Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Brouwersstraat 28
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Brouwersstraat 284-035 4-036 F-024F-028
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 814-035 4-037 F-ongF-ong
 huisnummer lager  Zuiderhaven 834-035 4-037 F-023F-027


Naastliggers vanBrouwersstraat 28
ten oostende Brouwersstraat
ten zuidenZuiderhaven 83
ten westenZuiderhaven 79
ten noordenBrouwersstraat 26


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Brouwersstraat 28, Harlingen


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0265v van 20 dec 1656 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 28Brouwersstraat WZ [staat: bij de oude Kimswerderpijp]455‑05‑00 GG1/2 huis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurder voor 1 jaarIede Hylckes oud commandeur44‑00‑00 GG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende weduwe van Obbe Hansen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenYbeltie Broers
verkoper q.q.Claes Juriens Fontein, ter sterking van
verkoperClaeske Jans voor haar kinderen, erfgenamen van 1/2, weduwe van
verkoperwijlen Huybert Sents
verkoper q.q.oud burgerhopman Hoyte Hoytes, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Jan Reiners, geauthoriseerde curatoren overzeilmaker
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Anskes erfgenaam van 1/2
verkoperwijlen Lijsbeth Sents
erflaterwijlen oude burgemeester Sent Huyberts
erflaterwijlen Maeycke Warners


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0265v van 20 dec 1656 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Obbe Hansen


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0104v van 3 jan 1657 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 28Brouwersstraat WZ [staat: bij de Kimswerderpijp]455‑05‑00 GG1/2 huis
koperRemmert Willems c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurderYede Hylckes oud commandeur44‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Obbe Hansen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenYebeltie Broers
verkoperde erfgenamen van wijlen Maycke Warners, weduwe van
verkoperwijlen Sent Huyberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRemmert Willems koopt 1/2 huis wz. bij de oude Kimswerderpijp. Ten Z. wd. Obbe Hansen, ten N. Ybeltje Broers. Het huis wordt bewoond door de oud-commandeur Yde Hylckes. Gekocht van erven Maycke Warners? wv oud-burgemeester Sent Huyberts, voor 45 gg.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0104v van 3 jan 1657 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Obbe Hansen


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0016ra van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJarich Minnema


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0021ra van 3 nov 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenIppe Juckema bode Admiraliteit in Friesland


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0035r van 22 jan 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Huibert Zent


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0242v van 12 nov 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0245r van 26 nov 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 28Brouwersstraat WZ [staat: bij de oude Kimswerderpijp]550‑00‑00 CG1/2 huis
koperAllert Claessen, gehuwd metmr. bakker
koperSaepke Sibles
verpachter grondde stad Harlingen5‑12‑00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenhet huis van Claes Freerx
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van Douwe Hilles
verkoperClaeske Jans, weduwe van
verkoperwijlen Huybert Sents
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAllert Claessen, mr. bakker x Saepke Sibbles kopen 1/2 huis wz. Oude Kimserderpijp. De andere 1/2 behoort hen al toe. Ten O. straat en diept, ten Z. Claes Freerx [Braam?], ten N. wd. Douwe Hilles. Grondpacht 4 cg aan de Stad. Gekocht van Claeske Jans wv Huybert Sents, voor 550 cg.


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0245r van 26 nov 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Claes Freerx


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0194r van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaes Allerts c.u.


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0202r van 21 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 28Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht bij de Kimswerderpijp]634‑10‑00 GGhuis en bakkerij
koperClaes Allerts, gehuwd metbakker
koperJancke Cornelis
bewonerAllert Clasen c.u.bakker
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Cornelis Minses
naastligger ten westenoud burgerkolonel Theotardus Sloterdijk koopman
naastligger ten noordenBroer Jansen mr. brouwer
naastligger ten noordenhet huis gekocht door Meye Lolkes
verkoper q.q.Reinder Clasen Fontein, gecommitteerde crediteurkoopman
verkoper q.q.Gerrit Theunis Heslinga, gecommitteerde crediteuren vankoopman
verkoperde geabandonneerde boedel van Allert Clasen c.u.mr. bakker


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0202r van 21 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Cornelis Minses


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-035Brouwersstraat 28huis
eigenaarwed. Claes Allerts
gebruikerwed. Claes Allerts
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑08‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0303v van 10 okt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 28Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht bij de Kimswerderpijp]860‑00‑00 CGhuis
koperburgervaandrig Theodorus Binsonides c.u.mr. bakker
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenBacker, als erfgenaam van zijn vadersecretaris
naastligger ten zuidenwijlen Cornelis Minses
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgerhopman Sloterdijk
naastligger ten noordenBroer Jans Brouwer
naastligger ten noordenMeje Lolkes
verkoperJanke Cornelis, gehuwd met
verkoperWouter Jetses


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0303v van 10 okt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBacker, als erfgenaam van zijn vadersecretaris
naastligger ten zuidenwijlen Cornelis Minses


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-035Brouwersstraat 28huis
eigenaarTheodorus Bensonides
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑08‑00 CG
opmerkingbetaeld aen den executeur
aansl. huurw. voldaan‑‑


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0105r van 9 mrt 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 28Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht bij de Kimswerderpijp]800‑00‑00 CGhuis en bakhuis
koperEelke Jans Menolda cum curatoribus
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
toehaakvijf zilveren lepels van ieder 5-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Cornelis Minses
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgerkolonel Tjeerd Sloterdijk
naastligger ten noordenBroer Jansen c.s.
verkoperTheodorus Binsonides c.u.mr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelke Jans Menalda cum curatoribus gesterkt koopt een huis zonder de bakkersgereedschappen, op de Brouwersgracht omtrent de Kimswerderpijp. Ten O. de straat, ten Z. erven Cornelis Minses, ten W. erven kolonel Tjeerd Sloterdijk, ten N. Broer Jansen c.s. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van mr. bakker Theodorus Binsonides c.u. vor 800 CG en vijf zilveren lepels van ieder 5 CG.


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0105r van 9 mrt 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Cornelis Minses


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0114r van 7 sep 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Backer secretaris


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0223r van 18 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 28Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]850‑00‑00 CGhuis en losse goederen
koperPoppe Dirx mr. bakker
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenoud secretaris Backer
naastligger ten westenArjen Teunis koopman
naastligger ten noordende weduwe van Broer Jansen
verkoperEeke Jansen Menolda


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0223r van 18 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenoud secretaris Backer


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-035Brouwersstraat 28huis
eigenaarPoppe Dirks
gebruikerPoppe Dirks
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑13‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0278v van 22 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 83Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht hoek naast de Kimswerderpijp]750‑00‑00 CGhuis en koolstek
koperFroukjen Clases Braem, gehuwd met
koperHarmanus Portier koopman
huurderde weduwe van wijlen Jan Meyes 63‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht en Kimswerderpijp]
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenArjen Teunis Block
naastligger ten noordenEecke Jans mr. bakker
verkoperRomulus de Backer J.U.D.oud secretaris van Barradeel en Franeker


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0278v van 22 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 83, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArjen Teunis Block
naastligger ten noordenEecke Jans mr. bakker


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0278v van 22 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 83, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArjen Teunis Block
naastligger ten noordenEecke Jans mr. bakker


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0294r van 8 dec 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPoppe Dirks mr. bakker


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0361v van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 83Zuiderhaven NZ bij de Kimswerderpijp [staat: Brouwersgracht]950‑00‑00 CGhuis
koperThomas Jansen, gehuwd metdamastwever
koperTrijntje Douwes
huurder bovenThomas Jansen damastwever42‑00‑00 CG
huurder bovenTrijntje Douwes
huurder benedenClaes Gerrits c.u.
verkoperFroukjen Claeses Braam, gehuwd met
verkoperHarmanus Portierkoopman


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0006v van 8 apr 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 83Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht] achter de kopers, naast de verkopers200‑00‑00 CGkeuken
koperEeke Jansen, gehuwd metmr. bakker
koperAntie Poppes
verpachter grondde stad Harlingen0‑00‑00 CG
verkoperburgervaandrig Thomas Jansen, gehuwd metmr. damastwever
verkoperTrijntie Douwes


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0235r van 27 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet koolstek van Harm. Portier koopman


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0048r van 12 jun 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 81Zuiderhaven NZ400‑00‑00 CGkoolstek
koperEke Jans Menolda, gehuwd metmr. bakker
koperAntie Poppes
naastligger ten oostenEke Jans Menolda c.u.mr. bakker
naastligger ten oostenburgerhopman Meyer
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenPieter Gelinda koopman
naastligger ten noordenPieter Gelinda koopman
naastligger ten noordenEke Jans Menolda c.u.mr. bakker
verkoperFroukjen Clases Braem, gehuwd met
verkoperHarmanus Portierzoutzieder en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEke Jans Menalda, mr. bakker x Antie Poppes koopt een koolstek c.a. nz. Zuiderhaven. Ten O. de koper en de hopman Meyer, ten Z. de straat en haven, ten W. Pieter Gelinde, ten N. Pieter Gelinde en de koper. Gekocht van Froukje Claeses Braam x zoutzieder Harmanus Portier, voor 400 cg.


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0048r van 12 jun 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 81, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEke Jans Menolda c.u.mr. bakker
naastligger ten oostenburgerhopman Meyer
naastligger ten noordenPieter Gelinda koopman
naastligger ten noordenEke Jans Menolda c.u.mr. bakker


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0048r van 12 jun 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 81, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEke Jans Menolda c.u.mr. bakker
naastligger ten oostenburgerhopman Meyer
naastligger ten noordenPieter Gelinda koopman
naastligger ten noordenEke Jans Menolda c.u.mr. bakker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-035Brouwersstraat 28huis
eigenaarTomas Jansen
gebruikerTomas Jansen
huurwaarde45‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑10‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-035Brouwersstraat 28kamer
eigenaarEke Jans
gebruikerTettie Taekes
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-035Brouwersstraat 28koolstek
eigenaarHarmanus Portier
gebruikerHarmanus Portier
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-035 Brouwersstraat 28Teunis Jansen, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 CG0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-035Brouwersstraat 28huis
eigenaarThomas Jansen
gebruikerThomas Jansen cum soc.
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑01‑12 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-035Brouwersstraat 28kamer
eigenaarEeke Jans
gebruikerEeke Jans
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-035Brouwersstraat 28koolstek
eigenaarEeke Jans
gebruikerEeke Jans
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑12‑12 CG


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0029r van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEeke Jans Menalda


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0038v van 14 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEeke Jans Menalda


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0192v van 10 apr 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEeke Jans Menalda


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0152v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEke Menalda koopman


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0164v van 26 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEke Jans Menalda


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0118v van 22 mrt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPoppe Menalda


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-035Brouwersstraat 28huis
eigenaarwd. Poppe Menalda
gebruikerwd. Poppe Menalda
huurwaarde55‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑14‑08 CG
af: sint jacobi schatti7 0 0


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0262v van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 28Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht bij de Kimswerderpijp]3000‑00‑00 CGhuis en bakkerij
kopermeerderjarige jongeman Ahasuerus Oosterbaan
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidende weduwe van de Haas
naastligger ten westende heer V. van der Plaats
naastligger ten noordende weduwe van Poppe Menalda koopman
verkoperFoekjen Kuyper, weduwe van
verkoperwijlen Poppe Menaldakoopman


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0262v van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van de Haas


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-035Brouwersstraat 28huis
eigenaarwd. Poppe Menalda
gebruikerwd. Poppe Menalda
huurwaarde44‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG
grondpacht04‑00‑00 CG
aanslag grondpacht01‑00‑00 CG
grondpacht aan de stad Harlingen


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0311r van 14 feb 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 83Zuiderhaven NZ hoek Brouwersgragt650‑26‑00 GGhuis
koperJan Vettevogel, samen metkoopman
koperWytse Vettevogel koopman
huurderGeert Roelofs
huurder benedenwoning of kelderJan van Hoven
naastligger ten oostenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenvrouw Althuisius
naastligger ten noordenvrouw Althuisius
verkoper van 1/3Govert Albartus de Haasmr. bakker
verkoper q.q.Hotze Romkes Binksma, administratorkoopman
verkoper q.q.Albert Wimes Bakker, administratorkoopman
verkoper van 1/3Albertus Simons de Haas, nagelaten zoontie van
verkoperwijlen Simons de Haas
verkoper q.q.Hotze Romkes Binksma, administratorkoopman
verkoper q.q.Albert Wimes Bakker, administratorkoopman
verkoper van 1/3Antie Thomas de Haas, dochtertje van
verkoperThomas de Haas, zoon van
erflaterwijlen Antje Tomas Meyer, weduwe van
erflaterwijlen Albertus de Haas
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan- en Wytze Vettevogel kopen een huis en erf nz. Zuiderhaven, hoek Brouwersgracht, met ten N. vrouw Althuisius. Het is verhuurd aan Geert Roelofs, en de kelder aan Jan van Hoven? Gekocht van de administrateurs over de goederen van het nagelaten zoontje van wl. Simon de Haas en het dochtertje van wl. Thomas de Haas, hun aanbeerfd van hun wl. grootmoeder Antie Tomas Meyer wv Albertus de Haas, voor 650 gg.


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0311r van 14 feb 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 83, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvrouw Althuisius
naastligger ten noordenvrouw Althuisius


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0311r van 14 feb 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 83, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvrouw Althuisius
naastligger ten noordenvrouw Althuisius


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0230v van 17 apr 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Poppe Menalda
naastligger ten oostende weduwe van A. Oosterbaan


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-026, pag. 52Brouwersstraat 28L Spannenburg


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0191r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Poppe Menalda
naastligger ten oostenJan Jeltes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-036, pag. 77Brouwersstraat 28A Oosterbaan wed4‑00‑00 CG


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-023Zuiderhaven 83Frans Andries de Boer... 1810 HRL, huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1816, ovl 1829; gebruiker van wijk F-023, sjouwer, medegebruiker Lieuwe M. vd Veer, schoenmaker; eigenaar is J.W. Vettevogel erven, kantoor van ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-023Zuiderhaven 83Jan Wytses Vettevogel... 1814. (GAH204); id. van wijk E-194; gebruiker Anne Lenige, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk F-023; gebruikers Lieuwe M. vd Veer, schoenmaker, Frans Andries de Boer, sjouwer, kantoor van Stadsbelastingen, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-023Zuiderhaven 83Lieuwe Minnes van der Veer... vdV, en Hielkje Lieuwes; BS huw 1812, huw 1817, huw 1818, huw 1820, ovl 1835, ovl 1847; gebruiker wijk F-023, schoenmaker; medegebruiker Frans Andries de Boer, sjouwer, kantoor der Stadsbelastingen; eigenaar J.W. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-024Brouwersstraat 28Ahasuerus Oosterbaan... eed af in handen van pres. burg. Binksma, op wo. 9 apr 1788. (burgerboek); wed. S.O. eigenaar van wijk F-024; gebruiker Jan J. Hilverda, bakker, 1814 (GAH204); weesvoogden bet f. 42:0:0 aan de rentmeester van het ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-024Brouwersstraat 28Jan Jeltes Hilverda... inkomen 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-024Brouwersstraat 28Swerus Oosterbaan wedJan J Hilverda bakker
F-023Zuiderhaven 83Jan W Vettevogel erven kantoor van stadsbelastingen
F-023Zuiderhaven 83Jan W Vettevogel ervenLieuwe M van der Veer schoenmaker
F-023Zuiderhaven 83Jan W Vettevogel ervenFrans Andries de Boer sjouwer


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 183 en 184 van 13 aug 1814
adressoortbedraggebruik
F-024Zuiderhaven 83provisionele en finale toewijzing(2) huis noordzijde Zuiderhaven F-023
 
verkoperAkke Jans Vettevogel (weduwe van)
verkoperwijlen Laas Spannenburg
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
erflaterwijlen Jan Wytzes Vettevogel (gehuwd met)
erflaterGeertje Norel
koperJacob Jans Vettevogel


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 36 van 16 mrt 1815
adressoortbedraggebruik
F-023Zuiderhaven 83koopaktefl. 400huis aan de noordzijde van de Zuiderhaven F-023
 
verkoperAkke Jans Vettevogel
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoper en koperJacob Jans Vettevogel


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 260 van 30 dec 1815
adressoortbedraggebruik
F-023Brouwersstraat 28koopaktefl. 2000huis en bakkerij op de Brouwersgracht F-024
 
verkoperJacobus Asuerus Oosterbaan
koperJan Jeltes Hilverda


1818 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 67 en 88 van 25 mrt 1818
adressoortbedraggebruik
F-024Zuiderhaven 83provisionele en finale toewijzingfl. 660huis de Koolhaler F-023
 
verkoperAlbertus Rasschen
koperJan Jeltes Holwerda


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1556Brouwersstraat 28Jan Jeltes HilwerdabakkerHarlingenhuis en erf (186 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1557Zuiderhaven 83Jan Jeltes HilwerdabakkerHarlingenhuis en erf (110 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zuiderhaven 81 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-023Zuiderhaven 83Botje Harmens Steinfort... BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk C-147; oud 58 jaar, geb Oosterbierum en wonende te HRL. 1839, wijk F-023; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-024Brouwersstraat 28Oeke Oosterwerfgeb 1793 Prov, N.H., A 13 apr 1858 Marssum; bev.reg. HRL 1851 wijk F-024-25; oud 46 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk F-024; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-024Brouwersstraat 28Rinske Lases Spannenburg... dv Laas S, en Geertje Osinga; huw Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1812, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-024, F-027, wijk G-051, regattdv 1826-93; ged 12 nov 1780 Grote Kerk HRL, dv Laas T. Spannenburg en Geertje ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-023ZuiderhavenBotje N Steinfort58 jgeenOosterbierumv, protestant, weduwe
F-023ZuiderhavenFrouwkje van der Zee37 jWorkumv, protestant, ongehuwd
F-024BrouwersgragtJan Jeltes Hilwerda79 jgeenAchlumm, protestant, weduwnaar
F-024BrouwersgragtJan Jans Hilwerda43 jbakkerHarlingenm, protestant, weduwnaar
F-024BrouwersgragtMarijke Hilwerda20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-024BrouwersgragtWopkje Hilwerda18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-024BrouwersgragtJanna Hilwerda13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-024BrouwersgragtOcke D Oosterwerf46 jSneekv, protestant, weduwe
F-024BrouwersgragtHendrikus Eerdmans21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-024BrouwersgragtRagelina van Bruggen22 jGroningenv, protestant, ongehuwd


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zuiderhaven 81 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - personele belasting
vermeld alsadresnaamgrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 1557Zuiderhaven 83jan jeltes hilwerda100 gl.5.00 gl.10.000 gl.7.00 gl.5.00 gl.


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zuiderhaven 81 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 71 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-024Brouwersstraat 28Jan Jeltes Hilwerda, overleden op 27 juli 184281 jr, geboren Achlum, overleden Brouwersgracht F 24, weduwnaar, vader van Jan Jans Hilwerda, mr. bakker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 328 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-023Zuiderhaven 83Okke Jacobs Bijlsma, overleden op 28 oktober 184674 jr, geboren Koudum 30/1/1772, koopman, overleden buitenwijk F 23, wednr. Ymkje Wabes Westra, man van enkele uren na hem overleden Rigtje Willems Meyer (lijfrente fl. 500,-/jaar: geen kinderen uit dit huwelijk: zie ook 7017/422), vader van wijlen Jeltje (vrouw van Symon Sytses Beidschat, koopman, moeder van minderjarige Okke, Jeltje, Pietje, Jacob, Ymkje en Froukje Simons Beidschat) en Jacob Okkes Bijlsma, idem (uit 1e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 422 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-023Zuiderhaven 83Richtje Willems, overleden op 28 oktober 184674 jr, geboren Makkum 29/4/1772, overleden buitenwijk F 23, laatst wed. Okke Jacobs Bijlsma (zie memorie 7017/328), moeder van Willem, schipper en Grietje W. Schoonhoven (vrouw van Pieter Wyga, bakker). Bijgevoegd is suppletoire memorie 7017/611 (aanvulling van onroerend goed). (in akte 7017/328 met familienaam 'Meyer') Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zuiderhaven 81 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-023Zuiderhaven 83Froukje van der Zee... ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk E-207, wijk F-251; oud 37 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk F-023; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-024Brouwersstraat 28Jan Jans Hilwerda... 1859, zv Jan Jeltes H, en Marijke Jans Baggelaar; BS huw 1818, ovl 1831, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-024, 25, supp wijk C-249; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-024; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-024Brouwersstraat 28Meile van der Plaats... Toussaint; BS huw 1811, huw 1817, huw 1819, huw 1822, huw 1836, ovl 1873, bev r HRL 1851 wijk C-066, wijk F-024, wijk H-028, regattdv1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk C-062, boekverkoper, 1814. (GAH204); oud 52 ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-024Brouwersstraat 28Oeke Johannes van der Werf... Doedes Boersma; BS huw 1819, ovl 1848, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk C-183, 98, wijk E-255, wijk F-024, wijk G-002; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-052; VT1839; geb 14 jul 1797, ged 3 sep 1797 ... (alles)


1856 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 14 nov 1856
vermeld alsgeschat adresbericht
F-023Zuiderhaven 83Heerenhuizinge c.a. op de hoek der Zuiderhaven en Brouwersgracht. Finaal verkocht op 26 nov 1856 in de Makkumerwagen bij Beidschat door notaris Goslings en mr. Schot. Waarop geboden is f. 1701.


1856 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 14 nov 1856
vermeld alsgeschat adresbericht
F-024Brouwersstraat 28Uitmuntende en welbeklante bakkerij, met prompte huizinge en verdere annexen Brouwersgracht. Finaal verkocht op 26 nov 1856 in de Makkumerwagen bij Beidschat door notaris Goslings en mr. Schot. Waarop geboden is f. 2810.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1556Brouwersgracht F-024Jelle H. Viersenwoonhuis
Sectie A nr. 1557Zuiderhaven F-023Nutte Hoedemakerwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1557Zuiderhaven F-027Jan Hoedemakerwoonhuis
Sectie A nr. 1556Gedempte Brouwersgracht F-028Douwe C. Boersmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4401Brouwersstraat 28 (F-028)Douwe C. Boersmawoonhuis
Sectie A nr. 4402Zuiderhaven 81 (F-027)Jan Hoedemakerwoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Zuiderhaven 81G. Ouendagjongens: 0, meisjes: 4
vrouwen: 0
modiste


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Brouwersstraat 28 Jelle van der Veenbroodbakkerf. 1700f. 1700
Brouwersstraat 28 Roelof Boercand. notarisf. 1300f. 1400
Zuiderhaven 81 Albert J. Prinsmachinistf. 1200f. 1100
Zuiderhaven 81 Johanna Prinsonderwijzeresf. 800f. 1000


1925 - advertentiebron: Gids voor Harlingen (Ferwerda, dr. S.)
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 28, HarlingenBrouwersstraat 28J. van der VeenVooruitgang, n.v. bakkerij debakkerij, depot van


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Brouwerstraat 28J. v/d Veenbroodbakker
Zuiderhaven 81A. Heeresklerk rijksbelastingen
Zuiderhaven 81amej. G. Ouendagcostuumnaaister


1932 - advertentiebron: Winter Programma 1932-1933, Instituut voor arbeiders-ontwikkeling afdeeling Harlingen
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 83, HarlingenZuiderhaven 83P. Wassenaarrijwielen, -reparaties, autoverhuur


1932 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1992
adresgegevens
Zuiderhaven 83jul: Nieuwe autogarage in gebruik genomen hoek Zuiderhaven-Brouwerstraat, eigenaar P. Wassenaar


1933 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-18562
Zuiderhaven 83Jan Dotinga


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 81, HarlingenZuiderhaven 81A. Mobachschildersbedrijf


1934 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-19811
Zuiderhaven 83Aart Advocaat


1935 - advertentiebron: Gids voor Harlingen, VVV Harlingen
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 83, HarlingenZuiderhaven 83P. Wassenaargarage, reparatie-inrichting, taxi-verhuur


1935 - advertentiebron: Gids voor Harlingen, VVV Harlingen
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 81, HarlingenZuiderhaven 81A. Mobachschildersbedrijf, glas en verfwaren


1935 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-21276
Zuiderhaven 83Pieter Wassenaar


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 81A. Mobach286Schildersbedr., glas en verfw.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 81A. Mobach953Schildersbedr., glas en verfw.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenA. Mobach953Schildersbedr., glas en verfw.


1949 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-4849
Zuiderhaven 83Firma Gebroeders van der Meer


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenA. Mobach953Schildersbedr., glas en verfw.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenGarage W. Molenaar543
ZuiderhavenA. Mobach953Schildersbedr., glas en verfw.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenGarage W. Molenaar543
ZuiderhavenA. Mobach953Schildersbedr., glas en verfw.


1955 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zuiderhaven 81, HarlingenZuiderhaven 81A. Mobachglas-, verfhandel en schildersbedrijf


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Brouwersstraat 28B. (Berend) Beimers
Zuiderhaven 81A. (Age) Mobach


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Brouwersstraat 28rijksmonument 20331
Zuiderhaven 83rijksmonument 20788


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 7325Brouwersstraat 28
  terug