Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Droogstraat 67
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerDroogstraat 672-047 2-058 B-185B-101
 huisnummer lager  huisnummer hogerDroogstraat 692-047 2-058 B-185B-102
 huisnummer lager  huisnummer hogerDroogstraat 712-047 2-058 B-186B-103
 huisnummer lager  huisnummer hogerDroogstraat 732-047 2-058 B-187B-104
 huisnummer lager  huisnummer hogerDroogstraat 752-047 2-058 B-073B-105
 huisnummer lager  huisnummer hogerDroogstraat 772-047 2-058 B-ongB-ong
 huisnummer lager  huisnummer hogerDroogstraat 792-047 2-058 B-074B-106
   huisnummer hogerHerenwaltje 22-047 2-058 B-195B-113
   huisnummer hogerHerenwaltje 22-047 2-058 B-196B-113
 huisnummer lager  huisnummer hogerHerenwaltje 42-047 2-058 B-096B-112
 huisnummer lager  huisnummer hogerHerenwaltje 62-047 2-058 B-095B-111
 huisnummer lager  huisnummer hogerHerenwaltje 82-047 2-058 B-095B-110
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 642-047 2-058 B-102B-120
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 662-047 2-058 B-102B-119
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 682-047 2-058 B-100B-117
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 682-047 2-058 B-101B-118
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 702-047 2-058 B-099B-116
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 722-047 2-058 B-099B-115
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 742-047 2-058 B-098B-114
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 762-047 2-058 B-097B-113a


Naastliggers vanDroogstraat 67
ten oostenDroogstraat 71
ten zuidenDroogstraat 69
ten westenDroogstraat 65
ten noordenZoutsloot 58


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0071r van 4 dec 1597 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 76, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Rode Ploeg
naastligger ten westenEpe pottenbakker


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0071r van 4 dec 1597 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 76, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Rode Ploeg
naastligger ten westenEpe pottenbakker


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0071r van 4 dec 1597 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 76Zoutsloot ZZ [staat: in de nieuwe stad achter de Rode Ploeg]00‑00‑00 cgpanwerk met gereedschap en enige klei
koperN. N.
protesteert vanwege zijn erfdeelJan Pieters, namens zijn broer te Weesp [staat: Wesop]
protesteert vanwege zijn erfdeelTyte Pieters
protesteert vanwege een vorderingIntse Philips
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jan Claasen
naastligger ten zuiden*het huis genaamd de Rode Ploeg de Rode Ploeg
naastligger ten westenEpe pottenbakker
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoper q.q.Jan Jetses, geauthoriseerde curator over te Bolsward
verkoperDouwe Douwespannenbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaZoutsloot 64-76, Heerenwaltje 2-10, Droogstraat 77-83, het Klooster) Jan Jetses als curator over pannenbakker Douwe Douwes, verkoopt een panwerk en alle gereedschappen bij het pannebakkers handwerk behorende, staande op de nieuwe stad achter 'de Rode Ploeg'. Ten W. Epe pottebacker, ten O. Jan Claesen.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0078v van 22 jan 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 76, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0078v van 22 jan 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 76, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0078v van 22 jan 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vindt je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 76[niet vermeld]390‑00‑00 GGpanwerk met gereedschappen
koper provisioneelFoockle Jetses
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperDouwe Douwespannenbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaZoutsloot 64-76, Heerenwaltje 2-10, Droogstraat 77-83, het Klooster) Wordt geveild het panwerk van pannebakker Douwe Douwes. Onlangs provisioneel verkocht aan Foockle Jetses voor 390 GG.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0175r van 19 aug 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Harmens c.soc.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0175r van 19 aug 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 64Zoutsloot ZZ [staat: diept]390‑00‑00 GGhuis en potwerk
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenJan Harmens c.soc.
naastligger ten zuiden?
naastligger ten westende tuin van dr. Jan Loo
naastligger ten noorden
verkoper van 1/2Aeff, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Ippepottenbakker
verkoper van 1/2de kinderen van Aeff
eerdere samenvatting door Yde Elsingahuis en potwerck (pottenbakkerij) aant diept. Ten O. Jan Harmens c.s., ten W. de hof of tuin van dokter Jan Loo.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0112r van 13 jun 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 76, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAnne Sybes
naastligger ten westenFopcke Idtses


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0112r van 13 jun 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 76, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAnne Sybes
naastligger ten westenFopcke Idtses


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0112r van 13 jun 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 76Herenwaltje WZ [staat: bij de drie pijpen]425‑00‑00 GGhuis of twee kamers
koperGerryt Alberts
koperFopcke Idtses
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenAnne Sybes
naastligger ten westenFopcke Idtses
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat en diept]
verkoper van 1/2Ariaenthie van Loon, gehuwd met te Leeuwarden
verkoper van 1/2Harmen Claes
verkoper van 1/4Symen Erasmi
verkoper van 1/4Arian Erasmiglasmaker


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0092v van 21 sep 1617 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende brouwerij gebruikt door Eepe Feddes


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0092v van 21 sep 1617 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 64Droogstraat NZ848‑00‑00 GGpanwerk
koperburgemeester Harmen Gerryts Phelten
verpachter grondde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Harmens 1‑00‑00 CG
naastligger ten oostende brouwerij gebruikt door Eepe Feddes
naastligger ten zuidenburgemeester Harmen Gerryts Phelten
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenHaencke Hessels
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperFopke Idses, gehuwd metpannenbakker
verkoperSyuw Sjouckes


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0136r van 20 jun 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 74, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamer van Gerryt Alberts
naastligger ten zuidenAnne Sybes
naastligger ten westende plaats van de erfgenamen van wijlen Jan Claessen


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0136r van 20 jun 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 74, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamer van Gerryt Alberts
naastligger ten zuidenAnne Sybes
naastligger ten westende plaats van de erfgenamen van wijlen Jan Claessen


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0136r van 20 jun 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 74, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamer van Gerryt Alberts
naastligger ten zuidenAnne Sybes
naastligger ten westende plaats van de erfgenamen van wijlen Jan Claessen


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0136r van 20 jun 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 74Zoutsloot ZZ bij de Drie Pijpen180‑00‑00 GGkamer
koperJorryt Wybes, gehuwd met
koperAecht Pieters
naastligger ten oostende kamer van Gerryt Alberts
naastligger ten zuidenAnne Sybes
naastligger ten westende plaats van de erfgenamen van wijlen Jan Claessen
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperFoppe Idses, gehuwd metpannenbakker te Bolsward
verkoperSyuw Siouckes


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0246v van 21 okt 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDouue Jansen


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0149r van 9 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 74, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamer van Gerryt Alberts
naastligger ten zuidenAnne Sybes
naastligger ten westende plaats van de erfgenamen van wijlen Jan Claes


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0149r van 9 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 74, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamer van Gerryt Alberts
naastligger ten zuidenAnne Sybes
naastligger ten westende plaats van de erfgenamen van wijlen Jan Claes


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0149r van 9 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 74, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamer van Gerryt Alberts
naastligger ten zuidenAnne Sybes
naastligger ten westende plaats van de erfgenamen van wijlen Jan Claes


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0149r van 9 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 74Zoutsloot ZZ bij de drie pijpen0‑00‑00 GGkamer
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostende kamer van Gerryt Alberts
naastligger ten zuidenAnne Sybes
naastligger ten westende plaats van de erfgenamen van wijlen Jan Claes
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperde crediteuren van wijlen Jorryt Wybes, gehuwd met
verkoperwijlen Aeght Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (de crediteuren van wl.) Jorryt Wybes x Aecht Pieters


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0161r van 20 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 74, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerryt Alberts
naastligger ten zuidenAnne Sybes
naastligger ten westende plaats van de erfgenamen van wijlen Jan Claes


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0161r van 20 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 74, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerryt Alberts
naastligger ten zuidenAnne Sybes
naastligger ten westende plaats van de erfgenamen van wijlen Jan Claes


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0161r van 20 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 74, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerryt Alberts
naastligger ten zuidenAnne Sybes
naastligger ten westende plaats van de erfgenamen van wijlen Jan Claes


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0161r van 20 jan 1627 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vindt je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 74Zoutsloot ZZ bij de drie pijpen101‑00‑00 GGkamer
koper finaalN. N.
naastligger ten oostenGerryt Alberts
naastligger ten zuidenAnne Sybes
naastligger ten westende plaats van de erfgenamen van wijlen Jan Claes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperhet sterfhuis van wijlen Jorryt Wybes


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0171v van 9 jan 1631 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jelmer Pieters


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0064r van 3 jun 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvrije steeg
naastligger ten zuidende mouterij van Arien Dircks
naastligger ten noordenhet huis van Gerrit Alberts


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0064r van 3 jun 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvrije steeg
naastligger ten zuidende mouterij van Arien Dircks
naastligger ten noordenhet huis van Gerrit Alberts


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0064r van 3 jun 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 6Herenwaltje WZ [staat: bij de drie pijpen]215‑00‑00 GGhuis
koperEvert Doedes, gehuwd metkuiper
koperMary Yntes
floreenrente5‑10‑00 fl
naastligger ten oostenHerenwaltje [niet vermeld]
naastligger ten zuidenvrije steeg
naastligger ten zuidende mouterij van Arien Dircks
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis van Gerrit Alberts
verkoperDouue Juus te Midlum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Doedes, kuiper x Marij Yntes kopen een huis bij de 3 pijpen, met de gerechtigheid van een vrije steeg ten Z. van dat huis. Ten Z. de mouterij van Arien? Sipkes, ten N. Gerryt Alberts. Het huis is belast met pro quota onderhoud v.d. Stenen Dijk. Gekocht van Douwe Juws te Midlum, voor 250 gg.


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0168r van 18 apr 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEverdt Doedes
naastligger ten westende koper Annius Rheen
naastligger ten westende koper Harmannus Rheen
naastligger ten noordenGerryt Albarts
naastligger ten noordende koper Annius Rheen
naastligger ten noordende koper Harmannus Rheen


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0168r van 18 apr 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEverdt Doedes
naastligger ten westende koper Annius Rheen
naastligger ten westende koper Harmannus Rheen
naastligger ten noordenGerryt Albarts
naastligger ten noordende koper Annius Rheen
naastligger ten noordende koper Harmannus Rheen


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0168r van 18 apr 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEverdt Doedes
naastligger ten westende koper Annius Rheen
naastligger ten westende koper Harmannus Rheen
naastligger ten noordenGerryt Albarts
naastligger ten noordende koper Annius Rheen
naastligger ten noordende koper Harmannus Rheen


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0168r van 18 apr 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEverdt Doedes
naastligger ten westende koper Annius Rheen
naastligger ten westende koper Harmannus Rheen
naastligger ten noordenGerryt Albarts
naastligger ten noordende koper Annius Rheen
naastligger ten noordende koper Harmannus Rheen


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0168r van 18 apr 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 4Herenwaltje [staat: bij de drie pijpen]150‑00‑00 GGkamer
koperAnnius Rheen
koperHarmannus Rheen
naastligger ten oostenHerenwaltje [niet vermeld]
naastligger ten zuidenEverdt Doedes
naastligger ten zuiden [staat: westen]de weduwe en erfgenamen van wijlen Aryen Dirckx
naastligger ten westende koper Annius Rheen
naastligger ten westende koper Harmannus Rheen
naastligger ten noordenGerryt Albarts
naastligger ten noordende koper Annius Rheen
naastligger ten noordende koper Harmannus Rheen
verkoperRutger Annes pro se, c.s. en q.q.
verkoperDouue Annes pro se, c.s. en q.q.


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0172r van 11 jul 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrije in- en uitgang
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrije in- en uitgang
naastligger ten oostenhet panwerk eerder van Fopcke Idsis
naastligger ten oostenhet panwerk eerder van Fopcke Idsis
naastligger ten oostenhet panwerk nu van de kinderen van Pier Annis Rheen c.s.
naastligger ten oostenhet panwerk nu van de kinderen van Pier Annis Rheen c.s.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jelle Jaspers
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jelle Jaspers
naastligger ten westende hof van Pieter Jelmers
naastligger ten westende hof van Pieter Jelmers
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0172r van 11 jul 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrije in- en uitgang
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrije in- en uitgang
naastligger ten oostenhet panwerk eerder van Fopcke Idsis
naastligger ten oostenhet panwerk eerder van Fopcke Idsis
naastligger ten oostenhet panwerk nu van de kinderen van Pier Annis Rheen c.s.
naastligger ten oostenhet panwerk nu van de kinderen van Pier Annis Rheen c.s.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jelle Jaspers
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jelle Jaspers
naastligger ten westende hof van Pieter Jelmers
naastligger ten westende hof van Pieter Jelmers
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0172r van 11 jul 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrije in- en uitgang
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrije in- en uitgang
naastligger ten oostenhet panwerk eerder van Fopcke Idsis
naastligger ten oostenhet panwerk eerder van Fopcke Idsis
naastligger ten oostenhet panwerk nu van de kinderen van Pier Annis Rheen c.s.
naastligger ten oostenhet panwerk nu van de kinderen van Pier Annis Rheen c.s.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jelle Jaspers
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jelle Jaspers
naastligger ten westende hof van Pieter Jelmers
naastligger ten westende hof van Pieter Jelmers
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0172r van 11 jul 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrije in- en uitgang
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrije in- en uitgang
naastligger ten oostenhet panwerk eerder van Fopcke Idsis
naastligger ten oostenhet panwerk eerder van Fopcke Idsis
naastligger ten oostenhet panwerk nu van de kinderen van Pier Annis Rheen c.s.
naastligger ten oostenhet panwerk nu van de kinderen van Pier Annis Rheen c.s.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jelle Jaspers
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jelle Jaspers
naastligger ten westende hof van Pieter Jelmers
naastligger ten westende hof van Pieter Jelmers
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0172r van 11 jul 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 77Droogstraat NZ strekkende noordwaarts tot aan de Zoutsloot625‑00‑00 GGhuis, pothuis terzijde en plaats
koperWillem Willems, gehuwd metpottenbakker
koperFolcku Remmerts
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrije in- en uitgang
naastligger ten oostenhet panwerk eerder van Fopcke Idsis
naastligger ten oostenhet panwerk nu van de kinderen van Pier Annis Rheen c.s.
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jelle Jaspers
naastligger ten westende hof van Pieter Jelmers
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperSibrant Tiaerdts, gehuwd met
verkoperLuycke Haentis


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0217v van 19 apr 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenproclamant Annius Rienstra
naastligger ten oostenproclamant Annius Rienstra
naastligger ten westende hof van Pytter Jelmers
naastligger ten westende hof van Pytter Jelmers
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0217v van 19 apr 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenproclamant Annius Rienstra
naastligger ten oostenproclamant Annius Rienstra
naastligger ten westende hof van Pytter Jelmers
naastligger ten westende hof van Pytter Jelmers
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0217v van 19 apr 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenproclamant Annius Rienstra
naastligger ten oostenproclamant Annius Rienstra
naastligger ten westende hof van Pytter Jelmers
naastligger ten westende hof van Pytter Jelmers
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0217v van 19 apr 1646 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 77Droogstraat0‑00‑00 CGgerechtigheden m.b.t. panwerk van Willim Willims
aanhandelaarWillim Willims pottenbakker
verwandelaarAnnius Rienstra, en zijn broersecretaris Vijf Deelen Zeedijken
verwandelaarHarmannis Reen


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0217v van 19 apr 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 77Droogstraat NZ0‑00‑00 CGtwee kamers aan elkaars erf
aanhandelaarAnnius Rienstra, en zijn broersecretaris Vijf Deelen Zeedijken
aanhandelaarHarmannis Reen
toehaak300-00-00 CG
naastligger ten oostenproclamant Annius Rienstra
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende hof van Pytter Jelmers
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verwandelaarWillim Willimspottenbakker


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0008va van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende panbakkerij van Jacob Aerts
naastligger ten westenWillem Willems pottenbakker
naastligger ten noordenWillem Willems pottenbakker


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0008va van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende panbakkerij van Jacob Aerts
naastligger ten westenWillem Willems pottenbakker
naastligger ten noordenWillem Willems pottenbakker


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0008va van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende panbakkerij van Jacob Aerts
naastligger ten westenWillem Willems pottenbakker
naastligger ten noordenWillem Willems pottenbakker


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0082v van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende panbakkerij van Jacob Aerts
naastligger ten westenWillem Willems pottenbakker
naastligger ten noordenWillem Willems pottenbakker


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0082v van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende panbakkerij van Jacob Aerts
naastligger ten westenWillem Willems pottenbakker
naastligger ten noordenWillem Willems pottenbakker


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0082v van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende panbakkerij van Jacob Aerts
naastligger ten westenWillem Willems pottenbakker
naastligger ten noordenWillem Willems pottenbakker


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0008va van 20 jan 1661 (het 14e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 77Droogstraat NZ100‑00‑00 GGwoning
koper provisioneelWillem Willems pottenbakker
naastligger ten oostende panbakkerij van Jacob Aerts
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenWillem Willems pottenbakker
naastligger ten noordenWillem Willems pottenbakker
verkoper q.q.oud burgemeester Jan Knijff, curator over
verkoperPierke Rheen


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0082v van 20 jan 1661 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 77Droogstraat NZ100‑00‑00 GGwoning
koperWillem Willems pottenbakker
naastligger ten oostende panbakkerij van Jacob Aerts
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenWillem Willems pottenbakker
naastligger ten noordenWillem Willems pottenbakker
verkoperJelmer Schellinger n.u.


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0106v van 13 okt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet panwerk van Jacob Aerts
naastligger ten noordenhet panwerk van Jacob Aerts


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0106v van 13 okt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet panwerk van Jacob Aerts
naastligger ten noordenhet panwerk van Jacob Aerts


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0130v van 11 jan 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet panwerk van Jacob Aerts
naastligger ten oostenhet panwerk van Jacob Aerts
naastligger ten zuidenhet panwerk van Jacob Aerts
naastligger ten zuidenhet panwerk van Jacob Aerts
naastligger ten westende hof van wijlen burgemeester Jelle Jaspers
naastligger ten westende hof van wijlen burgemeester Jelle Jaspers


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0130v van 11 jan 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet panwerk van Jacob Aerts
naastligger ten oostenhet panwerk van Jacob Aerts
naastligger ten zuidenhet panwerk van Jacob Aerts
naastligger ten zuidenhet panwerk van Jacob Aerts
naastligger ten westende hof van wijlen burgemeester Jelle Jaspers
naastligger ten westende hof van wijlen burgemeester Jelle Jaspers


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0130v van 11 jan 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet panwerk van Jacob Aerts
naastligger ten oostenhet panwerk van Jacob Aerts
naastligger ten zuidenhet panwerk van Jacob Aerts
naastligger ten zuidenhet panwerk van Jacob Aerts
naastligger ten westende hof van wijlen burgemeester Jelle Jaspers
naastligger ten westende hof van wijlen burgemeester Jelle Jaspers


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0130v van 11 jan 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 64Zoutsloot ZZ750‑00‑00 GGestrikwerk en 2 kamers ten zuiden en achter daaraan
koperJoris Claesen, gehuwd met
koperAeltie Jelles
naastligger ten oostenhet panwerk van Jacob Aerts
naastligger ten zuidenhet panwerk van Jacob Aerts
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende hof van wijlen burgemeester Jelle Jaspers
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperRemmert Willems, gehuwd metpottenbakker
verkoperYffke Huiberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoris Claessen x Aeltie Jelles koopt een estrikwerk, groot 2 huisplaetsen met alles wat er opstaat en nog 2 camers daarbij, zz. Zoutsloot. Ten O. en Z. het panwerk van Jacob Aerts, ten W. de hof van dr. Jelle Jaspers, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Remmert Willems, pottenbakker x IJffke Huiberts, voor 750 gg.


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0213r van 18 dec 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Jan Arjens


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0225r van 26 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van de heer Gerard Fortuyn


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0056v van 23 nov 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 62, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJoris Claesses


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0097r van 18 apr 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 62, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet estrikwerk van Joris Claessens


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0161r van 1 mei 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Aerts
naastligger ten oostenJacob Aerts
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Jelle Jaspers
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Jelle Jaspers


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0161r van 1 mei 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Aerts
naastligger ten oostenJacob Aerts
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Jelle Jaspers
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Jelle Jaspers


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0161r van 1 mei 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 64Zoutsloot ZZ200‑00‑00 GGpan- en estrikwerk
koper van 1/2Lammert Claessen boormaker
koper van 1/2Auckien Wybes jongedochter
naastligger ten oostenJacob Aerts
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Jelle Jaspers
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAaltie Jelles, weduwe van
verkoperwijlen Joris Claessens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Claasen, boormaker, voor 1/2, en Auckien Wybes, jdr, voor 1/2, kopen een pan- en estrikwerk, gesticht in 1679 en door brand verwoest, zz. Zoutsloot. Ten O. het panwerk van Jacob Aerts, ten W. de hof van erven Jelle Jaspers, burgemeester, ten Z. de Droogstraat, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Aeltie Jelles wv Joris Claessen, voor 200 gg.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0223v van 22 okt 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Aerts
naastligger ten westensteeg in de Droogstraat uitkomende
naastligger ten westenLammert Claesen boormaker


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0223v van 22 okt 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Aerts
naastligger ten westensteeg in de Droogstraat uitkomende
naastligger ten westenLammert Claesen boormaker


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0223v van 22 okt 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 66Zoutsloot ZZ112‑00‑00 CGhuisplaats met hout en getimmer
koperJacob Aerts
toehaakdrie rijksdaalders tot een geschenk
naastligger ten oostenJacob Aerts
naastligger ten zuiden voor een gedeelteJacob Aerts
naastligger ten westensteeg in de Droogstraat uitkomende
naastligger ten westenLammert Claesen boormaker
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
verkoperWillem Coenesmr. knoopmaker en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Aerts koopt een huisplaets, met het hout en getimmerte dat er op staat, en dat voorheen tot het panwerk behoorde, zz. Zoutsloot. Ten O., en deels ten Z. de koper, ten W. een steeg die in de Droogstraat uitkomt, ten Z. Lammert Clasen, boormaker, ten N. de Zoutsloot. Vrij in- en uitgang door die steeg, naar de Droogstraat. Veel voorwaarden. Gekocht van Willem Coenes, mr. knoopmaker, voor 112 cg en 3 rijksdaalders.


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0102v van 12 dec 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Aarts
naastligger ten oostenJacob Aarts
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Jelle Jaspers
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Jelle Jaspers


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0102v van 12 dec 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Aarts
naastligger ten oostenJacob Aarts
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Jelle Jaspers
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Jelle Jaspers


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0102v van 12 dec 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 64Zoutsloot ZZ107‑04‑00 GG1/2 afgebrande pannenbakkerij
koperLammert Clasen, en zijn gewezen dienstmaagdboormaker
koper van een houten loodsWillem Coenes
naastligger ten oostenJacob Aarts
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Jelle Jaspers
naastligger ten noordenZoutsloot
eerdere eigenaarAeltie Jelles, weduwe van
eerdere eigenaarwijlen Joris Clasen
verkoperAuckjen Wybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Clasen, boormaker, koopt een halfafgebrande panbakkerij, hem aangewandelt van Aeltie Jelles wv Joris Clasen, zz. Zoutsloot. Ten O. het panwerk van Jacob Aerts, ten W. de hof van erven Jelle Jaspers, burgemeester, ten Z. de Droogstraat, ten N. de Zoutsloot. Koper had al op 26 mei 1681 met zijn vrouw elk een helft gekocht en het weer doorverkocht aan Willem Coenes, behalve een houten loods en een stukje erf, waarvoor hij alsnog 35 gg. moet betalen.


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0193v van 13 mrt 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLammert Claessen


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0193v van 13 mrt 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 67Droogstraat NZ475‑00‑00 GGtuin
koperJacob Popta
gebruikerMathijs Idsingasecretaris van Barradeel
naastligger ten oostenLammert Claessen
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende weudwe van vroedsman Ebbe Douwes
naastligger ten westenburgerhopman Eke Willems
naastligger ten westenSierck Gerbens mr. metselaar
naastligger ten noordenKeimpe Arjens
naastligger ten noordenJaccob Jansen
naastligger ten noordende weduwe van Jan Crijns
verkoperGerhard Fortuyn


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0268v van 13 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Aarts koopman
naastligger ten oostenJacob Aarts koopman
naastligger ten westenJacob Popta koopman
naastligger ten westenJacob Popta koopman


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0268v van 13 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Aarts koopman
naastligger ten oostenJacob Aarts koopman
naastligger ten westenJacob Popta koopman
naastligger ten westenJacob Popta koopman


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0268v van 13 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 64Zoutsloot ZZ220‑00‑00 GGkamer
koperGerrit Pyters, gehuwd met
koperJeltje Gerbens
naastligger ten oostenJacob Aarts koopman
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenJacob Popta koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperLammert Clasesboormaker


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0385v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacobus Aerts
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacobus Aerts
naastligger ten westenJacob Popta koopman
naastligger ten westenJacob Popta koopman


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0385v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacobus Aerts
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacobus Aerts
naastligger ten westenJacob Popta koopman
naastligger ten westenJacob Popta koopman


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0385v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 64Zoutsloot ZZ300‑00‑00 CGkamer met tuin tot aan de Droogstraat
koperWelmoed Jacobs, weduwe van
koperwijlen Jouke Piers kooltjer
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacobus Aerts
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenJacob Popta koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Jan Jansen Bostijn, diakenmr. kleermaker
verkoper q.q.N. N., diakenen vanmr. gortmaker
verkoper q.q.de Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): diaconie, alimentatores van
verkoperJeltie Gerbens, weduwe van
verkoperwijlen Gerrit Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWelmoed Jacobs wv Jouke Piers, kooltjer, koopt een camer zz. Zoutsloot, met een tuin met vruchtbomen en een plaets, strekkende tot de nz. Droogstraat. Ten O. erven Jacob Aerts, ten W. deels Jacob Popta, ten Z. de Droogstraat, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van de diaconen v.d. Jan Jacobsgezinde Gemeente, als alimentatoren van Jeltje Gerbens wv Gerrit Pieters, voor 300 cg.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0127v van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Jacob Aerts
naastligger ten noordenhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Jacob Aerts


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0127v van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Jacob Aerts
naastligger ten noordenhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Jacob Aerts


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0006ra van 31 mrt 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerewaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten westenhuis en hof van de erfgenamen van wijlen Welmoed Jacobs, gehuwd met
naastligger ten westenwijlen Jouke Piers
naastligger ten westenals bewoner Jan Jansen


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0006ra van 31 mrt 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerewaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten westenhuis en hof van de erfgenamen van wijlen Welmoed Jacobs, gehuwd met
naastligger ten westenwijlen Jouke Piers
naastligger ten westenals bewoner Jan Jansen


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0006ra van 31 mrt 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 70Zoutsloot ZZ 66-76 en de Droogstraat NZ respectievelijk2490‑07‑00 GGpan- en estrikwerk met twee ovens etc.
koper finaalHidde Yges schipper
koper provisioneelHidde Yges schipper2301‑01‑00 GG
naastligger ten oostenHerewaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten oostende mouterij van Eesge Lieuwes c.s.
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenhuis en hof van de erfgenamen van wijlen Welmoed Jacobs, gehuwd met
naastligger ten westenwijlen Jouke Piers
naastligger ten westenals bewoner Jan Jansen
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Joannes Gerlofs, curatorkoopman te Dokkum
verkoper q.q.Jurjen Claessen Fontein, curator over
verkoper q.q.Arjen Symens Bootsma, geinteresseerde
verkoper q.q.Frans Symens Bootsma, geinteresseerde
verkoper q.q.Simen Jacobs Bootsma, geinteresseerden van
verkoperde desolate boedel van wijlen Jacob Aertskoopman


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0303r van 28 feb 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten westenhuis en hof van de erfgenamen van wijlen Welmoed Jouckes
naastligger ten westenals bewoner Jan Jansen


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0303r van 28 feb 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten westenhuis en hof van de erfgenamen van wijlen Welmoed Jouckes
naastligger ten westenals bewoner Jan Jansen


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0303r van 28 feb 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 70Zoutsloot en Droogstraat, tussen3000‑00‑00 CGpan- en estrikwerk met diverse gebouwen en gereedschappen
koperPiebe Auckes c.u.
koperDirk Jansen c.u.
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidende mouterij van Aesge Lieuwes c.s.
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenhuis en hof van de erfgenamen van wijlen Welmoed Jouckes
naastligger ten westenals bewoner Jan Jansen
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperHidde Yges, gehuwd met
verkoperAeltie Hendrix Hingevelt
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPoppe Aukes en Dirk Jansen kopen een pan- en estrikwerk met 2 ovens etc. en 2 huizen en knechtswoningen, tussen Zoutsloot en Droogstraat. Ten O. en N. de Zoutsloot, ten Z. deels de mouterij van Esge Lieuwes, en de Droogstraat, ten W. huis en hof van erven Welmoed Jacobs wv Joucke Piers. Met veel voorwaarden. Gekocht van Hidde Iges x Neeltie Hendrix Hengevelt, voor 3000 cg.


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0002r van 5 feb 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPybe Auckes pannenbakker
naastligger ten noordenPybe Auckes pannenbakker


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0002r van 5 feb 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPybe Auckes pannenbakker
naastligger ten noordenPybe Auckes pannenbakker


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0207v van 11 feb 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet panwerk van Pybe Auckes
naastligger ten noordenhet panwerk van Pybe Auckes


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0207v van 11 feb 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet panwerk van Pybe Auckes
naastligger ten noordenhet panwerk van Pybe Auckes


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0303r van 30 aug 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 62, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Welmoed Jacobs


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0145v van 25 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten westenhuis en hof van de erfgenamen van wijlen Welmoed Jacobs, gehuwd met
naastligger ten westenwijlen Jouke Piers


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0145v van 25 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten westenhuis en hof van de erfgenamen van wijlen Welmoed Jacobs, gehuwd met
naastligger ten westenwijlen Jouke Piers


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0145v van 25 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 70Zoutsloot ZZ 66-76 [staat: aan de Zoutsloot en Droogstraat respectievelijk]1000‑00‑00 CGpan- en estrikwerk met ovens etc.
koperSimon Fockes c.u.
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten oostende mouterij van Evert Hingst
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenhuis en hof van de erfgenamen van wijlen Welmoed Jacobs, gehuwd met
naastligger ten westenwijlen Jouke Piers
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAntie Fockes voor haar en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Piebe Auckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaZoutsloot 64-76, Heerenwaltje 2-10, Droogstraat 77-83, het Klooster) Simon Fockes c.u. kopen een pan- en estrikwerk met ovens, kleimolens, kleiplaatsen, turfzolders en knechtswoningen tussen Zoutsloot en Droogstraat. Over de waterlossing is een akte van rooiing van 18 sep 1679. Ten O. en N. de Zoutsloot, ook ten O. de mouterij van Evert Hingst, ten Z. de Droogstraat, ten W. huis en hof van erven Welmoed Joukes. Geen grondpacht genomed. Gekocht van Antie Fockes wd. Piebe Auckes pro se et nomine filiae, voor 1000 CG.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-047Droogstraat 67mouterie en stal
eigenaarEwert Hingst
eigenaarnu Simen Fockes
gebruikerSimen Fockes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0264v van 14 jun 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet panwerk van Simon Fockes c.u.
naastligger ten noordenhet panwerk van Simon Fockes c.u.


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0264v van 14 jun 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet panwerk van Simon Fockes c.u.
naastligger ten noordenhet panwerk van Simon Fockes c.u.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-047Droogstraat 67mouterie en stal
eigenaarSimen Fockes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan6‑7‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0038r van 12 feb 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSimon Fockes, gehuwd met
naastligger ten oostenSimon Fockes, gehuwd met
naastligger ten oostenSjoukjen Doeckes
naastligger ten oostenSjoukjen Doeckes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jacob Popta koopman
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jacob Popta koopman


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0038r van 12 feb 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSimon Fockes, gehuwd met
naastligger ten oostenSimon Fockes, gehuwd met
naastligger ten oostenSjoukjen Doeckes
naastligger ten oostenSjoukjen Doeckes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jacob Popta koopman
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jacob Popta koopman


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0038r van 12 feb 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 64Zoutsloot ZZ230‑00‑00 CGkamer en tuin
koperSimon Fockes, gehuwd met
koperSjoukjen Doeckes
naastligger ten oostenSimon Fockes, gehuwd met
naastligger ten oostenSjoukjen Doeckes
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jacob Popta koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/4Antie Jouckes, gehuwd met
verkoper van 1/4Pieter Minx
verkoper van 1/4Pieter Seerps, erfgenaam
verkoper van 1/4Joucke Seerps, erfgenamen van
verkoper van 1/4wijlen Trijntie Jouckes
verkoper van 1/4Gertie Joukes, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Jan Dirks
verkoper van 1/4Jetske Willems, gehuwd met te Burgwerd
verkoper van 1/4Johannes Hommes te Burgwerd
verkoper van 1/4Welmoed Willems meerderjarige dochter, erfgenaam van te Achlum
erflaterwijlen Willem Jouckes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-047Droogstraat 67mouteri en stal
eigenaarSymon Fockes
gebruikerSymon Fockes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-047Droogstraat 67mouterij en stal
eigenaarSymon Fockes
gebruikerHaantie Baltus
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-047Droogstraat 67mouterij en stal
eigenaarSymon Fokkes
gebruikerHaantie Baltus
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0205r van 13 apr 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenmajoor A. de Haas


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0058v van 13 feb 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet verkochte estrikwerk van Focke Symons
naastligger ten oostenhet verkochte estrikwerk van Focke Symons
naastligger ten westenmajoor Age de Haes c.s.
naastligger ten westenmajoor Age de Haes c.s.


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0058v van 13 feb 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet verkochte estrikwerk van Focke Symons
naastligger ten oostenhet verkochte estrikwerk van Focke Symons
naastligger ten westenmajoor Age de Haes c.s.
naastligger ten westenmajoor Age de Haes c.s.


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0058v van 13 feb 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 64Zoutsloot ZZ910‑00‑00 GGdeftig panwerk, woonhuis met tuintje, paardenstal en wagenhuis
koper van 1/2gemeensman Bernhardus Jelgersma medicinae doctor en koopman
koper van 1/2Tjepke Gratama koopman onder Almenum
gebruiker vh panwerkDoeke Symons
naastligger ten oostenhet verkochte estrikwerk van Focke Symons
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenmajoor Age de Haes c.s.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde crediteuren van Doeke Symons, gehuwd met
verkoperAntie Claases


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0060v van 27 feb 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat:Zoutsloot]
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat:Zoutsloot]
naastligger ten westenhet panwerk van Doeke Symons
naastligger ten westenhet panwerk van Doeke Symons


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0060v van 27 feb 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat:Zoutsloot]
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat:Zoutsloot]
naastligger ten westenhet panwerk van Doeke Symons
naastligger ten westenhet panwerk van Doeke Symons


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0060v van 27 feb 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 70Zoutsloot ZZ tot aan de Droogstraat en van het panwerk tot de straat en het diept ten oosten620‑00‑00 GGestrikwerk, 3 huizen, paardenstal, wagenhuis en cementhuis
koperTjepke Gratema koopman onder Almenum
huurderEeltje Hotses
huurderTeunis van der Ley
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat:Zoutsloot]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenhet panwerk van Doeke Symons
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperFocke Symonsoud estrikbakker


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0140r van 4 jun 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTjepke Gratama koopman
naastligger ten oostenTjepke Gratama koopman
naastligger ten westenmajoor Age de Haas
naastligger ten westenmajoor Age de Haas


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0140r van 4 jun 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTjepke Gratama koopman
naastligger ten oostenTjepke Gratama koopman
naastligger ten westenmajoor Age de Haas
naastligger ten westenmajoor Age de Haas


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0140r van 4 jun 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 64Zoutsloot ZZ160‑00‑00 GG1/2 panwerk, woonhuizen, tuintje, paardenstalling en wagenhuis
koperTjepke Gratama koopman
naastligger ten oostenTjepke Gratama koopman
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenmajoor Age de Haas
naastligger ten noordenZoutsloot
eerdere eigenaarde crediteuren van Doeke Simonsmedicinae doctor en koopman
verkoperBernardus Jelgersmamedicinae doctor en koopman


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0101r van 20 jun 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tjepke Gratema
naastligger ten oostenMayke Bentes
naastligger ten zuidenDroogstraat


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0101r van 20 jun 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tjepke Gratema
naastligger ten oostenMayke Bentes
naastligger ten zuidenDroogstraat


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0101r van 20 jun 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tjepke Gratema
naastligger ten oostenMayke Bentes
naastligger ten zuidenDroogstraat


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0101r van 20 jun 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 67Droogstraat 67-75 NZ [staat: tussen Grote Droogstraat en Zoutsloot]526‑21‑00 GGhof en tuin met vruchtbomen, bloemen, planten en prieel
koperHanso Gongrijp, en zijn vaderklerk ter secretarie Admiraliteit in Friesland
koperHendrik Gongrijp luitenant-kolonel bij de Troupes van de Staat van de Verenigde Nederlanden
gebruikerwijlen majoor Age de Haas
begunstigde van een lijfrenteLolkje Scheltema54‑00‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tjepke Gratema
naastligger ten oostenMayke Bentes
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenPieter Hylkes n.u.
naastligger ten westenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.vroedsman Albartus de Haas, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Ekko Frieseman, geauthoriseerde curatoren overkoopman
verkoperBeatrix de Haas minderjarig
verkoperBerber de Haas minderjarig
verkoperSimon de Haas minderjarig
verkoperJanke de Haas minderjarig
erflaterwijlen stadsmajoor Age de Haas, gehuwd met
erflaterwijlen Dirkjen Sopingius


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0356r van 6 sep 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenH. G. Gonggrijp


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49002 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 27 van 20 nov 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-095Herenwaltje 6koopaktefl. 101huis
 
verkoperTjepke Gratama
koperGerrit van Danswijk


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49002 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 30 van 20 nov 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-074Droogstraat 79koopaktefl. 129woning
 
verkoperTjepke Gratama
koperHendrik Benning


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49002 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 33 van 20 nov 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-073Droogstraat 75koopaktefl. 112huis
 
verkoperTjepke Gratama
koperCornelis Lautenbach


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0311v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostennr 11 van het Klooster
naastligger ten westenGonggrijp
naastligger ten noordenT. Gratama koopman


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0311v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostennr 11 van het Klooster
naastligger ten westenGonggrijp
naastligger ten noordenT. Gratama koopman


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0311v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostennr 11 van het Klooster
naastligger ten westenGonggrijp
naastligger ten noordenT. Gratama koopman


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0314r van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 81, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westennr 11 v h Klooster
naastligger ten noordende bleek en plaats van het Klooster


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0314r van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 81, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westennr 11 v h Klooster
naastligger ten noordende bleek en plaats van het Klooster


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0316v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 83, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenbinnenplaats van het Klooster


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0316v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordennr 7 van het Klooster


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0319r van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westennr 12 van het Klooster
naastligger ten noordenbinnenplaats van het Klooster


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0319r van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westennr 12 van het Klooster
naastligger ten noordenbinnenplaats van het Klooster


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0311v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 77Droogstraat NZ en Zoutsloot, wijk B-073, nr. 12 van het klooster tussen112‑00‑00 CGhuis
koperCornelis Lautenbach mr. schoenmaker
huurderPien Jansen
naastligger ten oostennr 11 van het Klooster
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenGonggrijp
naastligger ten noordenT. Gratama koopman
verkoperT. Gratama, gelastigde van zijn broerkoopman
verkoperprofessor S. Gratama te Groningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Lautenbach, mr. schoenmaker, koopt een woning in het Klooster op de Zoutsloot en in de Droogstraat, nr. 12, wijk B-073. Ten O. nr. 11, ten W. de heer Gonggrijp, ten Z. de Droogstraat, ten N. het Heerenwaltje?. Alle putten en regenwaterbakken op de plaets en bleek en het bleekveld, zijn mandelig, maar ieder huis heeft een bleekje met een hek. Gekocht van Tjepke Gratama als gelastigde van zijn broer Seerp Gratama, hoogleraar te Groningen, voor 112 cg.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0319r van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 79Droogstraat NZ wijk B-074, nr. 11 v h Klooster129‑00‑00 CGwoning nr. 11 (wijk B-074) in het zgn. Klooster
koperHendrik Benning het Klooster
naastligger ten oostennr 10 van het Klooster
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westennr 12 van het Klooster
naastligger ten noordenbinnenplaats van het Klooster
verkoper q.q.T. Gratama, gelastigde vankoopman
verkoperzijn broeder professor S. Gratama
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Benning koopt een huis in 'het Klooster', nr. 11, wijk B-074. Gekocht van Tjepke Gratama, voor zijn broer Seerp, voor 129 gulden.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0329v van 17 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenno. 8 van het Klooster
naastligger ten westende bleek
naastligger ten noordenno. 6 van het Klooster


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0329v van 17 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenno. 8 van het Klooster
naastligger ten westende bleek
naastligger ten noordenno. 6 van het Klooster


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0329v van 17 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenno. 8 van het Klooster
naastligger ten westende bleek
naastligger ten noordenno. 6 van het Klooster


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0329v van 17 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 6Zoutsloot en Droogstraat wijk B-095101‑00‑00 CGhuis
koperGerrit van Danswijk koopman
huurderGerrit Rinses
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenno. 8 van het Klooster
naastligger ten westende bleek
naastligger ten noordenno. 6 van het Klooster
verkoperprofessor S. Gratama te Groningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit van Danswijk koopt een huis c.a. wijk B-095, op de Zoutsloot en Droogstraat. Ten O. de Zoutsloot, ten W. de bleek, ten Z. nr. 8, ten N. nr. 6 van het Klooster. Gekocht van Tjepke Gratama, als gelastigde van zijn broer Seerp Gratama, prof. te Groningen, voor 101 gg.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenhet Klooster
naastligger ten westenGonggrijp


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenhet Klooster
naastligger ten westenGonggrijp


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenhet Klooster
naastligger ten westenGonggrijp


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 72Zoutsloot wijk B-099700‑00‑00 CGeen van zeven huizen
koperGerrit van Danswijk
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenhet Klooster
naastligger ten westenGonggrijp
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperS. Gratema te Groningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit van Danswijk koopt de zes eerste nummers in het klooster op de Zoutsloot, wijk B-096 t/m wijk B-101, en het huis wijk B-102 naast het Klooster. Ten O. en N. de Zoutsloot, ten W. de heer Gonggrijp, ten Z. het Klooster. Gekocht van S. Gratama, professor te Groningen, voor 700 cg. Zie de voorwaarden.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenklooster
naastligger ten westenGonggrijp
naastligger ten noordenZoutsloot


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenklooster
naastligger ten westenGonggrijp
naastligger ten noordenZoutsloot


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenklooster
naastligger ten westenGonggrijp
naastligger ten noordenZoutsloot


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenhet Klooster
naastligger ten zuidenhet Klooster
naastligger ten westenGonggrijp
naastligger ten westenGonggrijp


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenhet Klooster
naastligger ten zuidenhet Klooster
naastligger ten westenGonggrijp
naastligger ten westenGonggrijp


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenhet Klooster
naastligger ten zuidenhet Klooster
naastligger ten westenGonggrijp
naastligger ten westenGonggrijp


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 68, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenhet Klooster
naastligger ten westenGonggrijp


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 68, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenhet Klooster
naastligger ten westenGonggrijp


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 68, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenhet Klooster
naastligger ten westenGonggrijp


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenhet Klooster
naastligger ten westenGonggrijp


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenhet Klooster
naastligger ten westenGonggrijp


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenhet Klooster
naastligger ten westenGonggrijp


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 74, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenhet Klooster
naastligger ten westenGonggrijp


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 74, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenhet Klooster
naastligger ten westenGonggrijp


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 74, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenhet Klooster
naastligger ten westenGonggrijp


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 76, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet Klooster
naastligger ten westenGonggrijp


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 76, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet Klooster
naastligger ten westenGonggrijp


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0007v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 83, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordennr 8 van het Klooster


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 76Zoutsloot wijk B-097700‑00‑00 CGeen van zeven huizen
koperGerrit van Danswijk
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenhet Klooster
naastligger ten westenGonggrijp
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperS. Gratema te Groningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit van Danswijk koopt de zes eerste nummers in het klooster op de Zoutsloot, wijk B-096 t/m wijk B-101, en het huis wijk B-102 naast het Klooster. Ten O. en N. de Zoutsloot, ten W. de heer Gonggrijp, ten Z. het Klooster. Gekocht van S. Gratama, professor te Groningen, voor 700 cg. Zie de voorwaarden.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 74Zoutsloot wijk B-098700‑00‑00 CGeen van zeven huizen
koperGerrit van Danswijk
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenhet Klooster
naastligger ten westenGonggrijp
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperS. Gratema te Groningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit van Danswijk koopt de zes eerste nummers in het klooster op de Zoutsloot, wijk B-096 t/m wijk B-101, en het huis wijk B-102 naast het Klooster. Ten O. en N. de Zoutsloot, ten W. de heer Gonggrijp, ten Z. het Klooster. Gekocht van S. Gratama, professor te Groningen, voor 700 cg. Zie de voorwaarden.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 70Zoutsloot wijk B-100700‑00‑00 CGeen van zeven huizen
koperGerrit van Danswijk
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenhet Klooster
naastligger ten westenGonggrijp
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperS. Gratema te Groningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit van Danswijk koopt de zes eerste nummers in het klooster op de Zoutsloot, wijk B-096 t/m wijk B-101, en het huis wijk B-102 naast het Klooster. Ten O. en N. de Zoutsloot, ten W. de heer Gonggrijp, ten Z. het Klooster. Gekocht van S. Gratama, professor te Groningen, voor 700 cg. Zie de voorwaarden.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 68Zoutsloot wijk B-101700‑00‑00 CGeen van zeven huizen
koperGerrit van Danswijk
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenhet Klooster
naastligger ten westenGonggrijp
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperS. Gratema te Groningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit van Danswijk koopt de zes eerste nummers in het klooster op de Zoutsloot, wijk B-096 t/m wijk B-101, en het huis wijk B-102 naast het Klooster. Ten O. en N. de Zoutsloot, ten W. de heer Gonggrijp, ten Z. het Klooster. Gekocht van S. Gratama, professor te Groningen, voor 700 cg. Zie de voorwaarden.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (het 7e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 66Zoutsloot wijk B-102700‑00‑00 CGeen van zeven huizen
koperGerrit van Danswijk
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenhet Klooster
naastligger ten westenGonggrijp
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperS. Gratema te Groningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit van Danswijk koopt de zes eerste nummers in het klooster op de Zoutsloot, wijk B-096 t/m wijk B-101, en het huis wijk B-102 naast het Klooster. Ten O. en N. de Zoutsloot, ten W. de heer Gonggrijp, ten Z. het Klooster. Gekocht van S. Gratama, professor te Groningen, voor 700 cg. Zie de voorwaarden.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 4Zoutsloot wijk B-096700‑00‑00 CGeen van zeven huizen
koperGerrit van Danswijk
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenklooster
naastligger ten westenGonggrijp
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperS. Gratema te Groningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit van Danswijk koopt de zes eerste nummers in het klooster op de Zoutsloot, wijk B-096 t/m wijk B-101, en het huis wijk B-102 naast het Klooster. Ten O. en N. de Zoutsloot, ten W. de heer Gonggrijp, ten Z. het Klooster. Gekocht van S. Gratama, professor te Groningen, voor 700 cg. Zie de voorwaarden.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-058, pag. 31Droogstraat 67G van Danswijk c s4‑10‑00 cg(8) woningen


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0085r van 11 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende binnenplaats van het Klooster


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-073Droogstraat 75Nicolaas van Lil... in 1811; huw Grote Kerk HRL 1810, BS geb 1811, huw 1816, ovl 1817; eigenaar en gebruiker van wijk B-073, militair, 1814. (GAH204); Klaas vL. en Hijke Durks, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-074Droogstraat 79Hendrik Benning... Catharina Ross, (gk); BS ovl 1840; 1851 overlijdens, ovl 1866, ovl 1879; eigenaar en gebruiker van wijk B-074, wewer, 1814. (GAH204); oud 64 jaar, geb Rheine, Westfalen (!) en wonende te HRL. 1839, wijk B-027; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-095Herenwaltje 6Doekle Hendriks Vinia... 1827, ovl 1843, ovl 1887; eigenaar van wijk B-066; gebruiker H. Hempenius, 1814. (GAH204); id. van wijk B-095; gebruiker Trijntje Vinia, 1814. (GAH204); id. van wijk D-104; gebruikers Rinse D. Tichelaar, sjouwer, en ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-095Herenwaltje 6Trijntje Viniagebruiker wijk B-095; eigenaar is Doekle Vinia, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-096Herenwaltje 4Feyke Dirks Tadema... huw 1814, huw 1816, huw 1819, ovl 1827, ovl 1836, ovl 1841, ovl 1854; eigenaar en gebruiker van wijk B-096, timmerknegt, 1814. (GAH204); kind: Metje Feikes Tadema, geb 10 sep 1810, ged 30 sep 1810 Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-097Zoutsloot 76Jan Jentjes Glinstra... 1786 HRL, in leven timmerman; BS huw 1812, huw 1826, ovl 1844; wed. J.J.G. eigenaar en gebruiker van wijk B-097, kleine negotie, 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden Jette Koetstra Koornmeter, wonende te HRL, Pieter ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-098Zoutsloot 74Douwe Roelofs Nagtegaal... geb 1809 Workum, zv Roelof Douwes en Marijke Willems; BS huw 1824, ovl 1828, ovl 1855; gebruiker van wijk B-098, timmerknegt; eigenaar is Berend Brameyer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-099Zoutsloot 70Berend Jans Braameyer... (GAH204); id. van wijk B-098; gebruiker is Douwe Nagtegaal, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-099; gebruiker is Gerrit A. Krijl, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk B-140; gebruiker is Pieter H. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-099Zoutsloot 70Gerryt Allerts Krijl... wonende te HRL 1826; BS ovl 1826; 1829 overlijdens, ovl 1837, ovl 1854, ovl 1866; gebruiker van wijk B-099, varensgesel, eigenaar is Berend Braammeyer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-100Zoutsloot 68Jan Martens van der Mey... Kerk HRL 1806, 1808, 1809, 1811, BS geb 1811, hu, ovl 1832, ovl 1853; eigenaar en gebruiker van wijk B-100, schipper, 1814. (GAH204); J.M. vdM. en Sjoerdtje H. Faber, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-101Zoutsloot 68Paulus Gerrits de Boer... (GAH204); id. van wijk B-089; gebruiker Tjebbe Riemers de Boer, arbeider, 1814. (GAH204); id. van wijk B-101; gebruiker is Reinder Thomas, boerearbeider, 1814. (GAH204); id. van wijk B-126, pakhuis self, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-101Zoutsloot 68Reinder Thomasgebruiker van wijk B-101, boerearbeider; eigenaar is Paulus G. de Boer 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-102Zoutsloot 64Sjouke Sipkes Hiemstraeigenaar en gebruiker van wijk B-102, verwersknegt, 1814. (GAH204)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Zoutsloot 68 Jan Martens. van der Meyfl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-073Droogstraat 75Nicolaas van Lil Nicolaas van Lil militair
B-074Droogstraat 79H Benning H Benning wewer
B-096Herenwaltje 4Feyke Dirks Tadema Feyke Dirks Tadema timmerknegt
B-095Herenwaltje 6Doekle Vinia Trijntje Vinia
B-095Herenwaltje 8Doekle Vinia Trijntje Vinia
B-102Zoutsloot 64Sjouke Sipkes Hiemstra Sjouke Sipkes Hiemstra verwersknegt
B-102Zoutsloot 66Sjouke Sipkes Hiemstra Sjouke Sipkes Hiemstra verwersknegt
B-100Zoutsloot 68Jan M van der Mey Jan M van der Mey schipper
B-101Zoutsloot 68Paulus G de Boer Reinder Thomas boere arbeider
B-099Zoutsloot 70Berend Brameyer Gerrit A Krijl varensgesel
B-099Zoutsloot 72Berend Brameyer Gerrit A Krijl varensgesel
B-098Zoutsloot 74Berend Brameyer Douwe Nagtegaal timmerknegt
B-097Zoutsloot 76Jan J Glinstra wedJan J Glinstra wedkleine negotie


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 8 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-102Zoutsloot 64Thomas Johannes Smit, overleden op 21 september 1826kolenschipper Zoutsloot B 102, op reis naar Londen overleden aldaar, man van Dirkje Alderts Kreil, vader van Aldert, matroos, Johannes, schipper enminderjarige Antje en Botilla Thomas Smit. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 8 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-102Zoutsloot 66Thomas Johannes Smit, overleden op 21 september 1826kolenschipper Zoutsloot B 102, op reis naar Londen overleden aldaar, man van Dirkje Alderts Kreil, vader van Aldert, matroos, Johannes, schipper enminderjarige Antje en Botilla Thomas Smit. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 170 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-096Herenwaltje 4Feike Dirks Tadema, overleden op 5 oktober 1827mr. huistimmerman Klooster B 96, man van Antje Jacobs Brouwer, vader van afwezige Roelof, varensgezel (thans in Hamburg), afwezige Dirk, militair Leeuwarden en minderjarige Antje Feikes Tadema, dienstmeid (voogd is haar oom Willem Dirks Tadema, hovenier), alsmede minderjarige Ytje Feikes Tadema (voogd is haar moeder Antje). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50008 (notaris Dirk Greydanus) repertoire nr. 74 en 79 van 16 apr 1828
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-096Herenwaltje 4provisionele en finale toewijzingfl. 132huis B-096
 
verkoperAntje Jacobs Brouwer
verkoperJacob Hanekuyk
verkoperWillem Dirks Tadema
koperAuke Schuil (te Sneek)


1828 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49021 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 293 en 302 van 17 dec 1828
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-097Zoutsloot 76provisionele en finale toewijzingfl. 141woning 5 in het klooster op de Zoutsloot B-097
 
verkoperCornelis Arjens Jonker
ten oostenN. N.
ten zuidenN. N.
ten westenN. N.
ten noordenN. N.
koperSytse Saakes Wijma


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 202Zoutsloot 76Sytze Sakes WijmascheepstimmerknegtHarlingenhuis (54 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 202Herenwaltje 2Sytze Sakes WijmascheepstimmerknegtHarlingenhuis (54 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 203Zoutsloot 74Zijtze Paules de Boer(varensgezel)landbouweronder Franekerhuis (40 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 204Zoutsloot 70Jan Martens van der MeijschipperHarlingenhuis (40 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 204Zoutsloot 72Jan Martens van der MeijschipperHarlingenhuis (40 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 205Zoutsloot 68Bote Lourens TuiningakantoorbediendeHarlingenhuis (32 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 206Zoutsloot 68Bote Lourens TuiningakantoorbediendeHarlingenhuis (40 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 207Zoutsloot 64wed. Thomas Johannes SmithHarlingenhuis en erf (183 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 207Zoutsloot 66wed. Thomas Johannes SmithHarlingenhuis en erf (183 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 208Droogstraat 77Douwe Hessels ReidsmatimmerknegtHarlingenhuis en erf (88 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 209Droogstraat 79Aldert van ReenenwinkelierHarlingenhuis (70 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 213Herenwaltje 6Doekele Hendriks VinjewinkelierHarlingenhuis (35 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 213Herenwaltje 8Doekele Hendriks VinjewinkelierHarlingenhuis (35 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 214Herenwaltje 4Haite SchuilvarensgezelHarlingenhuis (58 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 216Droogstraat 75Lieuwe Sybrens AnematimmermanHarlingenplaisiertuin (460 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 216Droogstraat 69Lieuwe Sybrens AnematimmermanHarlingenplaisiertuin (460 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 216Droogstraat 71Lieuwe Sybrens AnematimmermanHarlingenplaisiertuin (460 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 216Droogstraat 73Lieuwe Sybrens AnematimmermanHarlingenplaisiertuin (460 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 216Droogstraat 67Lieuwe Sybrens AnematimmermanHarlingenplaisiertuin (460 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 216aDroogstraat 73Lieuwe Sybrens AnematimmermanHarlingenschuur (60 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 216aDroogstraat 67Lieuwe Sybrens AnematimmermanHarlingenschuur (60 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 216aDroogstraat 75Lieuwe Sybrens AnematimmermanHarlingenschuur (60 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 216aDroogstraat 69Lieuwe Sybrens AnematimmermanHarlingenschuur (60 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 216aDroogstraat 71Lieuwe Sybrens AnematimmermanHarlingenschuur (60 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-073Droogstraat 75Itske Minnes van der Veer... 1829, dv Minne Hanses vdV, en Hielkje (Lieuwes); BS huw 1820, ovl 1829, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk B-073, wijk F-129, wijk G-372, bev.reg. HRL 1860-80; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-145; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-073Droogstraat 75Jantje Martens BosJelle Jurjens van der Sluis en J.M.B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 21 Gras maand 1810; ondertrouw HRL; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-073; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-073Droogstraat 75Lodewijk G Gingoud 32 jaar, geb Neurenberg en wonende te HRL. 1839, slotenmaker, wijk B-073; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-073Droogstraat 75Lourens Koster... K, en Trijntje Jans; BS huw 1818, huw 1820, ovl 1841; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-073; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-073Droogstraat 75Taede Reinders Tolsma... in 1851, N.H., zv Reinder Taedes T, en Sjoerdje Noordbeek BS huw 1824, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk B-073, 118, wijk G-019, wijk I-014; oud 39 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, moutersknecht, wijk ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-073Droogstraat 75Tjietske Rinses de Vries... DG, dv Rinze Gerrits dV, en Hendrikje Jans Frantzen; BS huw 1824, ovl 1870, bev r HRL 1851 wijk B-073, wijk G-019, wijk I-014; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk I-019; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-073Droogstraat 75Trijntje Wybes Brugsma... nov 1843 HRL, dv Wiebe Jans B, en Hiltje Lammerts; BS huw 1843; 1876 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-073, 184, wijk C-062; oud 42 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-019; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-074Droogstraat 79Bote Wybrens Pieksma... met Trijntje IJnzes Dijkstra, schipper in 1851, N.H., A 17 mei 1888 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk B-074, 99, wijk G-249, bev.reg. HRL 1880-1900; oud 31 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-074Droogstraat 79Jetske Jans Steinfort... BS huw 1835, ovl 1846, ovl 1860, ovl 1862; oud 28 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk B-074; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-074Droogstraat 79Rients Dirks de Wit... 1816, huw 1818, huw 1835, ovl 1846; oud 46 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijnwerker, wijk B-074; VT1839; Wij Schout Officier van den Burgerlijke Staat der gemeente van Almenum, Certificeeren bij dezen ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-095Herenwaltje 6Frans Ludenga... huw 1826, ovl 1831, huw 1835, ovl 1843, ovl 1867; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk B-095; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-095Herenwaltje 6Janneke Gerrits Rietveld... A-256, wijk F-066, wijk G-319, 362, supp wijk G-388; oud 40 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk B-095; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-096Herenwaltje 4Sybren Schuilgeb 5 jan 1788 Sneek, ovl 13 mei 1860 HRL, huwt met Lubrig vd Hey, scheepstuiger, zv Uilke S, en ... ; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk B-106; oud 51 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk B-096; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-097Zoutsloot 76Johan Houbein... BS huw 1862, ovl 1864, ovl 1887; oud 39 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, guardenier, wijk B-097; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-097Zoutsloot 76Riemke J. van der Helmgeb 1796 Bolsward, ovl 12 jun 1864 HRL, huwt met Johan Houbein, ovl wijk G-046, dv Jacob vdH, en Akke Wigchers; BS ovl 1864; oud 44 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk B-097; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-098Zoutsloot 74Antje van Duilenoud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-098; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-100Zoutsloot 68Sjoerdtje Hendriks Faber... Jan Dirks, deszelfs oom, 10 aug 1805; ondertrouw HRL; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-100; VT1839; kind: Douwe Jans, geb 21 nov 1809, ged 19 dec 1809 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Jans, geb 16 jun ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-101Zoutsloot 68Agatha Jans de Boergeb 1796 HRL, ovl 26 apr 1836 HRL, ongehuwd, dv Jan Gerrits dB, en Joukje Jans Bretel; BS ovl 1836; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-101; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-101Zoutsloot 68Anton Pille Lupke... (gk) BS huw 1815, huw 1816, ovl 1872; oud 54 jaar, geb Mullen, Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk B-101; VT1839; Wij Ondergetekenden Paulus de Boer, Koopman, en Pietje Jans, Echtelieden te HRL, Verklaren hier ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-101Zoutsloot 68Fimke Taekes Buisman... te HRL, N.H., dv Taeke Folkerts B, en Saakje Bruinsma; BS huw 1833, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk B-101, wijk H-239, supp wijk G-402; oud 49 jaar, (vnm: Femke), geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk B-118; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-101Zoutsloot 68Gerben Oenes Advokaat... in 1851, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1833, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk B-101, wijk H-239; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-118; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-102Zoutsloot 64Antje Bettings de Boer... BS huw 1816, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-162; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-102; VT1839; geb 18 apr 1797, ged 28 may 1797 Grote Kerk HRL, dv Betting Alberts de Boer en Pietje Jans; Wij ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-102Zoutsloot 64Barend Roelofs Kroes... Timmer; BS huw 1816; oud 51 jaar, geb Hoorn en wonende te HRL. 1839, sloeproeier rijksdienst wijk B-102; VT1839; Wij ondergetekenden Betting Alberts de Boer en Pietje Jans Schaafsma Echtelieden te HRL, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-102Zoutsloot 64Iege Harkemageb 1811 Sexbierum, ovl 18 apr 1880 HRL, huwt met Sjoukje van Loon, zv Sipke H. en ... ; BS ovl 1880; oud 28 jaar, geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, wijk B-102; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-187Droogstraat 73Sytse J Postmageb 29 mei 1800 Kollum, werkman, A mrt 1854 Dronrijp, Vst 26 jan 1855 uit Dronrijp, A 15 nov 1855 Dronrijp; bev.reg. HRL 1851 wijk B-187, wijk H-050; oud 40 jaar, geb Kollum en wonende te HRL. 1839, wijk D-047; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-073Lourens T Coster58 jHarlingenm, protestant, gehuwd
B-073Jantie M Bos48 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-073Teunis L Coster19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-073Jan L Coster12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-073Reindert Coster10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-073Trijntje L Coster7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-073Luitje L Coster4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-073Marten van der Wal25 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-073Lodewijk Georg Ging32 jslootemakerNeurenburgm, protestant, ongehuwd
B-074Rients D de Wit46 jwijnwerkerAlmenumm, protestant, gehuwd
B-074Jetske Steinfort28 jArumv, protestant, gehuwd
B-074Baukje de Wit17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-074Jetske de Wit2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-074Jantie de Wit3 mHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-095ZoutslootFrans O Ludinga40 jzeemanHarlingenm, protestant, gehuwd
B-095ZoutslootJanneke G Rietveld40 jSneekv, protestant, gehuwd
B-095ZoutslootJan A Heeksma14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-095ZoutslootAbraham Heeksma10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-095ZoutslootMijntie Ludinga10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-095ZoutslootWykeltie Ludinga1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-096ZoutslootSybrand Schuil51 jzeemanSneekm, protestant, weduwnaar
B-096ZoutslootFetze Schuil20 jSneekm, protestant, ongehuwd
B-096ZoutslootUilke Schuil16 jSneekm, protestant, ongehuwd
B-096ZoutslootHoitze Schuil13 jGentm, protestant, ongehuwd
B-097ZoutslootJohan R Houbein39 jguardenierLeeuwardenm, protestant, gehuwd
B-097ZoutslootRiemke J van der Helm44 jBolswardv, protestant, gehuwd
B-097ZoutslootJacobus Houbein10 jDriesumm, protestant, ongehuwd
B-097ZoutslootRudolf Houbein6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-097ZoutslootAkke Houbein8 jLekkumv, protestant, ongehuwd
B-097ZoutslootHiltie Houbein4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-097ZoutslootAlbertus Wagenaar22 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-098ZoutslootReindert Kramer39 jtouwslagersknegtVlielandm, protestant, gehuwd
B-098ZoutslootAntje van Duilen38 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-098ZoutslootWillem Kramer10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-098ZoutslootJurjen Kramer1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-098ZoutslootAntie Kramer3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-099ZoutslootKlaas Kuipers38 jtouwslagersknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
B-099ZoutslootBeidsche van der Post36 jStavorenv, protestant, gehuwd
B-099ZoutslootRintje Kuipers1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-099ZoutslootStijntje Kuipers12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-099ZoutslootTrijntie Kuipers9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-100ZoutslootSjoerdtie Faber54 jHarlingenv, protestant, weduwe
B-100ZoutslootCornelis van der Mey19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-100ZoutslootKlaaske van der Mey20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-100ZoutslootWiepkje van der Mey16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-101ZoutslootAnthoon Lupke54 jMullen in Oldenb.m, rooms katholiek, gehuwd
B-101ZoutslootAgatha de Boer44 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
B-101ZoutslootPaulus J Brugge10 jNieuwendamm, rooms katholiek, ongehuwd
B-102ZoutslootBarend R Kroese51 jsloeproeyer rijks dienstHoorngezin 1, m, protestant, gehuwd
B-102ZoutslootAntie B de Boer42 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
B-102ZoutslootBetting B Kroese18 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-102ZoutslootRoelof Kroese17 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-102ZoutslootBaafke Kroese8 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-102ZoutslootIege S Harkema28 jSexbierumgezin 2, m, protestant, gehuwd
B-102ZoutslootKlaaske Hondema26 jMidlumgezin 2, v, protestant, gehuwd
B-102ZoutslootWapke S Harkema1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-073Droogstraat 75Jantje Martens Bos, overleden op 22 oktober 184148 jr, geb. plaats onbekend, overleden Droogstraat B 73, vrouw van Lourens Koster. (CzOG nr. 148) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-073Droogstraat 75Louwrens Koster, overleden op 16 december 184163 jr, slagersknecht, geboren plaats onbekend, overleden Achterstraat B 73, weduwnaar. (CzOG nr. 57) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 87 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-095Herenwaltje 6Trijntje Jans van Arum, overleden op 25 februari 184213 dg (geboren 11/2/1842), overleden Zoutsloot B 95, dochter van Jan Piers van Arum, werkman en Doudtje Harkema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 87 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-095Herenwaltje 8Trijntje Jans van Arum, overleden op 25 februari 184213 dg (geboren 11/2/1842), overleden Zoutsloot B 95, dochter van Jan Piers van Arum, werkman en Doudtje Harkema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 27 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-074Droogstraat 79Jan Klazes Bakker, overleden op 27 maart 184252 jr, winkelier/herenknecht, geboren Makkum, overleden Droogstraat B 74, man van Lena Klazes Draaisma, vader van Klaas, scheepstimmermansknecht, Jacobus, soldaat Breda en minderjarige Mebius en Sybren Jans Bakker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-102Zoutsloot 64Lupkje Hillersen, overleden op 13 mei 1843(Certificaat van onvermogen), 24 jr (geboren 10/3/1819), overleden Zoutsloot B 102, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-102Zoutsloot 66Lupkje Hillersen, overleden op 13 mei 1843(Certificaat van onvermogen), 24 jr (geboren 10/3/1819), overleden Zoutsloot B 102, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-097Zoutsloot 76Alle Sjoerds de Beer, overleden op 19 april 1844(Certificaat van onvermogen), 2 1/2 jr, geboren Almenum, overleden Zoutsloot B 97. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-098Zoutsloot 74Hieke de Beer, overleden op 4 juni 1844(Certificaat van onvermogen), 15 jr, geboren Almenum, overleden Zoutsloot B 98. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 173 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-102Zoutsloot 64Paulus Gerrits de Boer, overleden op 14 juli 184475 jr, geboren Franeker 25/1/1769, waagmeester, overleden Zoutsloot B 102, weduwnaar, vader van Gerrit, pannenbakker, Jan, waagmeester, Aafke (vrouw van Anthoon Lupke, schipper) en Sytze Paulus de Boer, boer Franeker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 173 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-102Zoutsloot 66Paulus Gerrits de Boer, overleden op 14 juli 184475 jr, geboren Franeker 25/1/1769, waagmeester, overleden Zoutsloot B 102, weduwnaar, vader van Gerrit, pannenbakker, Jan, waagmeester, Aafke (vrouw van Anthoon Lupke, schipper) en Sytze Paulus de Boer, boer Franeker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-187Droogstraat 73Hendrikus Stootman, overleden op 7 december 1847(Certificaat van onvermogen), 62 jr, geboren Oisterwijk 20/4/1785, overleden Liemendijk B 187, wever, gehuwd, 4 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-074Droogstraat 79Sybren Jans Bakker, overleden op 3 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 17 jr (geboren 8/2/1830), overleden Achterstraat B 74. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-073Droogstraat 75Wiebe Hoekstrageb 1802 prov, huwt met Gerritje Hesling, (gk), koeknegt in 1851, N.H., na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk B-073, wijk D-088, 106, wijk G-020


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-074Droogstraat 79Trijntje Ynzes Dijkstrageb 13 okt 1810 Bolsward, huwt met Bote Pieksma, N.H., A 16 mei 1890 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk B-074, 99, wijk G-249, bev.reg. HRL 1880-1900


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-095Herenwaltje 6Geertje Zijlstra... dv Poppe Z, en Froukje (Murks); dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1822, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk B-095, wijk G-321, wijk H-050, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-095Herenwaltje 6Haaye Monsma... boer in 1851, boer en melktapper 1850, zv Bruin M, en Antje vd Velde; BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851 wijk B-095; oud 41 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk B-088; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-096Herenwaltje 4Wobbe Wiegers de Boer... in 1858, zv Wieger Wiegers en Swaantje Wobbes Visser; BS huw 1831, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-097Zoutsloot 76Engeltje Homangeb 2 aug 1804 Sneek, ovl 4 jan 1874 HRL, huwt met Taede Pieters de Moed, arbeidster in 1851, N.H., dv Hendriks H, en Sietske ... ; BS ovl 1847; 1874 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-077, 97, 175, wijk G-173


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-098Zoutsloot 74Hendericus Oorthuis... en Beitske Bakker; BS huw 1811, huw 1813, huw 1820, huw 1836, ovl 1838, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk B-098, wijk E-278, supp wijk G-437; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk B-090; VT1839; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-098Zoutsloot 74Rein Willems Kramer... HRL 1851 wijk A-207, 208; oud 39 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, touwslagersknecht, wijk B-098; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-099Zoutsloot 70Beitske Rintjes van der Post... bev.reg. HRL 1851 wijk A-192, 204, wijk B-202; oud 36 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk B-099; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-099Zoutsloot 70Klaas Taekes Kuipers... HRL 1851 wijk A-192, 204, wijk B-202; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslagersknecht, wijk B-099; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-100Zoutsloot 68Foekje Panbakker/Pannebakker... Sietses; BS huw 1812, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk B-065, 100, 119, wijk H-226, supp wijk G-385, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-102Zoutsloot 64Fetje Pieters Hoogstra... op 16 dec 1810 HRL, dv Pieter H, en Jetske Jagersma; huw Grote Kerk HRL 1810, bev.reg. HRL 1851 wijk B-102, wijk G-091; Johannes Akkerman en F. Hogstra (!), beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-102Zoutsloot 64Marijke Jans Wijngaarden... in 1851, N.H., dv Jan vW, en Grietje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-102, wijk H-093, 119; geb 23 okt 1809, ged 12 nov 1809 Grote Kerk HRL, dv Jan van Wijngaarden en Grietje Jans; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-185Droogstraat 67Jan B Oorthuis... huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1811, huw 1820, ovl 1847, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-076, B-019, B-185, wijk F-096, wijk G-005, wijk H-058, H-146, supp wijk H-266; gebruiker van wijk E-152, sjouwer; eigenaar ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-185Droogstraat 67Pietje Wassenaar... VT1839; geb 29 jan 1810, ged 11 feb 1810 Grote Kerk HRL, dv Aage Beernts Wassenaar en Adriaantje ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-185Droogstraat 67Wytse Fredriks Fielbach... A-193; VT1839; geb 10 aug 1809, ged 13 aug 1809 Grote Kerk HRL, zv Frederik Filbach en Catharina ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-186Droogstraat 71Grietje Aukes de Boer... HRL 1851 wijk B-158, 186, wijk F-137; oud 40 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-180; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-195Herenwaltje 2Cornelis Wordtmangeb 1794 Ameland, ovl 2 sep 1858 HRL, huwt met Engeltje Douwes, werkman, zv Jan W, en Jeike Hogstra; BS ovl 1858; 1865 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-206, 224, 226, 266, wijk B-179, 195, wijk D-137


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 202Zoutsloot B-097Petronella Baronwoonhuis
Sectie A nr. 203Zoutsloot B-098Sijtze P. de Boerwoonhuis
Sectie A nr. 204Zoutsloot B-099erv. Jan M. van der Meiwoonhuis
Sectie A nr. 205Zoutsloot B-100Lourens B. Tuiningawoonhuis
Sectie A nr. 206Zoutsloot B-101Lourens B. Tuiningawoonhuis
Sectie A nr. 207Zoutsloot B-102Sijtze P. de Boerwoonhuis
Sectie A nr. 209Achterstraat B-074Jan Romkes Bakkerwoonhuis
Sectie A nr. 213Zoutsloot B-095Janna D. Vinje vrouw van M.J. van der Zeewoonhuis
Sectie A nr. 214Zoutsloot B-096Germen Zeilmakerwoonhuis
Sectie A nr. 2359Achterstraat B-073Sikke Johs. de Jongwoonhuis
Sectie A nr. 2511Achterstraat B-187Lieuwe S. Anemawoonhuis
Sectie A nr. 2512Achterstraat B-186Lieuwe S. Anemawoonhuis


1863 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-074Droogstraat 79Dirkje Boumageb 29 jul 1803 Oudebildtzijl, ovl 11 feb 1863 HRL, huwt met Wopke Smith, ovl wijk A-105, Vst 15 apr 1851 uit Ferwerd, dv Gaele B., en Baukje Homma; BS ovl 1863; bev.reg. HRL 1851 wijk B-074, 184, wijk A-093


1865 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-074Droogstraat 79Wopke Smithgeb 26 mei 1803 Marrum, ovl 20 feb 1865 HRL, huwt met Dirkje Bouma, timmerman, Vst 15 apr 1851 uit Ferwerd, ovl wijk A-105, zv Cornelis S, en Hendrikje ... ; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk B-074, 184, wijk A-093


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 11 okt 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
B-074Droogstraat 79Eene huizinge en erf, massale bleek en verder aanbehoren in de Droogstraat, bewoond door de erven J., Bakker. Finaal verkocht op 16 okt 1872 in de Nederlanden door notaris Van der Hoek. Waarop geboden is f. 575.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 22 nov 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
B-098Zoutsloot 74Eene woning aan de Zoutsloot. Provisioneel verkocht op 27 nov 1872 in de Korenbeurs bij J. Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 06 dec 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
B-098Zoutsloot 74Eene woning aan de Zoutsloot. Provisioneel verkocht op 11 dec 1872 in de Korenbeurs bij J. Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 375.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2513*Droogstraat B-101Douwe C. Boersmawoonhuis
Sectie A nr. 2513*Droogstraat B-102Douwe C. Boersmawoonhuis
Sectie A nr. 2512Droogstraat B-103Douwe C. Boersmawoonhuis
Sectie A nr. 2511Droogstraat B-104Douwe C. Boersmatuin
Sectie A nr. 2359Droogstraat B-105Sikke Johs. de Jongwoonhuis
Sectie A nr. 209Droogstraat B-106Sijtze Andries Lamb. Korstenswoonhuis
Sectie A nr. 2916Heerenwaltje B-110Janna D. Vinje, wed. M. van der Zee en kinderenwoonhuis
Sectie A nr. 2915Heerenwaltje B-111Janna D. Vinje, wed. M. van der Zee en kinderenwoonhuis
Sectie A nr. 214Heerenwaltje B-112Germen A. Zeilmakerwoonhuis
Sectie A nr. 202Heerenwaltje B-113Abe Zeilmakerwoonhuis en werkplaats
Sectie A nr. 203Zoutsloot B-114Former W. Wiersmawerkplaats
Sectie A nr. 204*Zoutsloot B-115Gerrit van der Mei en vrouwstal
Sectie A nr. 204*Zoutsloot B-116Gerrit van der Mei en vrouwwoonhuis
Sectie A nr. 3497Zoutsloot B-117Hendrik Antonissewoonhuis
Sectie A nr. 3498Zoutsloot B-118Hendrik Antonissewoonhuis
Sectie A nr. 3499Zoutsloot B-119Bernardus Westerhofwoonhuis
Sectie A nr. 3500Zoutsloot B-120Bernardus Westerhofwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5103Droogstraat 67 (B-101)Douwe C. Boersmawoonhuis
Sectie A nr. 5104Droogstraat 69 (B-102)Douwe C. Boersmawoonhuis
Sectie A nr. 216*Droogstraat 71 (B-103)Douwe C. Boersmawoonhuis
Sectie A nr. 5106Droogstraat 73 (B-104)Douwe C. Boersmawoonhuis
Sectie A nr. 2359Droogstraat 75 (B-105)Foppe W. Plantingawoonhuis
Sectie A nr. 209Droogstraat 79 (B-106) (Niet Geboekt)woonhuis
Sectie A nr. 202Herenwaltje 2 (B-113)Amkje de Boer (wed. J.J. de Boer)woonhuis
Sectie A nr. 214Herenwaltje 4 (B-112)O. Zeijlemaker (wed. W.A. Lijn)woonhuis
Sectie A nr. 2915Herenwaltje 6 (B-111)wed. Pieter Oldenburgerwoonhuis
Sectie A nr. 2916Herenwaltje 8 (B-110)wed. Pieter Oldenburgerwoonhuis
Sectie A nr. 3500Zoutsloot 64 (B-120)Bernardus Westerhoff (te Leeuwarden)woonhuis
Sectie A nr. 3499Zoutsloot 66 (B-119)Bernardus Westerhoff (te Leeuwarden)woonhuis
Sectie A nr. 5242Zoutsloot 68 (B-118)Jacobus Antonissenwoonhuis
Sectie A nr. 204Zoutsloot 70 (B-116)Johs. Stellingwerfwoonhuis
Sectie A nr. 203Zoutsloot 74 (B-114)Sietze Baardastal


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Droogstraat 73 Pieter S. de Grootloodsleerlingf. 500f. 600
Zoutsloot 64 Geert van der Zeeexportslagersknechtf. 600f. 600
Zoutsloot 68 Jacobus Antonisseververf. 600f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Droogstraat 67L. Penningtransportarbeider
Droogstraat 69A. Soolsmaijzerwerker
Droogstraat 71A. van Andelmatroos
Droogstraat 73E. Krakaubootwerker
Droogstraat 79A. Schefferbootwerker
Droogstraat 79IJ. Scheffervarensgezel
Droogstraat 79J. Scheffervarensgezel
Droogstraat 79L. Scheffervarensgezel
Droogstraat 79P. Scheffervarensgezel
Heerenwaltje 4P. Kroesepakhuisknecht
Heerenwaltje 4E. Sterenborgbetonwerker
Zoutsloot 64G. v/d Zeeslager
Zoutsloot 66F. van Driestenbetonwerker
Zoutsloot 68D. Antonisseschilder
Zoutsloot 68J. Antonisseschilder
Zoutsloot 68J. Beukerspoorwegarbeider
Zoutsloot 70H. de Vriesmatroos
Zoutsloot 76W. van Driestenbetonwerker


1930 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-15278
Zoutsloot 64Harm van Dijk


1939 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Droogstraat 75, HarlingenDroogstraat 75J.P. de Jongbrandstoffenhandel


1949 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zoutsloot 68, HarlingenZoutsloot 68D. Antonisseschildersbedrijf


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZoutslootD. Antonisse361Schilder


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZoutslootD. Antonisse361Schilder


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZoutslootD. Antonisse361Schilder


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Droogstraat 77J. (Jan) Visser
Droogstraat 79S. (Sjoerd) Nijkamp
Herenwaltje 4P. (Pieter) Kroese
Herenwaltje 8D. (Douwe) de Boer
Zoutsloot 64A. (Aaltje) de Boer wv v.d. Zee
Zoutsloot 66M.B. (Martje) Rab wv Alkema
Zoutsloot 68D. (Dirk) Antonisse
Zoutsloot 72H.J.A. (Hendrik) Lichtendahl
Zoutsloot 76B. (Bouke) Nielsen


1975 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Zoutsloot 76Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1975


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Herenwaltje 4rijksmonument 20419 1850
Herenwaltje 6rijksmonument 20420 1850
Herenwaltje 8rijksmonument 20421 1850
Zoutsloot 64beeldbepalend pand6 van 10
Zoutsloot 66beeldbepalend pand6 van 10
Zoutsloot 68beeldbepalend pand6 van 10
Zoutsloot 70beeldbepalend pand6 van 10
Zoutsloot 72beeldbepalend pand3 van 10
Zoutsloot 74beeldbepalend pand7 van 10
Zoutsloot 76beeldbepalend pand7 van 10
  terug