Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Karremanstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerKarremanstraat 21-117 1-182 A-203A-220
 huisnummer lager  huisnummer hogerKarremanstraat 41-117 1-181 A-202A-219
 huisnummer lager  huisnummer hogerKarremanstraat 61-117 1-180 A-201A-218
 huisnummer lager  huisnummer hogerKarremanstraat 241-117 1-212 A-100A-109
 huisnummer lager  huisnummer hogerKarremanstraat 281-117 1-183 A-098A-107
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 501-117 1-183 A-101A-110


Naastliggers vanKarremanstraat 2
ten oostende Karremanstraat
ten zuidenKarremanstraat 4


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0004v van 9 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 24zuidKarremanstraat WZ [staat: Nieuwe Sint Jacobstraat]0‑00‑00 GGhuis met getimmert en eigendom van de achterplaats en steeg
koperHotze Johannes, gehuwd met
koperJel Syoerts
naastligger ten oostenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenWyttye Pybes
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Ellert Hansen
verkoperThonis Symens Vayes, gehuwd met
verkoperMaycke Taekes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHotze Johannes x Jel Syoerts wandelen een huis en getimmert met achterplaats en steeg van vier voet breed wz. Nieuwe St. Jacobsstraat. Ten Z. Wyttye Pybes, ten N. wd. Ellert Hans. Geen grondpacht. In wandel verkregen van Thonis Symens ?Varias x Maycke Taekes.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0129r van 26 nov 1598 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 24zuidKarremanstraat [staat: nieuwe sint jacobsstraat]0‑00‑00 GGhuis
aanhandelaarThonis Symons Waayes, gehuwd met te Leeuwarden
aanhandelaarMaycke Taackes te Leeuwarden
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenWytze Pybes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Eylert Hansen
verwandelaarHotze Johannes, gehuwd metveerschipper
verwandelaarJel Syoerds


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0339r van 19 dec 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 24noordKarremanstraat WZ [staat: nieuwe Sint Jacobstraat]100‑00‑00 GG1/4 huis en plaats daarachter
koperTrijn Wiggers, weduwe van
koperwijlen Eybert Hansen
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: nieuwe Sint Jacobstraat]
naastligger ten zuidenThonis de Wayer
naastligger ten westenSyts timmerman
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: diept]
verkoperHans Eyberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTen O. de straat, ten N. het diept.


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0417r van 17 jun 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 28noordKarremanstraat WZ [staat: nieuwe Sint Jacobsstraat]100‑00‑00 GGhuis
aanhandelaarJenne Minnes, gehuwd met
aanhandelaarGeert Isbrandts
verpachter grondWatze Ydes 0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenThonys de Wayer
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenThonys de Wayer
verwandelaarAnna Gerrits, en haar dochter
verwandelaarMachtelt Freedrix


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0252r van 12 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 24zuidZoutsloot ZZ in de noorder nieuwe stad117‑00‑00 GGledige plaats
koperClaes Pieters koopman
naastligger ten oostenWieger Ellerts c.u.
naastligger ten zuidende plaats van Thoenis du Way(e)n
naastligger ten westende onlangs verkochte schuur van Tymen Hobbes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperWieger Ellerts, gehuwd met
verkoperAentie Aernts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Pieters, koopman, koopt een ledige plaats in de noorder nieuwe stad, zz. Zoutsloot


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0018r van 6 jun 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosteneen andere kamer
naastligger ten oosteneen andere kamer
naastligger ten oostenHeere lijndraaier
naastligger ten oostenHeere lijndraaier


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0026r van 27 okt 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 28noordKarremanstraat [staat: nieuwe Sint Jacobstraat]350‑00‑00 GGhuis met de halve wijnstok daarop liggend
koperCornelis Pieters, gehuwd met
koperAntie Kiliaens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenToenis de Way
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur)
verkoperIenne Minnes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Pieters x Antie Kiliaens


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0079r van 7 dec 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 24noordZoutsloot, achter de Valck275‑00‑00 GGhuis, strekkende van de Zoutsloot zuidwaarts tot aan de dwarskamers toe, die nu gekocht zijn door de weduwe van Rienck Douwe Edgers
koperCarst Lourens, gehuwd met
koperTet Auckes
huurderRommert Suartien
naastligger ten oostenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende dwarskamer eerder van de verkoper Wieger Ellerts schipper te Dokkum
naastligger ten zuidende dwarskamer nu van Rienck, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Douue Edgers
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Joost Jelles gezinden): schuur
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperWieger Ellertsschipper te Dokkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCarst Lourens x Tet Auckes kopen een huis achter de valck op de Zoutsloot.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0155r van 4 sep 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 4Liemendijk ZZ in de noorder nieuwe stad55‑00‑00 GGkamer
koperAucke Jacobs metselaar
naastligger ten oostenAnna weefster
naastligger ten westenAnne Piers c.u.
naastligger ten westende hof van Anne Piers
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: straat]
verkoperHendrick Hansenkoopman


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0155r van 4 sep 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: straat]


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0086v van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende plaats van Sydtse timmerman


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0109v van 25 mei 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 2Karremanstraat WZ210‑00‑00 GGhuis
koperPybe Jansen c.u.
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende verkoper Aucke Jacobs c.u.
naastligger ten westenFrans Dircx
naastligger ten noordenTiaerdt Claessen* karreman
verkoperAucke Jacobs c.u.metselaar


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0109v van 25 mei 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende verkoper Aucke Jacobs c.u.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0134r van 1 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 4Karremanstraat WZ noorderhoek312‑14‑00 GGhuis
koperDirck Dircx, gehuwd metkistmaker
koperHylck Tiaerts
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenFrans Dircx
naastligger ten noordenPybe Jans
verkoperAucke Jacobs


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0134r van 1 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten noordenPybe Jans


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0134r van 1 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten noordenPybe Jans


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0170r van 9 mei 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: diept]


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0043r van 29 nov 1637 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 4Karremanstraat WZ [staat: Sint Jacobstraat]58‑00‑00 GG1/2 grondpacht van 1-00-00 CG
koperburgemeester Rinnert Oedzes, gehuwd met
koperDieucke Harmens
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Dirk Dirks1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat
verkoperAdriaantje van Loo, weduwe van
verkoperwijlen dr. Martinus Boelemaadvocaat Hof van Friesland en assessor van het Krijgsgerecht van het Fries Regiment


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0049v van 19 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 28noordKarremanstraat WZ [staat: Sint Jacobstraat]193‑00‑00 GGhuis en loods
koperJoannes Paulus, gehuwd met
koperMaycke Jeltes
naastligger ten oostenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Teunis Simens de Wayer
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: blauwe schuur
verkoperJenne Minnes te Franeker
verkoperLijsbet Doytses te Franeker


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0051r van 19 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 28zuidKarremanstraat WZ [staat: Nieuwe Sint Jacobsstraat] hoek Droogstraat307‑00‑00 GGhuis
koperSimon Dirckx, gehuwd met
koperTieetske Harmens
huurderHendrik bakker
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Nieuwe Sint Jacobsstraat]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAntie Teunis de Way, weduwe van
verkoperwijlen Willem Claessen


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0098r van 9 feb 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 2Karremanstraat WZ [staat: Sint Jacobstraat]141‑08‑00 GGhuis, loods en vierkant plaatsje
koperCarst Pieters, en
koperYdtie Fockes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis van Dirk Dirx
naastligger ten westenhuis en hof eerder van Tiaerdt karreman
naastligger ten westenhuis en hof van verkoper Bartel Seerps karreman
naastligger ten noordenhuis en hof eerder van Tiaerdt karreman
naastligger ten noordenhuis en hof van verkoper Bartel Seerps karreman
verkoperBartel Seerpskarreman
verkoperAntie Iemes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(of Karremanstraat) Carst Pieters x Ydtie Fockes kopen een huis met loods en vierkante plaats in de St. Jacobstraat. Ten Z. Dirk Dirx, ten W. en N. wl. Tiaerdt Carremans (nu ons verkopers') huis en hof. Gekocht van Bartel Seerps Carreman x Antie Iemes voor 141 gg 8 st.


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0098r van 9 feb 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Dirk Dirx


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0150r van 30 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 24noordKarremanstraat WZ [staat: aan de Zoutsloot, strekkende vandaar tot aan de kamer van Rienx Douues ten zuiden]300‑00‑00 GGhuis achter de Valk
koperClaes Harmens, gehuwd metde Valk
koperMaycke Peters
naastligger ten oostenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenRienx, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Douue
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (blauwe schuur): schuur
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperCarst Lourens c.u.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0163v van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 28zuidKarremanstraat WZ [staat: Droogstraat]306‑00‑00 GGhuis met plaats achter het huis daerden Valk uytsteeckt
koperDouue Tijssen, gehuwd met
koperTrijntie Wouters
verpachter grondAntie Tomas de Way 0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Sint Jacobistraat]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten zuidenRitske Aebes mr. kistmaker
naastligger ten zuidenCornelis Jeltes mr. kleermaker
naastligger ten zuiden*het huis genaamd de Valk de Valk
naastligger ten westenAntie Eelkes
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: blauwe schuur
verkoperSimen Dirx, gehuwd metkoopman
verkoperTzietske Harmens


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0176v van 30 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0093r van 3 dec 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 24noordZoutsloot ZZ400‑00‑00 GGhoekhuis en plaatsje
koperFookel Sybrandts, weduwe van
koperwijlen Jan Thomas
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: de straat naar de vallaten]
naastligger ten zuidenRinck, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Douwe
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): vermaning
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperClaes Harmens, gehuwd met
verkoperMaycke Pyters


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0107r van 4 feb 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 2Karremanstraat WZ [staat: Sint Jacobstraat]269‑00‑00 GGhuis
koperInte Sybolts c.u.
verpachter grondKarst Pyters c.u.0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Sint Jacobstraat]
naastligger ten zuidenDirck Dircksen kistmaker
naastligger ten westende hof van Antie Bartels
naastligger ten noordenAntie Bartels
verkoperKarst Pyters c.u.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0107r van 4 feb 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirck Dircksen kistmaker


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0154v van 15 dec 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 24noordZoutsloot600‑00‑00 GGhoekhuis
koperJoannes Paulus, gehuwd met te Franeker
koperMayke Jeltes te Franeker
toehaakdrie zilveren ducatons tot een vereringe van de drie dochters van de verkoper
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenRinck, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Douwe
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente: de blauwe schuur
naastligger ten noordenstraat
verkoperFokel Sybrants, weduwe van
verkoperwijlen Jan Thomas


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0182v van 11 mei 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 2Karremanstraat WZ315‑00‑00 GGhuis, loods en plaats
koperJacob Ariens, gehuwd met
koperMarijcke Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenDirck Dirckx kistmaker
naastligger ten westenHans Loopheen
naastligger ten noordenHans Loopheen
verkoperInte Sybolts, gehuwd met
verkoperTiaem Geerts


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0182v van 11 mei 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirck Dirckx kistmaker


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0202v van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 2Karremanstraat WZ [staat: Liemendijk]319‑00‑00 GGhuis, loods en plaats
koperAeger Isbrandts
koperGeertie Taeckes
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenDircx Dirckx
naastligger ten westenHans Loopheen
naastligger ten noordenHans Loopheen
verkoperJacob Ariens c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlger Isbrandts x Geertie Taeckes kopen een huis, loods en plaats opde Liemendijk. Ten O. de straat, ten Z. Dircx Dirckx, ten W. en N. Hans Loopheen. Grondpacht 10 st aan de Stad. Gekocht van Jacob Ariens c.u. voor 319 GG.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0202v van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDircx Dirckx


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0237v van 28 nov 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0080v van 7 apr 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0107v van 2 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 2Karremanstraat WZ [staat: Liemendijk]290‑00‑00 GGhuis
koperLammert Dirckx c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Liemendijk]
naastligger ten zuidenDirck Dirckx kistmaker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAlger IJsbrants


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0107v van 2 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirck Dirckx kistmaker


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0152r van 26 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: blauwe schuur


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0044r van 13 okt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet genoemd]


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0145r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0161v van 13 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 4Karremanstraat WZ250‑00‑00 GGhuis met een hofke daarachter
koperRickum Gerlofs, weduwe van
koperwijlen Hans Staell
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 CG
naastligger ten zuidenHarmen Luyrsen Vrijmoet
naastligger ten noordenSake Romckes* brouwer
verkoperDirck Siccx c.u.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0161v van 13 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen Luyrsen Vrijmoet
naastligger ten noordenSake Romckes* brouwer


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0161v van 13 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen Luyrsen Vrijmoet
naastligger ten noordenSake Romckes* brouwer


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0132r van 9 mrt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 24zuidKarremanstraat WZ 32/34 [staat: achter de Valck bij de Zoutsloot]500‑00‑00 GGdwarshuis met loodske en plaats
koperde Doopsgezinde Gemeente (blauwe schuur) de Valk
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (blauwe schuur)
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (blauwe schuur)
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente (blauwe schuur)
verkoperde kinderen en erfgenamen van wijlen Rinck Jelles, weduwe van
verkoperwijlen Douue Edgers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRobijn Egberts en Frans Reyners Templar, in qlt. als voorstanders v.d. Blauwe Schuurgezinden van Harlingen, kopen een dwarshuis achter 'de Valck' bij de Zoutsloot (met beschrijving). Ten O. de straat, Z., W. en N. de schuur v.d. Blauweschuurs gemeente. Geen recht op de steeg ten westen van het voorhuis. Gekocht van de kinderen en erfgenamen van Rinck Jelles wv Douwe Edgers, voor 500 GG.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0149r van 12 okt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 4Karremanstraat WZ500‑00‑00 GGhuis met een tuintje
koperJan Beerns, gehuwd met
koperMartien Thobias
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHarmen Luiersen Vrijmoet
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenSaecke Romckes
verkoperRiccum Gerloffs, weduwe van
verkoperwijlen Hans Stael
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBavius Ziricus koopt een huis wz. Sint Odolphisteeg. Ten W. Reiner Templar, ten Z. Willem Gijsberts, ten N. Moses Abrahams. Gekocht van Feite Tjeerds.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0149r van 12 okt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen Luiersen Vrijmoet
naastligger ten noordenSaecke Romckes


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0149r van 12 okt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen Luiersen Vrijmoet
naastligger ten noordenSaecke Romckes


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0220v van 28 feb 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 2Karremanstraat WZ [staat: Noorderstadsvesten]390‑00‑00 CGhuis, schuur en tuin
koperTymen Hajema
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJan Somer
naastligger ten westenJan Bijck
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperSaeke Romkes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTymen Hajema, noorder stadsvesten


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0220v van 28 feb 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Somer


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0086v van 10 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: blauwe schuur


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0189r van 24 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 4Karremanstraat WZ300‑00‑00 GGnieuw huis met een tuintje erachter
koperSalomon Jansen
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHarmen Luiersen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenSaake Romckes
verkoperJan Beerns Somer c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSalomon Jansen koopt een nieuw huis met een tuin erachter, in de Karremanstraat. Ten Z. Harmen Luyrs, ten N. Saecke Romckes. Gekocht van zeemer Jan Beerns, voor 300 gg.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0189r van 24 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen Luiersen
naastligger ten noordenSaake Romckes


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0189r van 24 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen Luiersen
naastligger ten noordenSaake Romckes


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0045r van 9 apr 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0062v van 1 okt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 2Karremanstraat WZ aan de Noorder stadsvesten, op de hoek van de125‑00‑00 GGhuis, stal en tuin
koperJacob Bouwes, gehuwd metslager
koperAechien Jans
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenJan Somer
naastligger ten westenJan Beyke
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperde erfgenamen van wijlen Tymen Hajema


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0062v van 1 okt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Somer


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 2, fol. 4vKarremanstraat 4Salomon Jansen, soldaatf. 0-00-00


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0232v van 23 apr 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 2Karremanstraat WZ, op de hoek van de133‑00‑00 GGhuis, stal, hofke met bomen en planten
koperJan Ewerts koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenSalomon Jansen
naastligger ten westenhet huis van Harmen Luyrs
naastligger ten noordenstadsvesten en Molenpad
verkoperAechien Jans, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Bouwesslager


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0232v van 23 apr 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSalomon Jansen


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0032va van 2 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0048va van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (blauwe schuur): vermaanhuis


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0028v van 3 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 2Karremanstraat WZ op de hoek bij de stadsvesten100‑00‑00 GGhuis, tuin, wagenhuis en paardenstal
koperTeaeding Hessels
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 CG
huurderTeaeding Hessels 30‑00‑00 GG
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenSalomon Jansen
naastligger ten westenHarmen Lieurts
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoper q.q.de ed. mog. heer Francois van Jorritsma, crediteur vanraad Hof van Friesland
verkoperAukien Wouters, weduwe van
verkoperwijlen Jan Ewerts Oosterbaan


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0028v van 3 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSalomon Jansen


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0095v van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: Karremanstraat]


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0233v van 20 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-117Karremanstraat 2
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerHendrik Cornelis
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht01‑15‑00 CG
aanslag grondpacht00‑08‑12 CG
opmerkingpauper


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0029v van 27 nov 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: Liemendijk]


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-117Karremanstraat 2huis
eigenaarHendrik Cornelis
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-117Karremanstraat 2huis
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerHendrik Cornelis
opmerkingpauper


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0082v van 1 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDoopsgezinde Vergaderplaats: de Blauwe Schuur


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0357v van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 2Karremanstraat WZ 2/4 [staat: Kruisstraat hoek stadsvesten]82‑00‑00 GGhuis
koper van 1/2Feyke Hendrix
koper van 1/2Jacob Hendrix
bewoner om sunstRintje Ruurds
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Kruisstraat]
naastligger ten zuidenHendrik bontwever
naastligger ten westenReinskjen Wybrens
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: baanpad]
verkoperde Doopsgezinde Gemeente: diaconie


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0357v van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik bontwever


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-117Karremanstraat 2huis
eigenaarerven Symon Ruurds
gebruikerAntie Jans
huurwaarde23‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑16‑10 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0341r van 13 apr 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-117Karremanstraat 2huis
eigenaarSymon Ruurds erv.
gebruikerLijsbert Symons
huurwaarde13‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑07‑04 CG


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0187v van 17 sep 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0147v van 3 mrt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: vermaning


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0037v van 12 feb 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAnjelierstraat


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0208r van 12 mei 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 6Karremanstraat WZ [staat: Karmansstraat] hoek Anjelierstraat [staat: Kruysstraat]140‑00‑00 GGhuis
koperTjalling Feikes brouwersknecht
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Karmansstraat]
naastligger ten zuidenAnjelierstraat [staat: Kruysstraat]
naastligger ten westenDieuke Pieters Galama
naastligger ten noordenJacob Hendriks
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente, alimentatores van
verkoperJacob Hendriksbontwever


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0208r van 12 mei 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Hendriks


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0208v van 12 mei 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 2Karremanstraat WZ 2/4 [staat: hoek Karmansstraat aan de stadsvesten]110‑00‑00 GGhuis en bleekveld
koper door niaarYke Ennes Wyga molenaar
geniaarde koper van 1/4vroedsman Albartus de Haas
geniaarde koper van 1/4vroedsman Sybe de Vries
geniaarde koper van 1/4vroedsman Claes Poort
geniaarde koper van 1/4Tjeerd Greidanusapotheker
huurderde weduwe van Gerryt Dirks 20‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Karmansstraat]
naastligger ten westenDieuwke Pieters Galema
naastligger ten zuidende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten noordenstadvesten
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores van
verkoperJacob Hendriksbontwever


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0208v van 12 mei 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten zuidende Gereformeerde Gemeente: diaconie


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0054v van 8 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: vermaning


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0160v van 3 jul 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTjalling Feikes


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0155r van 8 nov 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAnjelierstraat


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0118r van 9 sep 1781 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 6Liemendijk ZZ368‑07‑00 CG1/2 huis en plaats
koperAntje Feikes, weduwe van
koperwijlen Hylke Ages
eigenaar van 1/2Jacob Sybrens te de bleek buiten de Bildpoort buiten Harlingen
huurdermilitairen
naastligger ten oostende weduwe van Sybout Johannes
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westende weduwe van Ruurd Nauta
naastligger ten noordenLiemendijk
verkoperJacob Sybrens te de bleek buiten de Bildpoort buiten Harlingen


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0118r van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLiemendijk


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0153v van 8 feb 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 6Karremanstraat WZ hoek Anjelierstraat [staat: Kruisstraat]405‑00‑00 CGhuis
koperWillem Gerryts, gehuwd met
koperAntje Freerks
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenAnjelierstraat [staat: Kruisstraat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTjalling Feykesbrouwersknecht


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0153v van 8 feb 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0282r van 30 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Gerritz c.s.


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0134v van 15 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Gerryts


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0213r van 31 aug 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Gerryts


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0362r van 23 apr 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0235r van 25 mei 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 4Karremanstraat WZ61‑00‑00 CGhuis
koperSybrandis Huisinga koopman te Dokkum
huurderBeernd Hendriks c.u.
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidende weduwe van Willem Gerryts
naastligger ten westenTrijntie Ripperda
naastligger ten noordende stalling van wijlen Yke Ennes Wyga
verkoper q.q.Ype Roodenhuis, geauthoriseerd redder vanmr. bakker en koopman
verkoperde boedel van wijlen Yke Ennes Wygarogmolenaar


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0235r van 25 mei 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Willem Gerryts
naastligger ten noordende stalling van wijlen Yke Ennes Wyga


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0235r van 25 mei 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Willem Gerryts
naastligger ten noordende stalling van wijlen Yke Ennes Wyga


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0236r van 25 mei 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 2Karremanstraat WZ hoek133‑00‑00 CGstal en wagenhuis
koperElse Heerkes, gehuwd metrogmolenaar te Dokkum
koperSybrandis Huisinga koopman te Dokkum
naastligger ten oostenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLiemendijk [niet vermeld]
verkoper q.q.Ype Roodenhuis, geauthoriseerd redder der boedel vanmr. bakker en koopman
verkoperwijlen Yke Ennes Wygarogmolenaar


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0236r van 25 mei 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-0361/2, pag. 5Karremanstraat 4Hendrik Gerritsblaauwverwersknegt
1-0361/2, pag. 5Karremanstraat 4Martinus Tuimelaar
1-0361/2, pag. 5Karremanstraat 4Hessel Abes, 37 jaar, gehuwd


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0333r van 10 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAnjelierstraat


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0326r van 10 dec 1809 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 2Karremanstraat WZ 2/4 wijk A-202 en A-2034000‑00‑00 CGtwee huizen
koperDirk H. van der Wey te Franeker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende weduwe van Willem Gerrits
naastligger ten westenTrijntje Ripperda
naastligger ten noordende stal
verkoperS. L. Huizinga en zoonkoopman te Dokkum


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0326r van 10 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Willem Gerrits
naastligger ten zuidende weduwe van Willem Gerrits


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0001r van 18 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-182, pag. 20Karremanstraat 2D van der Wey0‑00‑00 CGstal


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-098Karremanstraat 28Adriaantje Allardsgeb 1792 HRL, ovl 28 jan 1813 HRL; wijk A-098, dv Allard Hendriks en Baukje Uilkes; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-098Karremanstraat 28Fredrik Fijlbachzie ook: Fielbach; gebruiker van wijk A-098, sjouwer, eigenaar is Doopsgezinde Gemeente, medegebruiker Romke Siebes, sjouwer, gealimenteerd, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-098Karremanstraat 28Romke Siebes... altoos in de stad, en gereed te houden. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-100Karremanstraat 24Albert Hendriks... van verwen voor de Bank van Leening, quit. no. 3, 25 aug 1789. (GAH1121); wed. A.H. gebruiker van wijk A-100, gealimenteerd, medegebruiker is Albert Janes Baantjer, varensgesel, eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-100Karremanstraat 24Albert Janes Baantjer... geb 1799 HRL, Janke Alberts B., geb 1795 HRL; BS ovl 1816; 1832 overlijdens, ovl 1849; gebruiker van wijk A-100, varensgezel; medegebruiker is Allert Hendriks wed., gealimenteert; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-100Karremanstraat 24Jan Freerks Dijksma... geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 29 Herfstmaand 1810; ondertrouw ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-101Zoutsloot 50Philip Ludwig Strak... weduwnaar, zv Johan Peter S, (gk), en Eleonora Margaretha Bogeler, (gk); gebruiker van wijk A-101, wijnstekersknegt; medegebruiker Simon Paulus wed. ; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-101Zoutsloot 50Simon Paulusovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk A-101, gealimenteerd; medegebruiker Lodewijk Strak, wijnstekersknegt; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-201Karremanstraat 6Willem Gerrijtsovl voor 1815; wed. eigenaar en gebruiker van wijk A-201, winkeliersche, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-202Karremanstraat 4Martinus Cornelis Tuimelaar... Graaf, kind: Cornelis Martinus T, geb 1793 HRL; BS huw 1819, ovl 1824, ovl 1835; wed. M.T. gebruiker wijk A-202; eigenaar is D. vd Wey, 1814. (GAH204); M.C.T. ende Janke Rintjes de Graaff, beide van HRL, zijnde wegens ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-203Karremanstraat 2Dirk Hansen van der Wey... BS geb 1811, huw 1812, huw 1820, ovl 1841, ovl 1846; eigenaar van wijk A-202, eigenaar en gebruiker wijk A-203, id. van wijk B-165 en wijk B-166, rogmolenaar, id. van wijk B-172 (is de Noordermolen), 1814; (B-204); ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-203Karremanstraat 2D van der Wey D van der Wey stal
A-202Karremanstraat 4D van der Wey M Tuimelaar wed
A-201Karremanstraat 6Willem Gerryts wedWillem Gerryts wedwinkeliersche
A-100Karremanstraat 24Doopsgesinde Gemeente Jan Freerks Dijksma baardscheerder
A-100Karremanstraat 24Doopsgesinde Gemeente Allert Hendriks wedgealimenteerd
A-100Karremanstraat 24Doopsgesinde Gemeente Albert Janes Baantjer varensgesel
A-098Karremanstraat 28Doopsgesinde Gemeente Frederik Fijlbach sjouwer
A-098Karremanstraat 28Doopsgesinde Gemeente Romke Siebes sjouwer gealimenteerd
A-101Zoutsloot 50Doopsgesinde Gemeente Simon Paulus wedgealimenteerd
A-101Zoutsloot 50Doopsgesinde Gemeente Lodewijk Strak wijnstekersknegt


1821 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 155 en 162 van 21 nov 1821
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-202Karremanstraat 4provisionele en finale toewijzingfl. 4855wind-, rogge- en weitmolen genaamd de Noordermolen, huis B-165 en B-166, woning A-202 en stalling A-203
 
verkoperDirk Hanses van der Wey
koperInne Innes Wyga
koperJacob Wyga


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 14 van 1 mrt 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-203Karremanstraat 2koopaktefl. 1100huis met tuin en woning A-107 & A-203
 
verkoperWopke Djoerds van der Stel
koperMarten Modders (gehuwd met Margaretha Hoekers)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 21Karremanstraat 2wed. Jacob IJkes Wijga en mede E.molenaarscheHarlingenstal of pakhuis (45 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 22Karremanstraat 4wed. Jacob IJkes Wijga en mede E.molenaarscheHarlingenhuis en erf (90 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 23Karremanstraat 6wed. Willem Gerrits van HoekwinkelierscheHarlingenhuis en erf (90 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 231Karremanstraat 28Doopsgezinde GemeenteHarlingenhuis en erf (60 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 232Karremanstraat 28Doopsgezinde GemeenteHarlingenconsistorie (40 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 237Karremanstraat 24Doopsgezinde GemeenteHarlingenhuis (81 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 238Zoutsloot 50Doopsgezinde GemeenteHarlingenkerk (454 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-100Karremanstraat 24Anna Catharina Rebel... bewijs, 29 Grasmaand 1809; ondertrouw HRL; oud 52 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-100; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-100Karremanstraat 24Baukje Berends Vogelzang... BS ovl 1811; 1839 overlijdens, ovl 1846, ovl 1854; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-100; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-100Karremanstraat 24Gerrit Rinses de Vries... van genoegzaam bewijs, 29 Grasmaand 1809; ondertrouw HRL; oud 57 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-100; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-100Karremanstraat 24Grietje Gorter... huw 1818, ovl 1839, bev.reg. HRL 1851 wijk C-136; oud 58 jaar, geb Westzaan en wonende te HRL. 1839, wijk A-100; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-100Karremanstraat 24Jan Dreyer... bev.reg. HRL 1851 wijk A-057, wijk B-183, supp wijk G-380; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-100; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-201Karremanstraat 6Christiaan Wybrands de Vries... Hielkje Willems; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1841; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-201; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-201Karremanstraat 6Hielkje W. van der Hoekgeb 1778/85 HRL, ovl 18 mrt 1857 HRL, huwt met Christiaan de Vries; BS ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-175, wijk G-303, supp wijk G-402; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-201; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-202Karremanstraat 4Antje Simons Jager... 1849, BS Franeker huw 1814; oud 51 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, kinderschoolhouderse, wijk A-202; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-100Karremanstraat 24Lammert Sierks Ruiter, overleden op 21 augustus 183967 jr, geboren Oldeboorn, overleden Karremanstraat A 100, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 23) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-100KarremanstraatGerryt R de Vries57 jgeenHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
A-100KarremanstraatAnna C Rebel52 jLeeuwardengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-100KarremanstraatEva Elisabeth de Vries23 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-100KarremanstraatSijke Kramer3 jFranekergezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-100KarremanstraatJohannes Herius24 jkopersmidtLeeuwardengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
A-100KarremanstraatJohannes Deinema18 jkledermakerLeeuwardengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
A-100KarremanstraatGrietje Gorter58 jWestzaangezin 2, v, protestant, weduwe
A-100KarremanstraatHendrik Gorter20 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-100KarremanstraatKlaas Gorter18 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-100KarremanstraatHenke Dreyer64 jHarlingengezin 3, v, protestant, weduwe
A-100KarremanstraatBaukje Vogelzang67 jHarlingengezin 4, v, protestant, weduwe
A-100KarremanstraatJan A Dreyer41 jHarlingengezin 4, m, protestant, ongehuwd
A-201KarremanstraatHielkie W van Hoek55 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-201KarremanstraatChristiaan de Vries30 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-202KarremanstraatAntje S Jager51 jkinderschoolhouderscheFranekerv, protestant, weduwe
A-202KarremanstraatJohannes P Gorter22 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-202KarremanstraatSiebout P Gorter16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 237Karremanstraat 24 Doopsgezinde GemeenteHarlingengeamoveerd en nieuw opgebouwd onder een dak


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 242 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-201Karremanstraat 6Joukje Tjebbes Hanenburg, overleden op 30 augustus 184236 jr, geboren Sexbierum, overleden Bargaburen A 201, wed. Dirk Algra, vrouw van Dirk Ruurds Baanstra, werkman, moeder van minderjarige Tjipke Dirks Algra (uit 1e huwelijk) en van minderjarige Ruurd en Pier Dirks Baanstra (uit 2e huwelijk). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 18 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-201Karremanstraat 6Jetske Rientzes de Wit, overleden op 18 juni 18462 jr (geboren 3/6/1844), overleden Karremanstraat A 201, dochter van Rients Durks de Wit, wijnwerker & Jetske Jans Stijnfort, zuster van minderjarige Jantje en Jan Rientzes de Wit. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 162 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-201Karremanstraat 6Rients Durks de Wit, overleden op 21 oktober 184654 jr, geboren Almenum 20/4/1792, bierdrager, overleden Karremanstraat A 201, wednr. NN, man van Jetske Jans Steinfort, tapster, vader van Geertje, Baukje, afwezige Durk (verblijfplaats onbekend) en afwezige Bouwe Rients de Wit (verblijfplaats onbekend) (uit eerder huwelijk) en van minderjarige Jansje, Jan en Douwe Rients de Wit (uit 2e huwelijk). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51025 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 24 van 8 mei 1847
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-201Karremanstraat 6koopaktefl. 250huis met plaats en bleekveld, A-201
 
verkoper en cedentDirk Jans Wiersma
cessionarisKlaas Jans Gonggrijp
koper en schuldenaarCornelis Jans Gonggrijp


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-100Karremanstraat 24Klaas Brandij, overleden op 20 december 1847(Certificaat van onvermogen), 8 dg (geboren 13/12/1847), overleden Bargeburen A 100. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1284 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-100Karremanstraat 24Hessel Simons Kamminga, overleden op 23 september 18481 jr (geboren 10/6/1847), overleden Zoutsloot A 100/102, zoon van Simon Ymkes Kamminga, pakhuisknecht en Lolkje Gaeles Bouma, broer van minderjarige Ymke en Gaele Simons Kamminga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1327 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-100Karremanstraat 24Jan Lieuwes Zuiderman, overleden op 1 oktober 184824 jr (geboren 14/7/1824), overleden Karremanstraat A 100, tabakskerver, ongehuwd, broer van Freerk Lieuwes Zuiderman, schoenmaker Witmarsum. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-100Karremanstraat 24Gerritje Ulbes Dreyer... 1810, BS huw 1837, ovl 1857, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-006, 8, 61, 100, wijk B-153, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-100Karremanstraat 24Hinke Jans Dreyer... ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-066, 87; oud 64 jaar, (vnm: Henke), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-100; VT1839; kind: IJtje Jacobs, geb 23 dec 1811, ged 5 jan 1812 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-100Karremanstraat 24Neeltje Yedes de Groot... IJede Jurjens dG, en Rinske Willems; BS huw 1827, ovl 1837, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk C-062, wijk A-100, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-100Karremanstraat 24Wytse Fredriks Fielbach... A-193; VT1839; geb 10 aug 1809, ged 13 aug 1809 Grote Kerk HRL, zv Frederik Filbach en Catharina ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-203Karremanstraat 2Feitze Schotanus... 203; oud 36 jaar, (vnm: Feite S. ), geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk F-123; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-203Karremanstraat 2Ybeltje Hylkema... bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, 203; oud 33 jaar, geb Idsega (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-123; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 21Liemendijk A-203Rinke Oorthuisstal
Sectie A nr. 22Liemendijk A-202Rinke Oorthuiswoonhuis
Sectie A nr. 23Liemendijk A-201Cornelis G. Gonggrijpwoonhuis
Sectie A nr. 2240Karremansstraat A-100Doopsgezinde Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 2241Karremansstraat A-101Doopsgezinde Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 2767Achterstraat A-098Doopsgezinde Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 2767Karremansstraat A-099Doopsgezinde Gemeentewoonhuis


1866 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-101Zoutsloot 50Antje Kreil... Hindeloopen, ovl 3 nov 1866 HRL, huwt met Johannes Smidt op 12 jul 1843 HRL, wonende te HRL, ovl wijk A-101, dv Gerrit Alderts K, en Jetske Tittes; BS huw 1843, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-113, wijk A-082; ... (alles)


1867 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-100Karremanstraat 24Trijntje Cornelis Vorst... geb 18 mei 1784 HRL, ovl 29 nov 1867 HRL, huwt met Albert Thomas Boonstra op 3 sep 1809 HRL, ovl wijk A-100, dv Cornelis V, en Gerritje Bos, (ook: de Roos); huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, 1811, ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3443Karremansstraat A-107Doopsgezinde Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 3448Karremansstraat A-107Doopsgezinde Gemeentestookhok
Sectie A nr. 3445Karremansstraat A-109Doopsgezinde Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 3446Zoutsloot A-110Doopsgezinde Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 23Karremansstraat A-218Cornelis J. Gonggrijpwoonhuis
Sectie A nr. 3028Karremansstraat A-219Hendrik Hazekampwoonhuis
Sectie A nr. 3027Karremansstraat A-220Hendrik Hazekampwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3027Karremanstraat 2 (A-220)Meindert Meinsma (te Haarlem)woonhuis
Sectie A nr. 3028Karremanstraat 4 (A-219)Meindert Meinsma (te Haarlem)woonhuis
Sectie A nr. 23Karremanstraat 6 (A-218)Hielkje Gonggrijp (en Cons.)woonhuis
Sectie A nr. 3445Karremanstraat 24 (A-109)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 3443Karremanstraat 28 (A-107)Doopsgezinde Gemeentekosterij
Sectie A nr. 3446Zoutsloot 50 (A-110)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Karremanstraat 2 Arend Oldenburg2e stoker gasfabriekf. 600f. 700
Karremanstraat 24 Dirk Posthumamatroosf. 500f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Karremanstraat 28J. Fekkeskoster


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Karremanstr.A. Weima298Aanspr. en koster Doopsgez. Kerk


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Karremanstraat 24J. (Jeen) de Wacht
Karremanstraat 28A. (Anne) Weima
Zoutsloot 50L.J. (Lena) Schuil


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Karremanstraat 24rijksmonument 20442
Karremanstraat 28rijksmonument 20444
Karremanstraat 28beeldbepalend pand6 van 10 1857


1997 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Karremanstraat 24Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1997
  terug