Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van William Boothstraat 15
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerWilliam Boothstraat 152-177 2-208 D-061D-059
 huisnummer lager  huisnummer hogerWilliam Boothstraat 172-177 2-208 D-062D-060
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 1192-177 2-208 D-061D-059
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 1212-177 2-208 D-062D-060


Naastliggers vanWilliam Boothstraat 15
ten zuidenWilliam Boothstraat 17
ten westende William Boothstraat
ten noordende William Boothstraat


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-177William Boothstraat 15huis
eigenaarJan Pieters Schaaff
gebruikerconrector Wassenaar
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-177William Boothstraat 15huis
eigenaarJan P. Schaaff
gebruikerconrector Wassenaar
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan6‑1‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-177William Boothstraat 15huis
eigenaarBroer Baukes
gebruikerBroer Baukes
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-177William Boothstraat 15huis
eigenaarBroer Baukes
gebruikerBroer Baukes
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-177 William Boothstraat 15Broer Baukes, bestaande uit 2 personen16‑00‑00 CG04‑00‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-177William Boothstraat 15huis
eigenaarBroer Baukes
gebruikerBroer Baukes
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑10‑10 CG


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0229r van 20 apr 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 17William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot]207‑00‑00 CGhuis naast de zoutkeet van J. Alberda med. dr.
koperJacobus Hannema apotheker en zoutbrander
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenJacobus Hannema
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende zoutkeet van J. Alberda n.u.medicinae doctor
verkoperDavid Beernts te Leuwarden


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0229r van 20 apr 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende zoutkeet van J. Alberda n.u.medicinae doctor


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0108v van 19 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende zoutkeet van Johannes Hannema


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-208, pag. 47William Boothstraat 15Jacobus Hannema3‑00‑00 CGhuis (lotten)


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-062William Boothstraat 17Antje Johannes Gleistra... 23-30 jun en getrout de 7 jul 1765, gealimenteerd en wonende te in het DG-diaconijhuis in 1812, ovl wijk D-062; DTB N.H. HRL, BS ovl 1812, ovl 1837; kind: Dirk Kaspers Dinhart, geb 12 sep 1778, ged 13 okt 1778 Grote ... (alles)


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-062William Boothstraat 17Baukje Tjeerdsgeb 1738 ... , ovl 11 apr 1812 HRL, huwt met Gerrijt Kuiper, ovl wijk D-062; BS ovl 1812


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-062William Boothstraat 17Gerryt Kuiperhuwt met Baukje Tjeerds, wonende te HRL. 1812 wijk D-062; BS ovl 1812


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-062William Boothstraat 17Wiepkje Wybesgeb 1748 ... , ovl 23 feb 1812 HRL, wonende te in het Diaconijhuis der DG, ovl wijk D-062, nalatende 1 nicht, nl Wijpkje Jans, wonende te Marssum 1812, zv Wybe ... , en ... ; BS ovl 1812


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-062William Boothstraat 17Ytje Heins... Harings en Hiskien IJsbrands; geb 1750 ... , ovl 2 feb 1812 HRL, huwt met Douwe Jacobs Bakker, ovl wijk D-062, doet overlijdensaangifte van Froukje Jans 1811, dv Heins Wagenaar en Hiske ... , zie ook Hein Wagenaar; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-061William Boothstraat 15Albert Thomas Boonstra... 1811, BS huw 1814, huw 1820, ovl 1856, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk D-067, 73; gebruiker van wijk D-061, keetknegt; eigenaar is Jan Hannema van zoutkeet ''de Engel'', 1814. (GAH204); oud 54 jaar, geb en wonende ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-061William Boothstraat 15Jacobus Sjoerds Hannema... en gebruiker van wijk C-052, apothecar, medegebruiker G. Fontein wed., 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-061, zoutkeet ''De Engel'', gebruiker is Albert T. Boonstra, keetknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-062William Boothstraat 17Jan Everts Akkringa... 25 dec 1766 HRL, Evert Jans A, geb 1765 HRL; BS ovl 1812; 1819 huwelijken, ovl 1822; gebruiker van wijk D-062, (weeshuis), weesvader; eigenaar Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-142; gebruiker ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-062William Boothstraat 17Tjalling Jurjens Brameyer... in 1812, koopt een huis in 1799; BS huw 1812, ovl 1814, huw 1819 1826 overlijdens; eigenaar van wijk D-062; gebruiker Tjeerd Dirks Siepstra, korendrager, 1814. (GAH204); id. van wijk G-204; gebruiker Willem F. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-061William Boothstraat 15Jacob Hannema zoutkeet de engel
D-061William Boothstraat 15Jacob Hannema Albert T Boonstra keetknegt
D-061William Boothstraat 15Oud Adres: Zoutsloot 119
D-062William Boothstraat 17Doopsgezinde Gemeente weeshuis
D-062William Boothstraat 17Doopsgezinde Gemeente Jan E Akkringa weesvader
D-062William Boothstraat 17Oud Adres: Zoutsloot 121
D-061Zoutsloot 119Jacob Hannema zoutkeet de engel
D-061Zoutsloot 119Jacob Hannema Albert T Boonstra keetknegt
D-061Zoutsloot 119Oud Adres: Zoutsloot 119
D-062Zoutsloot 121Doopsgezinde Gemeente weeshuis
D-062Zoutsloot 121Doopsgezinde Gemeente Jan E Akkringa weesvader
D-062Zoutsloot 121Oud Adres: Zoutsloot 121


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 756William Boothstraat 17Sjoerd Jacobus HannemazoutziederHarlingenzoutfabriek en erf (490 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 756Zoutsloot 121Sjoerd Jacobus HannemazoutziederHarlingenzoutfabriek en erf (490 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 758William Boothstraat 15Klaas Minnes BlokzeehandelaarHarlingenzoutfabriek en erf (670 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 758Zoutsloot 119Klaas Minnes BlokzeehandelaarHarlingenzoutfabriek en erf (670 m²)


1838 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 10 van 2 mei 1838
adressoortbedraggebruik
D-061William Boothstraat 17finale toewijzingfl. 1405huis aan de Zoutsloot D-062
 
verkoperJan van Hulst
verkoperDirk Martens de Boer
koperAdrianus van der Vliet


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-061William Boothstraat 15Antje Dirks Wijngaarden... Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1841; oud 74 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-061; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-061William Boothstraat 15Hieke Douwes de Roos... 1802, BS huw 1828, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk D-066; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-061; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-061William Boothstraat 15Jan Bos... 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk D-066; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, keetknecht, wijk D-061; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-061Bij de LombardJan B Bos34 jkeetknegtLeeuwardenm, protestant, gehuwd
D-061Bij de LombardJan B Bos34 jkeetknegtLeeuwardenm, protestant, gehuwd
D-061Bij de LombardHyke de Roos37 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-061Bij de LombardHyke de Roos37 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-061Bij de LombardBenjamin Bos10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-061Bij de LombardBenjamin Bos10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-061Bij de LombardDouwe Bos8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-061Bij de LombardDouwe Bos8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-061Bij de LombardRinse Bos6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-061Bij de LombardRinse Bos6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-061Bij de LombardCornelis Bos5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-061Bij de LombardCornelis Bos5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-061Bij de LombardGerryt Bos1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-061Bij de LombardGerryt Bos1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-061Bij de LombardAntie Bos2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-061Bij de LombardAntie Bos2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-061Bij de LombardAntie Wijngaarden74 jHarlingenv, protestant, weduwe
D-061Bij de LombardAntie Wijngaarden74 jHarlingenv, protestant, weduwe
D-062ZoutslootAlbert Boonstra54 jkeetknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
D-062ZoutslootAlbert Boonstra54 jkeetknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
D-062ZoutslootThomas Boonstra18 jtimmermansknegtHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-062ZoutslootThomas Boonstra18 jtimmermansknegtHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-062ZoutslootDaniel Boonstra17 jtimmermansknegtHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-062ZoutslootDaniel Boonstra17 jtimmermansknegtHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-062ZoutslootGerryt Boonstra15 jwagenmakersknegtHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-062ZoutslootGerryt Boonstra15 jwagenmakersknegtHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-062ZoutslootJanke Boonstra22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-062ZoutslootJanke Boonstra22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-062ZoutslootRinske Boonstra13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-062ZoutslootRinske Boonstra13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-062ZoutslootTrijntie Vorst55 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-062ZoutslootTrijntie Vorst55 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1844 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51022 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 10 en 15 van 13 mrt 1844
adressoortbedraggebruik
D-062William Boothstraat 17provisionele en finale toewijzingfl. 1600pakhuis met knechtswoningen, genaamd Schotland, D-062 en D-063
 
verkoperMichiel Goslings
verkoperSimon Bernelot Moens
koperFrederik Langenhorst


1844 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51022 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 16 van 30 mrt 1844
adressoortbedraggebruik
D-062William Boothstraat 17koopaktefl. 1600pakhuis met knechtswoning c.a. genaamd schotland, D-062 en D-063
 
verkoperFredrik Langenhorst
koperMinne Baukes van Smeden
koperJan Dirks Wiersma
koperJan Wijnalda
koperFrederik Speelziek


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-062William Boothstraat 17Wybren Sipkes Bouma, overleden op 22 juli 1846(Certificaat van onvermogen), 3 mnd (geboren 30/4/1846), overleden Menistenstreekje D 62. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-062Zoutsloot 121Wybren Sipkes Bouma, overleden op 22 juli 1846(Certificaat van onvermogen), 3 mnd (geboren 30/4/1846), overleden Menistenstreekje D 62. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-061William Boothstraat 15Dirkje K Blaauw... in 1851, dv Klaas Klaasen, en Maayke Dirks; BS huw 1821, ovl 1853, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk D-061; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-062William Boothstraat 17Pieter Christiaans Riem... (R), en Maaike Sjierks Wijnalda; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1832, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk D-062, 91, wijk G-220; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-062William Boothstraat 17Romkje Ages Postma... dv Age Pieters P, en Weltje Romkes Seldrijk; BS huw 1832, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk D-062, 92, wijk G-220; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-062William Boothstraat 17Weltje Romkes Seldrijk... Jakobs; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1858, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk D-062; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 756Zoutsloot D-061Leendert Hannema en mede eig.pakhuis en zoutkeet
Sectie A nr. 758Zoutsloot D-060Leendert Hannema en mede eig.woonhuis en zoutkeet


1867 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-062William Boothstraat 17Trijntje Cornelis Vorst... van genoegzaam bewijs, 19 Oogstmaand 1809; ondertrouw HRL; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-062; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3968Zoutsloot D-059Leendert Hannemafabriek en woonhuis
Sectie A nr. 3112Zoutsloot D-060Afgescheiden Christelijke Gemeentekerk
Sectie A nr. 3114Zoutsloot D-060Afgescheiden Christelijke Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4940Zoutsloot 119 (D-059)fa. Sjoerd Hannema (en Cons.)zoutziederij
Sectie A nr. 4793Zoutsloot 121 (D-060)Gereformeerde Kerkwoonhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
William Boothstraat 15beeldbepalend pand9 van 10ca. 1920
William Boothstraat 17beeldbepalend pand9 van 10ca. 1920
  terug