Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpad 30
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpad 304-098 4-090 G-098G-105


Naastliggers vanKerkpad 30
ten oostenhet Kerkpad
ten zuidenKerkpad 32
ten noordenKerkpad 28


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0389v van 18 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenzekere ingang
naastligger ten zuidenCornelis Walrich


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-098Kerkpad 30huis
eigenaarBeern Harmens
gebruikerBeern Harmens
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-098Kerkpad 30huis
eigenaarBeern Harmens
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-098Kerkpad 30huis
eigenaarHendrik Jansen
gebruikerHendrik Jansen
opmerkingpro deo begeert


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-098Kerkpad 30hoff en kamer
eigenaarRobbert Rovel
gebruikerGerryt Harmens
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-098 Kerkpad 30Wybe Piers, bestaande uit 3 personen05‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-098Kerkpad 30huis
eigenaarHans Mensis
gebruikerWybe Piers
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-090, pag. 83Kerkpad 30Johannes Leyenaar c s0‑10‑00 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-098Kerkpad 30Douwe Pietersgeb 1788 ... , ovl 24 jul 1813 HRL, werkman, ovl wijk G-098; BS ovl 1813


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-098Kerkpad 30Johannes Leyenaar Johannes Leyenaar metzelaar


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1658Kerkpad 30erven wed. Johannes LeijenaarHarlingenhuis en erf (176 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-098Kerkpad 30Tietje Nijdamgeb 1787 Sneek, ovl 20 apr 1858 HRL, huwt met Wybren Jans Dijkstra, dv Bote Sijbrens en Geertje Thomas; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk D-112; oud 52 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk G-098; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-098Kerkpad 30Wybren Jans Dijkstra... vd Hud; BS ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk D-112; oud 52 jaar, geb Engelum en wonende te HRL. 1839, wijk G-098; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-098Kerkpad 30Johannes Veldhuis, overleden op 22 november 18393 jr, overleden Kerkstraat G 98. (CzOG nr. 47) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-098HofstraatWyberen J Dijkstra52 jgeenEngelumm, protestant, gehuwd
G-098HofstraatTietje Botes Nijdam52 jSneekv, protestant, gehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 235 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-098Kerkpad 30Elisabeth Tjepkes van Dorpen, overleden op 25 oktober 18402 mnd, overleden Hofstraat G 98, dochter van Tjepke van Dorpen, tuinier en Alida Koster. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-098Kerkpad 30Tjepke Sietzes van Dorpen, overleden op 21 april 184125 jr, hovenier, overleden Kerkstraat G 98, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 36) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-098Kerkpad 30Ype Boomsma... HRL, 2e huwt met Sijbrigje Spoelstra (gk) op 17 jul 1856 HRL, Rooms Katholiek, balkvlotter 1864, ovl wijk G-098, zv Frederik IJpes en Sijtske Pieters Zwart; BS huw 1840, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk D-116, wijk ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4115Kerkpad G-105Jacob Torenbeek c.a.woonhuis


1894 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kerkpad 30, HarlingenKerkpad 30Grotenhuis, G;Tuinhout, P;Weide, L van der;Stellingwerff, J;Werf, J van der;Meter, A;Norel, J;Reitsma, SPSALM 90:17.
HERBOUWD 1894.
De eerste steen gelegd na toe-
spraak en gebed den 17 Augst
DOOR Ds H.A.LEENMANS
in tegenwoordigheid van den ker-
kenraad.
DE DIAKENEN:
G.GROTENHUIS.
P.TUINHOUT.
L.v.d.WEIDE.
J.STELLINGWERFF.
J.v.d.WERF.
A.METER.
J.NOREL.
S. REITSMA'
Grotenhuis - manufacturier -Voorstraat
Tuinhout - smid - 't Noorderke
Van der Weide - banketbakker - Schritsen
Stellingwerff - eierhandelaar - Noorderhaven/Bildtstraat
Van der Werf - ?
Meter - banketbakker - Kleine Voorstraat
Norel - kantoorbediende bij Harmsen - Noorderhaven
Reitsma - ?


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4861Kerkpad 30 (G-105)St. Luciagesticht (te Rotterdam)woonhuis en schuur


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpad 30rijksmonument 20452 1873
  terug