Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 69
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 692-013 2-015 B-236B-133


Naastliggers vanZoutsloot 69
ten oostenZoutsloot 71
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 67
ten noordenKarremanstraat 15


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-013Zoutsloot 69huis
eigenaarJan Jansen Trompetter
gebruikerJan Jansen Trompetter
huurwaarde25‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑02‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-013Zoutsloot 69huis
eigenaarJan Jansen Trompetter
huurwaarde25‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑02‑00 CG
aansl. huurw. voldaan28‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-013Zoutsloot 69huis
eigenaarJan Jansen Trompetter
gebruikerJan Jansen Trompetter
huurwaarde25‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑05‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-013Zoutsloot 69huis
eigenaarJan Trompetter
gebruikerTaeke Harmens
huurwaarde36‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑01‑10 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-013 Zoutsloot 69wed. Foecke Harmens, bestaande uit 5 personen03‑00‑00 cg02‑00‑00 cg
2-013 Zoutsloot 69Jan Trompetter, bestaande uit 3 personen05‑00‑00 cg03‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-013Zoutsloot 69huis
eigenaarJan J. Trompetter
gebruikerwed. Fokke Harmens cum soc.
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0185r van 13 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBaltus Moltz


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0140v van 6 sep 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBaltus Moltz koopman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-015, pag. 27Zoutsloot 69Tjalling Dirks2‑00‑00 cg


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 160Zoutsloot 69Tjalling van der MuurrijkswegerHarlingenhuis en erf (146 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 160aZoutsloot 69Tjalling van der MuurrijkswegerHarlingenhuis (124 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 160Liemendijk B-134Hervormde Diaconietuin
Sectie A nr. 160Liemendijk B-135Hervormde Diaconietuin
Sectie A nr. 160aKarremansstraat B-113Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3344Zoutsloot B-133Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3344Zoutsloot 69 (B-133)Hervormde Diaconiewoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 69Joh. Jagerletterzetter
Zoutsloot 69J. Jagerschoenmaker
Zoutsloot 69K. Jagerslager


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zoutsloot 69, HarlingenZoutsloot 69 Jagerschoenmakerij


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 69M. (Maaike) de Wit


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 69rijksmonument 20762
  terug