Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Dwarsstraat 21
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Dwarsstraat 214-249 4-255 H-196H-215


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-249Dwarsstraat 21windmolen
eigenaarTijs Gerrits erven
gebruikerTijs Gerrits erven
huurwaarde27‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-249Dwarsstraat 21windmolen
eigenaarJan Heerts
opmerkingstaet stil
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-249Dwarsstraat 21molen
eigenaarGerrit Baltus
gebruikerGerrit Baltus
huurwaarde27‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑10‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-249Dwarsstraat 21huis
eigenaarvroedsman Jelgersma
gebruikerHarmen Arents


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-249 Dwarsstraat 21Jan Jansen, bestaande uit 6 personen, vermogend00‑00‑00 cg0heeft 1 weeversknegt


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-249Dwarsstraat 21huis
eigenaarburgemr. Jelgersma
gebruikerJan Jansen
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑18‑02 CG


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-255, pag. 99Dwarsstraat 21B Boomsma0‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-196Dwarsstraat 21Arjen de Leeuwgebruiker van wijk H-196, molenknegt, eigenaar is B. Boomsma wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-196Dwarsstraat 21Bouwe Jetzes Boomsma... van wijk H-194, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk H-195; tuin en landhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-196; gebruiker Arjen de Leeuw, 1814. (GAH204); id. van wijk H-197; gebruiker Hendrik T. Poort, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-196Dwarsstraat 21B Boomsma wedArjen de Leeuw molenknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1949Dwarsstraat 21erven Bouwe BoomsmaHarlingenhuis en erf (54 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-196Dwarsstraat 21Dirk Monsma... ovl wijk H-204, zv Cornelis Monses M, en Hiltje Jans Haga; BS huw 1835, ovl 1864, bev.reg. Ha18 51 wijk H-196; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, grofsmid. wijk H-204; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-196Jan Klases Kamminga39 jscheepstimmermanMakkumm, protestant, gehuwd
H-196Debora Wijma35 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-196Klaas Kamminga5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-196Dirkje Kamminga11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-196Aaltie Kamminga9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-196Dwarsstraat 21Jan Klases Kamminga... HRL 1851 wijk F-075, wijk H-190; oud 39 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-196; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-196Dwarsstraat 21debora Ages Wyma... 1827, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk F-075, wijk H-190; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-196; ... (alles)


1853 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49051 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 92 en 94 van 26 okt 1853
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-196Dwarsstraat 21provisionele en finale toewijzingfl. 300huis H-196
 
verkoper Thomas Jan Zwanenburg (voor zich, tevens als voogd over zijn kinderen)
verkoperJan Zwanenburg
koperHendrik Burgerdijk


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1949Zuidergat H-216Wed. en erven Pieter C. Hamstrawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Dwarsstraat 21J. v/d Werfwerkman


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Dwarsstraat 21J. (Jan) Nieuwenburg
  terug