Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpad 32
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpad 324-097 4-089 G-097G-103
 huisnummer lager  Kerkpad 344-097 4-089 G-097G-102


Naastliggers vanKerkpad 32
ten oostenhet Kerkpad
ten zuidenKerkpad 34
ten westenhet Kerkpad


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0131r van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 32achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMayke Haersma, gehuwd met
naastligger ten oostenCornelis Walrich klerk Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostensteeg waardoor vrije in- en uitgang


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0131r van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 32achterKerkpad WZ [staat: bij het oud kerkhof]251‑00‑00 GGhof met zomerhuis
koperHans Cornelis, gehuwd metkoopman
koperGrietie Sydses
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenMayke Haersma, gehuwd met
naastligger ten oostenCornelis Walrich klerk Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostensteeg waardoor vrije in- en uitgang
naastligger ten zuidenhet huis staande Hofstraat hoek kerkhof van Albert Alberts
naastligger ten westende hof van Roomen
naastligger ten noordenhet geproclameerde pand staande Hofstraat hoek kerkhof van
naastligger ten noordende hof van Sybren Sybrens* mr. tingieter
verkoper van 1/2dr. Simon Coddeadvocaat Hof van Friesland te Makkum
verkoper van 1/2Mayke Haersma, gehuwd met
verkoper van 1/2Cornelis Walrichklerk Admiraliteit in Friesland


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0142r van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis genaamd Bruinebeert


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0142r van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 32Kerkpad WZ [staat: op de hoek van het oud kerkhof]50‑00‑00 GG1/2 huis of woning
koperCornelis Walrich, gehuwd metklerk Admiraliteit in Friesland
koperMayke Haersma
eigenaar van 1/2Cornelis Walrichklerk Admiraliteit in Friesland
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenhet huis genaamd Bruinebeert de Bruine Baard
naastligger ten westende hof van Hans Cornelis c.u.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Arjen Critenburg
verkoperdr. Simon Coddeadvocaat Hof van Friesland te Makkum


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0030v van 25 sep 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCornelis Walrich


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0030v van 25 sep 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 34Kerkpad WZ [staat: Hoffstraat op de hoek van het groot kerkhof]85‑00‑00 CG1/2 huis genaamd Bruine Beerd
koperHessel Sybrens, gehuwd methuistimmermande Bruine Baard
koperJetske Jans
eigenaar van 1/2Hessel Sybrens c.u.huistimmerman
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat naar het kerkhof toe lopende]
naastligger ten zuidenHoffstraat
naastligger ten westenTjalling Piekes
naastligger ten noordenCornelis Walrich
verkoperJoost Aukes, gehuwd metmr. metselaar
verkoperMouike Alberts
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1661) Hessel Sybrens (Suringar?), mr. huistimmerman x Jetske Jans koopt 1/2 huis de Bruine Baert, waarvan hij al 1/2 bezit, in de Hofstraat op de hoek van het Groot Kerkhof. (Met beschrijving). Ten O. de straat die naar de kerk loopt, ten W. turfdrager Tjalling Piekes, ten Z. de Hofstraat, ten N. Cornelis Walrich. Gekocht van Joost Aukes, mr. metselaar, voor 85 cg.


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0031v van 23 okt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCornelis Walrich


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0031v van 23 okt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 34Kerkpad WZ [staat: Hoffstraat NZ] op de hoek van het groot kerkhof222‑10‑00 CGhuis
koperBarent Harmens, gehuwd metde Bruine Baard
koperBerber Haantjes
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat naar het kerkhof toe lopende]
naastligger ten zuidenHoffstraat
naastligger ten westenTjalling Piekes
naastligger ten noordenCornelis Walrich
verkoperHessel Sybrens, gehuwd metmr. huistimmerman
verkoperJetske Jans


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0032r van 30 okt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHofstraat


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0032r van 30 okt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 32Kerkpad WZ [staat: hoek groot kerkhof]174‑00‑00 CGdwarshuis
koperHessel Piekes, gehuwd metturfdrager
koperAttje Steffens
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: groot kerkhof]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhet huis genaamd Bruine Beert de Bruine Baard
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen mr. Arjen Crytenburgh
verkoperCornelis Walrich, gehuwd metcommies Admiraliteit in Friesland
verkoperMayke Haarsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHessel Pieckes, turfdrager x Attje Steffens? koopt een dwarswoning van 2 camers, met een turfhuis ernaast, op de hoek van `t Oud Kerkhof. Ten O. het Kerkhof, ten W. het huis 'De Bruine Baert', ten Z. de Hofstraat, ten N. erven mr. Arjen Crijtenburgh. Gekocht van Cornelis Walrich, commies ter secretarie van het College ter Admiraliteit van Friesland x Mayke Haarsma, voor 174 cg.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0102r van 15 dec 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHofstraat


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0102r van 15 dec 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 32Kerkpad hoek Hofstraat [staat: op de hoek van het oud kerkhof]210‑00‑00 CGdwarshuis
koperLeuiter Kaspers, gehuwd metmr. bontwever
koperTrijntie Beernts
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: het kerkhof]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhet huis de Bruine Beert genaamd de Bruine Baard
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen mr. Crytenburgh
verkoperHessel Piekes c.u.turfdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLutgerus Caspers, mr. bontwever x Trijtje Beerns koopt een dwarshuis met put en mede-gerechtigheid in de (regenwater)bak in de steeg ten N., op de hoek van het Oude Kerkhof dat ten O. ligt. Ten W. het huis 'de Bruine Baert', ten Z. de Hofstraat, ten N. erven Crijtenburgh. Gekocht van Hessel Pieckes, turfdrager, voor 210 cg.


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0173r van 13 mrt 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 32achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd Bruine Beerd


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0173r van 13 mrt 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 32achterKerkpad WZ [staat: groot kerkhof]170‑00‑00 GGwoning
kopervroedsman Barent Rowel
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd Bruine Beerd de Bruine Baard
naastligger ten zuidenhet huis genaamd Bruine Beerd de Bruine Baard
naastligger ten westenhet hoff van Roma
naastligger ten noordenhet hoff van vroedsman Sibren Kannegieter
naastligger ten noordenenige kamers
verkoperde crediteuren van oud burgemeester Oosterveen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarent Roell, vroedsman, koopt een hof aan het Groot Kerkhof. Ten O. en Z. het huis 'De Bruine Baert', ten W. de hof van 'Romen', ten N. de hof van Sibren Kannegieter, vroedsman, en enige camers. Gekocht van de crediteuren van oud-burgemeester Oostervelt?, voor 170 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-097Kerkpad 32kamer
eigenaarwed. Jelle Stijl
gebruikerHendrick Gerrits
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-097Kerkpad 32kamer
eigenaarwed. Jelle Stijl
gebruikerHendrik Gerrits
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan13‑4‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-097Kerkpad 32kamer
eigenaarwed. Jelle Stijl
gebruikerHendrik Gerrits
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0067r van 16 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenThomas Lamert c.u.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0067r van 16 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 34Hofstraat NZ hoek205‑00‑00 GGhuis
koperJan Hendrix mr. bontwever
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJan Mullenkamp
naastligger ten noordenThomas Lamert c.u.
verkoper van 1/2Popkjen Oepkes voor haar kinderen, weduwe van te Wijnaldum
verkoper van 1/2wijlen Gerryt Yppes Hollander
verkoper van 1/2huisman Jan Thomas te Surhuisterveen
cessionariswijlen Gauke Boelens


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0227r van 30 aug 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 32achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpad [staat: groot kerkhof]


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0227r van 30 aug 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 32achterKerkpad WZ [staat: groot kerkhof]805‑00‑00 CGtwee aparte woningen
koperHans Minses, gehuwd met
koperBauckien Geerts
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: groot kerkhof]
naastligger ten zuidenLuite Caspers
naastligger ten westenherberg Roma Rome
naastligger ten noordenDoris Bensonides
verkoperRobbert Rovelsubstituut ontvanger van de boelgoederen en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Minses x Baukje Geerts koopt 2 aparte woningen met tuin, zomerhuis, vruchtbomen etc., alles bijelkaar staande (in de Both Apothekerstraat nz.?). Ten O. het Groot Kerkhof, ten W. de herberg Roma, ten Z. Lutgerus Caspers, ten N. wd. Doris? Jansen. Gekocht van Robert Roell, substituut overste der boelgoederen, voor 805 cg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-097Kerkpad 32huis
eigenaarLuiter Caspers
gebruikerLuiter Caspers
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
opmerkinginsolvent


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-097 Kerkpad 32Loiter Caspars, bestaande uit 1 persoon05‑00‑00 cg01‑00‑00 cgheeft 3 weeversknegts


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-097Kerkpad 32huis
eigenaarLoiter Caspers
gebruikerLoiter Caspers
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1749 - quotisatiebron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 6477, "Kohieren van de quotisatie, Harlingen"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanberoepaanslagverhogingomschrijving
4-097, fol. 57Kerkpad 32Hendrik Reidhorst, bestaande uit 5 volwassenen en 2 kinderen£ 022-09-0£ 4bestaet maetigh cu.


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0063v van 19 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 32achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmen Beernts c.u.


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0063v van 19 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 32achterKerkpad WZ [staat: groot kerkhof]225‑00‑00 CGtuin met zomerhuis
koperHarmen Beernts, gehuwd metbontwever
koperMarike Hendriks
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenHarmen Beernts c.u.
naastligger ten zuidenLuiter Caspers
naastligger ten westenherberg Roma Rome
naastligger ten noordenHendrik Cornelis
verkoperHans Menses, gehuwd metkooltjer
verkoperBaukjen Geerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Beerns, bontwever x Marijke Hendriks koopt een tuin met zomerhuis, bloemen en vruchtbomen, dichtbij het Groot Kerkhof. Gebruikt door de kopers voor 5 cg. 10 st. Grondpacht 10 st aan de Stad. Steeg naar het Kerkhof. Ten O. de kopers, ten W. de herberg Roma, ten Z. Lutger Caspers, ten N. Hendrik Cornelis. Gekocht van Hans Menses, kooltjer x Baukjen Geerts, voor 225 cg.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0069v van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTrijntie Hendriks, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Sybe Pyters* timmerman


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0069v van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 34Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof]260‑00‑00 CGwoning
koperHarmen Beernts, gehuwd metmr. bontwever
koperMarijke Hendrix
huurderGrietie Jans
huurderwijlen Jan Jansen de Groot
naastligger ten oostenKerkpad [staat: groot kerkhof]
naastligger ten zuidenHarmen Beernts c.u.mr. bontwever
naastligger ten westenHarmen Beernts c.u.mr. bontwever
naastligger ten noordenTrijntie Hendriks, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Sybe Pyters* timmerman
verkoperHans Minses, gehuwd metkooltjer
verkoperBaukjen Geerts


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0015r van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTrijntje Hendriks, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Sybe Pyters* timmerman


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0015r van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 34Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof]215‑00‑00 GGwoning
koperJohannes Harmens tichelaar onder Almenum
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenBeernd Breukers
naastligger ten westenBeernd Breukers
naastligger ten noordenTrijntje Hendriks, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Sybe Pyters* timmerman
verkoperMarijke Hendriks, weduwe van
verkoperwijlen Harmen Beernds


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0024v van 5 sep 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 32achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Harmens Tigchelaar onder Almenum


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0024v van 5 sep 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 32achterKerkpad WZ [staat: groot kerkhof]130‑00‑00 GGtuin en weefwinkel
koper door niaarBeernd Breukers, gehuwd metbontwever
koper door niaarBerber Harmens
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
huurder voor 1 jaarMarijke Hendriks 16‑00‑00 CG
geniaarde koperJohannes Harmens Tigchelaar onder Almenum
naastligger ten oostenJohannes Harmens Tigchelaar onder Almenum
naastligger ten zuidenBeernd Breukers
naastligger ten westenherberg Roma Rome
naastligger ten noordenHendrik Cornelis
verkoperde hypothecaire crediteuren van Marijke Hendriks, weduwe van
verkoperwijlen Harmen Beerns


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0121v van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes Harmens


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0121v van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 32Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof]135‑07‑00 GGhuis met tuin
koper door niaarJacob Tjerks, gehuwd metzoutdrager
geniaarde koperRein Tjeerds, gehuwd metturfdrager
geniaarde koperGeertje Regts
huurderJan Sagcheryas
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenJohannes Harmens
naastligger ten westenBeernd Breukers
naastligger ten noordenPieter Knoop
verkoperJan Jansentimmerman
verkoperPietje Jacobs, gehuwd met
verkoperTjeerd Cornelismr. timmerman
verkoperRomke Jacobs
verkoperBottje Dirks
erflaterwijlen Trijntje Hendriks, weduwe van
erflaterwijlen Sybe Pyterstimmerman


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0142r van 11 jul 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes Harmens


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0142r van 11 jul 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 32Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof]200‑14‑00 GGhuis en tuin
koperRein Tjeerds, gehuwd metturfdrager
koperGeertje Regts
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenJohannes Harmens
naastligger ten westenBeernd Brouwers
naastligger ten noordende weduwe van Pieter Clases
verkoperClaas Tjerks, mede erfgenaam van zijn broerarbeider te Makkum
verkoperJacob Tjerkszoutdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Tjeerds, turfdrager x Geertje Regts. Op 't Groot Kerkhof


1763 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kerkpad 32 (noordgevel), HarlingenKerkpad 32 (noordgevel)Door een Mild Geschenk van de Achtbare Magistraat en
Liefdadigheit der Burgeren is onder Gods Seegen dit
Huys geschikt tot Onderhoud van Oude en Behoeftige
Ledematen der Gereformeerde Gemeente in 't iaar MDCCLXII'
Het rusthuis werd in 1764 voltooid en in 1769 vergroot door het aanbouwen van enige kamers, zodat ook enkele echtparen hier hun eigen woning hadden


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0224r van 30 nov 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Beerents


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0224r van 30 nov 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 34Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof ZZ]500‑00‑00 CGdeftig huis
koperJan Teuteling bontwever
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
huurderJan Jogchums c.u.
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat naar het kerkhof]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenBeerent Breukers
naastligger ten noordenJan Beerents
verkopervroedsman Claas Leystrakoopman


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0030v van 20 sep 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBerend Budding


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0030v van 20 sep 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 34Hofstraat NZ [staat: groot kerkhof ZZ]450‑00‑00 CGhuis en weefwinkel
koperArend Teutling
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
huurderArend Teutling
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJan de Boer
naastligger ten noordenBerend Budding
verkoperJan Teutlingbontwever


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0140r van 17 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenArend Teutling


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0140r van 17 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 32Kerkpad WZ [staat: ten westen van het groot kerkhof]95‑00‑00 CGhuis
koper, vertegenwoordigd door
koper q.q.Moses Salomons
huurderPieter Stevens
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenArend Teutling
naastligger ten westenBeernd Budding
naastligger ten noordenBauke Dirks
verkoper q.q.dr. Wybo J. Hanekuik, curatoradvocaat
verkoper q.q.Simon Wijma, curator overprocureur
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johanneskoopman te Grettingabuurt onder Almenum


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-091, pag. 57Kerkpad 32Arend Batzal


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-089, pag. 82Kerkpad 32Arend Batzal1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-097Kerkpad 32Arent Batzal... 1795 HRL; BS huw 1819, huw 1822, ovl 1829, ovl 1834, ovl 1878; wed. A.B. eigenaar en gebruiker van wijk G-097, wewersche, 1814. (GAH204); A.B., weever, en Namke Jans, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-097Kerkpad 32Arent Batzal wedArent Batzal wedwewersche
G-097Kerkpad 34Arent Batzal wedArent Batzal wedwewersche


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 6 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-097Kerkpad 32Helena Johannes Schoenmaker, overleden op 23 maart 1821dochter van Johannes Jans Schoenmaker, slager (Hofstraat G 97) en Catharina Harmens Schuur. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 6 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-097Kerkpad 34Helena Johannes Schoenmaker, overleden op 23 maart 1821dochter van Johannes Jans Schoenmaker, slager (Hofstraat G 97) en Catharina Harmens Schuur. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1659Kerkpad 32erven wed. Johannes LeijenaarHarlingenhuis en erf (21 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1660Kerkpad 34Bernardus NieuwenhuisweverHarlingenhuis (66 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 301 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-097Kerkpad 32Johanna Batzal, overleden op 25 juli 1834vrouw van Bernardus Nieuwenhuis, werkman Hofstraat G 97, moeder van minderjarige Anna, Arnoldus en Petrus Bernardus Nieuwenhuis. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 301 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-097Kerkpad 34Johanna Batzal, overleden op 25 juli 1834vrouw van Bernardus Nieuwenhuis, werkman Hofstraat G 97, moeder van minderjarige Anna, Arnoldus en Petrus Bernardus Nieuwenhuis. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-097Kerkpad 32Bernardus Nieuwenhuiszie ook: Berend Nijhuis; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-097; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-097HofstraatBernardus Nieuwenhuis43 jturfdragerHarlingenm, rooms katholiek, weduwnaar
G-097HofstraatArnoldus Nieuwenhuis13 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-097HofstraatPetrus Nieuwenhuis10 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-097HofstraatAnna Nieuwenhuis15 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-097HofstraatMaria Nieuwenhuis1 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-097Kerkpad 32Anna Berends Braams, overleden op 5 juli 1847(Certificaat van onvermogen), 47 jr (geboren april 1800), overleden Hofstraat G 97, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-097Kerkpad 34Anna Berends Braams, overleden op 5 juli 1847(Certificaat van onvermogen), 47 jr (geboren april 1800), overleden Hofstraat G 97, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1856 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49054 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 125 van 21 aug 1856
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-097Kerkpad 32koopaktefl. 20037/64 aandeel in huis G-097
 
verkoperAnna Nieuwenhuis (gehuwd met Dirk de Vries)
koperArnoldus Nieuwenhuis


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1659Hofstraat G-099Bart Annes van der Werfwoonhuis
Sectie A nr. 1660Hofstraat G-097Arnoldus Nieuwenhuis en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3746Kerkpad G-102Wed. en erven Arnoldus Nieuwenhuiswoonhuis
Sectie A nr. 3747Kerkpad G-103Wed. en erven Arnoldus Nieuwenhuiswoonhuis


1901 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kerkpad 32 (oostgevel), HarlingenKerkpad 32 (oostgevel)Mirande, Petrus Lodewikus'Den 22. Augs 1901
is de eerste steen aan
dit gebouw gelegd door
PETRUS LODEWIKUS MIRANDE
oud 6 jaren.'
Eerste steen gelegd door het zoontje van wijlen L.P.C. Mirande, van het geschonken legaat, voor uitbreiding en verbetering van het gebouw van de Hervormde Diaconie.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4864Kerkpad 32 (G-103)Jan Zeinstrawoonhuis
Sectie A nr. 4865Kerkpad 34 (G-102)Jan Zeinstrawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kerkpad 34 Jan Zeinstratimmerknechtf. 700f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpad 34J. Zeinstratimmerman


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpad 32rijksmonument 20452
  terug