Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Karremanstraat 30
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKarremanstraat 301-153 1-226 A-061A-057
 huisnummer lager  huisnummer hogerKarremanstraat 321-153 1-226 A-060A-056a
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 1071-153 1-226 A-058A-055
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 1071-153 1-226 A-059A-055


Naastliggers vanKarremanstraat 30
ten oostende Karremanstraat
ten zuidenKarremanstraat 32
ten westende Droogstraat
ten noordende Droogstraat


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0011r van 10 dec 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 105, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Allert brouwer


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0003r van 21 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 107Karremanstraat [staat: bij de verlaten op de hoek van de Nieuwe Sint Jacobstraat]2421‑14‑00 GGhuis
koperTimen Andries, gehuwd met
koperTrijn Arents, en
koperHendrick Willems, gehuwd met
koperBauck Hendricx, en
koperHendrick Hanses, gehuwd met
koperSytske Melles
verpachter grondde stad Harlingen6‑15‑00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Jacobs, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperAmelke Allerts te Leeuwarden
verkoperFecke Allerts Anskema te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTymen Andries x Trijn Arents, Hendrick Willems x Bauck Hendricks en Hendrick Hans x Sytske Melis kopen een heerlijk huis bij de Verlaten, op de hoek van de nieuwe Sint Jacobsstraat, en ook het kleine huis ernaast en nog een huis in die straat, achter het grote huis, en de plaetsen achter die huizen. De huizen strekken achter tot de achtergevel van het huis dat Cornelis Jeltes en Lenert Cornelis (Croddenbos) gekocht hebben van de verkoper. Naastligger is Thonys Intes, mr. bakker. Gekocht van Jacob Jacobs, als voogd over Amelike Allerts te Leeuwarden etc. voor 2421 gg.


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0181v van 17 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Allert brouwer


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0068v van 19 aug 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 107Noorderhaven NZ1200‑00‑00 GG1/3 huis daar de Valk in de gevel staat
koperCornelis Bauckes c.u.de Valk
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenToenis Intes
naastligger ten noordenCornelis Jeltes
naastligger ten noordenRitscke Aebes
verkoperHendrick Hanses c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Bauckes koopt een deel van de Valck. Ten O. de straat, ten W. Thonys Intes, ten Z. de haven, ten N. Cornelis Jeltes x Ritscke Aebes. Gekocht van Hendrick Hanses.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0158v van 7 nov 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Jeltes


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0163v van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 28zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRitske Aebes mr. kistmaker
naastligger ten zuidenCornelis Jeltes mr. kleermaker
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Valk


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0163v van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 28zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRitske Aebes mr. kistmaker
naastligger ten zuidenCornelis Jeltes mr. kleermaker
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Valk


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0065r van 9 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 107Noorderhaven NZ hoek Karremanstraat [staat: bij de verlaten op de hoek van de nieuwe Sint Jacobistraat]797‑07‑00 GG1/3 huis waar de Valck in de gevel staat en van het kleine huis eraan toebehorende
koperCornelis Bauckes c.u.bakkerde Valk
verpachter grondde stad Harlingen0‑13‑00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten westengemeensman Thonis Intes
naastligger ten noordenRidtske Aebes
verkoperAernt Tymens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Bauckes koopt opnieuw 1/3 part van het huis. Ten W. Thonys Intes, ten N. Ridtske Aebes. Gekocht van Bernt Symens.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0065r van 9 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 107, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRidtske Aebes


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0078r van 2 jul 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Jelkes


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0086r van 15 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 30Droogstraat, op de hoek van de420‑00‑00 GGhuis met plaats opzij, achter de Valck
koperWillem Willems Groen c.u.uitdragerde Valk
naastligger ten oostenNieuwe Sint Jacobstraat (Karremanstraat)
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTonis Yntes bakker
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperRitske Eebes c.u.mr. kistmaker


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0086r van 15 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 30, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0162v van 19 jan 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 107Noorderhaven NZ [niet vermeld]1500‑00‑00 CG1/3 huis genaamd de Valcke
koperCornelis Bauckes, gehuwd metde Valk
koperLijsbet Lieuues
eigenaar van 2/3Cornelis Bauckes c.u.
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Nieuwe Sint Jacobistraat]
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westengemeensman Tonis Intes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBauck Hendrix, weduwe van
verkoperwijlen Hendrickboendermaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Bauckes x Lijsbet Leuuesz kopen 1/3 huis de Valcke genaemt, waarvan zij de andere 2/3 al bezitten. Ten O. de Nieuwe Sint Jacobistraat, ten W. gemeensman Tonis Intes. Gekocht van Bauck Hendrix wv boendermaker Hendrick, voor 1500 CG.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0263v van 3 jan 1657 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 30Karremanstraat WZ [staat: Nieuwe Sint Jacobstraat] hoek Droogstraat1500‑00‑00 CGhoekhuis, loods en plaats
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oosten [staat: noorden]Karremanstraat [staat: Nieuwe Sint Jacobstraat]
naastligger ten zuidende achterwoning van het huis genaamd de Valck de Valk
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden [staat: oosten]Droogstraat
verkoper q.q.Frans Symens, geauthoriseerde curator overkoopman
verkoperSipke Teunis
verkoper q.q.Pytter Tiebbes Dreyer, curator over
verkoperMaycke Teunis
verkoperArien Watses voor zijn kind, weduwnaar vanbakker
verkoperwijlen Berber Teunis
erflaterwijlen gemeensman Teunis Intes
erflaterwijlen Geertie Sippes


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0263v van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet derde (hoek)huis in deze akte


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0263v van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 30, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende achterwoning van het huis genaamd de Valck


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0263v van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 105, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Cornelis Bauckes


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0133r van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 107Noorderhaven NZ [staat: Grote sluis op de noordwesthoek van de oude Sint Jacobstraat]1100‑00‑00 GG1/2 huis waar de Valck in de gevel staat, met een klein huis erachter ten westen
koperGovert Jelles c.u.wijdschipperde Valk
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Oude Sint Jacobstraat]
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenBeert Ulbes
naastligger ten noordenWillem Coenes
strijkgeldkoperMinne Jansen
verkoperde erfgenamen van wijlen Trijntie Bauckes


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0079r van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenwijlen Freerck Ellerts bierdrager


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0279r van 3 mrt 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 30Droogstraat, op de hoek van de150‑00‑00 GGhuis waaraan de valk in de gevel staat
koperSymen Willems, gehuwd metmr. knoopmakerde Valk
koperLutske Piers
huurdersSymen Willems mr. knoopmaker
huurdersLutske Piers
huurderRuyrd Eelkes
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Falck de Valk
naastligger ten westenDirk Ypkes
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.Willem Coenes, gecommitteerdemr. kuiper
verkoper q.q.Reyner Jacobs, gecommitteerden uitmr. bakker
verkoperde crediteuren van wijlen Jan Jacobs Schoesterskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymen Willems, mr. knoopmaker x Lutske Piers kopen een huis waar de valk in de gevel staat, hoek Droogstraat. Ten O. de Karremansstraat, ten Z. de Falck, ten W. Dirck Ypkes, ten N. de Droogstraat. Geen grondpacht. Nu bewoond door de kopers en door Ruyrd Eelkes. Gekocht van (mr. knoopmaker Willem Coenes en mr. bakker Reyner Jacobs, als gecommitteerde crediteuren van) Jan Jacobs Schoester, voor 150 gg.


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0279r van 3 mrt 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 30, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Falck


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0180v van 1 okt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 105, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPytter Oedzes


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0195v van 23 apr 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 105, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Feikes c.u.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-153Karremanstraat 30huis
eigenaarPieter Oedzes erven
gebruikerPieter Oedzes erven
huurwaarde33‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑12‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0302r van 12 sep 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 105, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Feyes


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-153Karremanstraat 30huis
eigenaarClaes Feyes
huurwaarde33‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan22‑6‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0037r van 22 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSimen Willems


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-153Karremanstraat 30huis
eigenaarClaes Feyes
gebruikerClaes Feyes cum soc.
huurwaarde33‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑10‑00 CG


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0307r van 22 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Symen Willems


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0071v van 18 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Symon Willems


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0078v van 16 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-153Karremanstraat 30huis
eigenaarClaas Feyes
gebruikerClaas Feyes c.s.
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑06‑10 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-153 Karremanstraat 30Claas Feijes, bestaande uit 4 personen06‑00‑00 CG02‑00‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-153Karremanstraat 30huis
eigenaarClaas Feyes
gebruikerClaas Feyes cum soc.
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑01‑12 CG


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0108v van 17 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 107Noorderhaven NZ [staat: hoek Karremanstraat tegenover de grote sluis]375‑00‑00 CG3/4 huis
koperJan Everts koopmande Valk
koperAndrys Doedes koopman
koperSipke Dirk IJsbrands koopman
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat en sluis]
naastligger ten westenJan Jansen damastwever
naastligger ten noordenWillem Symons
verkoperTrijntie Claases, gehuwd met
verkoperJan Jansen Weidemanschuitschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Everts, Andries Doedes en Sipke Dirk IJsbrands kopen elk 1/4 part van een huis c.a. op de hoek van de Karremansstraat, tegens over de Groote Sluys, alwaar 'de Valk' in de gevel staat. Geen grondpacht. Bewoond door diverse gezinnen. Ten O. de straat, ten Z. de straat en sluis, ten W. als huurder Jan Jansen, mr. damastwever, ten N. Willem Symons. Het overige 1/4 part blijft eigendom van de verkoper. Gekocht van Trijntie Claases, huisvrouw van Jan Jansen Weideman, schuitschipper, voor 375 cg.


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0177v van 28 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0070r van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0221r van 28 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0146r van 5 sep 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 30Karremanstraat hoek Droogstraat65‑00‑00 GGhuis
koperHendrik Cornelis mr. timmerman
huurderWillem Symons
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenAndries Doedes
naastligger ten westenJacob Willems
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.de Doopsgezinde Gemeente: diaconie, alimentatores van
verkoperWillem Symensarbeider
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Cornelis, mr. Timmerman


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0146r van 5 sep 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 30, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAndries Doedes


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0120v van 22 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 105, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAndries Doedes c.s.


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0092v van 4 dec 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrik Cornelis


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0051v van 8 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 30Karremanstraat WZ213‑00‑00 GGhuis
koperLieuwe Douwes, gehuwd metmr. wagenmaker
koperLijsbeth Barends
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDroogstraat
naastligger ten zuidende Beyer
verkoperHendrik Cornelismr. huistimmerman


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0051v van 8 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 30, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Beyer


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0179v van 6 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 107Noorderhaven NZ [staat: tegenover de grote sluis, op de hoek van de Karremanstraat]263‑00‑00 CG1/2 huis genaamd de Valk
koperJan Everts oud koopmande Valk
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: sluis en straat]
naastligger ten westenJochem Jans
naastligger ten noordenLieuwe Douwes
verkoperAntje Franzen, weduwe van
verkoperwijlen Andries Doedes
verkoperClaas Jansenschuitschipper


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0315v van 7 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 107Noorderhaven NZ op de hoek van de Karremanstraat263‑00‑00 CGhuis in de reeelcohieren bekend als Fijne Vermaning
koper provisioneelN. N. de Fijne Vermaning
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: grote sluis en haven]
naastligger ten westenJochem Jans
naastligger ten noordenLieuwe Douwes
verkoper q.q.huis genaamd het Valkje, van huisman Evert Leenderts, geauthoriseerde curator te Midlum het Valkje
verkoper q.q.huisman Gerryt Leenderts, geauthoriseerde curatoren over te Wijnaldum
verkoperJan Everts Wijnalda kindskind, en
verkoperSikke Everts Wijnalda kindskind, en
verkoperObbe Everts Wijnalda kindskind, en
verkoperAnne Everts Wijnalda kindskind
erflaterwijlen Jan Everts, gehuwd met
erflaterwijlen Jeltje Doekes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) De curatoren over Jan, Sikke, Obbe en Anne Everts Wijnalda, nagelaten minderjarige kindskinderen van Jan Everts en Jeltje Doekes, presenteren te verkopen: (a) huis waar het Valkje in de gevel staat, in het reeelcohier bekend als de fijne vermaning, Nz. Noorderhaven op de hoek van de Karremansstraat. Geen grondpacht. Ten O. de Karremansstraat, ten Z. de grote sluis en haven, ten W. Jochem Jans, ten N. Lieuwe Douwes.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0009v van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 30Karremanstraat WZ725‑00‑00 CGhuis
koperBouwe Dirks, gehuwd metsleper
koperHylkje Simons
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenJan Deknatel
naastligger ten westende weduwe van Gerben Sybrens
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperLieuwe Douwesmr. wagenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Dirks, sleeper x Hylkjen Simons koopt en huis in de Karremanstraat dat zij nu huren. Ten O. die straat, ten W. wd. Gerben Sybrens, ten Z. Jan Deknatel, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Lieuwe Douwes, mr. wagenmaker, voor 725 cg.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0009v van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 30, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Deknatel


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0023v van 26 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 32Karremanstraat WZ 32/34 achter het huis genaamd het Valkje200‑00‑00 CGhuis waarin diverse woningen
koperMeile Dirks Faber mr. ijzersmidde Beyert
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenJan Deknatel te Amsterdam
naastligger ten westenBouwe Dirks sleper
naastligger ten noordenBouwe Dirks sleper
verkoperJan Deknatel te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Dirks, sleeper, x Hylkje Simons koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Meile Dirks Faber, mr. ijzersmid, een huis bestaande uit diverse woningen, 'de Beyert' genaamd, in de Karremanstraat achter het huis 'het Valkje'. Ten O. de Karremanstraat, ten W. en N. de koper, ten Z. de verkoper. Met verbod om in dit huis 'aanstotelijke of geraasmakende nering te drijven waar door de Godsdienst in de kerk ten Z., op enigerlei wijze zou kunnen worden ontsticht of belemmerd'. Gekocht van Johannes Mecima, drogist, als gelastigde van Jan Deknatel te Amsterdam, voor 200 cg.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0023v van 26 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 32, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBouwe Dirks sleper


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0253v van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 30Droogstraat ZZ hoek Karremanstraat WZ281‑21‑00 GGhuis
koperIdske Heeres, weduwe van
koperwijlen Johannes Kams
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenWybe Claases
naastligger ten zuidenJoris Pieters
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.B. Koelmans, curatorkoopman
verkoper q.q.Jan Bettels, curatoren overkoopman
verkoperBaltus Moltz, gehuwd met
verkoper1e echtgenote ? Petronella Chamin


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0253v van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 30, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWybe Claases
naastligger ten zuidenJoris Pieters


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0247v van 12 apr 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 30Karremanstraat WZ op de hoek van de Droogstraat280‑00‑00 CGhuis
koperJohannes ten Berg, gehuwd metbontwever
koperCatharina Rut
huurderDouwe Jans c.u.scheepstimmerman25‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten westende stad Harlingen: armvoogdij
naastligger ten zuidenJoris Pieters
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/2Gerryt Oudeboon, gehuwd metmr. metselaar
verkoper van 1/2Zwaantje Philippus
verkoper van 1/2Johanna Kams, gehuwd met
verkoper van 1/2Gerrit Mussching, erfgenamen vanbontwever
erflaterwijlen Idske Heeres, weduwe van
erflaterwijlen Johannes Cams


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0247v van 12 apr 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 30, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJoris Pieters


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0320v van 3 apr 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 107Noorderhaven NZ [staat: grote sluis] hoek Karremanstraat386‑00‑00 GGhuis
koperde stad Harlingen
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: grote sluis en haven]
naastligger ten westenJogchem Jans
naastligger ten noordende weduwe van Bouwe Dirks
verkoper q.q.oud burgemeester Menno Vinck, gelastigde vankoopman
verkoper q.q.Gerardus de Waal, executeur te Amsterdam
verkoper q.q.Johannes Boondgeest, executeurs van te Amsterdam
verkoperhet testament van wijlen Jan Deknatel te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHet Gerecht van Harlingen koopt voor de Stad een groot en sterk huis 'het Valkje', nz. Grote Sluis/hoek Karremanstraat, met overname van alle losse goederen, w.o. de losse zitbanken, op de zolder opgeslagen, tegen taxatie. De preekstoel en de vaste banken zijn in de prijs inbegrepen. Ten O. de Karremanstraat, ten W. Jogchem Jans, ten Z. de Grote Sluis en de haven, ten N. wd. Bouwe Dirks. Gekocht van de uitvoerders van het testament van Jan Deknatel te Amsterdam.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-209, pag. 17Noorderhaven 107Sipke Sijbrens
1-209, pag. 17Noorderhaven 107Jacob de Vries


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0181v van 24 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 32Karremanstraat WZ 32/34425‑00‑00 CGhuis
koperMarijke Beerends, weduwe van
koperwijlen Harmen Jansen
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenIJsbrand Willems
naastligger ten westenJan Schiere
naastligger ten noordenJohannes ten Berg
verkoperJoris Pieters, weduwnaar vanmr. huistimmerman
verkoperwijlen Rebekka Wybes


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0181v van 24 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 32, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes ten Berg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-2261/2, pag. 24Karremanstraat 30Bouwe Dirks1‑05‑00 CGwooningen


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-059Noorderhaven 107Jan Robijns Parkement... zv Robijn Klases en Froukje Ruurds (P); BS huw 1813, huw 1819, huw 1839, ovl 1859; gebruiker van wijk A-059, metzelknegt; eigenaar is de Stad, 1814. (GAH204); J.R.P. eigenaar van perceel nr. 1478 te HRL, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-060Karremanstraat 32Jan Hendriksgebruiker van wijk A-060, gealimenteerd, medegebruiker is Johannes Caspers wed., gealimenteerd, eigenaar is Bouwe Dirks wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-060Karremanstraat 32Johannes Caspersovl voor 1815; wed. J.C. gebruiker van wijk A-060, gealimenteert; medegebruiker Jan Hendriks, gealimenteert; eigenaar is Bouwe Dirks wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-061Karremanstraat 30Bouwe Dirks... Hendriks en Johannes Caspers wed., beiden gealimenteerd, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-061, winkeliersche; medegebruiker Jacob Hildebrand, sjouwer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-067; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-061Karremanstraat 30Jacob Hildebrand... en R.D. de Vries, oom bruid. 1816; huw Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1816, ovl 1833; gebruiker van wijk A-061, sjouwer, eigenaar en medegebruiker is Bouwe Dirks wed., 1814. (GAH204); J.H. en Sjouwkje Bouwes, beide ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-061Karremanstraat 30Bouwe Dirks wedBouwe Dirks wedwinkeliersche
A-061Karremanstraat 30Bouwe Dirks wedJacob Hildebrand sjouwer
A-060Karremanstraat 32Bouwe Dirks wed Yemes gealimenteerd
A-060Karremanstraat 32Bouwe Dirks wedJan Hendriks gealimenteerd
A-060Karremanstraat 32Bouwe Dirks wedJohannes Caspers wedgealimenteerd
A-058Noorderhaven 107 de Stad ledige casern
A-059Noorderhaven 107 de Stad Jan Robijns Parkement metzelknegt


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 160 en 174 van 3 aug 1814
adressoortbedraggebruik
A-061Noorderhaven 107provisionele en finale toewijzingfl. 409huis genaamd het Valkje A-059
 
verkoperKlaas Blok
koperPopke Minnes Minnema


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 72 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-061Karremanstraat 30Hielkje Simons, overleden op 26 november 1821moeder van Sjoukje (vrouw van Jacob Hildebrand, pakhuisknecht Karremanstraat A 61), Dirk, sleper en Sybren Bouwes de Vries, idem. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 82 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-058Noorderhaven 107Rimmert Ruurds Noordhuis, overleden op 6 februari 1822scheepskapitein, man van Elisabeth Pieters Tollinga (Zoutsloot A 58), vader van afwezige Ruurd, stuurman (op reis naar Hamburg) en minderjarige Jikke, Wipkje, Pieter, Hendrik, Taekeltje en Willem Rimmerts Noordhuis. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 66 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-061Karremanstraat 30Sjoukje Bouwes de Vries, overleden op 16 maart 1827winkeliersche, vrouw van Jacob Hildebrandt, wijnpakhuisknecht (Karremanstraat A 61, testamentair erfgenaam), geen kinderen. Saldo fl. 233,25. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 384Noorderhaven 107Popke Minnes MinnemaschipperHarlingenpakhuis en erf (192 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 385Karremanstraat 32Jacob HildebrandHarlingenhuis (45 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 386Karremanstraat 30Jacob HildebrandHarlingenhuis en erf (100 m²)


1833 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 103 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-060Karremanstraat 32Jacob Hillebrands, overleden op 22 oktober 1833geboren/afkomstig uit Nassau, Karremanstraat A 60/61, wednr. Sjoukje Bouwes de Vries (zuster van wijlen Dirk Bouwes de Vries), geen kinderen, testamentair erfgenaam is volle neef van zijn wijlen echtegenote, te weten Bouwe Dirks de Vries, werkman. Saldo fl. 194,16. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1833 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 103 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-061Karremanstraat 30Jacob Hillebrands, overleden op 22 oktober 1833geboren/afkomstig uit Nassau, Karremanstraat A 60/61, wednr. Sjoukje Bouwes de Vries (zuster van wijlen Dirk Bouwes de Vries), geen kinderen, testamentair erfgenaam is volle neef van zijn wijlen echtegenote, te weten Bouwe Dirks de Vries, werkman. Saldo fl. 194,16. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1836 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 79 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-061Karremanstraat 30Bouwe Dirks de Vries, overleden op 23 juli 1836Karremelkstraat A 61, man van Catharina Anthoons Mestman (tekent 'Mestema'), vader van minderjarige Dirk, Rinske en Martje Bouwes de Vries. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1838 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 13 en 21 van 16 mei 1838
adressoortbedraggebruik
A-059Noorderhaven 107provisionele en finale toewijzingfl. 700pakhuis genaamd het Valkje aan de Noorderhaven A-058
 
verkoperBartle Agema
koperJetze Rodenhuis


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-058Noorderhaven 107Ruurd van Dokkum... A.J. Bakels, broeder vd bruidegom 1821; BS huw 1820, huw 1821, ovl 1844, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-058, wijk B-044, wijk D-006, wijk H-129, supp wijk D-184; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-059Noorderhaven 107Baukje Bouwes Feenstra... BS huw 1826, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-055; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-059; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-059Noorderhaven 107Fetje Simonszoud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-059; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-060Karremanstraat 32Antje Murks van Slooten... huw 1832, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk B-059; oud 33 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk A-060; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-060Karremanstraat 32Jan van der Heide... 1868 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-059; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, arbeider, wijk A-060; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-061Karremanstraat 30Catharina Wesmanoud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-061; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-061Karremanstraat 30Lolle Sytses Goverts... B-045, zv Sijtse G, en Mintje Hercelius; BS ovl 1839; 1840 huwelijken, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-061, wijk B-023, wijk D-095, 158, wijk E-066; oud 38 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, meesterknecht ... (alles)


1839 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 384Noorderhaven 107 Jetze RodenhuisHarlingenaanmerkelijk verbeterd door het maken eener nieuwe gevel


1839 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 385Karremanstraat 32 Jetze RodenhuisHarlingenaanmerkelijk verbeterd door het maken eener nieuwe gevel


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-059NoorderhavenBaukje Feenstra34 jgeenHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
A-059NoorderhavenPopke Minnema12 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-059NoorderhavenSetske Minnema13 jMeppelgezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-059NoorderhavenAntie Minnema5 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-059NoorderhavenFetje Simons50 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
A-060KarremanstraatJan J van der Heide33 jarbeyderHarlingenm, protestant, gehuwd
A-060KarremanstraatAntie van Sloten33 jBolswardv, protestant, gehuwd
A-060KarremanstraatHylke van Sloten6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-060KarremanstraatTamer van Slooten13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-060KarremanstraatTrijntie van Sloten11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-060KarremanstraatTietje van Sloten1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-061KarremanstraatSyberen D Sleeper48 jkorendragerHarlingenm, protestant, gehuwd
A-061KarremanstraatCatharina Wesman40 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
A-061KarremanstraatDirk B de Vries11 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-061KarremanstraatReinskje de Vries5 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-058Noorderhaven 107Pieter Pieters Louwenaar... Zee, werkman, 1816, zv Pieter L, en Janke Jetzes; BS huw 1815, huw 1816, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk A-058; Ik Ondergetekende Geertje Gonggrijp weduwe van Cornelis van Velsen, en wonende te HRL, Verklare bij desen ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-061Karremanstraat 30Gerritje Ulbes Dreyer... 1810, BS huw 1837, ovl 1857, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-006, 8, 61, 100, wijk B-153, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-061Karremanstraat 30Wytse Fredriks Fielbach... A-193; VT1839; geb 10 aug 1809, ged 13 aug 1809 Grote Kerk HRL, zv Frederik Filbach en Catharina ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 384Noorderhaven A-058wed. J. Rodenhuis en dochterpakhuis
Sectie A nr. 384Noorderhaven A-059wed. J. Rodenhuis en dochterpakhuis
Sectie A nr. 385Karremansstraat A-060Dirk B. de Vrieswoonhuis
Sectie A nr. 386Karremansstraat A-061Dirk B. de Vrieswoonhuis


1863 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-058Noorderhaven 107Teetske Simons Hoornstra... HRL, huwt met Pieter Ruurds Zwart op 18 okt 1827 HRL, huw.afk. 7 en 14 okt 1827 HRL, dienstmeid. ovl wijk A-058, wonende te HRL. 1830, dv Simon Jacobs H, en Antje Taedes; BS huw 1827, ovl 1830, ovl 1863, bev.reg. HRL ... (alles)


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-060Karremanstraat 32Catharina Mesman... 1864 HRL, 1e huwt met Bouwe Dirks de Vries op 16 jan 1834 HRL, 2e huwt met Sijtse Dirks Sleeper, ovl wijk A-060, dv Antonie M(esdag), en Renske Andries (Hoedtje); BS huw 1834, huw 1839, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 384Noorderhaven A-055Wed. Jetze Rodenhuis en dochterwoonhuis
Sectie A nr. 384Noorderhaven A-055Wed. Jetze Rodenhuis en dochterpakhuis
Sectie A nr. 385Karremansstraat A-056wed. en erven Dirk B. de Vrieswoonhuis
Sectie A nr. 386Karremansstraat A-057wed. en erven Dirk B. de Vrieswoonhuis


1901 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1986
adresgegevens
Noorderhaven 107Verkoop van het pakhuis Het Valkje op de hoek van de Karremanstraat en de Noorderhaven.


1901 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49102 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1844, 1849 en 1850 van 18 dec 1901
adressoortbedraggebruik
A-058Noorderhaven 107provisionele en finale toewijzingfl. 2027pakhuis met erf op de hoek van de Noorderhaven en de karremanstraat
 
verkoperJohanna Elisabeth Valckenier (te Arnhem)
verkoperJetske Valckenier (te Groningen, gehuwd met en gesterkt door jonkheer Coenraad Alexander von Geusau)
koperCarl Gerhard Varendorf (ook wel genaamd Wegeman)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4431Karremanstraat 30 (A-057)fa. Zeilmaker (en Co. te Amsterdam)woonhuis
Sectie A nr. 4432Karremanstraat 32 (A-056)Abe Hainjawoonhuis
Sectie A nr. 384Noorderhaven 107 (A-055)C.G. Vahrendorff (Gen. Wegemann)pakhuis en woonkelders


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 107Naaml. Venn. J. v. Hulst's Bouwstofindustrie14
Noorderhaven 107J. v. Hulst14Fabrik., Kantoor


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 107J. v.d. Hulst Bouwstoffenind. N.V.14


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 107J. v.d. Hulst Bouwstoffenind. N.V.14


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 107J. v.d. Hulst Bouwstoffenind. N.V.14


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 107J. v.d. Hulst Bouwstoffenind. N.V.14


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 107J. van Hulstfabrikant


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 107J. v.d. Hulst Bouwstoffenind. N.V.14
Noorderh. 107J. Mensing116Arts


1937 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-23127
Noorderhaven 107Jacob Mensing


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 107J. Mensing635Arts


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.J. Mensing635Arts


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.J. Mensing635Arts


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.Tj.H. Hut635Arts


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 107E.H. (Evert) v.d. Leij


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 107beeldbepalend pand8 van 10
  terug