Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noordijs 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerNoordijs 12-142 2-175 D-010D-007
   huisnummer hogerScheerstraat 1(niet bekend)2-175 B-009*B-027


Naastliggers vanNoordijs 1
ten oostenScheerstraat 3
ten zuidende Scheerstraat
ten westenhet Herenwaltje
ten noordenHerenwaltje 19


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0044v van 17 apr 1597 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenschuur en ledige plaats van Suyck Jaspers


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0135v van 14 jan 1599 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1[staat: op de nieuwe stad naar de franekerpoort]245‑00‑00 GGhuis
koperLammert Hebbes, gehuwd met
koperGryedt Hanckes
verpachter grondde verkoper Augustinus Jans c.u.1‑08‑00 CG
naastliggerAriaen Ariaens glasmaker
protesteertDouwe Abbes
protesteertBartelt Jacobs
naastligger ten oostenHarmen Pieters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westendiept
naastligger ten noordenN. N.
eerdere bewonerGeel Ockama
verkoperAugustinus Jansen, gehuwd met
verkoperDieuw Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Hobbes x Gryedt Hanckes kopen een huis op de nieuwe stad naar de Franekerpoort, waar Geel Ockama in gewoond heeft. Ten O. Harmen Pieters, ten W. het diept. De achtergevel moet gezamenlijk onderhouden worden met glazenmaker Ariaen Ariaens. Grondpacht 28 st aan de verkopers. Gekocht van Augustinus Jans x Dieuw Jacobs, voor 245 GG.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0168r van 10 jun 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPiercke Martens


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0390v van 29 jan 1604 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLammert Hobbes


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0317v van 16 jun 1622 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFreerck Wygers


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0031r van 27 okt 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBouwe* Bouwes kistmaker


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0034v van 18 dec 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLambert Hobbes


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0050v van 29 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLambert Hobbes


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0077r van 20 sep 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1Noordijs OZ, op de noorderhoek van het965‑00‑00 GGhuis, strekkende van het Noordijs zuidwaarts tot aan zekere steeg aldaar oost en west lopend
koperJelte Bouwens, gehuwd met
koperMary Jans
naastligger ten oostenRippert Agges
naastligger ten zuidensteeg lopende oost-west
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: Noordijs]
betrokkenePybe Wybrants akkoord van 29 mrt 1586
betrokkeneAuck akkoord van 29 mrt 1586, weduwe van
betrokkenewijlen Taecke akkoord van 29 mrt 1586
verkoperBouuen Bouuens vader van de koperkistmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelte Bouuens x Marij Jans kopen een huis noorderhoek noordees. Ten O. Rippert Agges, ten Z. een steeg, ten W. en N. de straat. Er geldt een overeenkomst van 29 maart 1585 die vorige eigenaren Pybe Wibrants x Auck Taeckes gesloten hebben. Geen grondpacht. Gekocht van kistmaker Bouue Bouuens haren vader voor 965 gg.


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0088r van 24 jan 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet gewezen huis van Bouwen Bouwens


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0103v van 10 mei 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenYpe Feddes


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0051r van 3 mrt 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1Noordijs OZ [staat: op de noorderhoek van de Noordies]755‑15‑00 GGhuis Ca
koperDouue Claessen, gehuwd metklokslager onder de klokslag van Arum
koperRixst Jarichs
naastligger ten oostenhet huis van Laes Dircks
naastligger ten zuidensteeg [niet vermeld]
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperJelte Bouuens, gehuwd met
verkoperMary Jans te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouue Claessen x Rixst Jarichs onder de klokslag van Arum kopen een huis op de noorderhoek van de Noordies. Ten O. Laes Dircks, ten W. en N. de straten. Geen grondpacht. Gekocht van Jelte Bouuens x Marij Jans te Amsterdam voor 755 gg 15 st.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0147r van 10 mei 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1Noordijs OZ op de noorderhoek780‑07‑00 GGhuis
koperSicke Scheltes, gehuwd met
koperJancke Harckes
naastligger ten oostenClaes Dirckx
naastligger ten zuidensteeg [niet vermeld]
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten noordenScheerstraat [niet vermeld]
verkoperDouwe Claes, gehuwd met
verkoperRixt Jarichs


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0028v van 26 feb 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarlangs doorgang voor de naastliggers ten noorden
naastligger ten westenhoutstek van Inne Tiaards


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0031v van 5 mrt 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Tiaardt Sioerds c.s.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0022v van 4 sep 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 1Scheerstraat NZ [staat: bij de drie pijpen]315‑00‑00 GGhuis
koperInne Tiaerds c.u.
naastligger ten oostende hof van Ede Sibrants Feytama e.a.
naastligger ten zuidenScheerstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenHarcke Douues steenvoerder
verkoperEde Sibrants Feytama
verkoperMaike Sibrants Feytama


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0226r van 5 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendoorgaande steeg


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0252r van 21 jan 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Ipe Feddes


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0089v van 28 jun 1656 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 5achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0159v van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenInne Tiaerdtsen


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0036v van 21 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 2, fol. 12rScheerstraat 1Thijs Ypes, timmermansknechtf. 0-00-00


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0187r van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1Noordijs OZ, op de noorderhoek van het1007‑00‑00 GGhuis
koperSeerp Gatties
bewonerJoannis Hylkes Hanekuik
naastligger ten oostende weduwe van vroedsman Yde Taeckes
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidende weduwe van Foppe Foppes
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSeerp Gatties koopt huis op de noordhoek van het Noordijs. Ten O. wd. Yde Taeckes, ten Z. wd. Foppe Foppes en een steeg die oost-west loopt [Pakhuissteeg], ten W. en N. de straat. Gekocht van erven Sicke Scheltes.


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0052v van 21 sep 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 1Scheerstraat NZ [staat: op de westerhoek van de straat naar de Bank van Lening bij het houten brugje]3‑03‑00 CGvervallen huis tegenover de Rode Leeuw
kopertegenover het huis genaamd de Roode Leeuw Thijs Ypes, gehuwd metmolenmaker
koperTrijntie Pieters
naastligger ten oostenHylck Claeses
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis genaamd de Rode Leeuw de Rode Leeuw
naastligger ten noordenJents Wygers
betrokkeneburgemeester Take Wybrandts Jellemapolitiemeester
betrokkeneAugustinus Pyterspolitiemeester
verkoperGerryt Gouckes q.q.koopman
verkoperZiricus Nauta q.q., met consent vanapotheker
verkoperAmelyke Haenties
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThijs Ypes, molenmaker x Trijntie Pieters koopt een vervallen huis met mooie huisstede en alle oude steen, op de W. hoek van de straat die naar de Bank van Leening gaat, omtrent het houten brugje, tegenover het huis 'de Rode Leeuw', teneinde daarop een bequaem huis te bouwen, wegens onvermogen van de eigenaars. Ten O. Hylcke Clases, ten Z. en W. de straten, ten N. Jelte Wygers?. Gekocht van de politiemeesters van de stad, volgens resolutie van 21 jul 1679.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0175v van 26 dec 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenThijs Ypes timmerman
naastligger ten westende weduwe van de vroedsman Yede Taeckes


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0244r van 21 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendoorgaande steeg


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0066va van 28 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg, doorgaande


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0023ra van 13 dec 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0001v van 29 mei 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 5achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0107v van 25 jun 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 1Scheerstraat NZ [staat: aan het noordeinde van het Noordijs]60‑00‑00 CGgrondpacht van 3-03-00 CG uit hun eigen huis
koperThijs Yppes, gehuwd met
koperTrijntie Pieters
verpachter grondde stad Harlingen3‑03‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hendrick Hendrix
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordende kamer van vroedsman Coolhart
verkoper van 5/8de erfgenamen van wijlen Aeltie Hotses
verkoper van 3/8de erfgenamen van wijlen Gerrit Goukes


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0007va van 24 okt 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendoorgaande steeg


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0318v van 24 okt 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrije in- en uitgang, doorgaande


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0072v van 9 jun 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendoorgaande steeg


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0025r van 27 mrt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenThijs Ypes, gehuwd metmolenaar
naastligger ten westenTrijntie Pytters


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0159r van 14 jun 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTijs Epes c.u.molenaar


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0230v van 23 dec 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1Scheerstraat ZZ [staat: om de hoek van de Noordijs in de straat van daar naar de Franekerpoort]450‑00‑00 CGhuis
koper door niaarAnne Dirks c.p.mr. bakker
geniaarde koperStephanus Wassenaar s.s.min.cand.conrector
verpachter grondde stad Harlingen1‑02‑08 CG
naastligger ten oostenburgemeester Rein Sickes Menalda c.u.
naastligger ten zuidensteegje [niet vermeld]
naastligger ten westenhet hoekhuis bewoond door Dirk Cornelis
naastligger ten noordenScheerstraat [niet vermeld]
verkoperburgemeester Tiaard Bouwens


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-142Noordijs 1huis
eigenaarAnne Dirks
gebruikerAnne Dirks
huurwaarde32‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-142Noordijs 1huis
eigenaarAnne Dirks
huurwaarde32‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan4‑6‑1720


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0161v van 28 feb 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1Noordijs OZ590‑00‑00 CG1/3 huis
koperEelke Dircks koopman
eigenaar van 1/3Eelke Dirckskoopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑02‑08 CG
naastligger ten oostenburgemeester Rein Sickes
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperSeerp Dircks broeder van de koper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-142Noordijs 1huis
eigenaar van 2/3Eelke Dirks
eigenaar van 1/3Cornelis Dirks
gebruikerCornelis Symons cum soc.
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑13‑08 CG
opmerking[eigenlijk geldt een grondslag van 80:00:00 voor 2-141 en 2-142 samen]


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0036r van 28 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1Noordijs OZ hoek1420‑00‑00 GGdwarshuis
koperburgerhopman Jan Sipkes Buma mr. bakker
huurderYttje Oosterbaan c.u.
huurderTrijntje Oosterbaan c.u.
naastligger ten oostende stal van de weduwe van wijlen burgemeester Menalda
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat naar de Lombartspijp]
verkoper q.q.Eelco Dirx Wildschut, curator overkoopman
verkoperde nagelaten kinderen van zijn broer Cornelis Dirx Wildschut
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sipkes Buma, mr. bakker, koopt dwarshuis hoek Noordijs. Ten O. de stal van wd. Reinalda, ten Z. een doorgaande steeg [Pakhuissteeg] waardoor dit huis een vrije in- en uitgang heeft, ten W. de straat en diept, ten N. de straat lopende naar de Lombartspijp. Gekocht van erven Dirk Wildschut.


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0269v van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Fockes


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0273v van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Fokkes


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0271r van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 1Scheerstraat NZ [staat: op de hoek van het houten brugje]425‑14‑00 GGhuis
koperCornelis Fokkes, gehuwd metmr. bakker
koperLolkien Rinkes
bewonerAndrys Ymkestrekveerschipper
naastligger ten oosten[de geniaarde] Harmen Douwes
naastligger ten oosten[de geniaarde] Symon Jacobs
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat naar de Lombardspijp]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenPyter Beernts
verkoper van 1/2Andrys Ymkestrekveerschipper
verkoper van 1/8Roelof Hendriks te Surhuisterveen
verkoper van 1/8Claes Hendriks te Surhuisterveen
verkoper van 1/8Martien Hendriks te Surhuisterveen
verkoper van 1/8Janneke Hendriks te Surhuisterveen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Fokkes, mr. bakker x Lolkien Rinkes koopt deftig en welbetimmerd huis op de hoek bij het houten brugje. Ten O. Harmen Douwes en Symon Jacobs [zij hadden het in eerste instantie gekocht maar werden alsnog geniaard door IJsbrand Thomas], ten Z. de straat naar de Lombardspijp [Scheerstraat], ten W. de Zoutsloot [Herenwaltje], ten N. Pyter Beernts. Royaal voorhuis, voorkamer met daaronder een woonkelder, een royale kelder kamer en een woonkelder met ingang opzij van het huis en 2 secreten met afvoer en regenbak en opzij een luttie, een schotelwasserstrog en bleekveldje aan het diept. Gekocht van Andrys Ymkes, trekveerschipper voor 1/2 en Roelof-, Claes-, Marten- en Janneke Hendriks van Surhuisterveen, voor de andere 1/2.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-142Noordijs 1huis
eigenaarJan Sipkes Buma
gebruikerJan Sipkes Buma
huurwaarde80‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑06‑10 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0180r van 5 mei 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1Noordijs OZ op de hoek van de straat van de brug bij huis De Rode Leeuw2050‑00‑00 CGhuis en bakkerij
koperSybrant P. Feitama plateelbakker
verpachter grondde stad Harlingen1‑02‑08 CG
huurderHessel Jacobs
huurderPytter Daniels
huurderJan Poulus
gebruiker van een gedeelte van het huisJan Kuik
naastligger ten oostende weduwe van Reinder Sickes Menalda
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat naar de Lombartspijp]
verkopervroedsman Jan Sipkes Buma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand P. Feitama, plateelbakker, koopt huis en bakkerij op de hoek van de straat van `t brugje bij `t huis de Roode Leeuw naar de Lombartspijp lopende, in vieren bewoond. Ten O. Rein Sickes Menalda, ten Z. een doorgaande steeg [Pakhuissteeg], ten W. het Noordijs, ten N. de straat naar de Lombartspijp. Gekocht van Jan Sipkes Buma.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-142 Noordijs 1Albert Pieters, bestaande uit 5 personen25‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-142Noordijs 1huis
eigenaarSybrand Feytema
gebruikerAlbert Pytters
huurwaarde80‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde14‑10‑14 CG


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0159r van 18 dec 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLolkjen Renkes


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0092r van 2 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 1Scheerstraat NZ [staat: naast de Scheer op de hoek bij het houten brugje]310‑00‑00 GGhuis
koperArjen Reidses, gehuwd metschilder
koperPytje Jans
huurderde weduwe van Abbe Rinses c.s.
naastligger ten oostende weduwe van Albert Ruirds
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat naar de Lombartspijp]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordende weduwe van Pyter Beernds
verkoperSara Broers, gehuwd met
verkoperPier Eelkes, tevens erfgename van haar moeder
erflaterwijlen Lolkje Rinkes, laatste weduwe van
erflaterwijlen Cornelis Fockes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Reitses, schilder x Pytje Jans koopt huis naast 'de Scheer', op de hoek bij `t houten brugje. Ten O. wd. Albert Ruirds, ten Z. de straat die naar de Lombardspijp gaat [Scheerstraat], ten W. de Zoutsloot [Herenwaltje], ten N. wd. Pyter Beernds. Gekocht van Sara Broers x Pier Eelkes, mr. bakker, als mede-erfgenaam van haar moeder Lolkje Rinses, laatst wd. v. Cornelis Fockes.


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0171v van 29 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1Noordijs OZ hoek1999‑19‑00 CGhuis en bakkerij
koperClaas van Velzen, gehuwd metmr. bakker
koperAntje Bartels
naastligger ten oosten*Mathijs Smit
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperSybrand Feitamakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas van Velzen, mr. bakker x Antje Bartels koopt huis en bakkerij hoek Noordijs. Ten O.?, ten W. het Noordijs, ten Z. een steeg, ten N. de straat. Gekocht van Sybrand Feitama.


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0187v van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet hoekhuis van de straat bij de Scheer


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0130r van 25 apr 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenP. G. Klamstra


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0015v van 11 dec 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1Noordijs OZ1830‑00‑00 GGhuis en bakkerij
koperAntje Hartmans, weduwe van
koperwijlen Ocke Bouwes
bewonervroedsman Claas van Velsen
naastligger ten oostende stal van de heer Mathijs Smit
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenScheerstraat
verkopervroedsman Claas van Velsen, gehuwd metmr. bakker
verkoperAntje Bartels
verkoper q.q.vroedsman Augustinus Moccama, crediteur
verkoper q.q.burgervaandrig Albert Noordga, crediteur
verkoper q.q.Evert Wiarda, gezamelijke hypothecaire en persoonlijke crediteuren vanzilversmid
verkoperClaas van Velzen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntje Hartman wv Ocke Bouwes, koopt huis en bakkerij op het Noordijs. Ten O. de stal van R. Smit, ten Z. een doorgaande steeg [Pakhuissteeg], ten W. het Noordijs, ten N. de Scheerstraat. Gekocht van de schuldeisers van mr. bakker Claas van Velsen x Antje Bartels.


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0129v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1Noordijs OZ op hoek1850‑00‑00 GGhuis en bakkerij
koper door niaarHartman Yges, weduwe vanmr. bakker
koper door niaarwijlen Jetske Dirks
geniaarde koperTettje Piers, weduwe van
geniaarde koperwijlen Hein Joukes
huurderHartman Yeges c.u.
naastligger ten oostenhr. R. Smit
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenScheerstraat
verkoper q.q.Jarichius Eelcoma, administratorpraeceptor van de Latijnse scholen
verkoper q.q.Hein Mollema, administratoren overmr. gortmaker
verkoperde goederen geerfd door de kinderen van Hartman Yges, van hun grootmoeder
erflaterwijlen Antje Hartman, weduwe van
erflaterwijlen Ocke Bouwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHartman Yges, mr. bakker x Jetske Dirks koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Tettje Piers wv Hein Joukes, het huis en bakkerij op de hoek van het Noordijs. Ten O. Rein Smit, ten Z. een doorlopende steeg [Pakhuissteeg], ten W. het Noordijs, ten N. de Scheerstraat. Sybrand Feitama heeft het recht om de wal en de steeg te gebruiken om hout op te slaan in zijn houtschuur. Gekocht van (praeceptor bij de Latijnse School Jarichius Eelcoma en mr. gortmaker Hein Mollema als curatoren over de goederen die de kinderen van Hartman IJges zijn nagelaten door hun grootmoeder) Antje Hartman wv Ocke Bouwes, voor 1850 gg.


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0001r van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1Noordijs OZ1745‑00‑00 GGhuis en bakkerij
koperFrans Arjens bakkersknecht te Franeker
huurder bovenste graanzolder van het voorhuisCornelis Gerbens 14‑00‑00 CG
huurder woonkelderDirk Jansen 23‑00‑00 CG
huurder woonkelderTzietske Jans 20‑00‑00 CG
naastligger ten oostende heer Smit
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenScheerstraat
verkoperHartman Yegesmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Arjens, bakkersknecht te Franeker, koopt huis en bakkerij. Ten O. de stalling van Matthijs Smit, ten Z. een doorgaande steeg (Pakhuissteeg), ten W. en N. de straat. Gekocht van mr. bakker Hartman Yeges.


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0186v van 13 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 1Scheerstraat NZ [staat: naast de Scheer op de hoek bij het houten brugje]800‑00‑00 CGhuis
koperPier Reitzes, gehuwd metschilderaar
koperNieske Jacobs
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Scheer van Minze Ruirds de Schaar
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: de straat na de Lommertspijp loopende]
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordende weduwe van Beernd Pieters
verkoperArjen Reitzes, gehuwd metschilderaar
verkoperPyttje Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPier Reitzes, schilderaer, en Nieske Jacobs kopen een huis naast 'de Scheer', op de hoek bij `t houten brugje, door de verkopers en anderen bewoond. De beide woonkelders zijn nog voor een jaar verhuurd. Ten O. Minne Ruurds, ten Z. de straat die naar de Lommertspijp loopt [Scheerstraat], ten W. de Zoutsloot [Herenwaltje], ten N. wd. Beernd Pieters. Verkopers moeten de wal naast het huis op eigen kosten vernieuwen. Gekocht van Arjen Reitzes, schilderaer, en Pyttje Jans, zijn vrouw.


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0137v van 23 jan 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0253v van 5 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPierius Reidsgers


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0263r van 12 mrt 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Pier Reitses


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0014r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 1Scheerstraat NZ op de hoek415‑21‑00 GGhuis
koperFedde Bouwes, gehuwd met
koperTrijntje Jansen
huurderJan Beernds c.s.
naastligger ten oostenhet huis de Scheer de Schaar
naastligger ten zuidenScheerstraat
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenSjierk Pieters
verkoperNieske Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Pier Reidzes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTeade Bouwes x Trijntje Jansen koopt huis op de hoek van de Scheerstraat. Ten O. het huis 'de Scheer', ten Z. de Scheerstraat, ten W. de Zoutsloot [Herenwaltje] en de straat, ten N. Sjierk Pieters. Gekocht van Nieske Jacobs wv Pier Reidzes, voor 415 gg.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0010v van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0092r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFedde Bouwes


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-147 , pag. 29Noordijs 1S.W. Houtsma
2-147 , pag. 29Noordijs 1Willem Houtsma, 21 jaar, gehuwdinwoning


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0093v van 11 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendoorgaande steeg


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0174v van 6 okt 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBouwe Feddes Poort


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0266v van 16 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 1Scheerstraat NZ op de hoek500‑00‑00 CGhuis
koperJacob Cornelis, gehuwd met
koperAnskje Jans
huurderWillem Johannes
naastligger ten oostenRein Dhaman zadelmaker
naastligger ten zuidenScheerstraat
naastligger ten westenHerenwaltje [niet vermeld]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sierk kooltjer
verkoperBouwe Feddesbakker te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Cornelis x Anskje Jans koopt huis op de hoek van de Scheerstraat. Ten O. zadelmaker Rein Daamen, ten Z. de Scheerstraat, ten W. de straat, ten N. erven kooltjer Sierk [Pieters]. Gekocht van Bouwe Feddes [Bakker?] te Franeker.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0310r van 1 mrt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Corneelis


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0164r van 4 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 1Noordijs OZ hoek Scheerstraat wijk D-0101260‑00‑00 CGhuis en bakkerij
koperSipke Houtsma mr. brood- en kleinbakker
huurderPieter Lanting c.s.
naastligger ten oostenJohannes Gorter
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenScheerstraat
verkoperAntje Hylkes, weduwe van
verkoperwijlen Frans Arjens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSipke Houtsma, mr. brood- en kleinbakker, koopt huis en bakkerij hoek Scheerstraat/Noordijs, wijk D-010. Ten O. Johannes Gorter, ten Z. een doorgaande steeg [Pakhuissteeg], ten W. en N. de straat. Gekocht van Antje Hylkes wv Frans Arjens.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-175, pag. 43Scheerstraat 1S W Houtsma5‑00‑00 cg


1812 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51004 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 124 van 20 jun 1812
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-009Scheerstraat 1koopaktefr. 526huis in de Scheerstraat B-009
 
verkoperJacob Cornelis Blaauw (gehuwd met Anskie Jans)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Anske Dijkstra... bij N. vd Veer en A.G. de Jong, werkman, wonende te HRL 1816; BS geb 1811, huw 1816; gebruiker van wijk B-009, bakkersknegt; eigenaar is W. Sandt van Nooten, 1814. (GAH204); A. Alles D. ende Baukje Pieters Halma, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Jacobus Frans de Zwaan... HRL 1802, 1807, 1810, BS ovl 1814, huw 1815, huw 1816, huw 1820 1831 huwelijken, huw 1834; gebruiker wijk B-009, schoenlapper; medegebruikers Anske Dijkstra, bak-kersknegt, Oetske Gerrits de Groot, kleine negotie; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Johanna Postmageb 1790 Ameland, ovl 9 jun 1814 HRL; wijk B-009, dv Jan P., en ... ; BS ovl 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Oetske Gerrits de Groot... ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Susanna de Zwaangeb 1810 HRL, ovl 25 feb 1814 HRL; wijk B-009, zv Jacobus dZ, en ... BS ovl 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Willem Sandt van Nooten... betaald aan de f. 10:10:0 aan de gemeenteraad op 22 aug 1793. (burgerboek); eigenaar van wijk B-009; gebruikers Anske Dijkstra, bakkersknegt, Oetske Gerrits de Groot, kleine negotie, Jacobus de Zwaan, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Hendrik Sipkes Houtsma... Kerk HRL 1809, BS huw 1813, huw 1820, huw 1823, ovl 1832, ovl 1858, regattdv1826-93; gebruiker van wijk D-010, bakker, medegebruikers zijn Jan Botes, bakkersknegt, Tjerk S. van Reenen, schoenmakersknegt, eigenaar is ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Jan Botesmedegebruiker van wijk D-010, bakkersknegt, andere medegebruikers H. Houtsma, bakker, (zv eig. S. Houtsma), en Tjerk S. van Reenen, schoenmakersknegt; eigenaar is S. Houtsma, (vdr van H. Houtsma), 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Sipke Willems Houtsma... (GAH204); eigenaar van wijk B-024, gebruiker is H. Boekholt, kleermaker, 1814. (B2 04); id. van wijk D-010, gebruikers zijn H. Houtsma, bakker, Jan Botes, bakkersknegt, Tjerk S. van Reenen, schoenmakersknegt, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Tjerk Sjoerds van Reenen... en Reinofke de Vries; BS huw 1813, huw 1839, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk F-224; gebruiker van wijk D-010, schoenmakersknegt; medegebruikers H. Houtsma, bakker, Jan Botes, bakkersknegt; eigenaar is S. Houtsma, ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Noordijs 1 H. Houtsmafl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-009Scheerstraat 1W S van Noten Anske Dijkstra bakkersknegt
B-009Scheerstraat 1W S van Noten Oetske Gerrits de Groot kleine negotie
B-009Scheerstraat 1W S van Noten Jacobus de Zwaan schoenlapper
D-010Noordijs 1S Houtsma H Houtsma bakker
D-010Noordijs 1S Houtsma Jan Botes bakkersknegt
D-010Noordijs 1S Houtsma Tjerk S van Reenen schoenmakersknegt


1818 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 267 en 273 van 23 dec 1818
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-009Scheerstraat 1provisionele en finale toewijzingfl. 120huis met twee woonkelders B-009
 
verkoperWillem Sandt van Nooten
koperJohannes van Beemen


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49022 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 346 en 358 van 28 okt 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-010Noordijs 1provisionele en finale toewijzingfl. 995huis en bakkerij op het Noordijs D-010
 
verkoperImkje Sipkes Houtsma
verkoperHendrik Sipkes Houtsma
verkoperRinske Laases Spannenburg (wv Willem Sipkes Houtsma)
verkoperJohan Frederik Christiaan Tuinstra
koperBouwe Fontein


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 460Scheerstraat 1Eeltje CornelishoutzaagmolenaarsknegtHarlingenhuis (72 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 695Noordijs 1Bouricius FonteinHarlingenhuis en erf (240 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Dirk Wybrens Jansen... A 16 jun 1853 Almenum, zv Wiebren Jans en Pietje Sjoerds; BS huw 1856, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk B-009, wijk G-330, wijk H-059, wijk I-016; oud 34 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, kuipersknecht, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Jan Harents van der Sluis... vdS, en Trientje Gabes Oosterwerff; BS huw 1823, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk F-067, wijk G-120, wijk B-009, wijk E-002; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-145; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Klaaske Eeltjes Akkerboom... Cornelis A., en Grietje Reins; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1824, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk B-009, 12; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-012; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Ymkje Wobbes Harkema... 1810; ondertrouw HRL; oud 67 jaar, geb Surhuisterveen en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk B-009; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Akke Tolstraoud 55 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-010; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Antie B Vombergoud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-010; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Pieter Douwes van Dorpen... HRL 1851 wijk D-012; oud 39 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, brood- en kleinbakker, wijk D-010; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Sytske Jans van der Brug... 1806, BS huw 1835, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-012; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-010; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Teunis van Phalenoud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-010; VT1839


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 065a (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-010Noordijs 1Tietje Dirks Tolsma, overleden op 8 mei 183957 jr, dienstmeid, geboren Franeker, overleden Noordijs D 10, ongehuwd, zuster van Akke (wed. Hendrik van Varel), wijlen Jan (1e man van Feikje Pieters van der Tol, thans wed. Lammert Timmer, vader van minderjarige Grietje, Dirk en Tjietske Jans Tolsma) en wijlen Geertje Dirks Tolsma (vrouw van wijlen Willem Stalstra, moeder van minderjarige Antje Willems Stalstra, te Franeker). Saldo fl. 254,41. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-009ScheerstraatYemkje Harkema67 jwinkelierscheSerusterveenv, protestant, weduwe
B-009ScheerstraatYemkje Vink13 jAugustinisgav, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsPieter van Dorpen39 jbrood en kleinbakkerKimswerdgezin 1, m, protestant, gehuwd
D-010NoordijsSytske van der Brug34 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
D-010NoordijsDouwe van Dorpen3 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsJan van Dorpen6 mHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsVolkert A Zijlstra18 jHerbayumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsJulius Jacobus Smith16 jMinnertsgagezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsTrijntie S Vellinga19 jFranekergezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsAntie B Vomberg50 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
D-010NoordijsJiekke W Faber17 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsAkke Tolstra55 jgeenFranekergezin 3, v, protestant, weduwe
D-010NoordijsTeunis van Phalen30 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsAndries van Phalen16 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsDirkje van Phalen26 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsJantie van Phalen25 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 282 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-010Noordijs 1Petronella B. van Varel, overleden op 13 maart 1841B.=Berlina, 29 jr, overleden Noordijs D 10, vrouw van Sietse Hoekstra, zeekapitein, moeder van minderjarige Klaas Sietzes Hoekstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-009Scheerstraat 1Maria Altena, overleden op 8 augustus 1844(Certificaat van onvermogen), 16 jr (geboren 7/11/1827), overleden Rode Leeuwsbrugje B 9. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 355 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-010Noordijs 1Douwe Pieters van Dorpen, overleden op 18 december 184610 jr (geboren 31/1/1836), overleden Noordijs D 10, zoon van Pieter Douwes van Dorpen, bakker en Sytske Jans van der Brug, broer van minderjarige Jan en Antje Pieters van Dorpen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 51 van 11 aug 1849
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-009Scheerstraat 1koopaktefl. 6004/5 deel in huis op de hoek van de Scheerstraat, B-009
 
verkoper en cedentPieter Wiebes
verkoper en cedentFroukje Wiebes Vries (te Leeuwarden, wv klaas pieters huizinga)
verkoper en cedentFintje Wiebes de Vries (gehuwd met casper johannes schokker)
verkoper en cedentWobbe Wiebes de Vries (woonachtig in zijn schip)
koper en schuldenaarPieter Hendriks Schokker (gehuwd met roelofke wiebes de vries)
cessionarisJohannes Baron


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Jouwkje Oebles Platje... ''Plaatje'', dv Oebele Thijssens P, en Joukje Roels; BS huw 1823, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-009, wijk E-002, wijk F-067, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 460Scheerstraat B-009Douwe J. de Boerwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 460*Scheerstraat B-012Douwe de Boer en kinderenwoonhuis
Sectie A nr. 460*Heerenwaltje B-027Douwe Jans de Boerwoonhuis
Sectie A nr. 695Noordijs D-007Jacob P. Eppingawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 695Noordijs 1 (D-007)Antje van Dorpen (wed. H. Ouendag)woonhuis
Sectie A nr. 460Scheerstraat 1 (B-012)Douwe de Boerwoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Noordijs 1T. Terpstrajongens: 0, meisjes: 0
vrouwen: 0
bakker


1914 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1991
adresgegevens
Noordijs 1Bakkerij Terpstra, hoek Scheerstraat-Noordijs


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noordijs 1 Tjerk Terpstrabroodbakkerf. 1000f. 1000
Scheerstraat 1 Willem F.G. Berkohoutwerkmanf. 0f. 800


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Scheerstraat 1mej. Kl. v/d Veentelefoniste
Scheerstraat 1M. Wijniaonderwijzer


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noordijs 1G. (Geert) Terpstra
Scheerstraat 1D. (Dirk) Zeinstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Scheerstraat 1rijksmonument 20646


2000 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 6305Scheerstraat 1
  terug