Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuwstraat 40
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Nieuwstraat 403-040 3-057 D-090D-129
   huisnummer hogerNieuwstraat 443-040 3-058 D-089D-128


Naastliggers vanNieuwstraat 40
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidende Nieuwstraat
ten westenOoievaarsteeg 25
ten noordenNieuwstraat 38


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0007r van 9 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: in de Noordies bij de Molenaarssloot]150‑00‑00 GGhuis
koperPieter Claeses Texeler, gehuwd met
koperVrou Thoenis
verpachter grondde stad Harlingen2‑17‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPieter Claeses c.u.
naastligger ten westenOoievaarsteeg [niet vermeld]
naastligger ten noorden*steeg
naastligger ten noordenJelle Wopckes
verkoperReyner Claesestegeler
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Claes Texeler x Vrou Thoenis kopen een huis in de Noordees bij de Mollenerssloot, met eigendom van de halve steeg. Ten Z. de proclamanten, ten N. Jelle Wopckes. Grondpacht 57 st aan de Stad. Gekocht van tichelaar Reyner Claes voor 150 gg.


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0030r van 27 feb 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Claesen tichelaar


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0454r van 10 mrt 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 46, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende keet van Tesselaar


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0479v van 18 aug 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten noordende verkoper Frouck Thoenys, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Pieter Claes Tesseler


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0479v van 18 aug 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten noordende verkoper Frouck Thoenys, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Pieter Claes Tesseler


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0065r van 15 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 46, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFrouck Thonis


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0099v van 25 apr 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: achterdiep bij de Franekerpijpen]368‑14‑00 GG1/4 zoutkeet
koperJacob Philips, gehuwd metzoutzieder
koperNeeltgie Everts
eigenaar van 3/4Jacob Philips, gehuwd metzoutzieder
eigenaar van 3/4Neeltgie Everts
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenOoievaarsteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jelmer Pyters, voogd
verkoper q.q.Yeme Rogiers, voogden van
verkoperFrouk Thonis, weduwe van
verkoperwijlen Pyter Claes Tesselaer


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0130r van 10 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 46, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFrouck Thoenis


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0133v van 23 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Philips


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0288v van 1 dec 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 46, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFrouck Toenis


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0326r van 23 nov 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0326r van 23 nov 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0331r van 21 dec 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenhet huis genaamd het Monckhuis
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Frou Toenis


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0331r van 21 dec 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenhet huis genaamd het Monckhuis
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Frou Toenis


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0162v van 20 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 42, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Frou Toenis


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0174v van 6 feb 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Frou Teunis


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0174v van 6 feb 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Frou Teunis


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0096r van 17 dec 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenStoffel Baniers


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0166r van 9 feb 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 42, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0177r van 13 apr 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirck Lous Hamer


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0207r van 1 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijp]650‑00‑00 GGhuis, schuur, koestal en loods
koperTierd Meyntes c.u.bleker
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenzoutkeet van Jan Pyters
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDierx Hammer
verkoperStoffel Banniers


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0142r van 24 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 46, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende [zout]keet van de erfgenamen van wijlen Jan Pyters


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0149r van 23 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: ten noorden van de Franekerpijpen]605‑09‑00 GGhuis, schuur en koestalling
koperClaes Feyckes, en
koperJan Tieerts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende zoutkeet van Jan Pyters
naastligger ten westenOoievaarsteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenDirck Lous Hammerts
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Tieerd Meintesbleker


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0155v van 23 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidende schuur van Claes Feickes c.s.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0035v van 22 jan 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 40Franequerpijpen (ten noorden van de)115‑00‑00 GG1/4 huis, schuur, koestal en een doorgaande steeg
koperYede Jacobs c.u.gortmaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende zoutkeet van Syds Pytters
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis van Pieter timmerman
verkoperde erfgenamen van wijlen Claes Feickes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Iede Jacobs Reynalda, gortmaker, koopt 1/4 huis, schuur, koestalling en doorgaande steeg, waarvan hij al 3/4 bezit, ten N. v.d. Franekerpijpen. Ten Z. de zoutkeet van Syds Pytters, ten N. timmerman Pytter [Seerps?], die ook mede-gebruik heeft van die steeg. Gekocht van erven Claes Feickes, voor 115 gg.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0058v van 21 dec 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0156v van 24 okt 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0036r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat bij de Franekerpijp]275‑00‑00 GGhuis en wagenhuis, zeer geschikt als koemelkerij en als zodanig in gebruik
koperPhilippus Lucas
huurderTytte Haringhs koemelker
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten oostenpaardenstal
naastligger ten zuidende zoutkeet van Oldaens koopman
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenClaes Yppes mr. smid
verkopergemeensman Edo Jacobs Reynalda c.u.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Philippus Lucas in qlt. koopt een huis en wagenhuis dat geschikt is voor een koemelkerij, in de Angelierstraat omtrent de Franeker Pijpen. Ten O. die straat, ten W. de Zoutsteeg, ten Z. de zoutkeet van Oldaens, ten N. Claes Ypes, mr. smid en een steeg waardoor dit huis zijn reed en drift heeft. Uitgebreide beschrijving. Gekocht van Edo Jacobs Reynalda, voor 275 gg.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0147v van 3 mrt 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenThijs Clasen* schipper op Sneek
naastligger ten noordenClaes Yppes mr. smid


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0147v van 3 mrt 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenThijs Clasen* schipper op Sneek
naastligger ten noordenClaes Yppes mr. smid


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0236r van 31 aug 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0338v van 16 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0021r van 3 sep 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Thijs schipper op Sneek
naastligger ten noordenSyds Pieters
naastligger ten noordendr. Petrus Schaef, zoon van Syds Pieters


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0021r van 3 sep 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Thijs schipper op Sneek
naastligger ten noordenSyds Pieters
naastligger ten noordendr. Petrus Schaef, zoon van Syds Pieters


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0035v van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 46, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenzoutkeet van Hans Cornelis c.s.koopman
naastligger ten noordendoorgaande steeg


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0122v van 4 sep 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat] bij de trekschippers paardestal3385‑00‑00 CGwoning, koemelkerij, 2/3 zoutkeet
kopervroedsman Hans Cornelis Oosterveen, gehuwd met
koperGryttie Sydses Schaaff
eigenaar van 1/3 zoutkeetHans Cornelis Oosterveen, gehuwd met
eigenaar van 1/3 zoutkeetGryttie Sydses Schaaff
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 CG
floreenrente4‑04‑00 fl
toehaaktwee gouden ducaten
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenDoede Feikes
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordende paardenstal van Claes Ypes* smid
verkoperPetrus Schaaffmedicinae doctor te Amsterdam


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0317r van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: nieuwe straat] bij de trekschippers paardenstal30‑00‑00 CGkamer
koperJan Gerrits, gehuwd met
koperJancke Ides
huurderJan Gerrits 3‑00‑00 CG
huurderJancke Ides
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenburgemeester Oosterveen
naastligger ten westenJarig Piers
naastligger ten noordenJaan Ages
verkoperClaes Ypesmr. ijzersmid


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0149v van 22 feb 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendoorgaande steeg


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0172av van 13 mrt 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0172av van 13 mrt 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0174v van 27 mrt 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Doede Feickes
naastligger ten noordende woning mede gekogt door Jan Nolles c.u.


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0174v van 27 mrt 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Doede Feickes
naastligger ten noordende woning mede gekogt door Jan Nolles c.u.


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0225v van 4 nov 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 46, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende keet van vroedsman Jan Nolles


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0234r van 20 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Doede Feickes
naastligger ten noordende weduwe van Claes Ypes


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0234r van 20 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Doede Feickes
naastligger ten noordende weduwe van Claes Ypes


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0240v van 10 mrt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: Angelierstraat]70‑00‑00 CGschuur of stalling
koperJohannis Hendricks, gehuwd met
koperHinke Oepkes
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenDirck Pieters koopman
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenAge Jaans wever
verkoperAeltie Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Claes Ypesmr. smid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Hendriks x Hinke Oepkes koopt 1/2 schuur of stal wz. Angelierstraat. Ten O. die straat, ten W. de Zoutsteeg, ten Z. Dirck Pieters, ten N. Age Jaens, wever. Gekocht van Aaltie Cornelis wv Claes Ypes, mr. smid.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-040Nieuwstraat 40keet en huis
eigenaarPieter Dirks
gebruikerDirck Pieters
huurwaarde200‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde40‑00‑00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht01‑15‑00 CG
aanslag grondpacht00‑08‑12 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-040Nieuwstraat 40keet en huis
eigenaarPieter Dirks
gebruikerEwert Claesen
huurwaarde200‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde40‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan3‑5‑1720
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht01‑15‑00 CG
aanslag grondpacht00‑08‑12 CG
aansl. grondp. voldaan14‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-040Nieuwstraat 40keeth en huis
eigenaarPyter Dirks
gebruikerPyter Dirks
huurwaarde200‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde33‑06‑08 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht01‑15‑00 CG
aanslag grondpacht00‑07‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0254v van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendoorgaande steeg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0300r van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat]65‑00‑00 CGstal tegenover de Leeuwarder Peerdestal
koperLieuwe Sjoerds, gehuwd metkoopman
koperAukjen Tjeerds van Esta
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten zuidende zoutketen van Oosterveen [staat: Oosterbaan] koopman
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenAege Jaens
verkoperJohannes Hendriks, gehuwd met
verkoperHinke Oepkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Sjoerds (de Bruin) x Aukjen Tjeerds van Esta koopt een stal in de zogenaamde Angelierstraat, tegenover de Leeuwarder Paardenstal. Ten O. die straat, ten W. de Zoutsteeg, ten Z. de zoutkeet van Oosterbaan, ten N. Aege Jaens. Gekocht van Johannes Hendriks x Hinke Oepkes.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-040Nieuwstraat 40keet en huis
eigenaarPyter Dirks
gebruikerPyter Dirks
huurwaarde200‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde33‑06‑10 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht01‑15‑00 CG
aanslag grondpacht00‑07‑00 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0234r van 23 feb 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende stalling van Freerk Fontein koopman


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0128v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 46, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendoorgaande steeg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-040Nieuwstraat 40zoutkeet en huis
eigenaarerv. Pytter Dirks
gebruikerFreerk Fonteyn
opmerkingvoor de afgeloste grondpacht
huurwaarde201‑15‑00 CG
aanslag huurwaarde36‑13‑10 CG


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0198r van 19 nov 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 46, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendoorgaande steeg


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0009r van 31 aug 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 46, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFreerk Fontein


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0061v van 12 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFreerk Fontein


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0204r van 1 apr 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop op redemptie. Bij een koop op redemptie, ofwel met recht van wederkoop, verwisselt een onroerend goed of land van eigenaar zoals dat bij een normale verkoop ook het geval is. Verschil is dat in de koopakte een termijn van meestal een aantal jaren wordt vastgelegd waarbinnnen de verkoper het verkochte mag terugkopen voor dezelfde koopsom plus eventuele bijkomende kosten. De koper bepaalt of en wanneer hij wil terugverkopen, aangezien hij volkomen eigenaar is van het verkochte. Na het verstrijken van de vastgelegde termijn is de koper vrij om te verkopen aan wie hij wil.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ bij de paardenstallen7000‑00‑00 CGzoutkeet, paardenstal en wagenhuis
koperCornelis Brouwer, gehuwd metkoopman
koperHenke Wybes Hanekuik
toehaakeen anker beste rode wijn
verpachter lotten4‑04‑00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordensteeg
verkoperFreek Fonteinkoopman


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0066v van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFreedrik Fontein


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0214r van 14 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendoorgaande steeg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0121r van 7 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0322r van 1 mei 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van C. Brouwer


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0001r van 3 mei 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ bij de Leeuwarder paardestallen11400‑00‑00 CGzoutkeet, stalling en wagenhuis
koperAnna Toussaint, gehuwd met
koperVolkert van der Plaats boekverkoper
huurder stalling en wagenhuisGerke Reinders 40‑00‑00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordensteeg
verkoperHinke Haanekuyk, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Toussaint x Volkert v.d. Plaats, boekverkoper, koopt een zoutkeet, stalling en wagenhuis, alles bijelkaar staande en inelkaar beklemd, omtrent de Nieuwstraat bij de Leeuwarder Paardenstallen. Ten O. de straat, ten W.?, ten Z. een steeg, ten N.? Het is een lange acte. Gekocht van Hinke Hanekuik wv Cornelis Brouwer, voor zich, en als enige universele erfgename van haar man, voor 11400 cg.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0279r van 4 sep 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFolkert van der Plaats


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0027r van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: bij de Nijstraat bij de zgn. Leeuwarder paardestallen]11842‑00‑00 CGzoutkeet met paardestal en wagenhuis
koperJohannes Huis, gehuwd met te Bergum
koperAnna Geertruida Faber te Bergum
huurderGerke Reinders
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Nijstraat]
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoperV. van der Plaats, gehuwd met
verkoperwijlen Anna Toussaint
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Huis x Anna Geertruida Faber te Bergum koopt een zoutkeet, paardenstal en wagenhuis, bij elkaar staande omtrent de Nieuwstraat bij de zogenaamde 'Leeuwarder Paardenstallen'. Ten O. die straat, ten W., N. en Z. een doorgaande steeg. Voor overname van het aandeel in de pramen etc. Gekocht van Volkert v.d. Plaats, als vruchtgebruiker erfgenaam van zijn wl. vrouw Anna Toussaint, voor 11842 cg.


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0086r van 16 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 46, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteegje [niet vermeld]


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-057, pag. 54Nieuwstraat 40J Huis2‑00‑00 CGkeet (lotten)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-089Nieuwstraat 44Thomas IJsbrands Bakker... vermogens niet in staat haar toestemming te geven; BS huw 1822, ovl 1837, ovl 1841; gebruiker van wijk D-089, sjouwer; eigenaar is erven Claas Heins, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-090Nieuwstraat 40Johannes Huis... (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-089, zoutkeet '' ''t LamLedig'', 1814. (GAH204); id. van wijk D-090, stalling, ledig, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 25:10:0 voor geleverd ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-090Nieuwstraat 40Johannes Huis stalling ledig
D-089Nieuwstraat 44Johannes Huis zoutkeet 't lam (ledig)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 812Nieuwstraat 44Pieter Teijes SchaafsmatimmermanHarlingenhuis, schuur en erf (309 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 813Nieuwstraat 40Pieter Teijes SchaafsmatimmermanHarlingenhuis en schuur (126 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-089Nieuwstraat 44Jurjen Willems ten Bokkel... tB, en Geeske Hendriks ter Hofstede; BS huw 1820, ovl 1837, huw 1838, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk D-089; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersknecht, wijk D-099; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-089Nieuwstraat 44Maria Kosteroud 79 jaar, geb Wommels en wonende te HRL. 1839, wijk D-089; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-089Nieuwstraat 44Riemkje Westraoud 37 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, wijk D-089; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-090Nieuwstraat 40Maartje R Roedemaoud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-090; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-090Nieuwstraat 40Pieter Keimpes Roedemageb 1796 Cornwerd, ovl 15 okt 1846 HRL, huwt met Maatje Voerman, melktapper, zv Keimpe Doekes en Atje Gatzes; BS ovl 1846; oud 42 jaar, geb Cornwerd en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk D-090; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
D-089Nieuwstraat 44P F Schaafsma stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-089NieuwstraatPieter Feyes Schaafsma53 jtimmermanWitmarsumm, protestant, gehuwd
D-089NieuwstraatLijsbert Westra48 jKimswerdv, protestant, gehuwd
D-089NieuwstraatJan Schaafsma23 jtimmermansknegtKimswerdm, protestant, ongehuwd
D-089NieuwstraatRimkje Schaafsma17 jKimswerdv, protestant, ongehuwd
D-089NieuwstraatFeikje Schaafsma12 jKimswerdv, protestant, ongehuwd
D-089NieuwstraatHittie Schaafsma9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-089NieuwstraatAntie Schaafsma6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-089NieuwstraatMaria Coster79 jWommelsv, protestant, weduwe
D-089NieuwstraatRiemkje Westra37 jKimswerdv, protestant, gehuwd
D-089NieuwstraatJan Vlam6 jWarmenhuizenm, protestant, ongehuwd
D-089NieuwstraatCornelis Vlam3 jWarmenhuizenm, protestant, ongehuwd
D-089NieuwstraatHittie Vlam9 jWarmenhuizenv, protestant, ongehuwd
D-090NieuwstraatPieter K Roedema42 jmelktapperKornwerdm, protestant, gehuwd
D-090NieuwstraatMaartje R Roedema38 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-090NieuwstraatFokeltie T Intema14 jPingjumv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-089Nieuwstraat 44Lijsbert Westra... B-065, wijk C-152, wijk G-064, supp wijk B-219; oud 48 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, wijk D-089; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-089Nieuwstraat 44Luutske Gaykema... Rintjes (G), en, ook huwt met Andries Jans van der Woude; BS huw 1838, huw 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk D-089, 171, wijk E-240, 242; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-099; VT1839; volgens de huw ... (alles)


1862 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-089Nieuwstraat 44Pieter Feyes Schaafsma... B-065, wijk C-152, supp wijk B-219; oud 53 jaar, geb Witmarsum en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk D-089; VT1839; P. Teyes S. eigenaar van percelen nrs. 812 en 813 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 812Nieuwstraat D-089Pieter H. Mooimanwoonhuis
Sectie A nr. 813Nieuwstraat D-090Maartje R. Voermanwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3884Nieuwstraat D-128Neeltje Poppes Meinsma, wed. P.H. Mooiman en kinderenwoonhuis
Sectie A nr. 813Nieuwstraat D-129Maartje Reinders Voerman, wed. P.K. Roedemawoonhuis


1880 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 19 mrt 1880
vermeld alsgeschat adresbericht
D-089Nieuwstraat 44Een huis en erf in de Nieuwstraat, bewoond door mejufvrouw de wed. P., Mooiman. Provisioneel verkocht op 31 mrt 1880 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1880 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 19 mrt 1880
vermeld alsgeschat adresbericht
D-089Nieuwstraat 44Een pakhuis in de Nieuwstraat, in gebruik bij den heer F., Mooiman. Provisioneel verkocht op 31 mrt 1880 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1880 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 19 mrt 1880
vermeld alsgeschat adresbericht
D-089Nieuwstraat 44Een ruimen timmerwinkel in de Nieuwstraat, in gebruik bij den heer F., Mooiman. Provisioneel verkocht op 31 mrt 1880 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3883Nieuwstraat 40 (D-131)Pieter van der Sluiswoonhuis en schuur
Sectie A nr. 5172Nieuwstraat 44 (D-128)Johannes Smitwoonhuis


1915 - schoolgeld
vermeld adresnaam
Nieuwstraat 44Willem Flipsen


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Nieuwstraat 44 Harm Kremerzonderf. 900f. 900


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 40M. Scheepstratransportarbeider
Nieuwstraat 44A. Dotingatransportarbeider


1932 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-18275
Nieuwstraat 44Aart Advocaat


1932 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-18276
Nieuwstraat 44Aart Advocaat


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 40J. (Jantje) Abma wv van Slooten
Nieuwstraat 44R. (Rintje) Nielsen
  terug