Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lombardstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLombardstraat 42-172 2-201 D-056D-055
 huisnummer lager  huisnummer hogerLombardstraat 62-172 2-202 D-055*D-054
 huisnummer lager  huisnummer hogerLombardstraat 82-172 2-203 D-054D-053
 huisnummer lager  Lombardstraat 102-172 2-204 D-161D-052


Naastliggers vanLombardstraat 4
ten oostende Oosterkeetstraat
ten westenLombardstraat 2
ten noordende Lombardstraat


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0179r van 11 nov 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0183r van 2 dec 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0191r van 20 jan 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0249r van 8 feb 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan tinke


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0080r van 26 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]200‑00‑00 GGhuis
koperAnthonius de Mol bewaarder der Tafel van Leninge, gehuwd met
koperAgatha van Felsen
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑08 CG
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten westende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperGerryt Gerryts, gehuwd metbleker
verkoperGeertgie Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthonius d'Mol, bewaarder der Tafel van lening x Agatha van Felsen kopen een huis bij de Franekerpoort. Ten O. en N. de straat, ten Z. en W. de Lombert. Grondpacht 7 1/2 st. Gekocht van bleker Gerryt Gerryts x Geertgie Jans voor 200 gg.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0140r van 16 aug 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0144r van 24 okt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAnthoni de Mol


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0276r van 12 mei 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0279r van 2 jun 1621 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0072r van 8 mei 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]332‑00‑00 GGhuis
kopersr. Tomas Trucquet
koperJasper Baron tafelhouder van leninge
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑08 CG
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten westende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperAntoni Mol, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperAgata van Velsen te Leeuwarden


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0072r van 8 mei 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0072v van 8 mei 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0049v van 23 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]265‑00‑00 GGhuis
koperClaes Garstenbergh, gehuwd metkorporaal onder Julius van Eysinga
koperAnna Sipkes
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑08 CG
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten westende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperGaspar de Baron, gehuwd met
verkoperElisabet Sanders


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0144r van 19 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [staat: naast de lommerd bij de Franekerpoort]180‑07‑00 GGhuis
koperAndries Steengraeff, gehuwd met
koperMayke Coertsen
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑08 CG
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten westende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperWouter Sipkes, en zijn broer te Bolsward
verkoperGreolt Sipkes te Bolsward


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0072v van 11 jun 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [staat: naast de lommerd bij de Franekerpoort]200‑00‑00 GGhuis
koperDieuw Harmens, weduwe van
koperwijlen burgemeester Jan Hansen
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑08 CG
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten westende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperN. N.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0130r van 19 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0017r van 23 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0106r van 26 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBank van Lening, groot huis en plaats


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0056r van 6 jan 1656 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 6Lombardstraat bij de Franekerpoortsmolen300‑00‑00 GGhuis
koperJan Bartels Cock c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑13‑00 CG
naastligger ten oostenJan Groenheyde
naastligger ten zuideneen weduwe Mintie
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperJacob Claessen c.u.molenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Bartels Cocq koopt een huis in de Lommertstraat omtrent de Franekerpoortsmolen. Ten O. Jan Groenheyde?, ten W. en N. de straten, ten Z. een weduwe. Gekocht van molenaar Jacob Claessen, voor 300 gg.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0056r van 6 jan 1656 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Groenheyde
naastligger ten westenstraat


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0056r van 6 jan 1656 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Groenheyde
naastligger ten westenstraat


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0044v van 23 apr 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [staat: bij de lommerd op de hoek van de dubbele regel]260‑00‑00 GGhuis
koperIJsbrant Wyntjes
koperSybe Jansen
koperJurrien Falk
koperDirk Pottie
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑08 CG
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat of dubbele regel]
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): kamer
naastligger ten westende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperWillem Jansen c.u. te Dokkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIJsbrant Wynties, Sybe Jansen, Jurrien Falk en Dirk Piters kopen een huis bij de Lommert, op de hoek van de Dubbele Regel. Ten O. de Dubbele Regel, ten Z. een camer van de Jan Jacobsgezinden, ten W. de Lommert, ten N. de straat. Gekocht van Wibren Jansen te Dokkum, voor 260 gg.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0192r van 14 jun 1663 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 8Molenstraat172‑14‑00 GGhuis en ledige plaats
koperSioerd Geertsen
verpachter grondde stad Harlingen1‑17‑08 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelLolcke Hayes0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenRuirtien Pyters
naastligger ten westenAefke Aleffs
naastligger ten noordenhet huis van de Franekerpoortsmolenaar
naastliggerLolcke Hayes, nu bewoond door
naastliggerFeddrik Beerns
verkoperJan Groenheide


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0192r van 14 jun 1663 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten westenAefke Aleffs


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0192r van 14 jun 1663 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten westenAefke Aleffs


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0057r van 3 sep 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSjoerdt timmerman


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0151v van 13 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 6Lombardstraat ZZ bij de Franepoortsmolen107‑00‑00 GGhuis
koperKeympe Arjens c.u.mr. timmerman
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenSjoerd Geertsen timmerman
naastligger ten zuidenSybe Jansen metselaar
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperCornelis Reyners, erfgenaam
verkoperAlbert Gerryts, erfgenamen van
erflaterwijlen Yns Jans


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0151v van 13 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSjoerd Geertsen timmerman
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0151v van 13 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSjoerd Geertsen timmerman
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0041va van 6 mrt 1681 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [niet vermeld]290‑18‑00 CGgrondpacht van 1-02-00 CG
koper provisioneelFredrick Bourman
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Reyner Pyters1‑02‑00 CG
verkoperde stad Harlingen: armvoogdij


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0266r van 29 apr 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSybe Jansen mr. metselaar


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0234r van 12 feb 1688 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKeimpe Arjens
naastligger ten oostenSjoerdt Geertsen


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0387r van 4 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 6Lombardstraat ZZ bij de Franekerpoortsmolen100‑00‑00 GGhuis
koperHille Jansen, gehuwd metboterkoper
koperTettie Jacobs
naastligger ten oostenJacob Sierx n.u.mr. wagenmaker
naastligger ten zuidenWillem Willems mr. metselaar
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperHoyte Keimpesmr. sleefmaker


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0387r van 4 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Sierx n.u.mr. wagenmaker
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0387r van 4 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Sierx n.u.mr. wagenmaker
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0009r van 26 mrt 1699 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 4[niet vermeld]232‑07‑00 CG25 grondpachten
koperburgervaandrig Tjalling Pieters, gehuwd metmr. koekbakker
koperCornelia Viselaer
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Reiner Pieters1‑02‑00 CG
verkoperMeinert Borman, erfgenaam van zijn broerchirurgijn te Kollum
erflaterwijlen burgervaandrig Fredrich Borman


1701 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 220 folio 178v van 3 okt 1701 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Lombardstraat 4
overledeneJan Sybes, weduwnaar (1) vanmr. metselaar
wijlen Tjetje Epes, en weduwnaar (2) van
wijlen Ydtie Hanses
aangeverJohan Reinhard Kutsch, curator overadvocaat Hof van Friesland
Sybren Jans nagelaten zoon (1)
Epe Jans nagelaten zoon (1)
aangeverAlbert Hendriks Mollema aangehuwde oom, voorspraak overmr. wagenmaker
Antie Jans nagelaten dochtertje (2)
inleiding bij de boedelinventarisatie[0178v] Inventarisatie en beschrijvinge van goederen, gedaen bij ende ten overstaen van de burgemeester Gerrit Bouwes Schiere als commissaris, geadsocieert met doctor Arnold van Idsinga secretaris, ten sterfhuise van wijlen Jan Sybes, in leeven meester metselaar binnen dese stad, ende sulx ten versoeke van de heer Johan Reinhard Kutsch, advocaet voor den Hove van Friesland tot Leeuwarden als geauthoriseerde curator over Sybren en Epe Jans, nagelaten soonen van gedachte wijlen Jan Sybes bij sijn eerste vrouw Tjetje Epes in egte verweckt, en van Albert Hendriks Mollema, meester wagenmaker alhier ter stede als aengehoude oom en voorspraeke over Antie Jansen, mede een nagelaten dogtertie van meergenoemde overleden Jan Sybes bij desselfs laest overleden vrouw wijlen Ydtie Hanses echteluiden geteelt, te samen also requiranten en bij desen praesent, hebbende de beide soonen Sybren en Ype verklaart het sterfhuis goederen also [0179r] gelaten te hebben als deselve ten tijden van 't overlijden hares vaders geweest sijn, sonder daarvan iets te hebben vervreemt. Actum den 3e octobris 1705.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0354r van 29 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [staat: naast de Bank van Lening]300‑07‑08 GGhuis
koperPytter Borkes, gehuwd met
koperDieuke Pytters
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑05 CG
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: steeg of dubbele regel]
naastligger ten zuidende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten westende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperSibe Jansen veniam aetatis bekomen hebbende
verkoper q.q.dr. Reinhard Kutsch, curator over
verkoperYpe Jansen
verkoper q.q.Albert Hendrix, curator overmr. wagenmaker
verkoperAntie Jans
erflaterwijlen Jan Sybesmr. metselaar


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0257v van 1 jun 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [niet vermeld]367‑00‑00 CGgrondpacht van 1-02-00 CG
koperHarmen Douwes, gehuwd metmr. verver
koperTrijntie Baukes
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis naast de bank van lening, bewoond door Reiner Pytters1‑02‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLombardstraat [niet vermeld]
verkoperoud burgerhopman Tjalling Braaxma, gehuwd met
verkoperCornelia Vijselaer


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0237r van 20 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 6Lombardstraat bij de Franekerpoort132‑00‑00 GGhuis
koperde stad Harlingen: huiszittende armen
naastligger ten oostenAlle Lieuwes c.s.
naastligger ten zuidenRomke Mattheus
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: straat]
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperHille Jansenkoopman


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0237r van 20 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAlle Lieuwes c.s.
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: straat]


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0237r van 20 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAlle Lieuwes c.s.
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: straat]


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0248r van 25 aug 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 8Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpoort in de straat daar in de bank van Leeninge tegenwoordig wordt gehouden genaamt de Lombartstraat]308‑00‑00 CGhuis en erf
koper door niaarAntie Gerrits, gehuwd met
koper door niaarRomke Mattheus schuitschipper
afgewezen niaarnemer ratione vicinitatisDedmer Jans
geniaarde koperJan Hendriksmr. ijzersmid
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Nieuwestraat]
naastligger ten zuidenDedmer Jansen
naastligger ten westende stad Harlingen: bakhuis
naastligger ten noordenLombardstraat
verkoperGrietie Jacobs, gehuwd met
verkoperAlle Lieuwes
verkoperAntie Jacobs, gehuwd met
verkoperHille Cornelis
verkoperWillem Remmerts


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0248r van 25 aug 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Nieuwestraat]
naastligger ten westende stad Harlingen: bakhuis


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0248r van 25 aug 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Nieuwestraat]
naastligger ten westende stad Harlingen: bakhuis


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-172Lombardstraat 4huis
eigenaarKeimpe Jarigs
gebruikerJohannes Rimmerts cum soc.
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde43‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-172Lombardstraat 4huis
eigenaarReiner Jarigs
gebruikerJohannes Remmerts cum soc.
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde43‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan14‑6‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0061v van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 8Lombardstraat ZZ255‑19‑00 GGhuis en schuur of pakhuis
koperWillem Thomas c.u.
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenDedmer Jans
naastligger ten westende stad Harlingen: bakhuis
naastligger ten noordenLombardstraat
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
verkoperde stad Harlingen: weesvoogdij


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0061v van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten westende stad Harlingen: bakhuis


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0061v van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten westende stad Harlingen: bakhuis


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0073r van 17 mrt 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Thomas


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0188v van 6 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Thomas


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-172Lombardstraat 4huis
eigenaarCeimpe Jarigs
gebruikerGerben Lolles cum soc.
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑10‑00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0083v van 1 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 8Lombardstraat ZZ306‑00‑00 GGhuis
koperHermanus Fransen, gehuwd met
koperAefke Clasen
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: nieuwe straat]
naastligger ten zuidenhet gorthuis van de verkoper Willem Thomas c.u.
naastligger ten westende stad Harlingen: bakhuis
naastligger ten noordenLombardstraat
verkoperWillem Thomas, gehuwd met
verkoperWeyntjen Dirks


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0083v van 1 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: nieuwe straat]
naastligger ten westende stad Harlingen: bakhuis


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0083v van 1 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: nieuwe straat]
naastligger ten westende stad Harlingen: bakhuis


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0374r van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 8Lombardstraat ZZ440‑00‑00 CGhuis
koperWopke Johannes, gehuwd met
koperJetske Jans
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Nieuwestraat]
naastligger ten zuidende stal van Douwe Reins c.s.
naastligger ten westende stad Harlingen: bakhuis
naastligger ten noordenLombardstraat
verkoperManus Fransen, gehuwd met
verkoperAafke Clases


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0374r van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Nieuwestraat]
naastligger ten westende stad Harlingen: bakhuis


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0374r van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Nieuwestraat]
naastligger ten westende stad Harlingen: bakhuis


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-172Lombardstraat 4huis
eigenaarerven Keimpe Jarigs
gebruikerTjebbe Pyters
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑03‑06 CG


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0094v van 7 feb 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTaetske Ruirds Bontekoe


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-172 Lombardstraat 4Gerrit Jacobs, bestaande uit 3 personen04‑00‑00 CG04‑00‑00 CG


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0069v van 31 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTaetske Bontekoe


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-172Lombardstraat 4huis
eigenaarTeetske Ruurds
gebruikerGerrit Jacobs cum soc.
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑05‑06 CG


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0233v van 27 okt 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 4Lombardstraat [staat: naast de Oude Lombart]392‑14‑00 GGhuis
koperJan Jansen mr. bontwever
verpachter grondde bank van lening1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat of steeg waarin vrij in- en uitgang]
naastligger ten zuidende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten westende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperSybren Hendriks Hoedtje, erfgenaam vanmr. timmerman
erflaterTaetske Ruirds Bontekoe bejaarde vrijster


1749 - quotisatiebron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 6477, "Kohieren van de quotisatie, Harlingen"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanberoepaanslagverhogingomschrijving
2-172, fol. 35Lombardstraat 4Jacob Hanekuik, bestaande uit 3 volwassenen en 2 kinderencoopman en bontreeder£ 080-00-0£ 13cu.


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0186v van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0242r van 30 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]600‑00‑00 CGhuis
koperJan Hendrik Rutgers, gehuwd met
koperLijsbeth Fransen
verpachter grondde bank van lening1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende Bank van Lening [staat: oude lommerd]
naastligger ten westende Bank van Lening [staat: oude lommerd]
naastligger ten noordenLombardstraat [niet vermeld]
verkoperJan Janzenbontwever


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0191v van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFrans Fransen
naastligger ten oostenLieuwe Willems trekschipper


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0015v van 31 aug 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 4Lombardstraat [staat: achter de oude lommert in het straatje bij de Franekerpoort]480‑00‑00 CGhuis annex weefwinkel
koperJan Hendrik Gerryts bontwever
huurderGeert c.u.
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Hendriks
naastligger ten westende Bank van Lening
naastligger ten noordenJan Hendrik Gerryts bontwever
verkoperLieuwe Willemsmr. brouwer


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0033v van 30 aug 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort naast de Lombard]283‑00‑00 GGhuis
koperDirk Jans Lahouw, gehuwd metmr. bontwever
koperJohanna Dolinga
verpachter grondde bank van lening1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Bank van Lening
naastligger ten westende Bank van Lening
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperJan Hendrik Rutgers, gehuwd metbontwever
verkoperLijsbeth Fransen


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0124r van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 8Lombardstraat ZZ bij de Franekerpoort425‑00‑00 GGhuis
koperWieger Frederiks bierdrager
koperPieter Harrints bierdrager
huurderRinse Wopkes bierdrager48‑00‑00 CG
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Nieuwe straat]
naastligger ten westende stad Harlingen: bakhuis
naastligger ten zuidenJan Jurjens
naastligger ten noordenLombardstraat
verkoperJohannes Wopkesmr. bakker te Makkum


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0124r van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Nieuwe straat]
naastligger ten westende stad Harlingen: bakhuis


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0124r van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Nieuwe straat]
naastligger ten westende stad Harlingen: bakhuis


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0226r van 16 mei 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 8Lombardstraat ZZ bij de Franekerpoort640‑00‑00 CGhuis
koperHendrikje J. Postma meerderjarige dochter, gesterkt met zijn vader
koperJacob S. Postma trekveerschipper op Franeker
huurderHendrikje J. Postma c.p.45‑00‑00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenJacob Brouwer
naastligger ten westende stad Harlingen: armvoogdij
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperWieger Frederiksbierdrager


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0226r van 16 mei 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten westende stad Harlingen: armvoogdij


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0226r van 16 mei 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten westende stad Harlingen: armvoogdij


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0295v van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [staat: naast de Lombart bij de Franekerpoort]255‑21‑00 GGhuis
koperTjerk Pieters, gehuwd metmeesterknecht plateelbakkerij van Frans Tjallingii
koperAntje Theunis
verpachter grondde bank van lening1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Bank van Lening
naastligger ten westende Bank van Lening
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperJohanna Dolinga, weduwe van
verkoperwijlen Dirk Jans Lahoumr. bontwever


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-196, pag. 33Lombardstraat 10Jan Jacobs


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-201, pag. 46Lombardstraat 4Tjerk P Oude erven1‑10‑00 CG


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-055Lombardstraat 6Antje Jans... 1795, ged 10 feb 1795 Grote Kerk ... (alles)


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-055Lombardstraat 6Klaas Sybrens... Klaases, geb 24 jan 1795, ged 10 feb 1795 Grote Kerk ... (alles)


1812 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51004 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 57 van 24 mrt 1812
adressoortbedraggebruik
D-055Lombardstraat 4koopaktefl. 139huis D-056 en meubelen
 
erflaterTjerk Pieters Oude (in leven gehuwd met wl. Antje Teunis)
erfgenaamNeeltje Tjerks Oude (gehuwd met Wybren Gerbens Vellinga)
cedentBerend Teunis (te Bolsward, broer van Antie Teunis)
cedentMary Ydes (te Bolsward, gehuwd met Wybren Romkes Lamring)
cedentPierkje Bonnes Zeefsma (wv Bernardus Koelman)
cedentCornelis Lautenbach
cedentJacobus Johannes Posthuma
cedentMarten Betsauw
cedentIetze Bouwes Boomsma
cedentJohannes Hendrik Hasseborg
cedentHendrik de Vries
cessionaris en verkoperSybrand Hingst (q.q., tevens als voogd over Tietie en Teunis, kinderen van wl. het echtpaar Pieter van Arum en Dieuwke Teunis)
cessionaris en verkoperJan Hannema (q.q., tevens als voogd over Tietie en Teunis, kinderen van wl. het echtpaar Pieter van Arum en Dieuwke Teunis)
koperCornelis Andries Smith (gehuwd met Marytie Pieters Postma)


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-056Lombardstraat 4Andries Cornelis... Grote Kerk HRL, zv Cornelis Andries en Martentje ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-054Lombardstraat 8Wiebren Gerbens Vellinga... Grote Kerk HRL 1804, 1806, 1809, BS huw 1817, ovl 1830, huw 1833, ovl 1858; eigenaar en gebruiker wijk D-054; koopman, 1814. (GAH204); W.G.V., voerman, oud drieendertig Jaren, wonende te HRL, verklaart op Verzoeke ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-055Lombardstraat 6Romke Heeresovl voor 1815; wed. R.H. gebruiker van wijk D-055, gealimenteerd, medegebruiker IJmke Baukes wed., gealimenteerd, eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-055Lombardstraat 6Ymke Baukes... HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1803, 1806, 1808, BS ovl 1831, ovl 1840; wed. IJ.B. gebruiker van wijk D-055, gealimenteert, medegebruiker Romke Heeres wed. ; eigenaar is Armekamer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-056Lombardstraat 4Cornelis Andries Smit... 1799 Ameland; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1826, huw 1837, ovl 1839; eigenaar en gebruiker van wijk D-056, varensgesel, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-056Lombardstraat 4Cornelis Smit Cornelis Smit varensgesel
D-055Lombardstraat 6 Armekamer Romke Heeres wedgealimenteerd
D-055Lombardstraat 6 Armekamer Ymke Baukes wedgealimenteerd
D-054Lombardstraat 8Wiebren G Vellinga Wiebren G Vellinga


1830 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 85 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-054Lombardstraat 8Wybren Gerbens Vellinga, overleden op 2 februari 183047 jr, Lombardstraat D 54, wednr. Neeltje Tjerks Oude, vader van Gerben, slachtveetaxateur Franekerpoort en minderjarige Tjerk en Pier Wybrens Vellinga (voogd is Teunis van Arum, kantoorbediende Kleine Bredeplaats). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 58 van 3 aug 1830
adressoortbedraggebruik
D-056Lombardstraat 8boedelscheidingfl. 270scheiding van huis in de Lombartstraat D-054
 
erflaterWybren Gerbens Vellinga
erfgenaamGerben Wybrens Vellinga


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 763Lombardstraat 4Cornelis R. SmithHarlingenhuis en erf (112 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 767Lombardstraat 6Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis (49 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 771Lombardstraat 8Gerben Wybrens VellingaHarlingenhuis en erf (98 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 839Lombardstraat 10Rint Oepkes HilverdatimmermanHarlingenhuis en erf (173 m²)


1835 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 359 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-054Lombardstraat 8Pier Wybrens Vellinga, overleden op 2 september 1835minderjarige boerenknecht (voogd was Teunis van Arum, koopman), zoon van wijlen Wybren Gerben Vellinga, broer van Gerben, rijksschatter slachtvee (Lombardstraat D 54) en Tjerk Wybrens Vellinga, werkman. Saldo fl. 513,56. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-054Lombardstraat 8Jan Tikkel... T, en Klara Vaster; BS geb 1811, BS huw 1836; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk D-054; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-054Lombardstraat 8Johanna C Onbeletoud 46 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-054; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-055Lombardstraat 6Dirkje K Blaauw... 1821, ovl 1853, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk D-061; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-055Lombardstraat 6Pieter Christiaans Riem... ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk D-062, 91, wijk G-220; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-055Lombardstraat 6Pieter Jans de Bruin... 1821, ovl 1853, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; VT1839; geb 12 sep 1797, ged 26 sep 1797 Grote Kerk HRL, zv Jan Jansen de Bruin en Teuntje ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-055Lombardstraat 6Romkje Ages Postma... ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk D-062, 92, wijk G-220; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-055Lombardstraat 6Weltje Romkes Seldrijk... 1809, BS ovl 1858, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk D-062; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-056Lombardstraat 4Janneke Tjepkes Blok... HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, BS ovl 1839; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-056; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-056Lombardstraat 4Luutske Gaykema... 22 dec 1794 HRL, (vlgs huwelijksakte geb in 1796, vlgs ovlakte geb in 1788), ovl 27 apr 1866 HRL; wijk D-056, huwt met Jurjen Willems ten Bokkel op 22 mrt 1838 HRL, N.H., dv Jeltje Rintjes (G), en, ook huwt met ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-056Lombardstraat 4Pieter Douwes Bekius... Adriaantje Gerbens Bleeker; BS huw 1828; oud 47 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, tichelaar, wijk D-056; VT1839; Ried, Sectie C, 1832: P.D.B. te HRL, eigenaar van perceel nr. 111, legger nr. 21, Huis en Erf, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-161Lombardstraat 10Styntje Aukes Dijkstra... 105, supp wijk H-265; oud 56 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk D-153; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
D-056Lombardstraat 4P Bekius stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-054Gewezen Franeker PoortJan Berends Tikkel28 jwinkelierHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
D-054Gewezen Franeker PoortHelena van der Berg26 jLeeuwardenv, rooms katholiek, gehuwd
D-054Gewezen Franeker PoortJohs. Jans Schabel7 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-054Gewezen Franeker PoortKlaas Jans Tikkel1 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-054Gewezen Franeker PoortJohanna C Onbelet46 jLeeuwardenv, rooms katholiek, weduwe
D-055Gewezen Franeker PoortPieter J de Bruin43 jgeenHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortDirkje K Blaauw42 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortJan P de Bruin6 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortKlaas P de Bruin9 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortTeuntje de Bruin19 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortWytske de Bruin15 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortJacobje de Bruin3 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortWeltie Romkes54 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
D-055Gewezen Franeker PoortPieter Cristiaan Riem34 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortRomkje A Postma30 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortChristiaan Riem6 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortAge Pieters Riem27 wBuitenpostgezin 2, m, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortWeltie P Riem4 jSneekgezin 2, v, protestant, ongehuwd
D-056Bij de LombardPieter D Bekius47 jtichelaarMidlumm, protestant, weduwnaar
D-056Bij de LombardWybrandus Bekius7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-056Bij de LombardDouwe Bekius4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-056Bij de LombardJan Bekius1 jAlmenumm, protestant, ongehuwd
D-056Bij de LombardAdriana Bekius9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-056Bij de LombardJanneke Blok60 jHarlingenv, protestant, weduwe


1843 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51021 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 197 en 207 van 3 mei 1843
adressoortbedraggebruik
D-054Lombardstraat 4provisionele en finale toewijzingfl. 275huis D-056
 
verkoperPieter Douwes Bekius
koperBartel Jelles Agema
koperSjoerd Ates van der Veen


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-055Lombardstraat 6Gerrit Riem, overleden op 9 december 1847(Certificaat van onvermogen), 4 jr (geboren 15/1/1843), overleden Lombardstraat D 55. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-054Lombardstraat 8Wybren Hoekstra, overleden op 13 december 1847(Certificaat van onvermogen), 2 mnd (geboren 12/10/1847), overleden Lombardstraat D 54. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-054Lombardstraat 8Anna Onbelet, overleden op 20 mei 1848(Certificaat van onvermogen), 55 jr, geboren Leeuwarden 2/3/1793, overleden Nieuwstraat D 54, weduwe, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1303 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-054Lombardstraat 8Helena van den Berg, overleden op 19 augustus 184835 jr, geboren Leeuwarden 4/5/1813, overleden Nieuwstraat D 54, wed. Jan Schabels, vrouw van Jan Berends Tikkel, werkman, moeder van minderjarige Clara en Anna Jans Tikkel (uit 2e huwelijk) en van minderjarige Johannes Jans Schabels (uit 1e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-054Lombardstraat 8Minne Baukes van Smeden... in 1851, zv Bauke Sijbrens en Geertje Hoekstra; 1832 huwelijken, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk D-054; oud 46 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, grofsmid. wijk D-049; VT1839; M.B. v. S. eigenaar van ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-054Lombardstraat 8Neeltje Hoekers... 10 mei 1832 HRL, dienstmeid. dv Wijnand H, en Elsje de Hol; BS huw 1832, ovl 1850, bev.reg. HRL 1850 wijk D-054; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-049; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-055Lombardstraat 6Hiltje Jans Dijkstrageb 1807 HRL, ovl 31 jul 1851 HRL, huwt met Roelof Jans van Wijk op 15 mei 1828 HRL, huw.afk. 4 en 11 mei 1828, dv Jan Sijbrens D, en Trijntje Arjens Molenaar; BS huw 1828, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk D-055


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-055Lombardstraat 6Jan Roelofs van Wijk... Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS huw 1815, huw 1817, huw 1842, ovl 1844, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk D-055; gebruiker wijk F-097, sjouwer; medegebruikers Sijbren Jobs wed., gealimenteerd, Jan Hendr. Keyser, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-056Lombardstraat 4Antje Kornelis Radersma... HRL 1851 wijk D-136, 55, 56; oud 29 jaar, geb Weidum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk D-051; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-056Lombardstraat 4Jieke Drijfhoutgeb 29 jun 1810 Wolvega, huwt met Jan de Vries, (gk), Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk A-262, wijk D-056, 106, wijk E-010, wijk F-096, 139, supp wijk I-063 schip


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-056Lombardstraat 4Ybeltje van Leer... ovl 26 jan 1867 HRL, huwt met Pieter Hamers, (gk) op 8 dec 1841 HRL, winkelierse in 1867, ovl wijk D-056, dv Tjeerd Jans vL, en Trientje Clases; BS huw 1841, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-161Lombardstraat 10Akke Ynses van der Zee... N.H., dv IJnse Roelofs vdZ, en Baukje Germens; BS huw 1818, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-159, wijk D-161, wijk G-127, supp wijk G-402; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-022; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-161Lombardstraat 10IJsbrand Blanksmageb 1803 HRL, ovl 7 nov 1852 HRL, huwt met Rigtje Pieters, werkman, zv Douwe B., en Stijntje Dijkstra; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk D-160, 161105


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-161Lombardstraat 10Johannes Johannes Nielsen... BS huw 1835, huw 1842, ovl 1849, huw 1851, huw 1859, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk D-147, 161, ... (alles)


1854 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7022 aktenr. 3070 (filmnr. 121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-056Lombardstraat 4Pieter Hamers, overleden op 5 januari 1854man van Ybeltje Tjeerds van Leer, turf/houtverkoopster (Lombardstraat D 56), vader van minderjarige Martinus, Tjeerd en Jeltje Pieters Hamers. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 763Lombardstraat D-056wed. Pieter Hamerswoonhuis
Sectie A nr. 767Lombardstraat D-055Algemeene Armvoogdijwoonhuis
Sectie A nr. 771Lombardstraat D-054Siebren Tj. Anemawoonhuis
Sectie A nr. 839achter de Lombard D-136erv. Rint O. Hilwerdawoonhuis


1872 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50049 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 178 en 182 van 27 nov 1872
adressoortbedraggebruik
D-056Lombardstraat 4provisionele en finale toewijzingfl. 687huis D-056
 
verkoperWiebren Wielinga (te Groningen)
verkoper en koperTjeerd Hamers


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 22 nov 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
D-056Lombardstraat 4Een huis met erf c.a. naast de Bank van Leening in de Lombardstraat, in gebruik bij, Hamers c.a.. Provisioneel verkocht op 27 nov 1872 in de Korenbeurs bij J. Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 06 dec 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
D-056Lombardstraat 4Een huis met erf c.a. naast de Bank van Leening in de Lombardstraat, in gebruik bij, Hamers c.a.. Provisioneel verkocht op 11 dec 1872 in de Korenbeurs bij J. Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 1375.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3274Lombardstraat D-052Neeltje Poppes Meinsma, wed. P.H. Mooiman en kinderenwoonhuis
Sectie A nr. 771*Lombardstraat D-053Lieuwe Brameijerwoonhuis
Sectie A nr. 767Lombardstraat D-054Algemeene Armvoogdijwoonhuis
Sectie A nr. 763Lombardstraat D-055Erven Jetske Cornelis de Vrieswoonhuis
Sectie A nr. 771*Oosterkeetsteeg D-101Lieuwe Brameijerwoonhuis


1880 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 19 mrt 1880
vermeld alsgeschat adresbericht
D-161Lombardstraat 10Een huis en erf op den hoek van den Engelsche Tuin achter de Lombard, verhuurd aan Johan, Rigbers. Provisioneel verkocht op 31 mrt 1880 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1895 - variabron: Nieuwsblad van Friesland
adresgegevens
Lombardstraat 8Verkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Pieter Monsma een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk D no. 53 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 763Lombardstraat 4 (D-055)Bonefacius Jacobiwoonhuis
Sectie A nr. 767Lombardstraat 6 (D-054)Armvoogdijwoonhuis
Sectie A nr. 771Lombardstraat 8 (D-053)Theodora L. Repko (wed. H. de Windt)woonhuis
Sectie A nr. 3274Lombardstraat 10 (D-052)Hendrina van der Meulen (vr. v. Douwe R. Bleeker)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lombardstraat 4J. Roukemakoopman
Lombardstraat 8B. Westratimmerman
Lombardstraat 10IJ. Gonggrijpschilder
Lombardstraat 10aW. v/d Walturfventer


1931 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lombardstraat 8, HarlingenLombardstraat 8B. Westra & zn.timmer- en metselwerken


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lombardstr. 8B. Westra & Zn.146Timmerm. en aann.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lombardstr. 8B. Westra & Zn.602Timm. en aann.
Lombardstr. 4J. Weitenberg & Zn.695Slagerij


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lombardstr. 8B. Westra & Zn.602Timm. en aann.
Lombardstr. 4J. Weitenberg & Zn.695Slagerij


1948 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-34915
Lombardstraat 4Johannes Jacobus Weitenberg


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lombardstraat 4W. (Wietske) Jasper wv Knol
Lombardstraat 8B. (Bonne) v.d. Molen
Lombardstraat 10Y. (Yde) Gonggrijp


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lombardstraat 4beeldbepalend pand3 van 10
Lombardstraat 8beeldbepalend pand5 van 10
  terug