Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Bildtstraat 21
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBildtstraat 211-130 1-197 A-115A-126
 huisnummer lager  huisnummer hogerDroogstraat 371-130 1-198 A-088A-097
 huisnummer lager  huisnummer hogerDroogstraat 391-130 1-198 A-088A-098
 huisnummer lager  huisnummer hogerDroogstraat 411-130 1-199 A-089A-099
 huisnummer lager  huisnummer hogerDroogstraat 431-130 1-199 A-090A-100


Naastliggers vanBildtstraat 21
ten oostenDroogstraat 37
ten zuidende Droogstraat
ten westende Bildtstraat
ten noordenBildtstraat 19


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bildtstraat 21, Harlingen


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0287v van 17 jan 1602 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 37Droogstraat NZ [staat: in de nieuwe stad strekkende van voren zuidwaarts tot aan de droge straat]1100‑00‑00 GGhuis, plaats en brouwerij
koperFedde Claesen, gehuwd met
koperDieuwke Pieters
bewonerKeympe Nanningsbrouwer
naastligger ten oostenFedde Claes, gehuwd met
naastligger ten oostenDieuwke Pieters
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenPieter Tomas
naastligger ten noorden[het eerste perceel in deze akte]
verkoperPieter Wygers
verkoperLijsbeth Jacobs te Kollumerland


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0287v van 17 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFedde Claes, gehuwd met
naastligger ten oostenDieuwke Pieters
naastligger ten westenPieter Tomas


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0287v van 17 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFedde Claes, gehuwd met
naastligger ten oostenDieuwke Pieters
naastligger ten westenPieter Tomas


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0139r van 13 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0150r van 13 mrt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0169v van 19 jun 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 39Bij de Zoutsloot181‑14‑00 GGkamer
koperDirck Claes, gehuwd metmetselaar
koperAnna Franses
verpachter grondClaes Feddes 2‑16‑00 CG
floreenrente1‑00‑00 fl
naastligger ten oostenDirck Claes c.u.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenals bewoner Pyter Feddes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaes Feddes, gehuwd met
verkoperEetske Reynerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Claesen, metselaar x Anna Franses kopen een kamer omtrent de Zoutsloot.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0169v van 19 jun 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirck Claes c.u.
naastligger ten westenals bewoner Pyter Feddes


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0169v van 19 jun 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirck Claes c.u.
naastligger ten westenals bewoner Pyter Feddes


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0178v van 17 okt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 41Bij de Zoutsloot150‑14‑00 GGkamer
koperDirck Claes, gehuwd metmetselaar
koperAntie Franses
verpachter grondClaes Feddes 2‑16‑00 CG
huurder voor 1 jaarN. N. 17‑14‑00 GG
naastligger ten oostende koeschuur van Douue Tyaerts slager
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende kamer gekocht door Jentye Johannes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaes Feddes, gehuwd met
verkoperEetske Ryoerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Claesen metselaar x Antie Fransen kopen een kamer bij de Zoutsloot. Ten O. de koeschuur van Douue Tyaerts slachter, ten W. de kamer gekocht door Jentje Johannes. Grondpacht 2 GG aan de verkopers. Gekocht van Claes Feddes x Eetske Ryoerts voor 150 GG.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0178v van 17 okt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende koeschuur van Douue Tyaerts slager
naastligger ten westende kamer gekocht door Jentye Johannes


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0178v van 17 okt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende koeschuur van Douue Tyaerts slager
naastligger ten westende kamer gekocht door Jentye Johannes


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0191r van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendrie kamers in de Droogstraat van de verkoper Claes Feddes


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0202v van 6 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 39Droogstraat NZ95‑00‑00 GGkamer
koperFrans Jacobs de Ringh
verpachter grondClaes Feddes c.u.2‑16‑00 CG
naastligger ten oostende kamer van Meynert Wytses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende brouwerij van wijlen Fedde Claesen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaes Feddes, gehuwd met
verkoperEetscke Riuerts


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0202v van 6 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamer van Meynert Wytses
naastligger ten westende brouwerij van wijlen Fedde Claesen


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0202v van 6 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamer van Meynert Wytses
naastligger ten westende brouwerij van wijlen Fedde Claesen


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0023v van 25 feb 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Pieter Thomas


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0087r van 15 jun 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Pieter Thomas


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0271r van 8 apr 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Grietie Gosses


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0013v van 13 mei 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 45, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendrie kamers verkocht door Claes Feddes
naastligger ten westende kamers van wijlen Dirck Claesen
naastligger ten westende brouwerij van Here Bonnema


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0013v van 13 mei 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 45, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendrie kamers verkocht door Claes Feddes
naastligger ten westende kamers van wijlen Dirck Claesen
naastligger ten westende brouwerij van Here Bonnema


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0060v van 22 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 45, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendrie kamers gekocht door Claes Feddes
naastligger ten westende kamer van wijlen Dirck Claeses
naastligger ten westende brouwerij van Iemke Rutgers


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0060v van 22 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 45, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendrie kamers gekocht door Claes Feddes
naastligger ten westende kamer van wijlen Dirck Claeses
naastligger ten westende brouwerij van Iemke Rutgers


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0145r van 10 apr 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 39Droogstraat NZ81‑00‑00 GGkamer tussen 2 andere kamers
koperJentie Rutgers, gehuwd met
koperArjeantie Dirckx
verpachter grondClaes Feddes 2‑16‑00 CG
naastligger ten oostenMaycke Jans, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Jan Cornelis
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende brouwerij van Jentie Rutgers
naastligger ten noordende hof van Rein Eedes
verkoperAnna Jans, weduwe van
verkoperwijlen Sybrandt Tyaards
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJentie Rutgers x Ariaantie Dircks koopt een camer in de Droogstraat en 2 camers ten W. daaraan vast. Ten O. wd. Jan Cornelis, ten W. de brouwerij van de koper, ten Z. de Droogstraat, ten N. de hof van Reyn Yedes. Gekocht van Anna Jans wv Sybrandt Tyaardts, voor 86 gg.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0145r van 10 apr 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMaycke Jans, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Jan Cornelis
naastligger ten westende brouwerij van Jentie Rutgers


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0145r van 10 apr 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMaycke Jans, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Jan Cornelis
naastligger ten westende brouwerij van Jentie Rutgers


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0018r van 28 aug 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0038v van 8 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0049v van 25 feb 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 43Droogstraat70‑00‑00 GGkamer
koperCornelis Claesen bezemmaker
verpachter grondde stad Harlingen2‑16‑00 CG
naastligger ten oostenWytse Pybes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenMaycke, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Cornelis
naastligger ten noordenN. N.
verkoperburgemeester Pieter Nannings, broer en erfgenaam van te Medenblik
erflaterwijlen Jan Nannings


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0049v van 25 feb 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 43, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMaycke, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Cornelis


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0065v van 3 jun 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 41Droogstraat84‑00‑00 GGkamer
koperCornelis Claesen, gehuwd metbezemmaker
koperTrijntie Andries
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Claes Feddes 2‑16‑00 CG
naastligger ten oostende kamer van de erfgenamen van wijlen Jan Nannings
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende brouwerij van Jentie Rutgers
naastligger ten noordende hof van Reyn Ydes
verkoperMayke Gerryts Phelten, gehuwd met
verkoperDirck Gerryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Claesen, bezemmaker x Trijntie Andries


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0065v van 3 jun 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamer van de erfgenamen van wijlen Jan Nannings
naastligger ten westende brouwerij van Jentie Rutgers


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0065v van 3 jun 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamer van de erfgenamen van wijlen Jan Nannings
naastligger ten westende brouwerij van Jentie Rutgers


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0111v van 16 jun 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 45, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Claesen bezemmaker
naastligger ten zuidende kleine kamer van Jentie Rutgers
naastligger ten westenJentie Rutgers brouwer


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0111v van 16 jun 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 45, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Claesen bezemmaker
naastligger ten zuidende kleine kamer van Jentie Rutgers
naastligger ten westenJentie Rutgers brouwer


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0111v van 16 jun 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 45, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Claesen bezemmaker
naastligger ten zuidende kleine kamer van Jentie Rutgers
naastligger ten westenJentie Rutgers brouwer


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0138v van 15 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 21Bildtstraat OZ465‑00‑00 GGhoekhuis met daarachter een plaatske
koperTrijntie Meynerts, en
koperGeertie Meynerts, gesterkt met hun vader
koperMeynert Wytses wachtmeester
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten zuidenPyter Franssen
naastligger ten westenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet huis nagelaten door Isack Jans
verkoperPyter Jelmers


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0138v van 15 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0162r van 7 feb 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 39Droogstraat NZ80‑00‑00 GGgrondpacht van 4-00-00 GG
koperAlle Franssen
eigenaar perceelgrondpacht uit twee kamers van N. N.2‑16‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJentie Rutgers
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Feddes te Leeuwarden


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0162r van 7 feb 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten westenJentie Rutgers
naastligger ten westenJentie Rutgers


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0162r van 7 feb 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten westenJentie Rutgers
naastligger ten westenJentie Rutgers


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0048r van 31 dec 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPouwels Janssen


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0052v van 19 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 21Bildtstraat OZ strekkende tot aan de brouwerij van Jentje Rutgers520‑00‑00 GGhoekhuis met klein plaatsje daarachter
koperoud burgemeester Pauwels Janssen Innema, gehuwd met
koperAecht Wytses
protesteert vanwege vermeende fraudeburgerhopman Buwe Thomas q.q.
protesteert vanwege vermeende fraudeJan Piters q.q.
protesteert vanwege vermeende fraudeSioerd Piters q.q.
naastligger ten oostende brouwerij van Jentje Rutgers
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten zuidenhet hoekhuis van Piter Fransen
naastligger ten westenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende weduwe van Ysak Jans
verkoper q.q.burgerhopman Buwe Thomas q.q., crediteur
verkoper q.q.Jan Piters q.q., crediteur
verkoper q.q.Sioerd Piters q.q., crediteur en van
verkoperMeynert Wytses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPauwels Janssen Innema oud-burgemeester x Aeght Wytses koopt hoekhuis met plaatsje erachter, strekkende tot de brouwerij van Jentie Rutgers, aan de oz. Bildtstraat. Ten Z. het hoekhuis van Pieter Fransen en de Droogstraat, ten N. wd. Ysack Jans. De crediteuren van Meynert Wytses protesteren bij het Hof van Friesland echter tegen deze verkoop.


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0052v van 19 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende brouwerij van Jentje Rutgers


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0079v van 10 feb 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende retrahent, burgemeester Pouwels Jans


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0128r van 17 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 41Droogstraat NZ95‑00‑00 GGkamer
koperSioerd Bartels, gehuwd met
koperReinsk Johannis
naastligger ten oostenPieter Clijfoet
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenCornelis Trompeter
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAeltie Jacobs*, weduwe van
verkoperwijlen Wytse Meynerts*


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0128r van 17 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Clijfoet
naastligger ten westenCornelis Trompeter


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0128r van 17 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Clijfoet
naastligger ten westenCornelis Trompeter


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0129r van 31 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 45, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0129r van 31 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 45, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0139r van 9 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 43Droogstraat NZ177‑07‑00 GGkamer
koperPyter Jansen Clieffoet
naastligger ten oosteningang van het hof
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe Atie Jacobs
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAtie Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Wytse Meynerts


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0139r van 9 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 43, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe Atie Jacobs


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0211r van 1 mrt 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 21Bildtstraat OZ, hoek3015‑00‑00 GGhuis op een gewelfde kelder, met plaats erachter tot aan de Droogstraat
koperSioerdt Tieerdts c.u.
huurderStoffel Baniers c.u.200‑00‑00 CG
naastligger ten oostenRoeleff Pybes
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenhet kleine huis van verkoper Abram Pyters c.u.apotheker
verkoperAbram Pyters c.u.apotheker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSioerdt Tieerdts koopt huis op een gewelfde kelder, op de hoek van de Bilstraat Oz., met een ledige plaets of huisstede erachter en strekkende tot aan de Droogstraat. Ten O. Roeloff Pybes, ten W. de Bilstraat, ten Z. de Droogstraat, ten N. de verkoper. Belast met quoteel aandeel van de Haveniste gerechtigheden. Gekocht van Abram Pyters, apotheker.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0211r van 1 mrt 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRoeleff Pybes


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0099r van 23 dec 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPouwels Jansen


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0115v van 24 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 45, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende hof van Idske Teunis
naastligger ten zuidende weduwe van Piter Jansen Klifoet
naastligger ten westenN. N.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0115v van 24 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 45, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende hof van Idske Teunis
naastligger ten zuidende weduwe van Piter Jansen Klifoet
naastligger ten westenN. N.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0115v van 24 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 45, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende hof van Idske Teunis
naastligger ten zuidende weduwe van Piter Jansen Klifoet
naastligger ten westenN. N.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0197r van 25 jan 1652 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0137v van 15 nov 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 43Droogstraat NZ475‑00‑00 CGwoning met back en gemack
koperMaycke Stoffels, weduwe van
koperwijlen Iisbrandt Iisbrandts grootschipper
naastligger ten oostende [steeg naar de] hof van rentmeester Fontein
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende andere kamer van Attie Jacobs*, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Wytse Meynerts*
naastligger ten noordende hof van rentmeester Fontein
verkoperJacob Pytters Clijffoet c.u.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0137v van 15 nov 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 43, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende andere kamer van Attie Jacobs*, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Wytse Meynerts*


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0070r van 30 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 43Droogstraat NZ312‑00‑00 GGwoning
koperolderman van het bakkersgilde Claes Claessen
koperBeert Ulbes
koperTijs Oebles
naastligger ten oostende [steeg naar de] hof van Fontein rentmeester
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende andere kamer van Attie Jacobs*
naastligger ten westenwijlen Wytse Meynerts*
naastligger ten noordende hof van Fontein rentmeester
verkoperGabbe Ariens, gehuwd met
verkoperMaycke Stoffels


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0070r van 30 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 43, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende andere kamer van Attie Jacobs*
naastligger ten westenwijlen Wytse Meynerts*


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0089r van 17 feb 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTiebbe Pytters Dreyer


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0008v van 20 feb 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0229v van 19 mrt 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis bewoond door Jan Jacobs


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0028ra van 29 feb 1680 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 21Bildtstraat OZ486‑15‑00 CG1/4 huis
koper provisioneelAnthonius Ennema zoutzieder te Makkum
eigenaar van 3/4Anthonius Ennemazoutzieder te Makkum
huurderJan Jacobs
naastligger ten oostende brouwerij van Eme Ypes
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenhet huis eerder bewoond door mr. Jan Sipkes
verkoper q.q.oud burgemeester te Franeker Age Andries Brunia, voor zijn dochter te Franeker
verkoperAttie Ages Brunia voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Joannes Ennemacommies te Makkum


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0028ra van 29 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende brouwerij van Eme Ypes


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0257r van 25 mrt 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Jacobs


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0219r van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende hof van Jacob Romkes Braem koopman


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0221v van 2 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Romkes Braam


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-130Bildtstraat 21huis
eigenaarPiebe Auckes dogter
gebruikerPiebe Auckes dogter
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-130Bildtstraat 21huis
eigenaarwed. Hans Melles
gebruikerHeere Heeres
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan25‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-130Bildtstraat 21huis
eigenaarHere Rinkes nom. uxor.
gebruikerHere Rinkes nom. uxor.
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0055r van 7 dec 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 21Bildtstraat OZ hoek Droogstraat NZ515‑00‑00 CGhuis
koperYege Jans, gehuwd metschuitschipper
koperAntje Hartmans
naastligger ten oostenJochem Stellingwerf
naastligger ten oostenPieter Stellingwerf
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenLeenert Leenerts
verkoperYmkjen Piebes, gehuwd met
verkoperHeere Renkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYege Jans, schuitschipper x Antje Hartmans koopt huis hoek Bildtstraat. Ten O. Jochum en Pieter Stellingwerf, ten W. de Bildtstraat, ten Z. de Droogstraat, ten N. Leenert Leenerts. Gekocht van Ymkjen Piebes, vrouw van Heere Renkes.


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0055r van 7 dec 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJochem Stellingwerf
naastligger ten oostenPieter Stellingwerf


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0143r van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBraem secretaris


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0060v van 2 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 21Bildtstraat OZ380‑21‑00 GGhuis
koperBeert Dirks Brouwer, gehuwd metwinkelier
koperAnschjen Jarigs
naastligger ten oostenJochum Stellingwerf
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenLeendert Leenderts
verkoperYge Jans, gehuwd metschuitschipper
verkoperAntje Hartmans


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0060v van 2 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJochum Stellingwerf


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0142v van 23 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: kamer


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-130Bildtstraat 21huis
eigenaarBeert Brouwer
gebruikerClaas Doedes
huurwaarde38‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑06‑10 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0213r van 1 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 37Droogstraat NZ 37/39 dicht aan de Bildtstraat180‑00‑00 GGtwee kamers
koperLammert Teyes, gehuwd metkoopman
koperRinske Rinties
verpachter grondde stad Harlingen2‑16‑00 CG
huurder kamer 1Poppe Jansen de Wilde beurtschippersknecht23‑00‑00 CG
huurder kamer 2de weduwe van Oeble Botes 0‑06‑00 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenburgervaandrig Beert Brouwer
naastligger ten noordenJochum Stellingwerf oud mr. brouwer
naastligger ten noordenWybe Hanekuik koopman
verkoperJochum Stellingwerfoud mr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Feyes x Rinske Rinties koopt 2 wooncamers nz. Droogstraat, dicht bij de Bildtstraat en achter het erf van verkoper. De ene is verhuurd aan beurtschippersknecht Poppe Jansen de Wilde, de andere aan wd. Oebele Botes. Er is een openbare steeg met Wybe Hanekuik. Ten O. een D.G. camer, ten Z. de Droogstraat, ten W. vaandrig Beert Brouwer, ten N. de verkoper en Wybe Hanekuik. Gekocht van oud mr. brouwer Jochum Stellingwerff, voor 180 gg.


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0213r van 1 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten westenburgervaandrig Beert Brouwer


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0213r van 1 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten westenburgervaandrig Beert Brouwer


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0215r van 1 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 21Bildtstraat OZ599‑19‑08 CGhuis
koperPieter Alephs Vliet, gehuwd metmr. timmerman
koperElisabet Cornelis Vinkelbos
naastligger ten oostenJochum Stellingwerff
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenLeendert Leenderts
verkoperburgervaandrig Beert Dirks Brouwerkoopman


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0215r van 1 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJochum Stellingwerff


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0045r van 30 aug 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 37Droogstraat NZ 37/39 dicht bij de Bildtstraat480‑00‑00 CGtwee kamers
koperJan Clasen mr. wever
verpachter grond 1 kamerde stad Harlingen2‑16‑00 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenPieter Alefs mr. timmerman
naastligger ten noordenJochum Stellingwerf oud mr. brouwer
naastligger ten noordenWybe Hanekuik koopman
verkoperLammert Teyeskoopman


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0045r van 30 aug 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenPieter Alefs mr. timmerman


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0045r van 30 aug 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenPieter Alefs mr. timmerman


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0075v van 22 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0216v van 28 jan 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 21Bildtstraat OZ897‑10‑00 CGhuis
koperJacob Dirks, gehuwd metschipper
koperHylkjen Doeckes
naastligger ten oostenJan Clasen* wever
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenLeendert Leenderts
verkoperPytter Alefs, gehuwd metmr. timmerman
verkoperLijsbert Cornelis Vinkelbos


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0216v van 28 jan 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Clasen* wever


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-130Bildtstraat 21huis
eigenaarBeert Brouwer
gebruikerJacob Dirks
huurwaarde38‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑18‑02 CG


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0152r van 20 nov 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 21Bildtstraat OZ427‑14‑00 GGhuis
koper door niaarPytter Gerrits, gehuwd metmr. metselaar
koper door niaarTrijntie Gerrits
geniaarde koperDoeke Wybrens, gehuwd metmr. glasmaker
geniaarde koperLijsbeth Jans van Ripperts
naastligger ten oostenJan Claesen
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenLeendert Leenderts
verkoperJacob Dirks, weduwnaar vanschuitschipper
verkoperwijlen Hylkjen Doekes Jongma


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0152r van 20 nov 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Claesen


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0006v van 31 aug 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0007r van 19 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 21Bildtstraat OZ370‑07‑00 GGhuis
kopererfgezeten Claes Fontein te Ried
huurderIJsbrand Tomas c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTrijntie Gerryts, gehuwd met
verkoperPyter Gerardusmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Fontein, erfgezeten te Rie, koopt een deftig huis in de Bildstraat met uit- en ingang in de Droogstraat, bewoond door IJsbrand Tomas c.u. Geen grondpacht. Gekocht van Trijntie Gerryts, vrouw van Pyter Gerardus, mr. metselaar, voor 370 GG 7 st.


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0007r van 19 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0040r van 14 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 37Droogstraat NZ 37/39150‑07‑00 GGhuis, thans ledig
koper van 1/2Tomas Lammerts bontwever
koper van 1/2Joost Hendriks bontwever
verpachter grondAnna Braam 2‑16‑00 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: woning
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenhet huis gekocht door Claes Fontein
naastligger ten noordenCornelis Brouwer
naastligger ten noordende weduwe van Anne Eelkes
verkoper q.q.Eelke Dirks Wildschut, houder van de reversaalbrief opkoopman
verkoperJan Claesenbontwever


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0040r van 14 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: woning
naastligger ten westenhet huis gekocht door Claes Fontein


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0040r van 14 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: woning
naastligger ten westenhet huis gekocht door Claes Fontein


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0204v van 29 apr 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende ververij en tuin van Cornelis Brouwer


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0205v van 29 apr 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: woning


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0167r van 23 feb 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Baggelaar


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0138r van 22 okt 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaes Fontein


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0141r van 3 dec 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 21Bildtstraat465‑00‑00 GGhuis
koperRinse Wopkes, gehuwd metbierdrager
koperSytske Cornelis
huurderAntje Elgersma 40‑00‑00 CG
huurderAaltje Elgersma
naastligger ten oostenTomas Lammerts c.s.
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westen [staat: noorden]Bildtstraat
naastligger ten noordenN. N.
verkopererfgezeten Claes Fontein te Ried
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinse Wopkes, bierdrager x Sytske Cornelis kopen een huis in de Bildstraat, bewoond als huurders door Antje en Aaltje Elgersma voor 40 CG. Geen grondpacht. Ten O. Tomas Lammerts c.s., ten Z. de Droogstraat, ten W. de Bildstraat. Gekocht van de heer Claas Fontein, erfgezeten te Ried, voor 465 GG.


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0141r van 3 dec 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTomas Lammerts c.s.


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0012r van 23 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 37Droogstraat NZ 37/3960‑00‑00 GG1/2 huis
koperBaltus Molts, gehuwd metwinkelier
koperPetronella Schemink winkelier
eigenaar van 1/2de erfgenamen van wijlen Joost Hendriks
huurderBenjamin Levi c.u.
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenLaes Fontein
naastligger ten noordenN. N.
verkoperThomas Lammerts van Heesoud fabrikeur


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0012r van 23 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenLaes Fontein


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0012r van 23 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenLaes Fontein


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0052v van 8 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Harmens blauwverver
naastligger ten westeneen gemeente woning blauwverver


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0140v van 20 feb 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0247r van 28 jan 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 21Bildtstraat OZ600‑00‑00 CGhuis
koperClaas Claasen de Jong, gehuwd metmr. schoenmaker
koperSjieuwke Foppes
naastligger ten oostenMonse Meinderts
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenTettje Piers
verkoperRinse Wopkes, gehuwd metbierdrager
verkoperSytske Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Claasen de Jong, mr. schoenmaker x Sjieuwke Foppes kopen een huis in de Bildstraat. Geen grondpacht. Ten O. Monse Meinderts, ten Z. de Droogstraat, ten W. de Bildstraat, ten N. Tettje Piers. Gekocht van Rinse Wopkes, bierdrager x Sytske Cornelis, voor 600 CG.


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0247r van 28 jan 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMonse Meinderts


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0251r van 24 mrt 1776 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 34, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGauke S. Hingst


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0089v van 7 dec 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 37Droogstraat NZ 37/39200‑00‑00 CGhuis en weefwinkel
koperRein H. Faber mr. ijzersmid
huurderBarent stokersknecht
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenClaas Claesen
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jan Elshoff, geauthoriseerde curator over te Franeker
verkoper van 1/2Hendrik Joosten
verkoper van 1/2Baltus Moltz, gehuwd metkoopman
verkoper van 1/2Petronella Schemink


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0089v van 7 dec 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenClaas Claesen


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0089v van 7 dec 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenClaas Claesen


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0236v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0259r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenG. Hingst
naastligger ten westende ? Gemeente: woning


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0090v van 7 mei 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenG. Hingst
naastligger ten westende ? Gemeente: woning


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0297r van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende ? Gemeente: woningen


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0196v van 18 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 21Bildtstraat OZ hoek Droogstraat NZ [niet vermeld]310‑00‑00 CGhuis
koperPhilippus Johannes, weduwnaar van
koperwijlen Ytje Barteles
naastligger ten oostenvroedsman Rein Faber
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten noordenGeorg Wilhelm Geis
verkoper q.q.Ype Feddema, curatorprocureur postulant
verkoper q.q.Thijs Saake Bandstra, curatoren overassistent Admiraliteit in Friesland
verkoperGeeske Wiegers, weduwe van
verkoperwijlen Claas Claasen de Jong


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0196v van 18 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Rein Faber


1800 - advertentiebron: Leeuwarder Courant 01-01-1800
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Bildtstraat 21, HarlingenBildtstraat 21Rein Y. Fabermr. ijzersmid


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0223r van 2 mrt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 37Droogstraat NZ 37/39 bij de Bildtstraat132‑00‑00 CGsmederij en pakhuis, thans ledig
koperBerend Jans meerderjarig vrijgezel
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: diaconie
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende weduwe van Johannes Philippus
naastligger ten noordenMichiel Jacobs
verkoper q.q.Sybe Visser, gelastigdenotaris
verkoper q.q.Jan Leenderts Buisman, gelastigden vanoud kapitein Admiraliteit
verkoperde erfgenamen van wijlen oud vroedsman Rein H. Fabermr. ijzersmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBerend Jans koopt smederij en pakhuis in de Droogstraat omtrent de Bildtstraat, inclusief de vermelde inventaris. Ten O. de diaconie van de Menniste Gemeente, ten W. wd. Johannes Philippus, ten Z. de Droogstraat, ten N. Michiel Jacobs en anderen. Gekocht van erven Rein Hendriks Faber, mr. ijsersmid.


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0223r van 2 mrt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: diaconie
naastligger ten westende weduwe van Johannes Philippus


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0223r van 2 mrt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: diaconie
naastligger ten westende weduwe van Johannes Philippus


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0296v van 22 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0294v van 18 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 21Bildtstraat OZ530‑00‑00 CGhuis
koperBarend Mars commies ter recherche Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oosteneen smederij
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenJ. Geys
verkoperYtje Bartels, gehuwd met
verkoperPhilippus Johannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBerend Mars koopt huis. Ten O. de smitte, ten W. de Bildtstraat, ten Z. de Droogstraat, ten N. J. Geys. Gekocht van Ytje Bartels wv Philippus Johannes.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0294v van 18 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosteneen smederij


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0351r van 4 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenB. Mars commies


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-197, pag. 21Bildtstraat 21B Mars1‑10‑00 CG


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50003 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 338 van 1 jul 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-115Bildtstraat 21koopaktefl. 60huis in de Bilstraat, A-115
 
verkoperBarend Mars (te Stavoren)
koperFolkert Park (gehuwd met Antje Jans Reidemaker)


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-090Droogstraat 43Jelte Dirkshuwt met Sipkje Jacobs, wonende te HRL; wijk A-090; BS ovl 1812


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-090Droogstraat 43Sipkje Jacobsgeb 1759 ... , ovl 4 mrt 1812 HRL, huwt met Jelte Dirks, gealimenteerde en ovl wijk A-090, dv Jacob Sprottinga en Pietje Waltes; BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-088Droogstraat 37Berend Jans Braameyer... G. Krijl, varensgesel, en C. Henema vrouw, werkster, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-088, smederij, 1814. (GAH204); id. van wijk A-095, smid. 1814. (GAH204); id. van wijk A-180; gebruiker is ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-089Droogstraat 41Marten Rimmerts... HRL; kind: Berber Martens, geb 28 jan 1775, ged 14 feb 1775 Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-090Droogstraat 43Hielke Klaases... tweede Pinksterdag, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-115Bildtstraat 21Jan Harmens Gonggrijp... 1801, 1805, BS huw 1811wafk, hu, huw 1817, ovl 1837, ovl 1848, ovl 1852; eigenaar en gebruiker van wijk A-115, baardscheerder, 1814. (GAH204); J.H.G. en Gooitje Claasen Overdijk, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Bildtstraat 21 J.H. Gonggrijpfl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-115Bildtstraat 21Jan H Gonggrijp Jan H Gonggrijp baardscheerder
A-088Droogstraat 37Berend J Braameyer Beerend J Braameyer smederij
A-088Droogstraat 39Berend J Braameyer Beerend J Braameyer smederij
A-089Droogstraat 41Doopsgesinde Gemeente Marten Rimmerts wedgealimenteerd
A-090Droogstraat 43Doopsgesinde Gemeente Hielke Klaases wedgealimenteerd


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 14 en 26 van 22 jan 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-089Droogstraat 41provisionele en finale toewijzingfl. 22woning A-089
 
verkoperJetze Bouwes Boomsma
koperElizabeth Stijl


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 112 van 28 jun 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-090Droogstraat 43koopaktefl. 14huis A-090
 
verkoperFreerk Dirks Fontein
koperElizabeth Stijl


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 188a (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-089Droogstraat 41Eelkje Hendriks Zijlstra, overleden op 29 maart 1826vrouw van Rintje Gerrits Baantjer, touwslager Bildpoort A 89, moeder van minderjarige Hendrik Rintjes Baantjer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 225 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-089Droogstraat 41Marijke Jans Roen, overleden op 14 augustus 1828Agterstraat A 89, wed. Willem Jurjens, geen kinderen, testamentair erfgenamen zijn Marijke Hendriks (vrouw van Johannes ter Deus, wever/turfdrager) en Janke Harmens (vrouw van Theodorus Koster, werkman Franeker), die ook ab intestato erfgenamen zouden zijn geweest (broerskinderen), de andere erfgenamen zijn reeds overleden: Ytje Hendriks en Wilhelmus en Marijke van Dongen. Saldo fl. 220,07. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 181 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-088Droogstraat 37Hendrikje Fokkes Jagersma, overleden op 27 januari 183143 jr, winkeliersche Schritsen F 133, eerst wed. Pieter Akkerman, laatst wed. Lieuwe Rienks Dirks (zoon van Rienk Dirks, trekveerschipper Brouwersgracht G 60), moeder van minderjarige Catharina, Jetske en Fokje Lieuwes Dirks (voogd is grootvader Rienk Dirks) (uit 2e huwelijk) en minderjarige Anke Pieters Akkerman (voogd is Johannes Akkerman, koperslager Droogstraat A 88) (uit 1e huwelijk), in memorie 7006/182 doet voogd Johannes Akkerman zelfstandig aangifte. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 181 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-088Droogstraat 39Hendrikje Fokkes Jagersma, overleden op 27 januari 183143 jr, winkeliersche Schritsen F 133, eerst wed. Pieter Akkerman, laatst wed. Lieuwe Rienks Dirks (zoon van Rienk Dirks, trekveerschipper Brouwersgracht G 60), moeder van minderjarige Catharina, Jetske en Fokje Lieuwes Dirks (voogd is grootvader Rienk Dirks) (uit 2e huwelijk) en minderjarige Anke Pieters Akkerman (voogd is Johannes Akkerman, koperslager Droogstraat A 88) (uit 1e huwelijk), in memorie 7006/182 doet voogd Johannes Akkerman zelfstandig aangifte. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 257Droogstraat 43wed. en kind. Simon Stijl Hingst en mede E.fabrikeurHarlingenhuis (28 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 258Droogstraat 41wed. en kind. Simon Stijl Hingst en mede E.fabrikeurHarlingenhuis (35 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 259Droogstraat 39Hems Johannes van der MeulenzadelmakerHarlingenstal of pakhuis (42 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 260Droogstraat 37Hems Johannes van der MeulenzadelmakerHarlingenhuis en erf (36 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 266Bildtstraat 21Jan Harmens GongrijpbaardscheerderHarlingenhuis en erf (77 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-088Droogstraat 37Jannetje van Vliet... te HRL. 1843, dv Dirk Wybes vV, en IJmkje Jans; BS huw 1819, ovl 1843, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk A-088; oud 51 jaar, (vnm: Jantie), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-001; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-090Droogstraat 43Aafke Cornelis de Jonggeb 1779 Sneek, ovl 25 mrt 1840 HRL, huwt met Jacob Dirks vd Molen/Meulen, dv Cornelis dJ, en Hiske Johannes; BS ovl 1840; 1847 overlijdens; oud 60 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk A-090; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-090Droogstraat 43Jacob Dirks van der Molenzie ook: van der Meulen; geb 1788 Sneek, ovl 1 jul 1847 HRL, huwt met Aafke Cornelis de Jong, bak ker, zv Dirk vdM, en ... ; BS ovl 1847; oud 53 jaar, geb Leeuwarden (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-090; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-115Bildtstraat 21Catharina Ferf... HRL, dv Anne F, en van Grietje Willems de Boer; BS huw 1831, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk D-069, wijk A-115; oud 37 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-160; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-115Bildtstraat 21Gepke Cornelis de Jong... 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk B-175; oud 58 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, tabakskerver, wijk A-115; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-090DroogstraatJacob van der Meulen53 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd
A-090DroogstraatAafke C de Jong60 jSneekv, protestant, gehuwd
A-115BildstraatGepke Cornelis58 jtabakskerwerSneekv, protestant, weduwe
A-115BildstraatCornelis Gonggrijp26 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-115BildstraatJohannes Gonggrijp17 jtouwslagerHarlingenm, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-090Droogstraat 43Aafke Cornelis de Jong, overleden op 25 maart 184061 jr, geboren Sneek, overleden Droogstraat A 90, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 19) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 37 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-115Bildtstraat 21Frans Antoons Wassenaar, overleden op 23 juli 18462 jr (geboren 13/8/1844), overleden Zoutsloot A 115/B 116, zoon van Antoon Wassenaar en Aaltje Heeleveld, broer van minderjarige Adriaantje Antoons Wassenaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 297 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-115Bildtstraat 21Hendrika Jans van der Wijk, overleden op 17 augustus 18462 mnd (geboren 21/6/1846), overleden Bildtstraat A 115, dochter van Jan Alberts van der Wijk, zeeman en Sjoukje-Debora Deurnat, zuster van minderjarige Fredrik Jans van der Wijk. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-090Droogstraat 43Hielkje Johans Ziekmans... 26 feb en 5 mrt 1815, dv Daniel Z, en Dirkje Brens; BS huw 1815, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk A-090; geb 27 aug 1791, ged 6 sep 1791 Grote Kerk HRL, dv Johan Dani?l Ziekman en Dirkje Brens; Ik ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-115Bildtstraat 21Idske Meinsmageb 20 aug 1808 Makkum, ovl 18 dec 1888 HRL, huwt met Anthonij Wielenga, (gk), dv Poppe Andries M, en Aagje Gerrits Groot; BS ovl 1888; bev.reg. HRL 1851 wijk A-115, 140, wijk B-020


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-115Bildtstraat 21Marijke Jansgeb 29 feb 1803 Leeuwarden, huwt met Wierd B. van der Veen, N.H., A 26 okt 1859 naar Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-115, supp wijk G-431


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-115Bildtstraat 21Wierd Benedictus van der Veengeb 9 feb 1804 Dokkum, huwt met Marijke Jansen, pianowerker, N.H., A 26 okt 1859 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-115, supp wijk G-431


1852 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49050 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 18 en 22 van 14 feb 1852
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-115Bildtstraat 21provisionele en finale toewijzingfl. 1604huis en erf A-115
 
verkoperJohanna Gerrebracht (wv isac ouwenbroek)
verkoperAlida Ouwenbroek
verkoperIsabella Francina Ouwenbroek
verkoperJohanna Ouwenbroek (gehuwd met Petrus Posthuma)
koperFrederik Langenhorst


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 257Achterstraat A-090Ebele H. Drijfhoutwoonhuis
Sectie A nr. 258Achterstraat A-089Ebele H. Drijfhoutwoonhuis
Sectie A nr. 259Achterstraat A-088Hemmes van der Meulenwoonhuis
Sectie A nr. 266Bildtstraat A-115Hemmes van der Meulenwoonhuis


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van woensdag 04 okt 1870
vermeld alsgeschat adresbericht
A-088Droogstraat 37Eene woning in de Karremansstraat, in huur bij P.D., Baanstra. Provisioneel verkocht op 12 okt 1870 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 14 okt 1870
vermeld alsgeschat adresbericht
A-088Droogstraat 37Eene woning in de Karremansstraat, in huur bij P.D., Baanstra. Finaal verkocht op 19 okt 1870 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 333.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 260Droogstraat A-097Wijke Horjuswoonhuis
Sectie A nr. 259Droogstraat A-098Wijke Horjuspakhuis
Sectie A nr. 258Droogstraat A-099Trijntje Otma wed. E. Drijfhoutwoonhuis
Sectie A nr. 257Droogstraat A-100Trijntje Otma wed. E. Drijfhoutwoonhuis
Sectie A nr. 266Bildtstraat A-126Wijke Horjuswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4327Bildtstraat 21 (A-126)Geertje B. Monsmawoonhuis
Sectie A nr. 260Droogstraat 37 (A-097)Djieuwke Posthumus (wed. J. Horjus)woonhuis
Sectie A nr. 259Droogstraat 39 (A-098)Djieuwke Posthumus (wed. J. Horjus)pakhuis
Sectie A nr. 258Droogstraat 41 (A-099)Rein Leijenwoonhuis
Sectie A nr. 257Droogstraat 43 (A-100)Rein Leijenwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Bildtstraat 21 Klaas van der Heideexportslagersknechtf. 700f. 1000


1925 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-8526
Bildtstraat 21Evert van der Zee


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Droogstraat 37G. de Vriesbrugwachter
Droogstraat 41Tj. Vellingalompenkoopman


1947 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-31575
Droogstraat 37Meubilering `Sieshof`


1947 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-32652
Droogstraat 41Evert Scheffer


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Bildtstraat 21A. (Aukje) Bons wv Wijkstra
Droogstraat 37W. (Wesselius) Boomstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Bildtstraat 21rijksmonument 20311


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8009Bildtstraat 21
  terug