Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zeilmakersstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Zeilmakersstraat 161-040 1-043 A-ongA-ong


Naastliggers vanZeilmakersstraat 16
ten oostende Zeilmakersstraat
ten zuidenZeilmakersstraat 4
ten zuidenZeilmakersstraat 18
ten westenDroogstraat 13
ten noordende Zoutsloot


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0090v van 1 dec 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 16Zeilmakersstraat WZ [staat: in de noorder nieuwe stad]3000‑00‑00 CGpanwerk
koperFrans Reiners Tempelaer c.u., en
koperTaecke Alberts c.u.
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westende gekochte hof
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperJan Jansen c.u.pannenbakker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-040Zeilmakersstraat 16kamer
eigenaarwed. Hoite Doedes
gebruikerwed. Hoite Doedes
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-040Zeilmakersstraat 16
eigenaarwed. Hoite Doedes
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-040Zeilmakersstraat 16
eigenaarwed. Hoite Doedes
gebruikerwed. Hoite Doedes
opmerkingpauper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-040Zeilmakersstraat 16huis
eigenaarwed. Hoyte Doedes
gebruikerwed. Hoyte Doedes
opmerkingpauper


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-040 Zeilmakersstraat 16Jelle Ottes, bestaande uit 5 personen, vermogend00‑00‑00 CG0
1-040 Zeilmakersstraat 16Okke Doedes, bestaande uit 5 personen07‑10‑00 CG0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-040Zeilmakersstraat 16huis
eigenaarJelle Ottes
gebruiker
opmerkingonvermogende


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-043, pag. 5Zeilmakersstraat 16Hendrik Barts2‑10‑00 CG


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 293Zeilmakersstraat 16Simon BoonzeehandelaarHarlingenschuur en erf (590 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 293Zeilmakersstraat 16 Simon BoonHarlingengedeeltelijk afgebroken en slechting van een houtstek


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zeilmakerstraat 2 Geert Terpstramelktapperf. 700f. 1200


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zeilmakersstraat 16G.T. (Geert) Terpstra
  terug