Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hofstraat 18
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 184-082 4-079 H-ongH-ong
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 184-083 4-079 H-ongH-ong


Naastliggers vanHofstraat 18
ten oostenHofstraat 20
ten westenRozenstraat 1
ten noordende Hofstraat


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0022r van 19 aug 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: de gemeene straat zuidwaarts naar het diept strekkende]


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0055v van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0164r van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0076r van 15 mrt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0079v van 22 mrt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0170ar van 25 sep 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenArien Watses bakker


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0027v van 5 feb 1660 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis genaamd Almenum


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0029r van 5 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0012ra van 17 mrt 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [niet vermeld]


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0100r van 26 mei 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0137r van 6 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 18Hofstraat ZZ [staat: ten zuiden van de grote kerk]0‑00‑00 GGhuis
koperrector Olphardus Belida c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostende hof van de heer Viersen
naastligger ten zuidende weduwe van Eecke Abbes
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperPals Bauckesbrouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOlphardus Belida, rector, wandelkoopt een huis ten zuiden van de Grote Kerk. Ten O. de hof van de heer Viersen, ten Z. wd. Eecke Abbes, ten W. de straat, ten N. de Hofstraat. Geen grondpacht genoemd. Aangewandeld van Pals Bauckes, met toebetaling van 250 GG.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0016ra van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten oostenhet huis genaamd Almenum


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0081v van 3 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]


1673 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0117v van 2 feb 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Dom van Almenum


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0126v van 16 jan 1681 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 18Hofstraat ZZ achter240‑00‑00 CGtwee kamers
koperhuis genaamd Almenum Jan Aleffs, gehuwd met Almenum
koperTrijntie Bruyns
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
naastligger ten oostenJan Hanses
naastligger ten zuidenVijselaer kapitein
naastligger ten westenRichert Jeyes
naastligger ten noordenHofstraat [staat: gang of straat]
verkoperPytter Herckes, gehuwd met te Bolsward
verkoperTettie Wybes te Bolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Aleffs x Trijntie Bruyns koopt 2 camers of woningen in de Hofstraat, achter het huis 'Almenum'. Ten O. Jan Hansen, brouwer, ten W.. gert Jeyes, ten Z. de capitein Vijselaar, ten N. de openbare straat of steeg. Gekocht van Pytter Heerkes? x Tettie.. te Bolsward, voor 240 cg.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0050v van 14 sep 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Dom van Almenum


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0076v van 1 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 18Hofstraat ZZ225‑00‑00 GGhuis achter het huis waar Almenum uithangt
koperBauckien Jans, weduwe van Almenum
koperwijlen Gerryt Rienx
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostenJan Hansen
naastligger ten zuidende weduwe van Hector Hoitema
naastligger ten westende weduwe van Rijcke Yeyes Almenum
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperTrijntie Bruyns, weduwe van
verkoperwijlen Jan Aliffs
eerdere samenvatting door Yde Elsingaachter het huis Almenum


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0304r van 12 jan 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0326v van 7 sep 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBauckjen


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0039r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 18Hofstraat ZZ achter de huisinge van Almenum100‑00‑00 GGwoning bestaande uit een beneden en bovenkamer
koperOede Sapes, gehuwd metleertouwer
koperBeerntie Sioerdts
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostenJan Hansen
naastligger ten zuidende voormalige hof van de weduwe van Hector Hoitsma
naastligger ten westenhet huis waar Almenum uithangt of de weduwe van Rijke Jeies Almenum
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperJan Zents, erfgenaam
verkoperTrijntie Zents, gehuwd met
verkoperLeendert Dirx, erfgenamen van
erflaterwijlen Bauckjen Jans, weduwe van
erflaterwijlen Gerrit Rienx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOeds Sapes leertouwer x Beerntie Sioerdts, achter de huisinge van Almenum


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0060v van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Ziricus Nauta


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0104r van 29 apr 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten oostenhet huis genaamd Almenum


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0326r van 5 dec 1697 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSymon Scheltema conrector


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0363r van 8 mei 1698 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgemeester Huibertus van Immerseel c.u.


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0020r van 18 jun 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat vanaf het kerkhof naar de Wasbleekbrug]
naastligger ten oostenhet huis genaamd Almenum


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0096r van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat van het kerkhof naar het Wasbleekbrugje]
naastligger ten oostenhet huis genaamd Almenum


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0110r van 24 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Theodorus Huigens


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0094v van 16 jun 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerardus Hugen


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0175v van 3 apr 1712 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSimon Jelles Stijl


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-082Hofstraat 18kamer
eigenaarSytse Doedes
gebruikerBeern Abrahams weewer
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-083Hofstraat 18hoff en stal
eigenaarJan Vosma
gebruikerJan Vosma
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0028v van 27 nov 1718 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Haselaar


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-082Hofstraat 18kamer
eigenaarClaes Annes
gebruikerBeern Abrahams
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan10‑5‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-083Hofstraat 18stal
eigenaarJan Vosma
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan12‑3‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0127v van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenThomas Fransen


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0152r van 29 nov 1722 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Laes Haselaar


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-082Hofstraat 18kamer
eigenaarHendrik Hendriks
gebruikerHendrik Hendriks
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-083Hofstraat 18stal
eigenaarJohannes Vosma
gebruikerJohannes Vosma
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0059v van 14 dec 1727 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Janstraat]


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 1ra van jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Hofstraat 18(per decreet) "Wordt geveild ten verzoeke van de erven Tomas Fransen x Maertien IJsbrands het huis 'Almenum', hoek Sint Jansstraat. Met beschrijving. Ten O. de vroedsman Vosma, ten Z. de 3 huizen aan het diept bij de Wasbleeksbrug, ten W. de Sint Jansstraat, ten N. de Hofstraat. Er is geboden door de procureur [Jacob] Tuininga.


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0334v van 24 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0150r van 30 nov 1732 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Arjen Robijns


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0353r van 28 nov 1734 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Vosma


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-082Hofstraat 18
eigenaarburgemr. Vosma
gebruikerburgemr. Vosma
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-083Hofstraat 18huis
eigenaarHarmen Borchert
gebruikerHarmen Borchert
huurwaarde35‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑16‑10 CG


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0296ar van 31 mrt 1743 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgemeester Wopke Buma


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-083 Hofstraat 18Teunis Wesling, bestaande uit 6 personen15‑00‑00 cg05‑00‑00 cgheeft 5 weeversknegts


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-082Hofstraat 18huis
eigenaarburgemr. Vosma
gebruikerburgemr. Vosma
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑01‑12 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-083Hofstraat 18huis
eigenaarTeunis Wesling
gebruikerTeunis Wesling
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑01‑12 CG


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0003v van 4 apr 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTeunis Wesling


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0068v van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0196r van 8 mei 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten oostenhet huis genaamd Almenum


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0081r van 11 nov 1764 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenC. Aardenburg


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0124r van 13 okt 1765 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0131v van 8 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-079, pag. 82Hofstraat 18 de Zuikerraffinaderij0‑00‑00 cg


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1836Hofstraat 18Gerrit Tjeerds van der TolmelktapperHarlingenhuis en tuin (630 m²)


1841 - personele belasting
vermeld alsadresnaamgrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 1836Hofstraat 18gerrit tjeerds van der tol50 gl.2.00 gl.4.000 gl.1.00 gl.1.00 gl.


1843 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1836Hofstraat 18 J KoopmansHarlingeneen oud klein huisje weggebroken en een nieuw daarvoor in plaats gesteld


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4629Hofstraat 18 (H-ong)Freerk Anemawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Hofstraat 18 Jan Kosterzoutkeetsknechtf. 600f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hofstraat 18J. Kosterbootwerker
Hofstraat 18J. Leijenarbeider


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hofstraat 18G. (Grietje) Bakker wv Schuil


1990 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Hofstraat 18Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1990
  terug