Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 58
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   Schritsen 584-018 4-019 F-039F-042


Naastliggers vanSchritsen 58
ten oostende Schritsen
ten westende Schritsen
ten noordende Schritsen


aangrenzende stegen
adresheeft
Schritsen 58naamloze steeg ten westen


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0056v van 12 jan 1617 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenYeme Jans


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0118r van 22 feb 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 58Schritsen414‑07‑00 GGhuis en erf daer Maestricht uytsteeckt
koperCarstiaen Coenraats, gehuwd met Maastricht
koperEdgie Freercx
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenGreolt Claesen
naastligger ten zuidende tuin van Goris de Coker
naastligger ten westensteeg half in eigendom
naastligger ten westenJan Broers pottenbakker
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperEnne Jansen, gehuwd met
verkoperFrouck Rintses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCarstiaen Coenraats x Edgie Freercx kopen een huis en erf daer Maestricht uytsteeckt op de Schritsen, strekkende zuidwaards tot de tuin van Goris [Joris] de Coker. Ten O. Greolt Claes, ten W. pottenbakker Jan Broers. Eigendom en onderhoud van de halve steeg ten westen. Grondpacht 2 CG aan de Stad. Gekocht van Enne Jans x Frouck Rintses, voor 440 GG.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0170v van 13 mrt 1619 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenChristoffel leertouwer


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0147r van 26 nov 1626 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 58achterAan het zuideinde van opgemeld hof920‑00‑00 CGdwarskamer en weefwinkel
koperHuybert Claes, gehuwd metkoopman
koperMartyen Pieters
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Digna Pieters, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Joris Jelis de Koker, en
verkoper van 1/12Gillis Joris de Koker, en
verkoper van 1/12Magdalena Joris de Koker, gehuwd met
verkoper van 1/12Christiaen Jacobs, en
verkoper van 4/12de curator over de vier onmondige weeskinderen van Digna Pieters, weduwe van
verkoper van 4/12wijlen Joris Jelis de Koker


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0147r van 26 nov 1626 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 58achterTen zuiden van voormelde dwarskamer en weefwinkel920‑00‑00 CGledige plaats, strekkende zuidwaarts tot aan de haven aldaar
koperHuybert Claes, gehuwd metkoopman
koperMartyen Pieters
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenPiter Jacobs
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenOenne Wybes
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Digna Pieters, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Joris Jelis de Koker, en
verkoper van 1/12Gillis Joris de Koker, en
verkoper van 1/12Magdalena Joris de Koker, gehuwd met
verkoper van 1/12Christiaen Jacobs, en
verkoper van 4/12de curator over de vier onmondige weeskinderen van Digna Pieters, weduwe van
verkoper van 4/12wijlen Joris Jelis de Koker


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0147r van 26 nov 1626 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 58achterSchritsen ZZ920‑00‑00 CGhof en tuin met bomen, planten en staketting en steeg naar de Schritsen
koperHuybert Claes, gehuwd metkoopman
koperMartyen Pieters
naastligger ten oostende kamer van Jan Douwes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhuis en plaats van Jan Broers
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Digna Pieters, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Joris Jelis de Koker, en
verkoper van 1/12Gillis Joris de Koker, en
verkoper van 1/12Magdalena Joris de Koker, gehuwd met
verkoper van 1/12Christiaen Jacobs, en
verkoper van 4/12de curator over de vier onmondige weeskinderen van Digna Pieters, weduwe van
verkoper van 4/12wijlen Joris Jelis de Koker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHuybert Claes, koopman x Martyen Pieters kopen een hof en tuin zz. Schritsen, met mede-gebruik van de steeg naar de Schritsen. Ten O. Jan Douwes kamers, ten W. Jan Broers. Geen grondpacht. Gekocht van Digna Pieters wv Joris Jelis de Koker voor 1/2, Gyllis Joris de Koker voor 1/12, Magdalena Joris x en gesterkt met Christiaen Jacobs voor 1/12, Pieter Jelis de Koker als oom en curator over de vier onmondige kinderen voor 4/12, voor 920 CG.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0148r van 23 mei 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Feyckes


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0085r van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 56noordoost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Feykes
naastligger ten oostenHubert Claes


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0083r van 14 apr 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 58Schritsen ZZ260‑00‑00 GGhuis en erf
koperSybren Claessen
naastligger ten oostende weduwe van Ulbe Lamberds
naastligger ten zuiden*de staketting van de tuin van Huybert Claessen
naastligger ten westenburgerhopman Aliff Gerryts
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperJacob Feyckes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybren Claesen koopt een huis op de Schritsen, strekkende zuidwaarts tot de tuin van Huybert Claesen. Ten O. wd. Ulbe Lamberds, ten W. hopman Aliff Gerryts. Gekocht van Jacob Feyckes c.u. voor 260 gg.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0076r van 25 jun 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSybren Clasen


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0228r van 12 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 58Schritsen ZZ589‑10‑00 GGhuis en het medegebruik en eigendom van de put en bak, alsmede een vrije uitgang tot de steeg
koperJelte Ruyrdts
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Feddes kaagschipper
naastligger ten zuidende hof van Pytter Huiberts
naastligger ten westenGerrit Aliffs pottenbakker
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Sybrant Clasen


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0038v van 28 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 56zuidoost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReinder Pieters


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0034va van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 56zuidoost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReiner Pieters


1673 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0120v van 2 mrt 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 56zuidoost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReyner Pieters


1673 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0017ra van 8 mrt 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 56zuidoost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReyner Pytters


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0293r van 13 okt 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 56zuidoost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReyner Pyters Perfect


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0144v van 25 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHeere Jansen van Slooten grootschipper
naastligger ten westenJane Jansen van Slooten grootschipper
naastligger ten westenPietie Jansen van Slooten, gehuwd met
naastligger ten westenIsbrandt Pieters grootschipper
naastligger ten westends. Feddo van Sloten predikantMidlum


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-018Schritsen 58huis
eigenaarJoost Auckes
gebruikerDirk Jansen
huurwaarde26‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-018Schritsen 58huis
eigenaarJoost Auckes
huurwaarde26‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑04‑00 CG
opmerkingdoor de executeur ontfangen 4-4-0
opmerkinginsolvent verders


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0039r van 19 feb 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 56noordoost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrije in- en uitgang
naastligger ten oostenhet huis van mede koperse Janke Ruirdts
naastligger ten oostende hof van Tieerd Siverda koopman


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0069v van 19 feb 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 58Schritsen ZZ400‑00‑00 CGhuis
koper door niaarTjeerd Syvarda koopman
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
geniaarde koperwijlen Pyttie Jans van Sloten, weduwe van
geniaarde koperwijlen IJsbrant Pieters
huurderGelske Pieters
naastligger ten oostenJane Jansen
naastligger ten zuidende hof van Syvarda koopman
naastligger ten westenJancke Ruirds
naastligger ten westenFedde Alefs
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperJancke Ruirds, gehuwd met
verkoperFedde Alefs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Siverda koopt, na niaar ratione vicinitatis, een huis zz. Schritsen. Ten O. Jane Jans [van Slooten], ten Z. de hof van de verkoper, ten W. de verkoper, ten N. die straat. Gekocht van Janke Ruurds x Fedde Aleffs, voor 400 cg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-018Schritsen 58huis
eigenaarJoost Aukes
gebruikerJoost Aukes
huurwaarde26‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingIs 1720 insolvent verklaert


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0299r van 15 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 56zuidoost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTjeerd Sjoerds
naastligger ten oostensteeg


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0090v van 20 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJaene Jansen schipper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-018Schritsen 58huis
eigenaarwed. Joost Aukes
gebruikerwed. Joost Aukes
opmerking1720 insolvent verklaart 26-00-00


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0130v van 14 okt 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 56noordoost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTjeerd Syvarda
naastligger ten oostensteeg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0037v van 7 jun 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 56zuidoost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg naar de roomse vergaderplaats


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0031v van 19 jan 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 56zuidoost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud overste over de militie jonker Watse van Camminga Wirdum


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-018Schritsen 58woning
eigenaarJohannes Acama
gebruiker
opmerkingleedigh


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0162r van 1 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Jane Jans van Sloten schipper


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0039v van 31 okt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Jane Jans van Slooten


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0117r van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Jaane Jans


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0098r van 15 jan 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 58Schritsen ZZ750‑00‑00 CGhuis
koperJacob Noordga, gehuwd metkoopman
koperBaukjen Codircq
huurderHendrik Stomp c.u.40‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJacob Noordga koopman
naastligger ten zuidenJacob Noordga koopman
naastligger ten westenTiete Scheltes
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperGeertje Syvarda, weduwe van
verkoperwijlen Jacobus Buitenpost


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0069v van 17 jan 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 56oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Noordga


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0167r van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 58Schritsen ZZ1440‑00‑00 GGhuis en tuin
koper door niaar van 1/2Govert de Keth secretaris van Franekeradeel
koper door niaar van 1/2Evert de Keth vendumeester Admiraliteit
geniaarde koperAntje Pieters, weduwe vandistillateurse
geniaarde koperwijlen Claas Nauta
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
eigenaar en bewonerBaukje Codercq
naastligger ten oostenHeere Sjoerds
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen de weduwe Buitenpost
naastligger ten zuidentuin Rooms Katholieke Kerk
naastligger ten westenTiete Scheltes
naastligger ten westende verkoperse Baukje Codercq
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperBaukje Codercq, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Noordgakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntje Pieters wd. Claas Nauta, distilateurse, koopt een hegt en modern huis zz. Schritsen, met een fraaie tuin daar achter, thans door de verkoperse bewoond. Grondpacht 3 cg aan de Stad. Ten O. Heere Sjoerds, de Carel Visserssteeg en erven wd. Buitenpost, ten Z. de tuin van de Roomsche Catholijke kerk, ten W. Tiete Scheltes en de verkoperse, ten N. de straat en Schritzen. Gekocht van Baukjen Codercq wd. Jacob Noordga, koopman, voor 1440 gg. 14 st.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0174v van 18 apr 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Keth [staat: Deketh]


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-018Schritsen 58woning
eigenaarA. Bierma
gebruiker
opmerkingbeklemd onder no. 29


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0008r van 15 jun 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 58Schritsen ZZ1450‑00‑00 CGhuis, hof en achtererf als pakhuis
koper door niaarJacob Wassenaar, gehuwd metkoopman
koper door niaarSwaantje Tietes Boutsma
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
geniaarde koperHarke Jurjens van der Stok, gehuwd met
geniaarde koperDieuwke Dirks
huurder huis en hofMoses Salamons koopman80‑00‑00 CG
huurder huis en hofBrynne Samuels
huurder achtererf als pakhuisPieter Willems mr. kleermaker10‑00‑00 CG
naastligger ten oostenArend Hendriks
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Buitenpost
naastligger ten zuidende Rooms Katholieke Gemeente: kerk tuin
naastligger ten westenTiete Scheltes
naastligger ten westende verkoper Everhardus de Keth [staat: Deketh]
naastligger ten noordenSchritsen
verkoper q.q.Everhardus de Keth [staat: Deketh], gelastigde vanvendumeester Admiraliteit
verkoperde erfgenamen van wijlen Goverd de Keth [staat: Deketh]secretaris van Franekeradeel


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0266v van 14 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Jacob Wassenaar


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-018Schritsen 58woning
eigenaarA. Bierma
gebruiker
opmerkingbeklemd onder no. 29


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0166v van 7 jul 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Wassenaar


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-019, pag. 51Schritsen 58Cornelis Arjens


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0228v van 19 mrt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 56oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis gekocht door Jacob Gosses c.u.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0231v van 19 mrt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 58Schritsen ZZ wijk F-053180‑00‑00 CGhuis
koperJacob Gosses, gehuwd met
koperAgnietje Christoffels
naastligger ten oostenJacob Wassenaar te Amsterdam
naastligger ten zuidenJacob Wassenaar te Amsterdam
naastligger ten westenDouwe Hansen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperJacob Wassenaar te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Gosses x Agnietje Christoffels koopt een huis zz. Schritsen wijk F-053. Ten O. en Z. de verkoper, ten W. een steeg en Douwe Hansen, ten N. die straat. Gekocht van Jacob Wassenaar te Amsterdam.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0262v van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Gosses


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-019, pag. 75Schritsen 58Laas Spannenburg0‑10‑00 cg


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0117r van 13 jan 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 56oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Gosses c.u.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-039Schritsen 58Arjen Cornelis Bosmamogelijk Cornelis Arjens Bosma ??; eigenaar en gebruiker van wijk F-039, timmerknegt; gebruiker Oege L. Pollema, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-039Schritsen 58Grietje Cornelis... ondertrouw ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-039Schritsen 58Oege Lammerts Pollema... 1814. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Schritsen 58 Foppe C. de Vriesfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-039Schritsen 58Cornelis Arjens Bosma Cornelis Arjens Bosma timmerknegt
F-039Schritsen 58Cornelis Arjens Bosma Oege L Pollema


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 110 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-039Schritsen 58Cornelis Arjens Bosma, overleden op 23 maart 1827Schritsen F 39, vader van Geertje (wed. Yde Bloemsma), naaister en Maria Cornelis Bosma (vrouw van Pieter Kallenborn, houthandelopziener). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1537Schritsen 58wed. Cornelis Arjens BosmaHarlingenhuis en erf (60 m²)


1838 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49031 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 166 van 10 sep 1838
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-039Schritsen 58koopaktefl. 90huis op de Schritsen F-039
 
verkoperMaria Bosma
koperKlaas Douwes de Vries
koperTjamke Gosses Takema
schuldeiserSybren Goris van Smeden


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-039Schritsen 58Klaas Douwes de Vries... ovl 1888, bev.reg. Ha18 51 wijk H-077; oud 33 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk F-039; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-039Schritsen 58Tjamke Tademaoud 34 jaar, geb Menaldum en wonende te HRL. 1839, wijk F-039; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-039BrouwersgragtKlaas de Vries33 jmetzelaarAlmenumm, protestant, gehuwd
F-039BrouwersgragtTjamke Tadema34 jMenaldumv, protestant, gehuwd
F-039BrouwersgragtDouwe de Vries7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-039BrouwersgragtGosse de Vries4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-039BrouwersgragtSijke de Vries2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49033 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 20 van 25 jan 1840
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-039Schritsen 58koopaktefl. 100huis aan de Schritsen F-039
 
verkoperKlaas Douwes de Vries
koperCornelis Hilbrands Ferwerda


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 501 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-039Schritsen 58Hilbrand Sybrands Ferwerda, overleden op 20 oktober 1846bijna 70 jr, geboren Woudsend, overleden Schritzen F 39, gehuwd, vader van Cecilia, Greelt, werkman, Hidde, koopman Amsterdam, Yemkje (vrouw van Arend Daams van der Wal, schoenmaker Makkum) en Obbe Hilbrands Ferwerda, schipper Hoorn. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-039Schritsen 58Jacobus Oosterbaan... werkman in 1851, N.H., zv Ahasverus O, en Boudina Hibma; BS huw 1816, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk F-039, supp wijk G-402; eigenaar en gebruiker van wijk D-029, koekebakker, 1814. (GAH204); oud 50 jaar, geb en ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-039Schritsen 58Petronella Leurs... Oosterbaan, baker in 1851, N.H., dv Nicolaas L, en Berendina Sanders; BS ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk F-039, supp wijk G-402, wijk C-217; oud 51 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-174; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1537Schritsen F-039Simon Pieter Schenkiuswoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1537Schritsen F-042Cornelis Schenkiuswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5118Schritsen 58 (F-053)fa. Hubert Jans (en Co.)kantoor


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Schritsen 58 Marten P. Kwastbierhuishouderf. 800f. 800


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 58K.D. Budingcafehouder


1937 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-23867
Schritsen 58Johannis Jongeboer


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 58T.O. (Tjitse) Smeding
  terug