Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerHoogstraat 22-119 2-163 B-031B-037
   huisnummer hogerRozemarijnstraat 12-119 2-163 B-031B-037


Naastliggers vanHoogstraat 2
ten oostenHoogstraat 4
ten zuidenRozemarijnstraat 1
ten westende Rozemarijnstraat
ten noordende Hoogstraat


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0516v van 8 jun 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 2Hoogstraat ZZ [staat: bij de verlaten]386‑00‑00 GGhuis
koperSjuerdt Pieters, gehuwd met
koperRynck Wybes
floreenrente1‑21‑00 fl
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenBartel Jans
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: de plaats bij de verlaten]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
eerdere eigenaarAnna Jacobs
verkoperburgemeester Allert Jacobs, gehuwd met
verkoperAelte Reyners
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerdt Pieters x Rynck Wybes kopen een huis bij de verlaten. Ten Z. Bartel Jans, ten W. de plaats bij de verlaten, ten N. de straat. Belast in de algemene aanbreng met 37? floreenrente en opschadinge van den steenen dijck pro quota. In voegen hetzelve Anna Jacobs in leven heeft toebehoort. Gekocht van Albert Jacobs, burgemeester dezer stad x Aeltien Reyners voor 386 GG.


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0516v van 8 jun 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBartel Jans


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0030r van 17 mrt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 2Hoogstraat bij de Verlaten, op de hoek van de225‑00‑00 GG1/2 huis
koperde twee nagelaten weeskinderen van wijlen Jantien Syoerdts, gehuwd met
koperPieter van Achten
eigenaar van 1/2de twee nagelaten weeskinderen van wijlen Jantien Syoerdts
verkoper q.q.Pieter Sioerdts, geautoriseerde voormomber
verkoper q.q.Cornelis Sibouts, geautoriseerde voormomber
floreenrente1‑21‑00 fl
naastligger ten oostenThoenis Jouckes
naastligger ten zuidenHaancke Hessels
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperPieter van Achten
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(De geauthoriseerde voormombers over) de twee nagelaten kinderen van Jantyen Syoerdtsdr. bij Pieter van Achten, kopen 1/2 huis hoek Hoogstraat bij de Verlaten, waarvan die kinderen de andere helft al toebehoort. Ten O. Thoenis Jouckes, ten Z. Haancke Hessels, ten W. en N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van voornoemde Pieter van Achten, voor 225 gg.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0030r van 17 mrt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHaancke Hessels


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0093v van 6 okt 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 2Hoogstraat ZZ [staat: achter de drie nieuwe huizen bij het verlaat]600‑00‑00 GGhoekhuis
koperLucas Doedes, gehuwd met
koperGriettie Gosses
toehaaktwee ducatons
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Auck Doeckes
naastligger ten zuidenHessel Haenties
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperFeycke Jetses


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0093v van 6 okt 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHessel Haenties


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0134v van 5 sep 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 2Hoogstraat ZZ [staat: bij de twee Vallaten]1000‑00‑00 CGhuis
koperJacob Jansen du Bois koopman
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Hessel Haentie
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoper van 1/4Hendrick Gosses, erfgenaam te Haarlem
verkoper van 1/4Jidtie Gosses, erfgenaam te Haarlem
verkoper van 1/2Jidtie Doedes, erfgenamen van
erflaterwijlen Lucas Doedes, gehuwd met
erflaterwijlen Grietie Gosses


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0134v van 5 sep 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Hessel Haentie


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002ra van 23 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLuicas Doedes e.a.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002ra van 23 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLuicas Doedes e.a.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0016r van 1 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van Lucas Doedes


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0016r van 1 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van Lucas Doedes


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0048ra van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozemarijnstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAmelyke Haenties


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0203r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozemarijnstraat 1Rozemarijnstraat OZ [staat: bij het nieuwe vallaat achter het huis van de koopman Symen Fransen]81‑04‑00 GGhuis
koperHomme Tiebbes, gehuwd metmr. huistimmerman
koperJancke Pieters
huurderPieter Fransen c.u.
naastliggerSymen Fransen koopman
naastligger ten oostenHendrik Hollander
naastligger ten zuidenHendrik Wessels
naastligger ten westenRozemarijnstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenBroer Jans mr. brouwer
verkoperde kinderen en erfgenamen van wijlen Gerrit Gouckes, gehuwd metkoopman
verkoperHylkjen Sybrands


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0399v van 22 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 2Hoogstraat ZZ [staat: dwarsstraat tussen het groot Vallaat en de Hoogstraat]370‑00‑00 CGhuis of woning
koperDirk Andries, gehuwd metmr. metselaar
koperTrijntie Lolckes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Cornelis Jops
naastligger ten zuidenHomme Tiebbes timmerman
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperBroer Jansenmr. brouwer


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0399v van 22 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHomme Tiebbes timmerman


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0197r van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHomme Tjebbes
naastligger ten westenDirk Andries


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0197r van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHomme Tjebbes
naastligger ten westenDirk Andries


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0138r van 20 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozemarijnstraat 1Rozemarijnstraat OZ [staat: achter de drie huizen bij het groot vallaat]200‑00‑00 CGhuis
koperYpe Hessels
huurderN. N. 10‑00‑00 CG
naastligger ten oostenOverhart bode
naastligger ten zuidenHendrick Wessels
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenDirk Andries
naastligger ten noordenCornelis Tieerdts
verkoperHomme Tiebbes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-119Hoogstraat 2
eigenaarwed. Dirck Andries
gebruikerwed. Dirck Andries
opmerkingonvermogende


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0280r van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 2Hoogstraat ZZ [staat: bij de nieuwe vallaten achter de drie huisen op de hoek van de Hoogstraat]310‑00‑00 GGhuis
koperJan Beernts c.u.smalschipper
naastligger ten oostenCornelis Tieerdts
naastligger ten zuidenIpe Hessels
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoper van 1/3Stijntie Foppes jr., weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Dirk Andries, uit naam van de kinderenmr. metselaar
verkoper van 2/3Andries Dircksmr. metselaar


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0280r van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenIpe Hessels


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-119Hoogstraat 2huis
eigenaarJan Beerns
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan22‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-119Hoogstraat 2huis
eigenaarJan Beerns
gebruikerJan Beerns
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0097r van 22 jun 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozemarijnstraat 1Rozemarijnstraat OZ [staat: straat achter de drie huizen bij het groot vallaat]285‑21‑00 GGhuis
koperJan Claesen, gehuwd metmr. metselaar
koperGrytie Andrys
koperJan Andrys huistimmerman
bewonerde verkoper Ype Hessels
naastligger ten oostenAntoni Gerardi havencherger
naastligger ten zuidenCornelis Hendriks huistimmerman
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenCornelis Tieerds
naastligger ten noordenhet huis van wijlen Dirk Andrys
verkoperYpe Hesselsoud trekschipper op Leeuwarden


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0224r van 30 aug 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozemarijnstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Andris


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-119Hoogstraat 2huis
eigenaarJan Beerns
gebruikerJan Beerns
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0211r van 24 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozemarijnstraat 1Rozemarijnstraat OZ [staat: bij het groot vallaat in de straat achter de drie huizen]390‑14‑00 GGhuis
koperburgersergeant Hein Freerks, enmr. timmerman
koperJacob Dirks koster van de grote kerk
huurderAagjen
naastligger ten oostenAntoni Gerardi
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJoris Beerns
naastligger ten noordenCornelis Tieerds
naastligger ten noordenJan Beerns
verkoper van 1/2Jan Clasen, enmr. metselaar
verkoper van 1/2Jan Andrysmr. huistimmerman


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0220r van 15 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozemarijnstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHein Freerks
naastligger ten noordenJacob Dirks


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0127v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 2Hoogstraat ZZ op de hoek bij de grote sluis achter de Drie Huizen400‑07‑00 GGhuis
koper van 1/2Tjeerd Pytters oud mr. sleefmaker
koper van 1/2Ulbe Jans Menalda mr. bakker
naastligger ten oostende weduwe van Cornelis Tjeerds
naastligger ten zuidenHein Freerks c.s.
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperTrijntie Yeges, weduwe van
verkoperwijlen Jan Berentssmalschipper


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0127v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHein Freerks c.s.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-119 Hoogstraat 2Aegjen Dirks, bestaande uit 2 personen03‑00‑00 CG02‑00‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-119Hoogstraat 2huis
eigenaarUlbe Jansen
eigenaarTjeerd Pyters
gebruikereen wed. Aeghjen
huurwaarde37‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑14‑08 CG


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0155v van 4 dec 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozemarijnstraat 1Rozemarijnstraat OZ [staat: straat lopend van de grote sluis naar de Hoogstraat achter de drie huizen]185‑00‑00 GGhuis
koperBernardus Dreyer, gesterkt metprocureur fiscaal
koperzijn vader Aris Pieters Dreyer collecteur
huurderde weduwe van Dirk Uilkes
naastligger ten oostenAnthonius Gerardi Wijngaerden
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Teunis Jelles
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenUlbe Jans c.s.
naastligger ten noordende weduwe van Cornelis Tjeerds
verkoperJacob Dirksmakelaar
verkoperHein Freerksmr. timmerman


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0134v van 16 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDreyer fiscaal
naastligger ten westenUlbe Jansen c.s.


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0134v van 16 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDreyer fiscaal
naastligger ten westenUlbe Jansen c.s.


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0164v van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 2Rommelhaven NZ [staat: ten oosten van de Hoogstraat op de hoek achter de Drie Huizen bij de grote sluis]200‑00‑00 CG1/2 huis
koperUlbe Jans Menalda oud mr. bakker
eigenaar van 1/2Ulbe Jans Menaldaoud mr. bakker
huurderDirk Sandstra schipper
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRozemarijnstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoperAnske Tjeerds, gehuwd met
verkoperHeere Hoitesschuitvoerder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaUlbe Jans Menalda, voormaals mr. backer, koopt 1/2 huis c.a. omtrent de groote sluys, ten oosten van de Hoogstraat, op de hoek agter de drie huysen, als huurder gebruikt door schipper Dirk Sandstra, waarvan hij de andere helft al bezit. Gekocht van Anske Tjeerds x Heere Hoites, schuitevoerder, voor 200 cg.


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0164v van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0126v van 16 dec 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozemarijnstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDreyer fiscaal


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0249r van 14 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0249r van 14 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0268r van 21 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDreyer fiscaal
naastligger ten westende weduwe van Ulbe Jans Minalda


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0268r van 21 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDreyer fiscaal
naastligger ten westende weduwe van Ulbe Jans Minalda


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0072r van 8 mei 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozemarijnstraat 1Rozemarijnstraat [staat: bij de grote sluis in het straatje achter drie huizen]290‑00‑00 CGhuis
koperJan Hendrik Siekman, gehuwd metstadstorenblazer
koperMaria Peereboom
huurderClaes Ypes c.u.
naastligger ten oostenprocureur Lanting
naastligger ten zuidenDaniel Poulus
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van Ulbe Menalda
verkoperprocureur fiscaal Bernardus Dreyer


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0028r van 22 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohan Hendriks Sykman
naastligger ten westenHarmen Hessels


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0028r van 22 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohan Hendriks Sykman
naastligger ten westenHarmen Hessels


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0208r van 12 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozemarijnstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSyckmans torenblazer


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0053r van 1 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozemarijnstraat 1Rozemarijnstraat OZ [staat: bij de grote sluis in het straatje achter de drie huizen]250‑00‑00 CGhuis
koperAdam Roerich kastelein in Het Herenlogementhet Herenlogement
naastligger ten oostenPieter Minnes
naastligger ten zuidenJan Jansen
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHarmanus de Wilde
verkoperJohan H. Siegman c.u.stadstorenblazer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAdam Roerich, kastelein in het Heerenlogement, koopt zijn (sic.) huis bij de Grote Sluis waarvan de verkoper eigenaar is. Ten O. Pieter Minnes, ten W. de straat achter de 3 nieuwe huizen, ten Z. Jan Jansen, ten N. Harm de Wilde? Gekocht van Johan H. Siegman, stadstorenblazer, voor 250 cg.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0150v van 2 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuiden[als huurder] Hendrik Sykman
naastligger ten westenHarmen Hessels Wilda


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0150v van 2 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuiden[als huurder] Hendrik Sykman
naastligger ten westenHarmen Hessels Wilda


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0309v van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuiden[als huurder] de weduwe van J. H. Sykman
naastligger ten westenH. de Wilda


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0309v van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuiden[als huurder] de weduwe van J. H. Sykman
naastligger ten westenH. de Wilda


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0239v van 16 dec 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozemarijnstraat 1Rozemarijnstraat OZ [staat: bij de grote sluis achter de drie huizen]100‑00‑00 GGhuis
koperHenne Sytzes, zoon vanvoerman
koperSytze Hennes
huurderde weduwe Johan Hendrik Sycman 25‑00‑00 CG
naastligger ten oostenPieter Minnes
naastligger ten zuidende weduwe Jan Dirks
naastligger ten westenRozemarijnstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenHarmen de Wilda
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Roerich


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0117v van 14 jul 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 2Hoogstraat ZZ [staat: op de hoek van het straatje achter de drie huizen bij het groot vallaat]90‑00‑00 GGhuis
koperHendrik J. Smith executeur
huurderJohannes Elias 36‑00‑00 CG
naastligger ten oostenWieger Fredriks
naastligger ten zuidenHenne Sydses
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoperburgemeester Cornelis Heineman te Bolsward


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0117v van 14 jul 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHenne Sydses


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0183v van 4 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrik Smith


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0183v van 4 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrik Smith


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0164r van 21 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozemarijnstraat 1Rozemarijnstraat OZ [staat: achter de drie nieuwe huizen bij de Hoogstraat]35‑00‑00 CGledig plek grond
koperFolkert Johannes c.s.
naastligger ten oostenPieter Minnes
naastligger ten zuidenJan van Straaten
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenFolkert Johannes
naastligger ten noordenHendrik J. Smit
verkoperHinne Zytseskoemelker


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0201v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozemarijnstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHinne Zytses


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0253r van 12 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 2Hoogstraat op de hoek van het straatje achter de drie huizen bij het groot vallaat325‑00‑00 CGhuis
koperJan Vogelsang, gehuwd metkoopman
koperJohanna Bastiaans van Campen
naastligger ten oostenFolkert Johannes
naastligger ten zuidenFolkert Johannes
naastligger ten westenRozemarijnstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperHendrik Jans Smithprocureur postulant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Vogelsang, koopman x Johanna Bastiaans van Campen koopt huis op de hoek van het straatje in de Hoogstraat achter de drie huizen bij het groot vallaat. Ten O. en Z. Folkert Johannes, ten W. en N. de straat. Gekocht van Hendrik Jans Smith, procureur postulant.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0253r van 12 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFolkert Johannes


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-155, pag. 30Hoogstraat 2Jan Vogelzang, 38 jaar, gehuwd


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0099v van 18 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 2Hoogstraat ZZ op de hoek van het straatje achter de drie zgn. Nieuwe Huizen bij het groot vallaat300‑00‑00 CGhuis
koperAnne Martens, gehuwd met
koperAnna van Lingen
naastligger ten oostenFolkert Johannes
naastligger ten zuidenFolkert Johannes
naastligger ten westenRozemarijnstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoper q.q.huisman Job Eeuwes, curator over te Midlum
verkoperJan Vogelsang, gehuwd met
verkoperJohanna Bastiaans van Kampen


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0099v van 18 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFolkert Johannes


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0251r van 29 jun 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozemarijnstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-163, pag. 42Hoogstraat 2Anne Martens1‑00‑00 CG


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0099r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozemarijnstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFolkert Johannes


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-031Hoogstraat 2Anne Martens Hovenier... H, geb 1805 te HRL; BS huw 1815, ovl 1824, huw 1829, ovl 1853, ovl 1875; eigenaar en gebruiker van wijk B-031, hovenier, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-031Hoogstraat 2Anne Martens Hovenier Anne Martens Hovenier hovenier
B-031Rozemarijnstraat 1Anne Martens Hovenier Anne Martens Hovenier hovenier


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 31 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-031Hoogstraat 2Anne Martens Hovenier, overleden op 5 juli 1824hovenier (Hoogstraat B 31), vader van Martinus, trekschipper, Willem, schoenmakersknecht, Zwaantje (vrouw van Antoon Knipper) en minderjarige Hermanus Annes Hovenier (voogd is broer Martinus en toeziend voogd is Jan Nak, mr. schoenmaker). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 31 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-031Rozemarijnstraat 1Anne Martens Hovenier, overleden op 5 juli 1824hovenier (Hoogstraat B 31), vader van Martinus, trekschipper, Willem, schoenmakersknecht, Zwaantje (vrouw van Antoon Knipper) en minderjarige Hermanus Annes Hovenier (voogd is broer Martinus en toeziend voogd is Jan Nak, mr. schoenmaker). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 473Rozemarijnstraat 1wed. Douwe Tjerks de JongHarlingenhuis en erf (191 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 474Hoogstraat 2Augustinus DeckerkleermakerHarlingenhuis (63 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-031Hoogstraat 2Elisabeth Huyfferoud 48 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk B-031; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-031Hoogstraat 2Johannes Johannes Posthuma... bev.reg. HRL 1851 wijk B-037 oud 40 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, schoenmakersbaas, wijk B-031; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-031HoogstraatJohannes Posthuma40 jschoenmakersbaasFranekerm, rooms katholiek, gehuwd
B-031HoogstraatJohannes Posthuma40 jschoenmakersbaasFranekerm, rooms katholiek, gehuwd
B-031HoogstraatElisabeth Huyffer48 jLeeuwardenv, rooms katholiek, gehuwd
B-031HoogstraatElisabeth Huyffer48 jLeeuwardenv, rooms katholiek, gehuwd


1852 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49050 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 3 van 16 feb 1852
adressoortbedraggebruik
B-031Hoogstraat 2obligatieobligatie met huis aan de Hoogstraat B-031 als onderpand
 
schuldenaarCornelis Davids Nijkamp
schuldeiserGerben Meyer


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 473Hoogstraat B-030wed. Douwe Tj. de Jongwoonhuis
Sectie A nr. 474Hoogstraat B-031Philippe A. Braamswoonhuis


1879 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50056 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 66 en 77 van 19 mrt 1879
adressoortbedraggebruik
B-031Hoogstraat 2provisionele en finale toewijzingfl. 281huis B-031
 
verkoperPieter Hendrikus Wilhelm Kleinschmit (q.q.)
verkoperPieter Ferwerda (q.q.)
koperJelle Gerrits Spoelstra


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3284Hoogstraat B-037Jelle G. Spoelstrawoonhuis


1881 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 30 dec 1881
vermeld alsgeschat adresbericht
B-031Hoogstraat 2Een voor weinige jaren nieuw gebouwd winkelhuis met bovenwoning, op uitmuntenden stand in de Hoogstraat. Finaal verkocht op 30 dec 1881 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 2345.


1884 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49082 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 1 en 2 van 16 jan 1884
adressoortbedraggebruik
B-031Hoogstraat 2provisionele en finale toewijzingfl. 1725huis B-037
 
verkoperBernardus van Loon (q.q.)
Johannes Gerard Peeting (kantonrechter)
koperJan Krijtenburg


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3284Hoogstraat 2 (B-037)Jan Krijtenburgwoonhuis
Sectie A nr. 4434Rozemarijnstraat 1 (B-039)Jan Hendrikus Faberwoonhuis en smederij


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Hoogstraat 2 Tjalke de Vriestuinmansknechtf. 700f. 800


1926 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 2, HarlingenHoogstraat 2T. de Vriesbloemenmagazijn, aanleg en onderhoud van tuinen


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 2Tj. de Vriesbloemist
Hoogstraat 2aG. Krijtenburgtimmerman


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 2, HarlingenHoogstraat 2H. Walingawoning-inrichting en verhuizingen


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 2C. (Cornelia) Meijn


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 2beeldbepalend pand4 van 10


onbekend - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 2, HarlingenHoogstraat 2T. de Vriesbloemsierkunst
  terug