Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuwstraat 46
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 463-058 3-059 D-088D-127
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 483-058 3-061 D-087D-126


Naastliggers vanNieuwstraat 46
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenNieuwstraat 48
ten westende Ooievaarsteeg
ten noordenNieuwstraat 44


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0454r van 10 mrt 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 46, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenIcke, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Willem


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0454r van 10 mrt 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 46Nieustraat WZ [staat: Oosterwal]100‑00‑00 GGhuis
koperJan Lieuwes, gehuwd mettimmerman
koperTrijnke Aleps
verpachter grondJan Faber 2‑19‑08 CG
verpachter grondDoed Wopckes
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenIcke, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Willem
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende keet van Tesselaar
verkoper van 1/2Tymmen Hobbes, namens
verkoper van 1/2de erfgenamen van wijlen Minck Sickes, gehuwd met
verkoper van 1/2wijlen Auck Lyuues
verkoper van 1/4Jan Jan te Goinga
verkoper van 1/4Sytze Sytzes te Dokkum


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0025r van 31 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 48, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende gewezen keten van wijlen Reyner Claesen


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0025r van 31 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 48Nieuwstraat WZ [staat: Ooster Stadsvesten]145‑00‑00 GGkamer
koperSipck Jacobs, weduwe van
koperwijlen Gerben Jacobs
verpachter grondArian leidekker1‑05‑08 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenJan Salvus
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende gewezen keten van wijlen Reyner Claesen
verkoperCornelis Poppes, gehuwd met
verkoperAlyth Hanne
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSipck Jacobsdr. wv Gerben Jacobs, koopt een kamer aan de stad ooster vesten


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0065r van 15 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 46, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSipck Jacobs


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0065r van 15 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 46Nieuwstraat WZ [staat: Oosterwal]125‑00‑00 GGhuis
koperJoris Piphron
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenSipck Jacobs
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFrouck Thonis
verkoperPieter Pieters, gehuwd met
verkoperWybrich Clasen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeen grondpacht


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0099v van 25 apr 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0130r van 10 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 46, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSipck Jacobs


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0130r van 10 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 46Nieuwstraat WZ [staat: aan de molensloot]125‑00‑00 GGhuis
koperFedde Sibrants, gehuwd met
koperHis Epes
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenSipck Jacobs
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFrouck Thoenis
verkoperJoris Pieters Piphron, gehuwd metadvocaat en practizijn
verkoperMaycke Sickes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFedde Sibrants x His Epes kopen een huis aende Moelenslooth. Ten Z. Sipck Jacobs, ten N. Frouck Thoenis. Geen grondpacht. Gekocht van advocatus curia en practicijn alhier Joris Pieters Piphron x Maycke Sickes voor 125 GG.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0240v van 13 aug 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 48, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0240v van 13 aug 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 48Nieuwstraat WZ [staat: bij het bolwerk tussen franekerpoort en -pijp]0‑00‑00 GGkamer
aanhandelaarAnne Claesen, gehuwd met
aanhandelaarTrijn Freercks
verpachter grondN. N. 1‑05‑08 CG
naastliggerde keet van Reiner Claesen
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarReiner Claesen, gehuwd met
verwandelaarNanck Annes


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0262v van 27 jan 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 50, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Buue Jansen


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0288v van 1 dec 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 46, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSipck Jacobs


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0288v van 1 dec 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 46Nieuwstraat WZ [staat: aan de molensloot]0‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenSipck Jacobs
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFrouck Toenis
crediteur (triumphant)dr. Piphron c.u.
verkoper (gesuccumbeerde)Fedde Sibrants c.u.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0092v van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 48, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLaes Dircks


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0092v van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 48Nieuwstraat [staat: tegenover de Oosterstadsvesten]0‑00‑00 GGhuis, strekkende westwaarts tot aan de steeg aldaar
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen2‑08‑08 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenJacob Freercks
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLaes Dircks
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Douwe Alberts


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0106r van 28 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 48, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLaes Dircks


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0106r van 28 jan 1626 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vindt je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 48Nieuwstraat [staat: tegenover de Oosterstadsvesten]94‑00‑00 GGhuis van de nagelaten weeskinderen van Douwe Alberts
koper finaalN. N.
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenJacob Freercks
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLaes Dircks
verkoperN. N.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0162v van 20 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet Monickhuis


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0085r van 17 jan 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 50, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAbbe Harings


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0174v van 6 feb 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet afgebroken monnikshuis of de ledige plaats daarvan


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0119r van 10 mrt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 48, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis genaamd Muntjehuis


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0119r van 10 mrt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 48Nieuwstraat WZ [niet vermeld]275‑00‑00 GGhuis
koperRuyrdt Saeckles, gehuwd met
koperRiemke Pyters
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Stadsvesten en diept]
naastligger ten zuidenGreolt schoenmaker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis genaamd Muntjehuis het Muntjehuis
verkoperSaeckjen Rintzes, weduwe van
verkoperwijlen Able Harings


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0166r van 9 feb 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0239v van 6 dec 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 50, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRuierd Saeckles


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0142r van 24 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 46, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRuyrd Saakles schipper op Leeuwarden


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0142r van 24 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 46Nieuwstraat [niet vermeld]600‑00‑00 GGhuis
koperWillem Pyters, gehuwd metschipper op Dokkum
koperAntie Fransen
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenRuyrd Saakles schipper op Leeuwarden
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten westenWalingh Tieerds
naastligger ten noordende [zout]keet van de erfgenamen van wijlen Jan Pyters
verkoperSioerd Laeses, gehuwd metmr. metselaar
verkoperAttje Pyters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Pyters, Dokkumer schipper x Antie Fransen kopen een huis. Ten O. de stadsvesten, ten Z. Leeuwarder schipper Ruyrd Saakles, ten W. een steeg en Walingh Tieerds, ten N. de keet van erven Jan Pieters. Geen grondpacht. Gekocht van mr. metselaar Sioerd Laeses x Attje Pyters voor 600 gg.


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0249v van 15 jan 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 48, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet Muntjehuis van Sioerd Laeses


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0249v van 15 jan 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 48Nieuwstraat WZ [staat: bij de schipperspaardenstal bij de Franekerpijp]446‑17‑00 GGhuis
koperJacob Dirckx, gehuwd metschipper op Leeuwarden
koperYdtie Pyters
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenAge schipper op Leeuwarden
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet Muntjehuis van Sioerd Laeses het Muntjehuis
verkoperde erfgenamen van wijlen Ruird Saeckles


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0176r van 26 jun 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 48, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet muntjehuis


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0176r van 26 jun 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 48bij de Schipperspaardenstal430‑12‑00 GGhuis
koperMelcher Nannes, gehuwd met
koperTrintie Pitters
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAgge Ritdsers schipper op Leeuwarden
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet muntjehuis het Muntjehuis
verkoperJacob Dircx, gehuwd metschipper op Leeuwarden
verkoperIttie Pitters
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Melcher Nannes x Trijntie Pitters koopt een huis omtrent de Schipperspaardenstal. Ten Z. Leeuwarder schipper Agge Ritdsers, ten N. het Munnickhuis. Gekocht van Leeuwarder schipper Jacob Dircx x Yttie Pitters, voor 430 gg. N.B. Let op de verkeerde nummering, na blz. 0176 volgt 168a t/m 176a.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0015v van 26 feb 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 48, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhuis genaamd het Muntjehuis


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0015v van 26 feb 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 48Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijp]381‑07‑00 GGhuis
koperRomke Clasen c.s.schipper op Dokkum te Dokkum ?
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAge Ritsers
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhuis genaamd het Muntjehuis het Muntjehuis
verkoperMelcher Nannes c.u.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Romke Clasen, Dokkummer schipper, koopt een huis bij de Franekerpijp. Ten O.?, ten W.?, ten Z. Age Witser? Visser?, ten N. het Muntje huis. Gekocht van Melcher Nannes, voor 381 gg.


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0206v van 11 sep 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 50, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAsge Minnes


1689 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 218 folio 299ar van 21 jan 1689 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Nieuwstraat 48
overledeneLijsbeth Hendrix, weduwe van
wijlen Eesge Minnes
N. N. Eesges nagelaten minderjarige dochter, oud omtrent 24 jaren. [Volgens DTB de 19-jarige Imckien Eesges]
aangeverAeltje Dircks
inleiding bij de boedelinventarisatie[000299ar] Ontsegelinge van slotten en vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaan, ten overstaen van de burgemeester Asperen als commissaris geadsocieert met Alexander Widenbrugh secretaris, ten sterfhuyse van Lijsbeth Hendrix huysvrouwe van Eesge Minnes nalatende een minderjarige dochter oldt ontrent 24 jaren, en dat van alle soodanige goederen als de overledene metter doodt ontruymt ende naegelaten heeft, sijnde de aangevinge der goederen gedaan door Aeltje Dircks, dewelke bij manuale stipulatie heeft belooft, om alles getrouwelyck te sullen op ende aangeven, waer op dan tot de beschrijvinge in navolgende manieren is geprocedeert Actum den 21e january 1689.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0284v van 7 apr 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 48, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJetske Rinnerts


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0284v van 7 apr 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een niaar zonder dat de precieze reden is aangegeven of is te herleiden uit de context. Degene die in bezwaar gaat doet dat in ieder geval om het eerste recht van koop af te dwingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 48Nieuwstraat WZ [staat: tussen de Franekerpijp en de paardenstal]133‑15‑00 GGhuis geschikt voor twee woningen
koper door niaarburgerhopman Eco Willems
geniaarde koperWalingh Jansen Grauda
huurderJohannes Wopkes c.u.
huurderSibout Geerts
huurderDoede Feikes Mosch zoutdrager12‑00‑00 GG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenHendrick Adius
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Lange Zoutsteeg]
naastligger ten noordenJetske Rinnerts
verkoperAesge Minnes, enscheepstimmerman
verkoperde erfgenamen van wijlen Liesbeth Hendricks
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Eco Willems, burgerhopman, koopt, na niaar tegen Walingh Jansen Grauda, een huis dat gemakkelijk in twee woningen verhuurd kan worden, zoals nu ook geschiedt, tussen de Franekerpijp en de paardenstal. Ten O. de straat en diept, ten Z. Hendrick Adius, ten W. de Lange Zoutsteeg, ten N. Jetske Rinnerts. Nu verhuurd aan Johannis Wopkes c.u. en de tweede woning aan Sibout Geerts. De eerste woning is komend jaar nog verhuurd aan zoutdrager Doede Feikes Mosch voor 12 gg. Geen grondpacht. Gekocht van scheepstimmerman AEesge Minnes en erven Liesbeth Hendricks voor 133 gg 15 st.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0047r van 5 mrt 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 50, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet volgende verkochte perceel met Trijntie Fransen


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0047v van 5 mrt 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 48, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jetskemoey


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0047v van 5 mrt 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 48Nieuwstraat [staat: bij de Franekerpijpen]85‑00‑00 GGhuisje of kamer
koperTrijntie Fransen, gehuwd met
koperThijs Claessen thans ter zee uitlandig
huurderYttie 10‑00‑00 GG
huurderwijlen Jan Duiker zoutdrager
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: diept]
naastligger ten zuidenhet vorige verkochte perceel met Claes Yppes c.u.
naastligger ten westenhet vorige verkochte perceel met Claes Yppes c.u.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jetskemoey
verkoperde weduwe van hopman Eco Willems pro se et nom. lib.
verkoperAntie Eekes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje Fransen x Thijs Claessen, thans uitlandig, koopt een huisje of camer omtrent de Franekerpijpen, nu gehuurd door Jan Duisers?, zoutdrager. Ten O. het diept, ten W. en Z. het perceel zojuist gekocht door Claes Yppes en Oepke Jans, ten N. erven Jetse Iemes. Geen grondpacht. Gekocht van wd. hopman Eco Willems voor zich voor 1/2 en Antie Eekes voor 1/2 voor 85 gg.


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0035v van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 46, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTrijntie Fransen, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Thijs Clasen


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0035v van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 46Nieuwstraat WZ [staat: Franekerpijpen bij de Leeuwarder paardenstal]190‑00‑00 GGhuis
koperTrijntie Jans, gehuwd met
koperRomke Jansen Kievit
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenTrijntie Fransen, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Thijs Clasen
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenzoutkeet van Hans Cornelis c.s.koopman
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoperTrijntie Fransen, weduwe van
verkoperwijlen Thijs Clasen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje Jans


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0052r van 4 feb 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 48, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRomke Kievit


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0052r van 4 feb 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 48Nieuwstraat [staat: bij de Franekerpijpen]50‑00‑00 CGkamer
koperWybe Feddriks brouwer en koopman
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: diept]
naastligger ten zuidenClaes Ypes c.s.
naastligger ten westenClaes Ypes c.s.
naastligger ten noordenRomke Kievit
verkoperTrijntie Fransen, weduwe van
verkoperwijlen Thijs Clasen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Feddrix, koopman en brouwer, koopt een camer omtrent de Franekerpijpen, bewoond door de verkoperse als eigenaarse. Ten O. ten naasten het diept, ten W. en Z. het door Claes Yppes gekochte huis, ten N. Romke Kievit. Gekocht van Trijntie Fransen wv Thijs Clasen, voor 50 cg.


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0060v van 3 mrt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 50, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0219v van 15 apr 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 48, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRomke Kievyt


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0219v van 15 apr 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 48Nieuwstraat WZ [staat: bij de paardenstal]80‑00‑00 GGkamer
koperClaes Jansen, gehuwd met
koperJaepjen Pytters
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: het diept van de Franekerpijpen naar de paardenstal]
naastligger ten zuidenals bewoner Hessel Bouwes
naastligger ten westenals bewoner Hessel Bouwes
naastligger ten noordenRomke Kievyt
verkoperWybe Feddrixmr. brouwer


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0225v van 4 nov 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 46, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Claes gleibakker


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0225v van 4 nov 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 46Nieuwstraat WZ [staat: tussen de Franeker Pijp en de paardestal]180‑00‑00 CGhuis
koperClaes Jansen gleibakker
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenhet huis van Claes gleibakker
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordende keet van vroedsman Jan Nolles
verkoperBerber Folkerts, weduwe van
verkoperwijlen Doede Feickes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-058Nieuwstraat 46huis
eigenaarClaes Jansen
gebruikerAlle Jansen cum soc.
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0016r van 13 mrt 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 50, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaes Jansen


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-058Nieuwstraat 46huis
eigenaarClaes Jansen
gebruikerAlle Jansen
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan8‑7‑1720
opmerking1720 den 8 july voort jaer wegens claes jansen betaelt 2-0-0
opmerkinggleybackerye b[urgem]r. sybeda werk


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0106v van 30 mrt 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 48, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Romke Kievit


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0106v van 30 mrt 1721 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 48Nieuwstraat WZ [staat: omgeving paardestal]140‑00‑00 CGkamer
koperSybrand Sipkes c.u.
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenJan Fopkes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Romke Kievit
verkoperFrouckjen Sybrens Jonkman
verkoperGeertie Sybrens Jonkman
verkoperHendrixjen Sybrens Jonkman
verkoperAafke Sybrens Jonkman


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0185v van 5 dec 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 50, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaes Jansen


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-058Nieuwstraat 46huis
eigenaarClaes Jansen
eigenaarLieuwe Dirks
gebruikerClaes Jansen
gebruikerLieuwe Dirks
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑13‑00 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0053r van 30 nov 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 48, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaes Jansen


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0053r van 30 nov 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 48Nieuwstraat [staat: bij de paardenstal]110‑00‑00 CGwoning
koper van 1/2burgerkolonel Harmen Baxsma
koper van 1/2Claes Jansen gleibakker
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJan Fopkes
naastligger ten westenJan Fopkes
naastligger ten noordenClaes Jansen
verkoperSybren Sipkesbontwever


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-058Nieuwstraat 46huis
eigenaarClaas Jansen
gebruikerMeynert Jansen
huurwaarde17‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑16‑10 CG


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0128v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 46, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen Arends Baksma c.s.


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0128v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 46Nieuwstraat WZ [staat: bij de paardenstallen]291‑07‑00 GGhuis
kopervroedsman Harmen Arends Baksma, gehuwd met
koperAttie Oepkes
huurderde weduwe van Meinert Jansen
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenHarmen Arends Baksma c.s.
naastligger ten westenMeinert Willems
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoperClaas Jansengleibakker


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-058 Nieuwstraat 46Cornelis Johannes, bestaande uit 4 personen04‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-058Nieuwstraat 46huis
eigenaarvroedsm. Baksma
gebruikerCornelis Johannes
huurwaarde17‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑01‑12 CG


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0198r van 19 nov 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 46, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman Harmen Arents Baksma c.s.


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0198r van 19 nov 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 46Nieuwstraat [staat: bij de paardestallen]156‑14‑00 GGhuis
koperBroer Tieerds graandrager
koperArjen Boikes graanmeter
naastligger ten oostenstraat en diept
naastligger ten zuidenvroedsman Harmen Arents Baksma c.s.
naastligger ten westenMeinert Willems
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkopervroedsman Harmen Arents Baksma, gehuwd met
verkoperAaltie Oepkes


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0245v van 1 dec 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 50, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Harmen Baksma e.a.


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0009r van 31 aug 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 46, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman Baxma


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0009r van 31 aug 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 46Nieuwstraat WZ [staat: bij de Nijestraat op de streek bij de paardenstallen en Franekerpijpen]99‑14‑00 GGhuis
kopervroedsman Claas Leistra koopman
huurderTrijntie Fransen 24‑00‑00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenvroedsman Baxma
naastligger ten westenMeindert Willems
naastligger ten noordenFreerk Fontein
verkoperBroer Tjeerdsgraandrager
verkoperArjen Boikesportier van de Havenpoort
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Claas Leistra, mede-vroedschap, koopt een huis bij de Nieuwstraat, tussen de Franekerpijpen en de paardenstallen. Ten O. die straat, ten W. Meindert Willems, ten Z. de vroedschap Baksma, ten N. Freerk Fontein. Gekocht van Broer Tieerds, graandrager en Arjen Baukes, portier van de Havenpoort.


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0086r van 16 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 46, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFolkert Gerbranda c.u.


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0086r van 16 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 46Nieuwstraat WZ [staat: streek tussen de Franekerpijpen en de zgn. Leeuwarder Paardestallen]135‑00‑00 CGhuis
koperSicco IJzenbeek koopman
huurderHeert Meinderts c.u.
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenFolkert Gerbranda c.u.
naastligger ten westende weduwe van Wybe Jans
naastligger ten noordensteegje [niet vermeld]
verkoperPieter Leistra


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0091r van 7 okt 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 48, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0091r van 7 okt 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 48Nieuwstraat WZ [staat: streek tussen de Franekerpijpen en de zgn. Leeuwarder Paardestallen]36‑15‑00 CGhuis
koperFolkert Gerbranda, gehuwd met
koperJacoba Willems
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenP. Gaikema
naastligger ten westende weduwe van Wybe Jans
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHendrik Jelles
verkoperRinse Jelles
verkoperTymen Jelles


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0184r van 1 dec 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 48, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSikko B. IJzenbeek


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0184r van 1 dec 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 48Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen op de streek naar de zgn. Leeuwarder Paardestal]36‑00‑00 CGhuis
koperPieter Pieters Gaykema, gehuwd met
koperGeertje Dirks
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenPieter Pieters Gaykema, gehuwd met
naastligger ten zuidenGeertje Dirks
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenSikko B. IJzenbeek
verkoperFolkert Gerbrandaschoenmakersknecht


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0242v van 11 mei 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 50, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTjalling Jurjens


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0244r van 11 mei 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 48, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0244r van 11 mei 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 48Nieuwstraat WZ [staat: tussen de Franekerpijpen en Leeuwarder Paardestal]100‑00‑00 CGhuis
koperTjalling Jurjens, gehuwd met
koperFettje Pieters
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten westenArend Feersma
naastligger ten zuidenArend Feersma
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.W. J. Hanekuik, executeur vanadvocaat
verkoperwijlen Pieter Gaykema, gehuwd met
verkoperwijlen Geertje Dirks


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0012r van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 46achterNieuwstraat WZ [staat: Zoutstegen] wijk D-11140‑00‑00 CGhuis
koperSikko IJsenbeek koopman
huurderJohannes Bos c.u.
naastligger ten oostenSikko IJsenbeek
naastligger ten zuidenArend Feersma
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordensteegje [staat: Zoutsteeg]
verkoper q.q.Hendrik Helmer, curator overdrogist en koopman
verkoperJetske Theunis, weduwe van
verkoperwijlen Wybe Jansmr. metselaar


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-059, pag. 54Nieuwstraat 46S IJsenbeek0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-088Nieuwstraat 46Geeske Tiemonsgebruiker van wijk D-088; eigenaar is Sikke IJsenbeek, 1814. (GAH24); geb 1754 ... , ovl 10 apr 1817 HRL, ongehuwd; BS ovl 1817


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-088Nieuwstraat 46Sikke B IJsenbeek... 1801-1810, zv Bente IJ, en Janke Bulard; BS ovl 1814, ovl 1815, huw 1831, ovl 1862; eigenaar van wijk D-088; gebruiker Geeske Timens, 1814. (GAH204); id. van wijk D-111; gebruiker Marijke Koenraads, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-088Nieuwstraat 46Sikke IJsenbeek Geeske Timens
D-087Nieuwstraat 48Tjalling J Braameyer Tjeerd Dirks Siepstra korendrager


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 76 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-087Nieuwstraat 48Maaike Feitzes, overleden op 17 februari 1825moeder van Trijntje Hanses Frens (vrouw van Frans Y. de Vries, beurtschippersknecht Nijstraat D 87). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 809Nieuwstraat 48Trijntje Klazes de JongHarlingenhuis (40 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 810Nieuwstraat 46Jan HuidekoperzeehandelaarHarlingenhuis (40 m²)


1833 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 aug 1833
vermeld alsgeschat adresbericht
D-088Nieuwstraat 46Huis bij de Nieuwstraat, eigenaar J., Huidekoper. Finaal verkocht op 25 sep 1833 in het Heeren-logement door notaris Hanekuijk en Wijma.


1833 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 55 van 14 okt 1833
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-088Nieuwstraat 46koopaktefl. 200huis D-088
 
verkoperJan Huidekoper
verkoperPieter Huidekoper
verkoperMeike Huidekoper
verkoperCatharina Huidekoper (te Midlum)
verkoperJan Jans Huidekoper (te Midlum)
koperHaring Jans van der Zee


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-087Nieuwstraat 48Geert Arends Huisjemaker... H, en Voske Ruurds; BS huw 1818, ovl 1840; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korenmeter, wijk D-087; VT1839; G.A. Huisemaker, geb 13 may 1794, ged 3 jun 1794 Grote Kerk HRL, zv Arend Huisemaker en Voske ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-087Nieuwstraat 48Maria Barendsma... 1844, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk H-047; oud 45 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-087; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-088Nieuwstraat 46Eva Jans Kuipers... BS huw 1818, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk F-078; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-088; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-088Nieuwstraat 46Haring Jans van der Zee... wijk F-078, 170, 251, wijk I-009; oud 43 jaar, geb Heeg en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk D-088; VT1839; H.J. v. d. Z. eigenaar van perceel nr. 1604 te HRL, scheepstimmerknegt, woonplaats HRL, legger ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-087NieuwstraatGeert Huisjemaker44 jkorenmeeterHarlingenm, protestant, gehuwd
D-087NieuwstraatMaria Barendsma45 jLeeuwardenv, rooms katholiek, gehuwd
D-088NieuwstraatHaring van der Zee43 jscheepstimmermanHeegm, protestant, gehuwd
D-088NieuwstraatEva Kuiper [Kuipers]42 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-088NieuwstraatJetske van der Zee21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 181 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-087Nieuwstraat 48Jelle Simons van der Meer, overleden op 24 mei 18401 mnd, overleden Nieuwstraat D 87, zoon van Simon J. van der Meer, besteller en Aafke Pieters de Jong, broer van minderjarige Pieter, Jacob, Sijke en Grietje Simons van der Meer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-088Nieuwstraat 46Wiebe Wobbes de Boer, overleden op 5 september 1844(Certificaat van onvermogen), 7 jr (geboren 13/4/1837), overleden Nieuwstraat D 88. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-087Nieuwstraat 48Johanna M. Drost, overleden op 24 augustus 1847(Certificaat van onvermogen), M.=Margaretha, 1 jr (geboren 9/3/1846), overleden Nieuwstraat D 87. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-087Nieuwstraat 48Brand Jans Hoffinga... Brants en Trijntje Gerlofs Sprietsma; BS huw 1825, huw 1831, ovl 1886, bev.reg. Ha18 51 wijk B-061, wijk D-087, supp wijk D-209; oud 47 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk B-052; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-088Nieuwstraat 46Jacobus Schrage... wijk D-079, 88, 105; oud 38 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk G-058; VT ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-088Nieuwstraat 46Johannes Engberts van der Meulengeb 1804 Giekerk, ovl 26 nov 1851 HRL, huwt met Trijntje Aukes Rauwerda rijkscommies der eerste klasse in 1851, zv Engbert Hendriks vdM en Sjoukje Dikhuizen; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk D-088


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-088Nieuwstraat 46Machiel Napjus... N.H., zv Eelco Egberdus N, en Harmkje Tjamkes Erasmus; BS huw 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-153, wijk D-088, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-088Nieuwstraat 46Trijntje Aukes Rauwerdageb 1805 prov, huwt met Johannes Engberts vd Meulen, N.H., A 30 apr 1853 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-088, wijk G-092, wijk H-221


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-088Nieuwstraat 46Wiebe Hoekstrageb 1802 prov, huwt met Gerritje Hesling, (gk), koeknegt in 1851, N.H., na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk B-073, wijk D-088, 106, wijk G-020


1854 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49052 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 94 en 97 van 27 sep 1854
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-088Nieuwstraat 46provisionele en finale toewijzingfl. 650huis D-088
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperJouke Hoekstra


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 809Nieuwstraat D-087Pieter H. Mooimanwoonhuis
Sectie A nr. 810Nieuwstraat D-088IJsbrand Kl. Mulderwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 809Nieuwstraat D-126Neeltje Poppes Meinsma, wed. P.H. Mooiman en kinderenwoonhuis
Sectie A nr. 2189Nieuwstraat D-127Hendrik Eismatuin


1880 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 19 mrt 1880
vermeld alsgeschat adresbericht
D-087Nieuwstraat 48Een huis in de Nieuwstraat, in huur bij den heer H., Mooiman. Provisioneel verkocht op 31 mrt 1880 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 810Nieuwstraat 46 (D-127)Gerrit Boswoonhuis
Sectie A nr. 809Nieuwstraat 48 (D-126)Rinze van Asperenwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Nieuwstraat 46 Jan Bosmaplateelschilderf. 0f. 700
Nieuwstraat 48 Jan van Zanenzonderf. 600f. 600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 46H.J. Hilariuszinkwerker
Nieuwstraat 48L. van Seijststraatmaker


1938 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Nieuwstraat 46, HarlingenNieuwstraat 46H.J. Hilariusloodgietersbedrijf


1939 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Nieuwstraat 46, HarlingenNieuwstraat 46H.J. Hilariusloodgietersbedrijf, handel in kachels


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Nieuwstr. 46H.J. Hilarius958Loodg.bedr., mastiek- en zinkw., verzinkerijinr.


1945 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-28026
Nieuwstraat 46Gerrit Hilarius


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Nieuwstr.H.J. Hilarius958Loodg.bedr., mastiek- en zinkw., verzinkerijinr.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Nieuwstr.H.J. Hilarius958Loodg.bedr., mastiek- en zinkw., verzinkerijinr.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Nieuwstr.H.J. Hilarius958Loodg.bedr., mastiek- en zinkw., verzinkerijinr.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 46H.J. (Hendrik) Hilarius
Nieuwstraat 48T.C. (Tjalling) Huizinga


1987 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Nieuwstraat 48Bouw begin negentiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1987
  terug