Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Oosterbolwerk 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerOosterbolwerk 6(niet bekend)(niet bekend)G-288*G-307
 huisnummer lager  huisnummer hogerOosterbolwerk 8(niet bekend)(niet bekend)G-288*G-306


Naastliggers vanOosterbolwerk 6
ten oostenOosterbolwerk 8
ten westenOosterbolwerk 4
ten noordende Oosterbolwerk


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
3-133, pag. 43Oosterbolwerk 6Johannes Fok


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-288Oosterbolwerk 6Anna Fokgeb 1804 HRL, ovl 14 dec 1814 HRL; wijk G-288, dv Johannes F, en ...; BS ovl 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-288Oosterbolwerk 6Johannes Fok... 1821 huwelijken, huw 1823, huw 1825, huw 1831, huw 1835, ovl 1840, ovl 1841, ovl 1861; gebruiker van wijk G-288, turfdrager, eigenaar is P. Menalda wed. erven 1814. (GAH204); J.F. ende Margareta van der Werff, beide ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-288Oosterbolwerk 6Poppe Eekes Menalda... 1814. (GAH204); d van wijk G-287; gebruiker Hendrik Andries Paskum, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-288; gebruiker Johannes Fok, turfdrager, 1814. (GAH204); id. van wijk G-289, tuin, 1814. (GAH204); weesvoogden ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-288Oosterbolwerk 6P Menalda wed & ervenJohannes Fok turfdrager
G-288Oosterbolwerk 8P Menalda wed & ervenJohannes Fok turfdrager


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1789Oosterbolwerk 8Broer YmeskoopmanHarlingenhuis (48 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1789Oosterbolwerk 6Broer YmeskoopmanHarlingenhuis (48 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-288Oosterbolwerk 6Ine Jouwersmaoud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-288; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-288Ine Jouwersma50 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 329 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-288Oosterbolwerk 6Broer Ymes, overleden op 17 juli 184170 jr (geboren 13/7/1771), overleden Rapenburg G 288, wednr. Aukje Jans Faber, vader van Froukje (vrouw van H. J. Hobma, winkelier) en Yme Broers, kantoorbediende. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 329 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-288Oosterbolwerk 8Broer Ymes, overleden op 17 juli 184170 jr (geboren 13/7/1771), overleden Rapenburg G 288, wednr. Aukje Jans Faber, vader van Froukje (vrouw van H. J. Hobma, winkelier) en Yme Broers, kantoorbediende. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1789Rapenburg G-288Luitje van der Veerwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3708Rapenburg G-306Jan Pieters Schaafsmawoonhuis
Sectie A nr. 3707Rapenburg G-307Jan Pieters Schaafsmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3707Oosterbolwerk 6 (G-307)Jan Pieters Schaafsmawoonhuis
Sectie A nr. 3708Oosterbolwerk 8 (G-306)Jan Pieters Schaafsmawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Oosterbolwerk 6 Auke H. de Vriesagent levensverz. mij.f. 500f. 500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Oosterbolwerk 6A.R. de Vriesagent levensverz. mij.
  terug