Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rommelhaven 15
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Rommelhaven 152-131 2-174 B-008B-011
 huisnummer lager  huisnummer hogerScheerstraat 32-131 1/22-143 B-010B-013


Naastliggers vanRommelhaven 15
ten oostenhet Herenwaltje
ten zuidende Rommelhaven
ten westenRommelhaven 13
ten noordenHoogstraat 20


1000 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Rommelhaven 15 (zuidgevel), HarlingenRommelhaven 15 (zuidgevel)in de rode leeu [verdwenen]liggende leeuw, in 2003 helaas al jaren geel in plaats van rood (het pand heet de Rode Leeuw), maar later gelukkig weer in de juiste kleur.


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0044v van 17 apr 1597 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 3Scheerstraat NZ [staat: in de voorstraat die loopt naar de Franekerpoort en strekkende achter tot aan de Droogstraat]437‑00‑00 GGhuis alwaer althans Collum uythangct, met een ledige plaats
koperTymen Hobbes Kollum
naastligger ten oostenlege plaats van Tymen Hobbes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenschuur en ledige plaats van Suyck Jaspers
naastligger ten noordenN. N.
verkoperOlffert Jansen, gehuwd metmesmaker te Leeuwarden
verkoperFij Jansen te Leeuwarden
verkoperBronger Alberts, gehuwd metkistmaker te Leeuwarden
verkoperHouck Oeges te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTymen Hobbes koopt een huis met een ledige plaats, strekkende achter tot aan de Droogstraat, in de Voerstraet daer men gaet nae Franicker poort. Ten O. een ledige plaets van de proclamant, ten W. een schuur en ledige plaets van Syuck Jaspers, alwaer althans Collum uythangt. Gekocht van mesmaker Olffert Jans te Leeuwarden voor zichzelf en als man en voogd over Fij Jans, en kistmaker Bronger Alberts te Leeuwarden hoor zichzelf en als man en voogd over Houck Oeges voor 437 gg.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0168r van 10 jun 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 3in de Noordijs150‑00‑00 GG1/6 huis
koperCornelis Dyrx, gehuwd met
koperTrijncke Tytes
bewonerFedderick Sipckes
verpachter grondN. N. 1‑02‑00 CG
naastligger ten oostenGijsbert Heynes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPiercke Martens
naastligger ten noordenN. N.
verkoperThoenys Claesen, gehuwd met
verkoperTjets Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Dyrx x Trijntie Tytes kopen 1/6 van het huis daer d'Scheer uytsteeckt. Ten O. Gijsbert Heymes [Heimans], ten W. Gercke Martens. Grondpacht 22 st aan de Stad. Gekocht van Thoenys Claesen x Tjiets Jansen te Ieslumburen voor 150 GG.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0201v van 15 jan 1620 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0030r van 8 dec 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 15Rommelhaven NZ [staat: bij het voorste verlaat]880‑00‑00 GGhuis genaempt ofte getekent metten Roden Leuw
koperJeldert Dircks, gehuwd metde Rode Leeuw
koperTrijntie Bartels
protesteert vanwege een hypotheekHoratius Bonga
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat en diept]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Fedde Claesen
naastligger ten noordenHoyte Seerps Bonga
verkoperJosias van Aersen, gehuwd met te Arum
verkoperHack Upkes te Arum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJeldert Dircks x Trijntie Bartels koopt huis met het houtstek, bij het voorste verlaat, genaamd 'de Rode Leeuw', met de wal die erbij hoort. Ten O. en Z. de straat en diept, ten W. erven Fedde Claesen, ten N. Hoyte Seerps Bonga? Gekocht van Johan van Aerts, voor 888 gg.


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0028v van 26 feb 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 3Scheerstraat NZ [staat: bij de verlaten]465‑00‑00 GGhuis waar de Scheer uithangt en loods
koperPibe Haies, gehuwd metbrouwerde Scheer
koperDieuke Jakles
naastligger ten oostenhuis en plaats van Reiner Hendriks brouwer
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westensteeg waarlangs doorgang voor de naastliggers ten noorden
naastligger ten westenhoutstek van Inne Tiaards
verkoperTetje Sydses, weduwe van
verkoperwijlen Sipke Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPibe Haies, brouwer x Dieucke Jakles koopt een huis en loods bij de Verlaten, alwaar 'de Scheer' uithangt. Ten O. de huisstede van brouwer Reiner Hendriks, ten Z. de straat, ten W. het houtstek van Inne Tiaards, met een steeg ten W., waardoor de eigenaars ten N. een vrije in- en uitgang hebben. Gekocht van Tetje Sydses wv Sipke Harmens, voor 465 gg.


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0031v van 5 mrt 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 3Scheerstraat NZ [staat: ten NO van het verlaat bij de drie pijpen, in de straat strekkende naar de Franekerpoort, alwaar laatst Douwe Rienx met zijn vrouw zijn gestorven]450‑00‑00 GGhuis
koperSytse Foppes
naastligger ten oostende weduwe van Jan Beerns
naastligger ten zuidenScheerstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet huis van Tiaardt Sioerds c.s.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Douwe Rienx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Foppes koopt een huis ten N.O. bij het Verlaat ofte bij de drie pijpen in die straat streckende na de Franekerpoort. Ten O. wd. Jan Beernds, ten W. Tiaard Tiaardsen?. Gekocht van erven Douwe Rienx.


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0092v van 19 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van burgemeester Jelmer Ariens


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0022v van 4 sep 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Ede Sibrants Feytama e.a.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0108v van 4 feb 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 15Rommelhaven NZ [staat: tegenover het Noordijs]1306‑10‑08 GGhuis genaamd de Roode Leeuw, met drie wallen er voor
koperIeme Dirx, gehuwd metde Rode Leeuw
koperTettie Sydses
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenJan Sybes
naastligger ten noordenHoyte Bonga
verkoperBuue Johannes, gehuwd met
verkoperJouck Wopkes


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0214v van 29 mrt 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Ime Dirckx


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0122r van 12 mei 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 15Rommelhaven NZ [staat: bij de twee vallaten]1510‑00‑00 GGhoekhuis genaamd de Rode Leeuw
koperInne Tiaerds c.u.de Rode Leeuw
koperSyne Willems c.u.
toehaakeen rosenobel tot een vereringe van de verkopers en drie rijksdaalders voor de kinderen
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenJan Sibes pottenbakker
naastligger ten noordenJohannis Jansen c.soc.
verkoperIeme Dirx c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaInne Tiaerds c.u. en Sijne Willems c.u. kopen het hoekhuis genaempt d'Rode Leuw met de walling, omtrent de twee vallaten. Ten O. en Z. de straten, ten W. Jan Sibes, pottenbakker, ten N. Johannis Jansen c.s. Geen grondpacht. Gekocht van Ieme Dirx c.u. voor 1510 gg. en 1 rosenobel tot verering van de verkoper en 3 rijksdaalders voor hun kinderen.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0062v van 26 jan 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sytse Foppes


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0159v van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 3Scheerstraat NZ [staat: bij de Vallaten]500‑00‑00 GGhuis en hof, loods en plaatske waar de Scheer uithangt
koperJacob Isbrants de Schaar
naastligger ten oostenhet pothuis van Jan Sybes
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenInne Tiaerdtsen
naastligger ten noordeneen huis
verkoperDieucke Jackles


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0209r van 10 apr 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet kind van Jacob Roepers
naastligger ten westenN. N.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0127r van 9 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 15Rommelhaven NZ [staat: bij de nieuwe sluis]2760‑14‑00 GGhuis genaamd de Roo Leiuw en de wal ervoor
koper van 1/2Jacob Hendrix Hollander de Rode Leeuw
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenJan Sybes pottenbakker
naastligger ten noordenhet huis waar de Vergulde Schepel uithangt de Vergulde Schepel
verkoperInne Tieerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Hendrix Hollander en Ynse Jeltes kopen elk voor de 1/2 een huis en stalling 'de Rode Leeuw' en een huis en houtstek met de wal ten Z. tot aan de nieuwe sluis toe, strekkende noordwaarts tot de Hoogstraat. Ten O. Jan Sybes, pottebakker en Jacob IJsbrants, ten W. Jacob Hendrix (Hollander) en Laes Pyters, ten Z. de nieuwe sluis, ten N. de Hoogstraat en 'het Vergulde Schepel'. Gekocht van Inne Tjeerdsen.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0036v van 21 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 3Scheerstraat NZ [niet vermeld]890‑00‑00 GGhuis genaamd de Vergulde Schaar
koperTonis Claasen de Vergulde Schaar
koperHylk Clasen
naastligger ten oostenHein Oenes
naastligger ten zuidenScheerstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Pieters Delft wijnkoper te Amsterdam
verkoperde erfgenamen van wijlen Mintje Jacobs
verkoperde erfgenamen van wijlen Trijntje Sjoerdts, weduwe van
verkoperwijlen Sytse Foppes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTonis Claasen en Hylk Clasen kopen een huis waar de vergulden scheer in de gevel staat. Ten O. Hein Oenes, ten Z. de straat, ten N. wijnkoper te Amsterdam Jan Pieters Delft. Geen grondpacht. Met een plaats en loods en vrije waterlossing, lopende onder het huis van Yde Takes door westwaarts, in het stadsdiep. Alles volgens de koopbrief van 23 mei 1637 van Sytse Foppes. Gekocht van erven Mintje Jacobs en van erven Trijntje Sjoerdts wv Sytse Foppes, voor 890 gg.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 2, fol. 14vScheerstraat 3Jacob IJsbrands, koopmanf. 10000-00-00


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0189v van 31 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis waar de Rode Leeuw in de gevel staat


1679 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 213 folio 317r van 27 feb 1679 (de overledene woonde ten tijde van overlijden mogelijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Rommelhaven 15
overledeneJacob Hendricks Hollander
dr. Bechius, ter assistentie vanadvocaat
Jense Jeltes, weduwnaar van
wijlen Murckjen Jacobs Hollander
Antje Hendrix, weduwe (x) van
aangeverwijlen Hendrick Jacobs Hollander kind van de overledene
Petrus Sierksma te Groningen, curator ex testamento overcontrarolleur
Hendrik Hendricks Hollander kind uit (x)
Petrus Sierksma te Groningen, gehuwd metcontrarolleur
aangeverTrijntie Hendriks Hollander kind van de overledene
burgervaandrig Jacob Hendrix Hollander veniam aetatis
dr. Philippus Belidaadvocaat
inleiding bij de boedelinventarisatie[0317r] Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterfhuyse van wijlen Jacob Hendricks Hollander in leven burger ende holtcoper alhier, ten overstaen van de burgemeesteren Theodorus Stansius ende Dirck Kievyt in desen verordineerde commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ende dat van alle de goederen, uyt- ende inschulden geen exempt aldaer ten sterfhuyse bevonden, ten versoecke van Jense Jeltes als vader ende wettige voorstander over sijne kinderen bij wijlen Murckjen Jacobs Hollander in echte verweckt, in desen mede soo veele nodigh geadsisteert met sijn advocaat doctor Bechius in dier qualiteit requirerent ende Antje Hendrix naegelatene weduwe van wijlen Hendrick Jacobs Hollander als moeder ende wettige voorstanderse over Hendrick Hendricks Hollander haer soon, sampt Petrus Sierksma contrarolleur der convoyen ende licenten tot Groningen als man ende vooghd over Trijntie Hendriks Hollander, ende curator ex testamento over Hendrik Hendricks Hollander voornoemt ende Jacob Henderix Hollander burger faendrix alhier, veniam aetatis voor den Hove van Frieslandt becomen hebbende,[0317v] alle erfgenaemen beneffens de requirant van wijlen bestevader Jacob Hendrix Hollander voornoemt, in dier qualiteit requireerden, geadsisteert soo veel nodigh met hun advocaat dr. Philippus Belida ende hebbende requireerden aen welgedachte mede commissaris Theodorus Stansius belooft om alles getrouwelycken te zullen aengeven nae haer beste kennisse, seggende een yeder van haer daer op, soo waerlijk helpe mij godt almachtigh, waer op tot de beschrievinge is geprocedeert in manieren als volght, desen 27e february 1679.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0052v van 21 sep 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHylck Claeses
naastligger ten westenhet huis genaamd de Rode Leeuw


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0052v van 21 sep 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHylck Claeses
naastligger ten westenhet huis genaamd de Rode Leeuw


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0023ra van 15 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westen[als bewoner] Hylck Claeses* knoopmaakster


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0175v van 26 dec 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 3Scheerstraat NZ [staat: aan het Noordijs waar de Vergulden Scheer in de gevel staat]450‑00‑00 GGhuis
koperHendrick Hendrix schuitvoerderde Vergulde Schaar
bewonerHylck Claeses
naastligger ten oostenwijlen Heyn Oenes
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: Noordijs]
naastligger ten westenThijs Ypes timmerman
naastligger ten westende weduwe van de vroedsman Yede Taeckes
naastligger ten noordende weduwe van Edo Taeckes
verkoperHylck Claeses voor zich, mede last hebbende van haar broerknoopmaakster
verkoperTheunis Claesses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Hendrix koopt huis aan de Noordijs [Scheerstraat], 'de Vergulde Scheer'. Ten O. Heyn Oenes, ten Z. de straat, ten W. Tijs Ypes en wd. Yede Takes, ten N. Yede Takes. Gekocht van Hylck Claeses met haar broer Theunis Claessen.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0229v van 22 jan 1688 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Jan Jansen Reyers


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0031r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 15Rommelhaven NZ [staat: bij het Noordijs op de hoek bij het houten brugje]1050‑00‑00 CGhuis met de Rode Leeuw aan de gevel
koperJan Arjens de Wilde, gehuwd metsmalschipperde Rode Leeuw
koperBatie Poppes
naastligger ten oostenHerenwaltje [niet vermeld]
naastligger ten zuidenRommelhaven [niet vermeld]
naastligger ten westende gortmakerij van Jan Jansen Reyers
naastligger ten noordenPieter Ackersloot c.s.
verkoperJacob Ynses te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Arjens (de Wilde) x Bottie Poppes koopt het huis 'de Rode Leeuw', met de wallen ten Z. en O., op de hoek bij het houten brugje. Ten O. het diept, ten W. de gortmakerij van Jan Jansen Reyers, ten N. Pieter Ackersloot, ten Z. het Noordijs [Rommelhaven]. Gekocht van Jacob Ynses uit Franeker.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0035r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Hollander waar de roo leeuw in de gevel staat


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0098v van 4 mrt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrick Hendricks*


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0107v van 25 jun 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hendrick Hendrix


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0110v van 9 sep 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Hendrick Hendrix


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0194r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 15Rommelhaven NZ [staat: bij het Noordijs op de hoek bij het houten brugje]701‑15‑00 GGhuis waaraan de Rode Leeuw in de gevel staat
koperUpke Rinses, gehuwd metmr. bakkerde Rode Leeuw
koperJancke Pieters
huurderJan Arriens de Wilde c.u.
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: diept]
naastligger ten zuidenNoordijs
naastligger ten westende gortmakerij van Jan Jansen Reyer
naastligger ten noordenPieter Ackersloot c.s.
verkoperde crediteuren van Jan Arriens de Wilde, gehuwd met
verkoperBatie Poppes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaUpke Rinses, mr. bakker x Jancke Pieters koopt een huis waar 'de Rode Leeuw' in de gevel staat, met de wallen ten Z. en O., omtrent het Noordijs, op de hoek bij het houten brugje. Ten O. het diept, ten W. Jan Jansen Reyers, gortmaker, ten N. Pieter Ackersloot. Met indeling van het huis. Gekocht van de crediteuren van Jan Arjens de Wilde x Bottie Poppes, voor 701 gg.


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0379v van 23 okt 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 15Rommelhaven NZ [staat: Noordijs op de hoek bij het houten brugje]1210‑00‑00 CGhuis met de Rode Leeuw in de gevel
koperSiouke Eelkes, gehuwd metkoopman te Tzummarum de Rode Leeuw
koperWietske Thomas te Tzummarum
naastligger ten oostenHerewaltje [staat: diept]
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: Noordijs]
naastligger ten westende gortmakerij van Jan Jansen Reyers
naastligger ten noordenPytter Akkersloot c.s.
verkoperUpke Rinses, gehuwd metkoopman
verkoperJanke Pytters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoucke Eelkes te Tzummarum x Wietske Thomas koopt het huis 'de Roode Leeuw ' op het Noordijs [Rommelhaven], met de wallen ten Z. en O., op de hoek bij het houten brugje. Ten O. het diept, ten W. de gortmakerij van Jan Jansen Reyers, ten Z. het Noordijs [Rommelhaven], ten N. Pytter Akkersloot. Het huis heeft een voorhuis, voorkamer, een kelder om te bewonen en kelderkamers, opkamer en mooie zolders. Jelte Ynses heeft voor zijn huis het recht om het stuk wal vanaf waar de boom gestaan heeft, zuidwaarts tot aan het houten brugje te gebruiken zolang zijn huis als houtkoperij gebruikt wordt. Gekocht van Upke Rinses x Janke Pytters, voor 1210 cg.


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0025r van 27 mrt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 3Scheerstraat NZ [niet vermeld]282‑00‑00 GGhuis daar waar de vergulde scheer in de gevel staat
koperThijs Ypes, gehuwd metmolenaar
koperTrijntie Pytters
naastligger ten oostenHans Anes Vink schipper
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenThijs Ypes, gehuwd metmolenaar
naastligger ten westenTrijntie Pytters
naastligger ten noordende woning van vroedsman Coolharts
verkoperVoske Wytses, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Hendrix
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThijs Ypes, molenaar x Trijntie Pytters koopt een fraai huis, alwaar 'de Vergulde Scheer' in de gevel staat. Ten O. schipper Barend Anes Vink, ten Z. de straat, ten W. de koper, ten N. de vroedsman Hylke Coolhart, onder wiens woning door westwaarts naar het diept toe, dit huis een vrije waterlossing heeft. Gekocht van Voske Wytses wv Hendrik Hendrix.


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0190v van 22 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTijs Ypes


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0198r van 25 jun 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 15Rommelhaven NZ [staat: Noordijs op de hoek bij het houten brugje]810‑00‑00 CGhuis waar de Rode Leeuw in de gevel staat
koperRinke Heeres c.u.koopmande Rode Leeuw
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: het diept]
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: Noordijs]
naastligger ten westenSybe Jansen Rejers
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pieter Ackersloot
verkoper van 1/2Eelcke Sjoukes Gerlsmakoopman te Tzummarum
verkoper van 1/2Jicke Isaacks, gehuwd met te Oosterbierum
verkoper van 1/2Jan Jansen Asperenmr. bakker te Oosterbierum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinke Heeres koopt 'de Rode Leeuw' met de wal ten Z. en O. Ten O. het diept, ten Z. het Noordijs [Rommelhaven], ten W. Sybe Jansen Reyers, ten N. erven Pieter Ackersloot. Verkopers zijn, elk voor 1/2, Eelcke Sjoukes Gerlsma van Tzummarum en Jiske Isaacs x Jan Jansen Reyers te Oosterbierum.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-131Rommelhaven 15huis
eigenaarJan Arjens
gebruikerJan Arjens
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-131Rommelhaven 15huis
eigenaarJan de Wilde
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
opmerkingde executeur heeft verclaerd dese post aen hem betaald te sijn,
opmerkingwordende derhalve gelaten tot sijn verantwoordinge, utsupra
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-131Rommelhaven 15huis
eigenaarJan de Wilde
gebruikerJan de Wilde
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingIs 1723 insolvent verklaert


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0241v van 6 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 15Rommelhaven NZ [staat: hoek Noordijs bij het houten brugje]800‑00‑00 CGhuis met de Rode Leeuw in de gevel
koperLolkjen Rinkes, gehuwd metde Rode Leeuw
koperCornelis Fockes mr. koekbakker
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: diept]
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: Noordijs]
naastligger ten westenSybe Jansen
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pieter Akersloot
verkoperTaetske Heeres, weduwe van
verkoperwijlen Rinke Heeres
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLolkjen Rinkes x Cornelis Fockes, mr. koekebakker, koopt het huis 'de Rode Leeuw' aan de Rommelhaven, met de wallen ten O. en Z., op `t Noordijs [Rommelhaven] op de hoek van `t houten brugje. Ten O. het diept, ten W. Sybe Jansen Reyers, gortmaker, ten Z. het Noordijs [Rommelhaven], ten N. erven Pieter Ackersloot. Gekocht van Taetske Heeres wv Rinke Heeres.


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0271r van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosten[de geniaarde] Harmen Douwes
naastligger ten oosten[de geniaarde] Symon Jacobs


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0273v van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een niaar zonder dat de precieze reden is aangegeven of is te herleiden uit de context. Degene die in bezwaar gaat doet dat in ieder geval om het eerste recht van koop af te dwingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 3Scheerstraat NZ [staat: straat van het houten brugje naar de Lombardspijp]275‑14‑00 GGhuis
koper door niaarIJsbrand Thomas koopmande Vergulde Schaar
geniaarde koper van 1/2Harmen Douwes Faberkoopman
geniaarde koper van 1/2Symon Jacobskoopman
bewonerTialling Geerts
naastligger ten oostenJan Jarigs de Wilde
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat van het houten brugje naar de Lombardspijp]
naastligger ten westenCornelis Fokkes
naastligger ten noordenmede-verkoper Andrys Ymkes
verkoper van 1/2Andrys Ymkestrekveerschipper
verkoper van 1/8Roelof Hendriks te Surhuisterveen
verkoper van 1/8Claes Hendriks te Surhuisterveen
verkoper van 1/8Martjen Hendriks te Surhuisterveen
verkoper van 1/8Janke Hendriks te Surhuisterveen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIJsbrand Thomas koopt, na niaar tegen kooplieden Harmen Douwes Faber en Symon Jacobs, een huis alwaar de vergulden scheer in de gevel staet, in de straat strekkende van `t houten brugje naar de Lombartspijp [Scheerstraat]. Ten O. Jan Jarigs [moet zijn: Arjens] de Wilde, ten Z. de straat, ten W. Cornelis Fockes, ten N. Andrys Ymkes. Met een vrije waterlossing onder het huis van Pyter Beernts door naar de Zoutsloot [Herenwaltje]. Gekocht van trekveerschipper Andrys Ymkes voor 1/2, en van Roelof, Claes, Martijn en Janke Hendriks te Surhuisterveen samen voor 1/2, voor 275 gg 14 st.


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0011v van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 15Rommelhaven NZ [staat: Noordijs op het hoek bij het houten brugje]856‑00‑00 GGhuis
koperSchelte Arjens, gehuwd metkofschipperde Rode Leeuw
koperSijke Jans
huurder woningde weduwe van Rinke Heres
huurder kelderJohannes Cornelis 12‑00‑00 GG
huurder 2e graanzolder van bovenGerryt Tjallings mr. gortmaker12‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHerenwaltje [niet vermeld]
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: Noordijs of Kolk]
naastligger ten westenSybe Jansen Reyer
naastligger ten noordenSymon Stinstra koopman
verkoperLolkjen Rinkes, laatst weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Fokkesmr. koekbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte Arjens, kofschipper x Sijke Jans koopt een huis waar 'de Rode Leeuw' in de gevel staat, met de wal ten O. en Z., en staande op de hoek van `t Noordijs [Rommelhaven] bij het houten brugje. Ten O. het diept, ten W. Sybe Jansen Reyers, ten Z. het Noordijs [Rommelhaven] of Kolk, ten N. Symon Stinstra. Het is bewoond door meerdere huurders. Gekocht van Lolkjen Rinkes, laatst wd. Cornelis Fockes, mr. koekebakker, voor 856 gg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-131Rommelhaven 15huis
eigenaarJan de Wilda
gebruikerFedde Jans
huurwaarde14‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑06‑10 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0279r van 2 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenIJsbrand Thomas


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-131Rommelhaven 15huis
eigenaarSchelte Arjens
gebruikerSchelte Arjens
huurwaarde38‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑18‑02 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-131 /2Scheerstraat 3huis
eigenaarIJsbrand Thomas
gebruikerIJsbrand Thomas
huurwaarde14‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑14 CG


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0159r van 18 dec 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 3Scheerstraat NZ [staat: straat van het houten brugje naar de Lombartspijp]314‑07‑00 GGhuis met de Scheer in de gevel
koperTrijntie Jans, weduwe van
koperwijlen Albert Ruirds mr. blauwverver
naastligger ten oostende weduwe van Dirk Gerrits
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat van het houten brugje naar de Lombartspijp]
naastligger ten westenLolkjen Renkes
naastligger ten noordenPytter Beernts
verkoperIJsbrand Thomas, gehuwd met
verkoperTrijntie Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje Jans wv Albert Ruirds, mr. blauwferwer, koopt een huis waar 'de Scheer' in de gevel is, in de straat van `t houten brugje naar de Lombartspijp. Ten O. wd. Dirk Gerrits, ten Z. de straat, ten W. Lolkjen Rinkes, ten N. Pieter Beernds. Gekocht van IJsbrand Thomas x Trijntje Pieters.


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0024v van 3 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis de Rode Leeuw


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0182r van 17 nov 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 15Rommelhaven NZ [staat: Noordijs op de hoek bij het houten brugje]600‑00‑00 GGhuis
koperJan Aukes, gehuwd metmetselaar
koperKunskjen Teunis
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: diept]
naastligger ten zuidenRomelhaven [staat: Noordijs of Kolk]
naastligger ten westenJan Sybes
naastligger ten noordenAlbert Yeps
verkoperSchelte Arjens, gehuwd metschipper op Bremen
verkoperSijke Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Aukes, metselaar x Kunskjen? Teunis koopt een huis c.a. op het Noordijs [Rommelhaven], op de hoek bij het houten brugje. Ten O. het diept, ten W. Jan Sybes, ten Z. het Noordijs [Rommelhaven] of Kolk, ten N. Albert Yeps. N.B. Yede Pieters huis heeft het recht om het stuk wal waar de boom ten O. van het huis gestaan heeft zuidwaarts tot aan het houten brugje, te gebruiken (beleggen) met hout als vanouds. Gekocht van Schelte Arjens, Bremer vaarder x Sijke Jans, voor 600 gg.


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0092r van 2 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Albert Ruirds


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0130r van 25 apr 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 3Scheerstraat NZ [staat: straat van het houten brugje naar de Lombartspijp]600‑00‑00 CGhuis
koperMinne Ruirds c.u.blauwververde Schaar
naastligger ten oostenAntje
naastligger ten zuidenScheerstraat
naastligger ten westenP. G. Klamstra
naastligger ten noordenClaas Joosten
verkoper q.q.Freerk Fontein, curatorkoopman
verkoper q.q.Poppe Menalda, curatoren overkoopman
verkoperTrijntje Jans, weduwe vanblauwververse
verkoperwijlen Albert Ruirds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinne Ruirds, blauwverwer, koopt fraaye huisinge 'de Scheer' genaamt, staande in de straat van 't houten brugje na de Lombartspijp


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0233v van 9 okt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMinne Ruirds


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0186v van 13 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Scheer van Minze Ruirds


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0253v van 5 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 3Scheerstraat NZ320‑07‑00 GGhuis genaamd de Vergulden Scheer, en blauwververij
koperOene Gosses van Kammen koopman te Leeuwarden de Vergulde Schaar
naastligger ten oostenMelle Ynses
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenPierius Reidsgers
naastligger ten noordenClaas Joosten
verkoper q.q.Augustus Robertus van Dalsen, geauthoriseerde curator bonorum over de geabandonneerde boedel vannotaris
verkoperMinne Ruurdsblauwverver
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOene Gosses van Kammen, koopman te Leeuwarden, koopt een huis en blauwververij de vergulden scheer genaamd, in de Scheerstraat. Geen grondpacht. Ten O. Melle Ynses, ten W. Pier Reidses ten N. Claas Joosten, ten Z. de straat. Gekocht van blauwverver Minne Ruurds voor 320 gg 7 st.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0014r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis de Scheer


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0054v van 6 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhuis genaamd de Roode Leeuw


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0010v van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 3Scheerstraat NZ335‑00‑00 GGhuis met de Vergulde Scheer in de gevel
koperRein Smitt secretaris van Barradeelde Vergulde Schepel
huurderPieter Hendriks c.u.44‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenScheerstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperOene Gosses van Kammenkoopman te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Smit, secretaris van Barradeel, koopt huis, waar 'de Vergulde Scheer' in de gevel staat. Geen naastligers genoemd. Gekocht van Oene Gosses van Kammen te Leeuwarden.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0092r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 3Scheerstraat NZ339‑00‑00 GGhuis
koperRinke Cornelis Bakker koopmande Schaar
huurderSjoerd Foekes schrijver
naastligger ten oostende weduwe van Douwe Simons
naastligger ten zuidenScheerstraat
naastligger ten westenFedde Bouwes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRein Smittsecretaris van Barradeel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinke Cornelis Bakker koopt een huis 'de Scheer' genaamd. Ten O. wd. Douwe Simons, ten W. Fedde Bouwes, ten Z. de Scheerstraat. Gekocht van Rein Smit, secretaris van Barradeel, voor 339 gg.


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0010r van 11 dec 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 15Rommelhaven NZ [staat: bij de Roode Leeuwsbrug nevens de grote sluis]451‑00‑00 GGhuis de Roode Leeuw genaamd
koperJan Dirks, gehuwd mettimmerknechtde Rode Leeuw
koperDoetje Beernds
huurderAuk Jans Meyer
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: het diept tusschen het Noordijs en Zoutsloot]
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: het Noordijs of Kolk]
naastligger ten westenFrans Tjallingij
naastligger ten noordenSipke Houtsma
verkoper q.q.Okke van der Stok, curatorkoopman
verkoper q.q.Tjepke Gratama, curatoren over
verkoperde geabandonneerde boedel van Auke Jans Meyer, gehuwd met
verkoperWytske Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Dirks, timmerman x Doetje Beernds koopt huis 'de Rode Leeuw' bij de Rode Leeuwsbrug, naast de Groote Sluis, door meerdere gezinnen bewoond. Ten O. het diept tussen Noordijs en Zoutsloot, ten W. Frans Tjallingii, ten Z. de Kolk of Noordijs, ten N. Sipke Houtsma. Gekocht van de curatoren over de verlaten boedel van Auke Jans Meyer x Wytske Jacobs. Prijs 451 gg of 631 Caroliguldens en 8 stuivers van 20 stuivers ieder.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-136, pag. 28Scheerstraat 3Rein Damen


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0174v van 6 okt 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 3Scheerstraat NZ320‑00‑00 CGhuis
koperRein Dhaman mr. zadelmakerde Schaar
naastligger ten oostenKlaas Jacobs
naastligger ten zuidenScheerstraat
naastligger ten westenBouwe Feddes Poort
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRinke J. Bakkerkoopman te Dronrijp


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0266v van 16 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRein Dhaman zadelmaker


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-174, pag. 43Rommelhaven 15Lodewijk Lodewijks nom ux3‑00‑00 CG


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-008Rommelhaven 15Trijntje Jans Posthumageb 1783 ... , ovl 28 okt 1812 HRL, huwt met Jacob Harmens Bootsma, ovl wijk B-008; BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-008Rommelhaven 15Hendrik Johannes Holsderber... Rooda en S.S. Molenaar, 1819, pakhuisknecht in 1826, kind: Johan, geb 3 jan 1811 HRL; gebruiker van wijk B-008, sjouwer, medegebruiker is Jacob H. Bootsma, gealimenteerd, eigenaar en medegebruiker Lodewijk L. van der ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-008Rommelhaven 15Jacob Harmens Bootsma... huwt met Trijntje Jans Posthuma, wonende te HRL 1812; BS ovl 1812; 1816 overlijdens; gebruiker van wijk B-008, gealimenteert; medegebruiker Hendrik Holsderver, sjouwer; eigenaar is Lodew. L. vd Sluis, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-008Rommelhaven 15Lodewijk Lodewijks van der Sluis... huw Grote Kerk HRL 1800, 1806, BS ovl 1823, huw 1830, ovl 1836, ovl 1839; eigenaar en gebruiker van wijk B-008; medegebruikers Jacob H. Bootsma, gealimenteerd, Hendrik Holsderver, sjouwer, 1814. (GAH204); wed. L.L. v. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-010Scheerstraat 3Rein Annes Joannes Damen... HRL 1801, 1803, 1809, 1811bsha, huw 1813, ovl 1828, ovl 1864, ovl 1874; eigenaar en gebruiker van wijk B-010, zadelmaker, 1814. (GAH204); R. Annes Dhams van HRL, ende Margaretha Hoeven van Elburg, zijnde de aangaave ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Scheerstraat 3 Rein Dhamenfl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-008Rommelhaven 15Lodewijk L van der Sluis Lodewijk L van der Sluis koorndrager
B-008Rommelhaven 15Lodewijk L van der Sluis Jacob H Bootsma gealimenteerd
B-008Rommelhaven 15Lodewijk L van der Sluis Hendrik Holsderver sjouwer
B-010Scheerstraat 3Rein Dhamen Rein Dhamen zadelmaker


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 148 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-008Rommelhaven 15Lodewijk Lodewijks van der Sluis, overleden op 21 maart 1823korendrager, vader van Lodewijk Lodewijks van der Sluis, soldaat Groningen. ten huize van zijn stiefmoeder Doedtje Berends (Grote Sluis B 8). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 310 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-010Scheerstraat 3Rein Damen, overleden op 15 oktober 1828mr. zadelmaker Scheerstraat B 10, vader van Johannes, deurwaarder, Hiltje (vrouw van Wiebe Obbes Wiebinga, wagenmaker), Hendrik, zadelmaker en minderjarige Hermanus, wagenmakersknecht (thans in militaire dienst te Groningen) en Jan Reins Damen, trekveerschipper (voogd is broer Johannes). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 454Scheerstraat 3Hendrik DamenzadelmakerHarlingenhuis en erf (98 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 461Rommelhaven 15wed. Lodewijk Lodewijks van der SluiswinkelierscheHarlingenhuis (96 m²)


1836 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 80 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-008Rommelhaven 15Doetje Berends, overleden op 29 juli 1836winkeliersche huize 'Roode Leeuw' bij Grote Sluis B 8, laatst wed. Lodewijk van der Sluis, moeder van Eeke (vrouw van Jacob de Boer, justitiedienaar), Yttje (vrouw van Otte Jans van der Heide) en Akke Jans Postema (wed. Halbe Taekes Kuipers), winkeliersche. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-008Rommelhaven 15Akke J Postemaoud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-008; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-008Rommelhaven 15Antje Harda... Bauke Postuma, N.H., dv Hidde H, en Heitje Wiggers; BS ovl 1848; 1879 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-008, wijk G-100, 294, wijk H-057, 190; oud 47 jaar, geb Houw en wonende te HRL. 1839, wijk E-196; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-008Rommelhaven 15Eke Dijkstraoud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-008; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-008Rommelhaven 15Geertje Sybesgeb 1789, doet overlijdensaangifte van Jacobus Hessels; BS ovl 1811; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-008; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-008Rommelhaven 15Jetske J Postemaoud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-008; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-008Rommelhaven 15Otte Jans van der Heide... en Grietje Ottes; BS huw 1823, huw 1842, ovl 1843; oud 45 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk B-008; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-010Scheerstraat 3Hendrik Damen... 1828, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk B-013; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zadelmaker, wijk B-010; VT1839; H.D. eigenaar van perceel nr. 454 te HRL, zadelmaker, woonplaats HRL, legger nr. 159, huis en ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-010Scheerstraat 3Jacob Everts de Boer... zv Evert Douwes de B., en Janke Jacobs; BS geb 1813, huw 1814, huw 1816, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-010, wijk A-139; gebruiker van wijk A-147, stalknegt; eigenaar is Simon H. Molenaar, 1814. (GAH204); oud 53 ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-010Scheerstraat 3Trijntje Draayeroud 43 jaar, geb en. wonende te HRL. 1839, wijk B-010; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
B-010Scheerstraat 3H Damen stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-008bij de Grote SluisOtto J van der Heide45 jSneekm, protestant, gehuwd
B-008bij de Grote SluisJetske J Postema47 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-008bij de Grote SluisJan van der Heide15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-008bij de Grote SluisTaeke van der Heide9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-008bij de Grote SluisDoetje van der Heide13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-008bij de Grote SluisAkke J Postema40 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
B-008bij de Grote SluisTaeke H Kuipers11 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
B-008bij de Grote SluisJan H Kuipers8 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
B-008bij de Grote SluisHalbe H Kuipers5 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
B-008bij de Grote SluisJohannes Bader25 jgleybakkerHarlingengezin 3, m, protestant, gehuwd
B-008bij de Grote SluisCornelis Nak23 jHarlingengezin 3, v, rooms katholiek, gehuwd
B-008bij de Grote SluisJohanna Bader1 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
B-008bij de Grote SluisGeertje Sybes50 jHarlingengezin 4, v, protestant, weduwe
B-008bij de Grote SluisEke Dirks56 jHarlingengezin 4, v, protestant, weduwe
B-010ScheerstraatHendrik Damen36 jzadelmakerHarlingenm, protestant, gehuwd
B-010ScheerstraatTrijntie Draayer43 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-010ScheerstraatJacob Damen13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-010ScheerstraatRein Damen4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-010ScheerstraatElisabeth Damen8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-010ScheerstraatHiltie Damen7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-010ScheerstraatYbeltie Damen5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-010Scheerstraat 3Hiltje Damen, overleden op 29 mei 1843(Certificaat van onvermogen), 10 jr (geboren 7/9/1832), overleden Scheerstraat B 10. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 61 van 2 okt 1849
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-008Rommelhaven 15koopaktefl. 600huis genaamd de Roode Leeuw B-008
 
verkoperAkke Jans Postma (wv halbe taekes kuiper)
koperHylke Hendriks de Vries (gehuwd met janke Jacobs de boer)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-008Rommelhaven 15Akke Jans Postmageb 1798 HRL, ovl 26 mrt 1853 HRL, huwt met Halbe Takes Kuipers op 26 mei 1825 HRL, huw.afk. 15 en 22 mei 1825, N.H., dv Jan Dirks P, en Doetje Berends; BS huw 1825, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk B-008, wijk G-168


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-010Scheerstraat 3Aukje van der Vorm... en Trijntje Douwes Faber; BS huw 1816, huw 1829, ovl 1856, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-257, wijk B-010, wijk D-153, wijk F-177, wijk G-228, 234, 260, supp wijk G-378 oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-010Scheerstraat 3Grietje Jacobs van der Linde... vdL, en Truike Germens Bloemhof; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1825, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk B-010, 106, 188, wijk A-140, wijk E-110, 300, wijk G-044, wijk H-005, supp wijk F-388, supp wijk I-045 (schip); ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-010Scheerstraat 3Hendrikus de Boer... en Akke Westerbaan; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1829, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-257, wijk B-010, wijk D-153, wijk F-177, 228, 234, supp wijk G-378; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-217; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 454Scheerstraat B-010Hendrik Damenwoonhuis
Sectie A nr. 461Rommelhaven B-008Hijlke H. de Vrieswoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 461Rommelhaven B-011Hijlke de Vries en kinderenwoonhuis
Sectie A nr. 2787Scheerstraat B-013Willem Hilariuswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 461Rommelhaven 15 (B-011)A. van Dorpen (wed. H. Ouendag)woonhuis
Sectie A nr. 4552Scheerstraat 3 (B-013)Bote Tigchelaar (te Almenum)woonhuis


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven 15Scheepvaart Mij. Holland-Friesland96Bijkantoor, vertegenw. K. de Vries Jr.


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Scheerstraat 3 Thomas van der Veerres. machinist N.T.M.f. 500f. 600
Scheerstraat 3 Evert Strandstraadj. comm. ter secr.f. 0f. 700


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven 15Scheepvaart Mij. Holland-Friesland96Bijkant., Vertegenw. K. de Vries jr.


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven 15Scheepvaart Mij. Holland-Friesland96Bijkant., Vertegenw. J. Fekkes


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh. 15Scheepv. Mij. Holland-Friesland96Bijkant., Vert. J. Fekkes


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh. 15Scheepv. Mij. Holland-Friesland96Bijkant., Vert. J. Fekkes


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh. 15Scheepv. Mij. Holland-Friesland96Bijkant., Vert. J. Fekkes


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh. 15Scheepv. Mij. Holland-Friesland96Bijkant., Vert. J. Fekkes


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 15, HarlingenRommelhaven 15 Holland-Frieslandscheepvaart-maatschappij op amsterdam-rotterdam


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rommelhaven 15P. Fekkeskantoorbediende


1935 - advertentiebron: Gids voor Harlingen, VVV Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 15, HarlingenRommelhaven 15Th. Steensma & zoonagente reederij stânfries, dagelijksche sneldienst


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh. 15Stanfries, N.V. Reederij96Kant. dagel. beurtdiensten, vert. P. Fekkes


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh. 15Stanfries, N.V. Reederij923Kant. dagel. beurtdiensten, vert. A. Gräffner


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenStanfries, N.V. Reederij923Kant., beurtd., vert. A. Gräffuer


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenStanfries, N.V. Reederij923Kant., beurtd., vert. D. Jilderda


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenStanfries, N.V. Reederij923Kant., beurtd., vert. D. Jilderda


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Rommelhaven 15D. (Dietrich) Jilderda


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Rommelhaven 15beeldbepalend pand9 van 10
  terug