Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 51
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 512-094 2-123 D-043D-039
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 532-094 2-125 D-044D-040
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 532-094 1/22-125 D-044D-040
 huisnummer lager  huisnummer hogerLiemendijk 382-094 1/22-125 D-ongD-042
 huisnummer lager  huisnummer hogerLiemendijk 402-094 1/22-125 D-046D-042
 huisnummer lager  Liemendijk 422-094 2-124 D-045D-041


Naastliggers vanHoogstraat 51
Hoogstraat 53
ten oostenHoogstraat 53
ten oostende Hoogstraat
ten zuidende Hoogstraat
ten zuidenHoogstraat 49
ten westenHoogstraat 49
ten westende Zoutsloot
ten noordende Zoutsloot


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0140v van 28 jan 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0140v van 28 jan 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 51Hoogstraat NZ [staat: bij de franekerpoort NZ]00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2de weduwe van wijlen Harmen Cornelis
verkoper van 1/2de kinderen van wijlen Harmen Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild bij de Franiker poort aande noord zijde vanden straat staande, toebehorende aan de weduwe en nagelaten kinderen van Harmen Cornelis.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0232v van 7 dec 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenZoutsloot [niet vermeld]


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0232v van 7 dec 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenZoutsloot [niet vermeld]


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0232v van 7 dec 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]00‑00‑00 cgnieuw huis met tuin
aanhandelaarJacob Meynerts, gehuwd met
aanhandelaarSasck Lolckes
naastligger ten oostenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHarmen Cornelis
naastligger ten westenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten noordensteeg of gang waarvan medegebruik
naastligger ten noordende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps van de guarde]
naastligger ten noordenstadswal
verwandelaarSybren Jans, gehuwd met
verwandelaarWyck Aleffs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Meynerts x Siouck Lolckes kopen nieuw huis en hof bij de franecker poorte. Ten N. de stadswal, ten Z. Harmen Cornelis. Geen grondpacht. Gekocht van Wybren Jans x Dyuck Aleffs.


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0363r van 22 mei 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten westenN. N.


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0363r van 22 mei 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten westenN. N.


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0363r van 22 mei 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 53[staat: naest aende cortegaerde = corps du guarde]0‑00‑00 GGhuis
aanhandelaarFedde Joeckes, gehuwd met te Beetgum
aanhandelaarAnna Claesen te Beetgum
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarJacob Meynerts, gehuwd met
verwandelaarSaske Lolckes


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0468v van 26 mei 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenZoutsloot [niet vermeld]


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0468v van 26 mei 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenZoutsloot [niet vermeld]


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0468v van 26 mei 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 53bij de Franekerpoort506‑00‑00 GGhuis, hof en tuin
koperAucke Botes, gehuwd met
koperTrijn Isbrandts
naastligger ten oostenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Stoffel Sioerts
naastligger ten westenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten noordende stad Harlingen: wachthuis [staat: cortegarde = corps du guarde]
naastligger ten noordende stad Harlingen: Franekerpoort
verkoperFedde Doeckes, gehuwd met
verkoperAnna Clases


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0098r van 14 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0098r van 14 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 51Franekerpoort (aan de west bij de)600‑03‑08 GGhuis en plaatsje
koperJacob Ottes, gehuwd metbakker
koperAuckyen Tomas
verpachter grondLaes Dircks metselaar0‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAnna Floris
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAucke Botes
verkoperGosse Bauckes te Midlum


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0032v van 23 dec 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0032v van 23 dec 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 51Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort aan de westkant van de straat]0‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondLaes Dircks 0‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenweduwe Anna Floris
naastligger ten westen*Zoutsloot of diept
naastligger ten noordenAucke Botis
verkoperde curatoren namens de gemeene crediteuren van Jacob Ottes


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0047r van 16 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHoogstraat [niet vermeld]


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0047r van 16 feb 1628 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vindt je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 51Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort aan de westkant van de straat]0‑00‑00 GGhuis en plaats
koper finaalN. N.
koper provisioneelN. N. 363‑00‑00 GG
naastligger ten oostenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenAnna Floris
naastligger ten westen*Zoutsloot of diept
naastligger ten noordenAucke Botis
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild op 22 februari 1628 (b) een huis en plaatsje daar achter wz. straat naar de Franekerpoort, strekkende noordwaarts tot de Zoutsloot. Ten Z. Anna Floris, ten N. Aucke Botis. Provisioneel gekocht door [niet vermeld] voor 363 gg.


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0112v van 28 nov 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0112v van 28 nov 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 51Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]360‑00‑00 GGhuis
koperPieter Dircks, gehuwd met
koperTiets Gatses
verpachter grondLaes Dircks metselaar0‑13‑00 CG
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenAnna Floris
naastligger ten westenZoutsloot [staat: diept]
naastligger ten noordenAucke Botes
verkoperTeunis Intes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyeter Dircks x Tyets Gatses kopen een huis bij de Franekerpoort. Ten O. de straat, ten Z. Anna Floris, ten W. het diept, ten N. Aucke Botes. Grondpacht 30 st aan metselaar Laes Dircks of zijn erven. Gekocht van Theunis Intes voor 366 GG.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0078r van 13 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0078r van 13 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 53Franekerpoort aan de stadswal0‑00‑00 GGhuis, loods en plaats ten noorden hiervan
koperN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Aucke Botes, gehuwd met
verkoperde erfgenamen van wijlen Taetscke Anes


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0083v van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Dircx


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0083v van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Liemendijk 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0083v van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Liemendijk 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendiept


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0083v van 26 jan 1633 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vindt je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Liemendijk 42bij de Franekerpoort [niet vermeld]128‑00‑00 GGschuur, loods of plaats achter voorgaand huis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidendiept
naastligger ten westendiept
naastligger ten noordenhet derde perceel in deze akte
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(b)


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0083v van 26 jan 1633 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vindt je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Liemendijk 38bij de Franekerpoort [staat: stadsvesten]191‑00‑00 GGschoenmakersperken met kuipen en kalkdobben
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(c)


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0083v van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vindt je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 53Franekerpoort, bij de591‑00‑00 GGhuis, zomerhuis, loods met opkamer, plaats erachter
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPieter Dircx
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(a)


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0243r van 2 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenZoutsloot


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0243r van 2 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenZoutsloot


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0243r van 2 jan 1659 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vindt je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: westzijde Franekerpoort]700‑07‑00 CGhuis, plaats en schuur
koper finaalPiter Wibrants
koper provisioneelEvert Ruierts
naastligger ten oostenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde stad Harlingen weesvoogdij


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0068v van 9 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten westenGrelt Sioerds


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0068v van 9 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten westenGrelt Sioerds


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0068v van 9 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: straat bij de Franekerpoort WZ strekkende westwaarts tot aan de Zoutsloot]1010‑00‑00 CGhuis, plaats en schuur met een vrije uit- en ingang
koperCornelis Gabbes Bolta, gehuwd met te Almenum
koperGrietie Riencx te Almenum
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenGrelt Sioerds
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperPieter Wibrants c.s.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0074v van 31 dec 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten westenhet huis van de erfgenamen van wijlen Greolt Sjoerdts


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0074v van 31 dec 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten westenhet huis van de erfgenamen van wijlen Greolt Sjoerdts


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0074v van 31 dec 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort aan de westkant van de straat]500‑00‑00 CGhuis, plaats en schuur
koperSeerp Jacobs c.u.kooltjer
toehaaktwee zilveren ducatons als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis van de erfgenamen van wijlen Greolt Sjoerdts
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: diept]
verkoperCornelis Gabbes Bolta c.u.


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0256r van 21 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten zuidwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordoostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten noordoostenhet huis en perk van Meynert Meintes* leertouwer
naastligger ten zuidwestende weduwe van Folckert Gerloffs


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0256r van 21 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten zuidwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordoostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten noordoostenhet huis en perk van Meynert Meintes* leertouwer
naastligger ten zuidwestende weduwe van Folckert Gerloffs


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0256r van 21 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]350‑00‑00 GGhuis, plaats en schuur
koperJacob Siercks, gehuwd metmr. wagenmaker
koperJetske Sjoerds
bewonerReyn Sierx e.a.wagenaar
naastligger ten noordoostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten noordoostenhet huis en perk van Meynert Meintes* leertouwer
naastligger ten zuidwestende weduwe van Folckert Gerloffs
naastligger ten noordwestenZoutsloot
verkoperSeerp Jacobskooltjer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Siercks, mr. wagenmaker x Jetske Sjoerds kopen een huis, plaats en schuur bij de Franekerpoort, strekkende achter tot aan de Zoutsloot, nu bewoond door wagenaar Reyn Sierx e.a. Ten NO. het stads wachthuis en het huis en perk van leertouwer Meynert, ten ZW. wd. Folckert Gerloffs. Doorgang door een steeg bezijden, onder het wachthuis doorlopende. Geen grondpacht. Gekocht van kooltjer Seerp Jacobs voor 350 gg.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0042va van 24 apr 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Siercks wagenmaker


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0042va van 24 apr 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 51Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]151‑07‑00 GGhuis
koper provisioneelSeerp Riencx scheepstimmerman
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
huurderClaes Abrahams 8‑14‑00 GG
naastligger ten oostenJacob Siercks wagenmaker
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten noordwestenZoutsloot
naastligger ten noordenGerben metselaar
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Tjetske Gatses, weduwe van
verkoperwijlen Folckert Gerloffs


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0191r van 22 jan 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Liemendijk 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten westenMeynte Meynerts schoenmakerMakkum


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0191r van 22 jan 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Liemendijk 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten westenMeynte Meynerts schoenmakerMakkum


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0191r van 22 jan 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Liemendijk 40Franekerpoort naast de Corps du Guarde aan de stadsvsten, bij de80‑00‑00 GGhuis
koperArent Cornelis gleibakker
huurderLieuwe Minnes
naastligger ten oostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten zuidenMeynte Meynerts schoenmaker te Makkum
naastligger ten westenMeynte Meynerts schoenmaker te Makkum
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperMeynte Meynertsschoenmaker te Makkum


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0063v van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHuybert mr. chirurgijn


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0168v van 30 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHuybert mr. chirurgijn


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0254r van 2 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Liemendijk 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Sierks mr. wagenmaker


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0254r van 2 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Liemendijk 38Liemendijk ZZ [staat: bij de Franekerpoort]140‑00‑00 GGschoenmakersperk
koper van 1/2Marten Rosey, gehuwd metmr. zeefmaker
koper van 1/2Jeltie Hue, en
koper van 1/2Anne Jans, gehuwd metmr. schoenmaker
koper van 1/2Elbrichje Saeses
naastligger ten noordenstadsvesten
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten zuidenJacob Sierks mr. wagenmaker
naastligger ten oostenJacob Sierks mr. wagenmaker
huurderFedde Gerbens
verkoper q.q.Willem Koenes, gecommitteerdemr. knoopmaker
verkoper q.q.Reinder Jacobs, gecommitteerden uitmr. bakker
verkoperde crediteuren van wijlen Jan Jacobs Schoesterkoopman


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0352r van 1 feb 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHuybert pottenbakker


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0401v van 3 apr 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten westenJacob Sjerks


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0401v van 3 apr 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten westenJacob Sjerks


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0401v van 3 apr 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 53Franekerpoort, naast de corps du guarde aan de Stadsvesten225‑00‑00 CGhuis
koperSalvus Jansen c.u.
naastligger ten oostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten zuidenhet perk van wijlen Jan Schoechster
naastligger ten westenJacob Sjerks
naastligger ten noordenStadsvesten
verkoperwijlen Arent Cornelisgleibakker


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0142r van 15 jan 1702 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Liemendijk 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten westenJacob Zierx


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0142r van 15 jan 1702 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Liemendijk 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten westenJacob Zierx


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0142r van 15 jan 1702 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Liemendijk 40Liemendijk ZZ [staat: bij de Franekerpoort achter de Corps du Guarde]100‑00‑00 CGhuis
koperJohannes Wybes, gehuwd met
koperAmerinske Wopkes
naastligger ten oostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten zuidenperken van Anne Jans
naastligger ten westenJacob Zierx
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperJisckjen Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Arent Cornelis


1704 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 219 folio 218v van 15 jan 1704 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Liemendijk 40
overledeneJiskjen Cornelis, weduwe vanlinnennaaister
wijlen Arent Cornelis
Hessel Cornelis, curator over
Cornelis Aernts enige nagelaten zoon
inleiding bij de boedelinventarisatie[0218v] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de burgemeester Tomas Huiberts Wijngaarden als commmissaris geadsocieert met de secretaris dr. Arnold van Idsinga, in den weeshuise desen stede Harlingen, van alle de goederen naegelaten bij wijlen Jiskjen Cornelis, in leven weduwe wijlen Arent Cornelis en linnennayster van't voorschreven weeshuis, en in't selve huis gewoont hebbende en overleden sijnde, ten versoek van Hessel Cornelis als geauthoriseerde curator over Cornelis Aernts eenigste nagelaten soon en erffgenaam van wijlen Jiskjen Cornelis voornoemt, en sulx op aengevinge soo van de buiten-voogden sampt binnenvader en moeder van den voorschreven weeshuise. Actum den 15e january 1704.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0204v van 14 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHoogstraat [niet vermeld][
naastligger ten westenZoutsloot [niet vermeld]


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0204v van 14 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHoogstraat [niet vermeld][
naastligger ten westenZoutsloot [niet vermeld]


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0204v van 14 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort naast de Corps de Guarde]275‑00‑00 GGhuis
koperAucke Gerbens schuitschipper
naastligger ten oostenHoogstraat [niet vermeld][
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWillem Remmerts
verkoperAlle Lieuwes
verkoperHille Cornelis n.u.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-094Hoogstraat 51huis
eigenaarAucke Gerbens
gebruikerHotze Jans
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-094Hoogstraat 51huis
eigenaarAucke Gerbens
gebruikerClaes Gerbens
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan30‑5‑1720


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0222r van 4 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenRimmert Huyberts


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0222r van 4 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenRimmert Huyberts


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0222r van 4 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]270‑00‑00 CGhuis, plaats en tuin
koperHendrik Antoni Oosterhuys hovenier en koemelker te Almenum
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenRimmert Huyberts
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAucke Gerbens Borgerkoopman


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0238r van 6 okt 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenZoutsloot


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0238r van 6 okt 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenZoutsloot


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0238r van 6 okt 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]300‑00‑00 CGhuis
koperTjeerd Fockes koopman
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende pottenbakkerij van Rimmert Huyberts*
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
verkoperHendrik Antonis Oosterhuyzen, gehuwd metgardenier
verkoperGeertie Claeses


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-094Hoogstraat 51huis
eigenaarTjaard Fockes
gebruikerTjaard Fockes
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0048v van 22 nov 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRimmerts Huyberts pottenbakker


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0204v van 28 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Liemendijk 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostencorps de guarde
naastligger ten westenhet perk


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0204v van 28 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Liemendijk 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostencorps de guarde
naastligger ten westenhet perk


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0204v van 28 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Liemendijk 40Franekerpoort, naast Corps de Garde, stadvesten ZZ90‑14‑00 GGhuis met gebruik put
koper door niaarWopke Johannes turfdrager
geniaarde koperHarmen Ages Agamamr. bierbrouwer en collecteur
naastligger ten oostencorps de guarde
naastligger ten zuidenher perk van Tjeerd Fockes koopman
naastligger ten westenhet perk
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperSuster Hessels, gehuwd met
verkoperCornelis Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWopke Johannes, turfdrager, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen mr. brouwer en collecteur Harmen Ages Agema, een huis bij de Franekerpoort, ten W. naast het Corps de Guarde, aan de Stadsvesten. Ten O. het Corps de Guarde, ten Z. Tjeerd Fockes, ten W. het perk,ten N. de Stadsvesten. Gekocht van Suster Hesselse x Cornelis Jacobs, voor 90 gg.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0160v van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten oostenWopke Johannis
naastligger ten westenRimmert Huberts pottenbakker


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0160v van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten oostenWopke Johannis
naastligger ten westenRimmert Huberts pottenbakker


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0160v van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]300‑00‑00 GGhuis, stalling en plaats
koperGerard Sybren Suringar zoutzieder
bewonerHeere Gerbens
naastligger ten oostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten oostenWopke Johannis
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenRimmert Huberts pottenbakker
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/5Sioukien Tieerds van Esta, gehuwd met
verkoper van 1/5Cornelis de Jongkoopman
verkoper van 1/5Aukien Tieerds van Esta, gehuwd met
verkoper van 1/5Lieuwe Sioerdskoopman
verkoper van 1/5Mayke Tieerds van Esta, gehuwd met
verkoper van 1/5Jan Broersbrouwer
verkoper van 1/5Focke Tieerds van Estakoopman
verkoper van 1/5Antie Douwes, gehuwd met
verkoper van 1/5Arjen Fransenmr. schoenmaker
verkoper van 1/3 van 1/5Sieuke Douwes meerderjarige dochter
verkoper van 1/3 van 1/5Imkien Douwes
verkoper van 1/3 van 1/5Sijke Douwes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-094 /2Hoogstraat 53huis
eigenaarWopke Johannes
gebruikerAntie Jacobs (voor 12‑00‑00 CG)
gebruikerYsak Jansen (voor 15‑00‑00 CG)
huurwaarde27‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑10‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-094Hoogstraat 51huis
eigenaarGerryt Suringar
gebruikerAte Joris
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0097r van 21 feb 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0097r van 21 feb 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 51Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]500‑00‑00 CGhuis in gebruik als pottenbakkerij
koperHere Gerbens, gehuwd metwagenaar
koperJantje Johans
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenBeernt Suik
naastligger ten westenZoutsloot [staat: diept]
naastligger ten noordende heer Gerard Suiringar
verkoperRimmert Huiberts, gehuwd metmr. pottenbakker
verkoperJelske Pytters


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-094 /2Hoogstraat 51wed. Ate Joris, bestaande uit 1 persoon, vermogend00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-094Hoogstraat 51huis
eigenaarKlaas Jansen
gebruikerKlaas Jansen
huurwaarde27‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑18‑02 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-094 /2Hoogstraat 53huis
eigenaarGerryt Suringar
gebruikerAte Joris
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0006va van 17 apr 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHeere Gerbens


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0054v van 1 mrt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0054v van 1 mrt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 51Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]650‑00‑00 GGstal
koperJan Jurjens, gehuwd metpikeur
koperIdske Tjeerds
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZoutsloot [staat: diept]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerard Suiringar
verkoper van 1/2Heere Gerbens, en de gezamenlijke kinderen en erven van zijn overleden vrouw ?stalman
verkoper van 1/2Jantie Johannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jurjens, pikeur x Idske Tjeerds kopen huis en grote stalling bij de Franekerpoort, bewoond door de mede eigenaar Heere Gerbens. Geen grondpacht. Ten O. de straat, ten W. de diept, ten Z. n.n., ten N. wd. en erven Gerard Suiringar. Verkocht door stalman Heere Gerbens voor 1/2, en de gezamenlijke kinderen en erven van deszelfs wijlen vrouw Jansje Johannes voor 1/2, voor 650 gg.


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0153r van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Liemendijk 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten westenhet perk


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0153r van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Liemendijk 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten westenhet perk


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0153r van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Liemendijk 40Liemendijk ZZ [staat: bij de Franekerpoort aan de Corps du Guarde aan de stadsvesten]137‑00‑00 GGwoning
koperLeendert Jansen, gehuwd metmr. bontwever
koperHiske Jacobs
naastligger ten oostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten zuidende weduwe Suiringar
naastligger ten westenhet perk
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperde stad Harlingen: huiszittende armen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLeendert Jansen, mr. bontwever x Hiske Jacobs kopen woning bij de Franekerpoort aan de Corps du Guarde aan de Stadsvesten. Ten O. de Corps dus Guarde, ten Z. wd. Suringar, ten W. het perk, ten N. Stadsvesten. Geen grondpacht. Gekocht van de voogden van de huiszittende armen, voor 137 gg.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0113v van 28 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenZoutsloot [staat: diept]


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0113v van 28 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenZoutsloot [staat: diept]


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0113v van 28 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]236‑07‑00 GGhuis
koperJan Jurjens, gehuwd metpikeur
koperIdske Tjeerds
huurderHendrik ter Hofsteede c.u.30‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJan Jurjens* pikeur
naastligger ten westenZoutsloot [staat: diept]
naastligger ten noordenLeendert Jansen
verkopervrouw Catharina Maria Pouwels, weduwe van
verkoperwijlen de heer Gerard Sybren Suiringarkoopman


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0092v van 1 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Liemendijk 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenperk


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0092v van 1 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Liemendijk 42Hoogstraat NZ [staat: stadsvesten bij de Franekerpoort]260‑00‑00 CGhuis
koperJan Jurjens pikeur
geniaarde koperYede Tjeerds, gehuwd met
geniaarde koperTjepkjen Sjoerds
huurderJan Leenderts bontwever0‑12‑00 CG
naastligger ten oostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten zuidenJan Jurjens
naastligger ten westenperk
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperJan Leendertsbontwever


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0051r van 11 mrt 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten westenJan Jurjens


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0051r van 11 mrt 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten westenJan Jurjens


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0051r van 11 mrt 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 53stadsvesten bij de Franekerpoort734‑07‑00 CGnieuw gebouwd huis met bleekveld
koper van 1/2Jan Schut koffieschenker
koper van 1/2Jan Jurjens pikeur
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
huurder zuidelijke benedenkamerde weduwe van Pieter Pas 22‑00‑00 CG
huurder zuidelijke bovenkamerJohannes Abbes 0‑09‑08 CG
huurder midden benedenkamerBouwe Jurres 26‑00‑00 CG
huurder midden bovenkamerde weduwe van Wiltje Claases 0‑09‑08 CG
huurder noordelijke benedenkamerCasper Freunink 26‑00‑00 CG
huurder noordelijke bovenkamerTettje Dirks 22‑00‑00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenReinder Seylmaker
naastligger ten westenJan Jurjens
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Hendrik Pesma, curatornotaris
verkoper q.q.Sicco Rienstra, curatoren overprocureur postulant
verkoperde geabandonneerde boedel van Age Albertsmr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Schut, koffieschenker, en pikeur Jan Jurjens kopen een dwarshuis met bleekveld aan de Stadsvesten omtrent de Franekerpoort, bewoond als huurders door zes (met name genoemde) huisgezinnen. Ten O. de Stadsvesten, ten Z. zeilmaker Reinder, ten W. en N. Jan Jurjens en de Zoutsloot. Gekocht van (de curatoren over de verlaten boedel van) mr. schoenmaker Age Alberts voor 734 gg.


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0070v van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten westenJan Jurjens


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0070v van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten westenJan Jurjens


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0070v van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 53stadsvesten bij de Franekerpoort332‑17‑08 CG1/2 nieuw huis en bleekveld
koperEeltie Travaillie winkelierse
eigenaar van 1/2Jan Jurjens
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
huurder zuid benedende weduwe van wijlen Pyter Pas 22‑00‑00 CG
huurder zuid bovenTeunis Clases 0‑08‑08 CG
huurder midden benedenEeltje Meinderts c.u.24‑00‑00 CG
huurder midden bovende weduwe van Wiltje Claases 0‑08‑08 CG
huurder noord benedenJohannes Bigteld 24‑00‑00 CG
huurder noord bovenClaas Fransen 0‑09‑08 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenReinder Zeylmaker
naastligger ten westenJan Jurjens
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Freerk Fontein, executeurkoopman
verkoper q.q.Andries Wybinga, executeurkoopman
verkoper q.q.Sierk Laquardt, executeurs vankoopman
verkoperhet testament van wijlen Jan Schutkoffieschenker en wijnhandelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEeltje Travaille koopt de 1/2 van een nieuw gebouwd huis met bleekveld aan de Stadsvesten omtrent de Franekerpoort, bewoond door 6 huurders. Ten O. de Stadsvesten, ten W. de Zoutsloot, ten Z. Reinder Zeilmaker, ten N. Jan Jurjens, die de andere 1/2 bezit. Gekocht van (de curatoren en executeurs testamentair van wl.) koffieschenker en wijnhandelaar Jan Schut voor 332 gg.


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0093r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenReinder Zeilmaker
naastligger ten westenTjeerd Jans Braam


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0093r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenReinder Zeilmaker
naastligger ten westenTjeerd Jans Braam


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0093r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 53Franekerpoort, stadsvesten bij de143‑00‑00 GG1/2 huis en bleekveld
kopervrijgezel Tjeerd Jans Braam
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenReinder Zeilmaker
naastligger ten westenTjeerd Jans Braam
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperElske Janes van Slooten, weduwe van
verkoperwijlen E. Travaille


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0199v van 24 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTjeerd Jansen


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0281r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReiner Jansen Zeilmaker
naastligger ten oostenTjeerd Jansen Braam pikeur en herbergier


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0281r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 51Hoogstraat NZ [niet vermeld]4000‑00‑00 CGhuis, herberg en staln
koperEelke Jans ongehuwde jongman, gesterkt met zijn vaderhet Wapen van Harlingen
koperJan Geerts
koperGrietje Rinnerts de Beer ongehuwde jongedochter, gesterkt met haar vader
koperRinnert de Beer
huurderJacob Roorda koopman150‑00‑00 CG
naastligger ten oostenReiner Jansen Zeilmaker
naastligger ten oostenTjeerd Jansen Braam pikeur en herbergier
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJohannes van der Meulen
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTjeerd Jansen Braampikeur en herbergier


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0190v van 18 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Liemendijk 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTjeerd Jans Braam


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0190v van 18 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Liemendijk 42Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]124‑12‑00 CGhuis
koperJohannes Norel
koperPieter Hendriks
huurderde weduwe van Sybe Hansen
naastligger ten oostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten zuidende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten westenTjeerd Jans Braam
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperJan Douwes Zeilemakerkoopman6159‑21‑00 GG


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0307v van 25 mei 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Norel
naastligger ten westenZoutsloot


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0307v van 25 mei 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Norel
naastligger ten westenZoutsloot


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0307v van 25 mei 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: stadsvesten bij de Franekerpoort]600‑00‑00 CGhuis
koperEelke Jans van der Post, gehuwd metkastelein
koperGrietje Rinnes de Beer
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Norel
naastligger ten zuidenEelke Jans van der Post c.u.kastelein
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperTjeerd Jans Braampikeur en koopman


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0148r van 17 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLiemendijk [staat: straat]
naastligger ten oostenLiemendijk [staat: straat]


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0148r van 17 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 51Hoogstraat NZ 51/53 [staat: aan de Franekerpoort]3633‑00‑00 CGhuis, herberg, stal en wagenhuis
koperYge Visser het Wapen van Harlingen
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
naastligger ten oostenLiemendijk [staat: straat]
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJ. van der Meulen zadelmaker
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Bauke de Beer, curator
verkoper q.q.Abel Bolhuys, curator over
verkoperEelke van der Post


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0266r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLiemendijk [staat: straat]


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0042v van 13 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLiemendijk [niet vermeld]
naastligger ten oostenLiemendijk [niet vermeld]


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0042v van 13 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 51Hoogstraat NZ 51/53 [niet vermeld] wijk D-043 en D-0444500‑00‑00 CGhuis met herberg, stalling en wagenhuis
koperReinder Jouwerts Buwalda, gehuwd met te Leeuwarden
koperMaria Margaretha van Houtenburg te Leeuwarden
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
naastligger ten oostenLiemendijk [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJohannes van der Meulen zadelmaker
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperYge Visser, gehuwd metkastelein
verkoperDouwtje Abes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-123, pag. 38Hoogstraat 51Reinder Buwalda1‑00‑00 cghuis en wagenhuis


1813 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 264 en 267 van 20 okt 1813
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-043Hoogstraat 51provisionele en finale toewijzingfl. 1775huis en herberg, D-043 en D-044
 
verkoperReinder Jouwerts Buwalda (gehuwd met Maria Margaretha van Houtenburg)
koperFokke Jans Miedema (te Minnertsga)


1813 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 283 van 20 nov 1813
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-043Hoogstraat 51koopaktefl. 1775huis en herberg D-043 en D-044
 
verkoperReinder Jouwerts Buwalda (gehuwd met Maria Margaretha van Houtenburg)
koperFokke Jans Miedema


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-043Hoogstraat 51Fokke Jans Miedema... Akke Jans Kuindersma, zv Jan M, en Antje Tilstra; BS ovl 1847, ovl 1848; eigenaar en gebruiker van wijk D-043, kastelein, 1814. (GAH204); id. van wijk D-044, stalling, 1814. (GAH204); oud 57 jaar, geb Minnertsga en ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-045Liemendijk 42Pieter T Hogstra... 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Haye Gerbens de Groot... Rein Floris deszelfs vader, 8 sep 1792; ondertrouw ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Johannis Klaases Norel... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-048, loodgieter, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-046, samen met Pieter Hendriks; gebruiker Reinder Gerbens de Groot, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-141, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Pieter Hendrikseigenaar van wijk D-046, samen met Johannes Norel, gebruikers zijn Reinder Gerbens de Groot, en Haye Gerb. de Groot wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Reinder Gerbens de Grootgebruiker van wijk D-046, medegebruiker Haye Gerbens de Groot wed., eigenaars zijn Pieter Hendriks en Johannes Norel, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Reinder Gerbenszie R.G. de Groot; geb 1768. ., ovl 12 jul 1814 HRL, huwt met Jantje Eeltjes de Groot, werkman in 1814, ovl wijk D-046, kind: Eeltje Reinders de Groot, geb 1793 Makkum; BS ovl 1814; 1836 huwelijken, bsfr1814


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Hoogstraat 51 F. Miedemafl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-043Hoogstraat 51Fokke S Miedema Fokke S Miedema kastelein
D-044Hoogstraat 53Fokke S Miedema Fokke S Miedema stalling
D-046Liemendijk 40Pieter Hendriks Reinder Gerbens de Groot
D-046Liemendijk 40Johannes Norel Reinder Gerbens de Groot
D-046Liemendijk 40Pieter Hendriks Haye Gerbens de Groot wed
D-046Liemendijk 40Johannes Norel Haye Gerbens de Groot wed
D-045Liemendijk 42 de Stad corps de garde
D-045Liemendijk 42 de Stad Pieter Hogstra wed


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 11 van 24 mrt 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-046Liemendijk 40koopaktefl. 50huis bij de Franekerpoort D-046
 
verkoperJohannes Norel
koperHendrik Pieters Mooyman


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 51 van 30 apr 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-043Hoogstraat 51koopaktefl. 1700huis en herberg D-043
 
verkoperFokke Jans Miedema
verkoperAkke Jans Kuindersma
koperRinse Jans Miedema (te Dongjum)
koperJanke Wiltjes Mulder (te Dongjum)


1825 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 29 nov 1825
vermeld alsgeschat adresbericht
D-045Liemendijk 42Huizinge c.a. voormaals als wolkammerij gebruikt in de Hoogstraat, eigenaar Gerrit Willem, Meijer c.u.. Finaal verkocht op 14 dec 1825 bij Hendrik Winter door nots. Wijma.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 432Hoogstraat 51Hems Johannes van der MeulenzadelmakerHarlingenhuis en erf (161 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 433Hoogstraat 53Wybren Gerrits BoumalandbouwerMidlumstal en erf (196 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 434Hoogstraat 53Wybren Gerrits BoumalandbouwerMidlumstal (30 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 435Liemendijk 42Hendrik Pieters MooijmantimmerknegtHarlingenhuis (35 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 436Liemendijk 38de Stad HarlingenHarlingenhuis en erf (133 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 436Liemendijk 40de Stad HarlingenHarlingenhuis en erf (133 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-043Hoogstraat 51Akke Jans Kuindersmageb 1779 Lutkewierum, ovl 11 nov 1848 HRL, huwt met Fokke Jans Miedema, melktapperse, dv Jan K, en ... ; BS ovl 1848; oud 60 jaar, geb Lutjewierum en wonende te HRL. 1839, wijk D-043; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-043Hoogstraat 51Douwe Sybrens Molenaar... Pieters M, en Maartje Dirks Zijlstra; BS huw 1819, huw 1823, huw 1837, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk D-043; geb 25 mrt 1788 HRL, inschrijfnummer 5152, 124 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr; oud 54 ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-045Liemendijk 42Harmen Gonggrijp... overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-127; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zaakwaarnemer, wijk D-045; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-045Liemendijk 42Jantje Andries Hondema... supp wijk G-387, supp wijk G-436, supp wijk H-271; oud 33 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk D-045; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Godert Posthumus... Vst 13 mei 1850 uit Almenum, zv Godert P, en Jouwkje ... ; b sha 1850 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-046; oud 48 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, broodbakker, wijk H-183; VT1839; G.P. eigenaar van ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Hielke Everts van der Burg... 1830, huw 1831, huw 1843, ovl 1848; oud 42 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, winkelbediende, wijk D-046; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Minke Rintjes van der Post... Simens vd Let; BS huw 1827, huw 1831, ovl 1848; oud 41 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk D-046; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-043Geweezen Franeker PoortFokke Miedema57 jherbergierMinnertsgam, protestant, gehuwd
D-043Geweezen Franeker PoortAkke Kuindersma60 jLutkewierumv, protestant, gehuwd
D-043Geweezen Franeker PoortJan Fokkes Miedema19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-043Geweezen Franeker PoortMaayke J Blaauw16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-045Geweezen Franeker PoortHarmen Gonggrijp [Gongrijp]35 jzaakwaarnemerHarlingenm, protestant, gehuwd
D-045Geweezen Franeker PoortJantje Andries* Hondema* [Andries]33 jMidlumv, protestant, gehuwd
D-045Geweezen Franeker PoortTrijntie Gonggrijp [Gongrijp]4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-045Geweezen Franeker PoortPetronella Gonggrijp [Gongrijp]2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-046Geweezen Franeker PoortHylke van der Burg42 jwinkelbediendeLemmerm, protestant, gehuwd
D-046Geweezen Franeker PoortMinke van der Post41 jStavorenv, protestant, gehuwd
D-046Geweezen Franeker PoortBonne van der Burg19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-046Geweezen Franeker PoortWillem van der Burg6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-046Geweezen Franeker PoortGeertruida van der Burg21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-046Geweezen Franeker PoortTeetske van der Burg8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-046Geweezen Franeker PoortJantie van der Burg1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-046Liemendijk 40Johannes Ages de Bruin, overleden op 29 september 18424 jr, geboren Bergen op Zoom, overleden Franekerpoort D 46. (Certificaat van onvermogen nr. 179 Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 433Hoogstraat 53 P HemstraHarlingeneen oud huis afgebroken, en daarvoor een wagenhuis gemaakt met een roijale bovenkamer, verbonden aan een herberg


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-044Hoogstraat 53Elske Ages de Bruin, overleden op 9 augustus 18432 jr, geboren Franeker 11/5/1841, overleden Franekerpoort D 44. (Certificaat van onvermogen nr. 240) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 455 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-043Hoogstraat 51Pieter Jans Hemstra, overleden op 3 september 18433/4 jr (geboren 22/12/1842), overleden Franekerpoort D 43, zoon van Jan Pieters Hemstra, kastelein & Oetske Johannes Abbema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 641b (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-046Liemendijk 40Corneliske Gatzes Yntema, overleden op 13 oktober 184664 jr, geboren Parrega 6/12/1781, overleden Hoogstraat D 46, laatst wed. Atze Klazes Wiersma, moeder van Gatze Jacobs Bosma, paarden/rijtuigenverhuurder. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-046Liemendijk 40Taede Pieters de Moed, overleden op 21 april 1847(Certificaat van onvermogen), 50 jr, geboren Makkum, panbakker, overleden Franekerpoort D 46, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-043Hoogstraat 51Baukje Johannes Feddema... te HRL, N.H., dv Johannes F, en Trijntje Baukes van Boon; BS huw 1823, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-043, wijk F-129, 243, wijk B-170, 352; oud 50 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk D-084; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-044Hoogstraat 53Rinse van Baren... Abbema; BS ovl 1846; 1887 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, 158, wijk C-198, wijk A-166, wijk D-044, 46, wijk E-220, supp A- 271, supp wijk G-437; oud 45 jaar, geb Workum (!) en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-044Hoogstraat 53Sijke Heslingageb 1795 prov, renteniersche in 1851, A 17 mei 1859 Midlum; bev.reg. HRL 1851 wijk D-044


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-045Liemendijk 42Rigtje Cornelis Voordewind... N.H., dv Cornelis V, en Imkje Sjoukes; huw Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk D-045, 47, 95, wijk E-203, wijk F-112, wijk G-072, supp wijk B-207; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Duurke Snoekgeb 10 jul 1810 Ameland, huwt met Jan Sorgdrager, Vst 17 okt 1854 uit Almenum, A 14 nov 1855 Ameland; bev.reg. HRL 1851 wijk D-046


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Jan Sorgdragergeb 26 jan 1802 Ameland, huwt met Duurke Snoek, bakker, Vst 17 okt 1854 uit Almenum, A 14 nov 1855 Ameland; bev.reg. Ha851 wijk D-046


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Trijntje Brink... ovl wijk G-169, dv Klaas B, en Grietje Feenstra; BS ovl 1837; 1862 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-046, wijk F-057, 191, wijk G-158; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, bakkerse, wijk B-037; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 434bij de Franekerpoort D-044Jan P. Hemstrawoonhuis
Sectie A nr. 435bij de Franekerpoort D-045Jan P. Hemstrawoonhuis
Sectie A nr. 436bij de Franekerpoort D-046Jan P. Hemstrawoonhuis
Sectie A nr. 2259bij de Franekerpoort D-043Jan P. Hemstrawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3509*Hoogstraat D-039Jan Pieters Hemstrawoonhuis
Sectie A nr. 3509*Hoogstraat D-040Jan Pieters Hemstrawoonhuis en stalling
Sectie A nr. 435Hoogstraat D-041Jan Pieters Hemstrawoonhuis
Sectie A nr. 436Hoogstraat D-042Jan Pieters Hemstrawoonhuis en stalling


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4790Hoogstraat 51 (D-039)Alida de Jonge (vr. v. J.W. Sinnema, te Alkmaar)woonhuis
Sectie A nr. 4789Hoogstraat 53 (D-040)Gerben Tigchelaar (te Almenum)woonhuis
Sectie A nr. 4788Liemendijk 38 (D-042)Sjoerd W. Langiuswoonhuis
Sectie A nr. 435Liemendijk 42 (D-041)Sjoerd W. Langiuswoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Liemendijk 38G.B. Weeninkjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
timmerman


1906 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1997
adresgegevens
Hoogstraat 53Vergunning tot het houden van een tapperij


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstraat 53Jan Stienstra129caféhouder en schilder


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Hoogstraat 53 Jan Stienstracaféhouder en verv.f. 1700f. 2000


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 53IJ. Flietstra129Café


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 53IJ. Flietstra129Café


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 53IJ. Flietstra129Café


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 53IJ. Flietstra129Café


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 53IJ. Flietstra129Café


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 53IJ. Flietstra129Café


1927 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-11296
Liemendijk 38aRoelof van Kammen


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 51L. de Grootcommies ned. sp.
Hoogstraat 53IJ. Flietstracafehouder
Liemendijk 38aS. van Kammenbakker
Liemendijk 38aK. Wiersmagardenier
Liemendijk 42J. Vellingatimmerman


1931 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-16226
Hoogstraat 51Hermanus van der Meulen


1933 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-18404
Limendijk 42Willem Roersma


1933 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-19571
Hoogstraat 51Herman van der Meulen


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 53W. Zeylmaker129Café
Hoogstr. 51H. v.d. Meulen307Rep.inr. en garage


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 53W. Zeylmaker129Café
Hoogstr. 51H. v.d. Meulen307Rep.inr. en garage


1936 - advertentiebron: Vrijheid Daagt, de, Historisch spel in twee bedrijven (Postema, D.A.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 53, HarlingenHoogstraat 53 Franeker Poort, decafé-restaurant


1936 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-22644
Hoogstraat 51aHermanus v.d. Meulen


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 51H. v.d. Meulen982Rep.inr. en garage


1945 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-28499
Liemendijk 40Klaas Stellingwerf


1948 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-33612
Liemendijk 40Siebe Stellingwerf


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.W. Zeylmaker576Café
LiemendijkK. Stellingwerf981IJsfabr.
Hoogstr.H. v.d. Meulen982Rep.inr. en garage


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.W. Zeylmaker576Café
LiemendijkK. Stellingwerf981IJsfabr.
Hoogstr.H. v.d. Meulen982Rep.inr. en garage


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.W. Zeylmaker576Café
LiemendijkK. Stellingwerf981IJsfabr.
Hoogstr.H. v.d. Meulen982Rep.inr. en garage


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.W. Zeylmaker576Café
LiemendijkK. Stellingwerf981IJsfabr.
Hoogstr.H. v.d. Meulen982Rep.inr. en garage


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.W. Zeylmaker576Café
LiemendijkK. Stellingwerf981IJsfabr.
Hoogstr.H. v.d. Meulen982Rep.inr. en garage


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.W. Zeylmaker576Café
LiemendijkK. Stellingwerf981IJsfabr.
Hoogstr.H. v.d. Meulen982Rep.inr. en garage


1952 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 51, HarlingenHoogstraat 51H. van der Meulengaragebedrijf, verhuur en reparatie


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.W. Schotanus576Café
LiemendijkK. Stellingwerf981IJsfabr.
Hoogstr.H. v.d. Meulen982Rep.inr. en garage


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.W. Schotanus576Café
LiemendijkK. Stellingwerf981IJsfabr.
Hoogstr.H. v.d. Meulen982Rep.inr. en garage


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.W. Schotanus576Café
LiemendijkK. Stellingwerf981IJsfabr.
Hoogstr.H. v.d. Meulen982Rep.inr. en garage


1962 - advertentiebron: Wegwijs in Harlingen, plattegrond
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Liemendijk 38, HarlingenLiemendijk 38 Corelliijs


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 53E.F. (Emil) Kretschman
Liemendijk 40E.M.N. (Elfriede) v.d. Hoek wv Anema
Liemendijk 42S. (Siebe) Stellingwerf


1985 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 51, HarlingenHoogstraat 51 Schakenbos & Nautaschildersbedrijf


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 51beeldbepalend pand7 van 10
Hoogstraat 53beeldbepalend pand7 van 10
Liemendijk 38beeldbepalend pand5 van 10
Liemendijk 40beeldbepalend pand5 van 10
Liemendijk 42beeldbepalend pand5 van 10
  terug