Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 45
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 452-090 2-120 D-040D-036


Naastliggers vanHoogstraat 45
Hoogstraat 47
ten oostenHoogstraat 47
ten oostende Hoogstraat
ten zuidende Hoogstraat
ten zuidenHoogstraat 43
ten westenHoogstraat 43
ten westende Zoutsloot
ten noordende Zoutsloot


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0039r van 2 sep 1637 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPytje Yemes


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0124r van 7 mrt 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0016ra van 4 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSeerp Piers


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0018va van 18 jan 1663 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 45Lombartspijp OZ bij de Franekerpoort0‑00‑00 CGhuis
koper provisioneelN. N.
huurdermr. Jan Symons
naastligger ten oostenAlbert Sybes Groen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van het weeskind van Yme Jacobs Banga
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSeerp Piers voor zijn drie kinderen, weduwnaar van te Workum
verkoperwijlen Willemke Jacobs Banga


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0184v van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 47, een perceel ten noordoosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidwestende weduwe van vroedsman Edo Taeckes


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0031ra van 16 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJents Wygers, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen vroedsman Yede Taekes


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0039r van 2 mrt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 47, een perceel ten noordoosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidwestende weduwe van vroedsman Yede Taeckes


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0172r van 6 nov 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 47, een perceel ten noordoosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidwestende weduwe van wijlen vroedsman Yede Taeckes


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0146v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Taeke Coolhart


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0316r van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Taco Ydes Koolhart


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0190r van 22 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 47, een perceel ten noordoosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidwestenhet huis genaamd de Klok van de verkopers


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-090Hoogstraat 45huis
eigenaarburgemeester Tiaard Bouwens
gebruikerJohannes Wybes
huurwaarde28‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑14‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0284v van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Klok


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0306v van 21 nov 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 43, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van oud burgemeester Tiaerd Bouwens


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-090Hoogstraat 45huis
eigenaarb[urgem]r. Tiaard Bouwens
gebruikerJohannes Wybes
huurwaarde28‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑14‑00 CG
aansl. huurw. voldaan6‑5‑1720


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0237r van 30 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 45Hoogstraat NZ [staat: oostzijde Lombardspijp OZ Franekerpoort]500‑00‑00 CGhuis genaamd de Klok
koperGerloff Jansen, gehuwd metmr. weverde Klok
koperElske Beerninck
naastligger ten oostenBerent Willems
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Homme Tiebbes
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkopervroedsman Ubbo Hania


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-090Hoogstraat 45huis
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerGerlof Jansen
huurwaarde28‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑14‑00 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0298r van 19 jan 1727 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0380v van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 47, een perceel ten noordoosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidwestenhet huis genaamd de Klok bewoond door Wopke Johannes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-090Hoogstraat 45kamer
eigenaarGerlof Jansen
gebruikerWopke Johannes
huurwaarde34‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑15‑00 CG


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0288v van 10 feb 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis de Klock


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0017r van 24 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis de Klok


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-090 Hoogstraat 45Bauke Jyles, bestaande uit 2 personen05‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-090Hoogstraat 45kamer
eigenaarwed. Gerlof Jansen
gebruikerBauke Jyltes
huurwaarde34‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑05‑06 CG


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0241v van 25 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 45Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort bij de Lombartpijp]226‑14‑00 GGhuis genaamd de Klok
koperEvert Beva de Klok
naastligger ten oostenJan Caspers
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenGerryt Gerryts
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJan Smitbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Beva koopt huis 'de Klok' bij de Franekerpoort/Lombardspijp. Ten O. Jan Caspers, ten Z. de straat, ten W. Gerryt Gerryts, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Jan Smit, bontwever.


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0033v van 6 dec 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 45Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort bij de zgn. Lommertspijp]750‑00‑00 CGhuis
koperFokke Oenes, gehuwd metmr. bontweverde Klok
koperAttie Ages
huurderGerryt Gerryts turfdrager
naastligger ten oostenJan Kaspers
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenGerryt Gerryts
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperEvert Bevakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFokke Oenes, mr. bontwerker x Attie Ages koopt het huis 'de Klok', bij de Franekerpoort en de Lombardspijp, strekkende voor van de straat tot achter aan de Zoutsloot 'waaruit dit huis is opgebouwd'. Ten O. Jan Kaspers, ten Z. de Hoogstraat, ten W. turfdrager Gerryt Gerryts aan wiens huis dit huis beklemd is, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Evert Beva, voor 750 cg.


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0218r van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFokke Oenes


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0203r van 12 feb 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFokke Oenes


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0075r van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0229r van 18 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 45Hoogstraat NZ [staat: bij de Lombartspijp dichtbij de Franekerpoort]1500‑00‑00 CGhuis
koperArend Lewy joods koopmande Klok
naastligger ten oostenJohannes van der Meulen mr. zadelmaker
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Willem Hendriks
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAttje Ages, weduwe van
verkoperwijlen Fokke Oenes


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0237r van 25 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0097r van 8 mrt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 45Hoogstraat NZ [staat: bij de Bij Franekerpoort bij de Lombartspijp]515‑07‑00 GGhuis genaamd de Klok
koperTjeerd Roelofs, gehuwd metde Klok
koperSytske Fokkes
naastligger ten oostenJohannes van der Meulen mr. zadelmaker
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHarke Jurjens
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAhron Levyjoods koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Roelofs [Kabeljauw] x Zytske Fokkes kopen een huis de Klok genaamd, dicht bij de Franekerpoort bij de Lombardspijp. Geen grondpacht. Ten O. mr. zadelmaker Johannes van der Meulen, ten Z. de straat, ten W. Harke Jurjens [van der Stok], ten N. de Zoutsloot. Gekocht van joods koopman Ahron Levy voor 515 gg.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0198v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0146r van 19 mei 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 45Hoogstraat NZ [staat: dicht bij de Franekerpoort bij de Lombartspijp]500‑00‑00 CGhuis
koperJan Jansen Hiddema, gehuwd met
koperCornelia L. Dijkstra
naastligger ten oostenJohannes van der Meulen
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJouke de Boer
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTjeerd Roelofs, gehuwd met
verkoperZytske Fokkes


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0157v van 13 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-120, pag. 38Hoogstraat 45Jan Jansen Hiddema1‑10‑00 cg


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50003 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 401 van 31 dec 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-040Hoogstraat 45koopaktefl. 515huis bij de Franekerpoort D-040
 
verkoperJan Hiddema
koperRients van der Meulen


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-040Hoogstraat 45Dirk Hansen van der Wey... genoegzaam bewijs, 13 Wijnmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 62 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk D-040; VT1839; kind: Magdalena Dirks van der Wey, geb 6 jul 1811, ged 28 jul 1811 Grote Kerk HRL; D. v. d. Wei ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-040Hoogstraat 45Rients van der Meulen... bruid. 1814, zv Johannes vdM, en Grietje Rientses; BS huw 1814, ovl 1817; eigenaar en gebruiker van wijk D-040, wagenmaker, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk D-059, wagenmakerij; eigenaar is Johannes vd Meulen, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-040Hoogstraat 45Rients van der Meulen Rients van der Meulen wagenmaker


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50004 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 140 van 8 jun 1815
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-040Hoogstraat 45koopaktefl. 500huis bij de Franekerpoort D-040
 
verkoperRients van der Meulen (gehuwd met Johanna Roelofsen)
koperDurk van der Wey (gehuwd met Elisabeth van de Post)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 429Hoogstraat 45wed. Abraham StevensHarlingenhuis (42 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-040Hoogstraat 45Elisabeth Pieters van der Post... 13 Wijnmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 52 jaar, geb Slooten en wonende te HRL. 1839, vroedvrouw, wijk D-040; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-040Hoogstraat 45Klaas Leemanoud 30 jaar, geb Harderwijk en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk D-040; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-040Hoogstraat 45Leentje van der Weyoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-040; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
D-040Hoogstraat 45D van der Weide stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-040Bij de LommertsbrugDirk van der Wey62 jgeenTzumm, protestant, gehuwd
D-040Bij de LommertsbrugElisabeth van der Post52 jvroedvrouwSlootenv, protestant, gehuwd
D-040Bij de LommertsbrugKlaas Lieman [Leeman]30 jvarensgezelHarderwijkm, protestant, gehuwd
D-040Bij de LommertsbrugLeentje van der Wey28 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-040Bij de LommertsbrugHermanus Bos25 jwerkmanHelderm, protestant, gehuwd
D-040Bij de LommertsbrugGeertje van der Wey22 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-040Bij de LommertsbrugIdske Blanksma6 jBolswardv, protestant, ongehuwd
D-040Bij de LommertsbrugJohanna Blanksma3 jPingjumv, protestant, ongehuwd
D-040Bij de LommertsbrugWillem Lieman [Leeman]7 wHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-040Bij de LommertsbrugElisabeth Lieman [Leeman]2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-040Bij de LommertsbrugDirk Bos15 wHarlingenm, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-040Hoogstraat 45Dirk Bosch, overleden op 11 januari 18405 mnd, overleden Hoogstraat D 40. (CzOG nr. 90) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 7 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-040Hoogstraat 45Dirk van der Wey, overleden op 29 oktober 184164 jr, koopman, geboren Tzummarum 12/5/1777, overleden Franekerpoort D 40, gehuwd, vader van Magdalena (wed. Klaas Lieman), vroedvrouw en Geertje Dirks van der Wey (vrouw van Hermanus Bos, zeeman: tekent 'Bosch'). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 80 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-040Hoogstraat 45Hanna Hermanus Bos, overleden op 22 juni 18425 mnd, overleden Franekerpoort D 40, dochter van Hermanus Bos, werkman en Geertje Dirks van der Wey. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 489 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-040Hoogstraat 45Reyer Reyers Visser, overleden op 11 september 18433/4 jr (geboren 14/12/1842), overleden Franekerpoort D 40, zoon van Reyer Reyers Visser, korendrager en Antje Klazes Overdijk, broer van minderjarige Johannette-Sofia (7 jr) en Anna-Carolina-Elizabeth Reyers Visser (4 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-040Hoogstraat 45Idske Ulbes Blanksma, overleden op 19 maart 184614 jr, geboren Pingjum, overleden Franekerpoort D 40 (gerenvooieerd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 150 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-040Hoogstraat 45Elisabeth Pieters van der Post, overleden op 29 maart 184658 jr, geboren Sloten 17/7/1788, overleden Franekerpoort D 40, wed. Dirk van der Wey, moeder van Magdalena (weduwe), vroedvrouw en Geertruida Dirks van der Wey, te Alkmaar. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 10 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-040Hoogstraat 45Sjoeuke Thomas van der Werf, overleden op 20 juni 184648 jr, geboren Joure 11/10/1797, overleden Franekerpoort D 40, vrouw van Sjoerd Hendriks Muller, kleermaker, moeder van Christina en minderjarige Hendrik en Sophia Sjoerds Muller. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1445 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-040Hoogstraat 45Dirkje van der Wey, overleden op 13 december 18482 mnd (geboren 9/10/1848), overleden Franekerpoort D 40, dochter van Magdalena D. van der Wey (wed. Klaas Lieman), vroedvrouw, halfzuster van minderjarige Willem en Elisabeth Klazes Lieman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-040Hoogstraat 45Dirk Tilsmageb 1799 ... , ovl 13 mrt 1854 Oosterend; bev.reg. HRL 1851 wijk D-040


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 429bij de Franekerpoort D-040erv. Dirk van der Weiwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 429Hoogstraat D-036Erven Dirk van der Weiwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 429Hoogstraat 45 (D-036)Marijke Krijtenburg (wed. T. Hettema)woonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 45H. (Hiltje) Postma wv Boorsma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 45beeldbepalend pand7 van 10
  terug