Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Franekereind 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerFranekereind 12-158 1/22-190 D-025D-020
   huisnummer hogerFranekereind 12-159 2-190 D-025D-020
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 32-158 2-190 D-026D-021


Naastliggers vanFranekereind 1
ten oostenFranekereind 3
ten zuidenhet Franekereind
ten westenNoordijs 27
ten noordenNoordijs 25


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 1, Harlingen


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0522r van 17 aug 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Edder Feddes


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0113r van 20 jun 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe Ietscke Edgers


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0113r van 20 jun 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 3Franekerein NZ [staat: in de noordies]931‑18‑08 CG3/8 huis, bakhuis en plaats
koperSipcke Dircx, gehuwd met
koperHylck Marthens
naastligger ten oostenGercke Marthens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe Ietscke Edgers
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGeertie Marthens, gehuwd met
verkoperTyepcke Seerps


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0098v van 23 nov 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Edger Feddes


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0098v van 23 nov 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 3Franekereind NZ [staat: in de Noordies]329‑00‑00 CG1/8 huis met bakhuis en ledige plaats erachter
koper en huurderSipcke Dircks, gehuwd metbakker
koperHylck Marthens zuster van de verkoper
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gercke Marthens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Edger Feddes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPybe Marthens, erfgenaam van zijn vaderschoenmaker
erflaterwijlen Marthen


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0277v van 12 mei 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gercke Martens


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0277v van 12 mei 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 3Franekereind NZ [staat: in de noordees]417‑14‑00 GG1/3 huis
koperSipke Dircks, gehuwd met
koperHylck Marten
eigenaar van 2/3de erfgenamen van wijlen Feddrick Sipkes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Orck Doeyem
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gercke Martens
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Cornelis te Wijnaldum
verkoperBartele Jansen, gehuwd met
verkoperTied Jellis
verkoperJan Jelderts, gehuwd met te Berlicum
verkoperHis Cornelis te Berlicum


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0389v van 7 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende proclamant Fedde Edgers


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0105r van 13 jun 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenerfgenamen en wezen van Edger Feddes


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0105r van 13 jun 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 3Franekereind NZ [staat: op het Noordijs]325‑00‑00 CG1/8 huis, bakhuis en ledige plaats
koperSipcke Dircks, gehuwd metbakker
koperHylck Martens
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gercke Martens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenerfgenamen en wezen van Edger Feddes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMaycke Martens vrijster en zuster van de kopers


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0077v van 13 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende proclamanten Sipcke Dircx c.u.bakker


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0230v van 20 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0091v van 10 mrt 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis en plaats van de weduwe van Sipcke Dircx


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0018ra van 9 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis waar de Groene Molen uithangt van de erfgenamen van wijlen de weduwe van Edger Feddes Banga


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0179r van 10 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van de erfgenamen van de weduwe van wijlen Jacob Pytters koopman


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0008va van 6 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van de erfgenamen van wijlen Sipke Dirx


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0008va van 6 mei 1671 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 1Franekereind NZ [staat: bij de Zakkendragersbrug alwaar de Groene Molen uithangt]1015‑21‑00 GGhuis, loods en plaats
koper provisioneelSymon Groenwolt c.u., ende Groene Molen
koper provisioneelBeern Boyes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑16‑00 CG
bewonerPytter Sjoerdtskaarsenmaker
naastligger ten oostenhet huis van de erfgenamen van wijlen Sipke Dirx
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenJan Dirxen bakker
naastligger ten noordenSjoerd Ages
verkoperdrie nagelaten weeskinderen van Edger Feddes c.u.


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0051r van 29 jun 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet achterhuis van wijlen Sipcke Dirx


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0019v van 23 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van hopman van der Form


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0019v van 23 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 1Franekereind NZ [staat: over de Zakkendragersbrug]224‑00‑00 GG1/2 huis genaamd de Groene Molen
koperCornelis Freerx, gehuwd metde Groene Molen
koperAntje Jans
huurderFeyke Jansen c.u.50‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis van hopman van der Form
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat en diept]
naastligger ten westenburgemeester Bierma
naastligger ten noordenClaes Ypes mr. smid
verkoperhuisman Sybe Jans, samen met te Pingjum
verkoperHiltie Jans, gehuwd met te Tzum
verkoperSybe Hendrix, en te Tzum
verkoperGertie Heins, gehuwd met te Boer
verkoperJacob Pytters, en te Boer
verkoper q.q.Dirk Folkerts, curator over
verkoperSybe Heins


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0063r van 1 jul 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgerhopman van der Form


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0063r van 1 jul 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 1Franekereind NZ [staat: bij de Zakkendragersbrug]300‑00‑00 CG1/2 huis genaamd de Groene Molen
koperCornelis Freerx, gehuwd metde Groene Molen
koperAntie Jans
eigenaar van 1/2Cornelis Freerx, gehuwd met
eigenaar van 1/2Antie Jans
naastligger ten oostenburgerhopman van der Form
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenJan Dirx Cuik
naastligger ten noordenClaas Ypes
verkoperRomke Gerx, gehuwd mettrekschipper te Doccum
verkoperGryttie Simons Groenewolt


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-158 /2Franekereind 1huis
eigenaarCornelis Freerx
gebruikerCornelis Freerx
huurwaarde47‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑08‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-159Franekereind 1huis
eigenaarTiaard Tiaerdsen
gebruikerTheod. Binsonides
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-158 /2Franekereind 1huis
eigenaarCornelis Freercks
huurwaarde17‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan13‑4‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-159Franekereind 1huis
eigenaarTiaard Tiaardsen
gebruikerHarmen Ages
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan17‑7‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0097v van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud hopman van der Form q.q.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-158Franekereind 3huis
eigenaarCornelis Freerks
gebruikerCornelis Freerks
huurwaarde47‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑17‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-159Franekereind 1huis
eigenaarJacob van der Form
gebruikerJacob van der Form
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0302v van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenweduwe v wijlen Tjepke Zeerps Gratema


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0037r van 28 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tjepke Seerps Gratema


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-158Franekereind 3huis
eigenaarburgemr. Veersma
gebruikerburgemr. Veersma
huurwaarde47‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑16‑10 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-159Franekereind 1huis
eigenaarburgemr. van der Vorm
gebruikerburgemr. van der Vorm
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0223r van 19 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Cornelis Veersma
naastligger ten westenJan Hendriks pannenboeter


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0223r van 19 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 3Franekereind NZ [staat: voordiep van het Noordijs] bij de Zakkedragersbrug1999‑00‑00 CGhuis, tuin en plaats
koperSimon Simons Stijl
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
huurderoud burgemeester Jacobus van der Form
naastligger ten oostenS. Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenoud burgemeester Cornelis Veersma
naastligger ten westenJan Hendriks pannenboeter
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGijsbert Seerps Wildschut, gehuwd metbontreder
verkoperAntie Simons Stijl


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0290v van 30 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis de groene Molen van oud burgemeester Cornelis Veersma


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-158 Franekereind 1burgemr. Veersma, bestaande uit 6 personen24‑00‑00 cg0
2-159 Franekereind 1Symon Stijl, bestaande uit 2 personen40‑00‑00 cg05‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-158Franekereind 3huis
eigenaarburgemr. Veersma
gebruikerburgemr. Veersma
huurwaarde47‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑10‑14 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-159Franekereind 1huis
eigenaarSymon Stijl
gebruikerSymon Stijl
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑18‑02 CG


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0152r van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSimon Stijl


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0152r van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 1Franekereind NZ [staat: bij de Zakkendragersbrug]1460‑00‑00 CGhuis waar de Groene Molen uithangt
koperJan Peima gerechtsbodede Groene Molen
naastligger ten oostenSimon Stijl
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenkind van Hendrik Heerman
naastligger ten noordenS. Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland
verkoperoud burgemeester Corneles Veersma445‑00‑00 CG
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Peima, geregtsbode koopt huis bij de Sackedragersbrug, waar 'de Groene Moolen' uithangt. Ten O. Simon Stijl, ten W. Hendrik Heermans ten Z. de straat, ten N. de convooimeester Sloterdijk. Gekocht van oud-burgemeester Cornelis Veersma.


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0086v van 11 okt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSimon Stijl koopman


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0086v van 11 okt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 1Franekereind NZ [staat: bij de Zakkendragersbrug, waar voorheen de Groene Molen heeft uitgehangen]942‑00‑00 GGhuis
koper door niaarvroedsman Simon Stijl koopman
geniaarde kopervroedsman Magnus van Aarsen, gehuwd met
geniaarde koperHylkjen Overzee
naastligger ten oostenSimon Stijl koopman
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenkind van Hendrik Heermans
naastligger ten noordende weduwe van Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland
verkopermeerderjarige ongehuwde dochter Dorothea Boevings, erfgenaam van
verkoperJan Peimagerechtsbode
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Stijl koopt, na niaar rat. vicinitatis tegen Magnus van Aarsen, huis bij de Sackedragersbrug, voorheen 'de Groene Molen'. Ten O. Simon Stijl, ten W. Hendrik Heermans, ten Z. de straat, ten N. wd. Sloterdijk. Gekocht van Dorothea Boevings als erfgenaam van Jan Peima.


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0236r van 23 okt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSimon Stijl


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0233r van 18 jan 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSimon Stijl


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0030r van 19 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenNoordijs


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0030r van 19 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 3Voorstraat tussen Zakkendragers- en Lammert Warndersbruggen2370‑00‑00 GGhuis
koper door niaarjuffrouw Catharina Gratama, gehuwd met
koper door niaardr. Gayus Andrae
geniaarde koperGompert Salomons, gehuwd metkoopman
geniaarde koperSara Philippus
naastligger ten oostenburgemeester B. van der Meulen
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenSimon Stijl koopman
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenTjalling Tjallingii koopman
verkoperDaniel van Sloterdijk, erfgenaamgriffier
verkoperWillem van Sloterdijk, erfgenaam te Makkum
verkoperMathijs Adolph van Idsinga, erfgenamen van
erflaterwijlen Taco Sloterdijck
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Stijl koopt, na niaar vicinitatis tegen Gompert Salomons x Sara Philippus, een treffelijke groote huisinge aan de Voorstraat tusschen de Sakkedragers en Lammert Warners bruggen. Ten O. burgemeester B. van der Meulen, ten Z. straat, diept en koopman Simon Stijl, ten W. het Noordijs, ten N. koopman Tjalling Tjallingii. Geen grondpacht. Gekocht van griffier der Admiraliteit in Friesland Daniel van Sloterdijk, jur. dr. te Makkum Willem van Sloterdijk, en ontvanger der boelgoederen en oud secretaris van Harlingen Matthijs Adolph van Idsinga, zijnde de testamentaire erfgenamen van Taco Sloterdijck, voor 2370 gg.


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0138r van 3 dec 1786 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGouke Hingst koopman
naastligger ten oostendr. G. Andrea


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0356v van 13 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSimon Stijl


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0312r van 6 nov 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen de weduwe van Simon Stijl


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0056v van 9 jul 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenW. Sandt van Nooten


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0057v van 3 sep 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSybrand Hingst koopman


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0057v van 3 sep 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 1Franekereind NZ [staat: bij de Zakkendragersbrug]1300‑00‑00 CGhuis
koperJacob Dirks Houtschool, gehuwd met
koperAntie Claases Norel
huurderJacob Dirks Houtschool 60‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSybrand Hingst koopman
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: Voorstraat]
naastligger ten westendr. S. IJsbrandy
naastligger ten noordenG. Andreae
verkoperElisabeth Stijl, gehuwd met
verkoperSibrand Hingst
verkoperGetruid Stijl, ongehuwd en meerderjarig en te Leeuwarden
verkoperJohannes Stijl, kinderen en erfgenamen vanoud leraar te Koudum
erflaterwijlen S. Stijl, gehuwd met
erflaterwijlen Grietje Hannema


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0155r van 30 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Stijl


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0155r van 30 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 1Franekereind NZ [staat: bij de Zakkendragersbrug]825‑00‑00 CGhuis
koperHeerke Jans, gehuwd metschuitschipper
koperTrijntje Barts
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Stijl
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen IJsbrandy
naastligger ten noordenHarmen Winekes koopman
verkoperJacob Dirks Danserplateelschilder en winkelier


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0261r van 19 okt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenS. Hingst


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-190, pag. 45Franekereind 1S Hingst4‑00‑00 cghuis


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0135r van 2 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-025Franekereind 1Wopke Rimkes Kleynvogel... van wijk A-124, gebruiker is Bote F. Bijlsma, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-025, varensgesel, 1814. (GAH204); wed. W.R.K. eigenaresse van perceel nr. 277 te HRL, woonplaats HRL, legger ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-026Franekereind 3Dirk Vellingageb 1741 ... , ovl 14 dec 1814 HRL, huwt met IJttje Tolsma, vol. wijk D-026, kinderen: Catharina, geb 1767 HRL, Christina V, geb 1770 HRL; BS ovl 1814, ovl 1839, ovl 1859


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-026Franekereind 3Gouke Hingst... 1826, huw 1828, ovl 1839, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk D-029, regattdv1826 -93; gebruiker van wijk D-026, koopman, eigenaar is S.G. Hingst, 1814. (GAH204); oud 63 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-026; ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Franekereind 1 W.R. Kleinvogelfl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-025Franekereind 1Wopke R Kleinvogel Wopke R Kleinvogel varensgesel
D-025Franekereind 1Wopke R Kleinvogel Egbert
D-026Franekereind 3S G Hingst G Hingst koopman


1816 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-026Franekereind 3Sybrand Goukes Hingst... en gebruiker van wijk D-020, koopman, medegebruiker Simon Hingst, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-026, gebruiker is G. Hingst, koopman, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, ... (alles)


1820 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 163 en 169 van 23 aug 1820
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-025Franekereind 1provisionele en finale toewijzingfl. 768huis D-025
 
verkoperTrijntje Barts van der Werf
koperNicolaas Fredriks Giel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 738Franekereind 1Nicolaas Frederik GeelblauwverwerHarlingenhuis en erf (91 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 739Franekereind 3Gauke HingstfabrikeurHarlingenhuis en erf (280 m²)


1832 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 298 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-026Franekereind 3Catharina Hingst, overleden op 23 juni 183249 jr, zuster van Gouke, koopman/raadslid (Voorstraat D 26), Simen-Stijl, koopman en Jelle Hingst, idem Amsterdam. Saldo fl. 115.829,48. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-025Franekereind 1Aaltje van der Vliet... BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk D-028; oud 44 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-025; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-025Franekereind 1Nicolaas Giel... 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk D-028; oud 44 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, blauwverver, wijk D-025; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-026Franekereind 3Trijntje S Vellingaoud 29 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk D-026; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
D-025Franekereind 1N Geel stemgerechtigde


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 124 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-026Franekereind 3Christina Vellinga, overleden op 22 november 183969 jr, overleden Voorstraat D 26, vrouw van Gouke Hingst, wethouder (getrouwd 1803: erft vruchtgebruik), geen kinderen, zuster van Catharina (wed. Petrus Greydanus, in leven rector Latijnse Scholen) en wijlen Minne Vellinga (vader van afwezige Dirk Minnes Vellinga, te Wageningen) (beide testamentair en ab intestato erfgenamen). Saldo fl. 43.300,64. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-025NoorderhavenNikolaas Giel44 jblauwverwerFranekerm, protestant, gehuwd
D-025NoorderhavenAaltie van der Vliet44 jFranekerv, protestant, gehuwd
D-025NoorderhavenAnna Giel18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-025NoorderhavenTrijntie Giel16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-025NoorderhavenFrederika Giel15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-025NoorderhavenAaltie Giel11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-026NoorderhavenGauke Hingst63 jgeenHarlingenm, protestant, weduwnaar
D-026NoorderhavenTrijntie S Vellinga29 jMakkumv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 248 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-025Franekereind 1Jeep Jans van der Schoot, overleden op 19 december 1842overleden Franekerend D 25, zoon van Jan van der Schoot, schipper en Hillechien de Jong. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-026Franekereind 3Sjoerd de Heer... 1853 uit Leeuwarden, ovl wijk D-047, zv Brand dH, en Hieke Boomsma; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk D-026, wijk E-002, wijk F-054, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 738Franekereinde D-025erv. N.F. Gielwoonhuis
Sectie A nr. 739Franekereinde D-026F. Feijtama Tjallingiiwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3303Franekereind D-020Erven Janneke Blok en Geertruida Blokwoonhuis
Sectie A nr. 739Franekereind D-021Afgescheiden Christelijke Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3303Franekereind 1 (D-020)Jan Westendorpwoonhuis
Sectie A nr. 4604Franekereind 3 (D-021)Gereformeerde Kerkpastorie


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Franekereind 1 Jan Westendorpzonderf. 4100f. 4700
Franekereind 3 Cornelis Johs. Hakmanpredikantf. 2100f. 2100


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 3R.W. Huizingpredikant


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindCh.C. v. Zijll de Jong980Stafemployé K.P.M.


1960 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindT. Algra2154Vrouwenarts


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 1W.A.Z. (Walter) van Liu
Franekereind 3G.J.H. (Gerben) Oswald


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 1rijksmonument 20334
Franekereind 3rijksmonument 20335


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 7483Franekereind 3


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9285Franekereind 1
  terug