Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hofstraat 20
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 204-081 4-078 H-030H-010
   huisnummer hogerRozenstraat 14-081 4-078 H-030H-031
 huisnummer lager  Rozenstraat 34-081 4-078 H-031H-032


Naastliggers vanHofstraat 20
ten oostenHofstraat 22
ten westenHofstraat 18
ten noordende Hofstraat


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0004v van 6 mrt 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 3zuidRozengracht NZ oosthoek Rozenstraat [staat: bij de Kerkpoort op de oosthoek van de Joannisstraat]1825‑00‑00 GGhuis, plaats, brouwerij en mouterij
koperDouwe Merx, gehuwd metbrouwer
koperAntie Aernts
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis van de erfgenamen van wijlen Baucke Syrcks
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: Herestraat en diept]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Joannisstraat]
naastligger ten noordenhet huis van de erfgenamen van wijlen Baucke Syrcks
verkoperLambert Gijsberts, gehuwd met
verkoperAeffke Seerps


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0009r van 9 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 3zuidRozenstraat OZ [staat: Sint Jansstraat]2400‑00‑00 GGbrouwerij en mouterij
koperEke Abbes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
toehaakmet drie rijksdaalders in specie
naastligger ten oostende hof van dr. Popta
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDoucke Merx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEke Abbes c.u. kopen een brouwerij en mouterij in de Sint Jans straat. Ten O. de hof van dockter Popta, ten W. de straat. Grondpacht 2 CG aan de Stad. Gekocht van Douwe Merx voor 2400 GG en drie rijksdaalders.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0028v van 15 apr 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 3zuidRozenstraat OZ [staat: Sint Jansstraat]75‑00‑00 GGplaats aan de kopers brouwerij
koperEelcke Abbes
naastligger ten oostenJilles Baertsen
naastligger ten zuidenhet huis verkocht door Pyter Martens
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDouwe Mirckx


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0027v van 5 feb 1660 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 20[niet vermeld]804‑00‑00 GGhof met 2 priëlen
koper door niaar ratione proximitatisoud burgemeester Jacobus Hillebrants
koper door niaar ratione proximitatisPieter Joris Piphron
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 CG
geniaarde koperburgerhopman Riemer Juriens Wijngaerden
geniaarde koperburgervaandrig Hendrick Vosma
naastligger ten oostenReyner Templaer
naastligger ten zuidende heer Hillebrandts
naastligger ten zuidenPyphron
naastligger ten westenhet huis genaamd Almenum Almenum
naastligger ten noordenjuffrouw Alathea Lauta
verkoperjuffrouw Alathea Lauta, gehuwd met
verkoperde heer IJsbrandus van Viersensecretaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Jacobus Hillebrants, oud-burgemeester en Pieter Joris Piphron, koopman, kopen, na niaar ratione vicinitatis, als naastliggers een hof met 2 prieelen. Ten O. Reyner Templar, ten W. het huis 'Almenum', ten Z. de kopers, ten N. de verkoper. Gekocht van Alathea Lauta x Isbrandus van Viersen, secretaris, voor 804 gg. (Riemer Jurjens Wijngaerden en Hendrick Vosma, vaandrig, wilden het kopen.).


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0137r van 6 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van de heer Viersen
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0137r van 6 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van de heer Viersen
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0090r van 24 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 1Rozenstraat OZ [staat: ten zuiden van de grote kerk, waar Almenum uithangt]650‑00‑00 GGhuis
kopervroedsman Anscke Ipes, gehuwd met Almenum
koperAntie Hendrix
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostende ingang van de hof van Pytter Piphron
naastligger ten zuidenViseler kapitein
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHofstraat [staat: straat]
verkoperburgemeester Harmen Synes Nauta, gehuwd met
verkoperHesseltie Doeckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnske Ypes [Zeestra], mede-vroedschap x Antie Hendriks koopt een huis ten Z. v.d. Grote Kerk, waar 'Almenum' uithangt. Ten O. de ingang van de hof van Pyter Piphron, ten Z. capitein Vijselaar, ten W. en N. de straten. Gekocht van burgemeester Harmen Sijnes Nauta x Hesseltie Doeckes, voor 650 gg.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0090r van 24 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozenstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenViseler kapitein


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0187v van 17 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 1Hofstraat ZZ [staat: zuid van de grote kerk]681‑07‑00 GGhuis
koperRijckert Gerryts c.u. Almenum
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostende ingang van de hof van Pytter Piphron
naastligger ten zuidenhuis en mouterij van Jan Vijseler kapitein
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHofstraat [staat: straat]
verkopervroedsman Anske Ippes Zeestra


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0187v van 17 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozenstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhuis en mouterij van Jan Vijseler kapitein


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0126v van 16 jan 1681 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Hanses
naastligger ten westenRichert Jeyes


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0126v van 16 jan 1681 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Hanses
naastligger ten westenRichert Jeyes


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0076v van 1 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Hansen
naastligger ten westende weduwe van Rijcke Yeyes


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0076v van 1 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Hansen
naastligger ten westende weduwe van Rijcke Yeyes


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0326v van 7 sep 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 20Hofstraat ZZ93‑10‑00 CGkamer
koperJan Willems Vosma koopman
verpachter grondJan Willems Vosma 0‑15‑00 CG
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie kamer
naastligger ten zuidende tuin van Jan Willems Vosma koopman
naastligger ten westenBauckjen
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperBroer Jansmr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Willems Vosma, koopman, koopt een camer zz. Hofstraat. Ten O. de camer van de Geref. diaconie, ten W. Bauckje.?, ten Z. de hof van de koper, ten N. die straat. Gekocht van Broer Jans, mr. brouwer, voor 30 zilveren ducatons.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0039r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Hansen
naastligger ten westenhet huis waar Almenum uithangt of de weduwe van Rijke Jeies


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0039r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Hansen
naastligger ten westenhet huis waar Almenum uithangt of de weduwe van Rijke Jeies


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0046r van 28 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 1Hofstraat ZZ hoek nevens de Leertouwersbrug, met Almenum in de gevel400‑08‑08 CGhuis
koperWyger Alberts, gehuwd metmr. bakker Almenum
koperSytske Pytters
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostende hof van Jan Willem Vosma
naastligger ten oostenOede Saves
naastligger ten zuidenoud rentmeester Herre Wytzes Wassenaer
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Wasblekerstraat]
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperYpe Sentsmr. haarwever
verkoperHendrik Rychers c.s.schipper
verkoperAntie Rychers, gehuwd met
verkoperDoecke Jansen
verkoperUlbe Rychersmr. haarwever te Groningen
verkoperFeye Rychersmr. haarwever te Groningen


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0046r van 28 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozenstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenoud rentmeester Herre Wytzes Wassenaer


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0014r van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 1Hofstraat ZZ [staat: ten zuiden van de kerk op de hoek van de Hoffstraat en responderende nevens het Leertouwersbrugje]250‑00‑00 GGhuis genaamd Almenum
koperJohannis Jansen Ouwerkerk, gehuwd metmr. bakker Almenum
koperAntie Clases
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostende ingang van de hof van Jan Willems Vosma en ds. Jan Willems Vosma
naastligger ten oostends. Botterweg q.q.
naastligger ten zuidenburgemeester Hessel Wytses Wassenaar
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Wasblekerstraat]
naastligger ten noordenHofstraat
verkoper q.q.Hidde Yges Baars, gelastigde vangrootschipper en koopman
verkoperWyger Albertsmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Jansen Ouwerkerk, mr. bakker x Antie Clases koopt een mooi huis te zuiden van de Kerk, op de hoek v.d. Hofstraat, responderende nevens het Leertouwersbrugje. Op de gevel van het huis staat 'Almenum'. Het erf heeft ten O. ds. Botterweg en de ingang van de hof van Jan Willems Vosma, ten Z. de rentmeester Hessel Wytses Wassenaar, ten W. de Wasblekerstraat [Rozenstraat], ten N. de Hofstraat. Met beschrijving van het huis, dat bewoond wordt door Harmen Jansen, brouwer?. Gekocht van (grootschipper Hidde Yges Baars, als gelastigde van) mr. bakker Wyger Alberts, die nu naar Oost-Indie is, voor 250 gg.


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0014r van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozenstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgemeester Hessel Wytses Wassenaar


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0091v van 7 apr 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 1Hofstraat ZZ ten zuiden van de grote kerk, alwaar Almenum in de gevel staat, op de hoek van de700‑00‑00 CGhuis, backerije en tuintie
koperTomas Fransen, gehuwd met Almenum
koperMartien IJsbrandts
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Hofma
naastligger ten oostends. Botterwegh
naastligger ten zuidenburgemeester Hessel Wassenaar
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Wasbleekstraat]
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperJohannes Ouwerkerk c.u.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0091v van 7 apr 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozenstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgemeester Hessel Wassenaar


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-081Hofstraat 20kamer
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerwed. Pyter Lykles
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-081Hofstraat 20kamer
eigenaarb[urgem]r. Haselaar
gebruikerwed. Pieter Lykles
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan25‑7‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0127v van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 20Hofstraat ZZ112‑00‑00 GGhuis
koperDoede Vosma
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostende stalling van de vader van Doede Vosma
naastligger ten zuidende tuin van de vader van Doede Vosma
naastligger ten westenThomas Fransen
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperPyter Sjoerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Johannes Vosma koopt (a) een woning zz. Hofstraat. Ten O. de stalling van zijn vader, ten W. Thomas Fransen, ten Z. de hof van Johannes? Vosma, ten N. die straat. Gekocht van Pyter Sjoerds, voor 112 gg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-081Hofstraat 20kamer
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerJohannes Joosten
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0392v van 14 dec 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 1Rozenstraat OZ [staat: hoek Sint Jansstraat]150‑07‑00 GGhuis en tuin
koper provisioneelprocureur Tuininga
huurder voorste deelGerrit Jacobs
bewoner achterste deelwijlen Tomas Fransen c.u.
naastligger ten oostenvroedsman Vosma
naastligger ten zuiden3 huizen aan het diept bij de Wasbleeksbrug
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenHofstraat
verkoper q.q.huisman Pyter Jacobs, curator te Reitsum
verkoper q.q.huisman Romke Fransen, curatoren over te Genum
verkoperJetske Tomas, nagelaten kind
verkoperAntie Tomas, nagelaten kind
verkoperFrans Tomas, nagelaten kind
verkoperIJsbrand Tomas, nagelaten kind
verkoperDouwe Tomas, nagelaten kinderen van
erflaterwijlen Tomas Fransen, gehuwd met
erflaterwijlen Maertie IJsbrands


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0392v van 14 dec 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozenstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuiden3 huizen aan het diept bij de Wasbleeksbrug


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0340v van 19 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 1Hofstraat ZZ [staat: Sint Jansstraat OZ]800‑00‑00 CGhuis en tuin
koperHarmen Borcherts, gehuwd metmr. bontwever Almenum
koperCatharina Ludsing
huurderHendrik Symons c.u.
naastligger ten oostenvroedsman Vosma
naastligger ten zuiden3 huizen aan het diept, bij de Wasbleeksbrug
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperJacob Tuiningaprocureur postulant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Borcherts, mr. bontwever x Catharina Ludsing, koopt huis met tuin ten Z. in de Sint Jansstraat, waar 'Almenum' in de gevel staat. Ten O. de vroedsman Vosma, ten Z. de drie huizen aan het diept bij de Wasbleeksbrug, ten W. de Sint Jansstraat, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Jacob Tuininga, proc. postulant.


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0340v van 19 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozenstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuiden3 huizen aan het diept, bij de Wasbleeksbrug


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-081Hofstraat 20stal
eigenaarburgemr. Vosma
gebruikerburgemr. Vosma
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-081Hofstraat 20stal
eigenaarburgemr. Vosma
gebruikerburgemr. Vosma
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0003v van 4 apr 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 20Hofstraat ZZ [niet vermeld]200‑00‑00 GGhof met galerij
kopervroedsman Willem Baerd koopman
naastligger ten oostende hof van Seerp Wildschut koopman
naastligger ten zuidenSjoerd Pyters Aerdenburg
naastligger ten westenTeunis Wesling
naastligger ten noordenstal en wagenhuis van fiscael Dreyer
naastligger ten noordenstal en wagenhuis van Zeeman bode
verkoperJohanna Bourboom, erfgename van
verkoperwijlen burgemeester Doedoneus Vosma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Baard, mede-vroedschap, koopt een fraaie hof met bomen en bloemen en 2 nieuwe aspergebedden. Ten O. de hof van Seerp Wildschut, ten Z. Sjoerd Pyters Aardenburg, ten W. Teunis Wesling, ten N. de stal en wagenhuis gekocht door de fiscaal Dreyer en de bode Zeeman. Veel voorwaarden over de tuin etc. Gekocht van Johanna Bourboom, als erfgenaam van haar wl. man Doedeneus Vosma, mede-gecommmiteerde Staat van Friesland en burgemeester van Harlingen, voor 200 gg.


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0165r van 24 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 3Rozenstraat OZ [staat: bij de Wasbleeksbrug op de hoek van de Sint Jansstraat]300‑00‑00 CGkamer met een gang en zolder
koperPieter Aukes pelmolenaar en koopman te Almenum
huurderYede Heeres c.u.
naastligger ten oostenPieter Aukes pelmolenaar en koopman
naastligger ten zuidenHendrik Cramer
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAnthony Vink, gehuwd methovenier
verkoperMinke Minnes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Aukes, coopman en pelmoolenaar onder Almenum


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0165r van 24 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozenstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0081r van 11 nov 1764 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 20Hofstraat ZZ bij de Sint Jansstraat100‑14‑00 CGwoning
koper door niaarvroedsman Cornelis Aardenburg c.s.koopman
geniaarde koper van 1/2Willem Claaseskoopman
geniaarde koper van 1/2Johannes Harmens te Gettingabuurt
huurderJan Kok c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Willem Baard
naastligger ten zuidende weduwe van Willem Baard
naastligger ten westenC. Aardenburg
naastligger ten noordenHofstraat
verkoper q.q.Pieter van Gent, curator overmr. gortmaker en koopman
verkoperde geabandonneerde inboedel van Egbert Borgerskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Aardenburg en mede-participanten kopen, na niaar ratione vicinitatis, een woning uitgaande in de Hofstraat, dicht bij de Sint Jansstraat. Ten O. en Z. wd. Willem Ages Baard, ten W. de kopers, ten N. de Hofstraat. Gekocht van de curator over de boedel van Engbert Burgers.


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0081v van 11 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 1Hofstraat ZZ hoek Rozenstraat OZ [staat: Sint Jansstraat] achter de grote kerk1029‑00‑00 CGhuis
koperCornelis Aardenburg lid van de gemeente, ook namens zijn medeparticipanten Almenum
huurder woning en weefwinkelDirk
naastligger ten oostende weduwe van vroedsman W. Baard
naastligger ten zuidenCornelis Aardenburg
naastligger ten westenSint Jansstraat
naastligger ten noordenHofstraat
verkoper q.q.Pieter van Gent, curator overmr. gortmaker en koopman
verkoperde geabandonneerde inboedel van Engbert Burgers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Aardenburg en zijn mede-participanten in de suikerraffinaderij 'de Hoop' kopen het huis 'Almenum' in de Sint Jansstraat en de Hofstraat, achter de Grote Kerk. (Zie omschrijving). Ten O. Willem Baard, ten Z. de kopers, ten W. de Sint Jansstraat, ten N. de Hofstraat. Gekocht van de curator over de boedel van Engbert Burgers.


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0081v van 11 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozenstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Aardenburg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0103v van 1 jul 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensuikerraffinaderij


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0219v van 21 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende suikerraffinaderij


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0251r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Cornelis Aardenburg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0127v van 14 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 3Rozenstraat OZ [staat: Sint Jansstraat]200‑00‑00 CGhuis
koperSybren Pieters koopman
huurderAge Johannes mr. schoenmaker
naastligger ten oostenPieter Aukes koopman
naastligger ten zuidenPieter Aukes koopman
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenPieter Aukes koopman
verkopervroedsman Minno Vink


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0127v van 14 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozenstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Aukes koopman


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0054r van 15 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Cornelis Aardenburg


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0131v van 8 sep 1793 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 1Hofstraat ZZ hoek Rozenstraat [staat: Sint Jansstraat]321‑21‑00 GGhuis
koperCornelis Baukes schuitschipper te Eernewoude Almenum
huurderAebele Uiltjes c.u.45‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenHofstraat
verkoper q.q.Sikko Rienstra, executeur testamentair en redderprocureur
verkoper q.q.Simon Weima, executeur testamentair en redders vanprocureur
verkoper van 1/2de boedel en nalatenschap van wijlen Matthijs Adolph van Idsingaoud secretaris en ontvanger van de boelgoederen
verkoper van 1/2Balthazar D. van Idsingaraadsheer te Groningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Baukes, schuitschipper te Eernewoude koopt het huis 'Almenum' met bijbehorend stuk grond, hoek Sint Jansstraat/Hofstraat. Ten O. en Z. de grond van de afgebroken suikerraffinaderij, ten W. de Sint Jansstraat, ten N. de Hofstraat. Naastliggers van de grond zijn ten O. wd. en erven Wybenga, ten W. de Sint Jansstraat en het huis 'Almenum', ten N. de Hofstraat. Gekocht van de executeur test. van de boedel van Matthijs Adolph van Idsinga, oud-secr. en ontvanger der boelgoederen van Harlingen.


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0131v van 8 sep 1793 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozenstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0131v van 8 sep 1793 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 20Hofstraat ZZ [staat: grond van de voormalige suikerraffinaderij]321‑21‑00 GGgrond van de voormalige suikerraffinaderij
koperCornelis Baukes schuitschipper te Eernewoude
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Wybenga
naastligger ten zuidenS. P. Molenaar e.a.
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenHofstraat
verkoper q.q.Sikko Rienstra, executeur testamentair en redderprocureur
verkoper q.q.Simon Weima, executeur testamentair en redders vanprocureur
verkoper van 1/2de boedel en nalatenschap van wijlen Matthijs Adolph van Idsingaoud secretaris en ontvanger van de boelgoederen
verkoper van 1/2Balthazar D. van Idsingaraadsheer te Groningen


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0083r van 25 mrt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 3Rozenstraat OZ [staat: Sint Jansstraat]35‑21‑00 GG1/2 woning gebruikt als bakkerij
koperAaltje Jans Kroonenburg, weduwe van
koperwijlen Cl. Steenveld
eigenaar van 1/2Douwe Holder n.u.dorpsrechter te Arum
huurderAaltje Jans Kroonenburg 15‑00‑00 CG
eerdere eigenaarde erfgenamen van wijlen Mayke van Hoek, weduwe van
eerdere eigenaarwijlen Geert Steenveld
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAaltje Jans Kroonenburg
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAaltje Jans Kroonenburg
verkoper q.q.Minno Vink, curatorkoopman
verkoper q.q.Laas Spannenburg, curatorkoopman
verkoper q.q.Jan Cornelis van der Meulen, curators overkoopman
verkoperde geabandonneerde boedel van Maatje D. Zijlstra, weduwe van
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Sibren P. Molenaar


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0083r van 25 mrt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozenstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAaltje Jans Kroonenburg


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0226r van 23 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 3Rozenstraat OZ [niet vermeld]160‑00‑00 CGhuis en voormalige grutterij
koperPieter Gelinde melktapper
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Pieter Hoogstra
naastligger ten zuidenTjeerd Douwes
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van Cornelis Schuiteboer
verkoper van 1/4Ane Jans te Arum
verkoper van 1/4Jan Anes te Arum
verkoper van 1/4Bauke Sybrens te Franeker
verkoper van 1/4Frans Kooyinga te Franeker


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0226r van 23 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozenstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Cornelis Schuiteboer


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0197r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Cornelis Baukes


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0209r van 29 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 3Rozenstraat OZ [staat: bij de Kerkpoort] wijk H-03163‑00‑00 CGstalling
koperMenno Vink koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastliggerP. Hogstra
huurderMeinte de Jager
naastligger ten oostenTjeerd Douwes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRozenstraat
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPieter Gelinde


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0209r van 29 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozenstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0357v van 11 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 3Rozenstraat OZ [staat: Kerkpoort wijk H-031 achter de huizinge of voormalige grutterij]110‑00‑00 CGhuis of stal
koperThijs Yedes Duininga koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenTjeerd Douwes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMinno Vink


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0357v van 11 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozenstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-078, pag. 81Hofstraat 20Cornelis Baukes erven4‑05‑00 CGhuis


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-030Hofstraat 20Pieter Schootgeb 1806 ... , ovl 15 jan 1812 HRL; wijk H-030, zv Johannes S, en Leentje Hamers; BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-030Hofstraat 20Cornelis Baukesovl voor 1815; C.B. erven eigenaar van wijk H-030; gebruiker Jan Popkes, wewer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-030Hofstraat 20Jan Popkesgeb 1778 ... , huw.get. bij J. Schoffelmeer en J.O. Dui(n)ker, behuwd oom vd bruid. wonende te HRL; BS huw 1815; gebruiker van wijk H-030, wewer; eigenaar is Cornelis Baukes erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-031Rozenstraat 3Thijs Ydes Duininga... wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-116, koemelker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-031, stalling, 1814. (GAH204); T. IJ.D. ende Heebeltje Simons de Groot, zijnde de aangave wegens de bruidegom ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-030Hofstraat 20Cornelis Baukes ervenJan Popkens wewer
H-030Rozenstraat 1Cornelis Baukes ervenJan Popkens wewer
H-031Rozenstraat 3Thijs Duininga Thijs Duininga stalling


1823 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-030Hofstraat 20Geert Klaases Steenveld... ovl 9 mei 1823 HRL, huwt met Hiltje Philips Hayes Steioef op 26 mrt 1809 HRL, bakker in 1812, ovl wijk H-030, huw.get. bij D.P. Visser en R.J. van Kammen, meester bakker, 1812, id. bij J.R. Kronenburg en S. ... (alles)


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 109 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-030Hofstraat 20Antje Bleeker, overleden op 30 december 1824vrouw van Gerrit van der Tol, melktapper (Hofstraat H 30), moeder van minderjarige Feikje, Betske en (reeds 1/2/1825 overleden) Tjeerd Gerrits van der Tol. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 109 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-030Rozenstraat 1Antje Bleeker, overleden op 30 december 1824vrouw van Gerrit van der Tol, melktapper (Hofstraat H 30), moeder van minderjarige Feikje, Betske en (reeds 1/2/1825 overleden) Tjeerd Gerrits van der Tol. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1835Hofstraat 20Jetske Pieters wed. van Karel TietesHarlingenhuis (36 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1836Rozenstraat 1Gerrit Tjeerds van der TolmelktapperHarlingenhuis en tuin (630 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1837Rozenstraat 3wed. Thijs Yedes DuiningawinkelierscheHarlingenstal en erf (56 m²)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-030Gerryt van der Tol53 jmelktapperSurichm, protestant, weduwnaar
H-030Gerryt van der Tol53 jmelktapperSurichm, protestant, weduwnaar
H-030Beitske van der Tol17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-030Beitske van der Tol17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - personele belasting
vermeld alsadresnaamgrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 1836Rozenstraat 1gerrit tjeerds van der tol50 gl.2.00 gl.4.000 gl.1.00 gl.1.00 gl.


1841 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 77 van 20 mrt 1841
adressoortbedraggebruik
H-030Hofstraat 20koopaktefl. 700huis in de Hofstraat H-030
 
verkoperGerrit Tjeerds van der Tol
koperJan Johannes Koopmans (te Dedgum, gehuwd met Anke Jans Bijlsma)


1843 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1836Rozenstraat 1 J KoopmansHarlingeneen oud klein huisje weggebroken en een nieuw daarvoor in plaats gesteld


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 543 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-030Hofstraat 20Djieuwke Jans Koopmans, overleden op 18 november 18462 jr (geboren 26/1/1844), overleden Rozengracht H 30, dochter van Jan Johannes Koopmans, vleeshouwer en Anke Jans Bijlsma, zuster van minderjarige Johannes en Froukje Jans Koopmans. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 543 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-030Rozenstraat 1Djieuwke Jans Koopmans, overleden op 18 november 18462 jr (geboren 26/1/1844), overleden Rozengracht H 30, dochter van Jan Johannes Koopmans, vleeshouwer en Anke Jans Bijlsma, zuster van minderjarige Johannes en Froukje Jans Koopmans. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1835Hofstraat H-008Roomsch Catholijke Armvoogdijwoonhuis


1898 - advertentiebron: Programma van de feestelijkheden te Harlingen op maandag 5 en dinsdag 6 september 1898, ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. Wilhelmina [...]
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rozenstraat 3, HarlingenRozenstraat 3D. de Jongbakkerij


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4628Hofstraat 20 (H-010)Freerk Anemawoonhuis
Sectie A nr. 4629Rozenstraat 1 (H-031)Freerk Anemawoonhuis
Sectie A nr. 4631Rozenstraat 3 (H-032)Doris R. de Jongpakhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Rozenstraat 1Fr. Anemajongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
timmerman


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Hofstraat 20 Paulus Bijlsmahoutbewerkerf. 1000f. 900
Rozenstraat 1 Freerk Anematimmermanf. 2000f. 2100


1921 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hofstraat 20, HarlingenHofstraat 20A. & W. Wielingahuisschilders, behangers, glazenmakers


1921 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-4526
Rozenstraat 1Gerke Anema


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozenstr. 1F. Anema152Aann.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozenstr. 1F. Anema152Aann.


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hofstraat 20, HarlingenHofstraat 20P.J. Oosterlingmeubels, bedden en matrassen


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hofstraat 20P. Bijlsmamachinist houtb.
Hofstraat 20bW. Wielingaschilder
Hofstraat 20cTh.W. Metzzeeman
Hofstraat 20dC. v/d Heidestoker gasfabriek
Rozenstraat 1F. Anemaaannemer
Rozenstraat 1G. Anematimmerman
Rozenstraat 3D. de Jongbroodbakker


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozenstr. 1F. Anema152Aann.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozenstr. 1Anema & Westerhuis603Timmer- en aann.bedr., verh.- en bouwondern. v. landhuisjes


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozenstr.Anema & Westerhuis603Timmer- en aann.bedr., verh.- en bouwondern. v. landhuisjes


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozenstr.Anema & Westerhuis603Timmer- en aann.bedr., verh.- en bouwondern. v. landhuisjes


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozenstr.Anema & Westerhuis603Timmer- en aann.bedr., verh.- en bouwondern. v. landhuisjes


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozenstr.Anema & Westerhuis603Timmer- en aann.bedr., verh.- en bouwondern. v. landhuisjes


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hofstraat 20M. (Maria) Leijenaar wv Rammeloo
Rozenstraat 1G. (Gerke) Anema
Rozenstraat 3S. (Saapkelina) Veenstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Hofstraat 0ca. 1895
Sectie A nr. 9282Rozenstraat 1gemeentelijk monument10 van 20
Sectie A nr. 9282Rozenstraat 3gemeentelijk monument10 van 20


1990 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Hofstraat 20Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1990


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9282Rozenstraat 1
  terug