Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Herenwaltje 15
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHerenwaltje 152-108 2-139 B-020B-024
 huisnummer lager  huisnummer hogerHerenwaltje 172-108 2-140 B-021B-025


Naastliggers vanHerenwaltje 15
ten zuidenHerenwaltje 17
ten westenhet Herenwaltje
ten noordenHerenwaltje 13


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0044v van 17 apr 1597 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0168r van 10 jun 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0053r van 29 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0058v van 19 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0152r van 16 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Pieters Amsterdam


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0163v van 27 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0049r van 16 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0103v van 10 mei 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSaeckes nomine curatoris


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0031v van 5 mrt 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0252r van 21 jan 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Sake Sakes q.q.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0260r van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis bewoond door Iede Taeckes


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0260r van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 17Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot tegenover de zijmuur van het huis daer de Schepel uythanght]235‑00‑00 CGwoning met boven- en benedenkamer
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenIede Taeckes
naastligger ten westenHerenwaltje [niet vermeld]
naastligger ten westen*het huis daer de Schepel uythanght de Schepel
naastligger ten noordenhet huis bewoond door Iede Taeckes
verkoper q.q.de stad Harlingen: weesvoogdij, alimentatores van
verkoperde twee nagelaten weeskinderen van wijlen Saecke Jochums, gehuwd met
verkoperwijlen Beerntie Beerns
verkoper q.q.Symen Pieckes, geauthoriseerde curator over
verkoperMeye Saeckes voorzoon van Saecke Jochums


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0159v van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordeneen huis


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0029v van 3 dec 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Pieters Delft


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0036v van 21 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Pieters Delft wijnkoperAmsterdam


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0266r van 15 apr 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van de weduwe van de vroedsman Yde Taeckes


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0266r van 15 apr 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 17Herenwaltje OZ [ staat: Zoutsloot, tegenover de zijmuur van het huis daar het Schepel uithangt]100‑00‑00 GGwoning
koperAeltie Geerts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis van de weduwe van de vroedsman Yde Taeckes
naastligger ten westenHerenwalte [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet huis van de weduwe van de vroedsman Yde Taeckes
verkoperJoucke Tjebbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAeltie Geerts koopt een woning bestaande uit een beneden- en bovenwoning op de Zoutsloot, tegenover de zijmuur van het huis daer het schepel uythanght. Ten N. en Z. wd. Vroedsman Yde Taeckes. Geen grondpacht.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0175v van 26 dec 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Edo Taeckes


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0187r van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0177v van 6 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuideneen weduwe Aeltie


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0177v van 6 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 15Herenwaltje OZ [staat: over de pijp van de Hoogstraat]118‑16‑00 GGhuis
koperThijs Ypes
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
huurderElbert Freercx huistimmerman10‑00‑00 GG
naastligger ten oostenJacob Hiddes
naastligger ten zuideneen weduwe Aeltie
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: diept]
naastligger ten noordenTeeke Yddes
naastligger ten noordenPytter Roorda
verkoper q.q.Hubertus van Immerseel, gelastigde van
verkoperJacob Haringhs te Amsterdam


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0310v van 2 feb 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0205r van 26 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenThijs Ypes c.u.mr. timmerman


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0205r van 26 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 17Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot tegenover de zijmuur van het huis waar het Schepel uithangt]110‑00‑00 CGwoning bestaand uit een boven en beneden kamer
koperJan Gerrits, gehuwd methet Schepel
koperLutske Jans
naastliggerhet huis met het Schepel het Schepel
naastligger ten oostenFoske Wytses, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Hendrik Hendrix
naastligger ten zuidenvroedsman Teco Ydes
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenThijs Ypes c.u.mr. timmerman
verkoperEngel Harmens, erfgename van haar bestemoeder (grootmoeder)
erflaterwijlen Aeltien Everts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Gerrits x Lutske Jans koopt woning op de Zoutsloot [Herenwaltje], tegenover de zijmuur van het huis 'het Schepel'. Ten O. wd. Hendrik Hendrix, ten W. de straat en vaart, ten Z. de vroedsman Saco? Ydes, ten N. Thijs Ypes, mr. timmerman. Gekocht van Engel Harmens, als erfgename van haar grootmoeder Aeltie Geerts.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0249v van 8 nov 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenThijs Ypes mr. timmerman


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0249v van 8 nov 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 17Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot tegenover de zijmuur van het huis waar de Schepel uithangt]185‑00‑00 CGwoning bestaand uit een boven en beneden kamer
koperMurck Hessels, gehuwd met
koperYfkyen Tjerx
naastligger ten oostenFoske Wytses, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Hendrik Hendrix
naastligger ten zuidenvroedsman Taeco Ydes
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenThijs Ypes mr. timmerman
verkoperJan Gerrits, gehuwd met
verkoperLutske Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMurk Hessels x Yfkjen Tjerx koopt een woning op de Zoutsloot [Herenwaltje], t/o de zijmuur van het huis 'de Schepel'. Ten O. Voske Wytses wv Hendrik Hendrix, ten Z. de vroedsman Taco? Ydes, ten W. die straat en vaart, ten N. mr. timmerman Thijs Ypes. De N. en Z. zijmuur zijn mandelig in onderhoud. Gekocht van Jan Gerrits x Lutske Jans, voor 185 cg.


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0105r van 10 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenThijs Ypes mr. molenmaker


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0105r van 10 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 17Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot t.o. de zijmuur v/h huis daar het Vergulde Schepel uithangt]115‑00‑00 GGhuis
koperburgervaandrig Tjalling Pytters Braaksma, gehuwd metkoekbakkerhet Vergulde Schepel
koperCornelia Vijselaar
naastligger ten oostenVoske Wytzes
naastligger ten zuidenvroedsman Taeke Coolhart
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenThijs Ypes mr. molenmaker
verkoperMurk Hessels, gehuwd met
verkoperJiskjen Tjerx


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0025r van 27 mrt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende woning van vroedsman Coolharts


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0159r van 14 jun 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTijs Epes c.u.molenaar


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-108Herenwaltje 15huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerTijs Ypes
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0308r van 12 dec 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTijs Ypes mr. molenmaker


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-108Herenwaltje 15huis
eigenaarTijs Ypes
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan24‑7‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0085v van 10 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTijs Ypes


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0085v van 10 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 17Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot]100‑00‑00 GGhuis
koperMurk Hessels
naastligger ten oostenTijs Ypes
naastligger ten zuidenTijs Ypes
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenTijs Ypes
verkoperTjalling Braaxma c.u. te Midlum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMurk Hessels koopt een woning op de Zoutsloot (Heerenwaltje 15). Ten O., Z. en N. Thijs Ypes, ten W. die straat. Gekocht van Tjalling Braaxsma te Midlum, voor 400 gg.


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0101r van 2 feb 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTrijntie Pyters


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0101r van 2 feb 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 17Herenwaltje OZ [staat: iets voorbij het houten brugje tegenover de zijdeur v/h Vergulde Schepel]148‑00‑00 CGhuis/kamer
koperTrijntie Pyters, gehuwd met
koperTijs Ypes
naastligger ten oostenTrijntie Pyters
naastligger ten zuidenTrijntie Pyters
naastligger ten westenHerenwaltje [niet vermeld]
naastligger ten noordenTrijntie Pyters
verkoperMurk Hessels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje Pyters x Thijs Ypes koopt een woning bij het kleine houten brugje t/o de zijdeur van het huis 'de Vergulde Schepel'. Ten O., Z. en N. de koper, ten W. de straat. Gekocht van Murk Hessels, voor 148 cg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-108Herenwaltje 15huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerTijs Ypes
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0237av van 20 feb 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Arjens


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0268r van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noorden tevens mede-verkoperAndries Ymkes


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0269v van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLammert Jansen


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0272v van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0273v van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenmede-verkoper Andrys Ymkes


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0268r van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 17Herenwaltje OZ [staat: tussen het houten brugje en de Rode Ploegspijp]158‑14‑00 GGhuis
koperLammert Jansen, gehuwd metgezworen graandrager
koperAntie Engeles
naastligger ten zuiden[de geniaarde] Harmen Douwes
naastligger ten zuiden[de geniaarde] Symon Jacobs
naastligger ten noorden tevens mede-verkoperAndries Ymkes
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten oostenN. N.
verkoper van 1/2Andrys Ymkestrekveerschipper
verkoper van 1/8Roelof Hendriks te Surhuisterveen
verkoper van 1/8Claes Hendriks te Surhuisterveen
verkoper van 1/8Martien Hendriks te Surhuisterveen
verkoper van 1/8Janneke Hendriks te Surhuisterveen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Jansen koopt huis tussen het houten brugje en de Rode Ploegspijp. Ten Z. Harmen Douwes, ten N. Andrys Ymkes, ten W. de Zoutsloot [Herenwaltje], ten O.? Gekocht van Andrys Ymkes c.s.


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0278v van 13 dec 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis de Scheer
naastligger ten zuidenLammert Jansen c.u.


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0278v van 13 dec 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 15Herenwaltje OZ [niet vermeld]204‑14‑00 GGhuis
koperJan Beernts, gehuwd metsteenvoerder
koperFijke Ewerts
huurderAuke Aukes c.s.
naastligger ten oostende verkopers Andrys Ymkes c.s.
naastligger ten zuidenhet huis de Scheer de Schaar
naastligger ten zuidenLammert Jansen c.u.
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat en Zoutsloot]
naastligger ten noordenhet huis het Holderhuis het Holdershuis
verkoper van 1/2Andrys Ymkestrekveerschipper
verkoper van 1/8Roelof Hendriks te Surhuisterveen
verkoper van 1/8Claes Hendriks te Surhuisterveen
verkoper van 1/8Martjen Hendriks te Surhuisterveen
verkoper van 1/8Janke Hendriks te Surhuisterveen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Beernds x Fyke Ewerts koopt huis met vrije steeg naar achteren, in de Hoogstraat. Ten O. de verkopers, ten W. de straat en Zoutsloot [Herenwaltje], ten Z. 'de Scheer' en Lammert Jansen, ten N. 'het Holderhuys'. Gekocht van Andrys Ymkes c. s (1/2 en 1/2).


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-108Herenwaltje 15huis
eigenaarJan Beerns
gebruikerAuke Aukes c.s.
huurwaarde29‑16‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑19‑06 CG


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0154v van 19 feb 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Beerns


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-108 Herenwaltje 15Jan Beernts, bestaande uit 6 personen03‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0086v van 5 sep 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-108Herenwaltje 15huis
eigenaarJan Beernts
gebruikerJan Beernts cum soc.
huurwaarde29‑16‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑08‑04 CG


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0159r van 18 dec 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPytter Beernts


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0036r van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Beernts


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0036r van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 17Herenwaltje OZ [staat: tussen de brug bij de Roode Leeuw en de Rode ploegspijp]130‑00‑00 GGhuis
koperAnna Sivarda, weduwe van
koperwijlen Meyle Ollema
naastligger ten oostende weduwe van Albert Ruirds
naastligger ten zuidenPieter Beernts
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Beernts
verkoperLammert Jansenzakkendrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Siverda wv Meile Ollema koopt een huis tussen de brug bij de Rode Leeuw en de Rode Ploegspijp, oz. Herenwaltje. De muren ten Z. en N. zijn mandelig met de naastliggers. Ten O. wd. Albert Ruirds, ten W. die straat, ten Z. Pieter Beernds, ten N. Jan Beernds. Gekocht van zakkendrager Lammert Jansen, voor 130 gg.


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0160v van 24 okt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Beernds stoelmaker


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0187v van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLammert Jansen


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0130r van 25 apr 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaas Joosten


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0253v van 5 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaas Joosten


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0252r van 23 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Beernds


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0263r van 12 mrt 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0010v van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0092r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0152r van 21 jan 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Evert Jans


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0364r van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Evert Jans


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0364r van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 17Herenwaltje OZ [staat: Noordijs] bij Rode Ploegspijp14‑07‑00 GGhuis
koperJan W. Vettevogel koopman en winkelier
huurderDieuwke Douwes 0‑05‑08 CG
huurder benedenGerben Wouters 14‑00‑00 CG
naastligger ten oostenRinke Bakker
naastligger ten zuidenSjerk Pieters
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Noordijs]
naastligger ten noordende weduwe van Evert Jans
verkoper van 1/3Anna Toussaint, gehuwd met
verkoper van 1/3de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaar
verkoper van 1/3Johan Daniel Toussaintdistillateur
verkoper van 1/9Gerardus Riemersma, gehuwd metkoopman te Dokkum
verkoper van 1/9Sibbeltje Ballings te Dokkum
verkoper q.q.Gerardus Riemersma, gelastigde van zijn schoonmoederkoopman te Dokkum
verkoper van 1/9Trijntje Lases, weduwe van te Dokkum
verkoper van 1/9wijlen Albert Ballings te Dokkum
verkoper q.q.Gerardus Riemersma, curator overkoopman te Dokkum
verkoper van 1/9de kinderen van Johannes Sipkes Terpstra
verkoper q.q.Hylke Hanekuik, curatorkoopman
verkoper q.q.Volkert van der Plaats, curatoren overboekhandelaar
verkoper van 1/9mejuffrouw Maria Toussaint
verkoper q.q.Haaye Beekkerk, vader en voorstander van zijn dochtertjekoopman te Leeuwarden
verkoper van 1/9Geertje Toussaint Beekkerk
erflaterwijlen mejuffrouw Geertje Ollema, weduwe van
erflaterwijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussaint


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0108v van 7 okt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0281r van 18 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenanderen


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0100v van 18 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Evert Hendriks


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0174v van 6 okt 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0310r van 1 mrt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0199v van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAlbert Bolman


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0199v van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 15Herenwaltje OZ [staat: tussen Roode Ploegs Pijp en Roode Leeuws Brugje] wijk B-02088‑00‑00 CGwoning
koperJelle Wildschut
huurder benedende weduwe van Frans Galenkamp
huurder bovende weduwe van Gerardus Bosman
naastligger ten oostenGerben Jeltes
naastligger ten zuidenAlbert Bolman
naastligger ten westenHerenwaltje
naastligger ten noordenKlaas Myrkes
verkoperAndries van der Hoekschoolmeester stadsweeshuis
verkoperde erfgenamen van wijlen de weduwe van Evert Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Wildschut koopt woning tussen Rode Ploegspijp en Rode Leeuwsbrug, in 2-en bewoond, wijk B-020. Ten O. Gerben Jeltes, ten Z. Albert Bolman, ten W. de straat, ten N. Claas Sijrks? Gekocht van Andries v.d. Hoek, schoolmeester in het Stadsweeshuis, namens alle erven van wd. Evert Jans, voor 88 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-139, pag. 40Herenwaltje 15J Wildschut1‑00‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-020Herenwaltje 15Aukje Daniels Stramzie ook: Aukje Daniels; geb 16 sep 1809 HRL, ovl 14 nov 1812 HRL; wijk B-020, N.H., dv Daniel Johannis en Aafke Cornelis; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-020Herenwaltje 15Daniel Johannis Stram... 1809, 1811, BS huw 1815, huw 1819, ovl 1828, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk H-020; gebruiker van wijk B-020, stalknegt; eigenaar is J. Wildschut wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-020Herenwaltje 15Jelle Wildschut... te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17 Croege(r)... P. Schimmelpenning wed., eigenaar is Armekamer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17Atze Lubberts Bakker... N.H., zv Lubbert Pieters en Mink Atzes Ferwerda; BS huw 1829, huw 1835, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk B-021, wijk C-021, 30; eigenaar en gebruiker van wijk G-278, winkelier, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17Jan Wytses Vettevogel... 1814. (GAH204); id. van wijk A-220; gebruiker Doede E. Mokken, gealimenteerd, 1814. (GAH204); d van wijk B-021; gebruiker Wopke Eggerts wed., gealimenteerd, en wed. Croege, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17Wopke Eggertsovl voor 1815; wed. W.E. gebruiker van wijk B-021, gealimenteerd; medegebruiker wed. Croeger; eigenaar is Jan W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-020Herenwaltje 15J Wildschut wedDaniel Stram stalknegt
B-021Herenwaltje 17Jan W Vettevogel ervenWopke Eggerts wedgealimenteerd
B-021Herenwaltje 17Jan W Vettevogel erven Croege wedgealimenteerd


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 183 en 184 van 13 aug 1814
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-021Herenwaltje 17provisionele en finale toewijzing(12) woning bij de Rodeploegspijp B-021
 
verkoperAkke Jans Vettevogel (weduwe van)
verkoperwijlen Laas Spannenburg
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
erflaterwijlen Jan Wytzes Vettevogel (gehuwd met)
erflaterGeertje Norel
koperAlbert van Eeken


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 42 van 16 mrt 1815
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-021Herenwaltje 17koopaktefl. 11woning bij de Rodeploegspijp B-021
 
verkoperAkke Jans Vettevogel
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
koperAlbert van Eeken


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 90 van 31 mei 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-021Herenwaltje 17koopaktefl. 140huis B-021
 
verkoperAlbert van Eeken
koperKlaas Wopkes Hoekstra


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 166a (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-020Herenwaltje 15Maaike Jans Groenhof, overleden op 10 januari 1826vrouw van Jan Jans de Groot (Hoogstraat B 20), moeder van Sijke, Jantje, naaister, Gerritje, Sikke, olieslagersknecht en Abraham Jans de Groot, verversknecht. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 195 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-020Herenwaltje 15Sikke Jans de Groot, overleden op 18 mei 1828pakhuisknecht, zoon van Jan Jans de Groot, idem Scheerstraat B 20 en wijlen Maaike Jans Groenhof, broer van Sijke, Jantje, naaister, Gerritje (vrouw van Sjoerd de Beer, olieslagersknecht Almenum) en Abraham Jans de Groot, verversknecht. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 457Herenwaltje 15Jan Sikkes IJzenbeekkoopmanHarlingenhuis en erf (100 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 458Herenwaltje 17Klaas HoekstrasjouwermanHarlingenhuis (32 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-020Herenwaltje 15Yensk Kosteroud 30 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, herenknecht, wijk B-020; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-020Herenwaltje 15Ymkje Hartenberg... bev.reg. HRL 1851 wijk B-024, 25, 69, wijk D-048; oud 40 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-020; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17Dieuwke Vegelin van Klaarbergen... BS huw 1831, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-025; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-021; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17Klaas Wopkes Hoekstra... BS huw 1831, ovl 1848, ovl 1856; oud 63 jaar, geb Marrum en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk B-021; VT1839; K.H. eigenaar van perceel nr. 458 te HRL, sjouwerman, woonplaats HRL, legger nr. 307, huis, 32 ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17Pietje Tjeerds Stoker... Reins en Lijske Adams (Prikkenaar); BS huw 1822, ovl 1848, huw 1866, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk B-021, wijk F-259; oud 43 jaar, (geslnm: Stokker), geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-206; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-020HoogstraatYense Koster30 jheerenknegtFranekerm, protestant, gehuwd
B-020HoogstraatYemkje Hartenberg40 jFranekerv, protestant, gehuwd
B-020HoogstraatSjoerd Koster3 jFranekerm, protestant, ongehuwd
B-021HoogstraatKlaas Hoekstra63 jkorendragerMarrumm, protestant, gehuwd
B-021HoogstraatDieuwke van Claarbergen55 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-021HoogstraatWopke K Hoekstra7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-021HoogstraatZake K Hoekstra6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1065 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-021Herenwaltje 17Klaas Wopkes Hoekstra, overleden op 4 februari 184871 jr, geboren Marrum 5/12/1776, overleden Noordijs B 21, korendrager, man van Dieuwke Jans Vegelin-v. Klaarbergen, winkeliersche, vader van minderjarige Wopke en Sake Klazes Hoekstra. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1213 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-020Herenwaltje 15Catharina F. Riga, overleden op 30 april 1848F.=Francina, 49 jr (geboren 18/3/1799), overleden Hoogstraat B 20, gehuwd, moeder van Frans van der Meulen, bakkersknecht. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-020Herenwaltje 15Idske Meinsmageb 20 aug 1808 Makkum, ovl 18 dec 1888 HRL, huwt met Anthonij Wielenga, (gk), dv Poppe Andries M, en Aagje Gerrits Groot; BS ovl 1888; bev.reg. HRL 1851 wijk A-115, 140, wijk B-020


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17Iede Holmans... Mooi; BS geb 1815, huw 1817, huw 1818, ovl 1821, huw 1822, huw 1842, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-021, wijk D-013, supp wijk E-320; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk B-017; VT1839; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17Rinske Tjeerds Stoker... dv Tjeerd Reins S, en Lieske Adams Prikkenaar; BS geb 1811, huw 1822, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk B-021, wijk D-013 supp wijk E-320; oud 50 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-017; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 457Heerenwaltje B-020Jan S. IJzenbeekwoonhuis
Sectie A nr. 458Heerenwaltje B-021Elisabeth E. Tigchelaar vrouw van L.O. Hobmawoonhuis


1876 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50053 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 264 en 272 van 22 nov 1876
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-020Herenwaltje 15provisionele en finale toewijzingfl. 1807huis B-020
 
verkoperWillem Hidma ( voor zich en q.q.)
koperEelke Bootsma (te Almenum)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 457Heerenwaltje B-024Eelke Bootsmawoonhuis
Sectie A nr. 458Heerenwaltje B-025Eelke Bootsmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4549Herenwaltje 15 (B-024)Eelke Bootsmawoonhuis
Sectie A nr. 458Herenwaltje 17 (B-025)Eelke Bootsmawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Heerenwaltje 15 Bauke van der Meulentreinpoetserf. 700f. 800


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heerenwaltje 15A. Noorderbroekplateelschilder
Heerenwaltje 17H. Broersmapakhuisknecht


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Herenwaltje 15W.F. (Willem) Boorsma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Herenwaltje 15rijksmonument 20416
Herenwaltje 17rijksmonument 20417
  terug