Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpoortstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 123-119 1/33-142 G-303G-221
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 143-119 1/23-141 G-302G-220
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 163-119 1/23-141 G-302G-219
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 183-119 3-140 G-301G-218


Naastliggers vanKerkpoortstraat 12
ten oostenKerkpoortstraat 14
ten westenKerkpoortstraat 10
ten noordende Kerkpoortstraat


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0245v van 22 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 18Kerkpoortstraat ZZ [staat: kerkhof OZ]120‑00‑00 GGnieuwe kamer getekend met A
koperBruyn Gijsberts, gehuwd metrentmeester
koperHillegonda du Gardijn
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenJan Freercx smid
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordenLeenert Salomon
verkoperde stad Harlingen: magistraat
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBruyn Gijsberts, rentmeester x Hillegonda du Gardijn kopen een nieuwe kamer oz. Kerkhof, getekend met A, zijnde een van de vijf nieuwe kamers die de stad aldaar heeft laten bouwen.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0245v van 22 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenkerkhof


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0089r van 10 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 47oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenkerkhof
naastligger ten noordenBruyn Gijsberts rentmeester


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0101v van 28 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 47oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0194v van 11 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 47oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRippert Hendrickx
naastligger ten noordenkerkhof


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0076r van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 47oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenritmeester Okkingha


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0145r van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 47oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0082r van 21 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 47oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Abraham schoenlapper


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0094r van 10 mrt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 47oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Abraham schoenlapper


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0193v van 29 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 47oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob schoenlapper


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0282r van 17 mrt 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0096v van 14 jul 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 18Kerkpoortstraat ZZ [staat: achter de grote kerk]150‑00‑00 CGhuis
koperIsaac Hendrix c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: de straat naar de Kerkpoort lopende]
naastligger ten zuidende weduwe van Adriaan Majoor
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordende kamer van Jan Jelles
verkoperReinout Jacobszeevarende


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0096v van 14 jul 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenkerkhof


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0188v van 15 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 18Kerkpoortstraat ZZ [staat: achter de grote kerk]135‑00‑00 CGhuis
koperSipke Mejes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: de straat naar de Kerkpoort lopende]
naastligger ten zuidende weduwe van Adriaen Majoor
naastligger ten westenhet kerkhof
naastligger ten noordende kamer bewoond door de weduwe van Jan Jelles
verkoperIsaac Hendrixbontwever


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0188v van 15 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet kerkhof


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-119 /3Kerkpoortstraat 12
eigenaarSipke Meyes
gebruikerSipke Meyes
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-119 /3Kerkpoortstraat 12
eigenaarSipke Meyes
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-119Kerkpoortstraat 18
eigenaarwed. Sipke Meyes
gebruikerwed. Sipke Meyes
opmerkingpauper


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0166r van 7 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 12Kerkpoortstraat WZ [staat: achter de grote kerk]225‑00‑00 CGhuis
koperLouws Teekes, gehuwd metmr. bontwever
koperElske Jans
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten noordenCornelis Jenties
naastligger ten noordenGerryt
verkoper q.q.Antie Merkes voor haar dochter, weduwe van
verkoper q.q.wijlen Merkes Jaspers
verkoperCatharina Merkes, gehuwd met te Amsterdam
verkoperJan Jansen te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLouw Taekes, mr. bontwever x Elske Jans koopt een huis, camer en weefwinkel achter de Grote Kerk. Ten O. en Z. de straten, ten W. het Kerkhof, ten N. Cornelis Jenties en Gerrit (Gouckes?). Gekocht van Antie Merkus wv Merkes Jaspers, als lasthebber van haar dochter Catharina Merkus x Jan Jansen te A`dam, voor 225 cg.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0166r van 7 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0001va van 26 jun 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 18Kerkpoortstraat ZZ [staat: achter de grote kerk]175‑14‑00 GG1/2 huis
koper provisioneelPyter Wypkes
eigenaar van 1/2Pyter Wypkes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurderJan Bouwes c.u.
bewonerTomas Lammertsmr. wever
naastligger ten oostenKerkpoortstraat ZZ [staat: straat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Swart
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Lammert Joris, curator overkoopman
verkoperde drie minderjarige voorkinderen van wijlen Susanna Pyters, weduwe van
verkoperwijlen Tomas Lammertsmr. wever


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0001va van 26 jun 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenkerkhof


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0002va van 4 sep 1735 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vindt je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 18Kerkpoortstraat ZZ [staat: achter de grote kerk]87‑21‑00 GG1/2 huis
koper provisioneelPyter Wypkes
eigenaar van 1/2Pyter Wypkes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurderJan Bouwes c.u.
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Swart
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Lammert Joris, curator overkoopman
verkoperde drie minderjarige voorkinderen van wijlen Susanna Pyters, weduwe van
verkoperwijlen Tomas Lammertsmr. wever


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0002va van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenkerkhof


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0072v van 18 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 18Kerkpoortstraat ZZ [staat: achter de grote kerk]87‑21‑00 GG1/2 huis
koperPieter Wypkes
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurderJan Bouwes 12‑10‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Swart
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTomas Lammertsmr. wever


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0072v van 18 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenkerkhof


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-119Kerkpoortstraat 18huis
eigenaarwed. Sipke Meyes
gebruikerwed. Sipke Meyes
opmerkingpauper
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-119 /2Kerkpoortstraat 14woning
eigenaarCornelis Jenties
gebruikerJan Harmens
huurwaarde19‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑03‑06 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-119 /2Kerkpoortstraat 14huis
eigenaarCornelis Jenties
gebruikerHendrik Jansen
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0267v van 5 okt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 18Kerkpoortstraat WZ [staat bij de Kerkpoort aan het groot kerkhof]374‑14‑00 GGhuis
kopervroedsman Jan Sipkes Buma, gehuwd met
koperLewyntje Winsemius
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenGerryt Teunis
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordenCornelis Jentjes koopman
verkoper q.q.Anske Sibes, gelastigde vanmr. metselaar
verkoper q.q.de stad Harlingen: weesvoogdij, alimentatores van
verkoperLijsbeth Pytters
verkoperJetske Pytters
verkoperWypke Pytters
verkoperJan Pytters
erflaterwijlen Pytter Wypkes, gehuwd metsteenvoerder
erflaterwijlen Imke Engeles


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0267v van 5 okt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenkerkhof


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0302v van 21 apr 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat naar de Kerkpoort lopend]


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-119 Kerkpoortstraat 12vroedsman Jan Buma, bestaande uit 4 personen20‑00‑00 CG0en biedt aan eens vooral 25 gulds gereed
3-119 /2Kerkpoortstraat 12Gerrit Harmens, bestaande uit 3 personen08‑00‑00 CG0heeft 1 weeversknegt
3-119 /3Kerkpoortstraat 12Hendrik Jansen, bestaande uit 2 personen06‑00‑00 CG0heeft 1 weeversknegt


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-119Kerkpoortstraat 18huis
eigenaarJan Buma
gebruikerJan Buma
opmerkingonvermoogende
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-119 /2Kerkpoortstraat 14woning
eigenaarCornelis Jenties
gebruikerJan Harmens
huurwaarde19‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑09‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-119 /3Kerkpoortstraat 12huis
eigenaarCornelis Jenties
gebruikerHendrik Jansen
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑05‑06 CG


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0141v van 25 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 47oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Sipkes Buma
naastligger ten noordengroot kerkhof


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0107r van 17 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 18Kerkpoortstraat ZZ [staat: achter de grote kerk]230‑00‑00 GGhuis
koperGryttie Sikkes Builaerdt, weduwe van
koperwijlen Jan Janes van Slooten grootschipper
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenGerryt Harmens* wever
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordenCornelis J. Timmerman
verkopervroedsman Jan Buma, gehuwd met
verkoperLewyna Wensemius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGryttie Sikkes Builaerdt wv wl. Jan Janes van Slooten, in leven grootschipper, koopt dwarshuis achter de grote kerk, bewoond door de verkopers. Beschrijving van het huis. Grondpacht 2 cg. aan de Stad. Ten O. de straat, ten N. Cornelis J. Timmerman, koopman, ten Z. Gerryt Weever, ten W. het kerkhof. Gekocht van Jan Buma, mede-vroedschap x Lowijna Winsemius, voor 230 gg.


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0107r van 17 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenkerkhof


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0125r van 28 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes van Beemen bankhouder in de Bank van LeningAlmenum


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0236r van 1 okt 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 18Kerkpoortstraat ZZ [staat: achter de grote kerk]450‑00‑00 CGhuis
koperPietje Lieuwes, weduwe vanwinkelierse
koperwijlen Teunis Wouters
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurderAllert Heins c.u.
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenGerryt Harmens* wever
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordenCornelis Jentjes Timmerman koopman
verkoperGrietje Sickes Builardt, weduwe van
verkoperwijlen Jan Jaenes van Slooten
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPietje Lieuwes wv Teunis Wouters, winkelierse, koopt dwarshuisinge agter de groote kerk, bewoond door Allert Heins c.u. Grondpacht 2 cg. aan de Stad. Ten O. de straat, ten W. Gerryt, wever, ten W. het kerkhof, ten N. de coopman Cornelis Jentjes Timmerman met wie de muir mandelig is. Gekocht van Grietje Sickes Builardt wv Jan Jaens van Slooten, voor 450 cg.


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0236r van 1 okt 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenkerkhof


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0034r van 16 nov 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 12Kerkpoortstraat WZ [staat: achter de grote kerk]132‑00‑00 GGhuis
koperCornelis Jansen Beytzegat koemelker
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende weduwe van Cornelis Jentjes
naastligger ten westengroot kerkhof
naastligger ten noordenWessel Gerryts
verkoperElske Jans, weduwe van
verkoperwijlen Louw Taekes


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0034r van 16 nov 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0170r van 28 feb 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 12Kerkpoortstraat WZ [staat: achter de nieuwe kerk]158‑07‑00 GG1/2 dwarshuis
koperDurk Hayes mr. molenaar
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurderTiete Hendriks
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJetze Boomsma
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordenGerryt Huizelaar
verkoperLieuwe Rintjesbrouwersknecht


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0170r van 28 feb 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0143r van 11 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 12Kerkpoortstraat ZZ [staat: achter de grote kerk]48‑14‑00 GGwoning
koperJochem Jansz turfdrager
huurderBastiaan van Kampen c.u.
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJetze Boomsma
naastligger ten westende Gereformeerde gemeente: groot kerkhof
naastligger ten noordenDouwe Bonnes
verkopermeerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschatwagenaar
verkoperAntje Cornelis Beidschat, gehuwd met
verkoperJacob Jacobs Houtkoperbeurtschipper op Amsterdam
verkoperTaetske Beidschat, gehuwd met
verkoperDouwe Tjeerdshuistimmermansknecht
erflaterwijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJochem Jansz, turfdrager koopt woning agter de grote kerk, bewoond door Bastiaan van Kampen c.u. als huurders. Geen grondpacht. Ten O. de straat, ten Z. Jetze Boomsma, ten W. het kerkhof, ten N. Douwe Bonnes. Gekocht van de (met name genoemde) erfgenamen van Cornelis Jansen Beidschat, in leven herbergier en wagenaar, voor 48 gg. 14 st.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0143r van 11 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0233r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0266r van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 18Kerkpoortstraat WZ [staat: achter de grote kerk]100‑00‑00 CG1/4 huis
koperReinder Jans
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurderJan Swart mr. kleermaker
huurder achterruimte1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordenJetse Boomsma
verkoperBruin Dirks te Arum


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0266r van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenkerkhof


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0204r van 7 mrt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 47oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Dirk Hayes c.s.


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0065v van 9 dec 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 14Kerkpoortstraat ZZ 14/16 [staat: achter de grote kerk]138‑07‑00 GGtwee huizen naast elkaar
koperHylke Minnes c.u.timmerknecht
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurder 1Frans Alberts c.u.bontwever24‑00‑00 CG
huurder 2Gerrit Gerryts 26‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuideneen huis
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordenCornelis Tromp
verkoper q.q.Jetze Jelles, curator
verkoper q.q.Jan Schiere, curatoren over
verkoperJetze Boomsma c.u.


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0065v van 9 dec 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten westenkerkhof


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0065v van 9 dec 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten westenkerkhof


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0323v van 1 mei 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0149r van 24 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 47oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenS. IJsbrands


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0100r van 2 mei 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 12Kerkpoortstraat ZZ [staat: achter de nieuwe kerk]41‑15‑00 CGhuis
koperWybren Broers mr. timmerman
huurderN. N. kanonnier0‑09‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHylke Minnes
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordenA. Bolman
verkoperHaring Wiegers, gehuwd met
verkoperGrietje Ruths


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0100r van 2 mei 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [niet vermeld]


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0177v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0197r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
3-138, pag. 43Kerkpoortstraat 18Hendrik Drost


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0129r van 3 feb 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 12Kerkpoortstraat ZZ [staat: achter de nieuwe kerk]75‑10‑00 CGhuis
koperYmke Jolles
huurderDouwe Kleber
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHylke Minnes
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordenDaam Jans
verkoperWybren Broerstimmerman


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0129r van 3 feb 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0077v van 13 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenH. Winnekes n.u.koopman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-142, pag. 63Kerkpoortstraat 12Hylke Minnes0‑10‑00 CGhuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-301Kerkpoortstraat 18Hendrik Bernardus Drost... getrouwd ten zelfden ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-301Kerkpoortstraat 18Jacjohannes KerkhovenJ.J.K. q. q. eigenaar van wijk G-301, gebruiker is Hend. Drost wed., winkeliersche, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-302Kerkpoortstraat 14Gerrit Gerrits Kleyhuis... HRL, ovl 27 apr 1829 HRL, huwt met Trijntje Lambertus Burgerts, wever; BS ovl 1829; gebruiker van wijk G-302, wewer, eigenaar is Hielke M. Wierdsma, 1814. (GAH204); G.G.K., wever, wonende te HRL, is verzogt een Acte ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-303Kerkpoortstraat 12Berend Berendsovl voor 1815; wed. B.B. gebruiker van wijk G-303; eigenaar is Hielke M. Wiersma, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-303Kerkpoortstraat 12Hielke Minnes Wiersma... 1814. (GAH204); id. van wijk G-302; gebruiker Gerrit G. Kleyhuis, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-303; gebruiker Berend Berends wed., 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden Hendrik Meyer, Mr. Timmerman, en Anna ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-303Kerkpoortstraat 12Hielke M Wiersma Berend Berends wed
G-302Kerkpoortstraat 14Hielke M Wiersma Gerrit G Kleyhuis wewer
G-302Kerkpoortstraat 16Hielke M Wiersma Gerrit G Kleyhuis wewer
G-301Kerkpoortstraat 18Jacob Johannes Kerkhoven qq Hendrik Drost wedwinkeliersche


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49010 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 53 en 78 van 22 jan 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-303Kerkpoortstraat 12provisionele en finale toewijzingfl. 52huis achter de Grote Kerk G-303
 
verkoperHylke Minnes Wiersma
koperHendrik Bandsma


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 347 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-302Kerkpoortstraat 14Gerrit Gerrits Kleihuizen, overleden op 27 april 182974 jr, wever achter Nieuwe Kerk G 302 (werd onderhouden door RK-gemeente), broer van Hinke Gerrits Kleihuizen. Saldo fl. 81,-. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 347 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-302Kerkpoortstraat 16Gerrit Gerrits Kleihuizen, overleden op 27 april 182974 jr, wever achter Nieuwe Kerk G 302 (werd onderhouden door RK-gemeente), broer van Hinke Gerrits Kleihuizen. Saldo fl. 81,-. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1753Kerkpoortstraat 18Tjeerd Johannes KerkhoventimmermanHarlingenhuis en erf (108 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1754Kerkpoortstraat 16Andries HoogmolenkoopmanHarlingenhuis (56 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1755Kerkpoortstraat 12IJsbrand WagenaarzeepziedersknegtHarlingenhuis (56 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1755Kerkpoortstraat 14IJsbrand WagenaarzeepziedersknegtHarlingenhuis (56 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-301Kerkpoortstraat 18Christiaan Pasmaoud 71 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk G-301; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-301Kerkpoortstraat 18Henke Pasmaoud 41 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk G-301; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-301Kerkpoortstraat 18IJsbrand Harings Wagenaar... m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-301Kerkpoortstraat 18Monse Jacobs Weyer... HRL 1851 wijk G-308, wijk H-042; oud 37 jaar, geb Almenum (!) en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-301; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-302Kerkpoortstraat 14Bauke Fransen Fopma... eigenaar is M. Vink, 1814. (GAH204); oud 59 jaar, geb Spannum en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk G-302; VT1839; kind: Wytse Boukes Fopma, geb 21 dec 1809, ged 7 jan 1810 Grote Kerk HRL; B.F.F. eigenaar van ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-302Kerkpoortstraat 14Pietje Posthumusoud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-302; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-303Kerkpoortstraat 12Aukje van der Sluis... 303, supp wijk G-472, bev.reg. HRL 1860-80; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-244; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-303Kerkpoortstraat 12Hiltie Hijlkemaoud 41 jaar, geb Weidum en wonende te HRL. 1839, wijk G-303; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-303Kerkpoortstraat 12Janna Feddema... en huw 1811, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-311; oud 53 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk G-303; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-302Kerkpoortstraat 14Antje Fopma, overleden op 9 mei 183919 jr, overleden Rapenburg G 302. (CzOG nr. 7) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-302Kerkpoortstraat 16Antje Fopma, overleden op 9 mei 183919 jr, overleden Rapenburg G 302. (CzOG nr. 7) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-301HofstraatMonze Weyer37 jturfdragerAlmenumm, rooms katholiek, gehuwd
G-301HofstraatHenke Pasma41 jBolswardv, rooms katholiek, gehuwd
G-301HofstraatPieter Weyer10 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-301HofstraatSymontie Weyer11 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-301HofstraatChristina Weyer1 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-301HofstraatCristiaan Pasma71 jBolswardv, protestant, weduwe
G-302HofstraatBouke Fransen Fopma59 jkleermakerSpannumm, protestant, gehuwd
G-302HofstraatPietje Posthumus58 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-302HofstraatAndries Fopma25 jheerenknegtHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-302HofstraatNeeltie Fopma16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-303Agter de KerkJanne Johs. Feddema53 jgeenTzumv, protestant, weduwe
G-303Agter de KerkThomas Beidschat [Beitschat]25 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-303Agter de KerkBauke Beidschat [Beitschat]18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-303Agter de KerkJan Beidschat [Beitschat]13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-303Agter de KerkHiltie Hylkema41 jWeidumv, protestant, weduwe


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-302Kerkpoortstraat 14Age Ages de Groot, overleden op 20 februari 184034 jr, werkman, overleden Achter de Kerk G 302, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 26) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-302Kerkpoortstraat 16Age Ages de Groot, overleden op 20 februari 184034 jr, werkman, overleden Achter de Kerk G 302, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 26) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-302Kerkpoortstraat 14Neeltje Fopma, overleden op 16 april 184017 jr, naaister, overleden Strontsteeg G 302. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 14) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-302Kerkpoortstraat 16Neeltje Fopma, overleden op 16 april 184017 jr, naaister, overleden Strontsteeg G 302. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 14) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1754Kerkpoortstraat 16 A Hoogmolengeheel vernieuwd en verbeterd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-302Kerkpoortstraat 14Cecilia Kerkhoven, overleden op 20 november 1846(Certificaat van onvermogen), 6 mnd (geboren 9/5/1846), overleden achter de Kerk G 302. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-302Kerkpoortstraat 16Cecilia Kerkhoven, overleden op 20 november 1846(Certificaat van onvermogen), 6 mnd (geboren 9/5/1846), overleden achter de Kerk G 302. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-301Kerkpoortstraat 18Jieksje Simons van den Berg... huw 1823, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk B-201, wijk G-031, wijk G-082, wijk G-107, wijk G-210, wijk G-301; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-033; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-302Kerkpoortstraat 14Geeske Klazes de Boer... 1834 HRL, naaister, dv Klaas Jacobs de B., en Antje Jans; BS geb 1834, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-302; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-294; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-302Kerkpoortstraat 14Johannes Groen... okt 1805 HRL, dv Jan G, en Jantje Faber; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1834, bev.reg. HRL 1851 wijk G-302; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-294; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-303Kerkpoortstraat 12Hette Koestrageb 1802 HRL, ovl 30 dec 1879 HRL, huwt met Andries Onsman, N.H., arbeidster in 1851, dv IJnte K, en Hiske Douwes Prins; BS ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk G-031, 199, wijk G-220, 303


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-303Kerkpoortstraat 12Hielkje W. van der Hoekgeb 1778/85 HRL, ovl 18 mrt 1857 HRL, huwt met Christiaan de Vries; BS ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-175, wijk G-303, supp wijk G-402; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-201; VT1839


1858 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49056 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 101 en 105 van 30 jun 1858
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-303Kerkpoortstraat 12provisionele en finale toewijzingfl. 450woning G-303
 
verkoperJohannes Damen (q.q.)
verkoperBart van der Werff (q.q.)
koperRein Jans de Groot


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1754Kerkpoortstraat G-302Meindert van der Zeewoonhuis
Sectie A nr. 1755Kerkpoortstraat G-303Rein J. de Grootwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2396Kerkpoortstraat G-218Jacob A. Wiersmawoonhuis
Sectie A nr. 3721Kerkpoortstraat G-219Janna D. Vinje, wed. M. van der Zee en kinderenwoonhuis
Sectie A nr. 3722Kerkpoortstraat G-220Janna D. Vinje, wed. M. van der Zee en kinderenwoonhuis
Sectie A nr. 1755Kerkpoortstraat G-221Rein Jans de Grootwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1755Kerkpoortstraat 12 (G-221)Jan de Grootwoonhuis
Sectie A nr. 3722Kerkpoortstraat 14 (G-220)Jan van 't Vliet (en Cons.)woonhuis
Sectie A nr. 3721Kerkpoortstraat 16 (G-219)Jan van 't Vliet (en Cons.)woonhuis
Sectie A nr. 4562Kerkpoortstraat 18 (G-218)Sierk Vellinga (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kerkpoortstraat 18 Sjierk Vellingapakhuisknechtf. 700f. 700


1924 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-8278
Kerkpoortstraat 18Aron de Vries


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 12J. de Grootplateelbakker
Kerkpoortstraat 12U. v/d Sluisarbeider n.t.m.
Kerkpoortstraat 18S. Vellingapakhuisknecht


1928 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Kerkpoortstraat 14, HarlingenKerkpoortstraat 14W. Postmakoper- en blikslager, pompmaker, zinkwerker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 12IJ. (IJtzen) van Dijk
Kerkpoortstraat 14P. (Pieter) Hoekstra
Kerkpoortstraat 16P. (Pieter) Riem
Kerkpoortstraat 18N. (Nis) v.d. Weide
  terug