Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 18
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 182-112 2-156 B-024B-029
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 202-111 2-155 B-023B-028
   huisnummer hogerNoordijs 12-142 2-175 D-010D-007
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoordijs 32-143 2-176 D-010D-007


Naastliggers vanHoogstraat 18
ten oostenHoogstraat 20
ten zuidenRommelhaven 13
ten westenHoogstraat 16
ten noordende Hoogstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Noordijs 3Pakhuissteeg ten zuiden


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0135v van 14 jan 1599 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0135v van 14 jan 1599 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1[staat: op de nieuwe stad naar de franekerpoort]245‑00‑00 GGhuis
koperLammert Hebbes, gehuwd met
koperGryedt Hanckes
verpachter grondde verkoper Augustinus Jans c.u.1‑08‑00 CG
naastliggerAriaen Ariaens glasmaker
protesteertDouwe Abbes
protesteertBartelt Jacobs
naastligger ten oostenHarmen Pieters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westendiept
naastligger ten noordenN. N.
eerdere bewonerGeel Ockama
verkoperAugustinus Jansen, gehuwd met
verkoperDieuw Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Hobbes x Gryedt Hanckes kopen een huis op de nieuwe stad naar de Franekerpoort, waar Geel Ockama in gewoond heeft. Ten O. Harmen Pieters, ten W. het diept. De achtergevel moet gezamenlijk onderhouden worden met glazenmaker Ariaen Ariaens. Grondpacht 28 st aan de verkopers. Gekocht van Augustinus Jans x Dieuw Jacobs, voor 245 GG.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0330r van 26 sep 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Pieters
naastligger ten oostenJan Pieters


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0330r van 26 sep 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 18Hoogstraat ZZ [staat: in de nieuwe stad]700‑00‑00 GGhuis daer den Blauwen Engel althans uuythangt, met houtstek
koperburgemeester Fedde Claessen de Blauwe Engel
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Rinse Martens 1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Pieters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGosse Pieters
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoperJan Tiepckes, gehuwd met
verkoperYdt Alberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTyeardt Syourdts x Hylck Douwes kopen een stuk land van ongeveer 4 pm, zuidoost van Harlingen


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0390v van 29 jan 1604 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLammert Hobbes


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0084r van 2 feb 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Fedde Claeses


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0277v van 21 mei 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten oostenN. N.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0277v van 21 mei 1615 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 18Hoogstraat ZZ ten noorden van de verlaten550‑00‑00 GG1/10 van een huis en houtstek daer de Blauue Engel uutsteeckt
koperDieucke Pieters de Blauwe Engel
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: verlaat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPieter Feddes zoon van de koper, gehuwd met
verkoperEetscke Abbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDieucke Pieters koopt (c) 1/10 huis en houtstek daer de blauue engel uutsteeckt in de Hoogstraat ten noorden van de verlaten. Gekocht van Dieucke's zoon Pieter Feddes x Eetscke Abbes voor 550 gg.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0201v van 15 jan 1620 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Fedde Claesen


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0201v van 15 jan 1620 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 20Hoogstraat1501‑00‑00 GGhoekhuis met zomerhuis daarachter
koperHoyte Seerps Bonga, gehuwd met
koperDieucke Wijnerts
protesteert vanwege een hypotheekCornelis Adriaenskoopman
protesteert vanwege een hypotheekJan Jacobskoopman
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Fedde Claesen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJoseas van Aersen, gehuwd met te Arum
verkoperHack Upkes te Arum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHoyte Seerps Bonga x Dieucke Wijnerts kopen een huis met zomerhuis daar achter, op de hoek van de zz. Hoogstraat. Ten O. het diept en de straat, ten W. erven Fedde Claes. Gekocht van Joseas van Aersen en Hack Uupkes te Arum voor 1501 gg.


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0317v van 16 jun 1622 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFreerck Wygers


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0387r van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dieucke
naastligger ten oostenwijlen Feddes


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0031r van 27 okt 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBouwe* Bouwes kistmaker


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0034v van 18 dec 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLambert Hobbes


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0050v van 29 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLambert Hobbes


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0152r van 16 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat en diept]


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0163v van 27 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0030r van 8 dec 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHoyte Seerps Bonga


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0049r van 16 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0077r van 20 sep 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg lopende oost-west


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0077r van 20 sep 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1Noordijs OZ, op de noorderhoek van het965‑00‑00 GGhuis, strekkende van het Noordijs zuidwaarts tot aan zekere steeg aldaar oost en west lopend
koperJelte Bouwens, gehuwd met
koperMary Jans
naastligger ten oostenRippert Agges
naastligger ten zuidensteeg lopende oost-west
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: Noordijs]
betrokkenePybe Wybrants akkoord van 29 mrt 1586
betrokkeneAuck akkoord van 29 mrt 1586, weduwe van
betrokkenewijlen Taecke akkoord van 29 mrt 1586
verkoperBouuen Bouuens vader van de koperkistmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelte Bouuens x Marij Jans kopen een huis noorderhoek noordees. Ten O. Rippert Agges, ten Z. een steeg, ten W. en N. de straat. Er geldt een overeenkomst van 29 maart 1585 die vorige eigenaren Pybe Wibrants x Auck Taeckes gesloten hebben. Geen grondpacht. Gekocht van kistmaker Bouue Bouuens haren vader voor 965 gg.


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0088r van 24 jan 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet gewezen huis van Bouwen Bouwens


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0051r van 3 mrt 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg [niet vermeld]


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0051r van 3 mrt 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1Noordijs OZ [staat: op de noorderhoek van de Noordies]755‑15‑00 GGhuis Ca
koperDouue Claessen, gehuwd metklokslager onder de klokslag van Arum
koperRixst Jarichs
naastligger ten oostenhet huis van Laes Dircks
naastligger ten zuidensteeg [niet vermeld]
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperJelte Bouuens, gehuwd met
verkoperMary Jans te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouue Claessen x Rixst Jarichs onder de klokslag van Arum kopen een huis op de noorderhoek van de Noordies. Ten O. Laes Dircks, ten W. en N. de straten. Geen grondpacht. Gekocht van Jelte Bouuens x Marij Jans te Amsterdam voor 755 gg 15 st.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0147r van 10 mei 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg [niet vermeld]


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0147r van 10 mei 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1Noordijs OZ op de noorderhoek780‑07‑00 GGhuis
koperSicke Scheltes, gehuwd met
koperJancke Harckes
naastligger ten oostenClaes Dirckx
naastligger ten zuidensteeg [niet vermeld]
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten noordenScheerstraat [niet vermeld]
verkoperDouwe Claes, gehuwd met
verkoperRixt Jarichs


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0092v van 19 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Wibrant kuiper


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0094r van 19 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReyner Hendriks brouwer


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0161v van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHoratius Bonga


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0161v van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 18Hoogstraat ZZ924‑00‑00 GGhuis daer de Blauue Engel uytsteeck
koperJan Sibes c.u.de Blauwe Engel
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Cornelis Conix 1‑00‑00 CG
toehaakeen rozenobel voor verkopers vrouw en vier zilveren ducatons voor de kinderen
naastligger ten oostenHoratius Bonga
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Anskes c.soc.
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperReyner Hendrix c.u.brouwer


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0029v van 30 okt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLombardspijp


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0046v van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLombardspijp


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0108v van 4 feb 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHoyte Bonga


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0214v van 29 mrt 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Jan Sybes


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0214v van 29 mrt 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 20Hoogstraat ZZ [niet vermeld]900‑00‑00 GG1/2 huis
koperJohannes Jansen het Vergulde Schepel
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: diept]
naastligger ten zuidenhet huis van Ime Dirckx
naastligger ten westenhet huis van Jan Sybes
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Frederick Kroll q.q., executeur
verkoper q.q.Sipke Dirckx q.q., executeurs van
verkoperhet testament van wijlen Horatio Bonganotaris


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0122r van 12 mei 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannis Jansen c.soc.


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0226r van 5 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendoorgaande steeg


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0089v van 28 jun 1656 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 5achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0109r van 18 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Sybes
naastligger ten oostenSipke Sytses


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 12av van 5 jan 1662 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Hoogstraat 20(per decreet) "Wordt geveild door Brechtje Hansen wv Sipke Sytjes grootschipper voor haarzelf en als moeder en wettige voorstanderse van haar kinderen, een 1/2 huis, loods en plaats zz Hoogstraat, daar Wirdum uithangt. Ten O. Jan Sibes, ten Z de wv Pibe Hayes Sinnema, ten W. Inne Tjeerds, ten N. de Hoogstraat. Met vrije in en uitgang achter uit naar de vallaten. Geen grondpacht. Geboden door Ipe Tijssen 388 GG. Gekocht door Jan Sybes pottebakker voor 390 GG.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0012va van 5 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Sibes


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0127r van 9 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis waar de Vergulde Schepel uithangt


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0029v van 3 dec 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0187r van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidende weduwe van Foppe Foppes


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0187r van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1Noordijs OZ, op de noorderhoek van het1007‑00‑00 GGhuis
koperSeerp Gatties
bewonerJoannis Hylkes Hanekuik
naastligger ten oostende weduwe van vroedsman Yde Taeckes
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidende weduwe van Foppe Foppes
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSeerp Gatties koopt huis op de noordhoek van het Noordijs. Ten O. wd. Yde Taeckes, ten Z. wd. Foppe Foppes en een steeg die oost-west loopt [Pakhuissteeg], ten W. en N. de straat. Gekocht van erven Sicke Scheltes.


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0189v van 31 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Jan Jansen Reyer, gehuwd met
naastligger ten noordenMayke Jans


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0244r van 21 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendoorgaande steeg


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0066va van 28 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg, doorgaande


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0229v van 22 jan 1688 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0023ra van 13 dec 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0001v van 29 mei 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 5achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 35r van jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Hoogstraat 20Gooitje Braam koopt 1/2 van het hoekhuis 'het Schepel' in de Hoogstraat, tegenover 'de Rode Ploegh'. Ten O. de straat en diept, ten W. gortmaker Jan Jansen, ten Z. de nazaten van Hollander, waar 'de Rode Leeuw' uithangt, ten N. de Hoogstraat. De andere helft is van erven Pieter Ackersloot. Gekocht van erven Lyutien (Lyntien)- en Pytter Aerts.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 35r van jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Hoogstraat 20Gooitje Braam koopt 1/2 van het hoekhuis 'het Schepel' in de Hoogstraat, tegenover 'de Rode Ploegh'. Ten O. de straat en diept, ten W. gortmaker Jan Jansen, ten Z. de nazaten van Hollander, waar 'de Rode Leeuw' uithangt, ten N. de Hoogstraat. De andere helft is van erven Pieter Ackersloot. Gekocht van erven Lyutien (Lyntien)- en Pytter Aerts.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0031r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Ackersloot c.s.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0035r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Jansen gortmaker


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0035r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 20Hoogstraat ZZ tegenover de Rode Ploeg [staat: rooploeg]209‑00‑00 GG1/2 hoekhuis genaamd het Schepel
koperGoytien Braem koopmanhet Schepel
eigenaar van 1/2de erfgenamen van wijlen Pieter Pieters Ackersloot
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Hollander waar de roo leeuw in de gevel staatde Rode Leeuw
naastligger ten westenJan Jansen gortmaker
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperSimon Bootsma, erfgenaam van
erflaterwijlen Lijntien Aerts, en
erflaterwijlen Pytter Aerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGooitje Braam koopt 1/2 van het hoekhuis 'het Schepel' in de Hoogstraat, tegenover 'de Rode Ploegh'. Ten O. de straat en diept, ten W. gortmaker Jan Jansen, ten Z. de nazaten van Hollander, waar 'de Rode Leeuw' uithangt, ten N. de Hoogstraat. De andere helft is van erven Pieter Ackersloot. Gekocht van erven Lyutien (Lyntien)- en Pytter Aerts.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0194r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Ackersloot c.s.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0007va van 24 okt 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendoorgaande steeg


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0318v van 24 okt 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrije in- en uitgang, doorgaande


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0379v van 23 okt 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPytter Akkersloot c.s.


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0072v van 9 jun 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendoorgaande steeg


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0103r van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGooitien Claessen Braam
naastligger ten oostenGooitien Claessen Braam
naastligger ten oostenEelke Sjoukes Gerlsma
naastligger ten oostenEelke Sjoukes Gerlsma


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0103r van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 18Hoogstraat ZZ600‑00‑00 CGhuis en gortmakerij of gorthuis daarachter
koper van 1/2Sybe Jansen Rejers c.u.mr. gortmaker
naastligger ten oostenGooitien Claessen Braam
naastligger ten oostenEelke Sjoukes Gerlsma
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat nevens de nieuwe vallaten]
naastligger ten westenPieter Willems
naastligger ten westenUpke Rinses
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperJoukjen Jans Rejers, gehuwd met
verkoperDirk Eeckeskoopman


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0185v van 4 dec 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHoogstraat [staat: straat]


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0198r van 25 jun 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pieter Ackersloot


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0230v van 23 dec 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteegje [niet vermeld]


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0230v van 23 dec 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1Scheerstraat ZZ [staat: om de hoek van de Noordijs in de straat van daar naar de Franekerpoort]450‑00‑00 CGhuis
koper door niaarAnne Dirks c.p.mr. bakker
geniaarde koperStephanus Wassenaar s.s.min.cand.conrector
verpachter grondde stad Harlingen1‑02‑08 CG
naastligger ten oostenburgemeester Rein Sickes Menalda c.u.
naastligger ten zuidensteegje [niet vermeld]
naastligger ten westenhet hoekhuis bewoond door Dirk Cornelis
naastligger ten noordenScheerstraat [niet vermeld]
verkoperburgemeester Tiaard Bouwens


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-111Hoogstraat 20huis
eigenaarGoitien Braam
gebruikerJelle Willems cum soc.
huurwaarde24‑14‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑19‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-112Hoogstraat 18huis en gorterie
eigenaarSybe Jansen Reiers
gebruikerSybe Jansen Reiers
huurwaarde42‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑08‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-142Noordijs 1huis
eigenaarAnne Dirks
gebruikerAnne Dirks
huurwaarde32‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑08‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-143Noordijs 3huis
eigenaarburgemeester Rein Sickes
gebruikerburgemeester Rein Sickes
huurwaarde54‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑16‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0308r van 12 dec 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: diept]


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-111Hoogstraat 20huis
eigenaarGoitien Braam erven
gebruikerJan Aleffs cum soc.
huurwaarde24‑14‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑19‑00 CG
aansl. huurw. voldaan26‑6‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-112Hoogstraat 18huis en gorterie
eigenaarSybe Jansen Reiers
huurwaarde42‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan10‑5‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-142Noordijs 1huis
eigenaarAnne Dirks
huurwaarde32‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan4‑6‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-143Noordijs 3huis
eigenaarb[urgem]r. Rein Sickes
huurwaarde54‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan14‑5‑1720


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0161v van 28 feb 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0161v van 28 feb 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1Noordijs OZ590‑00‑00 CG1/3 huis
koperEelke Dircks koopman
eigenaar van 1/3Eelke Dirckskoopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑02‑08 CG
naastligger ten oostenburgemeester Rein Sickes
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperSeerp Dircks broeder van de koper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-111Hoogstraat 20huis
eigenaarSymon Stinstra
gebruikerCeimpe Hoytes
huurwaarde54‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-112Hoogstraat 18huis en gorterij
eigenaarSybe Jansen Reyers
gebruikerSybe Jansen Reyers
huurwaarde42‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-142Noordijs 1huis
eigenaar van 2/3Eelke Dirks
eigenaar van 1/3Cornelis Dirks
gebruikerCornelis Symons cum soc.
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑13‑08 CG
opmerking[eigenlijk geldt een grondslag van 80:00:00 voor 2-141 en 2-142 samen]
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-143Noordijs 3huis
eigenaarburgemeester Rein Sickes Menalda
gebruikerburgemeester Rein Sickes Menalda
huurwaarde54‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑00‑00 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0241v van 6 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pieter Akersloot


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0036r van 28 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendoorgaande steeg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0036r van 28 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1Noordijs OZ hoek1420‑00‑00 GGdwarshuis
koperburgerhopman Jan Sipkes Buma mr. bakker
huurderYttje Oosterbaan c.u.
huurderTrijntje Oosterbaan c.u.
naastligger ten oostende stal van de weduwe van wijlen burgemeester Menalda
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat naar de Lombartspijp]
verkoper q.q.Eelco Dirx Wildschut, curator overkoopman
verkoperde nagelaten kinderen van zijn broer Cornelis Dirx Wildschut
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sipkes Buma, mr. bakker, koopt dwarshuis hoek Noordijs. Ten O. de stal van wd. Reinalda, ten Z. een doorgaande steeg [Pakhuissteeg] waardoor dit huis een vrije in- en uitgang heeft, ten W. de straat en diept, ten N. de straat lopende naar de Lombartspijp. Gekocht van erven Dirk Wildschut.


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0272v van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0275r van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHoogstraat [staat: straat]


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0011v van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSymon Stinstra koopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-111Hoogstraat 20huis
eigenaarSymon Stinstra
gebruikerMinne Harmens
huurwaarde57‑18‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑13‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-112Hoogstraat 18huis en gorterij
eigenaarSybe Jansen Reyers
gebruikerSybe Jansen Reyers
huurwaarde42‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-142Noordijs 1huis
eigenaarJan Sipkes Buma
gebruikerJan Sipkes Buma
huurwaarde80‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑06‑10 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-143Noordijs 3huis
eigenaarwed. burgemr. Menalda
gebruikerwed. burgemr. Menalda
huurwaarde54‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑00‑00 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0180r van 5 mei 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0180r van 5 mei 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1Noordijs OZ op de hoek van de straat van de brug bij huis De Rode Leeuw2050‑00‑00 CGhuis en bakkerij
koperSybrant P. Feitama plateelbakker
verpachter grondde stad Harlingen1‑02‑08 CG
huurderHessel Jacobs
huurderPytter Daniels
huurderJan Poulus
gebruiker van een gedeelte van het huisJan Kuik
naastligger ten oostende weduwe van Reinder Sickes Menalda
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat naar de Lombartspijp]
verkopervroedsman Jan Sipkes Buma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand P. Feitama, plateelbakker, koopt huis en bakkerij op de hoek van de straat van `t brugje bij `t huis de Roode Leeuw naar de Lombartspijp lopende, in vieren bewoond. Ten O. Rein Sickes Menalda, ten Z. een doorgaande steeg [Pakhuissteeg], ten W. het Noordijs, ten N. de straat naar de Lombartspijp. Gekocht van Jan Sipkes Buma.


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0096ar van 14 feb 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHoogstraat [staat: straat]


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0125v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHoogstraat [staat: straat]


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0154v van 19 feb 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot en straat]


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-111 Hoogstraat 20Minne Wilda, bestaande uit 4 personen14‑00‑00 cg04‑00‑00 cg
2-112 Hoogstraat 18Jan Sybes, bestaande uit 2 personen06‑00‑00 cg04‑00‑00 cg
2-142 Noordijs 1Albert Pieters, bestaande uit 5 personen25‑00‑00 cg0
2-143 Noordijs 3wed. burgemr. R. S. Menalda, bestaande uit 3 personen35‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-111Hoogstraat 20huis
eigenaarSimon Stinstra
gebruikerMinne Harmens
huurwaarde57‑18‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑10‑08 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-112Hoogstraat 18huis
eigenaarJan Sybes
gebruikerJan Sybes
huurwaarde42‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑12‑12 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-142Noordijs 1huis
eigenaarSybrand Feytema
gebruikerAlbert Pytters
huurwaarde80‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde14‑10‑14 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-143Noordijs 3huis
eigenaarwed. burgemr. Menalda
gebruikerwed. burgemr. Menalda
huurwaarde54‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑16‑06 CG


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0024v van 3 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Sybes


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0024v van 3 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 20Hoogstraat ZZ hoek het Oostend recht tegenover de Rode Ploeg551‑14‑00 GGhuis voormaals bakkerij
koperAlbert Yeps, gehuwd metmr. bakkerhet Schepel
koperSjeuke Doedes
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenhet huis de Rode Leeuw de Rode Leeuw
naastligger ten westenJan Sybes
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperTrijntie Gooitjens Braam, weduwe van
verkoperwijlen Simon Johannes Stinstrakoopman


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0182r van 17 nov 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAlbert Yeps


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0115v van 11 dec 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHoogstraat [staat: straat]


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0128v van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Albert Yebs Osinga
naastligger ten oostenvroedsman Albert Yebs Osinga


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0128v van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 18Hoogstraat ZZ zuidwaarts strekkende tot zo ver de balstenen liggen1153‑14‑00 GGhuis, pakhuis met plaats en tuintje
koper door niaar ratione sanguinisSybrand Pyters Feitema, vader vankoopman
koper door niaar ratione sanguinisde minderjarige Baukjen Feitama
geniaarde koperHein Molles, gehuwd metmr. gortmaker
geniaarde koperWypkjen Lases Hibma
naastligger ten oostenvroedsman Albert Yebs Osinga
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Willem Pyters Mouter c.s.
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperJan Sybes Reyeroud trekschipper


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0131r van 12 feb 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Albert Yebs Osinga


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0131r van 12 feb 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 18Hoogstraat ZZ t.o. de Roode Ploeg856‑13‑00 CGhuis
koperStittert Adams Bontekoe, gehuwd mettrekschipper
koperTrijntje Werps
huurderJan Sybes Reyer
naastligger ten oostenvroedsman Albert Yebs Osinga
naastligger ten zuidenSybrand Pieters Feitema koopman
naastligger ten zuidenpakhuis
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Willem Pyters Mouter c.s.
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperSybrand Pieters Feitema, vader en voorstander vankoopman
verkoperBaukjen Feitema minderjarig
eerdere samenvatting door Yde ElsingaStittert Adams Bontekoe, trekschipper x Trijntje Werps? koopt een huis en erf tegenover 'de Rode Ploeg' in de Hoogstraat, verhuurd aan Jan Sybes Reyers. Ten O. vroedsman Albert Yebs Osinga, ten Z. het pakhuis van de verkoper, ten W. erven Willem Pyters Mouter, ten N. die straat. Gekocht van Sybrand Pieters Feitama, als vader van zijn dochter Baukjen Feitama, voor 856 cg.


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0171v van 29 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0171v van 29 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1Noordijs OZ hoek1999‑19‑00 CGhuis en bakkerij
koperClaas van Velzen, gehuwd metmr. bakker
koperAntje Bartels
naastligger ten oosten*Mathijs Smit
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperSybrand Feitamakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas van Velzen, mr. bakker x Antje Bartels koopt huis en bakkerij hoek Noordijs. Ten O.?, ten W. het Noordijs, ten Z. een steeg, ten N. de straat. Gekocht van Sybrand Feitama.


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0139r van 27 jun 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHoogstraat [staat: straat]


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0015v van 11 dec 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0015v van 11 dec 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1Noordijs OZ1830‑00‑00 GGhuis en bakkerij
koperAntje Hartmans, weduwe van
koperwijlen Ocke Bouwes
bewonervroedsman Claas van Velsen
naastligger ten oostende stal van de heer Mathijs Smit
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenScheerstraat
verkopervroedsman Claas van Velsen, gehuwd metmr. bakker
verkoperAntje Bartels
verkoper q.q.vroedsman Augustinus Moccama, crediteur
verkoper q.q.burgervaandrig Albert Noordga, crediteur
verkoper q.q.Evert Wiarda, gezamelijke hypothecaire en persoonlijke crediteuren vanzilversmid
verkoperClaas van Velzen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntje Hartman wv Ocke Bouwes, koopt huis en bakkerij op het Noordijs. Ten O. de stal van R. Smit, ten Z. een doorgaande steeg [Pakhuissteeg], ten W. het Noordijs, ten N. de Scheerstraat. Gekocht van de schuldeisers van mr. bakker Claas van Velsen x Antje Bartels.


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0118r van 1 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHoogstraat [staat: straat]


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0129v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0129v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1Noordijs OZ op hoek1850‑00‑00 GGhuis en bakkerij
koper door niaarHartman Yges, weduwe vanmr. bakker
koper door niaarwijlen Jetske Dirks
geniaarde koperTettje Piers, weduwe van
geniaarde koperwijlen Hein Joukes
huurderHartman Yeges c.u.
naastligger ten oostenhr. R. Smit
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenScheerstraat
verkoper q.q.Jarichius Eelcoma, administratorpraeceptor van de Latijnse scholen
verkoper q.q.Hein Mollema, administratoren overmr. gortmaker
verkoperde goederen geerfd door de kinderen van Hartman Yges, van hun grootmoeder
erflaterwijlen Antje Hartman, weduwe van
erflaterwijlen Ocke Bouwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHartman Yges, mr. bakker x Jetske Dirks koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Tettje Piers wv Hein Joukes, het huis en bakkerij op de hoek van het Noordijs. Ten O. Rein Smit, ten Z. een doorlopende steeg [Pakhuissteeg], ten W. het Noordijs, ten N. de Scheerstraat. Sybrand Feitama heeft het recht om de wal en de steeg te gebruiken om hout op te slaan in zijn houtschuur. Gekocht van (praeceptor bij de Latijnse School Jarichius Eelcoma en mr. gortmaker Hein Mollema als curatoren over de goederen die de kinderen van Hartman IJges zijn nagelaten door hun grootmoeder) Antje Hartman wv Ocke Bouwes, voor 1850 gg.


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0001r van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendoorgaande steeg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0001r van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1Noordijs OZ1745‑00‑00 GGhuis en bakkerij
koperFrans Arjens bakkersknecht te Franeker
huurder bovenste graanzolder van het voorhuisCornelis Gerbens 14‑00‑00 CG
huurder woonkelderDirk Jansen 23‑00‑00 CG
huurder woonkelderTzietske Jans 20‑00‑00 CG
naastligger ten oostende heer Smit
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenScheerstraat
verkoperHartman Yegesmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Arjens, bakkersknecht te Franeker, koopt huis en bakkerij. Ten O. de stalling van Matthijs Smit, ten Z. een doorgaande steeg (Pakhuissteeg), ten W. en N. de straat. Gekocht van mr. bakker Hartman Yeges.


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0023r van 8 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenStittert Adams Bontekoe


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0173r van 7 okt 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenStittert Bontekoe


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0137v van 23 jan 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0054v van 6 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenF. Tangerman n.u.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0054v van 6 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 20Hoogstraat ZZ3250‑00‑00 CGhuis en bakkerij
koperWillem Douwes koopmanhet Schepel
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 CG
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenhuis genaamd de Roode Leeuw de Rode Leeuw
naastligger ten westenF. Tangerman n.u.
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperHiske Osinga, gehuwd met
verkopervroedsman Jacob Ruitinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Douwes, koopman, koopt huis en bakkerij c.a. ('het Scheepel' genaamd), zz. Hoogstraat, bewoond en gebruikt door de verkopers, met alle backers gereedschappen. Grondpacht 42 st aan de Stad. Ten O. de Zoutsloot, ten Z. `t huis de Roode Leeuw, ten W. F. Tangerman c.u., ten N. de Hoogstraat. Gekocht van Hiske Osinga x mede-vroedschap Jacob Ruitinga voor 3250 gg.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0302v van 17 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSipke Willems mr. bakker


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0302v van 17 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 18Hoogstraat over de Rode Ploeg750‑00‑00 CGhuis
koper door niaarAaltje Stitters Bontekoe, gehuwd met
koper door niaarMarten Hendriks
geniaarde koperRuben Suisman Cohenjoods koopman
huurderMoses Michiels joods koopman30‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSipke Willems mr. bakker
naastligger ten zuidenS. Wybenga
naastligger ten westenAndries Durks
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperNeltje Stitterts Bontekoe, gehuwd met
verkopervroedsman Fredericus Tangermanmr. loodgieter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAaltje Stitterts Bontekoe x Marten Hendriks koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Ruben Suisman Cohen, joodsch coopman, huis in de Hoogstraat over 'de Rode Ploeg', thans als huurder bewoond door Moses Michiels, joodsch coopman, voor 30 cg. Geen grondpacht. Ten O. Sipke Willems, mr. bakker, ten Z. de heer S. Wybenga n.u., ten W. Andries Durks, ten N. de Hoogstraat. Er staat een pakhuis ten Z. van dit huis en erf. Gekocht van Neeltje Stitterts Bontekoe x Fredericus Tangerman, mede-vroedschap en mr. loodgieter, voor 750 cg.


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0152r van 21 jan 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0181r van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMarten Hendriks n.u.


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0211v van 17 jun 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSipke Willems Houtsma


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0211v van 17 jun 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 18Hoogstraat ZZ tegenover de Roode Ploeg1000‑00‑00 CGhuis
koperSipke Willems Houtsma, gehuwd metmr. bakker
koperDoedtje Hendriks Spannenburg
huurderPieter Prins c.u.55‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSipke Willems Houtsma
naastligger ten zuidende weduwe van S. Feitema
naastligger ten westenDirk Schiere
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperAaltje Stitterts Bontekoe, gehuwd met
verkoperMarten Hendriksstuurman op het Statenjacht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSipke Willems Houtsma, mr. bakker x Doedtie Hendriks Spannenburg, koopt huis zz. Hoogstraat, tegenover 'de Roode Ploeg'. Ten O. de kopers, ten Z. wd. S. Feitama (pakhuis), ten W. Dirk Schiere, ten N. de Hoogstraat. Gekocht van Aaltje Stitterts Bontekoe.


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0010r van 11 dec 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSipke Houtsma


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0108v van 7 okt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0281r van 18 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0160v van 7 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHoogstraat [niet vermeld]


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0264r van 19 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSipke Willems


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-147, pag. 29Hoogstraat 18S.W. Houtsma
2-147, pag. 29Hoogstraat 18Willem Houtsma, 21 jaar, gehuwdinwoning


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0093v van 11 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendoorgaande steeg


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0164r van 4 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendoorgaande steeg


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0164r van 4 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1Noordijs OZ hoek Scheerstraat wijk D-0101260‑00‑00 CGhuis en bakkerij
koperSipke Houtsma mr. brood- en kleinbakker
huurderPieter Lanting c.s.
naastligger ten oostenJohannes Gorter
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenScheerstraat
verkoperAntje Hylkes, weduwe van
verkoperwijlen Frans Arjens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSipke Houtsma, mr. brood- en kleinbakker, koopt huis en bakkerij hoek Scheerstraat/Noordijs, wijk D-010. Ten O. Johannes Gorter, ten Z. een doorgaande steeg [Pakhuissteeg], ten W. en N. de straat. Gekocht van Antje Hylkes wv Frans Arjens.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-156, pag. 41Hoogstraat 18S W Houtsma4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-024Hoogstraat 18Hendrik Franses Boekholt... Maria B., geb 20 okt 1811 HRL; BS geb 1811, huwafk, hu, huw 1832, huw 1838, ovl 1839; gebruiker van wijk B-024, kleermaker; eigenaar is Sipke Houtsma, 1814. (GAH204); H.B. eigenaar van perceel nr. 828 te HRL, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-024Hoogstraat 18Sipke Willems Houtsma... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk B-023, bakker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-024, gebruiker is H. Boekholt, kleermaker, 1814. (B2 04); id. van wijk D-010, gebruikers zijn H. Houtsma, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Hendrik Sipkes Houtsma... Kerk HRL 1809, BS huw 1813, huw 1820, huw 1823, ovl 1832, ovl 1858, regattdv1826-93; gebruiker van wijk D-010, bakker, medegebruikers zijn Jan Botes, bakkersknegt, Tjerk S. van Reenen, schoenmakersknegt, eigenaar is ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Jan Botesmedegebruiker van wijk D-010, bakkersknegt, andere medegebruikers H. Houtsma, bakker, (zv eig. S. Houtsma), en Tjerk S. van Reenen, schoenmakersknegt; eigenaar is S. Houtsma, (vdr van H. Houtsma), 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Tjerk Sjoerds van Reenen... en Reinofke de Vries; BS huw 1813, huw 1839, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk F-224; gebruiker van wijk D-010, schoenmakersknegt; medegebruikers H. Houtsma, bakker, Jan Botes, bakkersknegt; eigenaar is S. Houtsma, ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Hoogstraat 20 Sipke Houtsmafl. 4


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-024Hoogstraat 18Sipke Houtsma H Boekholt kleermaker
B-023Hoogstraat 20Sipke Houtsma Sipke Houtsma bakker
D-010Noordijs 1S Houtsma H Houtsma bakker
D-010Noordijs 1S Houtsma Jan Botes bakkersknegt
D-010Noordijs 1S Houtsma Tjerk S van Reenen schoenmakersknegt
D-010Noordijs 3S Houtsma H Houtsma bakker
D-010Noordijs 3S Houtsma Jan Botes bakkersknegt
D-010Noordijs 3S Houtsma Tjerk S van Reenen schoenmakersknegt


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 161 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-023Hoogstraat 20Antje Willems Houtsma, overleden op 20 september 1822vrouw van Anneus Jelles Tadema, geen kinderen, zuster van Sipke, mr. bakker (Hoogstraat B 23) en wijlen NN Willems Houtsma (vader van Ymkje, vrouw van Bouwe Rodenhuis, koopman/ Brits consulairagent en Tjardus Houtsma, idem), waarschijnlijk dochter van wijlen Willem Douwes Houtsma en Petronella Greidanus. Saldo fl. 274,04. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 264 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-023Hoogstraat 20Sipke Willems Houtsma, overleden op 5 juli 1823mr. bakker (Hoogstraat B 23), vader van Willem, bierbrouwer, Hendrik, mr. bakker, Ymkje en Aafke Sipkes Houtsma (vrouw van Johan Fredrik Tuinstra, mr. bakker). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 125 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-023Hoogstraat 20Aafke Sipkes Houtsma, overleden op 27 februari 1825vrouw van Johan Fredrik Tuinstra, mr. bakker (Hoogstraat B 23), moeder van minderjarige Sipke-Willem Johans Tuinstra. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49022 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 346 en 358 van 28 okt 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-023Hoogstraat 20provisionele en finale toewijzingfl. 2077huis en broodbakkerij in de Hoogstraat B-023
 
verkoperImkje Sipkes Houtsma
verkoperHendrik Sipkes Houtsma
verkoperRinske Laases Spannenburg (wv Willem Sipkes Houtsma)
verkoperJohan Frederik Christiaan Tuinstra
koperJohanna Siersma


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 462Hoogstraat 20Johan Frederik TuinstrakoekbakkerHarlingenhuis en erf (190 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 463Hoogstraat 18Meine WyckelkleermakerHarlingenhuis en erf (90 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 695Noordijs 1Bouricius FonteinHarlingenhuis en erf (240 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 695Noordijs 3Bouricius FonteinHarlingenhuis en erf (240 m²)


1835 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 315 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-023Hoogstraat 20Ymkje Sipkes Houtsma, overleden op 5 april 1835zuster van wijlen Willem, in leven bierbrouwer (man van Rinske Laases Spannenburg, bierbrouwersche, vader van Doetje en minderjarige Geertje en Sipke Willems Houtsma) en wijlen Hendrik Sipkes Houtsma, in leven mr. bakker (wednr. Janke Binksma, man van Trijntje Aaikes Niehof, bakkersche, vader van Albertus, apothekersbediende en minderjarige Doedtje Hendriks Houtsma: voogd is Albertus Binksma, rijksontvanger Marrum -uit 1e huwelijk - en van minderjarige Catharina, Sipke, Arius en Hendrina Hendriks Houtsma -uit 2e huwelijk-), halfzuster van wijlen Aafke Sipkes Houtsma (vrouw van Johannes Frederiks Tuinstra, bakker Hoogstraat B 23, moeder van minderjarige Sipke Johannes Tuinstra). Saldo fl. 671,25. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-023Hoogstraat 20Johanna Siersema... Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1826, ovl 1844; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk B-023; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-024Hoogstraat 18Hendrik Gerkes Tiesema... HRL 1809, BS huw 1831, huw 1841, ovl 1842; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koperslager, wijk B-024; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-024Hoogstraat 18Rinske Everts Posthumus... in de regs van ovl; BS ovl 1840, ovl 1842; oud 34 jaar, geb Marssum en wonende te HRL. 1839, wijk B-024; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-024Hoogstraat 18Rinze Wiebes Koster... in 1851, DG, zv Wiebe Hilbrands en IJtske Rinzes Dijkstra; BS huw 1836, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk B-024, wijk E-127; oud 30 jaar, geb Wirdum en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk I-021; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Akke Tolstraoud 55 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-010; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Antie B Vombergoud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-010; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Pieter Douwes van Dorpen... HRL 1851 wijk D-012; oud 39 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, brood- en kleinbakker, wijk D-010; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Sytske Jans van der Brug... 1806, BS huw 1835, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-012; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-010; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Teunis van Phalenoud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-010; VT1839


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 64 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-023Hoogstraat 20Johan Frederik Tuinstra, overleden op 16 april 183938 jr, mr. bakker, geboren Franeker, overleden Hoogstraat B 23, wednr. Aafke Sipkes Houtsma, man van Johanna Siersma, winkelierse, vader van minderjarige Sipke Johans Tuinstra (16 jr) (uit 1e huwelijk) en van Janna-Catharina (11 jr), Augustinus (8 jr) en Duco Johans Tuinstra (1 jr) (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 065a (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-010Noordijs 1Tietje Dirks Tolsma, overleden op 8 mei 183957 jr, dienstmeid, geboren Franeker, overleden Noordijs D 10, ongehuwd, zuster van Akke (wed. Hendrik van Varel), wijlen Jan (1e man van Feikje Pieters van der Tol, thans wed. Lammert Timmer, vader van minderjarige Grietje, Dirk en Tjietske Jans Tolsma) en wijlen Geertje Dirks Tolsma (vrouw van wijlen Willem Stalstra, moeder van minderjarige Antje Willems Stalstra, te Franeker). Saldo fl. 254,41. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 065a (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-010Noordijs 3Tietje Dirks Tolsma, overleden op 8 mei 183957 jr, dienstmeid, geboren Franeker, overleden Noordijs D 10, ongehuwd, zuster van Akke (wed. Hendrik van Varel), wijlen Jan (1e man van Feikje Pieters van der Tol, thans wed. Lammert Timmer, vader van minderjarige Grietje, Dirk en Tjietske Jans Tolsma) en wijlen Geertje Dirks Tolsma (vrouw van wijlen Willem Stalstra, moeder van minderjarige Antje Willems Stalstra, te Franeker). Saldo fl. 254,41. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-023HoogstraatJohanna Siersma38 jwinkelierscheHarlingenv, protestant, weduwe
B-023HoogstraatSipke Tuinstra14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-023HoogstraatAugustinus Tuinstra9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-023HoogstraatDuco Tuinstra2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-023HoogstraatJanna Tuinstra11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-024HoogstraatHendrik Tiesema30 jkoperslagerHarlingenm, protestant, gehuwd
B-024HoogstraatRinske Posthuma34 jMarsumv, protestant, gehuwd
B-024HoogstraatEvert Tiesema5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-024HoogstraatFetje Tiesema3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsPieter van Dorpen39 jbrood en kleinbakkerKimswerdgezin 1, m, protestant, gehuwd
D-010NoordijsSytske van der Brug34 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
D-010NoordijsDouwe van Dorpen3 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsJan van Dorpen6 mHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsVolkert A Zijlstra18 jHerbayumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsJulius Jacobus Smith16 jMinnertsgagezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsTrijntie S Vellinga19 jFranekergezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsAntie B Vomberg50 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
D-010NoordijsJiekke W Faber17 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsAkke Tolstra55 jgeenFranekergezin 3, v, protestant, weduwe
D-010NoordijsTeunis van Phalen30 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsAndries van Phalen16 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsDirkje van Phalen26 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsJantie van Phalen25 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 282 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-010Noordijs 1Petronella B. van Varel, overleden op 13 maart 1841B.=Berlina, 29 jr, overleden Noordijs D 10, vrouw van Sietse Hoekstra, zeekapitein, moeder van minderjarige Klaas Sietzes Hoekstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 282 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-010Noordijs 3Petronella B. van Varel, overleden op 13 maart 1841B.=Berlina, 29 jr, overleden Noordijs D 10, vrouw van Sietse Hoekstra, zeekapitein, moeder van minderjarige Klaas Sietzes Hoekstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 143 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-024Hoogstraat 18Hendrik Tiesema, overleden op 20 augustus 184233 jr, mr. koperslager, overleden Hoogstraat B 24, wednr. Rinske Everts Postumus, man van Marijke Postma, idem, vader van minderjarige Fetje en Evert Hendriks Tiesema (voogd is Jelle H. van der Wal, metselaarsbaas) (uit 1e huwelijk) en van minderjarige Gerke Hendriks Tiesema (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51022 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 22 en 26 van 27 apr 1844
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-024Hoogstraat 18provisionele en finale toewijzingfl. 565huis B-024
 
verkoperWatze Hilarius (gehuwd met Marijke Posthumus)
verkoperJelle Harings van der Wal
koperMeindert Wijkel


1845 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51023 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 1 van 18 jan 1845
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-024Hoogstraat 18koopaktefl. 600huis in de Hoogstraat, B-024
 
verkoperMeindert Wijkel
koperBerend Johannes Wielinga (gehuwd met Tjietske Pieters Bollema)


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 9 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-024Hoogstraat 18Pieter Berends Wielinga, overleden op 31 mei 18461 1/4 jr (geboren 24/3/1845), overleden Hoogstraat B 24, zoon van Berend Johannes Wielinga, mandenmaker en Tjietske Pieters Bollema, broer van minderjarige Jitske en Johannes Berends Wielinga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 155 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-023Hoogstraat 20Hendrik Willem Jans de Haan, overleden op 14 juni 18467 mnd (geboren 22/11/1845), overleden Hoogstraat B 23, zoon van Jan Sakes de Haan, bakker en Sjieuwke Douwes van der Veen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 355 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-010Noordijs 1Douwe Pieters van Dorpen, overleden op 18 december 184610 jr (geboren 31/1/1836), overleden Noordijs D 10, zoon van Pieter Douwes van Dorpen, bakker en Sytske Jans van der Brug, broer van minderjarige Jan en Antje Pieters van Dorpen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 355 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-010Noordijs 3Douwe Pieters van Dorpen, overleden op 18 december 184610 jr (geboren 31/1/1836), overleden Noordijs D 10, zoon van Pieter Douwes van Dorpen, bakker en Sytske Jans van der Brug, broer van minderjarige Jan en Antje Pieters van Dorpen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 969 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-023Hoogstraat 20Jan de Haan, overleden op 30 oktober 184725 jr, geboren Heerenwal 7/4/1822, overleden Hoogstraat B 23, bakker, man van Sjieuwke Douwes van der Veen, bakkersche, vader van minderjarige Hendrik en Jan Jans de Haan. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1208 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-023Hoogstraat 20Hendrik Riechler Jans de Haan, overleden op 15 mei 18481 jr (geboren 17/1/1847), overleden Hoogstraat B 23, zoon van wijlen Jan Sakes de Haan en Sjoeuke Douwes van der Veen, bakkersche, broer van minderjarige Jan-Riechler Jans de Haan. Saldo fl. 88,90. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1219 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-024Hoogstraat 18Rinkje Berends Wielinga, overleden op 28 juli 18486 mnd (geboren 6/12/1847), overleden Hoogstraat B 24, dochter van Berend Johannes Wielinga, winkelier en Tjietske Pieters Bollema, zuster van minderjarige Jietske en Johannes Berends Wielinga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1209 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-023Hoogstraat 20Jan Riechler Jans de Haan, overleden op 13 augustus 18487 mnd? (geboren 17/3/1848), overleden Hoogstraat B 23, zoon van wijlen Jan Sakes de Haan en Sjoeuke van der Veen, bakkerse. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-023Hoogstraat 20Boukje van Gorkum... vest. 20 aug 1860 uit Zwolle, dv Dirk vG, en Antje Johannes Frank BS ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-023, wijk E-143; oud 49 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-012; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-023Hoogstraat 20Lolle Sytses Goverts... Sijtse G, en Mintje Hercelius; BS ovl 1839; 1840 huwelijken, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-061, wijk B-023, wijk D-095, 158, wijk E-066; oud 38 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, meesterknecht der ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-024Hoogstraat 18Yme Kostergeb 12 aug 1808 Franeker, ovl 25 feb 1869 HRL, huwt met IJmkje Hartenberg koetsier, zv Sjoerd K, en IJtje Alkema; BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk B-024, 25, 69, wijk D-048


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-024Hoogstraat 18Ymkje Hartenberg... met IJme Koster, ovl wijk D-117, dv Ceeles H, en Baukje vd Meulen; BS ovl 1867; bev.reg. HRL 1851 wijk B-024, 25, 69, wijk D-048; oud 40 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-020; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 462Hoogstraat B-023C. Pasmawoonhuis
Sectie A nr. 463Hoogstraat B-024IJke Jagertimmerwinkel


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 462Hoogstraat B-028Sipke Johs. Faberwoonhuis
Sectie A nr. 463Hoogstraat B-029Rients van der Meulenwoonhuis
Sectie A nr. 695Noordijs D-007Jacob P. Eppingawoonhuis


1898 - advertentiebron: Programma van de feestelijkheden te Harlingen op maandag 5 en dinsdag 6 september 1898, ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. Wilhelmina [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 20, HarlingenHoogstraat 20K. Henstrakruideniers- en grutterswaren


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 463Hoogstraat 18 (B-029)Rients van der Meulenwoonhuis
Sectie A nr. 462Hoogstraat 20 (B-028)Klaas Henstrawoonhuis
Sectie A nr. 695Noordijs 1 (D-007)Antje van Dorpen (wed. H. Ouendag)woonhuis
Sectie A nr. 712Noordijs 3 (D-008)Pieter Westerhuiswoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Noordijs 1T. Terpstrajongens: 0, meisjes: 0
vrouwen: 0
bakker


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Hoogstraat 18 Koert Touwslagerwinkelierf. 0f. 600
Hoogstraat 20 Klaas Henstrawinkelierf. 2500f. 2500
Noordijs 1 Tjerk Terpstrabroodbakkerf. 1000f. 1000


1919 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-2212
Noordijs 3K. Stellingwerf


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 18J. Jellemawinkelier
Hoogstraat 20mej. A. Henstrakruidenierster


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 18, HarlingenHoogstraat 18 Jellemakruidenier


1935 - advertentiebron: Gids voor Harlingen, VVV Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 20, HarlingenHoogstraat 20H. Walingastoffeerderij, beddenmagazijn, verhuizingen


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 18J. Jellema299Kruideniersw.


1938 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-24817
Hoogstraat 18Philippus Wijngaarden


1938 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1997
adresgegevens
Hoogstraat 18feb: De heer J. Jellema verplaatst zijn kruidenierszaak van de Hoogstraat naar de Lanen in het pand waar voorheen de heer M. Vogelaar zijn café dreef


1946 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-30886
Hoogstraat 20Bauke Miedema


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.Bouma917Levensmidd.bedr.
Hoogstr.W. Feitsma917Levensm.bedr.
Hoogstr. 20B. Miedema970Dames- en herenkapper


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.Bouma917Levensmidd.bedr.
Hoogstr.W. Feitsma917Levensm.bedr.
Hoogstr. 20B. Miedema970Dames- en herenkapper


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.B. Winsemius917Kruidenier
Hoogstr.B. Miedema970D.- en h.kapper


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.B. Winsemius917Kruidenier
Hoogstr.B. Miedema970D.- en h.kapper


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.B. Winsemius917Kruidenier
Hoogstr.B. Miedema970D.- en h.kapper


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.B. Winsemius917Kruidenier
Hoogstr.B. Miedema970D.- en h.kapper


1962 - advertentiebron: Wegwijs in Harlingen, plattegrond
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 18, HarlingenHoogstraat 18 Help Zelfsupermarkt


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 18J. (Jacob) Boersma
Hoogstraat 20B. (Bauke) Miedema
Noordijs 1G. (Geert) Terpstra
Noordijs 3A.G. (Albertus) Terluin


1965 - advertentiebron: Harlingen, Gemeente Adresboek
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 18, HarlingenHoogstraat 18 Helpzelfsupermarkt


1972 - advertentiebron: Harlingen, informatie
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 18, HarlingenHoogstraat 18 voordeel-marktvlees, brood, groenten


1973 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 10-08-1973
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 18, HarlingenHoogstraat 18 Voordeelmarkt
  terug