Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Scheffersplein 17
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerScheffersplein 173-005 3-004 D-120D-085
 huisnummer lager  huisnummer hogerScheffersplein 193-005 3-004 D-121D-086
 huisnummer lager  Scheffersplein 213-005 3-004 D-156D-087


Naastliggers vanScheffersplein 17
ten oostende Ooievaarsteeg
ten zuidenScheffersplein 19
ten westenhet Scheffersplein
ten noordenScheffersplein 15


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0052v van 23 apr 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0052v van 23 apr 1693 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheffersplein 21Scheffersplein OZ [staat: aan en bij de Zoutsloot]6400‑00‑00 CGpakhuis, paardenstal en ledige plaats, samen beslaande twee huisplaatsen
koperGerrit Wybes, gehuwd met
koperTrijntie Jansen
verpachter grondde stad Harlingen3‑07‑12 CG
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij3‑07‑12 CG
toehaakdrie gouden rijksdaalders
naastligger ten oostende kamer van de koper Gerrit Wybes
naastligger ten zuidende kamer van de koper Gerrit Wybes
naastligger ten westenScheffersplein [staat: Achterzoutsloot]
naastligger ten noordensteeg
verkoperReyner Gijsberts Fontein, gehuwd met
verkoperYebeltie Nauta


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-005Scheffersplein 17stal
eigenaarburgemeester Sloterijk
gebruikerburgemeester Sloterijk
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-005Scheffersplein 17wagenhuis
eigenaarb[urgem]r. Sloterijk
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan21‑3‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-005Scheffersplein 17wagenhuis
eigenaarburgemeester Sloterijk
gebruikerburgemeester Sloterijk
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-005Scheffersplein 17huis
eigenaarSytse Pyters
gebruikerHendrik Warners
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-005 Scheffersplein 17Johan Pieters, bestaande uit 3 personen08‑00‑00 cg02‑00‑00 cg
3-005 Scheffersplein 17Pieter Johannes, bestaande uit 3 personen08‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-005Scheffersplein 17huis
eigenaarJohannes Pytters
gebruikerPytter Johannes
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑14‑08 CG


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-004, pag. 49Scheffersplein 17Johannes van der Meulen0‑07‑08 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-121Scheffersplein 19Pietje Sakesgeb 5 apr 1809 HRL, ovl 16 jul 1812 HRL; wijk D-121, dv Sake Baukes Dijkstra en Marijke Dirks Tadema; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1812; geb 5 apr 1809, ged 18 apr 1809 Grote Kerk HRL, dv Sake Baukes en Marike Dirks


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-120Scheffersplein 17Jacobus Sjoerds Hannema... ''De Engel'', gebruiker is Albert T. Boonstra, keetknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-120, bergplaats van zout, 1814. (GAH204); sterfhuis: Voorstraat 47; begraven in de Grote Kerk; vdGaast, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-121Scheffersplein 19Cornelis Heins Mollema... B-028, pakhuis; eigenaar en medegebruiker Gosling Ackringa, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-121, zoutkeet ''Oleron''; gebruiker Sake Baukes Dijkstra, keetknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-121Scheffersplein 19Sake Baukes Dijkstra... BS geb 1811, ovl 1812, huw 1815, huw 1817, ovl 1838, ovl 1847, ovl 1884, ovl 1887; gebruiker van wijk D-121, keetknegt; eigenaar is Cornelis Mollema van zoutkeet ''Oleron'', 1814. (GAH204); S.B.D. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-120Scheffersplein 17Jacobus Hannema Jacobus Hannema bergplaats van zout
D-121Scheffersplein 19Cornelis Mollema zoutkeet oleron
D-121Scheffersplein 19Cornelis Mollema Sake Baukes Dijkstra keetknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 786Scheffersplein 19wed. Cornelis MollemaHarlingenzoutkeet (430 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 786Scheffersplein 21wed. Cornelis MollemaHarlingenzoutkeet (430 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 786Scheffersplein 17wed. Cornelis MollemaHarlingenzoutkeet (430 m²)


1836 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 51 en 56 van 7 dec 1836
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-121Scheffersplein 19provisionele en finale toewijzingfl. 2315zoutkeet met selhuis, dennen, bergplaatsen en knechtswoning D-121
 
verkoper en koperJarig Cornelis Mollema
verkoperElizabeth Mollema


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-120Scheffersplein 17Bauke S Dijkstraoud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeepziedersknecht, wijk D-120; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-120Scheffersplein 17Marijke Dirks Tadema... dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS geb 1811, ovl 1847; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-120; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-156Scheffersplein 21Antje Sjierks de Boer... Sierk Pieters de B., en Pietje Hendriks dekker; BS huw 1823, ovl 1847, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk D-156, wijk B-153, VT1839 wijk B-144, bev.reg. HRL ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-156Scheffersplein 21Grietje Klaver... H-001, Rooms Katholiek, dv Marten K, en Elisabeth Visser; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk A-144, wijk D-156, wijk H-001; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-148; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-156Scheffersplein 21Marten Ypes Bos... vd Linde, leyker 1820, zv IJpe B., en Stijntje Hilbrands; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk D-156, wijk A-144; oud 49 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-148; VT1839; M.Y.B. eigenaar van ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-120OyevaarsteegBauke S Dijkstra58 jzeepziedersknegtHarlingenm, protestant, weduwnaar
D-120OyevaarsteegZake B Dijkstra2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-120OyevaarsteegMarijke Tadema67 jHarlingenv, protestant, weduwe


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 590 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-121Scheffersplein 19Marijke Dirks Tadema, overleden op 28 maart 184774 1/2 jr (geboren 27/9/1772), overleden Zoutsloot D 121, weduwe, moeder van Dirkje (vrouw van Klaas Jans Reidsma, bakker) en Bauke Sakes Dijkstra, zeepziedersknecht. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 681 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-121Scheffersplein 19Hiske de Groot, overleden op 17 mei 184759 jr (geboren 9/4/1787), overleden Zoutsloot D 121, weduwe, moeder van Alida Sierks Koestra, naaister. (volgens tafel: geen kinderen) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1850 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51028 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 22 en 26 van 17 apr 1850
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-121Scheffersplein 19provisionele en finale toewijzingfl. 760buiten werking zijnde zoutkeet genaamd Oleron, met toebehoren aan de Zoutsloot, D-121
 
verkoperJarig Cornelis Mollema
koperfa. T. & A. Schaafsma (te Almenum)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-120Scheffersplein 17Pier Pieters Dekker... Hendriks (Dekker), en Akke Piers; BS huw 1828, ovl 1847, ovl 1863, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk D-120, supp wijk F-363; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk C-174; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-156Scheffersplein 21Gerhardus ter Berg... in 1853, zv Johannes tB., en Catrina Ried; BS huw 1815, huw 1819, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk D-156; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wever, wijk B-145; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-156Scheffersplein 21Hiltje Wybes Faber... geb 25 may 1810, ged 3 jun 1810 Grote Kerk HRL, dv Wybe Sijbrands Faber en Teuntje Bonefacius ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-156Scheffersplein 21Johannes Hermanus Knoop... Hermanus Joanes K, en Rinske Gerbens; BS huw 1826, ovl 1836, huw 1837, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-156, wijk G-247, supp wijk D-186; oud 40 jaar, (vnm: Jan), geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wever, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-156Scheffersplein 21Sjoerd Mulder... m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1851 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51029 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 14 van 14 apr 1851
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-121Scheffersplein 19koopaktefl. 450deel van een gebouw met grond aan de Zoutsloot, D-121
 
verkoperfa. T. & A. Schaafsma (te Almenum)
koperTjalling Abrahams Hofman (te Midlum)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2639Zoutsloot D-156Lourens Hoekers en mede eig.school


1866 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-121Scheffersplein 19Judikje Blokgeb 1781 Lemmer, ovl 27 okt 1866 HRL, huwt met Mozes de Vries, ovl wijk D-121, dv Mozes B., en Anna Blok; BS ovl 1866


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3091Korte Zoutsloot D-087Permanente Commissie tot oprichting eener sch Gemeenteschool


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2402Scheffersplein 17 (D-085)Gereformeerde Kerkwoonhuis
Sectie A nr. 3090Scheffersplein 19 (D-086)Gereformeerde Kerkwoonhuis
Sectie A nr. 3534Scheffersplein 21 (D-088)Gereformeerde Kerkwoonhuis
Sectie A nr. 4966Scheffersplein 21 (D-087)Gereformeerde Kerkschool


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schefferspl.J. Frölich782Lid Fa. Frölich & Zn., Aann.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Scheffersplein 17J.R. (Jan) Kuiken
Scheffersplein 19W. (Wijtze) Dijkstra
  terug