Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Karremanstraat 26
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKarremanstraat 261-141 1-211 A-099A-108
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 891-141 1-217 A-049A-046


Naastliggers vanKarremanstraat 26
ten oostende Karremanstraat
ten zuidende Karremanstraat
ten noordende Karremanstraat


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0004v van 9 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 24zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWyttye Pybes


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0129r van 26 nov 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 24zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWytze Pybes


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0417r van 17 jun 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 28noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenThonys de Wayer


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0252r van 12 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 24zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende plaats van Thoenis du Way(e)n


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0197v van 18 dec 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 26Karremanstraat WZ [staat: Sint Jacobstraat]0‑00‑00 GGhuis en plaats
koperN. N.
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Sint Jacobstraat]
naastligger ten zuidenJenne Minnes
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente [staat: mennisten schuur]
naastligger ten noordenWieger Ellerts
verkoper q.q.Rombert Stoffels, geauthoriseerde curator over
verkoperStoffel Claesen
verkoper q.q.Rombert Stoffels, geauthoriseerde curator over
verkoperhet zoontje van zijn wijlen zuster Jets Stoffels, gehuwd met
verkoperwijlen Claes Sibrants
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt provisioneel geveild ten verzoeke van Rombert Stoffels als curator over Stoffel Claes en zijn zuster Jets Stoffels' zoontje bij Claes Sibrants, (a) een huis met plaats wz. St. Jacobstraat. Ten O. de straat, ten Z. Jenne Minnes, ten W. de minnistenschuur, ten N. Wieger Ellerts.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0209r van 29 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vindt je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 26Karremanstraat WZ [staat: Nieuwe Sint Jacobstraat]247‑07‑00 GGhuis met plaatsje
koper provisioneelRombert Stoffels
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Nieuwe Sint Jacobstraat]
naastligger ten zuidenJenne Minnes
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente: schuur
naastligger ten noordenWieger Ellerts
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild een huis met plaatsje daarachter in de nieuwe Sint Jacobsstraat. Ten O. de straat, ten Z. Ieme Minnes, ten W. de menniste schuur, ten N. Wieger Ellerts. Nu onlangs provisioneel verkocht aan Rombert Stoffels voor 247 GG 7 st.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0026r van 27 okt 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 28noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur)


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0081v van 11 jan 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 26Zoutsloot achter de Falck, bij de270‑00‑00 GGdwarskamer
koperRinck Jelles, weduwe van
koperwijlen Douwe Edgers
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (Joost Jelles gezinden): kamer
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Joost Jelles gezinden): schuur
naastligger ten noordenhet huis van Wyger Eylarts schipper te Dokkum
verkoperWyger Eylartsschipper te Dokkum


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0049v van 19 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 28noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: blauwe schuur


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0231r van 20 feb 1653 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 89Noorderhaven NZ strekkende tot aan de Droogstraat1700‑00‑00 GGhuis en hof
koperPiebe Wytses c.u.grootschipper
naastligger ten oostenDirck Douues
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenWyntien Aleffs
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperArien Willems de Bruyn
verkoperNeeltie de Bruyn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPybe Wytses, grootschipper, koopt een huis en hof c.a. nz. Noorderhaven strekkende tot de zz. Droogstraat. Ten O. Dirck Douwes, ten W. Wijntien Aleffs. Gekocht van Arien Willems- en Neeltie de Bruyn, voor 1700 gg.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0132r van 9 mrt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 24zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (blauwe schuur)


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0082v van 8 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDieucke Geerts


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0031v van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 91, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet houtstek van Wytse Pybes


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0269v van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 91, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet houtstek van Wytse Piebes


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0140r van 18 jan 1711 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 89Noorderhaven NZ387‑10‑00 GGpakhuis en drie woningen daarachter
koperSimon Jacobs Cuiper c.u.schuitschipper
naastligger ten oostende huizen van Gouke Braam
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende weduwe van Jacob Popta
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperde crediteuren van Wytse Piebeskoopman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-141Karremanstraat 26huis
eigenaarRein Hendriks
gebruikerRein Hendriks
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0259r van 9 feb 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 91, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSymen Kuiper schipper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-141Karremanstraat 26huis
eigenaarRein Hendricks
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan3‑8‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-141Karremanstraat 26huis
eigenaarvroedsman Rein Hendriks
gebruikervroedsman Rein Hendriks
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-141Karremanstraat 26huis
eigenaarSymon Jacobs
gebruikerSymon Jacobs c.s.
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑13‑06 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0207v van 17 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSimon Kuiper


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-141Karremanstraat 26huis
eigenaarJacob Simons
gebruikerJacob Simons cum soc.
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑18‑02 CG


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0168r van 5 feb 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Simons


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0187v van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 91, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Symons Kuiper


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0087r van 30 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Simons Kuiper


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0259v van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 89Noorderhaven NZ [staat: havenstreek]2600‑00‑00 CGhuis en achterhuis
koperSioerd Foekens, gehuwd met
koperTrijntje Pieters de Jongh
huurderThijs Johannes Stoeff kapitein
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen T. Gratama
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: haven]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pier Rutgers Akkeringa
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/3Eesge Jacobs Kuipermr. gortmaker te Leeuwarden
verkoper van 1/3Foekje Jacobs Kuiper, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Poppe Menalda
verkoper van 1/3Martha Jacobs Kuiper, gehuwd met
verkoper van 1/3Frans Zeeman


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0067r van 18 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSjoerd Foekes koopman


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0198r van 21 feb 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 89Noorderhaven NZ1000‑00‑00 GGhuis
koper van 1/2Foekje Jacobs Kuiper, weduwe van
koper van 1/2wijlen Poppe Menalda, en
koper van 1/2Martha Jacobs Kuiper, gehuwd met
koper van 1/2Frans Zeeman koopman
huurderFolkert Baukes c.u.
naastligger ten oostenT. Gratama
naastligger ten westenJan W. Vettevogel
naastligger ten zuidenNoorderhaven en haven
naastligger ten noordenachterhuis gehuurd door Wytze Bergsma c.u.
naastligger ten noordenachterhuis gehuurd door Sybren Foppes c.u.
verkoperSjoerd Foekens, gehuwd met
verkoperTrijntje de Jong


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0345r van 11 sep 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 89Noorderhaven NZ1605‑00‑00 CGhuis
koperMigchiel Pieters Dreso, gehuwd metkoopman
koperSibbeltje Willems Swart
naastligger ten oostenTjepke Gratama
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenPieter W. Vettevogel
naastligger ten noordenDirk Jans
verkoperFoekje Jacobs Cuiper, weduwe van
verkoperwijlen Poppe E. Menalda
verkoper q.q.Foekje Jacobs Cuiper, gelastigde van haar zuster
verkoperMartha Jacobs Cuiper, gehuwd met
verkoperFrans Zeeman c.m.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0092v van 25 apr 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMichiel


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-201, pag. 16Noorderhaven 89Michiel Drieso
1-2011/2, pag. 16Noorderhaven 89Tjepke Gratama, 39 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-211, pag. 23Karremanstraat 26Dirk Jans0‑00‑00 CGhuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-049Noorderhaven 89Michiel Pieters Driso/Dreso... Willems Zwart, kind: Willem D, geb 1794 HRL; BS huw 1814, ovl 1829; eigenaar en gebruiker van wijk A-049, schipper, 1814. (GAH204); woont in 1e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-049Noorderhaven 89Sibbeltje Willems Zwartgeb 1748 ... , ovl 9 feb 1814 HRL, huwt met Michiel Pieters Driso, ovl wijk A-049; BS ovl 1814; 1829 overlijdens


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-099Karremanstraat 26Dirk Jacobs Vroegrijpovl voor 1815; wed. D.J.V. gebruiker van wijk A-099, gealimenteerd; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Noorderhaven 89 M. Drisofl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-099Karremanstraat 26Doopsgesinde Gemeente Dirk Jacobs Vroegrijp wedgealimenteerd
A-049Noorderhaven 89Michiel Dreso Michiel Dreso schipper


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 235Karremanstraat 26Doopsgezinde GemeenteHarlingenhuis (28 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 236Karremanstraat 26Doopsgezinde GemeenteHarlingenhuis en erf (54 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 367Noorderhaven 89Tjebbe Nicolaas de VriespakhuisknegtHarlingenhuis en erf (168 m²)


1837 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 153 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-049Noorderhaven 89Tjebbe Lykles de Vries, overleden op 9 juli 1837winkelier Noorderhaven A 49, vrouw van Sjoukje Johannes Hendriks, idem (erft vruchtgebruik), vader van minderjarige Jetske en Geertje Tjebbes de Vries. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-049Noorderhaven 89Sibbeltje Sybrens de Vries... ovl 1845 1869 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-041; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-049; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-049Noorderhaven 89Tjerk Pieters Metzelaar... en Antje Tjerks; BS huw 1821, huw 1822, ovl 1845; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk A-049; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-099Karremanstraat 26Marijke Hilbrands van der Vorm... en Rinske ... ; BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851 wijk A-084; oud 77 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-099; VT1839; Wij Ondergetekenden Thomas van Slooten en Sijpkje Abes, Echtelieden woonachtig te HRL, Verklare ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-049NoorderhavenTjerk Metzelaar43 jkoopmanHarlingenm, protestant, gehuwd
A-049NoorderhavenSibbeltje de Vries41 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-049NoorderhavenPieter Metzelaar20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-049NoorderhavenJohannes Metzelaar8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-049NoorderhavenJacob Metzelaar4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-049NoorderhavenKlaas Metzelaar6 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-049NoorderhavenAntje Metzelaar15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-049NoorderhavenSybrigje Metzelaar13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-099KarremanstraatMarijke van der Vorm77 jHarlingenv, protestant, weduwe


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 235Karremanstraat 26 Doopsgezinde GemeenteHarlingengeamoveerd en nieuw opgebouwd onder een dak


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 236Karremanstraat 26 Doopsgezinde GemeenteHarlingengeamoveerd en nieuw opgebouwd onder een dak


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-099Karremanstraat 26Pieter Smeding, overleden op 5 april 184251 jr, werkman, overleden Bargaburen A 99, ongehuwd. (Certificaat van onvermogen nr. 84) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-049Noorderhaven 89Jetske Tjerks, overleden op 15 augustus 184384 jr, geboren Bolsward, overleden Snakkeburen A 49, weduwe, met kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 60) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 937 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-099Karremanstraat 26Antje Jelles de Haan, overleden op 10 oktober 184771 jr, geboren Workum, overleden Karremanstraat A 99, weduwe, moeder van Rinse, koopman en wijlen Wybe van Vliet (man van Tjietske van der Hout, vader van minderjarige Abel, Geertje, Antje en Dirk Wybes van Vliet). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 805 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-099Karremanstraat 26Marijke Ymes, overleden op 3 januari 184875 jr (geboren 1773), overleden Karremanstraat A 99, gehuwd, moeder van Pieter Botes, verver/winkelier. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1340 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-099Karremanstraat 26Dirkje Pieters Kreil, overleden op 28 december 184864 jr, geboren Hindeloopen, overleden Karremanstraat A 99, ongehuwd (gealimenteerd door DG-gemeente), ab intestato erfgenamen zijn haar nicht Antje (vrouw van Johannes Thomas Smit, varensgezel) en neef Aldert G. Kreil. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 367Noorderhaven A-049Pieter Tj. Metzelaarwoonhuis
Sectie A nr. 2767Achterstraat A-098Doopsgezinde Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 2767Karremansstraat A-099Doopsgezinde Gemeentewoonhuis


1867 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-099Karremanstraat 26Anna Lijn... ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 367Noorderhaven A-046Pieter Tjerks Metzelaar en kinderenwoonhuis
Sectie A nr. 3444Karremansstraat A-108Doopsgezinde Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3444Karremanstraat 26 (A-108)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 367Noorderhaven 89 (A-046)Sikke Fekkeswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noorderhaven 89 Sikke Fekkesscheepsbevrachterf. 5000f. 6000


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 89Sikke Fekkes11Scheepsbevrachter


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 89Sikke Fekkes11Scheepsbevrachter


1922 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 89, HarlingenNoorderhaven 89S. Fekkesscheepsbevrachter voor binnen- en buitenland


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 89S. Fekkes11Scheepsbevr.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 89S. Fekkes11Scheepsbevr.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.S. Fekkes11Scheepsbevr.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.S. Fekkes11Sleepdienst, transportovern.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Karremanstraat 26mej. A. Westrawinkelierster
Noorderhaven 89S. Fekkesscheepsbevrachter


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.S. Fekkes11Sleepd., transp. overn.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Karremanstraat 26A. (Antje) Flisijn wv Bakker
Noorderhaven 89U. (Ulbe) Posthuma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Karremanstraat 26rijksmonument 20443
Noorderhaven 89beeldbepalend pand7 van 10
  terug