Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Herenwaltje 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHerenwaltje 52-075 2-100 B-091B-088
 huisnummer lager  huisnummer hogerHerenwaltje 72-075 2-100 B-092B-089


Naastliggers vanHerenwaltje 5
ten oostende Wortelstraat
ten zuidenHerenwaltje 7
ten westenhet Herenwaltje
ten noordenHerenwaltje 3


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0280r van 2 jun 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaeske, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Jan Pieters


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0016r van 15 mei 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhuis en hof van wijlen Jan Cramer


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0022r van 8 dec 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSymon Coerts


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0026r van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSymon Coerts


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0109v van 3 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 7Herenwaltje OZ [staat: bij de drie pijpen op de Zoutsloot]133‑00‑00 GGhuis
koperBastiaen Tjeerdts koopman
huurderde weduwe van Jan Jetses
naastligger ten oostenReiner Pytters Fontein koopman
naastligger ten zuidenals huurder Marten pannenbakker
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: diept en straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Take Sydses, gecommitteerde uitmr. smid
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0109v van 3 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0055v van 7 mei 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 7Herenwaltje OZ [staat: bij de drie pijpen]249‑21‑00 GGhuis
koperJan Martens, gehuwd met
koperJancke Freerks
naastligger ten oostenReyner Gijsberts Fontein
naastligger ten zuidenReyner Gijsberts Fontein
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenReyner Gijsberts Fontein
verkoper van 1/4Willemke Bastiaens, gehuwd met
verkoper van 1/4Freerck IJsbrandtszakkendrager
verkoper van 1/4Ympkjen Bastiaens, gehuwd met
verkoper van 1/4Pyter Douwes
verkoper van 1/4Tyetsken Bastiaens, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Bouwe Heeres
verkoper van 1/4Duse Douwes voor zijn kinderen


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0055v van 7 mei 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenReyner Gijsberts Fontein


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0095v van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 7Herenwaltje OZ [staat: bij de drie pijpen]350‑00‑00 CGhuis
koperJan Jansen, gehuwd metkofschipper
koperGeeltie Jans
naastligger ten oostenReyner Gijsberts Fontein
naastligger ten zuidenReyner Gijsberts Fontein
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenReyner Gijsberts Fontein
verkoperJan Martens, gehuwd met
verkoperJanke Freerks


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0095v van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenReyner Gijsberts Fontein


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0336r van 16 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 7Herenwaltje [staat: bij de drie pijpen]0‑00‑00 CGhuis
aanhandelaarJan Martens
naastligger ten oostenseecker schuitschip en 150-00-00 CG [staat: een honderd dalers] als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostenReyner Gijsberts Fontein
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenReyner Gijsberts Fontein
verkoperJan Jansen Jongmakoopman


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0336r van 16 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenReyner Gijsberts Fontein


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0369v van 18 sep 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 7Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot bij de drie pijpen]285‑00‑00 CGhuis
koperMeye Saekes, gehuwd metsmalschipper
koperNeeltie Dirks
huurderCornelis Willems c.u. en c.s.tichelaar
naastligger ten oostendr. Reyner Gijsberts Fontein
naastligger ten zuidendr. Reyner Gijsberts Fontein
naastligger ten westenHerewaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordendr. Reyner Gijsberts Fontein
verkoperJan Martens, gehuwd met
verkoperJanke Freerks


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0369v van 18 sep 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendr. Reyner Gijsberts Fontein


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0141r van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMeye Saakes


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0158r van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLuitjen Folkerts


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0187r van 3 dec 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 5[niet vermeld]57‑00‑00 GGkamer
koperMeye Saekes, gehuwd metschipper
koperNeeltje Dirx
naastligger ten oostende hof van Reiner Gijsberts Fontein
naastligger ten zuidende koper Meye Saekes c.u.schipper
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenArjen Jansen Cramer
verkoperNeeltje Jurjens, weduwe van
verkoperwijlen Luitjen Folkerts


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0187r van 3 dec 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende koper Meye Saekes c.u.schipper


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0218r van 15 apr 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 7Herenwaltje OZ [staat: bij de drie pijpen]350‑00‑00 CGhuis
koperTaecke Poppes, gehuwd metschuitschipper
koperRigstje Thomas
naastligger ten oostensr. Reiner Gijsberts Fontein
naastligger ten zuidenFrans Haeyes
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten noordende verkopers Meye Saeckes c.u.smalschipper
verkoperMeye Saeckes, gehuwd metsmalschipper
verkoperNeeltie Dirx


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0218r van 15 apr 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende verkopers Meye Saeckes c.u.smalschipper


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0059r van 22 apr 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMeye Sakes Cramer


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0072r van 4 nov 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMeje Sakes smalschipper


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-075Herenwaltje 5woning
eigenaarwed. Meye Sakes
gebruikerwed. Meye Sakes
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-075Herenwaltje 5huis
eigenaarwed. Meye Sakes
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan8‑8‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0140v van 28 jun 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 7Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot bij de drie pijpen]550‑00‑00 CGdwarshuis
koperJan Jansen meerderjarig vrijgezel
naastligger ten oostenBaukjen Nauta, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Croese
naastligger ten zuidenFrans Hayes
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTaeke Poppes, gehuwd met te Oldeboorn
verkoperRixtie Tomas


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0140v van 28 jun 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-075Herenwaltje 5huis
eigenaarMeye Sakes erven
gebruikerHarmen Meyes
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0292v van 18 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Jansen


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0346r van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 7Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot]329‑00‑00 GGdwarshuis
koperSymon Fockes, gehuwd metpan- en estrikbakker
koperTjetske Tjallings
huurderFredrik Poolman
naastligger ten oostende tuin van Junius Alema
naastligger ten zuidenSymon Fockes, gehuwd met
naastligger ten zuidenTjetske Tjallings
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenMeye Harmens
verkoper van 1/2Hessel Jansenschuitschipper
verkoper van 1/2Fettje Alberts


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0346r van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMeye Harmens


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-075Herenwaltje 5huis
eigenaarwed. Meye Harmens
gebruikerwed. Meye Harmens
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-075 Herenwaltje 5Dieuwke Pieters, bestaande uit 2 personen06‑00‑00 CG02‑00‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-075Herenwaltje 5huis
eigenaarSimon Fokkes erv.
gebruikerDieuke Pytters
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0265r van 4 mrt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 7William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot]329‑00‑00 GGdwarshuis
koper provisioneelN. N.
huurderFoppe Stevens 32‑00‑00 CG
naastligger ten oostende tuin van Junius Alema
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenvroedsman Meye Harmens Meyer
crediteur (deducent) q.q.Otte Sybes Salverda, executeurkoopman
crediteur (deducent) q.q.Jacob Tuininga, executeurprocureur postulant
crediteur (deducent) q.q.burgerhopman Sybrand Feikes Camsma, executeur
crediteur (deducent) q.q.vroedsman Jarig Westra, executeurs van
crediteur (deducent)de boedel van wijlen Bottje Tjallings, weduwe van
crediteur (deducent)wijlen Dirk Huigens
crediteur (deducent)Roelof Tjerksturfdrager
erflaterwijlen Tjietske Tjallings, weduwe van
erflaterwijlen Simon Fockes
verkoper (deduceerde) q.q.Tjepke Gratema, curator overkoopman
verkoper (deduceerde)de nagelaten boedel van wijlen Focke Simons
verkoper (deduceerde)Doeke Simons
verkoper (deduceerde)Tjietske Simons, gehuwd met
verkoper (deduceerde)Gerlof Clases
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten profijte van de testamentaire executeurs van de boedel van Bottje Tjallings wv Dirk Huigens, en turfdrager Roelof Tjerks, tezamen erfgenamen van Tjietske Tjallings wv Simon Fockes, ten nadele van koopman Tjepke Gratama als curator over de nagelaten boedel van wl. estrikbakker Focke Simons, en Doeke Simons, en Tjietske Simons wv Gerlof Clases te Stavoren, erfgenamen van haar wijlen vader Simon Fockes, (1) een dwarshuis oz Zoutsloot, nu bewoond door Foppe Stevens. Ten O. de tuin van J. Alema, ten Z. perceel (2), ten W. de Zoutsloot, ten N. vroedsman Meye Harmens Meyer.


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0265r van 4 mrt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Meye Harmens Meyer


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0265r van 4 mrt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0266v van 15 jul 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vindt je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 7Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot OZ]155‑00‑00 GGdwarshuis
koper provisioneelN. N.
bewonerFoppe Stevens
naastligger ten oostende tuin van J. Alema
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenvroedsman Meye Harmens Meyer
verkoper q.q.Otte Sybes Salverda c.s., crediteuren van
verkoperTjepke Gratama c.s.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild (1) ten profijte van Otte Sybes Salverda c.s. q.q., en ten nadele van Tjepke Gratama c.s. een dwarshuis oz Zoutsloot, nu bewoond door Foppe Stevens. Ten O. de tuin van J. Alema, ten Z. perceel (2), ten W. de Zoutsloot, ten N. vroedsman Meye Harmens Meyer. Bij de provisionele verkoop was geboden 155 GG.


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0266v van 15 jul 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Meye Harmens Meyer


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0266v van 15 jul 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0041r van 24 jan 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 7William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot]750‑00‑00 CGhuis
koperGerryt Jacobs, gehuwd metturfdragerhet Blauwe Panhuis
koperSytske Jogchums
naastligger ten oostende tuin van de heer Junius Alema
naastligger ten zuidenPieter Clamstra
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Meye Harmens Meyer
verkoperFokke Oenesmr. bontwever


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0041r van 24 jan 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Meye Harmens Meyer


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0048r van 10 apr 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 5Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot]253‑07‑00 GGhuis naast het zgn. Blauwpanhuis
koperRinse Wopkes bierdrager
huurderJelle Hendriks 26‑00‑00 CG
naastligger ten oostende tuin van Junius Alema
naastligger ten zuidenGerryt Jacobs
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordende weduwe van Ruurd Dirks
verkoperJan Harmens Speltje, erfgenaam vanoud wijdschipper
erflaterwijlen Antje Harmens, weduwe van
erflaterwijlen vroedsman Meye Harmens Meyer


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0048r van 10 apr 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerryt Jacobs


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0255r van 30 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRinse Wopkes stadsbierdrager


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0202r van 24 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRinse Wopkes stadsbierdrager


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0028r van 9 feb 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 5William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot] naast het zgn. blauw panhuis530‑00‑00 CGhuis
koperPieter Johannes, gehuwd met
koperGepke Claases
naastligger ten oostenburgemeester S. Schaaff
naastligger ten zuiden[als huurder] Minne Poppes [staat: Foppes] Houttuyn
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordenTjeerd Monses
verkoperJetze Rinses


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0028r van 9 feb 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuiden[als huurder] Minne Poppes [staat: Foppes] Houttuyn


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0128v van 14 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 7Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot]725‑00‑00 CGdwarshuis
koperWybe Claases, gehuwd metmr. scheepstimmermanhet Blauwe Panhuis
koperAlegonda Jans
huurderMinne Poppes
naastligger ten oostenS. Schaaff
naastligger ten zuidende weduwe van Pieter Clamstra
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGerryt Jacobs met toestemming van zijn kinderen en de Armevoogdenturfdrager


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0128v van 14 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0284v van 18 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0058v van 8 jul 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 7Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot]350‑00‑00 CGdwarshuis
koperGeorg Fredrik Huising schoolmeesterhet Blauwe Panhuis
naastligger ten oostende weduwe van oud burgemeester Syds Schaaff
naastligger ten zuidende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/3Rebecka Wybes, gehuwd met
verkoper van 1/3Joris Pietersmr. timmerman
verkoper van 1/3Claas Wybesschoenmaker
verkoper van 1/3Sybrand Hartmans, zoon van
erflaterwijlen Jantje Wybes, dochter van
erflaterwijlen Wybe Claasenscheepstimmerman


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0058v van 8 jul 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-100, pag. 36Herenwaltje 5Ulbe Jacobs2‑00‑00 CG


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-091Herenwaltje 5Allert Sjoerds van Reenen... vR, en Reinofke Allards Balk; BS huw 1813, huw 1814, huw 1826, ovl 1840, ovl 1846; gebruiker van wijk B-091, kuipersknegt; eigenaar is Ulbe Jacobs, 1814. (GAH204); oud 47 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-091Herenwaltje 5Greeult Ynses Bijlsmageb 1809 HRL, ovl 10 jan 1814 HRL; wijk B-091; BS ovl 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-091Herenwaltje 5Ulbe Jacobs... is Gepke W. Holthof, koemelker, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-092Herenwaltje 7Tjerk Sjoerds... vd Wal aan de Weeshuisvijever, kwit. no. 14, 4 okt 1774. (GAH1105); vrouw T.S. gebruiker van wijk B-092; eigenaar is Ulbe Jacobs, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-091Herenwaltje 5Ulbe Jacobs Albert van Reenen kuipersknegt
B-092Herenwaltje 7Ulbe Jacobs Tjerk Sjoerds vrouw


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 199Herenwaltje 7Jan Ulbes StrikwerdamelktapperHarlingenhuis (63 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 200Herenwaltje 5Jan Ulbes StrikwerdamelktapperHarlingenhuis (69 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 199Herenwaltje 7 Ferdinand MinkesHarlingenvereeniging van percelen door verbouwing [met sectie A 200]


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 200Herenwaltje 5 Ferdinand MinkesHarlingenvereeniging van percelen door verbouwing [met sectie A 199]


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-091Herenwaltje 5Haye Miedema... met Janke Koopmans, koopman in 1858, zv Pieter M, en Aukje Koopal; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk B-091, wijk A-178; oud 44 jaar, geb Boxum en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk B-046; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-091Herenwaltje 5Janke Koopmansgeb 2 feb 1797 Tzum, ovl 1 dec 1860 HRL, huwt met Haye Miedema, dv Harmen K, en Janke ... ; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk B-091, wijk A-178; oud 43 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk B-046; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
B-091Herenwaltje 5F Minkes stemgerechtigde


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-092Herenwaltje 7Jacob van der Linden, overleden op 2 maart 183911 dg, overleden Wortelstraat B 92. (CzOG nr. 12) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-092Herenwaltje 7Hendrik Gonggrijp, overleden op 24 maart 183937 jr, werkman, overleden Karremanstraat B 92. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 18) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-091Herenwaltje 5Hiltje Abes Cuperus, overleden op 3 oktober 183944 jr, geboren Franeker, overleden Zoutsloot B 91, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 2) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-091ZoutslootFerdinand Minkes54 jForstendom Lippe Detmoldm, protestant, weduwnaar
B-091ZoutslootJohannes H Minkes17 jForstendom Lippe Detmoldm, protestant, ongehuwd
B-091ZoutslootAbe Minkes13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-091ZoutslootFrederik A Minkes11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 419 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-091Herenwaltje 5Douwe Botes Pieksma, overleden op 5 september 1846bijna 3 jr (geboren 13/11/1843), overleden Zoutsloot B 91, zoon van Bote Wybrens Pieksma, werkman en Trijntje Ynses Dijkstra, broer van minderjarige Ynse, Anna, Wiebren, Hylke, Trijntje, Doutje, Lolkje, reeds 23/10/1846 overleden Anna en 27/10/1846 overleden Ynze Botes Pieksma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 420 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-091Herenwaltje 5Anna Botes Pieksma, overleden op 23 oktober 18465 jr (geboren 28/8/1841), overleden Hoogstraat B 91, dochter van Bote Wybrens Pieksma, werkman en Trijntje Ynses Dijkstra, zuster van minderjarige Wiebren, Hylke, Trijntje, Doutje, Lolkje en reeds 27/10 overleden Ynse Botes Pieksma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 421 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-091Herenwaltje 5Ynse Botes Pieksma, overleden op 27 oktober 184612 jr, geboren Almenum 1/7/1834, overleden Hoogstraat B 91, zoon van Bote Wybrens Pieksma, werkman en Trijntje Ynses Dijkstra, broer van minderjarige Wiebren, Hylke, Trijntje, Doutje en Lolkje Botes Pieksma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2147Zoutsloot B-091Foppe Plantengawoonhuis
Sectie A nr. 2147Zoutsloot B-092Foppe Plantengawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3495Heerenwaltje B-088Foppe Plantengawoonhuis
Sectie A nr. 3494Heerenwaltje B-089Foppe Plantengawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4598Herenwaltje 5 (B-088)erv. Foppe W. Plantingawoonhuis
Sectie A nr. 3494Herenwaltje 7 (B-089)erv. Foppe W. Plantingawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Heerenwaltje 7 Sijbren Beukerstokerf. 600f. 600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heerenwaltje 5A. Heszeeman
Heerenwaltje 5IJ. Lijnventer
Heerenwaltje 7H. Bleekerdarmenbewerker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Herenwaltje 5L. (Lodewijk) Bierma
Herenwaltje 7E. (Elisabeth) Alberda wv Bleeker


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Herenwaltje 5beeldbepalend pand5 van 10
  terug