Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rapenburg 18
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRapenburg 184-057 4-058 H-048H-046
 huisnummer lager  huisnummer hogerRapenburg 184-058 4-058 H-048H-046
 huisnummer lager  huisnummer hogerRapenburg 184-059 4-058 H-048H-046


Naastliggers vanRapenburg 18
ten oostenRapenburg 20
ten westenRapenburg 16
ten noordenhet Rapenburg


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0091r van 12 jul 1656 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende andere kamers van de verkoper Jan Willems Knijff


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0076r van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 18Rapenburg ZZ40‑00‑00 GGtwee kamers
koperGillis Vermeersch koopman
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastligger ten oostende molenaar
naastligger ten zuidenGillis Vermeersch
naastligger ten westende kamer van commies Lantingh commies
naastligger ten noordenRapenburg
verkoper q.q.Wybe Wybes Panninga, curator ex testamento
verkoper q.q.Baucke Fockes, curatores ex testamento overkooltjer
verkoperYde Sjoerds, zoon van
verkoperSjoerdt Feickestrekveerschipper op Dokkum


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0117v van 8 mei 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Gilles Vermeersch


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-057Rapenburg 18huis en molen
eigenaarJan Pieters cum soc.
gebruikerJan Pieters cum soc.
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑04‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-058Rapenburg 18kamer
eigenaarG. Vermeersch
gebruikerG. Vermeersch
opmerkingdoet geen huir
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-059Rapenburg 18kamer
eigenaarG. Vermeersch
gebruikerwed. Minse Folkerts
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-057Rapenburg 18huis en molen
eigenaarJan Pieters cum soc.
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan3‑5‑1720
opmerking1720 den 3 mey door ulke hendriks frou de helft betaelt 3-12-0
opmerkingden 23 augustes van jan pieters 1/2 betaelt 3-12-0
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-058Rapenburg 18kamer
eigenaarGillis Vermeersch
opmerkingdoet geen huir
aansl. huurw. voldaan‑‑
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-059Rapenburg 18kamer
eigenaarGillis Vermeersch
gebruikerCornelis Fransen
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan4‑10‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-057Rapenburg 18huis en molen
eigenaarJan Pyters cum soc.
gebruikerJan Pyters cum soc.
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-058Rapenburg 18kamer
eigenaarGilles Vermeersch
gebruikerGilles Vermeersch
opmerkingdoet geen huir
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-059Rapenburg 18kamer
eigenaarGilles Vermeersch
gebruikerwed. Tjepke bootsgez.
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-057Rapenburg 18kamer
eigenaarG. Vermeersch
gebruikerTrijntie Sipkes
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-058Rapenburg 18kamer
eigenaarG. Vermeersch
gebruikerWijnant Gerryts
huurwaarde08‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑06‑10 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-059Rapenburg 18hoff
eigenaarG. Vermeersch
gebruikerontfanger Roorda
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑06‑10 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-057 Rapenburg 18Albert Dirks, bestaande uit 2 personen06‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-057Rapenburg 18kamer
eigenaarG. Vermeersch erven
gebruikerAlbert Dirks
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-058Rapenburg 18kamer
eigenaarG. Vermeersch erven
gebruikerG. Vermeersch erven
huurwaarde08‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑09‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-059Rapenburg 18hof
eigenaarG. Vermeersch erven
gebruikerG. Vermeersch erven
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑01‑12 CG


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0068r van 24 apr 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Jan Roorda


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0082r van 4 sep 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Jan Roorda


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0018r van 11 okt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 18Rapenburg ZZ aan de stadsvesten1050‑00‑00 CGhuis, tuin en zomerhuis
koperJohannes Evouds Frank hovenier
naastligger ten oostenvroedsman Jan Wax
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westende weduwe en de erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperde heer Jacob Roordakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Ewouds (Frank), hovenier, koopt een huis en tuin met zomerhuis op Rapenburg. Ten O. Jan Wax, vroedsman, ten W. wd. en erven van dr. G. Stinstra, ten Z. de Stadsvesten, ten N. de straat. Gekocht van Jacob Roorda, koopman, voor 1050 cg.


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0295r van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 18Rapenburg ZZ300‑00‑00 CGhuis en gedeelte tuin
koperCornelis Saakes, gehuwd met
koperRinske Fransen
naastligger ten oostende verkoper Johannes Frank
naastligger ten zuidende verkoper Johannes Frank
naastligger ten westende weduwe van dr. Stinstra
naastligger ten noordenRapenburg [staat: straat]
verkoperJohannes Frank


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0264r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 18Rapenburg ZZ350‑00‑00 GGdubbel huis met tuin
koperGerben Pieters, gehuwd metmetselaarsknecht
koperSjoukjen Reins
huurder oostJan Bruins 28‑00‑00 CG
huurder westEngbert Bruining 22‑00‑00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenJohannes Frank
naastligger ten noordenRapenburg
verkopervroedsman Jan Wax
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerben Pieters, metzelaarsknegt x Sjoukjen Reins kopen dubbel huis onder een dak met de hovinge daar bij zijnde, op Rapenburg. Het oostelijke gedeelte door Jan Bruins voor 28 cg., het westelijke gedeelte door Engbert Bruining c.u. voor 22 cg. Ten O. en Z. stadsvesten, ten W. Johannes Frank, ten N. de straat. Gekocht van Jan Wax, mede raad in de vroedschap, voor 350 gg.


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0005v van 15 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 18Rapenburg ZZ aan de stadsvesten20‑00‑00 GGdubbel huis en hof
koperClaas Simons briefbesteller
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenSimon Tjerks
naastligger ten noordenRapenburg [staat: straat]
verkoperGerben Pietersmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Simons, briefbesteller, koopt een dubbel huis en hof op Rapenburg aan stadsvesten. Ten O. en Z. stadsvesten, ten W. Simon Tjerks, ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van Gerben Pieters, mr. metselaar, voor 20 gg.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0063v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende koper Niesje Tammes


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0063v van 14 feb 1808 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 18Rapenburg wijk H-052203‑00‑00 CGhuis
koperNiesje Tammes, weduwe van
koperwijlen Bauke Jans Komst
huurderde weduwe van Piet Kummel 0‑12‑00 CG
naastligger ten oostenRapenburg wijk H-052 (moet zijn H-053?)
naastligger ten zuidenRapenburg wijk H-051
naastligger ten westenSymon Tjerks
naastligger ten noordenRapenburg [staat: straat]
verkoper q.q.Roelof van Dijk, executeurmr. bakker
verkoper q.q.Kornelis Lautenbach, executeurs vanmr. schoenmaker
verkoperhet testament van wijlen Klaas Symons, en het erfdeel van zoonoud wijdschipper
verkoperSymon Klases


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0235v van 9 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBauwke J. Koms


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-058, pag. 79Rapenburg 18Schelte P van der Hoeven1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-048Rapenburg 18Schelte Piers van der Hoeff... (GAH204); eigenaar van wijk G-272, gebruiker Bern. Jurj. Croes, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-048, gebruiker is Swerus P. Bakker, sjouwer, 1814. (GAH204); S.P. v. d. H., Meester Huistimmerman, wonende te ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-048Rapenburg 18Swerus Pieters Bakkergeb 1757 HRL, ovl 16 mrt 1820 HRL, huwt met Gerritje Gerrits, bakker, kind: Sjoukje Zweres B., geb 1800 HRL; BS ovl 1820; 1832 overlijdens; gebruiker van wijk H-048, sjouwer; eigenaar is Schelte vd Hoef, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-048Rapenburg 18Schelte van der Hoef Swerus P Bakker sjouwer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1802Rapenburg 18wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenhuis en tuin (166 m²)


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 03 aug 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
H-048Rapenburg 18Woning en tuin op Rapenburg, gebruiker Pier, Dekker. Finaal verkocht op 15 aug 1832 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris Wijma.


1833 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49026 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 191 en 201 van 12 jun 1833
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-048Rapenburg 18provisionele en finale toewijzingfl. 36woning met tuin op Rapenburg H-048
 
verkoperSimon Boon
koperJacob Allerds Wiersma


1833 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van woensdag 28 mei 1833
vermeld alsgeschat adresbericht
H-048Rapenburg 18Huizinge en tuin op Rapenburg. Finaal verkocht op 19 jun 1833 in het Heeren-logement door notaris Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-048Rapenburg 18Djieuwke Bielsmaoud 37 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk H-048; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-048Durk Wiebrens Jansen34 jkuipersknegtBolswardm, protestant, gehuwd
H-048Djeuwke Bielsma37 jBolswardv, protestant, gehuwd
H-048Wybren J Jansen4 jBolswardm, protestant, ongehuwd
H-048Jan J Jansen2 jBolswardm, protestant, ongehuwd
H-048Baukje Jansen11 jBolswardv, protestant, ongehuwd
H-048Pietje Jansen7 jBolswardv, protestant, ongehuwd


1841 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 87 van 18 mei 1841
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-048Rapenburg 18koopaktefl. 200woning op Rapenburg H-048
 
verkoperJacob Allerts Wiersma
koperLambertus Rimkema


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. 374 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-048Rapenburg 18Rimke Lamberts Rimkema, overleden op 23 mei 184340 jr, geboren Sneek 29/7/1802, overleden Rapenburg H 48, man van Jetske Alberts Bakker, vader van minderjarige Sjoukje Rimkes Rimkema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-048Rapenburg 18Aafke Arink... ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk H-003, 48; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-045; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-048Rapenburg 18Dirk Wybrens Jansen... G-330, wijk H-059, wijk I-016; oud 34 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, kuipersknecht, wijk H-048; ... (alles)


1856 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7023 aktenr. 4121 (filmnr. 121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-048Rapenburg 18Maria Andries Bandsma, overleden op 5 juni 1856dochter van Andries Bandsma, schoenmakersknecht (Rapenburg H 48) en Johanna Vink, zuster van minderjarige Jurien, Hermanus en Johannes Andries Bandsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5065Rapenburg 18 (H-046)Amkje de Boer (wed. J.J. de Boer)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rapenburg 18A. Lolkemagrondwerker
  terug