Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 95
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 957-028 7-028 C-077C-071


Naastliggers vanVoorstraat 95
ten oostenVoorstraat 97
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 93
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 95Schoolsteeg ten westen


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0115v van 30 apr 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 95Voorstraat NZ hoek Schoolsteeg [staat: hoek gortmakerssteeg]1190‑00‑00 GGwoonhuis
koperSytze Pieters, gehuwd methuikmaker
koperAnna Edes
verpachter grondCornelis Conincx 1‑08‑00 CG
naastligger ten oostenSymon Harmens
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: steeg]
naastligger ten westenAnna Reyns
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHarmen Martens, gehuwd met
verkoperTyam Jeltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSytze Pieters x Anna Edes kopen een huis nz. Voorstraat op de hoek van de Gortmaeckers steege. Ten O. Symon Harmens, ten W. de steeg en Anna Reyns. Grondpacht 28 st aan Cornelis Coninx. Gekocht van Harmen Martens x Tyam Jelles voor 1190 GG.


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0456v van 17 mrt 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 95Voorstraat NZ846‑00‑00 GGhuis
koperPyer Tyetes, gehuwd met
koperAelcke Romberts
verpachter grondde weduwe van Cornelis Coninghs 1‑08‑00 CG
naastligger ten oostenSymen Harmens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: steeg] waarvan vrij medegebruik
naastligger ten westenRintse Romckes
naastligger ten noorden*Hylcke Hayes
verkoperClaes Janstimmerman


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0463v van 7 apr 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 93achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0018v van 16 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 97, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPyer Tytes


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 97, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0098r van 19 apr 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 93achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0120r van 21 nov 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 97, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPyer Tytes


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0130v van 16 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 97, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPier Tytes


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0221v van 5 jun 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 93achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0309v van 28 apr 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 93achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0374r van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 95Voorstraat NZ846‑00‑00 GGhuis met plaats daar achter
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostende erfgenaam van mijnheer Jan Nanninghs
naastligger ten oostenburgemeester Dirck Willems
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenMaycke Claesen, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Claes Harmens
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Syou Tomas, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Pieter Simons
verkoper q.q.Rinse Nannes, geauthoriseerde curator over
verkoperhet nagelaten weeskind van wijlen Tomas Pieters, gehuwd met
verkoperwijlen Jantyen
verkoper q.q.Rinse Nannes, geauthoriseerde curator over
verkoperhet weeskind van wijlen Gaatse Pieters, gehuwd met
verkoperCelycke Heymans
verkoper q.q.Claes Pieters, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Gerryt Pieters, geauthoriseerde curatoren over
verkoperde zes nagelaten weeskinderen van wijlen Beyts Pieters, gehuwd met
verkoperwijlen Cent Reiners
verkoperDirck Lourens voor zijn twee kinderen, weduwnaar van
verkoperwijlen Eelck Pieters
verkoperClaes Pieters
verkoperGerryt Pieters
verkoperJelte Pieters


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0386r van 7 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 95Voorstraat NZ1767‑14‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen mijnheer Jan Nannings
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Dirck Willems Keth
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenMaycke, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Claes Harmens
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0028r van 7 nov 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 93achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0058r van 16 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 95Voorstraat NZ1350‑00‑00 GGhuis, met het gebruik van de steeg ten westen
koperWybe Hanses, gehuwd metschoenmaker
koperPytke Piebes
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Cornelis Conings 1‑08‑00 CG
naastligger ten oostenSybrant Feyckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van de erfgenamen van wijlen Rinse Romckes, gehuwd met
naastligger ten westenAnna Reins
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPier Tytes usu fructuarius, weduwnaar van
verkoperwijlen Aeltie Romckes
verkoperAntie Claeses, gehuwd met
verkoperEpe Wolters
verkoperWytske Aebes, gehuwd met
verkoperRuierd Widmers, beiden dochter en maior annis zijn van
erflaterwijlen Aeltie Romckes


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0014v van 11 jun 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 91, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWybe Hansen


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0120r van 20 dec 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 95Gortmakerssteeg hoek Voorstraat0‑00‑00 CGhuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sibrant Feykes
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenGortmakerssteeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jan Jacobs, curator
verkoper q.q.Piter Everts, curatoren over
verkoper van 1/2de weeskinderen van wijlen Wibe Hansen, gehuwd met
verkoper van 1/2wijlen Pitie Pibes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild door (de curatoren over) de weeskinderen van Wibe Hansen voor 1/2 en zijn weduwe Pietie Pibes voor 1/2, een huis op de hoek van de Gortmakerssteeg en Voorstraat, Ten O. erven Sibrant Feyckes, ten W. de Gortmakerssteeg. Grondpacht niet genoemd.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0060r van 12 mrt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 95Voorstraat NZ786‑00‑00 GG1/2 huis
koperHendrick Hendrycx c.u.gortmaker
eigenaar van 1/2Jan Anskes
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Sybrant Feykes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: steeg]
naastligger ten westenvoormalige eigenaar Rinse Romkes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMaycke Jans van der Laen, gehuwd met
verkoperSuuffrido Johannessecretaris op Ameland te Ameland


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0104v van 28 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 95Voorstraat NZ870‑00‑00 GG1/2 huis
koperHendrick Hendrix c.u.
eigenaar van 1/2Hendrick Hendrix c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Sybrant Feyckes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Anskes c.u.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0146v van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 6achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0167v van 2 mrt 1645 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 95Schoolsteeg OZ [staat: Gortmakerssteeg]118‑00‑00 GGkamer
koperHessel Jacobs Hinxt c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende kamer van Stoffel Baniers
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
naastligger ten noordenGerryt Wouters
naastligger ten noordenals bewoner Dirck Dirx
verkoperHaantie Jans Lamckema
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Hessel Jacobs Hingst koopt een camer in de Gortmakerssteeg. Naastliggers zijn in de acte genoemd. Gekocht van Haentje Jans Lamckema?, voor 118 gg.


1656 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 95, HarlingenVoorstraat 95'1656'


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0095v van 29 nov 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 95Voorstraat NZ1488‑00‑00 GGhuis
koperburgervaandrig Willem Hendricx
naastligger ten oostenImscke Sybrants
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
naastligger ten noordenHylck Romckes
verkoperHil Boeles, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Hendricx


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0076v van 27 jan 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 93, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBente Gossis


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0077r van 27 jan 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 95Schoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]65‑00‑00 GGkamer
koper door niaarGerrit Gouckes
geniaarde koperSicke Lieuwes c.u.gortmaker
naastligger ten oostenGerrit Gouckes
naastligger ten zuidenJacob Auckes
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
naastligger ten noordenGerrit Gouckes
verkoperHessel Jacobs Hingst
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(2 achter) Gerrit Gouckes koopt, na niaar ratione vicinitatis, een camer in de Gortmakerssteeg, met ten O. en N. de koper, ten Z. Jacob Auckes, ten W. die steeg. Gekocht van Hessel Jacobs Hingst, voor 65 gg.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0076r van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 93oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Vosma


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 4vVoorstraat 95Vosma, koopmanf. 70000-00-00 (36000+9000+25000)


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0004v van 20 jan 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 95Schoolsteeg OZ [staat: Gortmakerssteeg]126‑00‑00 GGkamer
koper door niaarburgervaandrig Dominicus Marnstra, gehuwd metnotaris
koper door niaarTrijntie Pieters Gaermans
geniaarde koperGerryt Gouckeszoutzieder
naastligger ten oostenGerryt Gouckes zoutzieder
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
naastligger ten noordenGerryt Gouckes zoutzieder
verkoperJacob Auckesmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Dominicus Marnstra, not. publ. x Trijntje Pieters Gaermans koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Gerrit Gouckes, zoutzieder, een camer in de Gortmakerssteeg. Ten O. en N. Gerrit Gouckes, ten W. die steeg. Gekocht van Jacob Auckes, mr. metselaar, voor 126 gg.


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0061v van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 93oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Fosma


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0241r van 11 mrt 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 93achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0372r van 20 dec 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 93, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSchoolsteeg [staat: steeg]
naastligger ten oosten1/2 huis bewoond door Joannis Tjebbes gortmaker


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0372v van 20 dec 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 95Schoolsteeg OZ [niet vermeld]500‑00‑00 GG1/2 huis en gorterij
koperJoannes Tjebbes c.u.mr. gortmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
huurder voor 6 jarenN. N.
naastligger ten oostenGerrit Goukes
naastligger ten zuidenGerrit Goukes
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
naastligger ten noordenSytske Aebes
verkoperMinse Corneliskoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(1 achter) Joannes Tjebbes [van der Meulen] koopt 1/2 huis en gorterie aan de nz. Voorstraat. Ten O. en Z. Gerrit Goukes, ten W. de Gortmakerssteeg, ten N. Sytske Abes. Het woonhuis bestaat uit een voorhuis, woonkelder, kelderkamer, zolder en vliering. Het gorthuis is een grote ruimte waarin de molen staat, een paardenstal en de eest, met daarboven een graanzolder en een vliering voor turf. Met vrije reed en drift door de steeg met een paard en met vrije op- en afslag. Gekocht van Minse Cornelis.


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0035v van 13 nov 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 93achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGortmakerssteeg


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-028Voorstraat 95huis
eigenaarJohannes Vosma
gebruikerJohannes Vosma
huurwaarde100‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde20‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-028Voorstraat 95huis
eigenaarJohannes Vosma
huurwaarde100‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde20‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan12‑3‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0090r van 8 dec 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 97, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes Vosma koopman
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0145r van 4 okt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 95achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0145r van 4 okt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 95achterVoorstraat NZ [niet vermeld]1000‑00‑00 CGachterhuis en zomerhuis
kopervroedsman Doede Vosma
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende gorterij van Johannes Tiebbes
verkoperLieuwe Sjoerds, gehuwd met
verkoperAukjen Tieerds
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Doede Vosma, vroedsman, koopt een mooi achterhuis met keuken en bovenkamer, en naast de woning nog een plaets tussen verkopers achtergevel en de keukengevel. Het huis heeft een portaal met een studeerkamer erboven, die over de steeg van verkoper loopt, en nog een tuin die vanaf zijn keuken strekt tot de gorterij van Tjebbe Johannes [v.d. Meulen]. Vrij op- en afslag door de steeg ten W. In de tuin staat een nieuw zomerhuis met beeldwerk etc. Met conditie dat de verkoper door die steeg en zijn keuken naar de achterschuur zal gaan, en door een muur gescheiden zal worden van de koper. etc. etc. Gekocht van Lieuwe Sjoerds [de Bruin] x Aukjen Tjeerds van Esta, voor 1000 cg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-028Voorstraat 95huis
eigenaarvroedsman Vosma
gebruikervroedsman Vosma
huurwaarde100‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde16‑13‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-028Voorstraat 95huis
eigenaarburgemeester Vosma
gebruikerburgemeester Vosma
huurwaarde100‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde16‑13‑06 CG


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0049v van 27 sep 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 97, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Doede J. Vosma


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-028 Voorstraat 95Antje Heeres, bestaande uit 1 persoon, vermogend00‑00‑00 cg0
7-028 Voorstraat 95Ype Heeres, bestaande uit 3 personen05‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-028Voorstraat 95woning
eigenaarwed. Sjoerd Pytters
gebruikerYpe Heeres
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0082r van 27 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 93achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0034v van 17 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 93oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Johannes Tjebbes de oude


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0265r van 14 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 95Voorstraat NZ op de Appelmarkt6000‑00‑00 CGhuis, tuin en pakhuis
koperburgemeester Hendrik Schaaf, gehuwd metkoopman
koperAefke Bierma
naastligger ten oostenmevrouw Johanna Bourboom c.s.de Ossenkop
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
naastligger ten noordenJohannes van der Meulen c.s.
verkopermevrouw Johanna Bourboom, weduwe van
verkoperwijlen gecommiteerde van de Staten van Friesland en burgemeester de heer Dodoneus Vosma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Schaaff, burgemeester x Aefke Bierma koopt een huis en tuin en aparte keukens bezijden 'de Ossekop' en een pakhuis daarachter, op de Appelmarkt. Ten O. de verkoper, ten W. de Gortmakerssteeg, ten N. Johannes Tjebbes van der Meulen, ten Z. de Voorstraat. Met beschrijving van het huis. Er zijn koopbrieven van 26 jan 1644 en van 2 okt 1722. Het pakhuis heeft vrij in- en uitgang op de Oosterwal door een besloten steeg. Gekocht van Johanna Bourboom wd. Dodoneus [Doede] Vosma.


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0002r van 4 apr 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 97, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Schaaf c.u.


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0297v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 97, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende heer A. Blok


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0023v van 18 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 93achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0030r van 9 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 93, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Johannes Tjebbes van der Meulen


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0030r van 9 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 93achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0179r van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 95Schoolsteeg OZ [staat: Gortmakerssteeg] gedeeltelijk het perceel van het oude Gruthuis250‑00‑00 CGstuk grond
koperde heer Minne Clases Blok c.s., gehuwd met
koperJanke Schaaff
naastligger ten oostende heer Minne Clases Blok
naastligger ten zuidende heer Minne Clases Blok c.u.
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTjebbe Johannes van der Meulengrutter
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(1 achter) Minne Clases Blok x Janneke Schaaf koopt 14, 5 voeten grond breed, gerekend van Z. naar N., langs zijn tuin. Het is nu nog bebouwd met een deel van het oude gorthuis van de verkoper, in de Gortmakerssteeg. Verkoper zal dat binnen 1 maand afbreken en de grond schoon opleveren en gaat nieuw bouwen. Ten O. en Z. de koper, ten W. de Gortmakerssteeg. Gekocht van grutter Tjebbe Johannes v.d. Meulen.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0086v van 28 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 93, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Johannes T. van der Meulen


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0086v van 28 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 93achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSchoolsteeg [staat: Gortmakerijsteeg]


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0149v van 24 okt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 97, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Minne Blok


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-026, pag. 106Voorstraat 95wed. M. Blok


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-028, pag. 144Voorstraat 95Minne Blok wed8‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-077Voorstraat 95Klaas Minnes Blok... ovl 1850, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk E-049, , re gattdv1826-1893; eigenaar en gebruiker van wijk C-077, zoutbrander, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-082, stokerij, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-077Voorstraat 95K Blok K Blok zoutbrander


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 282 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-077Voorstraat 95Grietje Klazes Blok, overleden op 13 juni 1826dochter van Klaas Blok, zeehandelaar Voorstraat C 77 (wednr. Johanna Adama) en Janke Zijlstra, zuster van minderjarige Aurelia-Hendrika, Johanna-Elisabeth, Sytske, Aafke-Gezina, Geertruida, Martha-Cornelia en (reeds overleden) Anna-Catharina Klazes Blok, halfzuster van Minne, zoutzieder en Janneke Klazes Blok (uit 1e huwelijk vader). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 283 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-077Voorstraat 95Anna Catharina Klazes Blok, overleden op 8 november 1826dochter van Klaas Blok, zeehandelaar (Voorstraat C 77, wednr. Johanna Adama) en Janke Zijlstra, zuster van minderjarige Aurelia-Hendrika, Johanna-Elisabeth, Sytske, Aafke-Gezina-Geertruida en Martha-Cornelia Klazes Blok (uit 2ehuwelijk vader), halfzuster van Minne, zoutzieder en Janneke Klazes Blok (uit1e huwelijk vader). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 679Voorstraat 95Klaas Minnes BlokzeehandelaarHarlingenhuis en erf (360 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-077Voorstraat 95Daniel Sebesoud 40 jaar, geb Dordrecht en wonende te HRL. 1839, onderwijzer, wijk C-077; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-077Voorstraat 95Jacoba S Bloemoud 41 jaar, geb S. Kapel NBr en wonende te HRL. 1839, wijk C-077; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-077VoorstraatDaniel Sebes40 jonderwijzerDordrechtm, protestant, gehuwd
C-077VoorstraatJacoba Susanna Bloem41 jS.Kapel N. Brabandv, protestant, gehuwd
C-077VoorstraatJacomina Petron. Sebes14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-077VoorstraatPieter Willem Sebes12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-077VoorstraatWillem Anthony Sebes2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-077VoorstraatJohanna Anthonia Sebes10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-077VoorstraatKlara Maria Sebes8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-077VoorstraatAntonia Geertruida Sebes7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-077VoorstraatElizabeth Sebes5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-077VoorstraatMaria Petronella Sebes4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-077VoorstraatJenneke Sebes1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-077VoorstraatDieuwke van der Wielen25 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-077Voorstraat 95Trijntje Klases van der Sluis... dv Klaas Jeltes vdS, en Cecilia Harmanus IJskamp; BS huw 1828, ovl 1876, ovl 1880, bev.reg. Ha18 51 wijk C-077, wijk E-245, supp wijk G-438; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-068; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-077Voorstraat 95Wiebe Blavier... E-245, supp wijk G-438; oud 35 jaar, (geslnm: Blevier), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-068; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 679Voorstraat C-077de Stad Harlingenwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2696*Voorstraat C-071Gemeente Harlingenwoonhuis
Sectie A nr. 2696*Schoolsteeg C-085Gemeente Harlingenschool


1896 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1986
adresgegevens
Voorstraat 95Dirk Dekema vraagt aan de Gemeente toestemming voor het plaatsen van een locomobiel ten behoeve van zijn Fabriek van Suikerwerken in het pand Voorstraat C 71


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5248Voorstraat 95 (C-071)Homme Poortwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 95 Homme Poortwinkelierf. 3000f. 3200


1925 - advertentiebron: Gids voor Harlingen (Ferwerda, dr. S.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 95, HarlingenVoorstraat 95A.M. v/h Homme Poort


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 95A.M. Poortwinkelier
Voorstraat 95H. Poortwinkelier


1930 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 95, HarlingenVoorstraat 95A.M. Poorthuishoudelijke artikelen


1931 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 95, HarlingenVoorstraat 95A.M. Poortgalanterieën, huishoudelijke artikelen, meubelen


1932 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-17840
Voorstraat 95Albert Marinus Poort


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.S. v.d. Meer591Stoff., woninginr.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.S. v.d. Meer591Stoff., woninginr.


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 95rijksmonument 20705
  terug