Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 85
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 856-121 6-114 E-217E-212
   huisnummer hogerSint Christoffelsteeg 16-121 6-114 E-216E-206
   huisnummer hogerSint Christoffelsteeg 16-121 6-114 E-216E-207


Naastliggers vanLanen 85
ten oostende Lanen
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 83
ten noordenSimon Stijlstraat 6
ten oostende Simon Stijlstraat
ten zuidende Lanen
ten westende Lanen
ten noordenSimon Stijlstraat 6


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 85naamloze steeg ten westen


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0150r van 11 mrt 1599 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 85Lanen achter Joest Boens, strekkende tot aan de schuur van de verkoper311‑00‑00 GGoude dwarskamer of huis met de ledige plaats erachter
koperTjaerdt Tjaerdts, gehuwd metgrootschipper
koperGeert Tjallefs
verpachter grondDochter Lyuwes 4‑04‑00 CG
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenLuytien verver
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Claesen, namens zijn moeder
verkoperYbel Sybrants
verkoperSybrant Claesen
verkoperJacob Claesen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjaerdt Sjaerdts grootschipper x Beent Tjalleffs kopen een dwarskamer of huis met een plaats daar achter. Ten O. de Wortelhaven, ten W. Luytien verver. Grondpacht 3 GG. Vrij medegebruik van de steeg ten westen. Gekocht voor 311 GG van Cornelis Claesen


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0161v van 30 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 85oostLanen NZ aan het oost einde510‑00‑00 CGhuis
koperThoenis Philips, gehuwd mettrommeter
koperJantien Jans
verpachter grondSibrant Eedis Feytema 2‑02‑00 CG
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: diept]
naastligger ten zuidenLanen [staat: straat en diept]
naastligger ten westenHendrick Ottes c.u.
naastligger ten noordenHendrick Ottes c.u.
verkoperHendrick Ottes, gehuwd met
verkoperDoetke Andries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThoenis Philips trommeter? X Jantien Jans kopen een huis op het oosteinde nz. Lanen. Ten O. het diept, ten Z. de straat en diept, ten W. en N. de verkopers. Grondpacht 42 st aan Sibrant Eedis. Gekocht van Hendrick Ottes x Detke Andries voor 510 cg.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0256r van 24 dec 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 85oostLanen NZ [staat: oosteinde van de Lanen NZ van het diept]428‑16‑00 GGhuis
koperAndries Hendricks, gehuwd met
koperAnke Jansen
verpachter gronddr. Dirck Lieuues 2‑02‑00 CG
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: diept]
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westende verkoper Hendrick Ottes c.u.
naastligger ten noorden*Sibrich Edis
verkoperHendrick Ottes, gehuwd met
verkoperDedke Andries


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0125r van 20 mei 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenkamers in de Stroffelsteeg
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de Lanen


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0164r van 5 dec 1630 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 85Lanen, oosteinde428‑16‑00 GGhuis
koperN. N.
bewonerwijlen Andries Hendrickxschilder
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Geert Joostes Cartout, curator
verkoper q.q.Jelmer Harmens, curatoren over
verkoperde weeskinderen van wijlen Andries Hendrickx c.u.schilder


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0029r van 26 feb 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende mouterij van de verkoper Cornelis Floris


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0144r van 7 dec 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0144r van 7 dec 1650 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Christoffelsteeg 1Sint Christoffelsteeg OZ [niet vermeld]7150‑00‑00 GGmouterij, huis en paardenstal
koperJacob Reyns Pybema c.u. te Berlikum
verpachter grond paardenstalJidtie Popta 1‑02‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis van Sent Huyberts
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stoffelsteeg]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDirck Ariensbrouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Reyns Pybema c.u. kopen (a) een brouwerij met bijbehorende steeg naar de Lanen, en (b) de mouterij en (c) het huis dat door de verkoper wordt bewoond, met een tuin ten N. daarvan en de westelijke loods van verkopers hooghuis met de 1/2 eigendom en onderhoud van de put etc. etc. De mouterij en de stal hebben ten W. de Christoffelsteeg, ten Z. het huis van Sent Huyberts. Dat huis en de brouwerij hebben ten O. het diept en de Wortelhaven, en het huis v.d. verkoper (nu bewoond door Ipke Jelles) ten Z. en nog deels de brouwerij, en de brouwerij heeft ten Z. de Lanen en het diept. Het geheel is bezwaard met jaarlijkse grondpacht aan erven dr. Dirck Lieuwes Scheltinga en pro quota aan de wateren gelijk de andere brouwers en de stal aan Idtie Popta. etc. etc. Gekocht van Dirck Ariens, brouwer, voor 7150 gg. N.B. de ingewikkelde acte is onvolledig.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0192v van 25 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0017v van 8 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 85westLanen665‑00‑00 GGhuis
koperMarten Claesen c.s.
verpachter grondde stad Harlingen2‑16‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Morgenstar van de erfgenamen van wijlen Dirck Ariens de Morgenster
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende steeg van Arien Gisberts brouwer
naastligger ten noordenhuis en brouwerij van Arien Gisberts brouwer
verkoperArien Gisbertsbrouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Claesen koopt huis op de Lanen. Ten O. erven Dirck Ariens huis 'de Morgenster', ten Z. de Lanen, ten W. de steeg van de verkoper, ten N. het huis en de brouwerij van de verkoper. Gekocht van brouwer Arien Gisberts, voor 665 gg.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0095r van 21 apr 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0228r van 3 jul 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0052v van 3 jun 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0200v van 28 mrt 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 85oostLanen NZ op de hoek537‑00‑00 GGhuis genaamd de Morgenster
koperHylcke Pytters Coolhart, gehuwd metgerechtsbodede Morgenster
koperHincke Gatzes
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 CG
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: diept]
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van Marten Clases
naastligger ten noordenPytter Feddes
verkoperde gecommitteerde crediteuren van Hoyte Hoytes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylcke Pytters Coolhart, gerechtsbode x Hincke Gatzes koopt 'de Morgenster', noordoosthoek van de Lanen. Ten O. het diept, ten W. wd. Marten Clases, ten N. Pytter Feddes. Gekocht van de crediteuren van Hoyte Hoytes, voor 537 gg.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0022ar van 9 okt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [niet vermeld]


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0094v van 10 mrt 1672 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Christoffelsteeg 1Sint Christoffelsteeg OZ [niet vermeld] met twee uitgangen in de Stroffelsteeg en een ander naar de Lanen835‑15‑00 GGmouterij, zolder, eest en eestkamer
koper door niaarLijsbet Claeses, dochter van
koperClaes Rinties Botsma, weduwnaar vankoopman
koperwijlen Lijsbet Pytters, mediate mede erfgenaam van
erflaterwijlen Pytter Huybertskoopman
geniaarde koperJan Foppeskoopman
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenop de Lanen Sicko gortmaker
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet huis en hof gekocht door Fedde Tjeerdts c.u.
verkoperjuffrouw Adriana Langriet


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0136v van 21 feb 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 58twee_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Jurre Cornelis


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0029va van 14 mrt 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 85oostLanen NZ, hoek486‑00‑00 GGhuis genaamd de Morgenstar
koper provisioneelYsack Bastjaens mr. bakkerde Morgenster
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 CG
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: het Wortelhavensdiept]
naastligger ten zuidenLanen [staat: de pijp]
naastligger ten westende brouwerij van Pyter Feddes
naastligger ten westende stokerij van Sijke Sybes
naastligger ten noordende brouwerij van Pyter Feddes
verkoperHencke Gatties voor zich en haar zoontje, weduwe van
verkoperwijlen Hylcke Colartgerechtsbode
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Hincke Gatzes wv gerechtsbode Hylcke Coolhart, voor zich en voor haar zoontje, een mooi huis, 'de Morgenster' (met beschrijving), op de hoek van de Lanen. Ten O. het Wortelhavendiept, ten Z. de Pijp, ten W. de brouwerij van Pieter Feddes en de stokerij van Sybe Sybes, ten N. ook de brouwerij.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0035ra van 16 jan 1681 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 85oostLanen NZ op de hoek301‑00‑00 GGhuis de Morgenstar genaemt, met stoepen en loyff
koper finaalJan Jansen Bostijn de Morgenster
koper provisioneelFrederick Bourman 300‑12‑00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 CG
huurder benedenSusanna Jochums
huurder bovenTjeerd Jacobs
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhavens diept]
naastligger ten zuidenLanen [staat: pijp]
naastligger ten westende [steeg naar de] brouwerij van Pyter Feddes brouwer
naastligger ten westende stokerij van Sijke Sybes stoker
naastligger ten noordende brouwerij van Pyter Feddes
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ysaac Bastiaens c.u.


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0001r van 2 sep 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 85westLanen NZ210‑00‑00 CG1/3 huis
koperDoede Jacobs distillateur
verpachter grondde stad Harlingen2‑16‑00 CG
bewonerDoede Jacobsdistillateur
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Morgenster de Morgenster
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenPieter Feddes brouwer
verkoper q.q.Oost-Terschelling diaconie, alimentatores
verkoper q.q.West-Terschelling armvoogdij, alimentatores van
verkoperde weeskinderen van wijlen Hillebrandt Jacobs Schar, gehuwd met
verkoperwijlen Aeffke Frans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Jacobs, destillateur, koopt 1/3 van een huis nz. Lanen. Ten O. 'de Morgenster', ten W. de openbare steeg, ten Z. de Lanen, ten N. brouwer Pieter Feddes. Gekocht van de diaconen van Oosterschellingh en de armenvoogden van Westerschellingh, als alimentatoren over de weeskinderen van Hillebrandt Jacobs Schar x Aeffke Frans.


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0339v van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 85oostLanen NZ [niet vermeld]330‑14‑00 CGhuis al waar De Morgenstar in de gevel staat
koperDoede Jacobs mr. bakkerde Morgenster
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurder voor 1 jaarTeye Pytters c.soc.wijdschipper36‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenDoede Jacobs mr. bakker
naastligger ten noordende weduwe van Pytter Feddes
verkoperSaeckjen Symons, gehuwd met
verkoperRintie Kingmaoproeper van de boelgoederen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Jacobs, mr. backer, koopt huis 'de Morgenster'. Ten O. de Wortelhaven, ten Z. de Lanen, ten W. de kopers, ten N. wd. Pytter Feddes. Gekocht van Saeckjen Symens, de vrouw van Rintie Kingma.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0026ra van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 85westLanen NZ300‑00‑00 GGhuis en brouwerij met een vrije steeg
koperTjeerd Reyners, voor
koperDina Tjebbes
verpachter grondde stad Harlingen2‑16‑00 CG
huurderTjeerdt Ypes wijdschipper
huurderCaspar Ruer distillateur
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Morgenstar de Morgenster
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende weduwe van Pyter Feddes
naastligger ten noordende weduwe van Pyter Feddes
verkoper van 4/12Mintje Martens, gehuwd met
verkoper van 4/12Tjeerdt Ypes, enwijdschipper
verkoper q.q.Jacob Romckes Braem, curator overkoopman
verkoper van 7/12Neeltie Doedes, dochter van
verkoperDoede Jacobs, gehuwd met
verkoperNeeltje Martens, en
verkoperAeltje Foppes, weduwe van
verkoperwijlen Doede Jacobs, als wettig vertegenwoordiger van haar dochtermr. bakker en distillateur
verkoper van 1/12Engeltje Doedes


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0025va van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 85oostLanen NZ [niet vermeld]151‑22‑00 CGhuis alwaer de Morgenstar aen de geevel staet
koperTjeerd Yppes de Morgenster
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 CG
huurderTeye Pyters c.soc.wijdschipper
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenTrijntie Cornelis
naastligger ten noordende weduwe van Pieter Feddes
verkoper van 1/2Aeltje Foppes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Doede Jacobs, als wettig vertegenwoordiger van haar dochtermr. bakker en distillateur
verkoper van 1/4Engeltje Doedes
verkoper q.q.Jacob Romckes Braem, curator over de voordochterkoopman
verkoper van 1/4Neeltje Doedes


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0129r van 16 okt 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Troffelsteeg]


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0236v van 13 jan 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-121Lanen 85huis
eigenaarJochem Dircks
gebruikerJochem Dircks
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑04‑00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00‑07‑00 CG
aanslag grondpacht00‑01‑12 CG


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0264r van 24 mei 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 85westLanen NZ200‑00‑00 CGhuis
koperDouwe Gerrits mr. brouwer
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Tieerd Ypes
naastligger ten oostenhet huis de Morgenstar de Morgenster
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenDouwe Gerrits mr. brouwer
naastligger ten noordenDouwe Gerrits mr. brouwer
verkoperDina Tiebbes, weduwe van
verkoperwijlen Pyter Feddes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Gerrits, mr. brouwer, koopt huis Lanen nz. Ten W. en N. de koper zelf, ten O. wd. Tieerd Ypes in 'de Morgenster', ten Z. de Lanen. Gekocht van Dina Tiebbes wv Pyter Feddes (Lanen 83?)


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0298r van 30 mei 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 58twee_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet wagenhuis van Douwe Gerrits Brouwer


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-121Lanen 85huis
eigenaarJochem Dirks
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan1‑7‑1720
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00‑07‑00 CG
aanslag grondpacht00‑01‑12 CG
aansl. grondp. voldaan14‑5‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0130v van 25 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDouwe Gerrits


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-121Lanen 85huis
eigenaarJochem Dirks
gebruikerJochem Dirks
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑10‑00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00‑07‑00 CG
aanslag grondpacht00‑01‑06 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0006va van 6 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0009ra van 6 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 85westLanen NZ0‑00‑00 CGhuis de Morgenstarre
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenhuis de Morgenstar de Morgenster
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenhuis, brouwerij en mouterij het Hart het Hert
naastligger ten noordenhuis, brouwerij en mouterij het Hart het Hert
verkoperTjeerd Fockes Esta, grootvaderkoopman
erflaterwijlen Douwe Gerrits Prins, gehuwd metmr. brouwer
erflaterwijlen Tyttje Tjeerds Esta


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0348r van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 85oostLanen NZ hoek Wortelhaven312‑14‑00 GGhuis de Morgenstarre
koperYsaak de Roose, gehuwd metde Morgenster
koperClaaske Annes Huydekoper
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende tapperij van Jan Hendriks
naastligger ten noordenJohannes Hylkema mr. brouwer
verkoperHintje Martens, weduwe van
verkoperwijlen Tjeerd Ypes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYsaak Roosen x Claaske Annes Huidekoper koopt huis 'de Morgenstarre', hoek Lanen en Wortelhaven. Ten N. Johannes Hylkema, ten Z. de Lanen, ten O. de Wortelhaven, ten W. Jan Hendriks' tapperie. Gekocht van Mintje Martens wv Tjeerd Ypes.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0014v van 6 mei 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 85westLanen300‑00‑00 CGhuis
koperburgerkolonel Sybrand Feykes Camsma, gehuwd met
koperAntie Tjommes de Morgenster
naastligger ten oostenhuis genaamd Morgenstar de Morgenster
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenJohannes Hylkama mr. brouwer
naastligger ten noordenJohannes Hylkama mr. brouwer
verkoperJan Hendrixmr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand Feikes Camsma, burger-colonel x Antie Tiommes koopt nz. Lanen een huis dat nu als tapperij wordt gebruikt. Ten O. 'de Morgenster', ten Z. de Lanen, ten W. en N. mr. brouwer Johannes Hylkema. Gekocht van mr. brouwer Jan Hendrix voor 300 cg.


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0248r van 11 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 85oostLanen NZ hoek Simon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]334‑00‑00 GGhuis genaamd de Morgenster
koperFoppe Dirx, gehuwd metkorenmeterde Morgenster
koperFrouckien Jans
huurderDaniel Christoffels 39‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhavensdiept]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenburgerkolonel Sybrand Camsma
naastligger ten noordenJohannes Hylkes mr. brouwer
verkoperYsaak Roosenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoppe Dirx, korenmeter x Frouckien Jans koopt huis 'de Morgenster'. Ten O. het Wortelhavendiept, ten Z. de straat, ten W. Sybrand Camsma, ten N. mr. brouwer Johannes Hylkes. Gekocht van Ysaak Roosen.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-121Lanen 85huis
eigenaarJochem Dirks
gebruikerJochem Dirks
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑10‑00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00‑07‑00 CG
aanslag grondpacht00‑01‑06 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-121 Lanen 85Johannes Hylkema, bestaande uit 5 personen20‑00‑00 cg04‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-121Lanen 85huis en brouwerij
eigenaarJohannes Hylkema
gebruikerJohannes Hylkema
huurwaarde56‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑03‑10 CG
grondpacht aanerven G. Suiringar
grondpacht01‑02‑00 CG
aanslag grondpacht00‑05‑08 CG


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0114r van 14 feb 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 85oostLanen NZ [niet vermeld]550‑00‑00 CGhuis
koperJan Alberts, gehuwd mettimmermande Morgenster
koperMarijke Harmens
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenLanen [staat: straat]
naastligger ten westenburgerkolonel Camsma
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Johannes Hylkama
verkoperFoppe Dirx, gehuwd metwinkelier
verkoperFroukien Janswinkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Alberts, timmerman x Marijke Harmens koopt 'de Morgenstar'. Ten O. de Wortelhaven, ten Z. de Lanen, ten W. de colonel Camsma, ten N. wd. en erven van Johannes Hylkama. Geen grondpacht. Met de conditie dat luiffel en stoep, voor zover die voor de naastligger ten westen zijn huis betimmert is, aldaar precario is volgens acte van 24 december 1675. Gekocht van winkeliers Foppe Dirx x Froukjen Jans, voor 550 cg.


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0047v van 28 nov 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0120v van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 85westLanen NZ306‑06‑00 CGhuis of stallinge
koperLolle Wybes Steensma, gehuwd metmr. brouwer
koperAafke Lammerts Salverda
naastligger ten oostenhuis genaamd de Morgenstar de Morgenster
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenLolle Wybes Steensma
naastligger ten noordenLolle Wybes Steensma
verkoperoud burgerkolonel Sybren Feikes Kamsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLolle Wybes Steensma, mr. brouwer x Aafke Lammerts Salverda koopt stal of huis nz. Lanen. Ten O. 'de Morgenster', ten W. en N. de koper, ten Z. de Lanen. Gekocht van Sybren Feikes Kamsma, voor 306 cg.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-121Lanen 85huis en brouwerij
eigenaarLolle Steensma
gebruikerLolle Steensma
huurwaarde56‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑07‑12 CG
af: grondpacht1 2 0


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0147v van 14 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 85oostLanen NZ [staat: Wortelhaven WZ]317‑00‑00 GGhuis
koperAlbert Jans mr. bakkerde Morgenster
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenLanen of pijp
naastligger ten westenburgemeester Lolle Steensma
naastligger ten noordenburgemeester Lolle Steensma
verkoperJan Alberts, gehuwd mettimmerman
verkoperMarijke Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Jans, mr. bakker koopt het huis 'de Morgenster'. Ten O. de Wortelhaven ten W. en N. de burgemeester Lolle Steensma, ten Z. de Lanen of Pijp. Gekocht van Jan Alberts, timmerman x Marijke Harmens.


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0167v van 4 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 85oostSpekmarkt, tegenover de800‑00‑00 CGhuis genaamd de Morgenstar
koperJohan Abrahams, gehuwd metde Morgenster
koperHyke Arjens Wassenaar
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenLanen of pijp
naastligger ten westenburgemeester Lolle Wybes Steensma
naastligger ten noordenburgemeester Lolle Wybes Steensma
verkopervroedsman Albert Jansmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohan Abrahams x Hijke Arjens Wassenaar koopt een huis c.a. 'de Morgenster', tegenover de Spekmarkt, hoek Lanen/Symon Stijlstraat, met alle losse en vaste goederen. Ten O. de Wortelhaven, ten W. en N. burgemeester Lolle Wybes Steensma, ten Z. de Lanen of pijp. Zie de acte voor de details. Gekocht van vroedschap en mr. bakker Albert Jans, voor 800 cg.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0007v van 12 mei 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 85oostLanen NZ tegenover de Spekmarkt280‑21‑00 GGhuis
koperSybren Reitsma, gehuwd metde Morgenster
koperLijsbert Jans wonende in het Makkumer Slaapsteed
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenLanen of pijp
naastligger ten westenburgemeester L. W. Steensma
naastligger ten noordenburgemeester L. W. Steensma
verkoperJohan Adam Abraham, gehuwd metoud beurtschipper
verkoperHyke Wassenaar


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0214v van 26 jan 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 85oostLanen NZ tegenover de Spekmarkt220‑15‑00 CGhuis genaamd de Morgenster
koper van 1/3Albert Wymers bakkerde Morgenster
koper van 1/3Jan Sibrens reidmaker
koper van 1/3Ritske Croonenburg mr. timmerman
huurder bovenPieter Johannes c.u.
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenLanen of pijp
naastligger ten westenoud burgemeester L. W. Steensma
naastligger ten noordenoud burgemeester L. W. Steensma
verkoperJacob Sibrandus Reidsma
verkoperGerrit Sibrandus Reidsma onder Tzummarum
verkoperAaltje Sibrandus Reidsma, weduwe van
verkoperwijlen Evert Hoogzand
verkoperLutske Sibrandus Reidsma, gehuwd met
verkoperEilert Jurjens
verkoperVolkert Sibrandus Reidsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert [Jans] Wijmans, bakker, Jan Sibrens, reidmaker en Ritske Croonenburg, mr. timmerman, kopen elk 1/3 deel van het huis 'de Morgenster' tegenover de Spekmarkt aan de nz. Lanen. Ten O. de Wortelhaven, ten W. en N. L.W. Steensma, ten Z. de Lanen of Pijp. Gekocht van erven Elisabeth Jans wv Sibren Reidsma.


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0122r van 20 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 85oostLanen NZ40‑00‑00 CG1/3 huis
koperoud burgemeester Albert Wymers Bakker de Morgenster
koperRitske J. Kronenburg mr. timmerman
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende heer L. Steensma
naastligger ten noordende heer L. Steensma
verkoperJan S. Reidmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Jans Wijmans, bakker, en Ritske Kronenburg kopen samen 1/3 deel van 'de Morgenster', waarvan zij elk reeds 1/3 deel bezaten. Ten O. de Wortelhaven, ten Z. de Lanen, ten W. en N. L. Steensma. Gekocht van Jan. S. Reidmaaker (Reidsma).


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0260r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stokerssteeg]
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stokerssteeg]
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stokerssteeg]
naastligger ten westenJan Hannema
naastligger ten westenJan Hannema
naastligger ten westenJan Hannema


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-114, pag. 136Lanen 85H W Zijlstra8‑10‑00 cghuis en brouwerij


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-216Sint Christoffelsteeg 1Hans Willem Cornelis Zijlstra... Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1811, huw 1823, huw 1838; levert bier in 1810; eigenaar en gebruiker van wijk E-216, brouwerij, 1814. (GAH204); id. van wijk E-217 en wijk E-218, tapperij, 1814. (GAH204); H.W.C.Z. van HRL. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Lanen 85 H.W.C. Zijlstrafl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-217Lanen 85H W C Zijlstra tapperij
E-216Sint Christoffelsteeg 1H W C Zijlstra brouwerij


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1305Sint Christoffelsteeg 1Gozewijn Jan Loncq Jr.bierbrouwerHarlingenpakhuis (98 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1307Lanen 85Gozewijn Jan Loncq Jr.bierbrouwerHarlingenhuis en erf (230 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1307aLanen 85Gozewijn Jan Loncq Jr.bierbrouwerHarlingenbrouwerij (180 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-216Sint Christoffelsteeg 1Zwerus Aukes Vogelzang... Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1818, ovl 1831, huw 1832, ovl 1873; geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk E-216; ... (alles)


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 853 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-216Sint Christoffelsteeg 1Gozewijn Jan Loncq, overleden op 1 december 184750 jr, geboren Den-Haag 29/12/1796, overleden Wortelhaven E 216, bierbrouwer, wednr. Ibella-Allegonda Zijlstra, man van Pronica-Johanna van Assen, vader van Gozewijn-Jan en Jetske Gozewijns Loncq (uit 1e huwelijk) en van minderjarige Ernst en Helena-Catharina Gozewijns Loncq (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-216Sint Christoffelsteeg 1Maaike Ottes Kampgeb 18 jun 1784 HRL, huwt met Jan Cornelis Wagenaar op 23 aug 1832 HRL; N.H., A 1 nov 1860 Amsterdam, dv Otte Jakobs K., en Trijntje Wybes Kwest; BS huw 1832, 139ov, bev.reg. HRL 1851 wijk E-216


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-217Lanen 85Rinkje Ottes Kamp... niet bekend), N.H., dv Otte Jacobs K., en Trijntje Wybes Kwest; BS huw 1820, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1305Stokersteeg E-213Leendert Hannema en mede eig.pakhuis
Sectie A nr. 1307Wortelhaven E-218Oeke van der Werf wed. S. Wiardawoonhuis
Sectie A nr. 1307ade Lanen E-216Oeke van der Werf wed. S. Wiardabrouwerij
Sectie A nr. 1307ade Lanen E-217Oeke van der Werf wed. S. Wiardabrouwerij


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 08 sep 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
E-216Sint Christoffelsteeg 1Een winkelhuis op den hoek van de Lanen en de Wortelhaven. Provisioneel verkocht op 20 sep 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 08 sep 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
E-217Lanen 85Een winkelhuis op den hoek van de Lanen en de Wortelhaven. Provisioneel verkocht op 20 sep 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 22 sep 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
E-216Sint Christoffelsteeg 1Een winkelhuis op den hoek van de Lanen en de Wortelhaven. Finaal verkocht op 4 okt 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 22 sep 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
E-217Lanen 85Een winkelhuis op den hoek van de Lanen en de Wortelhaven. Finaal verkocht op 4 okt 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1305*Stokersteeg E-206Gooike Abes van Slootenpakhuis
Sectie A nr. 1305*Stokersteeg E-207Gooike Abes van Slootenpakhuis
Sectie A nr. 3348*De Lanen E-211Jan Herman Snijderwoonhuis
Sectie A nr. 3348*Wortelhaven E-212Jan Herman Snijderkantoor


1889 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1990
adresgegevens
Lanen 85Fijne en ordinaire tabaks- en sigarenpijpen bij D. Zeilmaker, Lanen E 211


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3632Lanen 85 (F-171)Jan K. Wassenaarwoonhuis
Sectie A nr. 1305Sint Christoffelsteeg 1 (E-207)Hermanus van Slootenpakhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Lanen 85 Jan Ruiterapothekerf. 5000f. 6000
Lanen 85 Dieuwke Terpstraapoth. assistentef. 700f. 700


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 83A. Bouma81Apotheek


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 83A. Bouma81Apotheek


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 83A. Bouma81Apotheek


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 85, HarlingenLanen 85A. Boumaapotheker - scheikundige


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Stokersteeg 1aR. Schelfsmasigarenmaker


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 85, HarlingenLanen 85C. Suir-Verwaalapotheek


1935 - advertentiebron: Gids voor Harlingen, VVV Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 85, HarlingenLanen 85C. Suir-Verwaalapotheek


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 83P. Suir81
Lanen 83Apotheek81Mevr. C. Suir-Verwaal, pharm. Doct.a. apotheker


1939 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-25760
Lanen 85Pieter Suir


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 85P. Suir818
Lanen 85Apotheek818Mevr. C.Suir-Verwaal, pharm. Doct.a. apotheker


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenP. Suir818
LanenApotheek818Mevr. C.Suir-Verwaal, pharm. Doct.a. apotheker


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenP. Suir818
LanenApotheek818Mevr. O.Suir-Verwaal, pharm. Doct.a. apotheker


1952 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 24-10-1952
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 85, HarlingenLanen 85P. Suirfilmer


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenP. Suir818
LanenApotheek818Mevr. O.Suir-Verwaal, pharm. Doct.a. apotheker


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenApotheek818Mevr. O.Suir-Verwaal, pharm. Doct.a. apotheker


1960 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenApotheek C. Westerterp2818


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 85C. (Cornelis) Westerterp


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 1305Sint Christoffelsteeg 1
  terug