Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van William Boothstraat 23
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerWilliam Boothstraat 232-181 2-210 D-064D-062
 huisnummer lager  huisnummer hogerWilliam Boothstraat 252-181 2-210 D-064D-062
 huisnummer lager  huisnummer hogerWilliam Boothstraat 272-181 2-210 D-064D-062
 huisnummer lager  huisnummer hogerWilliam Boothstraat 292-181 2-210 D-065D-064
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 1252-181 2-210 D-064D-062
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 1272-181 2-210 D-065D-064


Naastliggers vanWilliam Boothstraat 23
ten zuidenWilliam Boothstraat 25
ten westende William Boothstraat
ten noordenWilliam Boothstraat 21


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0093r van 5 mrt 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 23[staat: in de noordees]0‑00‑00 GG1/2 zoutkeet (de zuider helft)
koperTyaerdt Feyckes
koperTrijn IJsbrandts
eigenaar van 1/2 (de noordelijke helft)Wybe Laesen
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij1‑17‑08 CG
floreenrente0‑05‑10 fl
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidende [zout]keet van Reyner Fransen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenWybe Laesen
verkoperPieter Syoerts Ens, gehuwd met
verkoperAnna Sytzes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTyaerdt Feyckes x Trijn IJsbrants kopen de zuiderhelft van een zoutkeet gebouwd door wl. Anne Sytzes, in de Noordees. Met eigendom en onderhoud van de halve steeg ten zuiden. Ten Z. Reyner Fransen [Tempelaar?], ten N. de eigenaar van de andere helft Wybe Laesen. Grondpacht 37 1/2 st aan de armen. Floreen 5 st 10 pn. Door wandel verkregen van Pieter Syoerts Ens x Anna Sytzes.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0093r van 5 mrt 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidende [zout]keet van Reyner Fransen


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0022v van 10 jul 1624 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 27Op de straat, daar de Minniste Keet staat300‑00‑00 GGhuis met de eigendom van de halve steeg ten noorden tussen dit huis en de keet van burgermr. Saeff Hendricks; belast met 1/5 part van een floreen rente
koperdoctor Georgius Piphron, gehuwd met
koperMaycke Sickes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperReiner Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Georgius Piphron x Maycke Sickes kopen (op redemptie) een huis met de 1/2 steeg ten N. tussen dit huis en de keet van Saeff Hendricks gelegen, op de streek waar de Mennoniete keet staat. Gekocht van Reiner Jans voor 300 gg.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0022v van 10 jul 1624 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0022v van 10 jul 1624 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0148r van 7 jun 1634 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 27[niet vermeld]160‑00‑00 GGhuis
koperSicke Wybes, gehuwd met
koperAntke Louuerens
verpachter grondSytse Hilles 0‑07‑08 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenGeertie Pouuels
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPyter Harmens
verkoper q.q.Jan Bauckes


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0148r van 7 jun 1634 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenGeertie Pouuels
naastligger ten noordenPyter Harmens


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0148r van 7 jun 1634 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenGeertie Pouuels
naastligger ten noordenPyter Harmens


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0232r van 17 okt 1646 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 27[niet vermeld]225‑00‑00 GGhuis
koperBeernt Fockes c.u.glasmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑08 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenhet huis van Jan Thoenis
naastligger ten westenJarich Frieses
naastligger ten noordenhet huis van Pyter Harmens
verkoperSicke Wybes c.u.zoutzieder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeernt Fockes, mr. glazenmaker, koopt een huis. Ten Z. Jan Thoenis met de openbare steeg ten zuiden die oostwaarts strekt tot aan het huis van Jarigh Frieses, ten N. Pyter Harmens. Gekocht van zoutzieder Sicke Wybes voor 225 gg.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0232r van 17 okt 1646 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenhet huis van Jan Thoenis
naastligger ten noordenhet huis van Pyter Harmens


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0232r van 17 okt 1646 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenhet huis van Jan Thoenis
naastligger ten noordenhet huis van Pyter Harmens


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0096v van 15 dec 1649 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 27[staat: achter de keet van Evout Jetses]244‑00‑00 GGhuis
koperAnne Minnes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑08 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Tonis
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHarmen Pyters
naastliggerde keet van Evout Jetses
verkoperSaeck Rinses, weduwe van
verkoperwijlen Abbe Harings


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0096v van 15 dec 1649 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Tonis
naastligger ten noordenHarmen Pyters


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0096v van 15 dec 1649 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Tonis
naastligger ten noordenHarmen Pyters


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0212v van 18 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 29William Boothstraat OZ [staat: Keizersgracht]463‑00‑00 GGhuis
koper door niaarReyner Gijsberts Fontein zoutzieder en koopman
geniaarde koperHendrick Ellerts c.u.mr. schoenmaker en trekschipper
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidende zoutkeet van Reyner Gijsberts Fontein
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Keizersgracht]
naastligger ten noordenhet huis van Jan Taedes mr. timmerman
huurderAlbert Jansen c.u.
verkoperElisabeth Christoffels, weduwe van
verkoperwijlen gedeputeerde staat van Friesland en burgemeester Ewout Jetses Steensma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReyner Gijsberts Fontein koopt, na niaar tegen mr. schoenmaker en trekschipper Hendrick Ellerts c.u., een huis op de keysersgracht [William Boothstraat].


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0212v van 18 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Jan Taedes mr. timmerman


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0214r van 18 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 27William Boothstraat OZ [staat: Keizersgracht]400‑00‑00 GGhuis
koperJan Taedes mr. timmerman
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: achterzoutsloot]
naastligger ten zuidenHendrick Ellerts c.u.mr. schoenmaker en trekschipper
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Keizersgracht]
naastligger ten noordende zoutkeet van Gerryt Gouckes
verkoperElisabeth Steensma, weduwe van
verkoperwijlen gedeputeerde staat van Friesland en burgemeester Ewout Jetses Steensma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Taedes, mr. timmerman, koopt een huis op de Keysersgracht. Ten O. de Achterzoutsloot, ten Z. het huis waarvan Hendrick Ellerts c.u. zojuist eigenaar van zijn geworden, ten W. de straat en diept, ten N. de zoutkeet van Gerryt Gouckes [Suringar]. Grondpacht 30 st. Gekocht van juffrouw Elisabeth Steensma wv Ewout Jetses Stiensma [Steensma], voor 400 gg.


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0214r van 18 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrick Ellerts c.u.mr. schoenmaker en trekschipper
naastligger ten noordende zoutkeet van Gerryt Gouckes


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0214r van 18 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrick Ellerts c.u.mr. schoenmaker en trekschipper
naastligger ten noordende zoutkeet van Gerryt Gouckes


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0197r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 27William Boothstraat OZ [staat: Keisersstraat]295‑21‑00 GGhuis met een tuintje erachter
koperJan Andries, gehuwd metkoopman
koperAegtie Pieters
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenReyner Gijsberts Fontein koopman
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordende zoutkeet van Gerrit Gouckes
verkoperJan Tadespel- en graanmolenaar


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0197r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenReyner Gijsberts Fontein koopman
naastligger ten noordende zoutkeet van Gerrit Gouckes


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0197r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenReyner Gijsberts Fontein koopman
naastligger ten noordende zoutkeet van Gerrit Gouckes


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0016r van 25 mei 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPhilippus Lucas koopman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-181William Boothstraat 23pakhuis
eigenaarTiaerd Tiaerdsen
gebruikerTiaerd Tiaerdsen
opmerkingledigh


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0024r van 2 okt 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: weeshuis


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-181William Boothstraat 23pakhuis
eigenaarPieter Tiebbes
opmerkingstaet ledig
aansl. huurw. voldaan‑‑


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0043r van 12 mrt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0174v van 5 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 25William Boothstraat OZ [staat: Keizersstraat] bij de zoutketen161‑10‑08 GGhuis
koperCasparus Brinckman koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: sloot]
naastligger ten zuidenBroer Bauckes
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot en straat]
naastligger ten noordenEelco Ignatius a Suringar
verkoper q.q.de stad Harlingen, crediteuren van
verkoperwijlen Jan Andries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCasparus Brinckman koopman koopt een huis aan de zgn. Keisersstraet bij de zoutketen. Ten O. een sloot, ten Z. Broer Bauckes, ten W. de Zoutsloot, ten N. dr. Eelco Ignatius a Suringar. Groncpaht 30 st aan de Stad.


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0174v van 5 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBroer Bauckes
naastligger ten noordenEelco Ignatius a Suringar


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0174v van 5 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBroer Bauckes
naastligger ten noordenEelco Ignatius a Suringar


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-181William Boothstraat 23huis
eigenaarPyter Tjebbes
gebruikerPyter Tjebbes
opmerkingledig


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0096r van 15 jun 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 25William Boothstraat OZ [staat: Keyzersstraat]959‑09‑00 CGhuis, nieuw vertimmerd
koperCornelis Ekama, gehuwd metstadsschoolmeester
koperAntie Sjoerds Glastra
huurdermr. Ecama
naastligger ten oostenuitwatering naar het Scheffersplein [staat: de Zoutsloot]
naastligger ten zuidenBroer Baukes koopman
naastligger ten westenuitwatering naar de William Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenzoutketen van de heer G. S. Suringar
verkoperoud burgervaandrig Casparus Brinkman, gehuwd met
verkoperWilhelmyna Carberg


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0096r van 15 jun 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBroer Baukes koopman
naastligger ten noordenzoutketen van de heer G. S. Suringar


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0096r van 15 jun 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBroer Baukes koopman
naastligger ten noordenzoutketen van de heer G. S. Suringar


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-181William Boothstraat 23huis
eigenaarwed. Pieter Tjebbes
gebruikerwed. Pieter Tjebbes
opmerkingledigh 15-00-00


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0080v van 20 jun 1745 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een niaar waarvan de uitkomst niet (hier) is vastgelegd. Hierdoor is vooralsnog onduidelijk of de oorspronkelijke koper het onroerend goed inderdaad heeft verkregen, of degene die in bezwaar is gegaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 29William Boothstraat OZ [staat: tegenover het zgn. Hooghuis]28‑07‑00 GGhuis
koperTheunis Jarighs van der Ley koopman
koperJan Jarighs van der Ley koopman
koper q.q. door niaarClaas Braam, geauthoriseerde curator overkoopman
koperDouwe Pyters Dreyer
koperHylke Pyters Dreyer
koperFedde Pyters Dreyer
koperN. N.
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenTjalling Tjallings
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordende zoutkeet van wijlen Pytter Tjebbes Dreyer
verkoper van 1/2Jacobus Groenewolt te Sottrum
verkoper van 1/2Willem Reins Baard te Dokkum


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0080v van 20 jun 1745 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende zoutkeet van wijlen Pytter Tjebbes Dreyer


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-181William Boothstraat 23huis
eigenaarwed. Pytter Tjebbes
gebruiker
opmerkingleedigh 15-00-00
opmerkingleedigh 40-00-00


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0125v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 27William Boothstraat OZ [staat: Voorzoutsloot]412‑00‑00 GGhuis
koperde kinderen van wijlen Hylke Dreyer, met als curatorzoutbrander
koper q.q.Tjibbe Dreyer zoutbrander
huurderRoelof Jans c.u.
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Voorzoutsloot]
naastligger ten zuidenTjibbe Dreyer
naastligger ten westenScheffersplein [staat: Achterzoutsloot]
naastligger ten noordende weduwe van mr. Ekama
verkoper q.q.Allard Scheltinga, administrator overkoopman
verkoperwijlen Broer Baukes


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0125v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTjibbe Dreyer
naastligger ten noordende weduwe van mr. Ekama


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0125v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTjibbe Dreyer
naastligger ten noordende weduwe van mr. Ekama


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0019r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 25William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot tussen Lammert Warnersbrug en Lombardspijp]315‑00‑00 GGhuis
kopermeerjarige jongeman David Beernds touwslager
huurdermilitairen
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Hylke Dreyer
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenB. van der Ley
verkoperDerk Ekamaschrijf- en rekenmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDavid Beernds, meerderjarige jongman en touwslager koopt huis c.a. op de Soutsloot tussen de Lambert Warners brug en Lombarts pijp, thans door militairen bewoond. Ten O. de Soutsloot, ten Z. Hylke Dreyer erven, ten W. de straat, ten N. B. van der Ley. Koper moet zich reguleren naar het contract tussen de de voormalige eigenaren en ds. E. Suriger, wegens de Keet in deese, opgericht de 21 july 1724. Gekocht van mede vroedschap Klaas Poort als lasthebber van zijn schoonbroeder schrijf- en rekenmeester Dirk Ekama, voor 315 gg.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0019r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Hylke Dreyer
naastligger ten noordenB. van der Ley


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0019r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Hylke Dreyer
naastligger ten noordenB. van der Ley


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0332v van 22 mei 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: diaconie huis


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-210, pag. 47William Boothstraat 23Doopsgezinde Gemeente0‑00‑00 CGwees en diaconiehuis (lotten)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-064William Boothstraat 23Anth ter Deus/TerdeusOok: Terdeus; gebruiker van wijk D-064, keetknegt; eigenaar is Frans W. Leemkoel vd zoutkeet ''De Valk'', 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-064William Boothstraat 23Frans Willems Leemkoel... van wijk A-186, gebruiker is Klaas Wiebes van Klaarbergen, turfdrager, 1814. (GAH204); id. van wijk D-064, zoutkeet ''de Valk'', gebruiker is Anth. ter deus, keetknegt, 1814. (GAH24); id. van wijk D-065 en wijk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-064William Boothstraat 23Johan Willem Petreus... Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Aaltje Jans Finkeles, dienstmaagd, wonende te ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-064William Boothstraat 23Frans W Leemkoel zoutkeet de valk
D-064William Boothstraat 23Frans W Leemkoel Anthonie ter Deus keetknegt
D-064William Boothstraat 23Oud Adres: Zoutsloot 125
D-064William Boothstraat 25Frans W Leemkoel zoutkeet de valk
D-064William Boothstraat 25Frans W Leemkoel Anthonie ter Deus keetknegt
D-064William Boothstraat 25Oud Adres: Zoutsloot 125
D-064William Boothstraat 27Frans W Leemkoel zoutkeet de valk
D-064William Boothstraat 27Frans W Leemkoel Anthonie ter Deus keetknegt
D-064William Boothstraat 27Oud Adres: Zoutsloot 125
D-065William Boothstraat 29F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
D-065William Boothstraat 29Oud Adres: Zoutsloot 127
D-064Zoutsloot 125Frans W Leemkoel zoutkeet de valk
D-064Zoutsloot 125Frans W Leemkoel Anthonie ter Deus keetknegt
D-064Zoutsloot 125Oud Adres: Zoutsloot 125
D-065Zoutsloot 127F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
D-065Zoutsloot 127Oud Adres: Zoutsloot 127


1816 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50004 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 184 van 26 okt 1816
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-064William Boothstraat 23koopaktefl. 600huis bij de Lammert Wardersbrug D-064
 
verkoperGatske Jans Visser (gehuwd met Dirk Bakker)
Reyer Cornelissen de Boer (gehuwd met Margaretha Blauw)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 753William Boothstraat 29Frans Willems LeemkoolkoopmanHarlingenzoutfabriek en erf (380 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 753Zoutsloot 127Frans Willems LeemkoolkoopmanHarlingenzoutfabriek en erf (380 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 754William Boothstraat 25Doopsgezinde GemeenteHarlingenweeshuis (470 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 754William Boothstraat 27Doopsgezinde GemeenteHarlingenweeshuis (470 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 754Zoutsloot 125Doopsgezinde GemeenteHarlingenweeshuis (470 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 754William Boothstraat 23Doopsgezinde GemeenteHarlingenweeshuis (470 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-064William Boothstraat 23Catharina Burkels... Schaafsma; BS huw 1820, ovl 1845, ovl 1858; oud 42 jaar, geb Beetgum en wonende te HRL. 1839, wijk D-064; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-064William Boothstraat 23Jelle Spoelstra... bev.reg. HRL 1851 wijk D-067, 73; oud 46 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, keetknecht, wijk D-064 ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-064William Boothstraat 23Soukje Zijphofoud 93 jaar, geb Witmarsum en wonende te HRL 1839; wijk D-064; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-065William Boothstraat 29Sjoukje Eeltjes de Boer... Sikkes dB, en Mayke Sijtses Posthuma; BS huw 1827, 18324 overlijdens, huw 1837, bev.reg. HRL 1851 wijk D-065; oud 34 jaar, geb Veenwouden en wonende te HRL. 1839, wijk E-208; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-064ZoutslootJelle G Spoelstra46 jkeetknegtKimswerdm, rooms katholiek, gehuwd
D-064ZoutslootJelle G Spoelstra46 jkeetknegtKimswerdm, rooms katholiek, gehuwd
D-064ZoutslootCatharina Burkels42 jBeetgumv, rooms katholiek, gehuwd
D-064ZoutslootCatharina Burkels42 jBeetgumv, rooms katholiek, gehuwd
D-064ZoutslootGerryt Spoelstra12 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootGerryt Spoelstra12 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootFranciscus Spoelstra25 wHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootFranciscus Spoelstra25 wHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootSjouwkje Spoelstra18 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootSjouwkje Spoelstra18 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootElskje Spoelstra16 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootElskje Spoelstra16 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootJeltie Spoelstra10 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootJeltie Spoelstra10 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootElisabeth Spoelstra4 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootElisabeth Spoelstra4 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootSjieuwke Sipkes [Soukje] Spoelstra [Zijphof]93 jWitmarsumv, rooms katholiek, weduwe
D-064ZoutslootSjieuwke Sipkes [Soukje] Spoelstra [Zijphof]93 jWitmarsumv, rooms katholiek, weduwe


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 754William Boothstraat 23 Adriaan van der VlietHarlingenverandering van bestemming van een weeshuis tot een pakhuis ingerigt


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 754William Boothstraat 25 Adriaan van der VlietHarlingenverandering van bestemming van een weeshuis tot een pakhuis ingerigt


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 754William Boothstraat 27 Adriaan van der VlietHarlingenverandering van bestemming van een weeshuis tot een pakhuis ingerigt


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 754Zoutsloot 125 Adriaan van der VlietHarlingenverandering van bestemming van een weeshuis tot een pakhuis ingerigt


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 193 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-064William Boothstraat 23Sjieuwke Sipkes Spoelstra, overleden op 7 juli 184093 jr, geboren Witmarsum, overleden Zoutsloot D 64, weduwe, moeder van Jelle, keetknecht, Sipke, wever en Elisabeth Gerrits Spoelstra (wed. Ype Harmens van der Tol), tolvrouw Koetille. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 193 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-064William Boothstraat 25Sjieuwke Sipkes Spoelstra, overleden op 7 juli 184093 jr, geboren Witmarsum, overleden Zoutsloot D 64, weduwe, moeder van Jelle, keetknecht, Sipke, wever en Elisabeth Gerrits Spoelstra (wed. Ype Harmens van der Tol), tolvrouw Koetille. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 193 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-064William Boothstraat 27Sjieuwke Sipkes Spoelstra, overleden op 7 juli 184093 jr, geboren Witmarsum, overleden Zoutsloot D 64, weduwe, moeder van Jelle, keetknecht, Sipke, wever en Elisabeth Gerrits Spoelstra (wed. Ype Harmens van der Tol), tolvrouw Koetille. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 193 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-064Zoutsloot 125Sjieuwke Sipkes Spoelstra, overleden op 7 juli 184093 jr, geboren Witmarsum, overleden Zoutsloot D 64, weduwe, moeder van Jelle, keetknecht, Sipke, wever en Elisabeth Gerrits Spoelstra (wed. Ype Harmens van der Tol), tolvrouw Koetille. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 133 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-064William Boothstraat 23Nicolaas Jans Tikkel, overleden op 2 november 18423 jr (geboren 1/8/1838), overleden bij de Lombard D 64, zoon van Jan Berends Tikkel, tichelaar en Helena Meyers van den Berg (wed. Jan Schabels), broer van minderjarige Clara Jans Tikkel, halfbroer van minderjarige Johannes Jans Schabels (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 133 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-064William Boothstraat 25Nicolaas Jans Tikkel, overleden op 2 november 18423 jr (geboren 1/8/1838), overleden bij de Lombard D 64, zoon van Jan Berends Tikkel, tichelaar en Helena Meyers van den Berg (wed. Jan Schabels), broer van minderjarige Clara Jans Tikkel, halfbroer van minderjarige Johannes Jans Schabels (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 133 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-064William Boothstraat 27Nicolaas Jans Tikkel, overleden op 2 november 18423 jr (geboren 1/8/1838), overleden bij de Lombard D 64, zoon van Jan Berends Tikkel, tichelaar en Helena Meyers van den Berg (wed. Jan Schabels), broer van minderjarige Clara Jans Tikkel, halfbroer van minderjarige Johannes Jans Schabels (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 133 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-064Zoutsloot 125Nicolaas Jans Tikkel, overleden op 2 november 18423 jr (geboren 1/8/1838), overleden bij de Lombard D 64, zoon van Jan Berends Tikkel, tichelaar en Helena Meyers van den Berg (wed. Jan Schabels), broer van minderjarige Clara Jans Tikkel, halfbroer van minderjarige Johannes Jans Schabels (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1845 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 754William Boothstraat 23 Afgescheiden christelijke GemeenteHarlingenvan buiten en van binnen geheel ingericht tot kerk en tot woningen


1845 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 754William Boothstraat 25 Afgescheiden christelijke GemeenteHarlingenvan buiten en van binnen geheel ingericht tot kerk en tot woningen


1845 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 754William Boothstraat 27 Afgescheiden christelijke GemeenteHarlingenvan buiten en van binnen geheel ingericht tot kerk en tot woningen


1845 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 754Zoutsloot 125 Afgescheiden christelijke GemeenteHarlingenvan buiten en van binnen geheel ingericht tot kerk en tot woningen


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-065William Boothstraat 29Bouwe Siebrens de Vries... Murks; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1822, huw 1825, huw 1837, ovl 1861, bev.reg. Ha18 51 wijk D-065; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk E-208; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 753Zoutsloot D-064Leendert Hannema en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3520Zoutsloot D-064Leendert Hannemapakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4795Zoutsloot 125 (D-062)fa. Sjoerd Hannemabergplaats
Sectie A nr. 4796Zoutsloot 127 (D-064)fa. Sjoerd Hannemapakhuis


1943 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zoutsloot 125, HarlingenZoutsloot 125A. Schreurkolenhandel, turf


1946 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zoutsloot 125, HarlingenZoutsloot 125A. Schreur & zonenkolenhandel, turf enz.


1949 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zoutsloot 125, HarlingenZoutsloot 125A. Schreur & zonenkolenhandel, turf enz.


1954 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zoutsloot 125, HarlingenZoutsloot 125A. Schreur & zonenkolenhandel, turf enz.


1955 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zoutsloot 125, HarlingenZoutsloot 125A. Schreur & zonenkolenhandel, huisbrandolie, bene-gas


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
William Boothstraat 23beeldbepalend pand9 van 10ca. 1920
William Boothstraat 25beeldbepalend pand9 van 10ca. 1920
Sectie A nr. 7086William Boothstraat 27gemeentelijk monument13 van 20 1955
Sectie A nr. 7086William Boothstraat 29gemeentelijk monument13 van 20 1934
William Boothstraat tegenover 29beeldbepalend pand7 van 10
  terug