Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Bildtstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBildtstraat 41-054 1-082 A-150A-238
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 291-054 1-082 A-143A-151


Naastliggers vanBildtstraat 4
ten oostende Bildtstraat
ten zuidenBildtstraat 6
ten noordenBildtstraat 2


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bildtstraat 4, Harlingen


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0161r van 13 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 4Bildtstraat WZ [staat: bij de Bildtpoort]140‑08‑00 GGschuur
koperAlbert Jacobs c.u.
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: diept]
naastligger ten zuidenWillem Claessen
naastligger ten westende panbakkerij van Pyter Jansen
naastligger ten noordenhet molenaarshuis
verkoperWillem Claessen


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0103r van 30 jun 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 4Bildtstraat WZ [staat: bij de Bildtpoort]600‑00‑00 CGhuis met een plaatske en een tuintje ten zuiden en een vrij pad naar de straat en brug
koperJan Jansen Schoegster c.u.
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: diept]
naastligger ten zuidenWillem Claessen
naastligger ten westenJan Hendricx Koecken
naastligger ten noordenhet huis van de Bildtpoortsmolenaar
verkoperAlbart Jacobs c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Schonebeek koopt een huis met ten Z. een plaets en tuin, met vrij pad en gang terzijde v.h. huis van Willem Claesen langs naar de straat en brug, omtrent de Bildtpoort. Ten O. het diept, ten W. Jan Hendricx, ten N. het huis v.d. Bildtpoorts molenaar. Gekocht van Albert Jacobs, voor 600 cg.


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0278r van 3 mrt 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 4Bildtstraat WZ [staat: bij de Bildtpoort]200‑00‑00 GGhuis en tuin
koper van 1/2Meynert Jacobs, en zijn broerzeevarend persoon
koper van 1/2Minne Jacobs c.u.
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: diept]
naastligger ten zuidenhet huis van Watse Sioerdts
naastligger ten westenJacob Meiles
naastligger ten noordenYme Jacobs molenaar
verkoper q.q.Willem Coenes, gecommitteerdemr. kuiper
verkoper q.q.Reyner Jacobs, gecommitteerden vanmr. bakker
verkoperde crediteuren van wijlen Jan Jacobs Schoesterskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeynert Jacobs, zeevarend persoon voor 1/2 en zijn broeder Minne Jacobs c.u. voor 1/2 kopen een huis en tuintje bij de Bildpoort. Ten O. het diept, ten Z. Watse Sioerdts, ten W. Jacob Meiles, ten N. molenaar Yme Jacobs. Geen grondpacht. Gekocht van (mr. knoopmaker Willem Coenes en mr. bakker Reynert Jacobs, als gecommitteerde crediteuren van) wl. koopman Jan Jacobs Schoester, voor 200 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-054Bildtstraat 4potterie
eigenaarAndries Jochems
gebruikerAndries Jochems
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-054Bildtstraat 4potterie
eigenaarAndries Jorgens
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan7‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-054Bildtstraat 4potterij
eigenaarAndries Jochems
gebruikerAndries Jochems
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-054Bildtstraat 4potterij
eigenaarWytse Cornelis
gebruikerWytse Cornelis
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0205v van 17 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 4Bildtstraat WZ [staat: Zoutsloot]725‑00‑00 CGhuis
koperhet huis het Stekje van Gerben Douwes, gehuwd met te Almenum het Stekje
koperGertie Simons te Almenum
huurderJan Pieters
huurderSytske Cornelis
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenFoeke Ages
naastligger ten westenJan Gerlofs Bullart
naastligger ten noordenJohannis Baltus
verkoper enJacob Folkertsturfdrager
verkoperSierk Folkertsmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerben Douwes x Gertie Simons kopen een huis wz. Zoutsloot 't Steckie genaamt. Ten O. de Zoutsloot, ten Z. Foeke Ages, ten W. Jan Gerlofs Bullart, ten N. Johannis Baltus. Gekocht van Jacob Folkerts, turfdrager en Sierk Folkerts, mr. metselaar, voor 725 cg.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-054Bildtstraat 4potterij
eigenaarWytse Cornelis
gebruikerWytse Cornelis
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0175v van 9 apr 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerben Douwes
naastligger ten zuidenJan Gerlofs Buillart c.u.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0094r van 30 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vissersstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDouwe Hanekuyck koopman


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0148v van 21 apr 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vissersstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDouwe Hanekuik


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0253v van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 4Zoutsloot WZ300‑00‑00 GGhuis en tuintje
koperPhilippus Hanekuik koopmanhet Stekje
koperPyter Scheltema herbergier
huurder deelFreerk Pyters 26‑00‑00 cG
huurder andere deelJan Gerbens c.u.16‑00‑00 CG
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenTaeke Paulus n.u.
naastligger ten westenJan Gerlofs Builart
naastligger ten noordenJan Gerlofs Builart
verkoperGerben Douwesschipper te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Hanekuik en Pyter Scheltema, herbergier, kopen een huis en tuintje wz. Zoutsloot, 'het Stekje' genaamd. Ten O. het diept, ten W. en N. Jan Gerlofs Builaart, ten Z. Taeke Paulus. Gekocht van Jan Gerlofs Builart, mr. bakker, en Hartman Hartmans, metselaar, als gelastigden van schipper Gerben Douwes te A`dam, voor 300 gg.


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0018v van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 4Zoutsloot WZ150‑00‑00 GG1/2 huis t Stekje genaamd
koperPhilippes Hanekuik koopmanhet Stekje
naastligger ten oostent diept
naastligger ten zuidenTake Poulus c.u.
naastligger ten westenJan Gerlofs Builart
naastligger ten noordenJan Gerlofs Builart
verkoperPieter Scheltemaherbergier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Hanekuik koopt de helft v.h. huis 'het Stekje', wz. Zoutsloot. Ten O. het diept, ten W. en N. Jan Gerlofs Builard, ten Z. Taeke Paulus. Vrij in- en uitgang naar het Bolwerk, over de straat van de naast ligger ten W. Koper bezit al de 1/2. Gekocht van Pieter Scheltema, herbergier, voor 150 gg.


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0157r van 4 mrt 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWillem Backer n.u.


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0159r van 1 apr 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMayke Folkerts de Haes


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0219v van 1 sep 1771 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSierk Tolsma


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0234r van 15 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vissersstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSierk Talsma koopman


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0075r van 9 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 29Zoutsloot NZ525‑00‑00 CGpakhuis en tuin
koperPiebo Bakker mr. schoenmaker
koperHarmen Gonggrijp stadswachtmeester
naastligger ten oostenJetze Jelles
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenHylke Hanekuik
naastligger ten noordenArjen Reidses Blomberg
verkoperStijntie H. Hanekuik, weduwe van
verkoperwijlen Sierk Tolsmakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPiebe Bakker, mr. schoenmaker, en Harmen Gonggrijp, stadsmajoor, kopen een pakhuis en tuin, zz. Zoutsloot. Ten O. Jetze Jelles, ten W. Hylke Hanekuik, ten Z. de Zoutsloot, ten N....? Blomberg. Gekocht van Stijntje Hylkes Hanekuik wv Sierk Tolsma, voor 525 cg.


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0166r van 31 jan 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vissersstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen Gonggrijp


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0181r van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHylke Hanekuik


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0265r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem C. Bakker


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0207v van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenW. C. Bakker


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0303v van 20 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHylke Hanekuik


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0055v van 23 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 4Bildtstraat WZ [staat: bij de Bildtpoort over het diept]330‑00‑00 GGhuis en bleekveld
koperSalomon Jans Builard, gehuwd metmatroos op het Statenjachthet Stekje
koperSydske Rinses
huurderde weduwe van Claas Jans
huurderTjeerd Gerrits c.u.
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: diept]
naastligger ten zuidenMinne Popkes
naastligger ten westenSimon Haantjes
naastligger ten noordende weduwe van Marten Dirks
verkoperMaeike Folkerts de Haas, gehuwd met
verkoperWillem Coenraads Bakkerbode Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSalomon Jans Builard, matroos op het Staatsbuitenjacht x Sydske Rinses koopt een huis met een bleekveld ervoor, wz. Bildtpoort, 'het Stekje' genaamd. Bewoond door wd. Claas Jans en Tjeerd Gerryts als huurders. Ten O. het diept, ten W. Simon Haantjes, ten Z. Minne Popkes, ten N. wd. Marten Dirks. Vrij doorgang naar het Bolwerk. Gekocht van Maicke Folkerts de Haas x Willem Coenraads Bakker, Admiraliteit bode, voor 330 gg.


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0254v van 21 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 4Bildtstraat WZ [staat: Bildtpoort]500‑00‑00 CGhuis met tuintje en bleekveld
koperJan Hendriks de Boer, gehuwd metstadsbodehet Stekje
koperDedtje Jans
naastligger ten oostenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenMinne P. Houttuin
naastligger ten westenSimen Haantjes
naastligger ten noordende weduwe van Marten Dirks
verkoperSalomon Jansz Builard, gehuwd met
verkoperSytske Rinses


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0011v van 22 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan de Boer stadsbode


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0109r van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan de Boer bode


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0337v van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHylke Haanekuik


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-082, pag. 9Bildtstraat 4Wyger Harmens1‑00‑00 cgpottebakkerij


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0125r van 13 jan 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 4Zoutsloot wijk A-150 nabij de Bildtpoort603‑00‑00 CGhuis en tuintje
koperYmkje Klaases, gehuwd methet Stekje
koperWieger Hayes thans uitlandigschipper
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenMinne Houttuin
naastligger ten westenSimon Haantjes
naastligger ten noordende weduwe van J. Homberg
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaVerkoop groot huis en tuin, wijk A-150. Genaamd `t Stekje.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-143Zoutsloot 29Wyger Harmens... afkondiging gehad den 23 dec 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; eigenaar en gebruiker van wijk A-143, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk A-242, pottebakkerij, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-132, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-150Bildtstraat 4Wieger Hayes Brouwer... HRL, zv Haye Jans B, en Froukje Wiegers; BS ovl 1812; 1834 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk A-150, schipper, 1814. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Bildtstraat 4 Wyger H. Brouwerfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-150Bildtstraat 4Wieger H Brouwer Wieger H Brouwer schipper
A-143Zoutsloot 29Wijger Harmens Wijger Harmens pakhuis


1831 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 02 dec 1831
vermeld alsgeschat adresbericht
A-150Bildtstraat 4Huizinge met annexen bij de Bildtpoort, eigenaar haaije wijger, brouwer. Finaal verkocht op 21 dec 1831 in de Stads-herberg bij J.C. Visser aan in het Lombardsplein door notaris Wijma.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 122Zoutsloot 29Folkert Sipkes DraaismapottebakkerHarlingenschuur of pakhuis (210 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 128Bildtstraat 4Haaye Wiegers BrouwersjouwermanHarlingenhuis (49 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-150Bildtstraat 4Adrianus Maasovl voor 1859, huwt met Grietje Jaarsma; BS ovl 1858; oud 41 jar, (vnm: Adriaan), geb Dordrecht en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk A-150; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-150Bildtstraat 4Geertje van Beemen... ovl 1858, bev.reg. Ha851 wijk A-164, supp wijk H-265; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-150; VT1839; In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie en negentig den Sevende nov is Geboren Geertje dv ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-150Bildtstraat 4Grietje Jaarsma... C-154, wijk B-131, wijk E-085, supp wijk F-381; oud 32 jaar, geb Nijkerk en wonende te HRL. 1839, wijk A-150; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-150Bildtstraat 4Hendrik Zonsveld... Smith, (gk); BS huw 1816; oud 52 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk A-150; VT1839; Uit het Doop Reg. van de Nieuwe Kerk is geëtraheerd dat Hendrik, zv Jan Zonsveld en Jacoba ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-150ZoutslootHendrik Zonsveld52 jschippersknegtAmsterdamgezin 1, m, protestant, gehuwd
A-150ZoutslootGeertje van Beemen46 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-150ZoutslootAdriaan Maas41 jschipperDordrechtgezin 2, m, protestant, gehuwd
A-150ZoutslootGrietje Jaagsma32 jNijkerkgezin 2, v, protestant, gehuwd
A-150ZoutslootHarmen Maas8 jFranekergezin 2, m, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-150Bildtstraat 4Sytske Tjebbes de Groot, overleden op 13 maart 184069 jr, baker, overleden Zoutsloot A 150, weduwe. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 28) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 250 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-150Bildtstraat 4Jietske Alberts van der Werf, overleden op 14 september 18427 mnd, overleden Zoutsloot A 150, dochter van Albert S. van der Werf, schippersknecht en Jacoba Oenes Plekker, zuster van minderjarige Klare Alberts van der Werf. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-143Zoutsloot 29Tjirkje Lolkes Blokmaker, overleden op 25 augustus 1847(Certificaat van onvermogen), 7 jr (geboren 1840), overleden Zoutsloot A 143. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-143Zoutsloot 29Fedde Hendriks Bleeker... Grote Kerk HRL 1805, 1808, BS ovl 1811, huw 1815, huw 1837, ovl 1849, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-143, wijk F-075; gebruiker van wijk A-013, timmerknegt, alsmede Jan Feersma, cargadoor, en Christiaan Lourens ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 122Zoutsloot A-143Bernardus J. van den Oeverpakhuis
Sectie A nr. 128Zoutsloot A-150Petronella Baronwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2912Zoutsloot A-151Klaas Kuiperswoonhuis
Sectie A nr. 128Zoutsloot A-238Gerrit Jans Blomwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 128Bildtstraat 4 (A-238)Klaas Hagedoorn (en Cons.)woonhuis
Sectie A nr. 2912Zoutsloot 29 (A-151)Rinke Dijkstrawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zoutsloot 29 Rinke Dijkstradoodgraverf. 600f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Bildtstraat 4R. Adolfstransportarbeider
Zoutsloot 29R. Berkenpasagent van politie


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 29J. (Jan) Roersma
  terug