Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 41
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 412-085 2-116 B-055B-059
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 412-085 1/22-116 B-055B-060
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 1002-085 1/22-118 B-057B-057
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 1002-085 2-118 B-057B-057
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 1022-085 1/22-117 B-056B-062
 huisnummer lager  Zoutsloot 1042-085 1/22-116 B-055B-061


Naastliggers vanHoogstraat 41
ten oostende Zoutsloot
ten zuidende Hoogstraat
ten westenHoogstraat 39
ten noordenZoutsloot 102


0000 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1991
adresgegevens
Hoogstraat 41Dit pand was vroeger de kruidenierswinkel van Tichelaar


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0146v van 11 feb 1599 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 98, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEpe Epes


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0147r van 11 feb 1599 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 102[staat: bij de franekerpoort op de hoek van de droge straat]328‑00‑00 GGhuis met plaats
koperUlbe Douwes, broeder van
koperRyurdt Douwes, broeder van
koperTaecke Douwes, zwager van
koperIntse Douwes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Dircx
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDroege Straet
verkoperRomcke Sybrens, gehuwd met
verkoperHabel Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWlbe Ryuerdt en Taecke Duwes en Intse Douwes sijn swaeger. Bij de Franikere poort opde hoeck vande Droegestraete. Ten Z. Jan Diercx, ten N. de Drooge straet. Voor 328 gg.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0147r van 11 feb 1599 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 102, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Dircx
naastligger ten noordenDroege Straet


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0147r van 11 feb 1599 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 102, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Dircx
naastligger ten noordenDroege Straet


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0248v van 1 feb 1601 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 41Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort, zijnde het zuidooster hoekhuis]75‑00‑00 CGhoekhuis
aanhandelaarYdts Sybolts, gehuwd met
aanhandelaarRinck Hessels
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Stoffel Syourdts smid5‑05‑00 CG
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: straat of de molenaarsweduwe]
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet huis genaamd de Moriaan
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verwandelaarWillem Tonys, en
verwandelaarClaes Tonys
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYdts Sybolts x Rinske Hessels kopen huis op de wandel van een huis omtrent de franickerpoort, weesende het Suyd oostich? uys streckende van vooren de straete tot achteren aende Droege straete, hebbende den mollen ? ofte plaetse ten oosten, den morjaen ten westen. Grondpacht 5 cg. 5 st aan erven Stoffel Syourdts, smid, of 75 gg ineens. In wandel verkregen van Willem Tonys en Claes Tonys.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0248v van 1 feb 1601 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0044v van 17 aug 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 98, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSicke Douues metselaar


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0213v van 24 apr 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 100Zoutsloot ZZ [staat: bij de Franekerpoort aan het diept]225‑00‑00 GGhuis met een ledige plaats
koperSicke Douwes, gehuwd metmetselaar
koperSydts Freercx
naastligger ten oostenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHendrick Janssen smid
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenMentse schuitmaker
verkoperBoete Crijns, gehuwd met
verkoperJelcke Riencx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSipcke Douwes, metselaar x Sydts Freercx kopen een huis en ledige plaats daar toe behorende omtrent de Franekerpoort


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0213v van 24 apr 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 100, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrick Janssen smid


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0116r van 14 feb 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 41Hoogstraat NZ [staat: bij de Lombartspijp op de hoek aan de noordzijde]480‑00‑00 GGhuis met ledige plaats erachter
koperGerryt Geerts, gehuwd met
koperEelck Lieuues
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat en grote plaats]
naastligger ten westenHendrick Beerns smid
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRinse Pieters, gehuwd met
verkoperAnna Bauckes


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0116r van 14 feb 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0175v van 2 mei 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 98, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSicke Douues


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0117v van 22 apr 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 98, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Syds Sickes


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0016r van 11 jun 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 41Hoogstraat NZ [staat: bij de Lombardspijp]200‑00‑00 CG1/2 huis
koperHendrik Lubberts, gehuwd met
koperMartien Jansen
bewonerHendrik Lubberts c.u.
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNanne Jans smid
verkoperGerryt Gerryts, gehuwd metkalkmeter
verkoperEelck Lieuues


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0016r van 11 jun 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenNanne Jans smid


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0040r van 8 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 41Hoogstraat NZ [staat: bij de Lombertspijp]300‑00‑00 CG1/2 huis
koperHendrick Berents, gehuwd met
koperJudith Jans
eigenaar van 1/2mr. Hendrick Lubberts
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westende koper Hendrick Berents c.u.
naastligger ten noordende koper Hendrick Berents c.u.
verkoper q.q.IJsbrant Algers, gelastigde van
verkoperCornelis Claesses Anslokoopman te Amsterdam


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0040r van 8 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende koper Hendrick Berents c.u.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0102v van 16 jun 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 98, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirck Jansen Schiere


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0011r van 28 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 98, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Jansen Schiere


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0136v van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Aucke Douwes
naastligger ten noordenDirck Schiere


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0136v van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Aucke Douwes
naastligger ten noordenDirck Schiere


1673 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0114r van 12 jan 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 98, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Dirck Schiere timmerman


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0189r van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 98, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Dirck Schiere mr. timmerman


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0210r van 24 okt 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 41Scheerstraat NZ [staat: Lommertspijp]355‑00‑00 GGhuis
koperSybe Jansen mr. metselaar
naastligger ten oostenLommertspijp en diept
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis van de weduwe van Edo Taeckes
naastligger ten noordenClaes Burger c.soc.
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Aucke Douwes


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0210r van 24 okt 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaes Burger c.soc.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0085r van 1 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 102Zoutsloot WZ65‑00‑00 CGhuis
koper door niaarHendrik Joannes, gehuwd metmr. smid
geniaarde koperJelte Pytters, gehuwd metvoerman
geniaarde koperHiemcke Piters
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenHendrick Joannes ijzersmid
naastligger ten westende weduwe en de erfgenamen van wijlen vroedsman Ede Taekes
naastligger ten noordende weduwe en de erfgenamen van wijlen vroedsman Ede Taekes
erflaterwijlen Claes Willems, bestevader van
verkoperSjoerd Elses, gehuwd met
verkoperJeltie Douwes


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0085r van 1 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 102, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrick Joannes ijzersmid
naastligger ten noordende weduwe en de erfgenamen van wijlen vroedsman Ede Taekes


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0085r van 1 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 102, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrick Joannes ijzersmid
naastligger ten noordende weduwe en de erfgenamen van wijlen vroedsman Ede Taekes


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0345v van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 41Hoogstraat NZ [staat: bij de Lommertspijp]120‑14‑00 CGhuis
koper door niaarEevert Hendrix, met als curator
koper q.q.Jan Pytters Oldaens koopman
geniaarde koperWillem Willems c.u.
naastligger ten oostenLommertspijp
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenTaeke Iedes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes Burger
verkoperHendrickje Eeverts, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Joannesmr. smid


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0345v van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes Burger


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0388r van 11 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEvert Hendrix mr. ijzersmid
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten noordenCornelis Taeves mr. bakker


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0388r van 11 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEvert Hendrix mr. ijzersmid
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten noordenCornelis Taeves mr. bakker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-085Hoogstraat 41huis
eigenaarEvert Hendrix
gebruikerEvert Hendrix
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-085Hoogstraat 41huis
eigenaarEvert Hendrix
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan26‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-085Hoogstraat 41huis
eigenaarwed. Evert Hendriks
gebruikerwed. Evert Hendriks
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑10‑00 CG
opmerking[in het boek foutief genummerd als 2-084]


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0285v van 3 nov 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 98, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Hettes mr. bakker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-085Hoogstraat 41huis
eigenaarEvert Hendriks
gebruikerEvert Hendriks
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑10‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-085Hoogstraat 41huis
eigenaarEvert Hendriks
gebruikerEvert Hendriks
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑16‑06 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-085 /2Hoogstraat 41huis
eigenaarFrans Beerns
gebruikerFrans Beerns
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0242v van 25 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 98, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTeves Jacobs


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0013r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 98, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Taewis Jacobs


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0036v van 18 mrt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 41Hoogstraat NZ [staat: Lombardspijp aan de noordwesthoek bij de Frankerpoort]425‑00‑00 GGhuis
koperLourens Claasen Coster, gehuwd metmr. slager
koperEelkje Teunis
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenWieger Fredriks
naastligger ten noordenWieger Fredriks
verkoperEvert Beva, erfgenaamkoopman
verkoperLammert Jans, erfgenamen vankoopman
erflaterwijlen Hendrik Everts, gehuwd met
erflaterwijlen Reinouwke Minnes Blok
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLourens Clasen Coster, mr. slager x Eelkjen Teunis koopt een schoone en sterke huizinge op de noordwesthoek van de Lombardspijp, omtrent de Franekerpoort. Ten O. de Zoutsloot, ten Z. de straat, ten W. en N. Wieger Frederiks. Geen grondpacht. Gekocht van Evert Beva en Lammert Jans, kooplieden, als erven van het echtpaar Hendrik Everts en Reinouwke Minnes Blok, voor 425 gg.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0036v van 18 mrt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWieger Fredriks


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0040v van 27 apr 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLourens Clases Coster
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten noordenPieter Jeltes


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0040v van 27 apr 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLourens Clases Coster
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten noordenPieter Jeltes


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0313r van 27 mrt 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 41Hoogstraat NZ [staat: Lombardspijp aan de noordwesthoek bij de Frankerpoort]355‑00‑00 GGhuis
koperPoppe Geerts Valderpoort, gehuwd metmr. verver
koperNeeltje Jurjens
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJacob S. Brouwer c.u.
naastligger ten noordenJacob S. Brouwer c.u.
verkoperClaas Lourens Coster voor zich en zijn broers en zusters, erfgenaam van zijn vadermr. slager
erflaterwijlen Lourens Clazen Coster, gehuwd met
erflaterwijlen Eelkje Teunis


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0313r van 27 mrt 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob S. Brouwer c.u.


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0174v van 2 feb 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPoppe Valderpoort mr. verver
naastligger ten noordenN. N.


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0174v van 2 feb 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPoppe Valderpoort mr. verver
naastligger ten noordenN. N.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0212r van 13 feb 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Pieters mr. bakker


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0212r van 13 feb 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 98, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Pieters bakker


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-110, pag. 26Hoogstraat 41P Valderpoort


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0031v van 17 jan 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 100Franekerpoort wijk B-057, streek naar Lombarts Pijp775‑00‑00 CGhuis
koperJoost Gonggrijp, gehuwd met
koperBerber Smitt
eerdere bewonerR. Blombergkoopman
naastligger ten oostende weduwe van Ane Sierx
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordende weduwe van Ane Sierx
verkoperNicolaas Blombergpredikant te Midlum


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0031v van 17 jan 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 100, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenstraat


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-116, pag. 37Hoogstraat 41Poppe G Valderpoort2‑00‑00 CG


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-055Hoogstraat 41Jan Hendriks Kuipers... is Dirk Fontein, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeepziedersknecht, wijk B-055; VT1839; J.H. Kuypers eigenaar van perceel nr. 423 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 391, huis, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-055Hoogstraat 41Poppe Geerts Valderpoort... BS huw 1814, huw 1815, ovl 1824, ovl 1838, ovl 1846, ovl 1862, ovl 1880; eigenaar en gebruiker van wijk B-055, verwer, 1814. (GAH204); woont in 2e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-056Zoutsloot 102Hinne Sietses Hoogstra... van wijk B-054, koemelker, medegebruiker is Johannes Ackerman vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk B-056, stalling, 1814. (GAH204); id. van S58, dongplak, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-135, stalling, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-057Zoutsloot 100Willem Pieters Nauta... ovl 1834, ovl 1836, ovl 1856; eigenaar en gebruiker van wijk B-053, bakker, 1814. (GAH204); id. van wijk B-057, bakkerij, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-084, graanzolders; eigenaar en medegebruiker is P. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Hoogstraat 41 P. Valderpoortfl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-055Hoogstraat 41Poppe Valderpoort Poppe Valderpoort verwer
B-057Zoutsloot 100Willem P Nauta Willem P Nauta bakkerij
B-057Zoutsloot 100Poppe Valderpoort
B-056Zoutsloot 102Hinne S Hoogstra Hinne S Hoogstra stalling
B-055Zoutsloot 104Poppe Valderpoort Poppe Valderpoort verwer


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 79 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-055Hoogstraat 41Poppe Geerts Valderpoort, overleden op 30 augustus 1824mr. verver/glazenmaker (Lombardspijp B 55), gehuwd, vader van Rigtje, arbeidster, Geertje (vrouw van Minne Vellinga, belastingontvanger Stavoren), Jetske (vrouw van Hendrikus Oorthuis, timmermansknecht), Geert, verversknechten Hendrina Poppes Valderpoort, naaister. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 79 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-055Zoutsloot 104Poppe Geerts Valderpoort, overleden op 30 augustus 1824mr. verver/glazenmaker (Lombardspijp B 55), gehuwd, vader van Rigtje, arbeidster, Geertje (vrouw van Minne Vellinga, belastingontvanger Stavoren), Jetske (vrouw van Hendrikus Oorthuis, timmermansknecht), Geert, verversknechten Hendrina Poppes Valderpoort, naaister. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 423Hoogstraat 41Jan Hendriks KuijperarbeiderHarlingenhuis (136 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 423Zoutsloot 104Jan Hendriks KuijperarbeiderHarlingenhuis (136 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 424Zoutsloot 102Jan Cornelus VisserkastelijnHarlingenhuis of stal (98 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 425Zoutsloot 100Willem Pieters NautabakkerHarlingenhuis en erf (70 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-055Hoogstraat 41Botje Lieuwes Slim... 1811, BS geb 1811, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-067; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-055; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-055Hoogstraat 41Jacob K Bulkersoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-055; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
B-055Hoogstraat 41J Kuipers stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-055HoogstraatJan H Kuiper53 jzeepziedersknegtHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
B-055HoogstraatJan H Kuiper53 jzeepziedersknegtHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
B-055HoogstraatBotje Lieuwes53 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
B-055HoogstraatBotje Lieuwes53 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
B-055HoogstraatSijke Kuiper21 jnaaisterHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-055HoogstraatSijke Kuiper21 jnaaisterHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-055HoogstraatHiltie Kuiper15 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-055HoogstraatHiltie Kuiper15 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-055HoogstraatElisabeth Kuiper12 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-055HoogstraatElisabeth Kuiper12 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-055HoogstraatGrietje Kuiper6 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-055HoogstraatGrietje Kuiper6 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-055HoogstraatJacob K Bulkers28 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
B-055HoogstraatJacob K Bulkers28 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
B-055HoogstraatElisabeth van der Meulen27 jpakhuisknegtHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
B-055HoogstraatElisabeth van der Meulen27 jpakhuisknegtHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 187 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-055Hoogstraat 41Jacobus Ages Albertus van Gruisen, overleden op 23 september 18427 mnd, overleden Zoutsloot B 55, zoon van Albertus Volguerus van Gruisen, bakkersknecht en Janna Ulberg, broer van minderjarige Jan Albertus van Gruisen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 187 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-055Zoutsloot 104Jacobus Ages Albertus van Gruisen, overleden op 23 september 18427 mnd, overleden Zoutsloot B 55, zoon van Albertus Volguerus van Gruisen, bakkersknecht en Janna Ulberg, broer van minderjarige Jan Albertus van Gruisen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-055Hoogstraat 41Tjietske Lolkes van der Ley, overleden op 26 oktober 1844(Certificaat van onvermogen), 1 jr, geboren IJlst 6/8/1843, overleden Zoutsloot B 55. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-055Zoutsloot 104Tjietske Lolkes van der Ley, overleden op 26 oktober 1844(Certificaat van onvermogen), 1 jr, geboren IJlst 6/8/1843, overleden Zoutsloot B 55. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 627 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-057Zoutsloot 100Hendrik Botes de Vries, overleden op 20 maart 184721 jr, arbeider, overleden Leeuwarden (Turfmarkt B 57: renvooi), ongehuwd, zoon van Bote Hendriks de Vries, arbeider en Wytske Aukes Feenstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-057Zoutsloot 100Bauke Donker, overleden op 15 juni 1847(Certificaat van onvermogen), 16 jr (geboren 1831), spinner, overleden Leeuwarden (Turfmarkt B 57: renvooi). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-057Zoutsloot 100Edzer Pekel, overleden op 16 augustus 1847(Certificaat van onvermogen), 51 jr, geboren Cornjum, boerenarbeider, overleden Leeuwarden (Turfmarkt B 57: renvooi), gehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 1083 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-057Zoutsloot 100Maria van der Zee, overleden op 12 september 184756 jr, geboren Heeg, huisbewaarster, overleden Leeuwarden (Turfmarkt B 57: renvooi), ongehuwd, zuster van Rommert, scheepstimmerman, Meindert, idem, Haring, idem, Froukje, dienstmeid en Douwe van der Zee, scheepstimmerman Franeker. Saldo fl. 270,-. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-057Zoutsloot 100Johannes Pieters Stuur, overleden op 28 december 1847(Certificaat van onvermogen), 44 jr, geboren Sexbierum, overleden Leeuwarden (Turfmarkt B 57: renvooi), arbeider, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-055Hoogstraat 41Rommert Klazes Blaauw, overleden op 23 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 54 jr, geboren Midlum febr. 1794, werkman, overleden Hoogstraat B 55, gehuwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-055Zoutsloot 104Rommert Klazes Blaauw, overleden op 23 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 54 jr, geboren Midlum febr. 1794, werkman, overleden Hoogstraat B 55, gehuwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-055Hoogstraat 41Aafke Rientses Hofmageb 5 feb 1811 Klooster-Lidlum, huwt met Taekle Hollander, (gk), en Jan Dirks Hollander, A 26 mei 1854 Almenum, Vst 1 mei 1856 uit Almenum; BS ovl 1839, bev.reg. HRL 1851 wijk B-055


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-056Zoutsloot 102Jan Tabes Klaver... HRL 1809, BS geb 1811, huw 1815, huw 1820 1821 huwelijken, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-108, wijk B-056; gebruiker van wijk D-136, gleybakkersknegt, medegebruiker is Carel Kloppenburg, wewer, eigenaar is Roelof ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-056Zoutsloot 102Johanna Daalman... met Auke Snoek, Vst 19 nov 1861 uit Franeker, dv Coenraad B, en ... ; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk B-056; staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden 1826-1893 te HRL; 7 mrt 1862, no. 21, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 423Hoogstraat B-055erv. Roel H. Eijgelaarwoonhuis
Sectie A nr. 424Zoutsloot B-056Joseph Gorterstal
Sectie A nr. 2408*Hoogstraat B-053Pieter Gaeles Boumawoonhuis
Sectie A nr. 2408*Zoutsloot B-057Pieter Gaeles Boumabakkerij
Sectie A nr. 2408*Wortelstraat B-182Pieter Gaeles Boumapakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2408Hoogstraat B-057Pieter G. Boumawoonhuis en pakhuis
Sectie A nr. 423*Hoogstraat B-059Jan Pieters Schaafsmawoonhuis
Sectie A nr. 423*Zoutsloot B-060Jan Pieters Schaafsmawoonhuis
Sectie A nr. 423*Zoutsloot B-061Jan Pieters Schaafsmaplek grond
Sectie A nr. 2416Zoutsloot B-062Jacobus Altabergplaats


1901 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Hoogstraat 41, HarlingenHoogstraat 41Tigchelaar, TT.T. 24.5.1901baksteeninscriptie (T. Tigchelaar)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5277Hoogstraat 41 (B-059)Rommert T. Tigchelaarwoonhuis
Sectie A nr. 2408Zoutsloot 100 (B-061)M.S. Visser (Azn.)woonhuis
Sectie A nr. 3508Zoutsloot 102 (B-061)Anne de Vrieswoonhuis en schuur
Sectie A nr. 5276Zoutsloot 104 (B-060)Rommert T. Tigchelaarwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Hoogstraat 41 Tjerk Tigchelaarwinkelierf. 700f. 1100


1924 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-7822
Hoogstraat 41Tjerk Tigchelaar


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 41Tj. Tigchelaarwinkelier


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 41J. (Jacob) Koopman


1973 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 10-08-1973
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 41, HarlingenHoogstraat 41L. van der VeenSperwer


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 41beeldbepalend pand9 van 10
Zoutsloot 100beeldbepalend pand4 van 10
  terug