Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rapenburg 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRapenburg 44-067 4-064 H-039H-053
 huisnummer lager  huisnummer hogerRapenburg 44-067 4-064 H-289H-308
 huisnummer lager  huisnummer hogerRapenburg 64-067 4-064 H-040H-052
 huisnummer lager  huisnummer hogerRapenburg 64-067 4-064 H-288H-307
 huisnummer lager  huisnummer hogerRapenburg 84-067 4-064 H-041H-051
 huisnummer lager  huisnummer hogerRapenburg 84-067 4-064 H-041H-306
 huisnummer lager  huisnummer hogerRapenburg 104-067 4-064 H-042H-050
 huisnummer lager  huisnummer hogerRapenburg 104-067 4-064 H-043H-305


Naastliggers vanRapenburg 4
ten oostenRapenburg 6
ten westenRapenburg 2
ten noordenhet Rapenburg


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0118v van 10 mrt 1644 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 4Rapenburg ZZ [staat: Hollandse tuin]90‑00‑00 GGledige plaats met no. 5
koperEvert Ruyrdts c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHendricus Cesarius met advies van zijn vader
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Ruuirds koopt een ledige plaets in de Hollandsche Tuin, met het nr. 5. Gekocht van Hendricus Caesarius, gesterkt met zijn vader, voor 90 gg.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0118v van 10 mrt 1644 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0157r van 15 dec 1644 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 4in de zuider nieuwe stad achter de kerk op de Hollandse tuin1100‑00‑00 GGhuis met 3 kamers aanelkaar staand
koperPytter Fransen de Boer
toehaakeen zilveren ducaton
naastligger ten oostenIpe Meinnerts
naastligger ten zuidenHans Lamberts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenMolenaarspad
verkoperEvert Ruirdts c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Fransen de Boer koopt een hof met 3 camers aanelkaar, achter de kerk, op de Hollandsche Tuin in de Zuider Nieuwe Stad. Ten O. Ipe Meinerts, ten W.?, ten Z. Hans Lamberts, ten N. het Molen(aars)pad. Gekocht van Evert Ruurds, voor 1100 gg. en 1 zilveren ducaton.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0157r van 15 dec 1644 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenIpe Meinnerts


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0269r van 5 sep 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamer van Jan Kniff


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0057v van 13 jan 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Jansen


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0067r van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 6westRapenburg ZZ250‑00‑00 CGhuis en tuintje
koper door niaarSipke Ruyrdts te Achlum
geniaarde koperAte Saeckes, gehuwd met
geniaarde koperAntie Jacobs
naastligger ten oostenClaes Marijn
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenHarcke Zierx
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperJan Clasen, erfgenaam van zijn vader te Makkum
erflaterwijlen Claes Jansen


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0094v van 21 mrt 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarcke Sierx


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0161v van 2 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 6westRapenburg ZZ120‑07‑00 GGhuis
koperHans Wouters
naastligger ten oostenGijsbert Douwes
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenJan Claessens
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperClaes Aerntsrogverschieter


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0182r van 13 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 10oostRapenburg ZZ35‑00‑00 GGkamer
koper door niaarGrytie Jacobs de Lange, gehuwd met
koper door niaarDoede Sipkes Hoytama
geniaarde koperNanne Claessen
huurderClaes Hansen 10‑00‑00 GG
naastligger ten oostenGouke Braem
naastligger ten zuidenGouke Braem
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperGouke Braem


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0202v van 12 jun 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende verkochte hof en prieel van Gouke Clases Braam


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0261r van 23 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 10westRapenburg ZZ120‑00‑00 CGhuis
koperBeernt Janses, gehuwd metmr. timmerman
koperAntie Jacobs
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen vroedsman Jacob Jurjens de Lange
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen vroedsman Jacob Jurjens de Lange
naastligger ten westenJacob Brughman
naastligger ten noordenRapenburgh
verkoperTjallingh Louwrensmr. dopjeswever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeernt Jansen, mr. linnenwever x Antje Jacobs koopt een huis met plaets erachter, op De Rapenburgh. Ten O. en Z. erven de vroedsman Jacob Jurjens de Lange, ten W. Jan Brughman, ten N. die straat. De verkoop is incl. alle goederen. Gekocht van Tjallingh Louwrens, mr. dopjeswever, voor 120 cg.


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0291v van 29 sep 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 8Rapenburgh135‑00‑00 CGhuis bestaande uit 2 kamers, loods en plaats met drue uitgangen naar de stadsvesten
koperEwert Jansen Oosterbaen mr. lijnslager
huurderSybrandt Dircks
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens c.s.
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRapenburgh
verkoperJacob Brughman, gehuwd metmr. zwaardveger te Leeuwarden
verkoperMaria Andries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Jansen Oosterbaan, mr. lijnslager, koopt een huis van 2 kamers, loods en plaets met een eesthuis? erachter en vrij in- en uitgang, achter, naar de Stadsvesten, op Rapenburg. Ten O. erven Jacob Jurjens, ten W.?, ten Z. de Stadsvesten, ten N. de straat. Het is verhuurd aan Sybrandt Dircks. Gekocht van Jacob Brughman, mr. zwaardveger x Maria Andries te Leeuwarden, voor 135 cg.


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0291v van 29 sep 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens c.s.
naastligger ten westenN. N.


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0291v van 29 sep 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens c.s.
naastligger ten westenN. N.


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0297r van 10 nov 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 6westRapenburg ZZ150‑00‑00 CGhuis
koperJan Adriaan van der Velde bontwerker
naastligger ten oostenGijsbert Douwes
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperHans Wouters Bas voor zijn vier kinderen, weduwnaar vanchirurgijn
verkoperwijlen Yffie Thijssen


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0328v van 12 okt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 6westRapenburg ZZ150‑00‑00 CGhuis met een schuurtje erachter
koperThomas Beens linnenwever
naastligger ten oostenGijsbert Douwes
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenvrije steeg
naastligger ten westenJan Claessen
naastligger ten noordenRapenburgh
verkoperJan Adriaens van der Veldebontwerker


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0079r van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof en kamer of wagenhuis van Eevert Jansen


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0081r van 21 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 6oostRapenburg ZZ75‑00‑00 CGhuis
koper door niaarThomas Beernts mr. linnenwever
geniaarde koperNanningh Rienckssleefmaker
naastligger ten oostenEvert Jansen bontreder
naastligger ten zuidenbolwerk
naastligger ten westenThomas Beernts
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperde stad Harlingen: huiszittende armen


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0193r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof en kamer of wagenhuis van Evert Claessen Oosterbaen


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0165v van 5 mrt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 8Rapenburg ZZ185‑00‑00 CGhuis met loods, plaatske en tuin
koperPoppe Jacobs Bransma, gehuwd metmr. dopjeswever
koperJaukie Sjouwes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens
naastligger ten oostenBerent Jansen
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenTomas Beerns
naastligger ten noordenRapenburg [staat: straat]
verkoperEwert Jansen Oosterbaanmr. lijnslager en koopman


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0165v van 5 mrt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens
naastligger ten oostenBerent Jansen
naastligger ten westenTomas Beerns


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0165v van 5 mrt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens
naastligger ten oostenBerent Jansen
naastligger ten westenTomas Beerns


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0271r van 18 jan 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 4Rapenburg ZZ160‑00‑00 CGhuis en hof
koper door niaarLambert Hansen, en zijn zusterorganist
koper door niaarMarike Hanses, weduwe van
koper door niaarwijlen Schelte Scheltes bakker
geniaarde koperHarmen Harmens, gehuwd metmr. bontwever
geniaarde koperTrijntje Jans
toehaakeen zilveren lepel van 3-00-00 CG tot een verering
huurderAlle Jansen c.soc.
naastligger ten oostenTomas Beerns
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenM. van Idsinga secretaris
naastligger ten noordenRapenburg [staat: straat]
verkoperJan Clasenestrikbakker te Makkum


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0271r van 18 jan 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTomas Beerns


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0026r van 1 mei 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLambert Hansen organist


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0315v van 13 feb 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet zesde perceel in deze akte


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0315v van 13 feb 1712 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 10oostRapenburg ZZ100‑00‑00 GGhuis en hof daaragter
koper provisioneelWillem Jansen
naastligger ten oostenhet zevende perceel in deze akte
naastligger ten oostenEvert Claessen Oosterbaen koopman
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenBeern Jansen
naastligger ten noordenRapenburg
verkoper q.q.Lolke Jarigs Westra, curator
verkoper q.q.Jan Ydes, curatoren over
verkoperde krankzinnige dr. Timen de Lange


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0174r van 13 mrt 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 4Rapenburg ZZ240‑00‑00 CGhuis met een hof daarachter
koperGerrit Beernts c.u.bontwever
naastligger ten oostenTomas Berents
naastligger ten zuidenstadtsvesten
naastligger ten westende heer Matijs van Idsinga
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperLambert Hansenorganist


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0174r van 13 mrt 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTomas Berents


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0244v van 14 apr 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 10westRapenburg ZZ86‑14‑00 CG2/3 woning
koperHendrick Jansen, gehuwd met
koperJanke Beerns
eigenaar van 1/3Hendrick Jansen, gehuwd met
eigenaar van 1/3Janke Beerns
naastligger ten oostenNanningh sleefmaker
naastligger ten zuidenNanningh sleefmaker
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Poppe Jacobs
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperJacob Beerns
verkoperYffke Beerns


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-067Rapenburg 4
eigenaarTomas Beerns
gebruikerTomas Beerns
opmerkingpro deo begeert


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0288r van 24 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerrit Beernts


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-067Rapenburg 4
eigenaarTomas Beerns
opmerkingpro deo versogt
aansl. huurw. voldaan‑‑


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0128r van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerrit wever


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-067Rapenburg 4
eigenaarTomas Berends
gebruikerTomas Berends
opmerkingpro deo begeert


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0289v van 24 nov 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrik Rienks


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0058v van 14 dec 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerryt wever


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0255v van 8 mei 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 10westRapenburg ZZ120‑00‑00 CGhuis
koperGerryt Gerryts, gehuwd met
koperElske Jans
naastligger ten oostenHendrik Rienkx
naastligger ten zuidenHendrik Rienkx
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Poppe Jacobs
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperHarmen Douwesmr. blauwverver


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0274v van 30 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrik Rienx


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0054v van 3 jul 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrik Gerryts


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-067Rapenburg 4huis
eigenaarHendrik Gerryts n.u.
gebruikerHendrik Gerryts n.u.
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑00‑00 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0262r van 7 sep 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 6oostRapenburg ZZ465‑00‑00 GGhuis
koperBerend Berends, gehuwd metmr. bontwever
koperAntie Jans
naastligger ten oostenJacob Poppes
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westende weduwe van Hendrik Gerrits
naastligger ten noordenRapenburg
verkoper q.q.Pieter Gelinde, diakenkoopman
verkoper q.q.Jacob Buitenpost, diakenen vankoopman
verkoperde Doopsgezinde Gemeente


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0126v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 8Rapenburg ZZ in de straat tegenover de Hofstraat615‑00‑00 CGhuis en tuin
koperJan Arends Blom, gehuwd metmr. bontwever
koperGeeske Barents
naastligger ten oostenGerrit Gerrits bontwever
naastligger ten oostenHendrik Rients bontwever
naastligger ten zuidenbolwerk
naastligger ten westenBarent Barents mr. bontwever
naastligger ten noordenstraat
verkoperJacob Poppes, gehuwd metmr. bontwever
verkoperGrietje Jans


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0126v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerrit Gerrits bontwever
naastligger ten oostenHendrik Rients bontwever
naastligger ten westenBarent Barents mr. bontwever


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0126v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerrit Gerrits bontwever
naastligger ten oostenHendrik Rients bontwever
naastligger ten westenBarent Barents mr. bontwever


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0015v van 3 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 6westRapenburg ZZ achter de grote kerk285‑00‑00 GGhuis en bleekje
koperJan Gerrits Rex, gehuwd metmr. bontwever
koperJanke Syses
naastligger ten oostenBeint Lomans
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenTeunis Wouters
naastligger ten westenJacob Jansen
naastligger ten noordenRapenburg
verkoper van 1/3Maeike Gerrits, gehuwd met
verkoper van 1/3Gerrit Jansen
verkoper van 1/3Aeltje Gerrits, gehuwd met
verkoper van 1/3Jan Jansen
verkoper van 1/3vrijgezel Willem Gerrits


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-067Rapenburg 4huis
eigenaarwed. Beernt Kock
gebruikerwed. Beernt Kock
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑01‑12 CG


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0174r van 21 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Gerrits


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0189v van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 10westRapenburg ZZ207‑00‑00 GGdeftig huis met daarin een weefwinkel
kopervrijgezel Beernd Jansen Soek bontwever
naastligger ten oostenHein Wytzes n.u.
naastligger ten zuidenHein Wytzes n.u.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Blom
naastligger ten noordenRapenburg
crediteur q.q.Claes Willems Hoogstraten, administrator
crediteur q.q.Robijn Arjens, administratoren over
crediteurde boedel van Rimmert Luitjens, gehuwd met
crediteurTrijntje Ypkes
verkoper q.q.Beernt Jansen gecommitteerde uit de roomse weversstand, alimentatormr. bontwever
verkoper q.q.Wessels Gerryts gecommitteerde uit de roomse weversstand, alimentatores vanmr. bontwever
verkoperde nagelaten kinderen van wijlen Gerryt Gerrytsbontwever


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0265r van 16 jan 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Gerryts


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0226v van 4 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 6oostRapenburg ZZ470‑00‑00 CGhuis
koperBeernd Pelster, gehuwd metmr. bontwever
koperGeertje Johannes
naastligger ten oostende weduwe van Jan Blommers
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenGerryt Jansen
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperAntje Mulders, weduwe van
verkoperwijlen Beernd Lomansmr. bontwever


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0069v van 11 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Gerryts


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0084v van 16 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 10westRapenburg ZZ hoek bij de Kerkpoort360‑00‑00 CGhuis
koperAnthony Verbruggen bontwever
naastligger ten oostenBeernd Jans Westendorp n.u.
naastligger ten zuidenBeernd Jans Westendorp n.u.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Blom
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperBeernd Jans Soekbontwever


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0112r van 16 apr 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 10achterRapenburg ZZ375‑00‑00 GGhuis, weefwinkel en hof
koperjuffrouw Anna Mouter, weduwe van
koperwijlen Goytjen Stinstra medicinae doctor
naastligger ten oostenAnna Mouter, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Goytjen Stinstra medicinae doctor
naastligger ten zuidenbolwerk
naastligger ten westenAnthoni van Bruggen
naastligger ten noordenRapenburg
verkoper q.q.Pieter Wytses Blok, curatormr. schilder en koopman
verkoper q.q.Tiete Scheltes, curatoren overbootsman Admiraliteit
verkoper van 1/4Rigtje Heins
verkoper van 1/4Wytze Heins
verkoper van 1/4Beerent Westendorp, weduwnaar van
verkoper van 1/4wijlen Lijsbeth Hendriks, en vader en voorstander van zoon
verkoper van 1/4de minderjarige Jan Westendorp
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Mouter wv Goytien Stinstra, med. dr. koopt voor zich en haar kinderen, een deftig huis met weefwinkel en een hof erachter, op Rapenburg. Het huis wordt bewoond door de mede-verkoper Beerent Westendorp. Ten O. de koper, ten W. Anthoni van Bruggen, ten Z. het Bolwerk, ten N. de straat Rapenburg. Gekocht van de curatoren over Rigtje- en Wytze Heins, voor 1/2, Beerent Westendorp, mr. bontwever, voor 1/4, en als vader van Jan Westendorp bij zijn wl. vrouw Lijsbeth Sends?, voor 1/4, voor 375 gg.


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0112r van 16 apr 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 10achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAnthoni van Bruggen
naastligger ten noordenRapenburg


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0112r van 16 apr 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 10achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAnthoni van Bruggen
naastligger ten noordenRapenburg


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0149v van 20 mrt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 10westRapenburg ZZ120‑00‑00 GGhuis
koper door niaarBeerend Jansen Soek mr. bontwever
geniaarde koperHein Gerritsmr. brouwer
huurderBeernd Zoek 28‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van dr. G. Stinstra
naastligger ten zuidende weduwe van dr. G. Stinstra
naastligger ten westenGerrit Nijweert
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperAnthoni Verbruggenbontwever te Leeuwarden


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0147v van 11 okt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 10westRapenburg ZZ120‑00‑00 GGhuis
koper door niaarHendrik Harmens bontwever
geniaarde koperAntje Willems, weduwe van
geniaarde koperwijlen Hein G. Brouwerkoopman
naastligger ten oostende weduwe van G. Stinstra
naastligger ten zuidende weduwe van G. Stinstra
naastligger ten westende weduwe van Gerryt Nij
naastligger ten noordenRapenburg
verkoper van 1/2Antje Willems, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Beernd Jans Soekmr. bontwever
verkoper q.q.Sjoerd Schrik, curatorkoopman
verkoper q.q.Hein Brouwer, curatoren overkoopman
verkoperJan B. Soek


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0188v van 27 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 6oostRapenburg ZZ140‑00‑00 GGhuis
koperJan H. Teutling mr. bontwever
huurderJan Sanders 30‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Gerryt Nij
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenGerryt Jans
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperCatharina Bartling, erfgenaam, gehuwd met
verkoperJan H. Teutling, geauthoriseerde administratorbontwever
verkoper q.q.Ruurd Pieters, geauthoriseerde administratoren van
verkoperde goederen van Anna Bartling, erfgenaam, gehuwd met
verkoperJan Willems van der Werf
verkoper q.q.Sikko Rienstra, gelastigde vanprocureur postulant
verkoper q.q.Johannes Cramer, vader van en voogd over zijn dochterkoopman te Amsterdam
verkoperAnna Gezina Kramer, dochter van
verkoperwijlen Alida Bartling, allen erfgenamen van
erflaterwijlen Dirk Bartling, gehuwd met
erflaterwijlen Gezina Westendorp
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan A. Teutling, mr. bontwever, koopt huis op Rapenburg, thans verhuurd aan Jan Sanders voor 30 cg. Geen grondpacht. Vrije steeg ter zijden. Ten O. wd. Gerryt His?, ten Z. stadsvesten, ten W. Gerryt Jans, ten N. de straat. Gekocht van de (met name genoemde) erfgenamen van Dirk Bartling x Gezina Westendorp, voor 140 gg.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0268v van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerryt Jans


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0134r van 6 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 8Rapenburg ZZ142‑00‑00 GGhuis
koperFrans Jans bontwever
naastligger ten oostende weduwe van Hendrik Harmens
naastligger ten zuidenstadswal
naastligger ten westenJan Teutling
naastligger ten noordenRapenburg
verkoper q.q.Lucas Pieters, curatorkoopman
verkoper q.q.Johannes Harmens, curatoren overbleker
verkoperGeeske Gerryts, minderjarige dochter van
erflaterwijlen Gerryt Janzen Nijeweer, gehuwd met
erflaterwijlen Antje Blom


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0134r van 6 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Hendrik Harmens
naastligger ten westenJan Teutling


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0134r van 6 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Hendrik Harmens
naastligger ten westenJan Teutling


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0373v van 4 dec 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerrit Jans


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0017r van 13 feb 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerryt Jans


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0359r van 9 feb 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 6oostRapenburg65‑00‑00 GGhuis en weefwinkel
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCatharina Bartling voor haar drie minderjarige kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Jan Teutling
verkoperDirk Jans Teutling minderjarig kind
verkoperJohannes Jans Teutling minderjarig kind
verkoperGezina Jans Teutling minderjarig kind


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0177r van 1 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 6oostRapenburg ZZ232‑00‑00 CGhuis
koperRoelof Geerts Hamstra koopman
huurderFrans Gerryts
naastligger ten oostenWillem Plating
naastligger ten zuidenstadswal
naastligger ten westenJacobus
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperAntje Franssen, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Donker


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0274v van 14 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 4Rapenburg ZZ achter de grote kerk135‑15‑00 CGhuis
koperCornelis Arjens Jonker koopman
huurderGrietje Jans 27‑00‑00 CG
huurderwijlen Cornelis Sipkes
naastligger ten oostenJacobus Riet
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenG. Piekenga
naastligger ten noordenRapenburg
verkoper q.q.Poppe Persijn, curator overkoopman
verkoperwijlen Gerrit Jansbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Arjens Jonker, koopman


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0274v van 14 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacobus Riet


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0006r van 15 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 4Rapenburg ZZ achter de grote kerk200‑00‑00 CGhuis
koperPieter Geerts, gehuwd metwolkammersknecht
koperFritske Jarigs
huurderBente B. Hankes c.u.
naastligger ten oostenJacobus Riet
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenG. Piekenga
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperCornelis Arjens Jonker


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0006r van 15 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacobus Riet


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-058, pag. 54Rapenburg 10Sijmon Tjerks
4-066, pag. 55Rapenburg 4Pieter Alberts, 79 jaar, gehuwd(leeftijd en getrouwd met dezelfde pen doorgehaald)
4-067, pag. 55Rapenburg 6Jacobus Tjeerds, 39 jaar, gehuwd
4-069, pag. 55Rapenburg 8Jan Dijkstra, 28 jaar, gehuwd


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0296r van 25 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 6Rapenburg ZZ30‑10‑00 CGhuis
koper van 1/2Jacob Riet bontwever
koper van 1/2Anthoon Bruins bontwever
verkoperHendrik Weghuizen n.u., erfgenaam van
verkoperHendrik Harmensbontwever
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRoelof moutmaker
naastligger ten noordenRapenburg
verkoper?Susanne de Haan, weduwe van
verkoper?wijlen Hein Brouwers


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0296r van 25 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra
naastligger ten westenRoelof moutmaker


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0296r van 25 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra
naastligger ten westenRoelof moutmaker


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0123v van 4 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 4Rapenburg ZZ148‑00‑00 CGhuis
koperJan Dijkstra, gehuwd metsleper
koperJohanna Camps
huurderClaas Alberts
naastligger ten oostenAnthoon Bruins
naastligger ten oostenJacob Riet
naastligger ten zuidenJacob Riet
naastligger ten zuidenstadswal
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRapenburg
verkoper van 1/3Geert Roelofs
verkoper van 1/3Houkje Roelofs, gehuwd met
verkoper van 1/3Feike Dirks
verkoper van 1/3Neinke Roelofs, gehuwd met
verkoper van 1/3Dirk Faber


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0123v van 4 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAnthoon Bruins
naastligger ten oostenJacob Riet


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0021v van 25 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerryt Jans


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-064, pag. 80Rapenburg 4Pieter Geert0‑15‑00 CG


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-039Rapenburg 4Pieter Geerts Ludinga... in 1819; BS ovl 1819; 1840 overlijdens, ovl 1850, ovl 1865, ovl 1868; eigenaar en gebruiker van wijk H-039, wolkammersknegt, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-040Rapenburg 6Jacob Riet... eigenaar van wijk E-234; gebruiker Jan Nak, schoenmaker, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-040, wewer, 1814. (GAH204); Hendrik Teewis Drost ende Antje Saapes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-041Rapenburg 8Jacob Jelles Schoonhoven... Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS geb 1811, huw 1815, huw 1818, ovl 1819, ovl 1825, ovl 1843; gebruiker wijk H-041, schoenmakersknegt; eigenaar is Jan Dijkstra, 1814 (GAH204); J.J.S., Schoenmakersknegt, wonende te HRL, is ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-041Rapenburg 8Jan Dijkstraeigenaar van wijk H-041; gebruiker Jacob Jelles Schoonhoven, schoenmakersknegt, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-042Rapenburg 10Anthony Bruins Westerhof... wijk G-279, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-280, weefwinkel, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-042; gebruiker Berent Jans Bettels, wewer, 1814. (GAH204); bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805, mei ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-042Rapenburg 10Berent Jans Bettels... kind: Marijke Berends B., geb 1797 HarlBS huw 1821 1827 overlijdens, ovl 1848; gebruiker van wijk H-042, wewer; eigenaar is A.B. Westerhof c. s., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-043Rapenburg 10Jelle Wildschut... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-033, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-043; gebruiker Simon Tjerks van der Burg, hovenier 1814. (GAH204); id. van wijk H-044, tuin & zomerhuis; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-043Rapenburg 10Simon Tjerks van der Burggebruiker van wijk H-043, hovenier; eigenaar is J. Wildschut, 1814. (B2 04)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-039Rapenburg 4Pieter G Ludinga Pieter G Ludinga wolkammersknegt
H-040Rapenburg 6Jacob T Riet Jacob Riet wewer
H-041Rapenburg 8Jan Dijkstra Jacob Jelles Schoonhoven schoenmakersknegt
H-042Rapenburg 10A B Westerhof c.s. Berend Jans Bertles wewer
H-043Rapenburg 10J Wildschut Simon Tjerks van der Burg hovenier


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 66 van 28 mei 1825
adressoortbedraggebruik
H-043Rapenburg 6koopaktefl. 148huis en de weefwinkel H-040
 
verkoperGerhardus Drost
verkoperJeltje Willems Bloem
koperBernardus Drost


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 77 van 5 sep 1827
adressoortbedraggebruik
H-040Rapenburg 4koopaktefl. 90huis H-039
 
verkoperCornelis Arjens Jonker
koperEeltje Hanses Rispens
cessionarisHarmanus Omans


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1806Rapenburg 10Lambertus RimkemasocieteithouderHarlingenplaisiertuin (690 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1810Rapenburg 8wed. Jan Dirks DijkstrasleperscheHarlingenstal en erf (110 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1811Rapenburg 6Bernardus Heins DrostwinkelierHarlingenerf (100 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1812Rapenburg 4Bernardus Heins DrostwinkelierHarlingenhuis en erf (120 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-039Rapenburg 4Akke Jans Roodtje... BS geb 1841, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk H-037; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-039Rapenburg 4Albert van der Ploeggeb 1810 HRL, ovl 11 okt 1840 HRL, gepensioneerd militair, ongehuwd, zv Teye Alberts vdP, en Elisabeth Smal; BS ovl 1840; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-039Rapenburg 4Hendrik Harmens Weghuis... van genoegzaam bewijs, 1 nov 1806; ondertrouw HRL; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-039Rapenburg 4Hinke Gerrits Kleihuisgeb 1765 HRL, ovl 2 aug 1840 HRL, ongehuwd, dv Griet Gerrits K; BS ovl 1840; oud 74 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-039Rapenburg 4Jarig Jans Dijkstra... huw 1830, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk H-001; oud 71 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; VT1839; de President Burgemeester der Stad Workum Provintie Vriesland Certificeert bij dezen dat de ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-039Rapenburg 4Johanna Willems Meyergeb 1764 Franeker, ovl 27 jan 1841 HRL, 1e huwt met Johannes Halmans, 2e huwt met Johannes Balberg, dv Willem M, en Barbora Heerts; BS ovl 1841; oud 78 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-039Rapenburg 4Marijke Burggraafoud 57 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-039Rapenburg 4Marijke Wiersmaoud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-039Rapenburg 4Rinkje Hastraoud 48 jaar, geb Jensum en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-039Rapenburg 4Severinus Weghuis... HRL; oud 62 jaar, (vnm: Suffridus), geb en wonende te HRL. 1839, binnenvader rooms armhuis, wijk H-039; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-040Rapenburg 6Bernardus Kleismaoud 52 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-040; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-040Rapenburg 6Christina de Vriesoud 50 jaar, geb Wageningen en wonende te HRL. 1839, wijk H-040; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-040Rapenburg 6Janke Groen... HRL, dv Jan G, en Jantje Faber; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1872 bev.reg. HRL 1851 wijk E-304, wijk H-040; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-292; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-041Rapenburg 8Abe Posthumus... BS huw 1828, huw 1837, ovl 1846, ovl 1849; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wever, wijk H-041; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-041Rapenburg 8Berend Fikke... zv Jan F, en Catharina Homburg; BS huw 1835, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-229, wijk D-127, wijk H-041; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-069; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-041Rapenburg 8Hendrika Jans Volbrink... Hendriks V, en Trijntje Waanders; BS huw 1828, ovl 1849; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-041; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-042Rapenburg 10Maaike de Boer... Hinke Hendriks Lammersma; BS huw 1835, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk E-272, wijk G-267, 272, 295, wijk H-042, 97, 117, 154; oud 32 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk F-200; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-039Rapenburg 4Woltherus Beerendsen, overleden op 1 juli 183914 jr, overleden Rapenburg H 39. (CzOG nr. 69) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-039Suffridus Weghuis62 jbinnenvader rooms armhuisHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
H-039Janke Johannes van der Velde71 jbinnenmoeder rooms armhuisHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
H-039Jarig Dijkstra71 jMakkumm, rooms katholiek, weduwnaar
H-039Johanna Meyer78 jFranekerv, rooms katholiek, weduwe
H-039Henke Kleihuis74 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-039Marijke Burggraaf57 jHarlingenv, rooms katholiek, weduwe
H-039Rinkje Hastra48 jJensumv, rooms katholiek, ongehuwd
H-039Akke Rootje31 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-039Marijke Wiersma47 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-039Albert van der Ploeg32 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-039Hendrik Weghuis60 jHarlingenm, rooms katholiek, weduwnaar
H-039Klaas de Vries27 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-039Andries Bandsma19 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-039Jacobus Kerkhoven17 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-039Harmanus Klompe22 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-039Pieter Kok17 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-039Harmanus Kok16 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-039Johannes Bandsma11 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-039Bernardus Beerendsen8 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-039Grada Beerendsen6 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-040Bernardus Kleisma52 jscheepstimmermanDokkumm, protestant, gehuwd
H-040Cristyna de Vries50 jWageningenv, protestant, gehuwd
H-040Johannes Kleisma16 jLeeuwardenm, protestant, ongehuwd
H-040Trijntie Kleisma23 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
H-040Antie Kleisma20 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
H-041Abe Posthuma35 jweverHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
H-041Henderika Volbrink44 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
H-041Grietje Posthuma7 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-039Rapenburg 4Klaas Everts de Vries, overleden op 4 januari 184023 jr, overleden Rapenburg H 39, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 53) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-039Rapenburg 4Johannes Fok, overleden op 5 februari 184078 jr, overleden Rapenburg H 39, weduwnaar. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 12) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 185 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-039Rapenburg 4Hendrik Benning, overleden op 26 juli 184064 jr, geboren Solsbergen, overleden Rapenburg H 39, weduwnaar, vader van Fredrik, kleermaker, Ida (vrouw van Jacobus Cornelius Rooswinkel, letterzetter/boekdrukkersknecht) en Pieter Hendriks Benning, schoenmakersbaas (hebben boedel gerepudieerd). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-039Rapenburg 4Hinke Gerrits Kleihuis, overleden op 2 augustus 184075 jr, overleden armenhuis H 39, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 36) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-041Rapenburg 8Sino Vink, overleden op 28 mei 18414 jr, overleden Rapenburg H 41. (CzOG nr. 77) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-039Rapenburg 4Aaltje Antoons Knipper, overleden op 21 maart 1844(Certificaat van onvermogen), 57 jr, overleden Rapenburg H 39, weduwe, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-040Rapenburg 6Hiltje Leertouwer, overleden op 15 december 1847(Certificaat van onvermogen), 56 jr, geboren Drachten, overleden Rapenburg H 40, gehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-039Rapenburg 4Geeske Martens Osinga, overleden op 2 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 63 jr, geboren Sneek 23/6/1785, overleden Achter de Kerk H 39, weduwe, 4 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 861 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-041Rapenburg 8Katharina Smal, overleden op 19 januari 184833 jr (geboren 25/5/1814), overleden Rapenburg H 41, vrouw van Pieter Fedriks Boomsma, houtvlotter, moeder van minderjarige Frederik, Hendrik en Gielis Pieters Boomsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-039Rapenburg 4Janke Johannes van der Velde... 285, wijk H-001; oud 71 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, binnenmoeder rooms armhuis, wijk H-039; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-040Rapenburg 6Akke van der Vijver/Voriengeb 1797 Franeker, ovl 24 nov 1856 HRL, huwt met Sjoerd Pieters vd Meulen, dv Jan V, en Sijtske ... ; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk A-211, wijk H-040


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-040Rapenburg 6Hartman Bangmageb 1795 prov, N.H., pottebakker, verbleef tijdelijk te HRL, na 1860/1880 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-211, wijk H-040, bev.reg. HRL 1860-1880


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-040Rapenburg 6Jacob(Us) van Germengeb 1771 HRL, ovl 12 apr 1851 HRL, huwt met Geertruida Schonenberg, Rooms Katholiek, wafelbakker in 1851; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk H-040


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-040Rapenburg 6Sjoerd van der Meulengeb 29 mrt 1801 Sloten, ovl 24 nov 1860 HRL, huwt met Akke vd Vorien/Vijver, houtvlotter in 1851, N.H., zv Pieter vdM, en Antje ... ; BS geb en ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-211, wijk H-040


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-041Rapenburg 8Liefke Douwes Douwma... dv Douwe Jans D, en Grietje Sijes (de Vries); BS huw 1826, bev.reg. HRL 1851 wijk A-171, wijk G-353, wijk H-041, 188, 207, wijk H-227, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-042Rapenburg 10Hinke Posthuma... huw 1832, ovl 1830, huw 1832, ovl 1834, huw 1837, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-308, wijk H-002, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-042Rapenburg 10Jacob Plekkergeb okt 1800 Midlum, ovl 11 aug 1859 HRL, huwt met Klaaske Annes Kingma, melktapper in 1849, koemelker in 1851, N.H., zv Job P, en Jaaike ... ; BS ovl 1849, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk B-168, wijk H-042


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-042Rapenburg 10Marten Jelles Hibma... Kerk HRL 1805, BS huw 1827, huw 1829, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-272, wijk G-267, 272, 295, wijk H-042, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-042Rapenburg 10Monse Jacobs Weyer... 1858, zv Jacob W, en Simontje Monses; BS huw 1827, huw 1837, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-308, wijk H-042; oud 37 jaar, geb Almenum (!) en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-301; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-288Rapenburg 6Djoe Folkerts Bijlsmageb 10 apr 1808 Strobos, huwt met Cornelis Zijlstra, N.H., Vst 10 mei 1859 uit Ureterp, A nov 1862 Stroobos; bev.reg. HRL 1851 supp wijk H-288, bev.reg. HRL 1860-80


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-288Rapenburg 6Jeltje Nauta... dv Paulus N, en Antie Leenderts; BS huw 1875, ovl 1884, ovl 1899, bev.reg. HRL 1851 wijk A-063 supp wijk H-288, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1810Rapenburg H-041wed. Jan Dirks Dijkstrawoonhuis
Sectie A nr. 1812Rapenburg H-040Jacobus Cornelis Rooswinkelwoonhuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-039Rapenburg 4Johannes Jans Schoenmaker... m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1872 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50049 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 51 en 57 van 3 apr 1872
adressoortbedraggebruik
H-039Rapenburg 8provisionele en finale toewijzingfl. 572huis H-041
 
verkoperDirk Jans Dijkstra
koperAnne Reinders Blijstra


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 29 mrt 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
H-041Rapenburg 8Een huis met wagenhuis op Rapenburg. Provisioneel verkocht op 3 apr 1872 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van donderdag 12 apr 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
H-041Rapenburg 8Een huis met wagenhuis op Rapenburg. Finaal verkocht op 17 apr 1872 in de Korenbeurs door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 465.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1810Rapenburg H-051Anne Reinders Blijstrapakhuis en woonhuis
Sectie A nr. 1812Rapenburg H-052Jacobus Cornelis Rooswinkelwoonhuis


1881 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 30 dec 1881
vermeld alsgeschat adresbericht
H-040Rapenburg 6Een huis met loods of woning, benevens uitgestrekt erf en vrije steeg c.a. op Rapenburg. Finaal verkocht op 30 dec 1881 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 759.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 0Rapenburg 4 (H-053)R.C. Armvoogdijwoonhuis


1915 - schoolgeld
vermeld adresnaam
Rapenburg 4Jan Spoelstra


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Rapenburg 4 Jan Spoelstratimmerknechtf. 800f. 900
Rapenburg 6 Jan de Haancontrol. poetser gasfabriekf. 600f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rapenburg 4J. Spoelstratimmerman
Rapenburg 6J. de Haanpoetser gasfabriek
Rapenburg 8H. v/d Veenwerkman gemeente reiniging


1946 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-29505
Rapenburg 4Leonardus A. Spoelstra


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
RapenburgL.A. Spoelstra640Aann.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
RapenburgL.A. Spoelstra640Aann.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
RapenburgL.A. Spoelstra640Aann.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Rapenburg 4H.J. (Hendrikus) Schakenbos
  terug