Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 38
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 381-121 1-188 A-107A-117
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 401-121 1-187 A-106A-115


Naastliggers vanZoutsloot 38
ten oostenZoutsloot 40
ten zuidenDroogstraat 47
ten westenZoutsloot 36
ten noordende Zoutsloot


aangrenzende stegen
adresheeft
Zoutsloot 40naamloze doorlopende steeg ten westen


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0339v van 9 jan 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende ledige plaats van Keympe Jeltes Leeuwarden


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0339v van 9 jan 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 38Zoutsloot, achter op de nieuwe haven op de280‑00‑00 GGhuis
koperburgemeester Adriaen Bartouts, gehuwd met
koperBarber Jeltes
verpachter grondde stad Harlingen0‑01‑12 CG
naastligger ten oostende ledige plaats van Keympe Jeltes te Leeuwarden
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPieter Pieters
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWytse Pybes, gehuwd met
verkoperAnna Baltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAdriaen Bartouts, burgemeester x Barber Jeltes kopen een huis op de Nieuwe Haven op de Zoutsloot. Ten O. de ledige plaats van Keympe Jeltes van ?, ten W. Pieter Pieters. Grondpacht 1 st 12 pn aan de Stad. Gekocht van Wytse Pybes x Anna Baltes, voor 280 GG.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0050r van 20 okt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende ledige plaats van Kempo Jelles


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0107v van 16 mei 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende weduwe van Wytze Pybes


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0107v van 16 mei 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 40Zoutsloot ZZ in de noorder nieuwe stad500‑00‑00 GGdwarskamer met een ledige plaats daarachter
koperFoecke Tziommes, gehuwd met
koperTrijn Hemckes
naastligger ten oostenJelmer Pyters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende weduwe van Wytze Pybes
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperPyter Johannes, gehuwd metmetselaar
verkoperEelck Pyters


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0142r van 13 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende schuur van Wytse Pybes


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0142r van 13 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 40Zoutsloot ZZ [staat: noorder nieuwe stad ZZ van het achterdiep, strekkende zuidwaarts tot de plaats van wijlen mr. Jan van Hasselt]475‑00‑00 GGhuis en ledige plaats
koperJan Thomas, gehuwd met
koperFoockel Sibrants
naastligger ten oostende schuur van Michiel Pyters
naastligger ten zuiden*de erfgenamen van wijlen mr. Jan van Hasselt
naastligger ten westende schuur van Wytse Pybes
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperLouw Michiels, gehuwd met
verkoperAat Wopckes


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0191r van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Wytze Pybes


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0238r van 18 jun 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Wytse Piebes


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0238r van 18 jun 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 40Zoutsloot ZZ in de noorder nieuwe stad303‑00‑00 GGhuis en achterplaats
koperNicolaus Jacobaeus procureur postulant
naastligger ten oostenJelmer Pieters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van wijlen Wytse Piebes
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoper q.q.Cornelis Jellis, gevolmachtigde vannotaris te Leeuwarden
verkoperWabbe Jelderts te Follega
verkoperFreerck Tiommes te Kubaard
verkoper q.q.Freerck Tiommes, voor zijn zuster te Kubaard
verkoperSyu Tiommes
verkoper q.q.Freerck Tiommes, voor zijn zuster te Kubaard
verkoperTeth Tiommes
verkoper q.q.Freerck Tiommes, voor zijn zuster te Kubaard
verkoperPiecke Tiommes
verkoperJetse Jacobs, gehuwd met te Tzummarum
verkoperTeth Geertses
erflaterwijlen Lolcke Tiommes
erflaterwijlen Tiomme Tiommes


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0005r van 28 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende schuur van Wytze Piebes


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0005r van 28 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 40Zoutsloot ZZ [staat: noorder nieuwe stad aan de zuidzijde van het achterdiep]0‑00‑00 CGhuis en ledige plaats
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostende schuur van Michiel Pieters
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan van Hasselt
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende schuur van Wytze Piebes
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperFoockel Sibrants voor haar en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Jan Tomas
verkoperArian Tomas
verkoperWolter Tomas


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0009v van 20 mrt 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende schuur van Wytze Piebes


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0009v van 20 mrt 1624 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vindt je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 40Zoutsloot ZZ [staat: noorder nieuwe stad aan de zuidzijde van het Achterdiep]0‑00‑00 GGhuis met een ledige plaats
koper finaalN. N.
koper provisioneelN. N. 300‑00‑00 GG
naastligger ten oostende schuur van Michiel Pieters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende schuur van Wytze Piebes
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperN. N.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0013v van 10 apr 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0013v van 10 apr 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 38Zoutsloot ZZ [staat: noorder nieuwe stad aan de zuidzijde van het Achterdiep]395‑00‑00 CGhuis met een plaats daarachter
koperOcke Joukes
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenClaes Jacobs bakker
naastligger ten westenBarelt Jans stadsroeper
naastligger ten noordenZoutsloot en de straat
verkoperAnna Baltis, weduwe van
verkoperwijlen Wytze Piebes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOcke Jouckes koopt


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0043r van 23 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende schuur van Wytze Piebes


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0043r van 23 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 40Zoutsloot ZZ [staat: Achterdiept in de noorder nieuwe stad zuidwaarts tot de stakettinge van de erfgenamen van de plaats van Jan van Hasselt]0‑00‑00 GGhuis en ledige plaats
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostende schuur van Michiel Pieters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende schuur van Wytze Piebes
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperN. N.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0160r van 14 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 51, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0038v van 8 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende schuur gekocht door Pieter Fransen


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0051v van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0051v van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 38Zoutsloot ZZ280‑00‑00 GGschuur
koperPieter Fransen, gehuwd metgrootschipper
koperLeentie Duckes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuideneen plaats
naastligger ten westende schuur van Reyn Yedes
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Wytse Pybes, gehuwd met
verkoperwijlen Antie Baltges


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0128v van 12 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende schuur van Pytter Fransen


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0128v van 12 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 40Zoutsloot ZZ500‑00‑00 CGhuis
koperPyter Douwes onder de klokslag van Harlingen
koperJoucke Piers onder de klokslag van Harlingen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende schuur van Pytter Fransen
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoper van 2/3Meinnert Rienx voor zich en zijn kleinkinderen
verkoper van 1/3Sicke Oenes te Terschelling


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0197r van 25 jan 1652 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Jansens Huismans


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0243r van 2 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 51, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPytter Douues


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0037v van 28 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0037v van 28 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 38Zoutsloot ZZ 1 huis oostelijker dan de brouwerij van de Roode Leeuw of waar deze in de wipstoel staat400‑00‑00 CGhuis of koeschuur
koperburgemeester Bartel Cleysen Lantingh
naastliggerbrouwerij genaamd de Roode Leeuw de Rode Leeuw
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperHero Galama namens de erfgenamen
erflaterwijlen Magdalena Doeckes, weduwe van
erflaterwijlen Pytter Fransengroot- en wijdschipper


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0008v van 20 feb 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0047r van 6 apr 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenBaucke Fockes


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0047r van 6 apr 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 38Zoutsloot ZZ175‑00‑00 GGschuur bij brouwerij genaamd De Roode Leeuw
koperJelle Willems voermande Rode Leeuw
koperJan Claessen voerman
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenBaucke Fockes
naastligger ten zuidende weduwe van Focke Martens* puistermaker
naastligger ten westenJacob Tjebbes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Cleissens Lantingh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Willems en Jan Claessen, voerlieden, kopen een ledige schuur zz. Zoutsl., bij de brouwerij 'de Roode Leeuw'. Ten O. Bauke Fockes en een steeg, ten W. Jacob Tjebbes (Popta?), ten Z. wd. Focke, puistermaker?, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van erven oud-burgemeester Bartel Cleissen Lanting, voor 175 gg.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0219r van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende schuur van Jelle Willems* voerman


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0138r van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0073v van 2 dec 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-121Zoutsloot 38huis
eigenaarBaucke Fockes Agricola
gebruikerCarst Palsen
gebruikerAeffke Jans
huurwaarde28‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑12‑00 CG


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0258v van 2 feb 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBaucke Fockes Agricola


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-121Zoutsloot 38huis
eigenaarBaucke Fockes
gebruikerAeffke Jans
gebruikerFolkert
huurwaarde28‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan6‑9‑1720
opmerkingden 6 september van ... ... wegens aeffke jans hier op betaelt 2-16-0
aansl. huurw. voldaan16‑9‑1720
opmerkingden 16 september door de executeur 2-16-0
aansl. huurw. voldaan30‑9‑1720
opmerking1720 den 30 september wegens volkert broers betaelt 2-16-0


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-121Zoutsloot 38huis
eigenaarBaucke Fockes erven
gebruikerYpe Sijes cum soc.
huurwaarde28‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑13‑00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0080r van 1 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Bauke Fockes Agricola


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0143r van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBraem secretaris


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0383v van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteegje


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0383v van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 38Zoutsloot, tussen huis van Heere Heeres en stal van wed. van Jan Clases10‑00‑00 CGtuintje
koperHeere Heeres, gehuwd metmr. metselaar
koperYdtie Rinnerts
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten zuidenHeere Heeres, gehuwd met
naastligger ten zuidenYdtie Rinnerts
naastligger ten westenRegnerus Braem
naastligger ten noordenstal van weduwe Jan Clazens
verkoperRegnerus Braem J.U.D.secretaris van Barradeel te Sexbierum


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0090r van 4 mei 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0090r van 4 mei 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 38Zoutsloot ZZ77‑21‑00 GGstal
koperTierk Gabes koemelker
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenHeere Heeres metselaar
naastligger ten westende heer Regnerus Braem secretaris
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores van te Marrum
verkoper van 2/3de kindskinderen van wijlen Janke Johannes, weduwe van
erflaterwijlen Jan Clasen
verkoper q.q.dr. Johannes Clonkers, geauthoriseerde curator overadvocaat Hof van Friesland
verkoper van 1/3de boedel van Rinco Stellingwerf, zoon van
erflaterwijlen Janke Johannes


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0142v van 23 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosteneen stalling


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0251v van 25 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0251v van 25 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 38Zoutsloot ZZ, aan de zijkant van de100‑00‑00 GGstalling
koperGovert Reynders, gehuwd met
koperDirkien Pieters
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenHeere Heeres metselaar
naastligger ten westenwijlen Hanekuik
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTjerck Gabeskoemelker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-121Zoutsloot 38huis
eigenaarYpe Sijes
gebruikerHarmen IJsbrands
huurwaarde13‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑05‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-121 Zoutsloot 38Ype Zijes, bestaande uit 4 personen06‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-121Zoutsloot 38huis
eigenaarYppe Sijes
gebruikerYppe Sijes cum soc.
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0205v van 29 apr 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: woning


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0023r van 7 sep 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0023r van 7 sep 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 40Zoutsloot ZZ tussen de Bildtpoorts- en Karremanstraatpijpen290‑14‑00 GGhuis
koperJan Eelkes, gehuwd metgleibakker
koperTjeertje Ritskes
huurderMinne Feddes c.u.38‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Joost Hendriks
naastligger ten zuidenUilke Anskes
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJan Ypestimmerbaas
verkoperAntie Ypes, gehuwd met
verkoperGeppe Jansmr. schoenmaker


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0216v van 26 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0216v van 26 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 40Zoutsloot ZZ tussen Bildtpoorts- en Karremanstraatspijpen450‑00‑00 CGhuis
koperTaede Taedses huistimmerman
huurderEeltje Doedes c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Joost Hendriks
naastligger ten zuidenUilke Anskes
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJan Eelkes, gehuwd metgleibakker
verkoperTjeerdtje Ritskes


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0055v van 1 apr 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTaede


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0055v van 1 apr 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 38Zoutsloot ZZ150‑00‑00 CGstal voor 6 koeien en 3 paarden
koperDirk Cornelis mr. huistimmerman
koperDirk Christiaans mr. ijzersmid
naastligger ten oostenTaede
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenJan Harmens
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperDirkjen Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Govert Reinderskoemelker


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0240v van 8 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTaede


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0240v van 8 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 38Zoutsloot ZZ100‑00‑00 CGstal
koperSybren Nannings karreman
huurderSybren Nannings karreman30‑00‑00 CG
naastligger ten oostenTaede
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenJan Harmens
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperDirk Cornelismr. huistimmerman
verkoperDirk Christiaans Fabermr. ijzersmid


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0116r van 7 mei 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenTaede Taedes


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0116r van 7 mei 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 38Zoutsloot ZZ205‑00‑00 CGstal
kopervroedsman Sybe de Vries
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenTaede Taedes
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenJan Harmens
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperSybren Nannings


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0052v van 8 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Sybe de Vries


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0140v van 20 feb 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBauke Barends


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0259r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van S. de Vries


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0014r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0014r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 38Zoutsloot ZZ tussen de Bildtpoorts- en Karremanspijpen500‑00‑00 CGwagenhuis
koperburgerhopman Bouwe Fontein
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGouke S. Hingst
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTrijntje Rasschen, weduwe van
verkoperwijlen vroedsman Sybe de Vries


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0090v van 7 mei 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBouwe Fontein


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0172r van 29 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 49, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRein Faber


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0297r van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBouwe Fontein


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0164v van 19 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 49, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0241v van 1 feb 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg waarin vrij in- en uitgang
naastligger ten westenstokerij van B. Fontein


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0241v van 1 feb 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 40Zoutsloot ZZ894‑11‑00 CGhuis en gebouw gebruikt als jeneverstokerij
koperS. Feenstra koopman te Kimswerd
bewonerwijlen Taede Taedsesmr. huistimmerman
naastligger ten oostende weduwe van H. J. Proust
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: Achterstraat]
naastligger ten westendoorgaande steeg waarin vrij in- en uitgang
naastligger ten westenstokerij van B. Fontein
naastligger ten noordenZoutsloot
verkopermeerderjarige vrijster Grietje Rintjes te Franeker


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0296v van 22 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0305v van 19 apr 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg waarin vrij in- en uitgang
naastligger ten westenvan der Werf koopman


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0305v van 19 apr 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 40Zoutsloot ZZ tussen Bildtpoorts- en Karremanstraatpijpen600‑00‑00 CGhuis
koperCornelis Martens
huurderHaring Jelles 30‑00‑00 CG
naastligger ten oosten [staat: westen]de weduwe van H. J. Roust koopman
naastligger ten zuidenvan der Werf koopman
naastligger ten westendoorgaande steeg waarin vrij in- en uitgang
naastligger ten westen [staat: oosten]van der Werf koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperSjoerd Feenstradistillateur en koopman te Kimswerd
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Martens koopt een huis zz. Zoutsloot, tussen Bildtpoorts- en Karremanspijpen. Ten O. en Z. Oeble?. v.d. Werff, ten W. H. Komst en een doorlopende steeg. Gekocht van Sjoerd Feenstra, te Kimswerd, destillateur, voor 600 cg.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0011r van 7 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 51, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenS. Feenstra


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0247r van 18 mei 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Martens


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0039v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Martens


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-188, pag. 20Zoutsloot 38Jan Kyl1‑00‑00 cgstokerij


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0107r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0107r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 38Zoutsloot ZZ wijk A-107100‑00‑00 CGpak- of wagenhuis
koperJan Kiel, gehuwd metkastelein
koperCaatje Rudolf
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenJohannes van der Werff
naastligger ten westenJ. G. Hingst
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperBouwe Fontein


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-106Zoutsloot 40Cornelis Martens Braaksma... Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1802 BS huw 1818, ovl 1826, ovl 1834, ovl 1878; eigenaar van wijk A-106; gebruiker is Taeke F. Buisman, gleybakker, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-104, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-106Zoutsloot 40Jurjen Jelles van der Wal... id. van wijk B-005, timmerwinkel, 1814. (GAH204); oud 75 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-106; VT1839; J.J. v. d. W. eigenaar van perceel nr. 468, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 764, schuur, 84 ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-106Zoutsloot 40Taeke Folkerts Buisman... huw 1826, ovl 1827, ovl 18281833 huwelijken, ovl 1847, ovl 1858, ovl 1866, ovl 1871; gebruiker van wijk A-106, gleybakker; eigenaar is Cornelis M. Braaksma, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-107Zoutsloot 38Jan Jansen Kiel... paardenstalling 1802-1803, in leven kastelein; BS huw 1826, ovl 1842; eigenaar en gebruiker van wijk A-107, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk A-195, stalhouder, 1814. (GAH204); kind: Bauke Jans Kiel, geb 17 ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-107Zoutsloot 38Jan Kiel Jan Kiel wagenhuis
A-106Zoutsloot 40Cornelis M Braaksma Taeke F Buisman gleybakker


1820 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 164 en 170 van 23 aug 1820
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-106Zoutsloot 40provisionele en finale toewijzingfl. 210huis A-106
 
verkoperCornelis Martens Braaksma
koperSimon Haantjes Molenaar


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 265 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-106Zoutsloot 40Minne Taekes Buisman, overleden op 4 juli 1828Zoutsloot A 106, zoon van wijlen Taeke Buisman en reeds overleden Saakje Minnes, broer van Folkert, wolkammer, Pieter, gleibakker, Hylke, kleermaker en Femke Buisman, onderwijster. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 266 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-106Zoutsloot 40Saakje Minnes Bruinsma, overleden op 11 oktober 1828Zoutsloot A 106, moeder van Folkert, wolkammer, Pieter, gleibakker, Hylke, kleermaker en Femke Taekes Buisman, onderwijster. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 125 van 15 dec 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-106Zoutsloot 40koopaktefl. 400huis A-106
 
verkoperSimon Stijl Hingst
koperBarend Harings van der Wal (gehuwd met Ytje Yemes de Jong)


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 14 van 1 mrt 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-107Zoutsloot 38koopaktefl. 1100huis met tuin en woning A-107 & A-203
 
verkoperWopke Djoerds van der Stel
koperMarten Modders (gehuwd met Margaretha Hoekers)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 249Zoutsloot 40Barend Harings van der WalHarlingenhuis en erf (115 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 253Zoutsloot 38Jan KielstalhouderHarlingenstal (56 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-106Zoutsloot 40Berend Harings van der Wal... 1826, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-094; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk A-106; VT1839; B.H. v. d. W. eigenaar van perceel nr. 249 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 763, huis en erf, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-106Zoutsloot 40Ietje Ymes de Jong... BS huw 1826, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-094; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-106; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
A-106Zoutsloot 40B H van der Wal stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-106ZoutslootBarend van der Wal35 jmetzelaarHarlingenm, protestant, gehuwd
A-106ZoutslootYetje J de Jong39 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-106ZoutslootHaring van der Wal13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-106ZoutslootYeme van der Wal7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-106ZoutslootJurjan van der Wal75 jtimmermanHarlingenm, protestant, weduwnaar


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 186 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-106Zoutsloot 40Jurjen Jelles van der Wal, overleden op 26 april 184074 jr, mr. timmerman, overleden Zoutsloot A 106, eerst wednr. Jeltje Geerts Brouwer (overleden 1807), later wednr. Serina Roelofs van Wijk (overleden 1833), vader van Geert, timmermansknecht, Tietje (vrouw van Klaas Plas, mr. timmerman Purmerend) en wijlen Jelle Jurjens van der Wal (wonend/overleden Groningen 1815, vader van Marten Jelles van der Wal, ijzersmidsknecht) (uit 1e huwelijk) en van Trijntje, dienstmeid en minderjarige Aafke Jurjens van der Wal, idem (voogd is Jelle Harings van der Wal, mr. metselaar) (uit 2e huwelijk). (Tietje en haar man doen aangifte in memorie 186 en overigen in memorie 187). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-107Zoutsloot 38Sybrand Zwaal... beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 14 en 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 249Zoutsloot A-106Barend H. van der Walwoonhuis
Sectie A nr. 253Zoutsloot A-107Sipke T. Dijkstrawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 253Zoutsloot A-117Sipke T. Dijkstrawerkplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 253Zoutsloot 38 (A-117)Tetje Dijkstra (vr. v. P.J. Holstein)stal
Sectie A nr. 3399Zoutsloot 40 (A-115)Yeme van der Walwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zoutsloot 40 Hendrik van der Slootconducteurf. 1100f. 1100


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 40H. v/d Schootconducteur briev.-malen


1962 - advertentiebron: Wegwijs in Harlingen, plattegrond
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zoutsloot 38, HarlingenZoutsloot 38 Corelliijs


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 40H. (Herre) Zondervan


1970 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Zoutsloot 40Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1970


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 38beeldbepalend pand5 van 10
Zoutsloot 40rijksmonument 20765
  terug