Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 38
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 383-207 1/33-226 G-191G-036
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 403-207 1/33-225 G-353G-035
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 423-207 3-224 G-352G-034
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 443-207 3-224 G-351G-033
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 463-207 3-224 G-035*G-032


Naastliggers vanHeiligeweg 38
ten oostenGrote Kerkstraat 25
ten zuidende Grote Kerkstraat
ten westende Heiligeweg
ten noordenHeiligeweg 40


aangrenzende stegen
adresheeft
Heiligeweg 46naamloze steeg ten noorden


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0264v van 5 jul 1601 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 38Heiligeweg ZZ [staat: op de hoek van de oude Kerkbrug]00‑00‑00 CGhoekhuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondN. N.
naastligger ten oostenhuis van Folckert Tonys
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verpachter grondde stad Harlingen
crediteur (triumphant)Krijn Gerryts c.u.
verkoper (gesuccumbeerde)Jan Allerts, gehuwd metbakker
verkoper (gesuccumbeerde)Ytzyen Gerryts


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0264v van 5 jul 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0286r van 17 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]0‑00‑00 GGkamer
aanhandelaarAbbe Aenes, gehuwd met
aanhandelaarAnne Daniels
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: wijde steeg]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenTyaerdt Syrcx
verwandelaarSymen Tonys
verwandelaarAnnetgien Martens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbbe Aenes x Anne Daniels kopen een kamer op de Turfhaven. Grondpacht 14 st aan de Stad. Ten Z. een wijde steeg, ten N. Tyaerdt Syircx. Door wandel verkregen van Symen Tonys x Annetgien Martens.


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0509v van 11 mei 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46een_achterHeiligeweg [staat: Turfhaven]70‑00‑00 GGkamer
koperBaucke Sipckes, gehuwd met
koperHaduwe Jurriens
verpachter grondde stad Harlingen1‑12‑00 CG
naastligger ten oostenWatse Gerbens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHessel Gaatses
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJercke Johannis, gehuwd met
verkoperIt Douwes


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0509v van 11 mei 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 46een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHessel Gaatses


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0059r van 1 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 38Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]150‑00‑00 GGkamer
koperTziaert Siercx, gehuwd met
koperLijsbeth Symens
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostende koper Tziaert Siercx
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordende koper Tziaert Siercx
verkoperHessel Gatses, gehuwd metlakenkoper
verkoperRints Jacob Banga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTziaert Sierx x Lijsbeth Symens kopen een kamer oz. Turfhaven. Ten O. en N. de verkoper, ten Z. en W. de straat. Grondpacht 14 st aan de Stad. Gekocht van lakenkoper Hessel Gatses x Rints Jacob Banga, voor 150 GG.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0059r van 1 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende koper Tziaert Siercx


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0106v van 9 mei 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46twee_achterHeiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ in een steeg]169‑00‑00 GGkamer
koperDirck Michiels, gehuwd met
koperAuck Obbes
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSyvert Sipckes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van Tiaert Siercx
verkoperJentie Minses, gehuwd metmetselaar
verkoperAnna Roeliffs


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0257v van 5 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 38Heiligeweg ZZ [staat: Kerkstraat noordwesterhoek recht tegenover Harmen Hoenichmans]0‑00‑00 CGhuis
koper provisioneelN. N.
eerdere eigenaardit is het sterfhuis van wijlen Focke Jorryts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHarmen Hoenichmans
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGriet Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Focke Jorryts
verkoperJorryt Fockes
verkoper q.q.Aleph Jans, voormombersmid
verkoper q.q.Fecke Dircks, voormombers vanhoutkoper
verkoperhet jongste nagelaten weeskind van wijlen Focke Jorryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Griet Jacobs wv Focke Gerryts en Gerryt Fockes voor henzelf, en smid Aleph Jans en houtkoper Focke Dircks als voormombers over het jongste nagelaten weeskind van Focke Gerryts, een huis op de noordooster hoek van de Kerkstraat, recht tegenover Harmen Hoenichmans, waaruit Focke Gerryts versturven is.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0257v van 5 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0265r van 26 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 38Heiligeweg ZZ [staat: Kerkstraat]0‑00‑00 CGhuis
koperFocke Jorryts, gehuwd met
koperGryet Jacobs
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Thoenis Folckerts 0‑14‑00 CG
naastligger ten noordoostende erfgenamen van wijlen Thoenis Folckerts
naastligger ten zuidoostende erfgenamen van wijlen Thoenis Folckerts
naastligger ten zuidwestenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten noordwestenHeiligeweg [staat: straat]
verkoperGerryt Crijns, gehuwd met
verkoperJantyen Wytses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFocke Jorryts x Gryet Jacobs wandelen een huis in de Kerkstraat. Ten NO en ZO erven Thoenis Folckerts, ten ZW en NW de straten. Grondpacht 14 st aan erven Thoenis Folckerts. Door wandeling verkregen van Gerryt Crijns x Jantyen Wytses.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0266v van 26 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vindt je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 38Kerkstraat tegenover Harmen Hoenichmans, op de hoek van de390‑00‑00 GGhuis
koper finaalHebbe Eeues
naastliggerHarmen Hoenichmans
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperhet sterfhuis van wijlen Focke Jorryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild een huis op de hoek van de Kerkstraat [tegen]over Harmen Honichmans waaruit Focke Gerryts versturven is. Provisioneel gekocht door Hebbe Eeues voor 391 gg


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0266v van 26 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0034v van 14 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46een_achterHeiligeweg ZZ in de Kruisstraat [staat: Turfhaven in een steeg]600‑00‑00 GGkamer
koperJenne Minnes, gehuwd mettimmerman
koperGeert Isbrants
verpachter grondde stad Harlingen1‑12‑00 CG
naastligger ten oostenDirck Michiels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende weduwe van Tiaerdt Siercks
verkoperHaduwe Jurians, weduwe van
verkoperwijlen Baucke Sipckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIeme Minnes, timmerman x Geert Isbrants kopen een kamer op de Turffhaven in een steeg. Ten O. Dirck Michiels, ten W. wd. Tiaerdt Siercks en een steeg. Grondpacht 32 st. aan de Stad, waarentegen wordt ontvangen van de buren: 2 st. voor de huisstede van Dirck Michiels, 6 st. voor de schuur van Ike Botes, 6 st. voor de plaats van Claes Hilbrants. Gekocht van Haduwe Jurians, wed. Baucke Sipckes, voor 100 GG.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0034v van 14 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 46een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0225r van 8 apr 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 38Heiligeweg OZ [staat: bij de kerkbrug]440‑00‑00 GGhuis
koperArien Aarts, gehuwd met
koperSyu Cornelis
verpachter grondAeltie 0‑14‑00 CG
verpachter grondwijlen Claes Folckerts
naastligger ten zuidoostenAeltie, weduwe van
naastligger ten zuidoostenwijlen Claes Folckerts
naastligger ten noordoostenAeltie, weduwe van
naastligger ten noordoostenwijlen Claes Folckerts
naastligger ten zuidwestenGrote Kerkstraat [staat: kerkstraat]
naastligger ten noordwestenHeiligeweg [staat: straat en diept]
verkoperTiaerdt Jacobs, gehuwd met te Vlieland
verkoperJancke Hansen te Vlieland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArien Aarts x Syu Cornelis kopen een huis bij de kerkbrug. Ten ZO en NO Aeltie wv Claes Folckerts, ten ZW de Kerkstraat, ten NW het diept en een straat. Grondpacht 14 st aan Aeltie wv Claes Folckerts. Gekocht van Tiaerdt Jacobs x Jancke Hanses op Vlieland, voor 440 GG.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0254r van 31 dec 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 40Heiligeweg ZZ [staat: bij de kerkbrug]0‑00‑00 GGhuis en brouwerij
koper provisioneelN. N.
huurderPieter Hendricks
protesteert vanwege een hypotheekJan Simons q.q.
protesteert vanwege een hypotheekJelmer Pieters q.q.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPieter Harmens, ter assistentie van
verkoperAeltie Pieters voor zich en haar vijf kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Toenis Folckerts


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0254r van 31 dec 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0254r van 31 dec 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0264v van 11 feb 1621 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vindt je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 40Heiligeweg ZZ [staat: NZ van de kerkbrug OZ van het fiept]950‑00‑00 GGhuis en brouwerij
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenLyoedts
naastligger ten oostende verkoper q.q.
naastligger ten zuidenArian Aerts
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenSiuerd Sipkes
verkoperN. N.


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0264v van 11 feb 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenArian Aerts
naastligger ten noordenSiuerd Sipkes


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0264v van 11 feb 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenArian Aerts
naastligger ten noordenSiuerd Sipkes


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0304r van 10 mrt 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 38Heiligeweg ZZ [staat: bij de kerkbrug]380‑00‑00 GGhuis
koperSypert Dircks
verpachter grondAeltie 0‑14‑00 CG
verpachter grondwijlen Claes Folckerts
protesteert q.q.Pieter Gerryts, gelastigde
protesteert q.q.Gerryt Gerryts, gelastigden van
protesteert q.q.Frans Stevens, curator ad actum divisionis over
protesteert vanwege een erfeniskwestiehet weeskind van wijlen Hilcke Stevens, gehuwd met
protesteert vanwege een erfeniskwestieArian Aerts
naastligger ten noordoostenAeltie, weduwe van
naastligger ten noordoostenwijlen Claes Folckerts
naastligger ten zuidoostenAeltie, weduwe van
naastligger ten zuidoostenwijlen Claes Folckerts
naastligger ten zuidwestenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten noordwestenHeiligeweg [staat: straat en diept]
verkoper van 4/6Arian Aerts
verkoper q.q.Fonger Jansen, oom en curator over
verkoper van 2/6Jan Jansen, zoon van
verkoper van 2/6Syou Cornelis


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0372r van 20 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten zuidwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordoostenPieter Hendricks
naastligger ten noordwestenSipert Dircks


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0372r van 20 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten zuidwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordoostenPieter Hendricks
naastligger ten noordwestenSipert Dircks


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0385r van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten zuidwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordoostenN. N.
naastligger ten noordwestenSypert Dircks


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0385r van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten zuidwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordoostenN. N.
naastligger ten noordwestenSypert Dircks


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0045v van 22 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46twee_achterHeiligeweg ZZ [staat: in de steeg op de oostkant bij de Turfhaven]142‑24‑00 GGkamer
koperSytske Feyckes, weduwe van
koperwijlen Douwe Jans
verpachter grondTrijn Fockes 0‑10‑00 CG
verpachter grondwijlen Jan Jans Engelsman
naastligger ten oostenAnna Roeliffs, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Jentie Minses metselaar
naastligger ten zuidenKruisstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende kamer van Trijn Fockes, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Jans Engelsman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGerryt Dircks, gehuwd methoutkoper
verkoperFolcku Wytzes


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0115v van 26 mrt 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 40Heiligeweg ZZ [staat: ten noorden van de Kerkburg aan de oostzijde van het diept]2005‑00‑00 GGhuis, mouterij en brouwerij met de gerechtigheid van het merk zijnde een Witte Lelij en de brouwgereedschappen
koperJelis Baarts
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 CG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Aaltien Thoenis 1‑00‑00 CG
verpachter grondPiter Hendricks de Roy 0‑18‑00 CG
verpachter grondBauk Sybes
naastligger ten oostenLioets Freercks
naastligger ten zuidenArian Aarts
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenSioerd Sipkes
verkoperPiter Hendricks de Roy, gehuwd met
verkoperBauk Sybes


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0115v van 26 mrt 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenArian Aarts
naastligger ten noordenSioerd Sipkes


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0115v van 26 mrt 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenArian Aarts
naastligger ten noordenSioerd Sipkes


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0005r van 17 mrt 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46een_achterHeiligeweg OZ in de Kruisstraat [staat: Turfmarkt in de steeg]0‑00‑00 GGkamer
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen1‑12‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Dirck Mullers0‑10‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van oud burgemeester Here Jans0‑06‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde vrijstaande plaats van de gemeensman Sytse Pyters0‑06‑00 CG
naastligger ten oostenSytske Feyckes
naastligger ten zuidenSiuerd Sipkes
naastligger ten westenLijsbeth Simons
naastligger ten noordenLijsbeth Simons
verkoperde zwager van de weeskinderen van wijlen Jan Engelman, gehuwd met
verkoperwijlen Trijn Fockes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild door Hans Stenenbrengh als zwager en nabloet van de twee nagelaten weeskinderen van wl. Jan Engelsman x Trijn Foeckes, een kamer in de steeg op de turffmerck. Ten O. Sytske Feyckes, ten Z. Siuerd Sipkes, ten W. en N. Lijsbeth Simons. Grondpacht 32 st. aan de Stad, mit jaerlycx wederomme genietende uut Dirck Mullers huysinge tien strs., uut de olde borgemr. Hero Jans huysinge ses st. ende uut den gemeensman Sytse Pyters ruychscharne plaats gelijcke ses strs.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0005r van 17 mrt 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 46een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSiuerd Sipkes
naastligger ten westenLijsbeth Simons


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0005r van 17 mrt 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 46een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSiuerd Sipkes
naastligger ten westenLijsbeth Simons


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0059r van 16 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLijsbeth Willems, weduwe vanLeeuwarden
naastligger ten zuidenwijlen Cornelis Jans bakker


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0059r van 16 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLijsbeth Willems, weduwe vanLeeuwarden
naastligger ten zuidenwijlen Cornelis Jans bakker


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0146r van 11 apr 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 44Heiligeweg ZZ [niet vermeld]570‑00‑00 GGhuis
koper door niaarDoecke Peters
geniaarde koperJelis Baerts, gehuwd met
geniaarde koperTrijntie Bauckes
geniaarde koperLolcke te IJlst
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhuis en brouwerij van de kopers Jelis Baerts c.u.
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordenKruisstraat [niet vermeld]
verkoperSyoerd Sipckes


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0146r van 11 apr 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 44, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhuis en brouwerij van de kopers Jelis Baerts c.u.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0152v van 12 jun 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]350‑00‑00 CGtwee kamers en het eigendom vd steeg daartussen
koperAeffke Teunis, weduwe van
koperwijlen Uulcke Lieuues
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelN. N.1‑02‑00 CG
naastligger ten zuidenSioerd Sipckes
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: diept]
naastligger ten noordenPieter schipper
verkoperLijsbet Symens, weduwe van te Leeuwarden
verkoperwijlen Cornelis Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAeffke Teunis wv Uulcke Lieuwes, koopt twee kamers op de Turfhaven, met het eigendom van de steeg tussen deze twee kamers. Ten Z. Sioerd Sipckes, ten W. het diept, ten N. schipper Pieter. Grondpacht 46 st aan de Stad, waarentegen genietende 22 st. Gekocht van Lijsbet Symens wv Cornelis Jansen te Leeuwarden, voor 350 cg.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0023v van 8 okt 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 44Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]580‑00‑00 GGhuis en schuur
koperJelis Bartouts, gehuwd metbrouwer
koperTrijntie Bauckes
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende kopers Jelis Bartouts, gehuwd met
naastligger ten zuidenTrijntie Bauckes
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: steeg waarvan vrij medegebruik]
verkoperDoecke Piers te Bolsward


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0023v van 8 okt 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 44, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende kopers Jelis Bartouts, gehuwd met
naastligger ten zuidenTrijntie Bauckes


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0105v van 28 apr 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46een_achterKruisstraat NZ [staat: Turfhaven achter het huis van Walingh Tiaerdts in de steeg]128‑00‑00 GGkamer
koperJan Willems c.u.
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Dirck Claesis 1‑08‑00 CG
naastligger ten oostenSara Andriys
naastligger ten zuidenKruisstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenWalingh Tiaerdts
naastligger ten westende hof van Jacob Hagen
verkoperHaentie Aelties c.u.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0105v van 28 apr 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 46een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWalingh Tiaerdts
naastligger ten westende hof van Jacob Hagen


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0073r van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLijsbet Willems


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0073r van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLijsbet Willems


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0114v van 8 nov 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46een_achterKruisstraat NZ [staat: Turfhaven achter het huis van Walingh Tiaerdts in de steeg]95‑00‑00 GGkamer
koperJan Adams Gipson
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Dirck Claes 1‑08‑00 CG
naastligger ten oostenSara Andriys* aandraaister
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: steeg]
naastligger ten westenhet huis van Walingh Tiaerdts
naastligger ten noordende hof van Jacob Hagen
verkoperJan Willems c.u.soldaat


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0114v van 8 nov 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 46een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Walingh Tiaerdts


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0067r van 9 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46een_achterHeiligeweg ZZ [staat: achter de keet van Sybrant Tiaerdts]125‑07‑00 GGkamer
koperoud burgervaandrig Sybrandt Hessels
koperJan Pyters kussendrager
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
huurderGerbrandt Pytters zoutdrager
naastliggerde [zout]keet van Sybrant Tiaerdts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: steeg]
naastligger ten westenAesge schipper
naastligger ten noordenHessel Andrys
verkoperAernt Tymens


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0067r van 9 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 46een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAesge schipper


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0105v van 28 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArjaen Aerts
naastligger ten noordenPyter Hendrix


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0105v van 28 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArjaen Aerts
naastligger ten noordenPyter Hendrix


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0114v van 10 mrt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArjaen Aerts
naastligger ten noordenN. N.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0114v van 10 mrt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArjaen Aerts
naastligger ten noordenN. N.


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0241v van 10 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46een_achterHeiligeweg ZZ [niet vermeld]155‑00‑00 GGkamer, zomerkeukentje en plaatsje
koperHendrick Mouts, gehuwd metmr. zilversmid
koperAntie Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: steeg]
naastligger ten westenAesge lichterschipper
naastligger ten noordenHessel Andris
verkoperBerbercke Jacobs Forsenburgh, weduwe van
verkoperwijlen Sybrant Hessels


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0241v van 10 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 46een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAesge lichterschipper


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0173r van 6 jul 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]423‑00‑00 GGhuis
koperGerrit Symens c.u.koordemaker
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat naar de Lammert Warndersteeg lopende]
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordenPyter Folckerts kistmaker
verkoperWaling Tierds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Symens koordemaker c.u. kopen een huis oz. Turfhaven


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0274r van 1 sep 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAeff Wilckes


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0274r van 1 sep 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAeff Wilckes


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0212v van 7 mei 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]500‑00‑00 GGhuis
koperJan Cornelis tapeetwercker te Leeuwarden
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat naar de Lammert Warndersteeg]
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordende weduwe van Sybren Hessels
verkoperGerryt Symenskoordewerker


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0090v van 3 mrt 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 38Heiligeweg ZZ [staat: op de hoek van de Kerkstraat bij de Kerkbrug]600‑00‑00 CGwoning
koperJan Juriens c.u.
huurderdochter en zwager samen met Trijn Voeckes
naastligger ten oostenJan Willems
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenPals Bauckes brouwer
verkoperde commissarissen over de desolate boedel van Trijn Voeckes


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0090v van 3 mrt 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPals Bauckes brouwer


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0157r van 30 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Jurriens
naastligger ten noordenPals Bauckes


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0157r van 30 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Jurriens
naastligger ten noordenPals Bauckes


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0159r van 7 dec 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46een_achterKruisstraat NZ [niet vermeld]212‑10‑00 CGkamer
koper door niaarJan Cornelis tapijtwerker
geniaarde koperPals Baukesbrouwer en tichelaar
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
verpachter grondHendrick Hendricx Fransma c.u.0‑04‑00 CG
toehaakeen rijksdaalder voor de dochter van de verkoper
naastligger ten oostenJan Cornelis
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis op de Turfhaven van Jan Cornelis
naastligger ten noordenBerber Jacobs
verkoperHendrick Hendricx Fransman c.u.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0159r van 7 dec 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 46een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis op de Turfhaven van Jan Cornelis


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0046r van 1 apr 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]663‑21‑00 GGhuis met twee kamers eraan vast
koperHendrick Hendrix c.u.koolkoper
verpachter grond voorhuisde stad Harlingen0‑14‑00 CG
verpachter grond middenkamerde stad Harlingen1‑08‑00 CG
verpachter grond oostelijke kamerde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat naar de Lammert Warndersteeg toe lopende]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenBerber, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Sybrant Hessels
verkoperJan Cornelistapijtwerker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Hendrix


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0009ra van 8 apr 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 40Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ] waar de Witte Lelie uithangt en aan de putstoel staat1941‑03‑08 GG1/2 of 3/6 huis, brouwerij en mouterij, met schuur, 2 plaatsen en een loods
koperJacobus Voorde de Witte Lelie
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenSicke Syties te Vlieland
naastligger ten zuidenRomcke Dircks c.s.
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkoperHarmen Thomas Gongrijp, weduwnaar en voogd van zijn kind vancontrarolleur convooien en licenten
verkoperPalses
verkoper q.q.Harmen Thomas Gongrijp, curatorcontrarolleur convooien en licenten
verkoper q.q.burgervaandrig Jan Palses Rietsma, curator over
verkoperGrietie Palses
verkoperBaucke Palses
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0009ra van 8 apr 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRomcke Dircks c.s.
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0009ra van 8 apr 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRomcke Dircks c.s.
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0049r van 8 apr 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 40Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]0‑00‑00 CG1/2 huis, brouwerij, mouterij met een schuur en 2 plaatsen en een loods
koperburgervaandrig Jacob van de Voorde, gehuwd metde Witte Lelie
koperAafke Algera
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenSikke Syttjes te Vlieland
naastligger ten zuidenRomke Dircx c.s.
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkoperburgerhopman Jan Palses Rietsma


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0049r van 8 apr 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRomke Dircx c.s.
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0049r van 8 apr 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRomke Dircx c.s.
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0013va van 20 jan 1667 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46Heiligeweg [staat: Turfhaven]555‑00‑00 GG1/2 huis met 2 kamers erachter
koperPytter Jacobs
verpachter grond voorhuisde stad Harlingen0‑14‑00 CG
verpachter grond middenkamerde stad Harlingen1‑08‑00 CG
verpachter grond oostelijke kamerde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat naar de Lammert Warndersteeg lopend]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenBerber, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Sybrant Hessels
verkoperde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendrikskoolkoper


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0070v van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]555‑00‑00 GG1/2 huis met 2 kamers erachter
koperPytter Jacobs timmerman
verpachter grond voorhuisde stad Harlingen0‑14‑00 CG
verpachter grond middenkamerde stad Harlingen1‑08‑00 CG
verpachter grond oostelijke kamerde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat die naar de Lammert Warndersteeg loopt]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenBerber, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Sybrand Hessels
verkoperde erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0061va van 24 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 40Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ] bij de Kerkbrug1500‑00‑00 GGhuis, brouwerij, mouterij en paardenstal
koper provisioneelRomcke Benedictus
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 CG
naastligger ten oostenSicke Sytses te Vlieland
naastligger ten oostenRomcke Dirx
naastligger ten zuidenRomcke Dirx
naastligger ten zuidenFoppe Clasen
naastligger ten zuidenJan Jurjens
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkoperAafke Algera voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Jacob Voorda verkoper


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0061va van 24 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRomcke Dirx
naastligger ten zuidenFoppe Clasen
naastligger ten zuidenJan Jurjens
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0061va van 24 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRomcke Dirx
naastligger ten zuidenFoppe Clasen
naastligger ten zuidenJan Jurjens
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0062r van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0305r van 12 jan 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]200‑00‑00 GGhuis met 2 kamers erachter
koperPyter Bruyns mr. metselaar
verpachter grond voorhuisde stad Harlingen0‑14‑00 CG
verpachter grond middenkamerde stad Harlingen1‑08‑00 CG
verpachter grond oostelijke kamerde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenLolke Jans timmerman
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat naar de Lammert Warners Steegh]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenals bewoner Cornelis Gabbes
verkoperJan Pytershuistimmerman


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0386r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 40Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]1500‑00‑00 CGhuis, mouterij en paardenstal
koperTjal Arjens, gehuwd met te Wijnaldum
koperSijke Nannes
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 CG
bewonerRomcke Hendricks
huurderBaucke Ruyrdts gortmaker
naastligger ten oostenDoede Hendricks koopman
naastligger ten zuidenStittert Adams schuitschipper
naastligger ten zuidenFoppe Clasen Ens schipper
naastligger ten zuidende kinderen van His Romckes* uitdraagster
naastligger ten westenTurfhaven
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: doorgaande straat van de Lammert Warnersteeg]
verkoperWatse Jeltisschipper en timmerman te Bolsward
verkoperYtje Jeltes, gehuwd met
verkoperSjoerd Ekesschipper op Sneek
erflaterwijlen Romke Benedictus


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0386r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenStittert Adams schuitschipper
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: doorgaande straat van de Lammert Warnersteeg]


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0386r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenStittert Adams schuitschipper
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: doorgaande straat van de Lammert Warnersteeg]


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0187v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 48, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Bruins


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0316v van 12 sep 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 38Heiligeweg OZ [staat: op de hoek van de Grote Kerkstraat]140‑14‑00 GGwoning
koperHans Bas, gehuwd met
koperGrietie Harmens
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenFoppe Claessen schipper
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordengemeensman Tialke Ariens Fopma
verkoperde crediteuren van wijlen Lijsbet Ariens Roeske


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0316v van 12 sep 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordengemeensman Tialke Ariens Fopma


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0133v van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 48, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Pieter Bruins


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-207 /3Heiligeweg 38huis en hoff
eigenaarburgemeester Fopma
gebruikerburgemeester Fopma
huurwaarde72‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde14‑08‑00 CG


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0258r van 26 jan 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 48, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGoikjen Pieters, gehuwd met
naastligger ten zuidenJan Jansen mr. metselaar


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-207 /3Heiligeweg 38huis en hoff
eigenaarb[urgem]r. Fopma
huurwaarde72‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde14‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan21‑3‑1720


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0245v van 16 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]400‑00‑00 CGhuis en kamer erachter
koperWillem Fransen mr. metselaar
verpachter grond huisde stad Harlingen0‑14‑00 CG
verpachter grond middelkamerde stad Harlingen1‑08‑00 CG
verpachter grond achterkamerde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenLolke Jansen timmerman
naastligger ten zuiden*Kruisstraat [staat: straat naar de Lammerts Warners]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordenTaeke Jacobsz
verkoperGoikjen Pytters, weduwe van
verkoperwijlen Jan Jansenmetselaar


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-207Heiligeweg 42huis en hoff
eigenaarburgemeester Fopma
gebruikerburgemeester Fopma
huurwaarde72‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑00‑00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0117v van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 48, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Fransen


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0364v van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedman Vosma n.u.
naastligger ten noordenvroedman Vosma n.u.


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0364v van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedman Vosma n.u.
naastligger ten noordenvroedman Vosma n.u.


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0367v van 17 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ hoek Kruisstraat [staat: Turfhaven OZ]350‑07‑00 GGhuis
koperPieter Reins, gehuwd met te Midlum
koperJanke Hendriks te Midlum
verpachter grondde stad Harlingen2‑06‑00 CG
huurder zolder boven voorkamerJoseph Norden 6‑00‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Lolke Jans
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en Turfhaven]
naastligger ten noordenoud burgemeester en vaandrig Tjeerd Poort
verkoperWillem Fransenmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Reins x Janke Hendriks koopt huis hoek Kruisstraat. Ten O. erven Lolke Jans, ten W. de Turfhaven, ten Z. de Kruisstraat, ten N. Tjeerd Poort. Gekocht van mr. metselaar Willem Fransen.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0079r van 3 feb 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ] hoek Kruisstraat75‑00‑00 GGhuis
koperClaes Jansen, engleibakker
koperEeke Sjoerds gleibakker
verpachter grondde stad Harlingen2‑06‑00 CG
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Lolke Jan
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven en straat]
naastligger ten noordenoud burgervaandrig Tjeerd Poort
verkoperPyter Reins, gehuwd met
verkoperJanke Hendriks


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-207Heiligeweg 42huis
eigenaarClaas Jans
eigenaarEeke Sjoerds
gebruikerTettie Gerbens c.s.
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑06‑10 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-207 Heiligeweg 38Tettje Gerbens, bestaande uit 4 personen04‑00‑00 CG0
3-207 /2Heiligeweg 38Tjerk Lolkes, bestaande uit 2 personen, vermogend00‑00‑00 CG0
3-207 /3Heiligeweg 38Johannes Fredriks, bestaande uit 5 personen08‑00‑00 CG02‑00‑00 CG


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0037v van 3 mei 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 38Grote Kerkstraat NZ bij de Kerkbrug110‑00‑00 CG1/4 huis en kamer
koperGeeske Abels, weduwe van
koperwijlen Dirk Hendriks
koperSytske Hanses, weduwe vanwinkelierse
koperwijlen Reiner Pytters
koperJacob Harmens mr. gortmaker te Franeker
eigenaar van 1/3 van 3/4Geeske Abels
eigenaar van 1/3 van 3/4Sytske Hanseswinkelierse
eigenaar van 1/3 van 3/4Jacob Harmensmr. gortmaker te Franeker
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenJan Swart
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenburgemeester Vosma
verkoperGryttje Wouters, weduwe van
verkoperwijlen Atse Douwes
verkoperAntje Douwes bejaarde vrijster
erflaterhun wijlen moeder Engeltje Abels


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0037v van 3 mei 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgemeester Vosma


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-207Heiligeweg 42huis
eigenaarJan Claesen
eigenaarEeke Sjoerds
gebruikerTettie Gerbens cum soc.
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑01‑12 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-207 /3Heiligeweg 38huis
eigenaarJohannis Fredrix
gebruikerJohannis Fredrix
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0255v van 24 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 40Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]1165‑14‑00 GGhuis en hof, paardenstal en wagenhuis
koperTrijntje Janz, weduwe van
koperwijlen Albert Ruirds blauwverver
huurderBeucker c.u.commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland150‑00‑00 CG
naastligger ten oostenPhilippus Hanekuik
naastligger ten zuidenPyter Fockes c.s.
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenKruisstraat
verkopermevrouw Johanna Bourboom, weduwe van
verkoperwijlen gecommiteerde van de Staten van Friesland en burgemeester de heer Dodoneus Vosma


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0255v van 24 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPyter Fockes c.s.
naastligger ten noordenKruisstraat


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0255v van 24 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPyter Fockes c.s.
naastligger ten noordenKruisstraat


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0202v van 11 mrt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46een_achterKruisstraat NZ200‑00‑00 GGhuis
koperPhilippus Hanekuik koopman
naastligger ten oostenFreerk Johannis
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenHarmen Baxma
naastligger ten noordenDoede Bakker
verkoper q.q.Auke Jansz Bakker, executeur testamentair van
verkoperAukje Lolkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Hanekuik koopt een huis nz. Kruisstraat, bewoond door Aukje Lolkes. Ten O. Freerk Johannes, ten W. Harmen Baxma, ten Z. die straat, ten N. Doede Bakker. Gekocht van Auke Jans Bakker, als executeur testamentair van wln Aukje Lolkes, voor 222 gg.


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0202v van 11 mrt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 46een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Baxma


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0021r van 31 aug 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ] hoek Kruisstraat300‑10‑00 CGhuis
koperYttje Johannes, gehuwd met
koperDirk Douwes turfdrager
verpachter grondde stad Harlingen2‑06‑00 CG
huurderHessel Paulus c.s.
naastligger ten oostenPhilippus Hanekuik
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordende weduwe van hopman Tjeerd Poort
verkopergemeensman Harmen Baxma


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0077r van 14 jun 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 38Heiligeweg ZZ [staat: op de hoek bij de Kerkbrug]221‑00‑00 GGhuis
koperAnthoni Vuurpijl gleibakker
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
huurderJurjen Gerryts 0‑10‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jan Stoffels Swart
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordende weduwe van Albert Ruirds
verkoper van 2/3Jacob Harmens Beekmanmr. gortmaker te Franeker
verkoper van 1/3Abel Dirksmr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthoni Vuurpijl, gleibakker, koopt huis hoek Kerkbrug. Ten O. wd. Jan Stoffels, ten Z. de Kerkstraat, ten W. de Turfhaven, ten N. wd. Albert Ruurds. Gekocht van mr. gortmaker Jacob Harmens Beekman te Franeker voor 2/3, en schoenmaker Abel Dirks te Harlingen voor 1/3.


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0077r van 14 jun 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Albert Ruirds


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0176r van 12 dec 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 40Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]1110‑00‑00 GGhuis met tuin
koperds. J. E. Harkenroth predikant
naastligger ten oostenPhilippus Hanekuik
naastligger ten zuidenPieter Joekes c.s.
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenKruisstraat
verkoper q.q.Freerk Fontein, curator
verkoper q.q.Poppe Menalda, curatoren over
verkoperTrijntje Jans, weduwe vanblauwververse
verkoperwijlen Albert Ruirds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. J.E. Harkenroth koopt voortreffelijk huis met tuin, oz. Turfhaven. Ten O. Philippus Hanekuik, ten W. de Turfhaven, ten Z. Pieter Joekes, ten N. de Kruisstraat. Verkoper Trijntje Jans wv Albert Ruurds. Met beschrijving van de indeling.


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0176r van 12 dec 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Joekes c.s.
naastligger ten noordenKruisstraat


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0176r van 12 dec 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Joekes c.s.
naastligger ten noordenKruisstraat


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0016r van 11 okt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAnthony Vuirpijl
naastligger ten noordends. Harkenroth


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0016r van 11 okt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAnthony Vuirpijl
naastligger ten noordends. Harkenroth


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0010r van 16 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAnthony Vuurpijl
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen ds. Harkenroth


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0010r van 16 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAnthony Vuurpijl
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen ds. Harkenroth


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0088v van 18 apr 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 38Grote Kerkstraat NZ op de hoek bij de Kerkbrug150‑00‑00 GGhuis
koperJohannes van Pruissen leerenbroekmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenhuisman Willem Hayes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Grote Kerkstraat en Turfhaven]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen ds. Harkenroth
verkoperEngeltie van der Poel, weduwe van
verkoperwijlen Anthony Vuurpijl
verkoperGeertruid Anthony Vuurpijl meerderjarige vrijster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes van Pruissen, leerenbroekmaker, koopt hoekhuis oz. Heiligeweg/nz. Kerkstraat. Ten O. Willem Hayes, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W. de Turfhaven, ten N. erven dr. Harkenroth. Gekocht van Engeltie v.d. Poel wv Anthony Vuurpijl en Geertruida Anthony Vuurpijl.


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0088v van 18 apr 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen ds. Harkenroth


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0192v van 3 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 48, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Douwes


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0093r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes van Pruisen mr. broekmaker
naastligger ten noordende heer Harkenroth


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0093r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes van Pruisen mr. broekmaker
naastligger ten noordende heer Harkenroth


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0142v van 20 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven op de hoek van de Kruisstraat]425‑07‑00 GGhuis
koperAukje Geerts, weduwe vanwinkelierse
koperwijlen Yede Floris
verpachter grondde stad Harlingen2‑06‑00 CG
huurder benedenBaukje Rinnerts
huurder bovenWytse Dirks
naastligger ten oostenYtje Johannes, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Dirk Douwes turfdrager
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenJohannes Jacobs Kerkhoven
verkoperYtje Johannes, weduwe van
verkoperwijlen Dirk Douwesturfdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAukje Geerts wv Yede Floris, winkelierse, koopt huis oz. Turfhaven op de hoek van de Kruisstraat, boven en beneden verhuurd. Ten O. de verkoper, ten W. de Turfhaven, ten Z. de Kruisstraat, ten N. Johannes Jacobs Kerkhoven, met een steeg tussen beide huizen waarin een trap. Gekocht van Ytje Johannes wv Dirk Douwes, turfdrager.


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0202r van 28 feb 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]400‑21‑00 GGhuis
koperSimon Jans Groen, gehuwd met
koperSaske Sjoukes
verpachter grondde stad Harlingen2‑06‑00 CG
huurder benedenBaukje Rinnerts
huurder bovenWytze Dirks
naastligger ten oostenYtje Johannes, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Dirk Douwes
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenJohannes Jacobus Kerkhoven
verkoper q.q.Luitje Pieters, boedelredder vanmr. ijzersmid
verkoperwijlen Aukje Geerts, weduwe van
verkoperwijlen Yde Floris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Jans Groen x Saske Sjoukes IJlstra koopt het huis, in 2-en bewoond. Ten O. Ytje Johannes wv Dirk Douwes, ten W. de Turfhaven ten Z. de Kruisstraat, ten N. Johannes J. Kerkhoven en een steeg. Gekocht van erven Aukje Geerts wv Yede Floris.


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0002r van 6 nov 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende verkopers q.q.
naastligger ten noordendr. E. F. Harkenroth


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0002r van 6 nov 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende verkopers q.q.
naastligger ten noordendr. E. F. Harkenroth


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0004r van 6 nov 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 38Grote Kerkstraat NZ hoek bij de Kerkbrug78‑21‑00 GGhuis
koperhuisman Johannes Dirks, gehuwd met onder Almenum
koperHesje Doedes
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
huurderJacobus van Kempen mr. schoenmaker
naastligger ten oostende verkopers q.q.
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordends. E. F. Harkenroth
verkoper q.q.Hendrik Winter, boedelredderkastelein in Het Herenlogementhet Herenlogement
verkoper q.q.dr. Hendrik Philip Stambke, boedelredders vanadvocaat Hof van Friesland
verkoperwijlen Johannes Thomas Mentze, in de wandeling genoemdmr. broekmaker
verkoperwijlen Johannes van Pruizen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Dirks [Tolsma] x Hessie Doedes koopt huis hoek Grote Kerkstraat bij de Kerkbrug. Ten O. de verkoper, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W. de Turfhaven, ten N. dr. E. Harkenroth. Gekocht van Johannes Thomas Mentze, ook wel genoemd Johannes van Pruisen, mr. broekmaker.


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0004r van 6 nov 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordends. E. F. Harkenroth


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0127r van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrik Jansen
naastligger ten noordends. Harkenroth


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0127r van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrik Jansen
naastligger ten noordends. Harkenroth


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0128v van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 38Grote Kerkstraat NZ op de hoek170‑10‑00 CGhuis
koperHendrik Jansz mr. schoenmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
huurderDirk Jans c.u.38‑00‑00 CG
naastligger ten oostenter Heyde koopman
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordends. Harkenroth
verkoperhuisman Johannes D. Tolsma te Almenum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Janszn. koopt huis hoek Grote Kerkstraat. Ten O.?, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W. de Turfhaven, ten N. dr. Harkenroth. Gekocht van Johannes D. Tolsma.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0128v van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordends. Harkenroth


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0243v van 8 mei 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrik Jans, gehuwd metmr. schoenmaker
naastligger ten westenCatharina Bruining
naastligger ten noordends. Harkenroth


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0243v van 8 mei 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrik Jans, gehuwd metmr. schoenmaker
naastligger ten westenCatharina Bruining
naastligger ten noordends. Harkenroth


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0121r van 20 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46een_achterKruisstraat NZ101‑00‑00 CGhuis
koperJan L. van der Veen koopman
naastligger ten oostenKlaas Pieters
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westende weduwe van Symen Groen
naastligger ten noordenB. Ohlgard
verkoperde erfgenamen van wijlen de weduwe van Dirk Douwes


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0121r van 20 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 46een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Symen Groen


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0127v van 27 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]800‑00‑00 CGhuis
koperJan L. van der Veen koopman
huurder benedenhuisPieter Hessels c.u.
naastligger ten oostende koper Jan van der Veen
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenJohannes Jacobus Kerkhoven
verkoper bovenhuisSaske Sjoukes IJlstra, weduwe van
verkoper bovenhuiswijlen Simon Jans Groen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan L. v.d. Veen koopt huis oz. Turfhaven. Ten O. de koper, ten W. de Turfhaven, ten Z. de Kruisstraat, ten N. Johannes Jacobus Kerkhoven. Gekocht van Saske Sjoukes IJlstra wv Simon J. Groen.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0270r van 23 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven op de hoek van de Kruisstraat]1200‑00‑00 CGhuis en plek grond
koperArjen Roelofs, gehuwd metbeurtschipper op Amsterdam
koperAntje
verpachter grondde stad Harlingen2‑06‑00 CG
huurderPieter Hessels mr. verver
naastligger ten oostenPieter Clasen
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenJohannes J. Kerkhoven
verkoperJan L. van der Veenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Roelofs, beurtschipper op Amsterdam, koopt het huis. Ten O. Pieter Clasen, ten W. de Turfhaven, ten Z. de Kruisstraat, ten N. Johannes Jacobus Kerkhoven. Gekocht van Jan Lammerts v.d. Veen.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0327v van 3 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 38Grote Kerkstraat NZ hoek Turfhaven wijk G-193206‑00‑00 CGhuis
koperJohannes Harmens ter Mos, gehuwd metkoemelker
koperMarijke Voets koemelker
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten noordenmr. E. F. Harkenroth
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
verkoperHendrik Jans, gehuwd metmr. schoenmaker
verkoperCatharina Bruining
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Harmens (ter Mos) x Marijke Voets, koemelker onder Harlingen, koopt (a) een huis op de hoek v.d. Grote Kerkstraat en de Turfhaven. Ten O. perceel (b), ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W.?, ten N. Harkenroth. Gekocht van mr. schoenmaker Hendrik Jans x Catharina Bruining, voor 286 gulden. N.B. Zie ook bij perceel (b), Grote Kerkstraat 25.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0327v van 3 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenmr. E. Harkenroth


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0327v van 3 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenmr. E. Harkenroth


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0327v van 3 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenmr. E. F. Harkenroth


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0081r van 20 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 40Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven] hoek Kruisstraat wijk G-036800‑00‑00 CGhuis
koperde meerderjarige Anna Harkenroth, dochter van
koperdr. E. F. Harkenroth advocaat Hof van Friesland
naastligger ten oostenDirk Fontein koopman
naastligger ten oostenJan Hannema koopman
naastligger ten zuidende weduwe van vroedsman Klaas Heins
naastligger ten zuidende weduwe van Jacobus Potting
naastligger ten zuidenCornelis Arjens Jonker
naastligger ten zuidenJohannes Harmens
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenKruisstraat
verkoperdr. E. F. Harkenrothadvocaat Hof van Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Adriana Dina Harkenroth koopt huis wijk G-036, hoek Kruisstraat/oz. Heiligeweg. Het wordt door haar vader als eigenaar bewoond. Ten O. het wagenhuis van Dirk Fontein en Jan Hannema, ten W. de Turfhaven, ten Z. wd. Klaas Heins wv Jacobus Potting, Cornelis Arjens Jonker en Johannes Harmens (ter Mos), ten N. de Kruisstraat. De verkoper mag er levenslang in blijven wonen, zonder huur te betalen. Gekocht van dr. E.F. Harkenroth, advocaat bij het Hof van Friesland, voor 800 cg.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0081r van 20 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van vroedsman Klaas Heins
naastligger ten zuidende weduwe van Jacobus Potting
naastligger ten zuidenCornelis Arjens Jonker
naastligger ten zuidenJohannes Harmens
naastligger ten noordenKruisstraat


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0081r van 20 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van vroedsman Klaas Heins
naastligger ten zuidende weduwe van Jacobus Potting
naastligger ten zuidenCornelis Arjens Jonker
naastligger ten zuidenJohannes Harmens
naastligger ten noordenKruisstraat


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0110v van 26 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 40Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven] hoek Kruisstraat1200‑00‑00 CGhuis en hof
koperAlbert Bolman koopman
koperJohannes Jacobus Kerkhoven mr. huistimmerman
koperHarke Jurjens van der Stok mr. metselaar
naastligger ten oostenDirk Fontein
naastligger ten oostenJan Hannema
naastligger ten zuidende weduwe van Klaas Heins
naastligger ten zuidende weduwe van Jacobus Potting
naastligger ten zuidenCornelis A. Jonker
naastligger ten zuidenJohannes Harmens
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenKruisstraat
verkoperAnna Adriana Harkenroth
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Bolman, Johannes Jacobus Kerkhoven, mr. huistimmerman en Harke Jurjens v.d. Stok, mr. metselaar, kopen huis en tuin wijk G-036 hoek Kruisstraat. Ten O. Dirk Fontein en Jan Hannema, ten W. de Turfhaven, ten Z. wd. Klaas Heins wv Jacobus Potting, C.A. Jonker en Johannes Harmens, ten N. de Kruisstraat. Gekocht van Anna Harkenroth.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0110v van 26 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Klaas Heins
naastligger ten zuidende weduwe van Jacobus Potting
naastligger ten zuidenCornelis A. Jonker
naastligger ten zuidenJohannes Harmens
naastligger ten noordenKruisstraat


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0110v van 26 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Klaas Heins
naastligger ten zuidende weduwe van Jacobus Potting
naastligger ten zuidenCornelis A. Jonker
naastligger ten zuidenJohannes Harmens
naastligger ten noordenKruisstraat


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0206r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Johannes Harmens*
naastligger ten noordenJohannes Kerkhoven c.s.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0206r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Johannes Harmens*
naastligger ten noordenJohannes Kerkhoven c.s.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0302v van 12 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 40Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven] hoek Kruisstraat G 36600‑00‑00 CGhuis, tuin, erf
koperLieuwe Mevis, gehuwd metzoutbrandersknecht te Zwolle
koperSophia E. Strootman
naastligger ten oostenDirk Fontein
naastligger ten zuidenJohannes Harmens
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenKruisstraat
verkoper q.q.Jurgen H. van de Stok, executeur testamentair van zijn vadermr. metselaar
verkoperwijlen Harke Jurgens van de Stokmr. metselaar
verkoperAlbert Bolmankoopman
verkoperJohannes Jacobus Kerkhovenmr. timmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Mevis, zoutbrandersknecht x Sophia Strootman, te Zwolle, koopt huis, tuin en erf op de hoek v.d. Kruisstraat/Turfhaven, wijk G-036. Ten O. Dirk Fontein, ten W. de Turfhaven, ten Z. Johannes Harmens, ten N. de Kruisstraat. Gekocht van Albert Bolman, Johannes Jacobus Kerkhoven, mr. timmerman en Jurjen Harkes v.d. Stok, mr. metselaar. De laatste mede namens de andere erven van zijn vader Harke Jurjens v.d. Stok, mr. metselaar.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0302v van 12 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes Harmens
naastligger ten noordenKruisstraat


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0302v van 12 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes Harmens
naastligger ten noordenKruisstraat


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-226, pag. 72Heiligeweg 38Lieuwe Meeves6‑00‑00 CG


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Arjen Roelofs de Vries... dV., onder productie van genoegzaam bewijs, 27 okt 1804; ondertrouw HRL; eigenaar en gebruiker van wijk G-035, schipper; medegebruiker Harmen de Vries, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Harmen Arjens de Vries... zv Arjen Roelofs dV, en Antje Harmens Bok; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, ovl 1827; gebruiker wijk G-035; eigenaar en medegebruiker is Arij de Vries, schipper, 1814. (GAH204); H.A. dV. en Janke Volkerts, beide ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-191Heiligeweg 38Harmen Johannes ter Mos... Maria Hendriks Voets; BS huw 1812, huw 1813, huw 1817, huw 1819, ovl 1832, ovl 1841; gebruiker van wijk G-191, winkelier; eigenaar is erven Johannes Harmens ter Mos, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-191Heiligeweg 38Johannes Harmens ter Mosch... wijk G-065; gebruiker Coenraad Carpentier, timmerknegt, 1814. (GAH204); erven J.H. tM. eigenaar van wijk G-191; gebruiker Harm. Johannes ter Mos, winkelier, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-191Heiligeweg 38Johannes Harmens ter Mos ervenHarmen Johannes ter Mos winkelier
G-035Heiligeweg 46Ary de Vries Ary de Vries schipper
G-035Heiligeweg 46Ary de Vries Harmen de Vries


1821 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49014 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 308 en 330 van 28 nov 1821
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-035Heiligeweg 46provisionele en finale toewijzingfl. 522huis op de Turfhaven G-035
 
verkoperJan Lammerts van der Veen
koperAafke Altena
koperJanke Altena


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 965Heiligeweg 46Abe AltenaHarlingenhuis en erf (145 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 990Heiligeweg 38IJsbrand WagenaarzeepziedersknegtHarlingenhuis (35 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 991Heiligeweg 40Jacob Alberts de BoerschipperHarlingenhuis en tuin (310 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 991aHeiligeweg 40Dirk FonteinzeepziederHarlingenerf (120 m²)


1832 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 2 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-035Heiligeweg 46Sybrigje Kool, overleden op 25 september 1832wed. Jan Syds Altena, moeder van Sybrigje (vrouw van Anne Sjoerds Foekens, onderwijzer), Janke, vrijster en Aafke Jans Altena (testamentair executeur Turfhaven G 35). (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Heiligeweg 42 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Heiligeweg 44 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Ake Altenagebruiker van wijk E-173, zonhoedenaaister; eigenaar J. Altena erven, 1814. (GAH204); oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-035


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Geert Gerrits Fabriek... Krol; BS huw 1838, ovl 1866; oud 32 jaar, geb Dokkum (!) en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk G-035; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Janke Jans Altena... dv Jan Sijds A., en Sijbrigje Sijbrens Kool; BS ovl 1844; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-035; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Sjoerd de Boer... zv Johannes Sjoerds de B., en Trijntje Dirks; BS huw 1820, huw 1840, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk G-035; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk G-045; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-191Heiligeweg 38Martje Jans van Kempen... Alberdina Jans Hagers; BS huw 1812, ovl 1841; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoolvrouw, wijk G-191; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-191Heiligeweg 38Anna Jans Faber, overleden op 16 maart 183942 jr, geboren Bolsward, overleden Kerkhof G 191, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 6) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-035TurfhavenGeert G Fabriek32 jschippersknegtDokkumgezin 1, m, protestant, gehuwd
G-035TurfhavenLena S Jansen26 jLeeuwardengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-035TurfhavenAke Altena59 jgeenHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-035TurfhavenJanke J Altena58 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-191Grote KerkstraatMartha van Kempen51 jschoolvrouwHarlingenv, rooms katholiek, weduwe
G-191Grote KerkstraatJohannes Mos25 jtimmerknegtHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-191Grote KerkstraatStefanus Mos23 jwinkelknegtHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-191Grote KerkstraatGerhardus Mos16 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-191Grote KerkstraatMaria Mos19 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-191Grote KerkstraatAlberina Mos11 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Heiligeweg 42 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Heiligeweg 44 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Heiligeweg 42 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Heiligeweg 44 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 16 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-191Heiligeweg 38Martje van Kempen, overleden op 4 december 184154 jr (geboren 5/2/1788), overleden Kerkstraat G 191, wed. Harmen Johannes ter Mos, moeder van Johannes, timmermansknecht, Stephanus, pakhuisknecht en minderjarige Marijke, Gerhardus en Dina Harmens ter Mos (voogd is Johannes Sikkes Bleeker, linnenbleker). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 135 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-191Heiligeweg 38Trijntje Elias van der Vorm, overleden op 12 augustus 184216 jr, overleden Kerkstraat G 191, dochter van Elias van der Vorm, koopman en Tetje Hessels Tigchelaar, zuster van minderjarige Hessel Elias van der Vorm. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 45 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-035Heiligeweg 46Janke Jans Altena, overleden op 27 maart 184462 jr (geboren 1/7/1781), overleden Turfhaven G 35, ongehuwd, zuster van Aake (gesepareerde vrouw van Ydo Ypey) (enige testamentair erfgenaam) en wijlen Sybrigje Jans Altena (vrouw van wijlen Anne Sjoerds Foekens, moeder van Trijntje, vrouw van Hilbrand Zwanenburg, goud/zilversmid, Bettje, Sjoerd, cargadoor, Jan, commissionair, Foeke, kantoorbediende en Syds Annes Foekens). Saldo fl. 525,18. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1845 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51023 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 62 en 64 van 3 dec 1845
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-191Heiligeweg 38provisionele en finale toewijzingfl. 322huis in de Grote Kerkstraat G-191
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperCoenraad Speelziek
borgReinder Jans Steeksma


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 636 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-035Heiligeweg 46Aafke Jans Altena, overleden op 25 januari 184664 jr (geboren 1782), overleden Turfhaven G 35, weduwe, geen kinderen, zuster van wijlen Sibrigje Jans Altena (vrouw van wijlen Anne Sjoerds Foekens, moeder van Jan, commissionair, Foeke, cargadoor, Trijntje, vrouw van Hilbrand Jans Zwanenburg, goud/zilversmid en minderjarige Syds Annes Foekens: voogd is broer Jan) (testamentair en ab intestato erfgenamen). Saldo fl. 1.508,10. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Heiligeweg 42 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Heiligeweg 44 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Maria Smit... dv Jacob S, en Anna Helena Groote; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk G-035, bev.reg. HRL 1880-1900 oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-150; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Sybrigje Cohengeb 1 apr 1784 HRL, ovl 27 apr 1862 HRL, ongehuwd, ovl wijk G-035, koopvrouw, dv Adam C, en ... ; BS ovl 1862; bev.reg. HRL 1851 wijk F-299; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopvrouw, wijk C-068; VT1839


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Sytske Dirks Witsing... schoolhouderse, N.H., dv Dirk W, en Hiske Jans; BS huw 1813, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk B-117 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-191Heiligeweg 38Geertje Thijsen Zwolstra... G-187, dv Thijs Z, en Symentje ... (Riens); huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-191; oud 53 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-187; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-351Heiligeweg 44Anne Adams Dinhart... de Vries; BS huw 1826, bev.reg. HRL 1851 wijk D-132, wijk G-254, 351, supp wijk F-363, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-351Heiligeweg 44Antje Honnemageb 25 dec 1808 HRL, huwt met Anne Dinhart, N.H., A 23 dec 1857 delfshaven; bev.reg. HRL 1851 wijk D-132, wijk G-254, 351, supp wijk F-363, supp wijk H-267


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-353Heiligeweg 40Cornelis Acronius... uit Leeuwarden, N.H., zv Tjeerd A., en Jacomina Rinking; bev.reg. HRL 1851 wijk C-161, wijk D-075, wijk G-353, BS ovl ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-353Heiligeweg 40Geertruida Wiertsgeb 1810 Leeuwarden, huwt met Auke Rodenhuis, (gk), N.H., na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk G-353


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-353Heiligeweg 40Liefke Douwes Douwma... Amsterdam, dv Douwe Jans D, en Grietje Sijes (de Vries); BS huw 1826, bev.reg. HRL 1851 wijk A-171, wijk G-353, wijk H-041, 188, 207, wijk H-227, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-353Heiligeweg 40Lodewijk Jacobs Scheffer... bev.reg. HRL 1860-80; oud 33 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, tuinmansknecht, wijk G-324; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-353Heiligeweg 40Styntje Jans Tigchelaar... supp wijk G-409, bev.reg. Ha18 60/80; oud 34 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk G-324; ... (alles)


1852 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Heiligeweg 44 (noordgevel), HarlingenHeiligeweg 44 (noordgevel)Hoek, Jacob van der'Jac VD Hoek 1852'baksteeninscriptie (Jacob van der Hoek)

Hij was houtvlotter, geboren 11-11-1842, overleden 24-06-1892.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 965Turfhaven G-035Adam L. Hoekwoonhuis
Sectie A nr. 990Kerkstraat G-191Pieter H. Bollemawoonhuis
Sectie A nr. 2442Turfhaven G-351Johannes van der Hoekwoonhuis
Sectie A nr. 2443Turfhaven G-352Johannes van der Hoekwoonhuis
Sectie A nr. 2444Turfhaven G-353Johannes van der Hoekwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3658Gedempte Turfhaven G-032Adam Lodewijks Hoekwoonhuis
Sectie A nr. 2442Gedempte Turfhaven G-033Grietje Rinkema, wed. H. Post en kinderenwoonhuis
Sectie A nr. 2443Gedempte Turfhaven G-034Grietje Rinkema, wed. H. Post en kinderenwoonhuis
Sectie A nr. 4029Gedempte Turfhaven G-035Jacob van der Hoekwoonhuis
Sectie A nr. 3290Gedempte Turfhaven G-036Salomon van Messelwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3290Heiligeweg 38 (G-036)Elkan Aäron Speijerwoonhuis
Sectie A nr. 4029Heiligeweg 40 (G-035)Suzanna M. Zelle (wed. J. v.d. Hoek)woonhuis
Sectie A nr. 2443Heiligeweg 42 (G-034)Grietje Rinkema (wed. J.P. Vlietstra)woonhuis
Sectie A nr. 2442Heiligeweg 44 (G-033)Grietje Rinkema (wed. J.P. Vlietstra)woonhuis
Sectie A nr. 5118Heiligeweg 46 (G-032)wed. W. Monsmawoonhuis


1909 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 26-05-1909
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 40, HarlingenHeiligeweg 40M. van der Hoekfotografie


1910 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 15-05-1910
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 40, HarlingenHeiligeweg 40M. van der Hoekfotografie


1910 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49113 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 240 van 27 dec 1910
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-036Heiligeweg 38koopaktefl. 2500woon- en winkelhuis
 
verkoperElkan AÄron Speyer
koperHendrik Bos


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Heiligeweg 38 Hendrik Bossigarenmakerf. 700f. 800
Heiligeweg 40 Geertruida Zijlstraonderwijzeresf. 1500f. 1500
Heiligeweg 42 Eeuwe van der Heidewerkmanf. 500f. 500
Heiligeweg 44 Geertruida van Meurszonderf. 0f. 500
Heiligeweg 46wed W. Monsma geb. Schaafwinkeliersterf. 700f. 500


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 40, HarlingenHeiligeweg 40M. van der Hoekfotografie en fotohandel


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 38H. Bossigarenfabrikant
Heiligeweg 40M. v/d Hoekfotograaf
Heiligeweg 44K. Kussendragertransportarbeider
Heiligeweg 46J. van Seijstzeeman
Heiligeweg 46wed. H.D. Voogd-Vellingawinkelierster


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 40, HarlingenHeiligeweg 40M. van der Hoekfotografie en fotohandel


1935 - advertentiebron: Gids voor Harlingen, VVV Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 40, HarlingenHeiligeweg 40M. van der Hoekfotografie, portretwerk en foto-artikelen


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.F. Rinsema210Etaleur-decorateur


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.F. Rinsema210Etaleur-decorateur


1961 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 40, HarlingenHeiligeweg 40 Rinsemareklame atelier, etalage dekoratie materialen


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 38J. (Jan) de Bruin
Heiligeweg 40F. (Frederik) Rinsema
Heiligeweg 42J.F. (Jan) Beuker
Heiligeweg 44S. (Sjoerdtje) Prins wv Kussendrager
Heiligeweg 46H. (Hendrik) Riem


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 38beeldbepalend pand8 van 10
Heiligeweg 40rijksmonument 20406
Heiligeweg 42rijksmonument 20407 1852
Heiligeweg 44rijksmonument 20408 1852
Heiligeweg 46rijksmonument 20409


1994 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Heiligeweg 46[?] kruidenier Voogd, die er tot na de Tweede Wereldoorlog zijn winkeltje had.


2001 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 2002Heiligeweg 40


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 2442Heiligeweg 44
  terug