Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Franekereind 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerFranekereind 12-159 2-190 D-025D-020
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 52-159 2-191 D-027D-022


Naastliggers vanFranekereind 1
ten oostenFranekereind 3
ten zuidenhet Franekereind
ten westenNoordijs 27
ten noordenNoordijs 25


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 1, HarlingenFranekereind 5, Harlingen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0054v van 5 jun 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGercke Mertens


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0522r van 17 aug 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Edder Feddes


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0113r van 20 jun 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGercke Marthens
naastligger ten westende weduwe Ietscke Edgers


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0113r van 20 jun 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGercke Marthens
naastligger ten westende weduwe Ietscke Edgers


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0098v van 23 nov 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gercke Marthens
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Edger Feddes


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0098v van 23 nov 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gercke Marthens
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Edger Feddes


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0277v van 12 mei 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Orck Doeyem
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gercke Martens


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0277v van 12 mei 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Orck Doeyem
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gercke Martens


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0317r van 26 mei 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerben Martens


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0389v van 7 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende proclamant Fedde Edgers


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0105r van 13 jun 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gercke Martens
naastligger ten westenerfgenamen en wezen van Edger Feddes


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0105r van 13 jun 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gercke Martens
naastligger ten westenerfgenamen en wezen van Edger Feddes


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0077v van 13 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 5Franekereind NZ [staat: op de Noordijs]859‑14‑00 GGhuis, plaats en vrije steeg
koperSipcke Dircx c.u.bakker
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis nagelaten door Sipcke Feddricx
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westende proclamanten Sipcke Dircx c.u.bakker
naastligger ten noordende proclamanten Sipcke Dircx c.u.bakker
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSipcke Dircx, bakker, koopt een huis, plaats en vrije steeg op de Noordijs. Ten O. wl. Sipcke Feddricx, ten W. en N. de proclamanten. Grondpacht 30 st. Gekocht van [niet vermeld] voor 859 gg 14 st.


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0241r van 19 jun 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet andere huis van Sipke Dircx c.u.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0067v van 9 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sipcke Dircx


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0018ra van 9 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis waar de Groene Molen uithangt van de erfgenamen van wijlen de weduwe van Edger Feddes Banga


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0008va van 6 mei 1671 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 1Franekereind NZ [staat: bij de Zakkendragersbrug alwaar de Groene Molen uithangt]1015‑21‑00 GGhuis, loods en plaats
koper provisioneelSymon Groenwolt c.u., ende Groene Molen
koper provisioneelBeern Boyes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑16‑00 CG
bewonerPytter Sjoerdtskaarsenmaker
naastligger ten oostenhet huis van de erfgenamen van wijlen Sipke Dirx
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenJan Dirxen bakker
naastligger ten noordenSjoerd Ages
verkoperdrie nagelaten weeskinderen van Edger Feddes c.u.


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0019v van 23 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 1Franekereind NZ [staat: over de Zakkendragersbrug]224‑00‑00 GG1/2 huis genaamd de Groene Molen
koperCornelis Freerx, gehuwd metde Groene Molen
koperAntje Jans
huurderFeyke Jansen c.u.50‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis van hopman van der Form
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat en diept]
naastligger ten westenburgemeester Bierma
naastligger ten noordenClaes Ypes mr. smid
verkoperhuisman Sybe Jans, samen met te Pingjum
verkoperHiltie Jans, gehuwd met te Tzum
verkoperSybe Hendrix, en te Tzum
verkoperGertie Heins, gehuwd met te Boer
verkoperJacob Pytters, en te Boer
verkoper q.q.Dirk Folkerts, curator over
verkoperSybe Heins


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0063r van 1 jul 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 1Franekereind NZ [staat: bij de Zakkendragersbrug]300‑00‑00 CG1/2 huis genaamd de Groene Molen
koperCornelis Freerx, gehuwd metde Groene Molen
koperAntie Jans
eigenaar van 1/2Cornelis Freerx, gehuwd met
eigenaar van 1/2Antie Jans
naastligger ten oostenburgerhopman van der Form
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenJan Dirx Cuik
naastligger ten noordenClaas Ypes
verkoperRomke Gerx, gehuwd mettrekschipper te Doccum
verkoperGryttie Simons Groenewolt


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0318r van 13 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Sloterdijk


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-159Franekereind 1huis
eigenaarTiaard Tiaerdsen
gebruikerTheod. Binsonides
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-159Franekereind 1huis
eigenaarTiaard Tiaardsen
gebruikerHarmen Ages
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan17‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-159Franekereind 1huis
eigenaarJacob van der Form
gebruikerJacob van der Form
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-159Franekereind 1huis
eigenaarburgemr. van der Vorm
gebruikerburgemr. van der Vorm
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0223r van 19 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenS. Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland
naastligger ten westenoud burgemeester Cornelis Veersma
naastligger ten westenJan Hendriks pannenboeter


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0223r van 19 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenS. Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland
naastligger ten westenoud burgemeester Cornelis Veersma
naastligger ten westenJan Hendriks pannenboeter


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0290v van 30 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis de groene Molen van oud burgemeester Cornelis Veersma


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-159 Franekereind 1Symon Stijl, bestaande uit 2 personen40‑00‑00 CG05‑00‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-159Franekereind 1huis
eigenaarSymon Stijl
gebruikerSymon Stijl
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑18‑02 CG


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0152r van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 1Franekereind NZ [staat: bij de Zakkendragersbrug]1460‑00‑00 CGhuis waar de Groene Molen uithangt
koperJan Peima gerechtsbodede Groene Molen
naastligger ten oostenSimon Stijl
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenkind van Hendrik Heerman
naastligger ten noordenS. Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland
verkoperoud burgemeester Corneles Veersma445‑00‑00 CG
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Peima, geregtsbode koopt huis bij de Sackedragersbrug, waar 'de Groene Moolen' uithangt. Ten O. Simon Stijl, ten W. Hendrik Heermans ten Z. de straat, ten N. de convooimeester Sloterdijk. Gekocht van oud-burgemeester Cornelis Veersma.


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0086v van 11 okt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 1Franekereind NZ [staat: bij de Zakkendragersbrug, waar voorheen de Groene Molen heeft uitgehangen]942‑00‑00 GGhuis
koper door niaarvroedsman Simon Stijl koopman
geniaarde kopervroedsman Magnus van Aarsen, gehuwd met
geniaarde koperHylkjen Overzee
naastligger ten oostenSimon Stijl koopman
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenkind van Hendrik Heermans
naastligger ten noordende weduwe van Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland
verkopermeerderjarige ongehuwde dochter Dorothea Boevings, erfgenaam van
verkoperJan Peimagerechtsbode
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Stijl koopt, na niaar rat. vicinitatis tegen Magnus van Aarsen, huis bij de Sackedragersbrug, voorheen 'de Groene Molen'. Ten O. Simon Stijl, ten W. Hendrik Heermans, ten Z. de straat, ten N. wd. Sloterdijk. Gekocht van Dorothea Boevings als erfgenaam van Jan Peima.


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0030r van 19 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester B. van der Meulen
naastligger ten westenNoordijs


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0030r van 19 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester B. van der Meulen
naastligger ten westenNoordijs


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0312r van 6 nov 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen de weduwe van Simon Stijl


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0057v van 3 sep 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 1Franekereind NZ [staat: bij de Zakkendragersbrug]1300‑00‑00 CGhuis
koperJacob Dirks Houtschool, gehuwd met
koperAntie Claases Norel
huurderJacob Dirks Houtschool 60‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSybrand Hingst koopman
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: Voorstraat]
naastligger ten westendr. S. IJsbrandy
naastligger ten noordenG. Andreae
verkoperElisabeth Stijl, gehuwd met
verkoperSibrand Hingst
verkoperGetruid Stijl, ongehuwd en meerderjarig en te Leeuwarden
verkoperJohannes Stijl, kinderen en erfgenamen vanoud leraar te Koudum
erflaterwijlen S. Stijl, gehuwd met
erflaterwijlen Grietje Hannema


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-183, pag. 32Franekereind 5Harmen Winnekes


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0155r van 30 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 1Franekereind NZ [staat: bij de Zakkendragersbrug]825‑00‑00 CGhuis
koperHeerke Jans, gehuwd metschuitschipper
koperTrijntje Barts
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Stijl
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen IJsbrandy
naastligger ten noordenHarmen Winekes koopman
verkoperJacob Dirks Danserplateelschilder en winkelier


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0261r van 19 okt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenS. Hingst


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-190, pag. 45Franekereind 1S Hingst4‑00‑00 CGhuis


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0135r van 2 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-025Franekereind 1Wopke Rimkes Kleynvogel... van wijk A-124, gebruiker is Bote F. Bijlsma, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-025, varensgesel, 1814. (GAH204); wed. W.R.K. eigenaresse van perceel nr. 277 te HRL, woonplaats HRL, legger ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-027Franekereind 5Grietje Harmensgeb 1787 HRL, ovl 19 jan 1814 HRL; wijk D-027, dv Harmen Arentsen en Geertruida Arents; BS ovl 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-027Franekereind 5Harm Wennekes... 15 okt 1795. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk D-022, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk D-027, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-028; gebruiker H.F. Schoonhoff, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-025Franekereind 1Wopke R Kleinvogel Wopke R Kleinvogel varensgesel
D-025Franekereind 1Wopke R Kleinvogel Egbert
D-027Franekereind 5H Wennekes H Wennekes koopman


1820 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 163 en 169 van 23 aug 1820
adressoortbedraggebruik
D-027Franekereind 1provisionele en finale toewijzingfl. 768huis D-025
 
verkoperTrijntje Barts van der Werf
koperNicolaas Fredriks Giel


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49020 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 140 van 5 mei 1827
adressoortbedraggebruik
D-025Franekereind 5koopaktefl. 2200huis aan de Voorstraat D-027
 
verkoperAnna Maria Alida Arends
verkoperGerhardus Telsemeyer
verkoperGeertruida Arends
verkoperBernardus Leemkoel
koperGouke Sybrands Hingst


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 738Franekereind 1Nicolaas Frederik GeelblauwverwerHarlingenhuis en erf (91 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 740Franekereind 5Johannes LantingverwerHarlingenhuis en erf (160 m²)


1835 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 4 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-027Franekereind 5Johannes Lanting, overleden op 14 november 1835verver/glazenmaker Voorstraat /bij Zakkendragersbrug D 27, man van Jeltje Jacobi, idem (erft vruchtgebruik), vader van minderjarige Joukje en Pieter Johannes Lanting. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1836 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 55 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-027Franekereind 5Jeltje Jacobi, overleden op 16 mei 1836wed. Johannes Lanting, in leven mr. verver/glazenmaker Voorstraat /Zakkendragersbrug D 27, moeder van minderjarige Joukje en Pieter Johannes Lanting (voogd is Elisa Prillevits, boekverkoper). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-025Franekereind 1Aaltje van der Vliet... BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk D-028; oud 44 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-025; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-025Franekereind 1Nicolaas Giel... 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk D-028; oud 44 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, blauwverver, wijk D-025; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
D-025Franekereind 1N Geel stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-025NoorderhavenNikolaas Giel44 jblauwverwerFranekerm, protestant, gehuwd
D-025NoorderhavenAaltie van der Vliet44 jFranekerv, protestant, gehuwd
D-025NoorderhavenAnna Giel18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-025NoorderhavenTrijntie Giel16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-025NoorderhavenFrederika Giel15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-025NoorderhavenAaltie Giel11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-027NoordijsCoenraad Boterweg33 jkoopman en winkelierHarlingenm, protestant, gehuwd
D-027NoordijsAntje Zwanenburg33 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-027NoordijsDurk Boterweg1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-027NoordijsJeltie Boterweg4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-027NoordijsAukje Boterweg3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-027NoordijsJantie Boterweg9 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 248 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-025Franekereind 1Jeep Jans van der Schoot, overleden op 19 december 1842overleden Franekerend D 25, zoon van Jan van der Schoot, schipper en Hillechien de Jong. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-027Franekereind 5Antje Jans Zwanenburg... 1833, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-114, wijk B-116; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-027; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-027Franekereind 5Coenraad Boterweg... bev.reg. HRL 1851 wijk A-114, 241; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman/winkelier, wijk D-027; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-027Franekereind 5Levij Liepman de Vries... voor 1871, huwt met Mariane Stokvis, winkelbediende en koopman, NI, woonde tussen 1851 en 1860 in wijk D-027, wijk G-192 wijk G-0263, kind: Schoone Levi dV, geb 1810 HRL; BS huw 1832, ovl 1870, bevrHRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-027Franekereind 5Luutske Wassenaargeb 1784 Kimswerd, Vst 4 apr 1854 uit Almenum, A 21 jun 1856 Kimswerd, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk D-027, wijk G-081


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 738Franekereinde D-025erv. N.F. Gielwoonhuis
Sectie A nr. 740Franekereinde D-027erv. Tjalke van Reeswoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3303Franekereind D-020Erven Janneke Blok en Geertruida Blokwoonhuis
Sectie A nr. 740Franekereind D-022Wed. en erven Tjalke van Reeswoonhuis


1898 - advertentiebron: Programma van de feestelijkheden te Harlingen op maandag 5 en dinsdag 6 september 1898, ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. Wilhelmina [...]
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 5, HarlingenFranekereind 5A. Gnoddephotografische kunstinrichting


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3303Franekereind 1 (D-020)Jan Westendorpwoonhuis
Sectie A nr. 4605Franekereind 5 (D-022)Antje van Rees (wed. R. Vellinga)woonhuis


1909 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 26-05-1909
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 5, HarlingenFranekereind 5A. Gnoddegoedkoope portretten


1910 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 01-12-1910
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 5, HarlingenFranekereind 5A. Gnoddefotografie


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Franekereind 1 Jan Westendorpzonderf. 4100f. 4700
Franekereind 5 Andries Gnoddephotograaff. 800f. 1000


1925 - advertentiebron: Gids voor Harlingen (Ferwerda, dr. S.)
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 5, HarlingenFranekereind 5A. Gnoddefotografische kunstinrichting


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 5A. Gnoddefotograaf
Franekereind 5J. Gnoddekantoorbediende


1936 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-22619
Franekereind 5Theunis ten Kate


1960 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindT. Algra2154Vrouwenarts


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 1W.A.Z. (Walter) van Liu
Franekereind 5I.H. (Izaak) de Jager


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 1rijksmonument 20334
Franekereind 5rijksmonument 20336


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 4605Franekereind 5


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9285Franekereind 1


onbekend - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 5, HarlingenFranekereind 5A. Gnoddefotografisch atelier
  terug