Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Herenwaltje 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHerenwaltje 32-074 2-101 B-090B-087
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 782-074 2-101 B-088B-085
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 802-074 2-101 B-087B-084
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 822-074 2-101 B-087B-083
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 842-074 2-101 B-086B-082


Naastliggers vanHerenwaltje 3
ten oostende Wortelstraat
ten zuidenHerenwaltje 5
ten westenhet Herenwaltje
ten noordenHerenwaltje 1


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0104v van 26 mrt 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 80[staat: in de nieuwe stad bij de drie pijpen]28‑00‑00 GGhuis achter Heyn Tiepckes
koperJan Waatzes, gehuwd met
koperBauck Meyles
naastligger ten oostenHeyn Tiepckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen [staat: oosten]Jan Symons
naastligger ten noordenN. N.
verkoperIppe Tiepckes, gehuwd met
verkoperWelmoet
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Waatzes x Bauck Meyle kopen een huis in de nieuwe stad omtrent de drie pijpen achter Heyn Feyckes. Ten O. Heyn Feyckes en ten O. [sic] Jan Symons. Geen grondpacht maar pro quota belast met de stenen dijk en floreen rente. Gekocht van Ippe Feyckes x Welmoet [niet ingevuld] voor 28 GG.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0104v van 26 mrt 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Symons


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0121v van 9 jul 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 80[staat: in de nieuwe stad bij de drie pijpen]125‑00‑00 GGkamer
koperMichiel Hendricks, gehuwd met
koperIda Hemckes
naastligger ten oostende verkoper Jan Pyeters c.u.
naastligger ten zuidende hof van Jan Pyeters c.u.
naastligger ten westende verkoper Jan Pyeters c.u.
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat en diept]
verkoperJan Pyeters, gehuwd met
verkoperClaescke Alberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMichiel Hendricks x Ida Hemckes kopen een kamer op den nyeuwe stadt bijden drie pijpen. Ten O. de verkopers, ten Z. de hof van de verkopers, ten W. de verkopers, ten N. straat en diept. Gekocht van Jan Pieters x Claescke Alberts voor 125 GG.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0121v van 9 jul 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende verkoper Jan Pyeters c.u.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0129v van 26 nov 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 80[staat: in de nieuwe stad bij de drie stenen pijpen]105‑00‑00 GGkamer
koperEgbert Geryts, gehuwd met
koperGeys Minnes
naastligger ten oostenJan Pieters houtkoper
naastligger ten zuidenJan Pieters houtkoper
naastligger ten westenJan Pieters houtkoper
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat en diept]
verkoperMichiel Hendricx, gehuwd met
verkoperIdt Hemckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCamer opden nyeuwe stadt bijde drye steenen pijpen. Ten O., W. en Z. Jan Pyeters soutcooper, ten N. het diept ende nyeuwe straate


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0129v van 26 nov 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Pieters houtkoper


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0267v van 9 aug 1601 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 80Zoutsloot ZZ [staat: in de nieuwe stad bij de drie pijpen bij Jan Cremers hof]75‑00‑00 GGkamer
koperMinne Reynders, kamer te Leeuwarden
protesteert vanwege een vorderingJan Pietershoutkoper te Leeuwarden
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende hof van Jan Pieters Cremer
naastligger ten westenJan Pieters Cremer
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat en diept]
verkoperGeys Minnes, weduwe van te Leeuwarden
verkoperwijlen Egbert Geerts te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinne Reynders wonende te Leeuwarden koopt kamer in de nieuwe stad bij de drie pijpen. Ten W. kramer Jan Pieters, ten Z. Jan Pieters, ten N. het diept en de straat. Gekocht van Gryt Minnes wv Egbert Geerts, te Leeuwarden, voor 75 gg.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0267v van 9 aug 1601 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Pieters Cremer


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0298r van 14 feb 1602 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 80Zoutsloot NZ [staat: bij de drie pijpen zijnde de hoek met de ledige plaatse daaraan behorende]152‑14‑00 GGhoekhuis en ledige plaats
koperFeycke Pieters, gehuwd met
koperAtke Martens
verpachter grondde stad Harlingen5‑05‑00 CG
protesteert vanwege een hypotheekRompcke Rompckeshoutkoper
naastligger ten oostenOege Nannes
naastligger ten zuiden*Bern Jacobs timmerman
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat of ledige plaats]
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperTaecke Johannes, gehuwd mettimmerman te Sexbierum
verkoperSyts Dircx te Sexbierum


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0298r van 14 feb 1602 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat of ledige plaats]


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0140r van 13 feb 1613 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 80Zoutsloot ZZ [staat: bij de drie pijpen]100‑00‑00 GGkamer
koperhet nagelaten weeskind van wijlen Fed Wytses, weduwe van
koperwijlen Jan Jacobs
koper q.q.Fed Wytses, rechthebbende van
koperRincke Thomas, weduwnaar van
koperwijlen Franscke Jansen
koper q.q.Rincke Thomas, voorstander over
koperhet nagelaten weeskind van wijlen Franscke Jansen, gehuwd met
koperwijlen Pouuels Claesen
naastligger ten oostenHarmen Roeliffs
naastligger ten zuidende weduwe Claescke Alberts
naastligger ten westenFedde Feddricks
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat en diept]
verkoperClaescke Alberts, weduwe van
verkoperwijlen Jan Pyters, gesterkt met haar oudste zoon
verkoperLambert Jans


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0140r van 13 feb 1613 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFedde Feddricks


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0159v van 8 mei 1613 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende verkoperse Claeske Alberts
naastligger ten zuidenMary Minnes


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0159v van 8 mei 1613 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende verkoperse Claeske Alberts
naastligger ten zuidenMary Minnes


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0280r van 2 jun 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 3Herenwaltje OZ [staat: bij de drie pijpen]254‑00‑00 CGkamer
koperBerent Romckes
naastligger ten oostenClaeske, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Jan Pieters
naastligger ten zuidenClaeske, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Jan Pieters
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenGoytyen Jacobs
verkoperToenis Arians, gehuwd met
verkoperImpck Sickes


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0343r van 1 feb 1623 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vindt je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 80Zoutsloot ZZ [niet vermeld]195‑00‑00 GGtwee kamers onder een dak
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende hof van wijlen Claeske Alberts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperN. N.


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0343r van 1 feb 1623 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0050r van 29 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMary
naastligger ten zuidenJan van Colen


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0050r van 29 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMary
naastligger ten zuidenJan van Colen


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0058v van 19 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMary
naastligger ten zuidenJan van Colen


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0058v van 19 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMary
naastligger ten zuidenJan van Colen


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0099v van 12 apr 1629 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 80Zoutsloot ZZ [staat: ten noorden van de drie pijpen recht tegenover het pothuis van pottenbakker Roeliff]165‑00‑00 GGtwee kamers naast elkaar, onder 1 dak
koperUlbe Jans, gehuwd met
koperAerntie Hemkes
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Tieb Ottes
naastligger ten zuidende hof van wijlen Jan Cramer
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Cramer
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat en diept]
verkoper van 1/3Harmen Annis te Pietersbierum
verkoper van 1/3Luytie Douwes, gehuwd met
verkoper van 1/3Syedts Annis
verkoper van 1/3Tacke Paebes te Oude Bildtzijl
eerdere samenvatting door Yde ElsingaUlbe Jans x Aarntie Hemkes


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0099v van 12 apr 1629 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Cramer


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0045r van 21 jan 1632 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 80bij de drie pijpen0‑00‑00 CGkamer
koperN. N.
naastligger ten oostenwijlen Claeske Alberts
naastligger ten zuidende hof van wijlen Claeske Alberts
naastligger ten westenHarmen Roeliffs
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Hettes te Leeuwarden
verkoper q.q.Cornelis Hettes, curator over te Leeuwarden
verkoperde weeskinderen van wijlen Teth Hettes
erflaterwijlen Syts Hettes


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0045r van 21 jan 1632 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Roeliffs


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0179r van 5 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 82oostZoutsloot ZZ550‑00‑00 CGperk met een hof erachter
koperAtte Taeckes, gehuwd metmr. schoenmaker
koperAntie Claeses
naastligger ten oostenLieff
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenUlbe mr. metselaar
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperFeycke Sybrants c.u.schoenmaker


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0179r van 5 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 82oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLieff


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0136v van 24 okt 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 82oost[niet vermeld]320‑00‑00 CG1/2 schoenmakersperk met bouuinge, hof, kuipen en bakken
koperCarst Meynerts
koperFolckert Symens
eerdere eigenaarFeycke Sibrants
verkoperAtte Taeckens


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0176av van 27 nov 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 84Zoutsloot t.o. de stadsvesten bij de Franekerpoort187‑04‑00 GGwoning
koperJohannis Tiebes c.u.schoenmaker
naastligger ten westenhet schoenmakersperk van Atte Taekes
verkoperJacob Jochums c.u.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[176v komt tweemaal voor.] Johannes Tiebbes, schoenmaker c.u. koopt een woning aan de stadsvesten tegenover de Zoutsloot.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0141r van 20 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 84Zoutsloot ZZ440‑00‑00 CGschoenmakersperk
koperDirck Jochums, gehuwd met
koperTrijntie Reins
naastligger ten oostenAucke Jacobs
naastligger ten zuidenPiter Wouters
naastligger ten westenhet perk van Carst Meinders, en van
naastligger ten westenFolckert Symens
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJohannes Tiebbes
verkoperWickien Wouters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Jochums x Trijntie Reins kopen een schoenmakersperk met drie kuipen, kalkdobbe en eekhuis, zz. Zoutsloot. Ten O. het huis van Aucke Jacobs, ten Z. Pieter Wouters, ten W. het perk van Carst Meinders en Folckert Symens, ten N. de Zoutsloot. Geen grondpacht. Gekocht van Johannes Tiebbes x Wickein Wouters, voor 440 CG.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0099ar van 31 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 84Zoutsloot ZZ670‑14‑00 CGschoenmakersperk
koperJan Jorris
koperDirck Christiaens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPytter Wouters
naastligger ten westenCarst Meinerts
naastligger ten westenhet perk van Folckert Symons
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperDirck Jochums c.u.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0120r van 8 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 82oostZoutsloot ZZ [staat: bij de Franekerpoort]384‑00‑00 CG1/2 schoenmakersperk met hof
koperDirck Hessels c.u.mr. schoenmaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCarst Meinertsmr. schoenmaker


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0120r van 8 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 82oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0159r van 5 apr 1668 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 82oostZoutsloot ZZ [staat: bij de Franekerpoort]0‑00‑00 CG1/2 schoenmakersperk
koperDirk Hessels mr. schoenmaker
naastligger ten oostenDirk Christiaans
naastligger ten oostenJan Gosses
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): kamer
naastligger ten westende kamer van Freddrik Samuels
naastligger ten westende hof van Ghijsbart Fontein
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperFolkert Symens


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0159r van 5 apr 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 82oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Christiaans
naastligger ten oostenJan Gosses


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0046va van 1 jan 1682 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 82oostZoutsloot ZZ bij de Franekerpoort, achter aan de250‑00‑00 GGschoenmakersperk met o.a. zeven kuipen, twee bakken en een eekhuis
koper provisioneel van 1/2Feycke Jans mr. schoenmaker
koper provisioneel van 1/2Aucke Gerryts mr. schoenmaker
naastligger ten oostenhet perk van Jan Gosses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende hof van Reyner Fonteyn
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat en diept]
verkoperde gecommitteerden uit de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Dirck Hessels, gehuwd metmr. schoenmaker
verkoperwijlen Aeltie Freercks


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0046va van 1 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 82oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet perk van Jan Gosses


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0091r van 4 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 82oostZoutsloot, bij de Franekerpoort achteraan de100‑00‑00 CG1/2 schoenmakersperk met o.a. zeven kuipen, twee kalkdobben en een eekhuis
koperFeicke Jansen c.u.mr. schoenmaker
eigenaar van 1/2Feicke Jansen c.u.mr. schoenmaker
naastligger ten oostenhet perk van Jan Gosses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Reyner Fontein
naastligger ten noordenstraat en diept
verkoperAucke Gerritsschoenmaker


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0091r van 4 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 82oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet perk van Jan Gosses


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0107r van 9 jun 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 82oostZoutsloot, bij de Franekerpoort achter de275‑00‑00 CGschoenmakersperk met toebehoren en een hof
koper door niaarReyner Gijsberts Fontein, gehuwd met
geniaarde koperAnne Jans, gehuwd met
geniaarde koperHencke Pieters
naastligger ten oostenhet perk van Jan Gosses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Reyner Fontein
naastligger ten noordenstraat
verkoperFeicke Jansen nom. lib.mr. schoenmaker


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0107r van 9 jun 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 82oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet perk van Jan Gosses


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0347r van 13 feb 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 84tuinZoutsloot ZZ82‑10‑00 GGschoenmakersperk
koperThomas Gonggrijp, gehuwd met
koperAegien Sybrens
naastligger ten oostenarmenkamers
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenReiner Gijsberts Fontein koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
koperJan Gosses, gehuwd metmr. schoenmaker
koperMaartie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThomas Gonggrijp x Aegien Sybrens koopt een schoenmakersperk zz. Zoutsloot. Ten O. een Armencamer, ten W. Reiner Gijsberts Fontein, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Jan Gosses, mr. schoenmaker x Maartie..?, voor 22 gg.


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0048v van 28 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 82Zoutsloot ZZ naast het schoenmakersperk70‑00‑00 GGtwee dwarskamers
koperTheunis Arjens, gehuwd metschuitschipper
koperMurkien Sytzes
naastligger ten oostenschoenmakersperk
naastligger ten zuidende hof van F. Fontein
naastligger ten westende hof van F. Fontein
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperSalomon Frederikstrekveerschipper te Workum


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0158r van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 3Zoutsloot bij de drie pijpen53‑00‑00 GGhuis
koperArjen Jansen Cramer, gehuwd met
koperGryttie Willems
huurderPytter Gerbens
naastligger ten oostende hof van Reiner Gijsberts Fontein te Toutenburg onder Rijperkerk
naastligger ten zuidenLuitjen Folkerts
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperReiner Gijsberts Fontein, gehuwd met te Toutenburg onder Rijperkerk
verkoperYbeltie Nauta


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0187r van 3 dec 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenArjen Jansen Cramer


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0191v van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 82Zoutsloot ZZ naast het schoenmakersperk en de hof van Fr. Fontein115‑00‑00 CGtwee dwarshuizen
koperWillem Rutgers, gehuwd met
koperYfke Thomas
naastligger ten oostenschoenmakersperk
naastligger ten zuidende hof van Fr. Fontein
naastligger ten westende hof van Fr. Fontein
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTheunis Arjens, gehuwd met
verkoperMurkje Sytzes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Rutgers x IJfke Tiercks koopt een dwarscamer zz. Zoutsloot, direct naast het schoenmakersperk, aan de hof van...? Fontein. Ten O. dat perk, ten W. en Z. die hof, ten N. de straat en Zoutsloot. Gekocht van Theunis Arjens? X...? Sytses, voor 115 cg.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0059r van 22 apr 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 3Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot bij de drie pijpen]100‑00‑00 CGwoning
koper door niaarMeye Sakes smalschipper
geniaarde koperLutgerus Caspersbontwever
naastligger ten oostende hof van Jan van Leeuwen kapitein
naastligger ten zuidenMeye Sakes Cramer
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperArjen Jansen Cramer


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0072r van 4 nov 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 3Herenwaltje OZ [staat: bij de drie pijpen]114‑00‑00 CGwoning
koperJorrit Dirks c.u.smalschipper
naastligger ten oostenvan Leeuwen kapitein
naastligger ten zuidenMeje Sakes smalschipper
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperMeje Sakessmalschipper


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-074Herenwaltje 3
eigenaarRienk Cornelis
gebruikerRienk Cornelis
opmerkingpauper


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0263v van 17 mei 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 86, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van hopman Jan Croese


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-074Herenwaltje 3
eigenaarRienk Cornelis
opmerkingpauper


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0195r van 12 mrt 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 80Zoutsloot ZZ300‑00‑00 CGhuis
koperBarent Barents, gehuwd metbontwever
koperAntie Dirks
naastligger ten oostenWillem Rutgers
naastligger ten zuidende tuin van Junius van Alema
naastligger ten zuidenYwerke Nauta
naastligger ten westenBerent Gerrits
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJunius van Alema, gehuwd met
verkoperYwerke Nauta


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0195r van 12 mrt 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBerent Gerrits


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-074Herenwaltje 3huis
eigenaarwed. Rienk Cornelis
gebruikerwed. Rienk Cornelis
opmerkingpauper


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0039r van 12 okt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 78Zoutsloot ZZ bij de drie pijpen, t/o estrikwerk van koopman Casparus Brinkman45‑00‑00 CGkamer
koperYpe Dirks turfdrager
naastligger ten oostenBeern mr. wever
naastligger ten zuidenoud burgerhopman Junius Alema
naastligger ten westenClaes Wopkes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJanneke Jans, gehuwd met
verkoperMarten Jansen absent


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0039r van 12 okt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBeern mr. wever
naastligger ten zuidenoud burgerhopman Junius Alema


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0039r van 12 okt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBeern mr. wever
naastligger ten zuidenoud burgerhopman Junius Alema


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0321r van 11 jun 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 86, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBerber Rienks
naastligger ten westenJunius van Alema


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0076r van 27 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 82Zoutsloot ZZ tegenover het panwerk van Sybrand Feytema450‑00‑00 CGtwee dwarskamers waarvan 1 als weefwinkel
koperClaas Harmens vrijgezelbontwever
huurderde verkoper Berber Reins
naastligger ten oostenheer Junius van Alema
naastligger ten zuideneen hof
naastligger ten westenBeern Beerns
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperBerber Reins, weduwe van
verkoperwijlen Willem Rutgers


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0076r van 27 jan 1732 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 82oostZoutsloot tegenover het panwerk van Sybrand Feytema c.soc.450‑00‑00 CGhof
kopervrijgezel Claas Harmens bontwever
naastligger ten oostenoud burgemeester Joost Gonggrijp c.soc.
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: woning
naastligger ten westenhof en zomerhuis van de heer Alema
naastligger ten noordenhof en zomerhuis van de heer Alema
verkoperBerber Reins, weduwe van
verkoperwijlen Willem Rutgers


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0076r van 27 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 82oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgemeester Joost Gonggrijp c.soc.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0105v van 31 aug 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 78Zoutsloot ZZ bij de drie pijpen tegenover het estrikwerk van Feytema en Rowel170‑00‑00 CGhuis
koperPytie Jansen Schonebeek, gehuwd met
koperTieerd Jans
naastligger ten oostenBeernt Beernts mr. bontwever
naastligger ten zuidenJunius van Alema
naastligger ten westenClaes Wopkes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperYppe Dirks, gehuwd met
verkoperseHotske Jans Schonebeek


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0105v van 31 aug 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBeernt Beernts mr. bontwever
naastligger ten zuidenJunius van Alema


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0105v van 31 aug 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBeernt Beernts mr. bontwever
naastligger ten zuidenJunius van Alema


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0333v van 5 sep 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 78Zoutsloot ZZ bij de drie pijpen tegenover het estrikwerk van Feitema en Rowel222‑00‑00 CGhuis
koperTeeke Pieters, gehuwd metbontwever
koperCatie Clases
naastligger ten oostenBeernt Beernts
naastligger ten zuidenJunius van Alema
naastligger ten westenClaes Wopkes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTieerd Jans, gehuwd met
verkoperPietie Jans Schonebeek


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0333v van 5 sep 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBeernt Beernts
naastligger ten zuidenJunius van Alema


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0333v van 5 sep 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBeernt Beernts
naastligger ten zuidenJunius van Alema


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-074Herenwaltje 3huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
huurwaarde13‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑06 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0204v van 17 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 82Zoutsloot ZZ bij de Lombartspijp445‑00‑00 CGhuis, weefwinkel en plaats
koperHarmen Hendriks bontwever
naastligger ten oostenDirk Cornelis mr. sleefmaker
naastligger ten westenJunius van Alema
naastligger ten zuidenWouter Hessels
naastligger ten noordenstraat en Zoutsloot
verkoperClaas Harmens, gehuwd metmr. bontwever
verkoperGeeske Teunis


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-074Herenwaltje 3huis
eigenaarMeye Harmens
gebruikerwed. Cornelis Geerts
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑18‑02 CG


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0073v van 6 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 82Zoutsloot ZZ tegenover het panwerk van de oud rentmeester Lanting321‑14‑00 GGhuis
koperJohannes Harmens Tichelaar, gehuwd met
koperTrijntie Wybes
naastligger ten oostenhet zomerhuis van de heer Junius van Alema
naastligger ten zuidende hof van de heer Junius van Alema
naastligger ten westenBeernt Beernts
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Hendrik Jansen de Wit, curatormr. bontwever
verkoper q.q.huisman Wessel Teunis, curator over te Aelsteede
verkoperde nagelaten kinderen van Claas Harmensmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Harmens, tichelaar x Trijntie Wybes kopen (a) deftig huis of twee dwarskaamers, aan de Soutsloot tegen over het panwerk van oud rentmeester Lanting. Geen grondpacht. Ten O. Junius van Alema`s zomerhuis, ten Z. Junius van Alema`s tuin, ten W. Beernt Beernts, ten N. de Soutsloot. Gekocht van Hendrik Jans de Wit, mr. bontwever en Wessel Teunis, huisman te Aelsteede in Munsterland, als curatoren over de nagelaten kinderen van Claas Harmens, in leven mr. bontwever, voor (a en (b) 321 gg. 14 st.


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0073v van 6 sep 1750 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 84tuinZoutsloot ZZ tegenover het panwerk van de oud rentmeester Lanting321‑14‑00 GGgrote hof
koperJohannes Harmens Tichelaar, gehuwd met
koperTrijntie Wybes
naastligger ten oostenHarmen Hageman c.s.
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westende hof van de heer Junius van Alema
naastligger ten noordenhet zomerhuis van de heer Junius van Alema
verkoper q.q.Hendrik Jansen de Wit, curatormr. bontwever
verkoper q.q.huisman Wessel Teunis, curator over te Aelsteede
verkoperde nagelaten kinderen van Claas Harmensmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Harmens, tichelaar x Trijntie Wybes kopen (b) een grote hovinge, aan de Soutsloot tegen over het panwerk van oud rentmeester Lanting. Geen grondpacht. Ten O. Harmen Hageman cum soc., ten Z. doopsgezinde woning, ten W. en N. Junius van Alema`s tuin en zomerhuis. Gekocht van Hendrik Jans de Wit, mr. bontwever en Wessel Teunis, huisman te Aelsteede in Munsterland, als curatoren over de nagelaten kinderen van Claas Harmens, in leven mr. bontwever, voor (a en (b) 321 gg. 14 st.


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0179r van 20 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 78Zoutsloot ZZ tegenover het estrikwerk68‑14‑00 GGwoning
koperJan Hendrik Pieters bontwever
naastligger ten oostende weduwe van Beernd Beernds
naastligger ten zuidende heer Junius van Alema
naastligger ten westende weduwe van Claas Wopkes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde Doopsgezinde Gemeente: diaconie, reversaalhouders en geweezen alimentatores van
verkoperwijlen Taeke Pieters, gehuwd met
verkoperwijlen Caatje Claeses


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0179r van 20 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Beernd Beernds
naastligger ten zuidende heer Junius van Alema


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0179r van 20 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Beernd Beernds
naastligger ten zuidende heer Junius van Alema


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0024r van 15 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 80Zoutsloot ZZ62‑00‑00 GGwoning
koperYede Tjeerds kaaskoper
huurderde weduwe van Claas Pieters Vrijmoed
naastligger ten oostenJan Hendriks Veldhuis
naastligger ten zuidenJunius Alema
naastligger ten westenGryttje Gorryts
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde stad Harlingen: armvoogdij


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0024r van 15 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGryttje Gorryts


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0048r van 10 apr 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Ruurd Dirks


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0082v van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 80Zoutsloot ZZ275‑00‑00 CGwoning
kopervroedsman Barend van der Meulen
huurderde weduwe van Sweerus schoolmeester
naastligger ten oostenJan Hendriks Velthuis
naastligger ten zuidenJunius Alema
naastligger ten westenGryttje Gerryts
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperYede Tjeerdskaaskoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarend v.d. Meulen, vroedschap, koopt huis zz. Zoutsloot, bewoond door wd. Sweerus....? Ten O. Jan Hendrik Velthuis, ten W. Gryttje Gerryts, ten Z. Junius van Alema, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Yede Tjeerds, kaaskoper, voor 275 cg.


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0082v van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGryttje Gerryts


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0085r van 16 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 82Zoutsloot ZZ315‑00‑00 GGhuis en weefwinkel
kopervroedsman Beerend van der Meulen
huurderTaeke Jacobs c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Johannes Harmens
naastligger ten zuidende hof van de heer Junius van Alema
naastligger ten westenYede Tjeerds
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJan Velthuisoud bontwever te Munsterland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarend v.d. Meulen, vroedschap, koopt huis en weefwinkel zz. Zoutsloot. Ten O. wd. Johannes Harmens, ten W. Yede Tjeerds, ten Z. de hof van Junius van Alema, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Johannes Velthuis, bontwever, thans wonende in Munsterland, voor 315 gg.


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0087r van 6 nov 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 84Zoutsloot ZZ tegenover het panwerk van de burgemeester Lanting700‑00‑00 CGhuis en hof
koper door niaarvroedsman Barend van der Meulen koopman
geniaarde koperHendrik Stomp, gehuwd metleerlooier
geniaarde koperJanke Claases Danser
naastligger ten oostende heer Junius van Alema
naastligger ten zuidende heer Junius van Alema
naastligger ten westenBarend van der Meulen
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/2Trijntje Wybes, weduwe van te Grettingabuurt onder Almenum
verkoper van 1/2wijlen Johannis Harmens Tigchelaar
verkoper van 1/4Age Johannis Tigchelaar, erfgenaam te Almenum
verkoper van 1/4Wybe Johannis Tigchelaar, erfgenamen van hun vader te Almenum
erflaterwijlen Johannis Harmens Tigchelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarend v.d. Meulen koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Hendrik Stomp, leerlooier x Janke Claases Danser, een huis en hof aan de zz. Zoutsloot, TEGENOVER het panwerk van burgemeester Lanting. Ten O. en Z. Junius van Alema, ten N. de Zoutsloot, ten W. de koper. Gekocht van Trijntje Wybes wv Johannes Harmens en Wybe- en Age Johannes, allen tigchelaars op Grettingabuurt (Almenum), voor 1/2, 1/4 en 1/4, als erven Johannes Harmens, voor 700 cg.


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0200v van 10 mrt 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 78Zoutsloot ZZ op de hoek bij het brugje290‑00‑00 CGhuis
koperAge Sybes, gehuwd metschuitschipper
koperDieuwke Jans
naastligger ten oostenburgemeester Barend van der Meulen c.s.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperLammert Teyes, erfgenaam van
verkoperwijlen Gryttje Gerryts


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0200v van 10 mrt 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Barend van der Meulen c.s.
naastligger ten zuidenN. N.


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0200v van 10 mrt 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Barend van der Meulen c.s.
naastligger ten zuidenN. N.


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0255r van 30 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 3Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot op de hoek bij het brugje bij de oliemolen]60‑21‑00 GGwoning
koperWybren Broers timmerman
bewonerAge Sybes c.u.
naastligger ten oostenburgemeester Barend van der Meulen c.s.
naastligger ten zuidenRinse Wopkes stadsbierdrager
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde stad Harlingen: huiszittende armen


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0202r van 24 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 3Zoutsloot ZZ op de hoek bij het brugje bij de oliemolen140‑00‑00 CGhuis
koperHein Wybrens mr. metselaar
huurderIJsbrand Gonggrijp oud bakker
naastligger ten oostenburgemeester B. van der Meulen
naastligger ten zuidenRinse Wopkes stadsbierdrager
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot en straat]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperWybren Broerstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Wybrens, mr. metzelaar, koopt huis aan de Zoutsloot op de hoek bij het brugje bij de olymoolen, bewoond door IJsbrand Gonggrijp, oud bakker, c.u. Geen grondpacht. Ten O. burgemeester B. van der Meulen c.s., ten Z. Rinse Wopkes, stads bierdrager, ten W. en N. de straat en Zoutsloot. Gekocht van Wybren Broers, timmerman, 140 cg.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0028r van 9 feb 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTjeerd Monses


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0240r van 18 jan 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoude oliemolen
naastligger ten zuidenPieter van Campen


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0240r van 18 jan 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoude oliemolen
naastligger ten zuidenPieter van Campen


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0283v van 18 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende oliemolen van dr. Johannes Albarda
naastligger ten zuidenPieter van Kampen


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0283v van 18 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende oliemolen van dr. Johannes Albarda
naastligger ten zuidenPieter van Kampen


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0284v van 18 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 3Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot bij het blauw panhuis]300‑00‑00 CGhuis
koperTjerk van Benthem, gehuwd methet Blauwe Panhuis
koperSytske Vlasbloem
naastligger ten oostendr. J. Alberda
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPieter Johannes, gehuwd metarbeider
verkoperGepke Klaazes


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0220v van 23 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 84Zoutsloot ZZ bij de Franekerpoort, vooraan de900‑00‑00 CGtuin met vruchtbomen, zomerhuis, gallerij en keuken
koperSicco Rienstra oud procureur
huurderSicco Rienstra 36‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHendrik Jans
naastligger ten zuidende woningen in het Wortelstraatje
naastligger ten westende heer Albarda n.u.
naastligger ten westenBarend Bontjema
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTrijntje Wynia, weduwe van
verkoperwijlen S. Schaaff


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0264r van 16 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 84Zoutsloot bij de Franekerpoort623‑00‑00 CGtuin, zomerhuis, gallerij, keuken en secreet
koperHendrik J. Smith, gehuwd metprocureur postulant
koperHiltje Eeuwes
voormalig eigenaarwijlen Sicco Rienstra
voormalig eigenaarde weduwe van S. Schaaff
naastligger ten oostenHendrik Jans
naastligger ten zuidenWortelstraat
naastligger ten westenAlbarda
naastligger ten westenBarend Bontjema
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTrijntje Rienstra, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperValentinus Slothouwerrector van de Latijnse Scholen te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik J. Smith, Procureur Postulant, later notaris, x Hiltje Eeuwes, koopt een tuin met vrugtdragende bomen, waarbij een zomerhuis dat uitziet op de stadsvesten en in `t veld, met een galerij en keuken etc., voor aan de Zoutsloot, omtrent de Franekerpoort. Ten O. Hendrik Jans, ten W. de heer Albarda nom. uxoris en Barend Bontjema, ten Z. de woningen in het Wortelstraatje, ten N. de straat en Zoutsloot. Voor de voorwaarden betreffende het zomerhuis, de afvoer van de mest uit de stal, het onderhoud van de straat en het huis ten O., zie de acten van 25 feb 1729 in Proclbk. 247, van 17 jun 1737 in nr. 249, van 4 jul 1769 in nr. 257 en van 12 nov 1799 in nr. 265. Gekocht van Trijntje Rienstra x Valentinus Slothouwer, rector v.d. Latijnse school te Leeuwarden, als erfgename ex testamento van haar broer, wl. de oud-procureur Sicco Rienstra, voor 623 cg.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0092r van 24 apr 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende gewezen oliemolen van Johannes Albarda
naastligger ten zuidenT. van Benthem


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0092r van 24 apr 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende gewezen oliemolen van Johannes Albarda
naastligger ten zuidenT. van Benthem


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0127r van 11 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 84Zoutsloot ZZ tegenover de panwerken bij de Franekerpoort600‑00‑00 CGgebouw als oliemolen gebruikt
koperwethouder Paulus G. de Boer koopman
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenH. Smith procureur
naastligger ten westenPaulus G. de Boer
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperMintje van der Meulen, gehuwd met te Bolsward
verkoperJohannes Albardabaljuw 9e district te Bolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPaulus G. de Boer, wethouder, koopt een gebouw dat eerder als oliemolen werd gebruikt, aan de Zoutsloot tegenover de panwerken, bij de Franekerpoort Wijk B..?, en dat door de koper tot een branderij is gemaakt. Ten W. de koper, ten Z. de procureur Th. Smith, die de bovenste verdieping van de loods bezit, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Mintje v.d. Meulen x Johannes Albarda, baljuw van het 9e district van Friesland, te Bolsward, voor 1/4, en de overige 1/2 en 1/4 bij boedel scheiding verkregen te hebben van Syds Schaaff en Barend Bontjema, voor 600 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-101, pag. 36Herenwaltje 3T van Benthem0‑10‑00 CG


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-088Zoutsloot 78Jan Jansen Wagenaar... (gk); huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1828, huw 1854; gebruiker wijk B-088, stalknegt; eigenaar is Paulus G. de Boer, 1814. (GAH204); kind: Grietje Jans Wagenaar, geb 21 nov 1811, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-088Zoutsloot 78Paulus Gerrits de Boer... een ledig plak gronds, 1814. (GAH204); id. van wijk B-087, branderij zelf, 1814. (GAH204); id. van wijk B-088; gebruiker Jan Jansen Wagenaar, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-089; gebruiker Tjebbe Riemers de ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-090Herenwaltje 3Rienk Wybes de Boer... dB geb 27 dec 1795Harl; BS ovl 1827; 1831 overlijdens, ovl 1832, ovl 1837, ovl 1861; gebruiker van wijk B-090, varensgesel; eigenaar is wed. T. van Benthem, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-090Herenwaltje 3Tjerk van Benthem... zaake schrijf- en schoolbehoeften, 3 jun 1794 quit. no. 18; (GAH1126); wed. T. v. B. eigenaar van wijk B-090; gebruiker is Rienk Wybes de Boer, varensgesel, 114. (GAH204); id. van wijk B-112; gebruiker Rients Dirk ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-090Herenwaltje 3T van Benthem wedRienk Wybes de Boer varensgesel
B-088Zoutsloot 78Paulus G de Boer Jan Jansen Wagenaar stalknegt
B-087Zoutsloot 80Paulus G de Boer Paulus G de Boer branderij
B-087Zoutsloot 82Paulus G de Boer Paulus G de Boer branderij
B-086Zoutsloot 84Paulus G de Boer ledig plak gronds


1819 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 116 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-090Herenwaltje 3Christiaan Pieters de Bruin, overleden op 28 april 1819scheepstimmerman (Schritsen F 134), gehuwd, geen kinderen, broer van Pier, touwslager, Annegje (vrouw van Rienk Wybes de Boer, varensgezel Zoursloot B 90), wijlen Rein Pieters de Bruin (vader van afwezige Meinse, schoenmaker en Rienk Reins de Bruin, sjouwerman, beide te Stavoren). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 4 van 12 jan 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-090Herenwaltje 3finale toewijzingfl. 17huis B-090
 
verkoperAkke Huites
verkoperJan Klaver
verkoperWyger Harmens
verkoperBaukje IJzenbeek
verkoperClaas IJzenbeek
verkoperAlbertus Rasschen
koperHendrikus Oorthuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 181Zoutsloot 78Gerrit Paules de Boer en mede E.fabrikeurHarlingenhuis (24 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 183Zoutsloot 82Gerrit Paules de Boer en mede E.fabrikeurHarlingenpakhuis (167 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 183Zoutsloot 80Gerrit Paules de Boer en mede E.fabrikeurHarlingenpakhuis (167 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 185Zoutsloot 84Gerrit Paules de Boer en mede E.fabrikeurHarlingenpakhuis en erf (155 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 201Herenwaltje 3Henricus Barends OorthuistimmerknegtHarlingenhuis (72 m²)


1835 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 31 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-090Herenwaltje 3Minne Hendricus Oorthuis, overleden op 29 november 18354 mnd, zoon van Hendricus B. Oorthuis, timmermansknecht (Zoutsloot B 90) en Jetske Valderpoort, broer van minderjarige Neeltje, Barend, Poppe, Douwe, Jan en Beitske Hendricus Oorthuis. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1838 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 229b (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-090Herenwaltje 3Jetske Valderpoort, overleden op 25 januari 1838vrouw van Hendricus Oorthuis, timmermansknecht Zoutsloot B 90, moeder van minderjarige Neeltje, Barend, Poppe, Douwe, Jan en Beitske Hendricus Oorthuis. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-086Zoutsloot 84Broer Baukes Kramer... Bauke K, en Rinske Hayes; BS huw 1833, ovl 1844; oud 38 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk B-086; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-086Zoutsloot 84Elisabeth Hendriks Zeilmaker... BS huw 1833, ovl 1844, ovl 1867; oud 40 jaar, (geslnm: Zeylmaker), geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-086; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-088Zoutsloot 78Haaye Monsma... 1850; bev.reg. HRL 1851 wijk B-095; oud 41 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk B-088; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-088Zoutsloot 78Jeltie de Vriesoud 44 jaar, geb Pingjum en wonende te HRL. 1839, wijk B-088; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-090Herenwaltje 3Hendericus Oorthuis... wijk B-098, wijk E-278, supp wijk G-437; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk B-090; VT1839; H.B.O. eigenaar van perceel nr. 201 te HRL, timmerknegt, woonplaats HRL, legger nr. 502, huis, 72 ... (alles)


1839 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 183Zoutsloot 80 Haije MonsmaHarlingeneen oud gebouw vernieuwd tot eene boerderij


1839 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 183Zoutsloot 82 Haije MonsmaHarlingeneen oud gebouw vernieuwd tot eene boerderij


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-086ZoutslootBroer Kramer38 jStavorenm, protestant, gehuwd
B-086ZoutslootElizabeth Zeylmaker40 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-088ZoutslootHaye Monsma41 jmelktapperStavorenm, protestant, gehuwd
B-088ZoutslootJeltie de Vries44 jPingjumv, protestant, gehuwd
B-088ZoutslootHidde Monsma3 jAlmenumm, protestant, ongehuwd
B-088ZoutslootAntie Monsma13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-088ZoutslootDjieuwke Monsma8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-090ZoutslootHenderikus Oorthuis52 jhuistimmermanHarlingenm, protestant, weduwnaar
B-090ZoutslootBarend Oorthuis17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-090ZoutslootPoppe Oorthuis14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-090ZoutslootDouwe Oorthuis12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-090ZoutslootJan Oorthuis10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-090ZoutslootNeeltie Oorthuis18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-090ZoutslootBeytske Oorthuis7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 219 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-087Zoutsloot 80Aafke Rinses Rinsma, overleden op 18 september 184063 jr, geboren Mildam, overleden Wortelstraatje B 87, vrouw van afwezige Sibertus Ferdinand Parant, moeder van Johanna Sibertus Parant (vrouw van Simon Jansen Douwes, turfdrager). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 219 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-087Zoutsloot 82Aafke Rinses Rinsma, overleden op 18 september 184063 jr, geboren Mildam, overleden Wortelstraatje B 87, vrouw van afwezige Sibertus Ferdinand Parant, moeder van Johanna Sibertus Parant (vrouw van Simon Jansen Douwes, turfdrager). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 19 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-087Zoutsloot 80Gelske Wiets, overleden op 1 december 184163 jr, geboren Dronrijp 4/5/1778, overleden Wortelstraatje B 87, vrouw van reeds overleden Tjalling Tuinstra, moeder van Japke, dienstmeid, Antje, idem en Johannes Tjallings Tuinstra, schipper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 19 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-087Zoutsloot 82Gelske Wiets, overleden op 1 december 184163 jr, geboren Dronrijp 4/5/1778, overleden Wortelstraatje B 87, vrouw van reeds overleden Tjalling Tuinstra, moeder van Japke, dienstmeid, Antje, idem en Johannes Tjallings Tuinstra, schipper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 20 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-087Zoutsloot 80Tjalling Tuinstra, overleden op 3 december 184167 jr, tichelaar, geboren Midlum 12/4/1774, overleden Wortelstraatje B 87, wednr. Gelske Wiets, vader van Japke, dienstmeid, Antje, idem en Johannes Tjallings Tuinstra, schipper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 20 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-087Zoutsloot 82Tjalling Tuinstra, overleden op 3 december 184167 jr, tichelaar, geboren Midlum 12/4/1774, overleden Wortelstraatje B 87, wednr. Gelske Wiets, vader van Japke, dienstmeid, Antje, idem en Johannes Tjallings Tuinstra, schipper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 518 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-088Zoutsloot 78Aafke Wybes Kroon, overleden op 5 december 184343 jr, geboren Kimswerd 23/6/1800, overleden Zoutsloot B 88, vrouw van Wobbe Wygers de Boer, moeder van minderjarige Antje, Wybe en Zwaantje Wobbes de Boer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 539 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-087Zoutsloot 80Japke Hiddes de Vries, overleden op 19 juni 184751 jr, geboren Pingjum 3/12/1795, overleden Scheerstraat B 87, vrouw van Haaye Bruin Monsma, melktapper (mede testamentair erfgenaam), moeder van minderjarige Antje, Dieuwke en Hidde Haayes Monsma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 539 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-087Zoutsloot 82Japke Hiddes de Vries, overleden op 19 juni 184751 jr, geboren Pingjum 3/12/1795, overleden Scheerstraat B 87, vrouw van Haaye Bruin Monsma, melktapper (mede testamentair erfgenaam), moeder van minderjarige Antje, Dieuwke en Hidde Haayes Monsma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-087Zoutsloot 80Anna Dirks van Arum... Dirk Piers vA., en Grietje Sijbrands (Sleeper); BS huw 1843, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk A-057, wijk B-087, wijk G-248, 297, bev.reg. HRL ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-087Zoutsloot 80Jan Siegers Tigchelaar... 1866, ovl wijk B-077, zv Sieger T, en Meindertje Sleeper; BS huw 1832, ovl 1866; bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-087Zoutsloot 80Tietje Arnoldus de Wildegeb 5 dec 18902 HRL, ovl 26 dec 1868 HRL, huwt met Jan Siegers Tigchelaar op 24 mei 1832 HRL, ovl wijk B-079, dv Arnoldus dW, en Jeltje (Feddes); BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk B-087


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-088Zoutsloot 78Hilbrand Postma... uit Sneek als tichelknecht, zv Johannes P, en Lijdia Kroes; BS huw 1832, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-088Zoutsloot 78Simon Sybrens de Vries... Murks; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1832, ovl 1833, huw 1834, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk B-088, 160, wijk E-250; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, sleper, wijk B-067; ... (alles)


1862 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-086Zoutsloot 84Pieter Feyes Schaafsma... huwt met Lijsbert Jans Westra, kind: Feye Pieters S, geb 1812 Kimswerd, timmerman in 1862, N.H., ovl wijk B-086, huw.get. bij J. ten Bokkel en L. Gaykema, wonende te HRL, zv Feye S, en Marijke Koster; BS huw 1836, huw ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 181Zoutsloot B-088Foppe Plantengawoonhuis
Sectie A nr. 201Zoutsloot B-090Foppe Plantengawoonhuis
Sectie A nr. 2455Zoutsloot B-087Gerrit S. Spoelstrawoonhuis
Sectie A nr. 2608Wortelstraat B-077Sijbren Takemawoonhuis
Sectie A nr. 2608Zoutsloot B-086Sijbren Takemawoonhuis


1863 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49061 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 10 en 20 van 4 feb 1863
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-086Zoutsloot 84provisionele en finale toewijzing en inhoudinghuis en bakkerij C-086
 
verkoper en inhouderJouke van Rees


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2829*Zoutsloot B-081Julien Johs. Pescharwoonhuis
Sectie A nr. 2829*Zoutsloot B-082Julien Johs. Pescharwoonhuis
Sectie A nr. 3489*Zoutsloot B-083Gerrit S. Spoelstrawoonhuis en stal
Sectie A nr. 3489*Zoutsloot B-084Gerrit S. Spoelstrawoonhuis
Sectie A nr. 181Zoutsloot B-085Foppe Plantengawoonhuis
Sectie A nr. 201Heerenwaltje B-087Foppe Plantengawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4597Herenwaltje 3 (B-087)erv. Foppe W. Plantingawoonhuis
Sectie A nr. 181Zoutsloot 78 (B-085)Foppe W. Plantingawoonhuis
Sectie A nr. 3489Zoutsloot 80 (B-084)wed. R. Faberwoonhuis
Sectie A nr. 2829Zoutsloot 84 (B-082)wed. R. Faberwoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Zoutsloot 82H. de Bruinjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
slagerij


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zoutsloot 80 Paulus Kuijperbestellerf. 500f. 600


1927 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-11972
Zoutsloot 80aBauke van der Vlies


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heerenwaltje 3K. v/d Hoekstalhoudersknecht
Heerenwaltje 3aR. van Kammenmatroos
Zoutsloot 80J. Kuijpervarensgezel
Zoutsloot 80aB. v/d Vliesmatroos
Zoutsloot 84W. de Vrieshoutstekknecht


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Herenwaltje 3P. (Pieter) de Groot
Zoutsloot 80H. (Harmen) Dijkstra


1975 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Zoutsloot 84Bouw laat zeventiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1975


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 78beeldbepalend pand4 van 10
Zoutsloot 80beeldbepalend pand6 van 10
Zoutsloot 82beeldbepalend pand5 van 10
Zoutsloot 84beeldbepalend pand5 van 10
  terug