Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Kerkstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 35-037 5-026 E-226E-224
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 55-037 5-026 E-226E-225
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 75-037 5-026 E-226E-226
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 115-039 5-026 E-227E-227
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 685-027 5-026 E-015E-013


Naastliggers vanGrote Kerkstraat 3
ten oostenGrote Kerkstraat 11
ten zuidende Grote Kerkstraat
ten westende Grote Kerkstraat
ten noordenGrote Kerkstraat 5


aangrenzende stegen
adresheeft
Grote Kerkstraat 11Tiberiussteeg of Allemanssteeg of Beeresteeg ten westen


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 3, HarlingenGrote Kerkstraat 5, Harlingen


0000 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1998
adresgegevens
Grote Kerkstraat 11Wally van der Vlies, herenkapper in de Kerkstraat


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0031v van 6 mrt 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 68Voorstraat ZZ [staat: aan de ZZ van het diept bij de Butterbrug]1702‑00‑00 GGhuis
koperHere Douues, gehuwd met
koperGeert Jacobs
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Dekema 2‑02‑00 CG
verpachter grondSyoert Sybolts 0‑14‑00 CG
protesteert vanwege een reversaalburgemeester Saeff Hendricx
naastligger ten oostenburgemeester Saeff Hendricx
naastligger ten zuideneen ledige plaats
naastligger ten westenHaringh Hansen, en
naastligger ten westenHarmen Willems
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperBotte Broers, gehuwd met
verkoperTrijncke Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHere Douwes x Geert Jacobs kopen een huis zz. Voorstraat bij de Butterbrug. Ten O. burgemeester Saeff Hendrix, ten W. Haringh Hans en Harmen Willems. Grondpacht 2 cg, waarvan 1 1/2 cg voor erven Dekama en Syoert Sybolts 14 st. Gekocht van Botte Broers [Buwama] x Tryncke Cornelis voor 1702 gg.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0173r van 8 jul 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 68Voorstraat ZZ550‑00‑00 GGhuis
koperDierck Hein, gehuwd met te Amsterdam
koperSyntien Jansen, dochter van te Amsterdam
koperJan Samsoms te Amsterdam
verpachter grondde erfgenamen van Syke van Dekama 0‑14‑00 CG
begunstigde van een losbare rentede erfgenamen van Wymmer Wybes te Pietersbierum 5‑21‑00 GG
huurder voor 8 jarenAriaen Ariaens bakker79‑16‑00 CG
naastligger ten oostenHeere Douwes schroer
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHaringh Hansen onder 1 dakschoenmaker
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperHarmen Willems, gehuwd metcremer
verkoperInts Jouckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDerck Hem x Sijntie Jan Samsoms? te Amsterdam kopen een huis zz. Voorstraat. Ten O. scroer [kleermaker] Heere Douwes, ten W. onder een dak schoenmaker Haringh Hans. Grondpacht 14 st aan erven Sijke van Dekema. Tevens belast met 5 GG 21 st losbare renten aan de erven Wymmer Wybes te Pietersbierum. Tevens belast met een huurovereenkomst van 8 jaren met erven Ariaen Ariaens Backer (of bakker). Gekocht van cremer Harmen Willems x Ints Jouckes voor 550 gg.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0061v van 8 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende weduwe van Evert wieldraaier
naastligger ten noordenN. N.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0061v van 8 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende weduwe van Evert wieldraaier
naastligger ten noordenN. N.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0061v van 8 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 3Grote Kerkstraat NZ250‑00‑00 GGhuis
koper door niaarJan van Freen, schoonvader van te Ameland
koper door niaarwijlen de verkoper Bauck Beernts
verpachter grondCornelis Edes Feytema 3‑00‑00 CG
toehaakeen zilveren onderriem van ongeveer 12 of 13 lood zwaar
geniaarde koperKoert, gehuwd met
geniaarde koperAaff Claasen
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende weduwe van Evert wieldraaier
naastligger ten zuidenGrote kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet huis genaamd de Bonte Hond Reyner Jans de Bonte Hond
naastligger ten noordenN. N.
verkoperwijlen Bauck Beernts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan van Freen, als schoonvader van Bauck Beernts wd. verzoekt niaar ratione sanguinis van een huis in de Grote Kerkstraat. Ten O. wd. wieldraaier Evert [Grote Kerkstraat 11] en een steeg, ten W. Reyner Jansen in de Bonte Hond [Grote Kerkstraat 1]. Grondpacht 3 cg. aan Cornelis Edes Feytema


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0074r van 12 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrick roermaker


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0074r van 12 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 11Grote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]272‑14‑00 GGhuis
koperWybrant Rintses, gehuwd metbakker
koperRins Fransen
verpachter grondburgemeester Saaff Hendricx 0‑05‑00 CG
naastligger ten oostenweduwe van Jylles glasmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrick roermaker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDieuwer Claesen, weduwe van
verkoperwijlen Evert Jans mede voor zich, voor haar zoonwieldraaier
verkoperJan Everts, en haar dochter
verkoperClaeske Everts, gehuwd met
verkoperWybe Hans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybrant Rintses, bakker x Rins Fransen kopen een huis in de Kerkstraat. Ten O. wd. glazenmaker Jylles, ten W. roermaker Hendrick. Een gezamenlijke muur met Trijn wv Egbert. Grondpacht 5 st aan burgemeester Saaff Hendricx. Gekocht van Dieuuer Claesen wv wieldraaier Evert Jans, mede voor haar zoon Jan Everts en haar dochter Claeske Everts x Wybe Hans, voor 272 gg 14 st.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0260v van 19 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWybren Rinses
naastligger ten westende kamer van Tijlle schoenlapper


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0260v van 19 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWybren Rinses
naastligger ten westende kamer van Tijlle schoenlapper


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0260v van 19 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione communitatis of ratione societatis, ofwel een protest om reden van mandeligheid. Mandéligheid betekent dat je niet als enige eigenaar bent van het (gehele) verkochte of verwandelde, waardoor de of een mede-eigenaar aanspraak kan maken op eerste koop en zodoende de voorgenomen koop kan verhinderen ('verspieren'). De gezamenlijkheid van het eigendom kan behoorlijk variëren. Een enkele zijmuur die ook de zijmuur van je naastligger is kan al genoeg zijn, maar bijvoorbeeld als erfgenaam met twee broers of zusters ben je ook maar voor een derde eigenaar van het goed.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 11een_achterGrote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat] achter het nieuwe huis van Wybren Rinses103‑14‑00 GGkamer
koperBartel Willems Lydel, gehuwd met
koperTrijn Lieuues
verpachter grondburgemeester Saeff Hendricks 0‑05‑00 CG
huurderPier Simens
protesteert vanwege wil weten hoe het verkochte verkregen isde fiscus
protesteert vanwege acht voorgeschoten Philipsdaalders [staat: Spaensche cluytten]burgemeester Hero Jans
naastligger ten oostendoctor Piphron
naastligger ten zuiden*Wybren Rinses
naastligger ten westende kamer van Tijlle schoenlapper
naastligger ten noorden*de loods van Trijn Egberts
verkoperAeltie Hendricks, weduwe van
verkoperwijlen Fedde Jans, met advies van haar zoon
verkoperPieter Feddes
tekst in de margeFiscus ratione officii, protesteert ende voor soo veel nodich verspiert d'vercopinge van de geproclameerde camer ter tijt ende soo lange d'vercopertse geblijck sal hebben gedaen, hoe dat sij aen de eygendom van de camer is geraeckt. Actum Harlingen in judicio den 22en aprilis 1615.
tekst in de margeD'burgemeester Hero Janszn. protesteert dat d'vercopinge van voors. camer hem ontschadelyck sal sijn neffens acht Spaensche cluytten den vercoperse man verschoten. Actum utsupra.
tekst in de margeToegewesen opten proclamanten salff voorgaende verspieringe ende protest. Actum den 22en aprilis 1615.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Bartel Willems Lydel x Trijn Lieuwes kopen een kamer, nu bewoond door Pier Simens, in de Kerkstraat achter het nieuwe huis van Wyberen Rinses. Ten O. doctor Piphron, W. schoenmaker Tylle. Grondpacht 5 st aan burgemeester Saeff Hendricks. Gekocht van Aeltie Hendericks wv Fedde Jans, zoveel nodig gesterkt met haar zoon Pieter Feddes, voor 103 gg.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0281v van 2 jul 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Wybren Rynses
naastligger ten westende kamer van Tijle schoenlapper


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0281v van 2 jul 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Wybren Rynses
naastligger ten westende kamer van Tijle schoenlapper


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0281v van 2 jul 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 11een_achterGrote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat] achter het huis van Wybren Rynses93‑14‑00 GGkamer met een ledige plaats strekkende tot an de loods van Trijn Egberts
koperDirck Tiaerdts scheepstimmerman
huurderSytse rogdrager
verpachter grondburgemeester Saeff Hendricx 0‑05‑00 CG
naastligger ten oostende kamer van dr. Piphron
naastligger ten zuiden*het huis van Wybren Rynses
naastligger ten westende kamer van Tijle schoenlapper
naastligger ten noorden*de loods van Trijn Egberts
verkoperBartel Willems Lydel, gehuwd met
verkoperTrijn Lieuwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSiucke Tiaerdts, scheepstimmerman


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0004r van 8 okt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten noordende weduwe Lijsbeth Andries


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0004r van 8 okt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten noordende weduwe Lijsbeth Andries


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0004r van 8 okt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 3Grote Kerkstraat NZ93‑14‑00 GGhuis
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen0‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenReyner Janssen molenaar
naastligger ten noordende weduwe Lijsbeth Andries
crediteur (triumphant)Jan van Vreen
verkoper (gesuccumbeerde)Hendrick Hendricxroermaker
eerdere samenvatting door Yde Elsingaeen huis nz. Grote Kerkstraat. Ten O. een algemene steeg, ten Z. de straat, ten W. Reyner mollener, ten N. ? Andries weduwe.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0207r van 22 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende weduwe van Hendrick roermaker


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0207r van 22 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 11Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]488‑00‑00 GGhuis daer Berlcum uytsteeckt
koper van 1/2Berent Jans Goorman, gehuwd met Berlikum
koper van 1/2Doed Pyters
koper van 1/2Claes Jelles, gehuwd met
koper van 1/2Elske Jans
verpachter grondoud burgemeester Saeff Hendricks 0‑05‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende weduwe van Jelis glasmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende weduwe van Hendrick roermaker
naastligger ten noordenJan Egberts
verkoper q.q.Tiede Willems Popta, gecommitteerde crediteur
verkoper q.q.Hans Arents, gecommitteerde crediteur
verkoper q.q.Hendrick Willems, gecommitteerde crediteur
verkoper q.q.Jacob Fransen, gecommitteerde crediteuren van
verkoperWibrant Rinses c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBerent Jans Geerman x Doed Pyters voor 1/2, en Claes Jelles x Elske Jans voor 1/2, kopen een huis nz. Kerkstraat waar Berlikum uitsteekt. Ten O. wed. glazenmaker Jelis en een steeg, ten W. wed. roermaker Hendrick en een steeg, ten N. Jan Egberts. Grondpacht 5 st. aan oud burgemeester Saeff Hendricks. Gekocht van (de met name genoemde crediteuren van) Wibrant Rinses c.u., voor 488 GG.


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0280v van 2 jun 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0363r van 6 sep 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 68Voorstraat ZZ [niet vermeld]14‑00‑00 GGgrondpacht van 0-14-00 CG
koperJelmer Pieters, gehuwd met
koperTyesck Tyepckes Epema
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van wijlen Hero Douues0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Saeff Hendricks
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen [staat: zuiden]Haringh Hansen
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperGerryt Auckes, gehuwd metmr. stadstimmerman
verkoperLamcke Wybes


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0391v van 7 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTiberius Templair


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0051r van 29 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten noordenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0051r van 29 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten noordenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0051r van 29 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 3Grote Kerkstraat NZ [staat: Kleine Kerkstraat]99‑21‑00 GG3/4 huis
koperClaes Reiners, gehuwd met
koperLijsbeth Jans
verpachter grondCornelis Edis Feytema 3‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenReiner Jans de Bonte Hond
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/4Nys Adolffs, gehuwd met te Franeker
verkoper van 1/4Jay Tyallings
verkoper van 1/4Sicke Tyallings
verkoper van 1/4Aeltie Tyallings


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0070r van 30 apr 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 68Voorstraat ZZ op de Suipmarkt2000‑00‑00 GGhuis, plaats en kamers, tot de kamer van Gosleyk Freercks toe
koperTiberius Templair, gehuwd met
verpachter grondde stad Harlingen1‑01‑00 CG
toehaakeen rosenobel
naastligger ten oostenhet huis van Hendrick boendermaker
naastligger ten zuiden*Gosleyk Freercks
naastligger ten westenWatse Ypes
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperTierck Hanses, gehuwd met
verkoperJantien Rienks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiberius Templar x Leentie Cornelis Olivier koopt huis, plaats en camers zz. Voorstraat op de Suypmarkt, strekkende zuidwaarts tot de camer van Goslyck Freerks. Ten O. boendermaker Hendrik [Saves], ten W. Watse Ypes, ten N. de straat. Grondpacht 21 st. Gekocht van Tierck Hanses x Jantien Rienks voor 2000 gg.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0071v van 7 mei 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenals bewoner Tiberius Templair


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0089r van 10 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 1a, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Reiners slotmaker


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0101v van 28 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 1a, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0119r van 30 apr 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenals bewoner Tiberius Templair


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0152v van 16 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 70, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van doctor Wybinga


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0101r van 3 mei 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 68Voorstraat ZZ [staat: bij de Butterbrug]3076‑00‑00 CGhuis en ledige plaats
koperJan van Lieuwen, gemachtigde vannotaris
koperPieter Franck Scherppenbrandt zijdenlakenkoper te Leiden
koperJan Mayre boekverkoper
naastligger ten oostenEvert Jans brouwer
naastligger ten zuidenN. N. brouwer
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Sybrandt Ryoerts
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperTrijntie Heeros, gehuwd met
verkoperdr. Martino Wybinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan van Lieuen, notarius publicus, namens zijdenlakenverkoper te Leiden Pieter Franck Scherppenbrandt en boekverkoper Jan Mayre, kopen een huis zz. Buetterbrugh met een ledige paats daar achter. Ten O. brouwer Evert Jans, ten W. wd. en erven Sybrant Ryoerts. Gekocht van Trijntie Heerodr. x dr. Martino Wybinga voor 3026 cg.


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0111v van 21 nov 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg [staat: kerkstraat]
naastligger ten zuidenLijsbet Andries
naastligger ten noordende loods van Evert Jans brouwer


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0111v van 21 nov 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg [staat: kerkstraat]
naastligger ten zuidenLijsbet Andries
naastligger ten noordende loods van Evert Jans brouwer


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0111v van 21 nov 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg [staat: kerkstraat]
naastligger ten zuidenLijsbet Andries
naastligger ten noordende loods van Evert Jans brouwer


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0112r van 21 nov 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weefkamer van Anna Tijles


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0112r van 21 nov 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weefkamer van Anna Tijles


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0112r van 21 nov 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 11een_achterGrote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]70‑00‑00 GGkamer
koperEvert Jans brouwer
verpachter grondde stad Harlingen0‑05‑00 CG
naastligger ten oostendr. Piphron
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weefkamer van Anna Tijles
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSymon Janslakenkoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Jans brouwer koopt een kamer in de Kerkstraat. Ten O. de hof van dr. Piphron, ten W. de kamer van Anna wv Tijl (Anna Tijlis). Grondpacht 5 st aan de Stad. Gekocht van lakenkoper Symon Jans q.q voor 70 GG.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0164v van 11 dec 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 1a, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Reyners slotmaker


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0035v van 11 nov 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenals bewoner Romcke Mosterman


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0092v van 10 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenals bewoner Rompcke Mosterman


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0097r van 15 mrt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenals bewoner Romke Mosterman


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0133r van 25 jan 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0166v van 11 apr 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende verkoper Evert Jansen brouwer


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0011r van 15 mei 1636 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 68Voorstraat ZZ op de Zuipmarkt bij de Boterbrug1250‑00‑00 GG1/2 huis
koperJoost van Sandwech te Leiden
naastligger ten oostenEvert Janssen brouwer
naastligger ten zuidenEvert Janssen brouwer
naastligger ten westenRomke Albarts
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkopermr. Pieter Francq van Scharpenbrandt te Leiden


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0034r van 19 mrt 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 68Voorstraat ZZ [staat: bij de Boterbrug]840‑00‑00 GG1/2 huis
koperde heer Jan Maire boekverkoper te Leiden
naastligger ten oostenEvert Janssen brouwer
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRomcke Mosterman
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperJoost van Sandwechkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan [la] Maire, boekverkoper te Leiden, koopt 1/2 huis bij de Boterbrug. Ten O. brouwer Evert Janssen, ten W. Romcke [Alberts] Mosterman. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van koopman Joost van Sandwech voor 840 gg.


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0041r van 17 sep 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 68Voorstraat ZZ op de Buttermarkt1600‑00‑00 GGhuis met de ledige plaats daar achter
koperDirck Dircks de Groot, gehuwd metkistmaker
koperHylck Tiaardts
toehaakeen rozenobel in specie
naastligger ten oostenEvert Jansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRomcke Albarts
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperJan la Maireboekverkoper te Leiden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Dircks de Groot, kistmaker x Hylck Tiaardts kopen een huis zz. Voorstraat op de Buttermarkt. Ten O. brouwer Ewert Jansen, ten W. Romcke Albarts. Daarachter een ledige plaats. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van boekverkoper te Leiden Jan la Maire voor 1600 gg en een rosenobel in specie.


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0053v van 16 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten westenN. N.


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0053v van 16 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 11Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]1600‑00‑00 GG1/2 huis
koperN. N. Berlikum
bewonerde verkoper Elske Jans
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten westenN. N.
verkoperElske Jans voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Claes Jilles


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0071r van 2 dec 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirck Dirx kistmaker


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0094r van 19 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Dirx


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0145r van 27 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0184v van 13 sep 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 1a, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Reyners slotmaker


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0090v van 2 sep 1649 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 68Voorstraat ZZ [staat: op de Suypmerck]225‑00‑00 CGgrondpacht van 2-02-00 CG
koperde heer Tiberius Popta, gehuwd met te op Bolta
koperjuffrouw Alegonda van Rhijn
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Dirckkistmaker2‑02‑00 CG
verkoperjr. Homme van Camstra c.u. te Menaldum


1649 - rooiboek blz. 15 sub 1bron: Oud Archief gemeente Harlingen, inv.nr. 699, "Rooiboek, 1644"
geschat adresbetrefttekst
Voorstraat 68 Tiberius Templar
Bauck Hendrickx
Goslyck Freerckx
De presiderende Burgemeesteren mette Boumeesteren deser steede, oculare inspectie genomen hebbende ter plaetse contentiues, verstaan dat Tiberius Templar achter sijn huys het nieu aengeleede ofte begonnen gebou sal mogen maken ende setten aende Westergevel van Bauck Hendrickx achterhuys, ten reguarde dat d'gevel van Bauck Hendrickx boven over Templers erve hanget, ten tweeden dat Templar een oud Bolcasijn daerin haecken sijn inde suyder muer van sijn nieu gebou voors. gefet hebben niet sal vermogen daeraen een fenster te hangen nochte eenige opslaende fenster te hebben ten suyden van sijn nieuw gebou ofte huys voors., ten derden dat Templer het muercke over d'Wand ende Waterloosinge aen Bauck Hendrickx huys gemaeckt vandaer sal moeten wechbreecken ende amoveeren; ten 4en verclaeren dat Bauck Hendrickx ten noorden van haer huys ofte camer van van Goslyck Freerckx in coope becomen ende vrije oysdruyp ende waterlosinge competeert ende toebehoort vermogend het coopbrief bij voors. Goslyck aen Templar gepresenteert de dato de 17e April 1629 hier examineert. Actum de 26 7ber 1649. Ter Ordonnantie vande policiemeesteren.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0177v van 15 nov 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0134r van 9 aug 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0145v van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 68Voorstraat ZZ [staat: Suypmerck]2000‑00‑00 GGhuis
koperJacob Pytters c.u.koperslager
naastligger ten oostenhuis en brouwerij van Sierd Sytses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPytter Minnes Loenen
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Dirck Dircx de Groot


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0167v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 11achterGrote Kerkstraat NZ [staat: in de steeg achter aan de brouwerij van de Hamer]377‑00‑00 GGtwee kamers
koperHilbrant Sibouts, gehuwd metgleibakker
koperTrijntie Franses
naastligger ten oostenAnne Pyters zoutmeter
naastligger ten zuidenAucke Jacobs metselaar
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenbrouwerij van de Hamer de Hamer
verkoperSywert Sytseskoopman te Amsterdam


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0170v van 18 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 1a, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Lanting
naastligger ten oostensteeg


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0194r van 16 aug 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 70, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Pieters koperslager


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0214v van 24 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0007r van 21 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0078r van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0150r van 16 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten noordenN. N.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0150r van 16 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten noordenN. N.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0150r van 16 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 3Grote Kerkstraat NZ360‑00‑00 GGhuis
koperJacob Brugman c.u.zwaardveger
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
huurderSteffen Eleman
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenmr. Marten Johannis*
naastligger ten noordenN. N.
verkoperburgemeester Bartel Kleysen Lantingh


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0181r van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 3vVoorstraat 68de weduwe van Jacob Pietersf. 6000-00-00
kwartier 5, fol. 4vGrote Kerkstraat 3Jacob Brugman, zwaardvegerf. 500-00-00
kwartier 5, fol. 4vGrote Kerkstraat 11Hilbrandt Syboutsf. 0-00-00


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0035va van 22 dec 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 70, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van de weduwe van de vroedsman Jacob Pieters koperslager


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0123v van 2 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11twee_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0123v van 2 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 11twee_achterGrote Kerkstraat achter het gorthuis en huis van Evert Claesses120‑00‑00 CGkamer, noordelijkste
koperBroer Fongers, gehuwd metzakkendrager
koperGrietie Boyes
huurderEvert Claesses gortmaker
voormalig eigenaarSymen Sytties
naastligger ten oostenSierck Clases hoosbreider
naastligger ten zuidenHillebrant Sybouts
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenEvert Claesses
verkoperHillebrant Sybouts


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0171v van 23 okt 1681 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 3Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]110‑07‑00 GGgrondpacht van 3-00-00 CG
koperWybe Fransen mr. bakker
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Jacob Brugmanszwaardveger3‑00‑00 CG
verkoper van 1/2Sybrant Feytema
verkoper q.q.Pieter Sjoerdts, gelastigde van
verkoper van 1/2de kinderen van Eduwert Feytema


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0171v van 23 okt 1681 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 5Grote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]110‑07‑00 GGgrondpacht van 1-16-00 CG
koperWybe Fransen mr. bakker
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Evert Jansen1‑16‑00 CG
verkoper van 1/2Sybrant Feytema
verkoper q.q.Pieter Sjoerdts, gelastigde van
verkoper van 1/2de kinderen van Eduwert Feytema


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0117r van 31 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAuke Jacobs mr. metselaar
naastligger ten westensteeg in Kerkstraat


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0117r van 31 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAuke Jacobs mr. metselaar
naastligger ten westensteeg in Kerkstraat


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0117r van 31 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 11een_achterGrote Kerkstraat NZ [staat: steeg in Kerkstraat achter gortmakerij Evert Clases]75‑00‑00 GGkamer
koperWillem Annes bootsgezel
huurderStijntie Geerts
naastligger ten oostende nakomelingen van Anne Piers
naastligger ten zuidenAuke Jacobs mr. metselaar
naastligger ten westensteeg in Kerkstraat
naastligger ten noordenkamer naast de gortmakerij van Evert Clases
verkoperde crediteuren van Hillebrandt Syboutsgleibakker


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0305v van 12 jan 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0061v van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0061v van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0061v van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N. zwaardveger
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0061v van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N. zwaardveger
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0061v van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N. zwaardveger
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0061v van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N. zwaardveger
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0061v van 18 jun 1693 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 3Grote Kerkstraat NZ135‑00‑00 CGgrondpacht van 3-00-00 CG
koperburgerhopman Aucke Jansen Banga
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van N. N.zwaardveger3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenmr. Marten
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWybe Fransenbakker


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0061v van 18 jun 1693 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 5Grote Kerkstraat NZ135‑00‑00 CGgrondpacht van 1-18-00 CG
koperAucke Jansen Banga
eigenaar perceelgrondpacht uit de kamer van [wijlen?] Antie Gerrits1‑18‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N. zwaardveger
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWybe Fransenbakker


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0067v van 26 nov 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11twee_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0067v van 26 nov 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 11twee_achterGrote Kerkstraat NZ achter het gorthuis van Cornelis Tjesses voorheen samen met het huis in gebruik als brouwerij130‑00‑00 CGkamer, de noordelijkste van twee aan elkaar gebouwde kamers, de andere (ten zuiden gelegen) is eigendom van Willem, bootsgezel
koperPieter Dircksen, gehuwd metscheepstimmerman
koperAntie Joeckes
naastligger ten oostende weduwe van Sjerck Clases
naastligger ten zuidenWillem Annes* bootsgezel
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende gortmakerij van Cornelis Tjesses
verkoperBroer Fongers c.u.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0155r van 16 jun 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11twee_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0155r van 16 jun 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 11twee_achterGrote Kerkstraat135‑00‑00 CGkamer, de noordelijkste van twee
koperPietje Rinkes, weduwe van
koperwijlen Rombartus Drost [staat: Dorst] hypodidascalus van de Latijnse scholen
huurderN. N. 8‑00‑00 GG
naastliggerCornelis Tjesses
naastligger ten oostende weduwe van Sierk Clases
naastligger ten zuideneenzelfde aangrenzende kamer van Willem Annes* bootsgezel
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordengorterij
verkoperPyter Dirksen, gehuwd metmr. scheepstimmerman
verkoperAntie Joeckes


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0349r van 22 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenmandelige steeg
naastligger ten westenenige kamers


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0349r van 22 jan 1701 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 11Grote Kerkstraat NZ, vooraan in de275‑02‑00 GGdubbelhuis of twee halve huizen
koper q.q.Harmen Jansen, namens zijn moederkoopman
koperRixtye Harmens
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
huurderBouwe Jansen lijnslager35‑00‑00 GG
huurderWillem Jacobs c.soc.
naastligger ten oostenals huurder Hoite Keimpes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten westenmandelige steeg
naastligger ten westenenige kamers
naastligger ten noordenenige kamers
verkoperde Gereformeerde Gemeente diaconie


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0351v van 13 feb 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenmandelige steeg


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0351v van 13 feb 1701 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 11Grote Kerkstraat275‑02‑00 GGdubbelhuis
koper provisioneelN. N. koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
bewonerBouwe Jansenlijnslager35‑00‑00 GG
bewonerWillem Jacobs c.soc.
naastligger ten oostenals huurder Hoyte Keimpes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten westenmandelige steeg
naastligger ten noordenenige kamers
verkoperde Gereformeerde Gemeente diaconie


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0217r van 15 apr 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende verkoper


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0269r van 18 jan 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0299v van 14 jun 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0323v van 31 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten noordeneen kamer


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0323v van 31 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten noordeneen kamer


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0323v van 31 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 3Grote Kerkstraat NZ53‑00‑00 CGhuis
koperJan Janses Bostijn, gehuwd metmr. kleermaker
koperSjoukje Douwes
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten westenmr. Marten Johannis
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten noordeneen kamer
verkoperJacobus Brugman te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Bostijn, mr. kleermaker. Gekocht van Jacobus Brugman te Leeuwarden.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0067v van 16 sep 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 68Voorstraat ZZ [staat: Zuipmarkt]1500‑00‑00 CGhuis
koperTrijntie Doekles, weduwe van
koperwijlen Jelle Stijl
verpachter grondde stad Harlingen2‑16‑00 CG
naastligger ten oostenJacob Romkes Braam c.s.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Zuipmarkt]
verkoperburgerhopman Jan Jacobs Clinkhamer, en
verkoperoud burgemeester Jacob Alberts Winalda, als vader en wettige voorstander over zijn dogter
verkoperClaeske Jacobs Winalda, met
verkoperFroukjen Dirx, gehuwd met
verkoperBouwe Willems, voor zich en voor de verdere erfgenamen
erflaterwijlen Froukjen Clases


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0120v van 20 apr 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteegje


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0166v van 10 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 1a, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Bostijn


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0188r van 15 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTrijntie Doekles, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Jelle Stijl, en
naastligger ten oostenJacob Romkes Braam q.q.koopman


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0238v van 24 feb 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 70, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTrijntie Doekles e.a., weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jelle Simons Stijl


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0242r van 31 mrt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 70, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTrijntie Doekles, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jelle Simons Stijl


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-027Voorstraat 68huis
eigenaarwed. Jelle Stijl
gebruikerwed. Jelle Stijl
huurwaarde129‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde25‑16‑00 CG
grondpacht aan Marten Rozee
grondpacht02‑02‑00 CG
aanslag grondpacht00‑10‑08 CG
grondpacht aaneen persoon tot Leeuwarden
grondpacht00‑14‑00 CG
aanslag grondpacht00‑03‑08 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-037Grote Kerkstraat 3huisje
eigenaarJan Bostijn
gebruikerJan Bostijn
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
grondpacht aan Auke Backer
grondpacht03‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑15‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-039Grote Kerkstraat 11kamer
eigenaarMenniste Gemeente
gebruiker
grondpacht aan Aucke Backer
grondpacht01‑18‑00 CG
aanslag grondpacht00‑09‑08 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0282v van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLubbe Alles gortmaker


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0012r van 20 feb 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLubbe Alles


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-027Voorstraat 68huis
eigenaarwed. Jelle Stijl
gebruikerMeile Ollema
huurwaarde129‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde25‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan8‑5‑1720
grondpacht aan Marten Rozee
grondpacht02‑02‑00 CG
aanslag grondpacht00‑10‑08 CG
aansl. grondp. voldaan12‑7‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-037Grote Kerkstraat 3huis
eigenaarJan Bostijns
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan23‑8‑1720
grondpacht aan Auke Backer
grondpacht03‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑15‑00 CG
aansl. grondp. voldaan12‑7‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-039Grote Kerkstraat 11huis
eigenaarMenniste Gemeente
aansl. huurw. voldaan‑‑
grondpacht aan Aucke Backer
grondpacht01‑18‑00 CG
aanslag grondpacht00‑09‑08 CG
aansl. grondp. voldaan12‑7‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0064r van 21 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLatijnse scholen, steeg bij de


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0064r van 21 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 11Grote Kerkstraat NZ [staat: steeg bij de Latijnse scholen OZ]150‑00‑00 CGhuis en plaats
koperLubbe Alles c.u.
naastligger ten oostenLubbe Alles c.u.
naastligger ten zuidenWillem Annes
naastligger ten westenLatijnse scholen, steeg bij de
naastligger ten noordenLubbe Alles c.u.
verkoperRincke Jacobs Stellingwerff te Makkum


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0091r van 8 dec 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLubbe Alles


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-027Voorstraat 68huis
eigenaarwed. Jelle Stijl
gebruikerwed. Feddrik Tjerks
huurwaarde129‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde21‑10‑00 CG
grondpacht aan Marten Rozee erven
grondpacht02‑02‑00 CG
aanslag grondpacht00‑08‑06 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-037Grote Kerkstraat 3huis
eigenaarJan Bostijn
gebruikerJan Bostijn
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
grondpacht aan Auke Backer
grondpacht03‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑12‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-039Grote Kerkstraat 11huis
eigenaarMenniste Gemeente
gebruiker
grondpacht aan Aucke Backer
grondpacht01‑18‑00 CG
aanslag grondpacht00‑07‑08 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0234v van 6 feb 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 68Voorstraat ZZ [staat: Suipmarkt]2120‑00‑00 CGhuis en ververij
koperAntje Symons Stijl, gehuwd met
koperGijsbertus Wildschut koopman
naastligger ten oostenLubbe Alles mr. gortmaker
naastligger ten zuidende ? diaconie: woning
naastligger ten westenvroedsman Lolke Jarigs
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat en diept]
verkoperGeertje Jelles Stijl, weduwe van
verkoperwijlen Dirk Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntje Symons Stijl x Gijsbertus Wildschut koopt een huis met een ververij erachter, op de Suypmarkt. Ten O. mr. gortmaker Lubbe Alles, ten Z. een diaconie woning, ten W. vroedsman Lolke Jarigs [Westra], ten N. de straat en diept. Met vrij reed en in- en uitgang door de steeg naar de Kerkstraat. Gekocht van Geertje Jelles Stijl wv Dirk Harmens, voor 2120 cg.


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0257r van 22 mei 1729 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenVoorde notaris


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0257r van 22 mei 1729 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenVoorde notaris


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0257r van 22 mei 1729 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenVoorde notaris


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0257r van 22 mei 1729 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 7steeg achter Latijnse school100‑00‑00 CGwoning
koperGijsbertus Wildschut fabrikant
verpachter grondde weduwe van Auke Backer 1‑18‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenVoorde notaris
naastligger ten noordenGijsbertus Wildschut
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGijsbertus Wildschut, fabriqeur, koopt een woning in de steeg achter de Latijnse School. Ten O. die steeg, ten W. notaris Voorda, ten N. de koper. Gekocht van de Diaconen v.d. Ger. Gem., voor 100 cg.


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0291r van 11 dec 1729 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Sackman
naastligger ten westenJan Voorden notaris


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0291r van 11 dec 1729 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Sackman
naastligger ten westenJan Voorden notaris


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0291r van 11 dec 1729 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Sackman
naastligger ten westenJan Voorden notaris


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0291r van 11 dec 1729 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 7steeg WZ achter de Latijnse School15‑00‑00 CGwoning
koperGijsbartus Wildschut fabrikant en koopman
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Sackman
naastligger ten westenJan Voorden notaris
naastligger ten noordenGijsbartus Wildschut
verkoperGeertje Tjepkes, weduwe van
verkoperwijlen Gerryt Anes


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0382r van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten noordenGijsbertus Wildschut koopman en fabrikant


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0382r van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten noordenGijsbertus Wildschut koopman en fabrikant


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0382r van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 3Grote Kerkstraat NZ141‑00‑00 CGhuis
koper door niaarJan Jansen Bostijn koopman en fabrikant
geniaarde koperGijsbertus Wildschutkoopman en fabrikant
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
huurdersHessel Jacobs c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenSalomon Stapert
naastligger ten noordenGijsbertus Wildschut koopman en fabrikant
verkoper van 3/5Saekjen Jans Bostijn [staat: Bastijn], gehuwd met
verkoper van 3/5Jan Janzen Blaeuwschipper
verkoper van 1/5Jan Jansen Blaeuw, gelastigde vanschipper
verkoper q.q.Syds Jans Bostijn [staat: Bastijn] te Amsterdam
verkoper van 1/5Aeltie Jans, weduwe van
verkoper van 1/5wijlen Douwe Feddriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Bostijn koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Gijsbertus Wildschut, een huis nz. Grote Kerkstraat. Ten O. een steeg, ten W. Salomon Stapert, ten Z. die straat, ten N. de koper. Gekocht van Saekjen Jans Bostijn x Jan Jansen Blauw, schipper, voor 3/5, Syds Jans Bostijn te A`dam, voor 1/5, en Aeltie Jans Bostijn wv Douwe Feddricks, voor 1/5, voor 140 cg.


1732 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 68, HarlingenVoorstraat 68'1732'


1733 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Kerkstraat 3, HarlingenGrote Kerkstraat 3'1733' in gebeeldhouwde bekroning


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0188v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 1a, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWiltschut koopman


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0206r van 12 apr 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten noordenGijsbert Wiltschut fabrikant


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0206r van 12 apr 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten noordenGijsbert Wiltschut fabrikant


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0206r van 12 apr 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 3Grote Kerkstraat NZ200‑00‑00 CGhuis
koperGijsbert Wiltschut fabrikeur
bewonerHessel Jacobs c.u.
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenSalomon Stapert
naastligger ten noordenGijsbert Wiltschut fabrikant
verkoperJan Jansen Bostijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGijsbert Wildschut, fabriqeur, koopt een huis nz. Grote Kerkstraat. Ten O. een steeg, ten W. Salomon Stapert, ten Z. die straat, ten N. de koper. Gekocht van Jan Jansen Bostijn.


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0027v van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLubbe Alles mr. gortmaker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-027Voorstraat 68huis
eigenaarGijsbert Wiltschut
gebruikerGijsbert Wiltschut
huurwaarde125‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde20‑16‑10 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-037Grote Kerkstraat 3huis
eigenaarGijsbert Wiltschut
gebruikerGijsbert Wiltschut
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
opmerkingis beklemt onder no. 27
grondpacht aanerven Auke Bakker
grondpacht03‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑10‑00 CG
opmerking[doorgehaald] de grondpagt afgekogt volgens verklaringe van Jan Aukes Bakker


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0178r van 10 sep 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGijsbert Wildschut bontreder


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0178r van 10 sep 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 11Grote Kerkstraat NZ56‑00‑00 CGhuis
koperGijsbert Wildschut bontreder
huurderJurjen c.s.pannenbakker
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pyter Hoites
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenGijsbert Wildschut bontreder
naastligger ten noordenJohannes ruilebuit
begunstigde van een lijfrenteAntie Gerrits, weduwe van
begunstigde van een lijfrentewijlen Jacob Frederiks
verkoperAntie Gerrits, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Frederiks


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-027 Voorstraat 68Gijsbert Wildschut, bestaande uit 7 personen75‑00‑00 cg0
5-039 Grote Kerkstraat 11Pieter Hendriks, bestaande uit 2 personen20‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-027Voorstraat 68huis
eigenaarGijsbert Wildschut
gebruikerGijsbert Wildschut
huurwaarde128‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde23‑05‑06 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-037Grote Kerkstraat 3huis
eigenaarGijsbert Wiltschut
gebruikerGijsbert Wiltschut
opmerkingis beklemd onder no. 27
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-039Grote Kerkstraat 11huis
eigenaarPytter Hoytes erv.
gebruikerPytter Hendrix
huurwaarde70‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑14‑08 CG


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0052v van 18 jan 1750 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenArjen Wassenaar
naastligger ten zuidenGijsbert Wildschut
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Lubbe Alles


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0052v van 18 jan 1750 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenArjen Wassenaar
naastligger ten zuidenGijsbert Wildschut
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Lubbe Alles


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0052v van 18 jan 1750 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenArjen Wassenaar
naastligger ten zuidenGijsbert Wildschut
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Lubbe Alles


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0052v van 18 jan 1750 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenArjen Wassenaar
naastligger ten zuidenGijsbert Wildschut
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Lubbe Alles


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0052v van 18 jan 1750 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 5Grote Kerkstraat, recht achter de gortmakerij van de erven van Lubbe Alles in een steeg uitlopend in de315‑00‑00 CGwoning
koperHylkien Teunis, gehuwd met
koperSikke Ennes bontwever
huurderSipke Saakes
naastligger ten oostenArjen Wassenaar
naastligger ten zuidenGijsbert Wildschut
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Lubbe Alles
verkoperJohannes Baltusruilebuit
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylkien Teunis x Sikke Ennes (de Vries), bontwever, koopt woning c.a. aan een steeg in de Groote Kerkstraat uitlopende, recht achter de gortmakerij van Lubbe Alles erven, gehuurd door Sipke Zaakes. Geen grondpacht. Ten O. Arjen Wassenaar, ten Z. Gijsbert Wildschut, ten W. de steeg, ten N. Lubbe Alles erven. Verkocht door Johannes Baltus, ruillebuiter, voor 115 cg.


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0110v van 17 jan 1751 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenArjen Wassenaar
naastligger ten zuidenGijsbert Wildschut
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Lubbe Alles


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0110v van 17 jan 1751 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenArjen Wassenaar
naastligger ten zuidenGijsbert Wildschut
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Lubbe Alles


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0110v van 17 jan 1751 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenArjen Wassenaar
naastligger ten zuidenGijsbert Wildschut
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Lubbe Alles


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0110v van 17 jan 1751 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenArjen Wassenaar
naastligger ten zuidenGijsbert Wildschut
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Lubbe Alles


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0110v van 17 jan 1751 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 5Grote Kerkstraat in een steeg die recht uitloopt op de gortmakerij van de erven van Lubbe Alles aan de200‑00‑00 CGwoning
koperGijsbert Wildschut koopman en fabrikant
naastligger ten oostenArjen Wassenaar
naastligger ten zuidenGijsbert Wildschut
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Lubbe Alles
verkoperHylkien Teunis, gehuwd met
verkoperSicke Ennes de Vries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGijsbert Wildschut, koopman en farbriquer koopt woning c.a. in seeker steeg aan de Grote Kerkstraat, uitlopende recht achter de gortmakerij aan Lubbe Alles erven. Geen grondpacht. Ten O. Arjen Wassenaar, ten Z. de koper, ten W. de steeg, ten N. Lubbe Alles erven. Gekocht van Hylkien Teunis x Sicke Ennes de Vries, voor 200 cg.


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0185v van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWildschut c.s.


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0028v van 3 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Alle Lubbes c.s.


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0016r van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen G. Wildschut


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0016r van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen G. Wildschut


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0050r van 26 feb 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Hilbrands n.u.koster


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0194r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Koster


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0202r van 31 aug 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Hilbrands n.u.koster


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0231r van 18 jan 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 70, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Gijsbert Wildschut


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0210v van 2 jun 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 70, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Gijsbert Wildschut


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0212v van 2 jun 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claes Doedes


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0025v van 21 jun 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Hilbrands n.u.koster


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0094r van 16 mei 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claas Doedes


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0039r van 27 apr 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0193r van 13 jun 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 70, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJ. Wildschut


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0156r van 21 jan 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJelle Wildschut


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0297r van 6 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van G. Wildschut


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0122r van 9 dec 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJelle Wildschut


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0215r van 13 feb 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Houtsma


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0019v van 19 feb 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop op redemptie. Bij een koop op redemptie, ofwel met recht van wederkoop, verwisselt een onroerend goed of land van eigenaar zoals dat bij een normale verkoop ook het geval is. Verschil is dat in de koopakte een termijn van meestal een aantal jaren wordt vastgelegd waarbinnnen de verkoper het verkochte mag terugkopen voor dezelfde koopsom plus eventuele bijkomende kosten. De koper bepaalt of en wanneer hij wil terugverkopen, aangezien hij volkomen eigenaar is van het verkochte. Na het verstrijken van de vastgelegde termijn is de koper vrij om te verkopen aan wie hij wil.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 68Voorstraat ZZ4250‑00‑00 CGhuis, pakhuis, stalling en wagenhuis en kamer
koperFrans Willems Leemkool, gehuwd met
koperTrijntje Beerends Boeuving
huurderFrans Willems Leemkool 250‑00‑00 CG
huurderTrijntje Beerends Boeuving
naastligger ten oostenD. Houtsma
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenYpey
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperJelle Wildschut
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Willems Leemkoel x Trijntje Beerends Beuving koopt huis, pakhuis, stalling, wagenhuis en camer zz. Voorstraat en strekkende tot in de Grote Kerkstraat. Ten O. D. Houtsma?, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W. W. Ypey, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Jelle Wildschut, voor 4250 cg.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-027, pag. 72Voorstraat 68Frans Leemkool


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0022r van 4 mrt 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFrans Willems Leemkool koopman


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0043v van 22 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0176r van 10 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenD. U. Houtsma


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-026, pag. 105Grote Kerkstraat 3F Leemkool9‑10‑00 cghuis en pakhuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-015Voorstraat 68Frans Willems Leemkoel... 1814. (GAH24); id. van wijk D-065 en wijk D-066, pakhuizen, 1814. (204); eigenaar en gebruiker van wijk E-015, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-226, gebruiker is Jasper Ramaker, gegagimenteerd, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-226Grote Kerkstraat 3Jasper Ramakergebruiker van wijk E-226, gegagimenteerd; eigenaar is F. Leemkoel, 1814 (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-227Grote Kerkstraat 11Jacob Jacobi... Grote Kerk HRL 1803, 1806, BS huw 1811, huw 1812, huw 1816, sch lett2j; eigenaar en gebruiker van wijk E-227, stadsbode, 1814. (GAH204); erven weduwe J.J. eigenaars van perceel nr. 1387 te HRL, woonplaats HRL, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-227Grote Kerkstraat 11Jan Sipkes Galama... id. van wijk E-207A, gebruiker is Jan Doekes Fockema, kuipersknegt, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk E-227, pakhuis, eigenaar is F. Leemkoel, 1814. (GAH204); id. van wijk F-232, pakhuis, eigenaar is T. van Benthem ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Voorstraat 68 F.W. Leemkoelfl. 5


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-226Grote Kerkstraat 3F Leemkool Jasper Ramacher gegagimenteerd
E-226Grote Kerkstraat 5F Leemkool Jasper Ramacher gegagimenteerd
E-226Grote Kerkstraat 7F Leemkool Jasper Ramacher gegagimenteerd
E-227Grote Kerkstraat 11F Leemkool Jan Galama pakhuis
E-015Voorstraat 68F Leemkoel F Leemkoel koopman


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 132 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-015Voorstraat 68Catharina Beerends Beuving, overleden op 4 april 1822vrouw van Frans Willems Leemkoel, koopman (Voorstraat E 15), moeder van Bernardus, idem en minderjarige Johannes Franzen Leemkoel, student seminariums'-Herenberg/ Gld. (in akte Beuring: in renvooi Beuving) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 51 van 21 jun 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-226Grote Kerkstraat 3koopaktefl. 1600huis en pakhuis E-223 en E-226
 
verkoperRuurd van Dokkum
verkoperAukje Pieters de Boer
Jacob Levy de Beer
Doedtje Samuels Reyzer


1831 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 185 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-015Voorstraat 68Jan Besselink, overleden op 1 september 183153 jr, dranktapper Vijverstraat E 71, vader van minderjarige Gerbrandus Jans Besselink (voogd is Bernardus Leemkoel, koopman Voorstraat E 15). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1068Grote Kerkstraat 11Frans Willems LeemkoolkoopmanHarlingenstal (112 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1069Grote Kerkstraat 3Frans Willems LeemkoolkoopmanHarlingenstal (114 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1069Grote Kerkstraat 5Frans Willems LeemkoolkoopmanHarlingenstal (114 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1069Grote Kerkstraat 7Frans Willems LeemkoolkoopmanHarlingenstal (114 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1070Voorstraat 68Frans Willems LeemkoolkoopmanHarlingenhuis en erf (260 m²)


1833 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 79 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-015Voorstraat 68Frans Willems Leemkoel, overleden op 6 augustus 1833Voorstraat /Grote Kerkstraat E 15, vader van Johannes, RK-priester Heeg en Bernardus Franzens Leemkoel, koopman. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-015Voorstraat 68Bernardus Leemkoel... Alberts Brevink; BS huw 1818, ovl 1833, ovl 1844; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-015; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-015Voorstraat 68Wiepkje Kerkhovenoud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-015; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-227Grote Kerkstraat 11Eelkje Eelkes van der Post... Grietje de Boer; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-227, wijk F-080; Hendrik Fredriks Duman en E.E. vdP., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 43 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-015Voorstraat 68Anna Maria Bernardus Leemkoel, overleden op 25 februari 18397 jr, overleden Voorstraat E 15, dochter van Bernardus Leemkoel, koopman en wijlen Geertruida Harmens Arends (overleden 6/7/1833: in burgerlijke stand als Geertruida Arends Wennekers), zuster van wijlen Hermanus (overleden 30/7/1833), wijlen Johannes (eveneens overleden op 30/7/1833), wijlen Anna-Catharina (overleden 20/12/1833) en minderjarige Margaretha, Frans en Gerhardus Bernardus Leemkoel. Saldo fl. 5.685,16. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-015VoorstraatBernardus Leemkoel43 jkoopmanHarlingenm, rooms katholiek, weduwnaar
E-015VoorstraatFrans Leemkoel18 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
E-015VoorstraatGerhardus Leemkoel9 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
E-015VoorstraatMargeritta Leemkoel19 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-015VoorstraatWiepkje Kerkhoven30 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1840 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 55 en 61 van 30 dec 1840
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-015Voorstraat 68provisionele en finale toewijzingfl. 1805huis met tuin en mangelkamer E-015
 
verkoperAlbartus Telting (te Franeker)
verkoperLambertus Rimkema
koperUlbo Folkersma (te Franeker)


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 593 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-015Voorstraat 68Bernardus Leemkoel, overleden op 1 januari 184447 jr (geboren 25/10/1796), weduwnaar, Voorstraat E 15, vader van Margrieta en minderjarige Franciscus en Gerhardus Bernardus Leemkoel (voogd is Johannes Leemkoel, RK-pastoor Makkum). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-015Voorstraat 68Doetje Spannenburg... 1812, ovl wijk E-010, dv Laas Tjebbes S, en Geertje Osinga; BS huw 1812, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk E-015, wijk H-062; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-069; VT1839; geb 29 dec 1788, ged 25 jan ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-015Voorstraat 68Elisabeth Magdalena Gebel... dienstmaagd, Evl, dv Andries G., en Antje Sijbrens Sleper; BS huw 1812, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk E-015; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk E-010; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-015Voorstraat 68Jan Jans Glinstra... 1812, zv Jan Jentjes vG, en Sijke Jans Joltinga; BS huw 1812, ovl 1844, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk E-015; eigenaar en gebruiker van wijk E-196, varensgesel, medegebruiker Jan Jans Post, 1814. (GAH204); oud 50 ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-226Grote Kerkstraat 3Hendrika Duboisgeb 1808 Franeker, ovl 6 aug 1855 HRL, huwt met Goitse de Vries, N.H., winkelierse in 1851, dv Pieter D, en Antje Jentes; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk E-226


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1068Kerkstraat E-227Frans Leemkoelpakhuis
Sectie A nr. 1069Kerkstraat E-226Frans Leemkoelpakhuis
Sectie A nr. 1070Voorstraat E-015Frans Leemkoelwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3250Voorstraat E-013Wed. en erven Johannes Frans Leemkoelwoonhuis
Sectie A nr. 1069*Kerkstraat E-224Wed. en erven Johannes Frans Leemkoelwoonhuis
Sectie A nr. 1069*Kerkstraat E-225Wed. en erven Johannes Frans Leemkoelwoonhuis
Sectie A nr. 1069*Kerkstraat E-226Wed. en erven Johannes Frans Leemkoelwoonhuis
Sectie A nr. 1068Kerkstraat E-227Wed. en erven Johannes Frans Leemkoelpakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4298Grote Kerkstraat 3 (E-224)erv. J.F. Leemkoelwoonhuis
Sectie A nr. 4297Grote Kerkstraat 5 (E-225)erv. J.F. Leemkoelwoonhuis
Sectie A nr. 4296Grote Kerkstraat 7 (E-226)erv. J.F. Leemkoelwoonhuis
Sectie A nr. 1068Grote Kerkstraat 11 (E-227)erv. J.F. Leemkoelstal
Sectie A nr. 4294Voorstraat 68 (E-013)erv. J.F. Leemkoelwoonhuis


1915 - schoolgeld
vermeld adresnaam
Grote Kerkstraat 3Tjalke Koopmans


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kerkstraat 3 Tjalke Koopmanstimmerknechtf. 800f. 800
Kerkstraat 11 Taetse Houtmanbarbierf. 500f. 600
Voorstraat 68 Bernaruds F.J. Leemkoelzonderf. 6500f. 6500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkstraat 3D.T. Rutgerswinkelier
Kerkstraat 11G. Tigchelaarslager
Voorstraat 68F.E. van Ruijvenleeraar m.o.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.F.E. v. Ruijven509Dir. R.H.B.S.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.F.E. v. Ruijven509


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.F.E. v. Ruijven509


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.F.E. v. Ruijven509


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Kerkstraat 3W. (Willem) Brouwer
Grote Kerkstraat 11W. (Walle) v.d. Vlies
Voorstraat 68C.M.R.A. (Cornelia) Pijl wv v. Ruijven


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 3rijksmonument 20458
Voorstraat 68rijksmonument 20735
  terug