/2/1827, overleden Vijverstraat F 245, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1850 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51028 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 8 en 12 van 6 mrt 1850
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-245Vijverstraat 20provisionele en finale toewijzingfl. 400huis genaamd de Stoomboot in de Vijverstraat F-245
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperDieuwke Thomas Dijkstra (wv jan gerbens ferwerda)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-245Vijverstraat 20Anna Knoop... Gerbens); BS huw 1837, ovl 1839, huw 1840, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk D-069, wijk E-008, wijk F-245, 317, wijk G-013, wijk H-010, 157, supp wijk G-397; oud 41 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1855 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49053 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 135 en 140 van 13 dec 1855
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-245Vijverstraat 20provisionele en finale toewijzingfl. 950huis F-245
 
verkoperCornelis Keyzer
koperLubertus Jans Kroese


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2350Vijverstraat F-246Evert Posthumawoonhuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-245Vijverstraat 20Doetje Jacobsgeb 1790 HRL, ovl 3 jul 1864 HRL; wijk F-245, ongehuwd, dv Jacob Teunis en Baatje Pieters; BS ovl 1864; geb 10 jul 1789, ged 28 jul 1789 Grote Kerk HRL, dv Jakob Teunis en Baartje Pieters


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4080Vijverstraat F-240Jan Lubbertus Kroesewoonhuis
Sectie A nr. 4079Vijverstraat F-241Jelle Martens van der Walwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1427Vijverstraat 16 (F-241)Willem van der Meijwoonhuis
Sectie A nr. 4495Vijverstraat 20 (F-240)Trijntje Bastra (wed. M. v.d. Molen, en Cons.)woonhuis


1915 - schoolgeld
vermeld adresnaam
Vijverstraat 20Frederik Casper


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Vijverstraat 20J. Weverhoutwerker
Vijverstraat 20aJ. Schoottransportarbeider


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Vijverstraat 16L.J. (Lolke) Gutman


1976 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Vijverstraat 16Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1976
  terug