Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lammert Warndersteeg 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLammert Warndersteeg 103-161 3-183 G-208G-255
 huisnummer lager  huisnummer hogerLammert Warndersteeg 123-171 3-194 G-207G-254


Naastliggers vanLammert Warndersteeg 10
ten oostende Lammert Warndersteeg
ten zuidenLammert Warndersteeg 12
ten westenKruisstraat 12
ten noordende Kruisstraat


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0208r van 13 mrt 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 5oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJasper Boetes


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0340r van 18 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 5oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJasper Botis


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0383r van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0383r van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 10Lammert Warndersteeg WZ [staat: nieuwe kerkstraat]00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger tegenoverde [zout]keet van Coenraad Abbes
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: steeg]
verkoper q.q.Claes Dircks, momber overschipper
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Bote Jaspers c.u.
verkoperFoeck Folckerts voor haar minderjarige zoon, weduwe van
verkoperwijlen Lieuue Jaspers
verkoperTrijn Johannes voor haar minderjarige kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Jaspers
erflaterJasper Botis c.u.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0386v van 7 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHaringh Sitekes


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0386v van 7 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 10Lammert Warndersteeg WZ [staat: nieuwe kerkstraat]226‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHaringh Sitekes
naastligger ten westenJacob
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: Marten Piebessteeg]
verkoperwijlen Jasper Botis c.u.


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0091v van 14 feb 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 5west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jasper Botes


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0219v van 26 apr 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Jan Anskes, en
naastligger ten zuidenCornelis Jeltes


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0219v van 26 apr 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 10kerkhof, bij het944‑05‑00 GGschuur, dorshuis en paardestal
koperHendrick Hansen
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenhet huis van Jan Anskes, en
naastligger ten zuidenCornelis Jeltes
naastligger ten westende schuur van Bartel Cleysens
naastligger ten noordenstraat
verkoperFocke Idses
verkoperJanneke Bas


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0227r van 14 jun 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0227r van 14 jun 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 12kerkhof OZ1061‑00‑00 GGhuis
koperJan Ansckes c.u., en
koperCornelis Jeltes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenkerkhof met de straat tussenbeide
naastligger ten westenJan bakker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFocke Idses c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Anskes en Cornelis Jeltes kopen een huis ten O. van het kerkhof. Ten W. Jan Backer, ten Z. de straat daartussen en het kerkhof. Gekocht van Focke Idses, voor 106 gg.


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0222r van 15 jan 1653 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende woning van Hendrick Hansen
naastligger ten westende woning van Hendrick Hansen


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0221r van 15 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamers van Hendrick Hansen


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0187r van 29 mrt 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Hendrick Hansen


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0013v van 2 mrt 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende huizen van Hendrick Hansen


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0177v van 1 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 10Lammert Warnderssteeg [niet vermeld]212‑00‑00 GGhuis
koperPhilippus Belida advocaat Hof van Friesland
koperEvert Claessen gortmaker
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [staat:straat]
naastligger ten zuidenoud hopman Wytse Pieters
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Lantingh
naastligger ten westenClaes Wopkes bakker
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkoper van 1/2Melle Hanseschirurgijn
verkoper van 1/2Gerryt Willems, erfgenaam ex testamento van zijn huisvrouw
verkoper van 1/2wijlen Sytske Hanses


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0179r van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0179v van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0179r van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 12Lammert Warndersteeg WZ [niet vermeld]120‑00‑00 GGhuis
koperBauckien Claesses, weduwe van
koperwijlen Jan Jansen scheepstimmerman
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMelle Hansenchirurgijn
verkoperGerryt Willems, erfgenaam ex testamento van zijn huisvrouw
verkoperwijlen Sytske Hansen


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0382r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0382r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 10Lammert Warndersteeg WZ hoek Kruisstraat [staat: Lammertssteeg hoek van de straat naar de Turfhaven]258‑00‑00 CGhuis bestaande uit 4 bijzondere woningen die allen verhuurd worden
koperAert Jacobs mr. chirurgijn
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
huurderN. N. 43‑00‑00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [staat: straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenvroedsman Pyter Klinkhamer
naastligger ten westenClaes Wopkes
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkopervroedsman Philippus Belidaadvocaat Hof van Friesland


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-161Lammert Warndersteeg 10keet
eigenaarwed. Dirck Pieters
gebruikerDirck Pieters
huurwaarde200‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde40‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-171Lammert Warndersteeg 12
eigenaarGerrit Jansen
gebruikerGerrit Jansen
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-161Lammert Warndersteeg 10keet
eigenaarwed. Dirk Pieters
gebruikerPieter Tiebbes
huurwaarde200‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde40‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan17‑6‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-171Lammert Warndersteeg 12kamer
eigenaarGerrit Jansen
opmerkingonvermogende


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0094v van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerrit Jansen


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0146r van 11 okt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerrit Jansen


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0173r van 5 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0173v van 5 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerrit Jansen


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0173r van 5 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 12Lammert Warndersteeg WZ200‑00‑00 CGhuis
koperHendrik Gerrits, gehuwd met
koperFrouckje Alefs
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenHarmen Martens
naastligger ten westende weduwe van Pyter Geerts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperReynier Danielsgleibakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Gerrits x Frouckjen Alefs kopen een woning wz Lammert Warnerssteeg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-161Lammert Warndersteeg 10keeth
eigenaarwed. Dirck Pyters
gebruikerPyter Tjebbes
huurwaarde200‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde33‑06‑08 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-171Lammert Warndersteeg 12kamer
eigenaarHendrik Gerrits
gebruikerHendrik Gerrits
opmerkingpauper


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0256v van 20 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik Gerrits


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0256v van 20 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 10Lammert Warndersteeg WZ [staat: hoek Kruisstraat]320‑00‑00 GGhuis
koperJan Eskes, gehuwd metbontwever
koperLijsbeth Pyters
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenHendrik Gerrits
naastligger ten westenAefke Sanstra
naastligger ten noordenKruisstraat
verkoperAndreas Sloterdijkoud rentmeester en koopman
verkoperFeddrik Aises Mahuikoopman
verkoperPieter Gelindakoopman
verkoperLourens Jansen Clinckhamer, gehuwd met
verkoperMaicke Aarts


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0086v van 1 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmanus Portier, gehuwd met
naastligger ten zuidenFroukjen Clases Braem


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0086v van 1 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 10Lammert Warndersteeg WZ131‑00‑00 GGhuis
koperHarmanus Portier, gehuwd methet Wapen van Batavia
koperFroukjen Clases Braem
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenHarmanus Portier, gehuwd met
naastligger ten zuidenFroukjen Clases Braem
naastligger ten westenGrietje Oldaens, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Alexander Wijdenbrug ontvanger-generaal
naastligger ten noordenHarmanus Portier, gehuwd met
naastligger ten noordenFroukjen Clases Braem
verkoperGrietje Oldaens, weduwe van
verkoperwijlen Alexander Wijdenbrugontvanger-generaal


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0022v van 24 jun 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteegje naar de Kruisstraat, waardoor vrij in- en uitgang


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0022v van 24 jun 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 10Lammert Warndersteeg WZ50‑00‑00 CGhuis
koperHendrik Gerrits, gehuwd metmr. bontweverhet Wapen van Batavia
koperFroukjen Alefs
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidensteegje naar de Kruisstraat, waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende kopers Hendrik Gerrits, gehuwd metmr. bontwever
naastligger ten noordenFroukjen Alefs
verkoperHermanus Portier, gehuwd met
verkoperFroukjen Clases Braam


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0229v van 6 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerloff Jansen n.u.


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0229v van 6 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 10Lammert Warndersteeg WZ [staat: op de hoek van de Kruisstraat]450‑00‑00 CGhuis
koper door niaarGerloff Jansen, gehuwd metkorendrager
koper door niaarFrouckien Alephs
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
geniaarde koperDouwe Gossesmr. huistimmerman te even buiten Harlingen
huurderHidde Sipkes c.s.
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenGerloff Jansen n.u.
naastligger ten noordenKruisstraat
naastligger ten westenN. N.
verkoperHendrik Guirinck te Hoxbergen


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-161Lammert Warndersteeg 10soutkeet
eigenaarReiner Fontein
eigenaarFreerk Fontein
gebruikerReiner Fontein
gebruikerFreerk Fontein
huurwaarde200‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde33‑06‑10 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-171Lammert Warndersteeg 12kamer
eigenaarHendrik Gerryts
gebruikerHyltie Gerbens
huurwaarde11‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑10 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-171 Lammert Warndersteeg 12Jan Gerrits, bestaande uit 3 personen05‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-161Lammert Warndersteeg 10zoutkeet
eigenaarReiner Fontein
eigenaarFreerk Fontein
gebruikerReiner Fontein
gebruikerFreerk Fontein
huurwaarde200‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde36‑07‑04 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-171Lammert Warndersteeg 12kamer
eigenaarGerloff Jansen
gebruikerJan Gerrits
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑18‑02 CG


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0117v van 27 feb 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFeddrik Mahui


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0117v van 27 feb 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 10Lammert Warndersteeg WZ [staat: hoek Kruisstraat]330‑00‑00 CGhuis
koperHendrik Jansen, gehuwd metbontwever
koperAntie Jans
huurderClaas Fransen c.s.
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [staat: straat]
naastligger ten zuidenFeddrik Mahui
naastligger ten westenFroukjen Alefs
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkoperFroukjen Alefs, gehuwd met
verkoperGerlof Jansenkarreman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jansen, bontwever x Antie Jans koopt huis hoek Kruisstraat. Ten O. en N. de straten, ten Z. Feddrik Aises Mahui, ten W. de verkoper. Gekocht van Froukje Alefs, vrouw van Gerlof Jansen (Carreman).


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0080r van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAlbert Dirks


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0080r van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 10Lammert Warndersteeg WZ hoek Kruisstraat241‑00‑00 GGhuis
koperFocke Jans Faber mr. ijzersmid
huurderSikke Saakes c.s.
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [staat: straat]
naastligger ten zuidenAlbert Dirks
naastligger ten westenEylert Olthof c.s.
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFocke Jans Faber koopt huis. Ten O. en N. de straten, ten Z. Albert Dirks, ten W. Eylert Olthof. Gekocht van de diaconie v.d. Ger. Gem.


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0172r van 9 sep 1770 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFokke Jans Faber


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0172r van 9 sep 1770 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 12Lammert Warndersteeg WZ264‑07‑00 GGhuis
koperYeme Broers, gehuwd metscheepstimmerman
koperSjoukjen Hanzes
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenLammert Warnders steeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen de weduwe van Harmen Martens
naastligger ten westenFreerk Fontein
naastligger ten noordenFokke Jans Faber
verkoperAlbert Durksbontwever


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0190v van 27 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenYeme Broers


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0215r van 14 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0215r van 14 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 10Lammert Warndersteeg WZ [staat: hoek Kruisstraat]137‑21‑00 GGhuis
koperFreerk Fontein koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [staat: straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDirk Wetzens c.s.
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkoper q.q.vroedsman Klaas Heins, administrator
verkoper q.q.Abraham Jansen Faber, administratoren overmr. scheepstimmerman
verkoperhet nagelaten kind van wijlen Fokke Jansen Fabermr. ijzersmid


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0237v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFreerk Fontein


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0237v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 12Lammert Warndersteeg WZ137‑21‑00 GGhuis
koperJohannes Jacobs, enmr. timmerman
koperPieter Minnes mr. timmerman
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenEvert Beva
naastligger ten westenJohannes Jacobs
naastligger ten noordenFreerk Fontein
verkoperde Doopsgezinde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Jacobs en Pieter Minnes, mr. timmerlieden


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0224r van 26 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Jacobs


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0155r van 21 jan 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannis Jacobus
naastligger ten noordenPieter Minnes


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
3-188, pag. 46Lammert Warndersteeg 10Johannes Hartmans
3-188, pag. 47Lammert Warndersteeg 10Douwe Roos


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-183, pag. 68Lammert Warndersteeg 10J Fontein3‑00‑00 cgkeet


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-208Lammert Warndersteeg 10Sytske Andries Schiergeb 1785 HRL, ovl 20 nov 1812 HRL, naayster, ovl wijk G-208, dv Andries S, en ... ; BS ovl 1812


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-207Lammert Warndersteeg 12Lieuwe Annes de Vriesgeb 17 jan 1809 HRL, ovl 4 sep 1813 HRL; wijk G-207, zv Anne Jurjens dV, en Rebekka Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-207Lammert Warndersteeg 12Anne Jurjensgebruiker van wijk G-207, medegebruiker is Hartman Joh. de Jong, timmerknegt, eigenaar is Johannes Jac. Kerkhoven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-207Lammert Warndersteeg 12Christoffel Fokkes Klein... attestatie; hu Grote Kerk ha; oud 66 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, uitdrager, wijk G-207; VT1839; woont in 4e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Fokke ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-207Lammert Warndersteeg 12Hartman Johannes de Jong... Johannes Hartmans dJ, en Grietje Tjitses; BS huw 1812, huw 1814, ovl 1817, ovl 1845; gebruiker van wijk G-207, timmerknegt, medegebruiker is Anne Jurjens sjouwer, eigenaar is Johannes Jac. Kerkhoven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-207Lammert Warndersteeg 12Johannes Jacobs Kerkhoven... gebruikers zijn Age Watzes Zijlstra, en Simon van Geyt, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk G-207, gebruikers zijn Hartm. Joh. de Jong, timmerknegt, en Anne Jurjens, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-208Lammert Warndersteeg 10Douwe Cornelis de Roos... (GAH204); id. van wijk E-097; gebruiker Jacob B. Noorman, timmerknegt, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk G-208, pakhuisknegt; eigenaar is Jan Fontein, wagenhuis, 1814. (GAH204); weesvoogden betalen f. 23:14:0 aan de ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-208Lammert Warndersteeg 10Jan Fontein... id. van wijk G-016, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk G-017, kantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk G-208, wagenhuis, medegebruiker Douwe de Roos, pakhuisknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-223, zoutkeet ''de ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-208Lammert Warndersteeg 10Jan Fontein wagenhuis
G-208Lammert Warndersteeg 10Jan Fontein Douwe de Roos pakhuisknegt
G-207Lammert Warndersteeg 12Johannes Jacobus Kerkhoven Hartman Johannes de Jong timmerknegt
G-207Lammert Warndersteeg 12Johannes Jacobus Kerkhoven Anne Jurjens sjouwer


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 139 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-208Lammert Warndersteeg 10Willemke Allerts van Reenen, overleden op 19 april 1825dochter van Allert van Reenen, huisknecht (Kruisstraat G 208), zuster van minderjarige Reinofke, Durkje, Sipkje en Johanna Allerts van Reenen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 160b (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-208Lammert Warndersteeg 10Sydske Allerts van Reenen, overleden op 4 augustus 1825dochter van Allert van Reenen, huisknecht (Kruisstraat G 208) en Reinofke, Durkje, Sipkje en Johanna Allerts van Reenen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 37 en 41 van 4 mei 1831
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-207Lammert Warndersteeg 12provisionele en finale toewijzingfl. 92huis G-207
 
verkoperAkke Gerrits Munniks (gehuwd met Rients Feddes de Wit)
koperChristoffel Klein


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 970Lammert Warndersteeg 10Freerk Fontein Jz.koopmanHarlingenpakhuis (80 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 971Lammert Warndersteeg 12Akke Gerrits MunnicksHarlingenhuis en erf (55 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-207Lammert Warndersteeg 12Pierke Goverts... en Elisabeth Gerrits Visser; BS huw 1839, ovl 1846; oud 32 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk G-207; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-208Lammert Warndersteeg 10Johanna Johannes Oosterhof... de Ruiter; BS huw 1816, huw 1838, ovl 1843; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turftanster, wijk G-208; VT1839 geb 5 feb 1789, ged 22 feb 1789 Grote Kerk HRL, dv Johannes Oosterhof en Janneke ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-207Lammert van steegCristoffel Klein66 juitdragerGroningenm, protestant, gehuwd
G-207Lammert van steegPierkje Goverts [Gooverts]32 jWorkumv, protestant, gehuwd
G-208Lammert van steegJohs. Schimmelpenning [Schimmel18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-208Lammert van steegJohanna Oosterhof49 jturftansterHarlingenv, protestant, weduwe
G-208Lammert van steegJanneke Schimmelpenning [Schimmel15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-208Lammert Warndersteeg 10Johanna Oosterhof, overleden op 18 november 184354 jr (geboren 7/2/1789), overleden Landwerndersteeg G 208, weduwe, 3 kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 39) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 971Lammert Warndersteeg 12 Jacob HanekuijkHarlingenafgebrooken tot een mesthoop


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-207Lammert Warndersteeg 12Gerrit Willems van der Ploeg... zv Willem Daniels vdP, en Grietje Gerrits Kok; BS huw 1834, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk F-292, wijk G-207, wijk H-070, 79, 101; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk F-225; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-207Lammert Warndersteeg 12Helena Tichelaargeb 1807 Tzum, huwt met Hendrik Alkema, A 9 mrt 1860 Arum, N.H., Vst 16 mei 1854 uit Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk G-207, wijk I-020


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-207Lammert Warndersteeg 12Hendrik Hendriks Alkema... wijk I-020, wijk G-018, 207; oud 47 jaar, geb Makkum, wonende te HRL. 1839, werkman, wijk I-020; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-207Lammert Warndersteeg 12Rein Tjerks de Groot... dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1830, huw 1836, ovl 1839, huw 1840, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-207, 329; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk G-318; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-208Lammert Warndersteeg 10Aaltje Tuinstra... wijk G-199, dv Jan Fekkes (T), en Klaaske Hanses; BS huw 1820, ovl 1844, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk G-208; oud 48 jaar, geb Almenum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-199; ... (alles)


1852 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2671 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-208Lammert Warndersteeg 10Gijsbertus Aries van Ewijk, overleden op 27 september 1852zoon van Arie Johannes van Ewijk, huisknecht (Lammert Warndersteeg G 208) en Grietje Koning, broer van minderjarige Grietje, Theodorus en Johannes Aries van Ewijk. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 970Lammert Warndersteeg G-208Jan Freerk Fonteinwoonhuis
Sectie A nr. 971Lammert Warndersteeg G-207Daniel S. Hollengawoonhuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-207Lammert Warndersteeg 12Grietje Wybes Veenstra... Wiebe Jochums V, en Berendje Aukes (vd Meulen); BS huw 1843, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk B-110, wijk G-207, 273, wijk H-087, ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 971Lammertwarndersteeg G-254IJbe Bolmanwoonhuis
Sectie A nr. 970Lammertwarndersteeg G-255Jan Freerk Fonteinwoonhuis en pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 970Lammert Warndersteeg 10 (G-255)Sybrand Fonteinwoonhuis en pakhuis
Sectie A nr. 971Lammert Warndersteeg 12 (G-254)Klaaske Brouwer (wed. Y. Bolman)woonhuis


1921 - bezwaarschriftenbron: proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra, 2006
geschat adresnaamonderzoeksgevalomschrijving
Lammert Warndersteeg 10H. Smit32vetsmelterij


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lammert Warndersteeg 10aJ. Alberdasmid
Lammert Warndersteeg 12aH. Kniertransportarbeider


1985 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Lammert Warndersteeg 10Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1985


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lammert Warndersteeg 10beeldbepalend pand7 van 10
  terug