Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Droogstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerDroogstraat 11-017 1-020 A-079A-077
 huisnummer lager  huisnummer hogerDroogstraat 31-017 1-020 A-080A-077
 huisnummer lager  huisnummer hogerDroogstraat 51-017 1-020 A-269A-078
   huisnummer hogerDroogstraat 21-017 1-020 A-268A-069
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 31a1-017 1-021 A-019A-018
 huisnummer lager  Zeepziederstraat 41-017 1-020 A-ongA-ong
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 81-017 1-020 A-073A-071
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 101-017 1-020 A-072A-070


Naastliggers vanDroogstraat 1
ten oostenDroogstraat 3
ten zuidende Droogstraat
ten westende Zoutsloot
ten noordende Zoutsloot


1000 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Droogstraat 5, HarlingenDroogstraat 5'Kraton' (Indonesische naam voor dorp)


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0008v van 9 jan 1597 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 31Noorderhaven NZ [staat: nieuwe haven strekkende tot aan de Droogstraat]1587‑14‑00 GGhuis
koperClaes Harmens, gehuwd met te Bolsward
koperGriet Riencx te Bolsward
naastligger ten oostenReyn Hotses
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenCornelis Ockes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Ockes, gehuwd met
verkoperde dochter van Jacob Arys
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Harmens x Griet Riencx te Bolsward kopen een huis nz. nieuwe haven, strekkende van de haven tot de Droogstraat. Ten O. Reyn Hotzes, ten W. Cornelis Ockes. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van Cornelis Ockes x Jacob Arysdr. voor 1587 gg 14 st.


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0518v van 6 jul 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 3Zoutsloot ZZ [staat: op het noord van Harlingen]290‑00‑00 CGtwee ledige plaatsen
koperJacob Hiddes, gehuwd met
koperTrijnke Hoeytes
verpachter grondde weduwe Antie Cornelis 0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenGerryt Claes
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: de droge straat]
naastligger ten westenhet plaatsje van de erfgenamen van wijlen Amel Arients
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAntien Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Symen Harmens, geassisteerd met haar zwager
verkoperPyter Reyners


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0518v van 6 jul 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet plaatsje van de erfgenamen van wijlen Amel Arients


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0198v van 29 jan 1614 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 31Noorderhaven NZ290‑00‑00 CGhuis en ledige plaats daarachter
koper provisioneelN. N.
protesteert vanwege een hypotheekde curatoren over de nagelaten weeskinderen van wijlen Onnia Geldorpiosecretaris van Harlingen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen oud gemeensman Harmen Claes
tekst in de margeD'curatoren over d'naegelatene weeskynderen van wijlen Onnia Geldorpio, in levene secretario deser steede, protesteren per Foppens dat hun d'vercoopinge van de neffens gemelte huysinge ontschadelyck sal zijn, nopende hunne hypotheken specialyck op de huysinge holdende, ende dies onvermindert moegen lijden dat d'vercoopinge voortganck neempt, mits blijvende salffs recht op de cooppenningen. Actum in judicio den 12en februari 1614.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van wd. en erven gemeensman Harmen Claes, een huis en ledige plaats daar achter nz. Noorderhaven.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0205r van 20 feb 1614 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vindt je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 31Noorderhaven NZ1590‑21‑00 GGhuis
koper provisioneelGerben Tiepckes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Harmen Claesen


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0224v van 26 jun 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 10Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe stad]300‑00‑00 GGkamer met een ledige plaats ten zuiden en met een vrye uitgang in de steeg ten oosten
koperPyeter Pyeters, gehuwd met
koperSjouck Jillerts
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJetze Sybolts smid
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Jochim Pieters
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJochim Sybolts, gehuwd metsmid
verkoperDoed Gerryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyeter Pyeters x Sjouck Jillerts kopen een kamer met 9 1/2 voet ledige plaats ter zijden, met vrije uitgang in de steeg ten oosten, nz. Noorderhaven.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0224v van 26 jun 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Jochim Pieters


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0241r van 8 jan 1615 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 3Zoutsloot ZZ in de noorder nieuwe stad285‑00‑00 GGschuur met ledige plaats en met een vrije uit- en ingang in de steeg ten westen
koperPieter Symens slager
verpachter grondde weduwe en erfgenamen van wijlen Syds timmerman0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: drogestraat]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperThymen Hobbes, gehuwd met te Achlum
verkoperDoedtie Bartels te Achlum


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0241r van 8 jan 1615 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0028v van 17 mrt 1616 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 31Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven] strekkende tot aan de Droogstraat285‑00‑00 GGhuis en ledige plaats
aanhandelaarFoppe Uftis, gehuwd metgrootschipper
aanhandelaarReynsck Seerps
protesteert vanwege twee hypothekenJan Claesen te Minnertsga
naastligger ten oostende weduwe van Reyn Hotties
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende weduwe van Claes Stadt
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verwandelaarGerbrant Tiepckes, gehuwd met
verwandelaarRicht Minnes
tekst in de margeJan Claeszn. tot Mindersgae protesteert dat hem de proclamatien ende inwijsinge van de wandelcoop der neffens gestelde huysinge cum annexis ontschadelyck sal wesen nopende d'somma van een hondert ende vijftich goutguldens capitael cum accesorys volgens den brieve de dato den 24en septembris 1614 specialyck opte voors. huysinge holdende in een partij, ende noch neffens een hondert ende acht caroliguldens cum eo quod interest in een ander partij luyt 't handtvest? van de 24en debruary 1615 daeraff zijnde, ende dies onvermindert ende holdende zijn recht opte belooffde toeaecke, consenteert in de adjudicatie. Actum Harlingen in judicio den 17en augusti 1616.
tekst in de margeToegewesen opten proclamanten dalff voorgaende protest den 17en augusti 1616.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoppe Ustis, grootschipper x Reynsck Seerps wandelen een huis en ledige plaats nz. Noorderhaven. Ten O. wd. Reyn Hotties, ten W. Claes, stads weger. Geen grondpacht. Ingewandeld van Gerbrant Tiepckes x Richt Minnes.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0219v van 4 mrt 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 1Droogstraat NZ655‑00‑00 GGtwee ledige plaatsen of huissteden
koperJan Jansen, gehuwd metpannenbakker
koperFopck Jeltes
naastligger ten oostenZeepziedersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende hof van Stoffel Jansen
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperFreerck Dircks, gehuwd met
verkoperGrietie Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jans, pannebakker x Fopck Jeltes kopen een ledige plaats of huisstede nz. Droogstraat, strekkende tot de Zoutsloot. Des nochtans dat aende Soutsloot voors. een behoorlicke straet vanden gemelte plaatsen gelijck voorden anderen huysen daernaest ende omtrent staende, sal werden gemaeckt. Ten O. de straat, ten W. Stoffel Jans. Geen grondpacht. Gekocht van Freerck Dircks x Grietie Pieters, voor 655 GG.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0219v van 4 mrt 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZeepziedersstraat [staat: straat]


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0293r van 13 jan 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 5Zoutsloot in de noorder nieuwe stad tot aan de Droogstraat587‑14‑00 GGschuur en hof daar achter
koperCornelis Siuerdts Bonck, gehuwd met
koperTheuntie Cornelis
naastligger ten oostenDouue Alles
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenReyer Adams
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Hiddes, gehuwd met
verkoperTrijntie Hoytes


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0347v van 8 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pieter Pieters de jonge


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0382r van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pieter Pieters


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0084v van 12 nov 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0086v van 3 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0118v van 22 apr 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0127r van 4 jun 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0158v van 7 jan 1627 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 31Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven]0‑00‑00 GGmooi en welgebouwd huis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Buke Jans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg half in eigendom
naastligger ten westenHessel Fridses
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoper van 1/4Robijn Jacobs, en
verkoper van 1/4Wabbe Jacobs, en
verkoper van 2/6Focke Obbes, gehuwd met
verkoper van 2/6N. N., en
verkoper q.q.Pouwels Jans, geauthoriseerde curator over
verkoper van 1/6zijn stiefzoon Siuerd Pieters


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0166v van 3 feb 1627 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vindt je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 31Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven]1070‑00‑00 GGhuis
koper finaalN. N.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Buke Jans
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenHessel Fridses
naastligger ten noordenN. N.
verkoperhet sterfhuis van wijlen Syts Robijns


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0017v van 16 jun 1627 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pieter Pieters de jonge


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0058v van 16 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet achterhuis of kamer van Doed Ambrosys, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Jochum Pieters


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0031r van 11 dec 1631 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 8Zoutsloot ZZ [staat: bij het landschapszijl]0‑00‑00 CGkamer en plaats
koperN. N.
naastligger ten oostende kamer van Pieter Gerryts houtkoper
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Jan Jilderts, curator
verkoper q.q.Jarig Jilderts, curatoren over
verkoper van 3/6de drie onmondige kinderen van wijlen Pieter Pieters, gehuwd metEngelantsvaerder
verkoper van 3/6wijlen Sjouck Jilderts
verkoper van 1/6Bronger Pieters maior annis
verkoper van 1/6Pieter Berents, gehuwd metschoenmaker
verkoper van 1/6Jeltie Pieters
verkoper van 1/6Freerck Jansen, gehuwd met te Bayum
verkoper van 1/6Trijntie Pieters
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Geen proclamatiedatums ingevuld] Wordt geveild ten verzoeke van (de genoemde curatoren over de drie onmondige kinderen van) wl. Engelandsvaarder Pieter Pieters x Syouck Jilderts voor 1/2, en Bronger Pieters voor hemzelf, en schoenmaker Pieter Berents x Jeltyn Pieters, en Freerck Jans te Bayum x Trijntie Pieters tezamen voor 1/2, (c) een kamer met een plaatsje daarachter bij het landschapszijl. Ten O. houtkoper Pieter Gerryts, ten N. de Zoutsloot. Geen grondpacht.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0031r van 11 dec 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamer van Pieter Gerryts houtkoper


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0149v van 5 jul 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 8Zoutsloot150‑00‑00 GGkamer
koperDouue Siercx, gehuwd met
koperAntke Jacobs
naastligger ten oostenPyter Gerryts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAnna Jans
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDoetke Ambrosius, weduwe van
verkoperwijlen Jochem Pyters


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0149v van 5 jul 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyter Gerryts


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0014v van 20 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0017r van 28 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 10Zoutsloot ZZ243‑00‑00 GGkamer en plaatsje
koperJacob Jansen grootschipper
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende kamer van Jan Reyners
naastligger ten zuidenPytter Gerrits houtkoper
naastligger ten zuidennu gekocht door Jan Reyners
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde erfgenamen van wijlen Pytter Gerrits c.u.houtkoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jansen, grootschipper


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0017r van 28 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0051r van 13 mei 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWillem Willems


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0001r van 23 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Braem


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0218r van 10 sep 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Aerts


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0124r van 21 mrt 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 7west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAyse Arjens Mahui


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0043r van 5 feb 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet achterhuis van de Bootshaek


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0285r van 30 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 8Zoutsloot ZZ achter het huis van Reyner Tjeerds Zeylma93‑14‑00 GGkamer
koperBastiaen Martens
naastligger ten oostenFoeke Anskes
naastligger ten oostenGerrit Jacobs
naastligger ten zuidenReyner Tjeerds, gehuwd metzeilmaker
naastligger ten zuidenTrijntje Jarigs
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde crediteuren van Reiner Jansenzeilmaker


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0285r van 30 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFoeke Anskes
naastligger ten oostenGerrit Jacobs


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0287v van 30 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenkamer


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0290r van 30 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 10Zoutsloot ZZ112‑15‑00 GGkamer
koper van 1/2Foeke Anskes
koper van 1/2Gerrit Jacobs
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenReiner Tjeerds c.u.mr. zeilmaker
naastligger ten westenBastiaen Martens
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde crediteuren van Reiner Jansenzeilmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaeke Anskes en Gerrit Jacobs kopen een camer en keuken zz. Zoutsloot. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. de camer die gekocht is door Bastiaen Martens, ten Z. het huis dat door Reiner Tjeerds x Trijntie Jarighs is gekocht, ten N. de Zoutsloot en het diept. Kopers moeten met hun naastligger ten W. de scheidsmuur onderhouden etc. Gekocht van Evert Hingst in qlt. namens de crediteuren van Reiner Jansen, zeilmaker, voor 112 gg.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0290r van 30 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBastiaen Martens


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0354v van 13 mrt 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0005v van 26 feb 1699 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0137r van 11 dec 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 10Zoutsloot ZZ35‑00‑00 GG1/2 kamer
koperGerrit Jacobs lijnslager
eigenaar van 1/2Gerrit Jacobslijnslager
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenReiner Tjeerds
naastligger ten westenBastiaen Martens
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat en diept]
verkoperFoecke Anskesbootsman


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0137r van 11 dec 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBastiaen Martens


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0165r van 5 mrt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 10Zoutsloot ZZ88‑00‑00 GGkamer
koperJan Martens, gehuwd metwinkelier
koperJanke Freerx
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenReiner Tjeerds mr. zeilmaker
naastligger ten westenBastiaan Martens
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat en diept]
verkoperGerrit Jacobsmr. lijnslager


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0165r van 5 mrt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBastiaan Martens


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0214v van 18 mrt 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 10Zoutsloot NZ150‑00‑00 CGkamer
koperJan Clasen, gehuwd met
koperRigstje Olivier
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat en diept]
naastligger ten westende kamer van Bastiaen Martens
naastligger ten noordenReiner Tjaards mr. zeilmaker
verkoperJan Martens


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0214v van 18 mrt 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamer van Bastiaen Martens


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0261v van 7 sep 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 10Zoutsloot ZZ125‑00‑00 CGkamer
koperPytter Keesen, gehuwd met
koperNeeltje Gaedonis
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenReiner Tjaards mr. zeilmaker
naastligger ten westende kamer van Bastiaen Martens
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat en diept]
verkoperJan Clasen, gehuwd met
verkoperRigstje Oliviers


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0261v van 7 sep 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamer van Bastiaen Martens


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0015r van 23 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 31Noorderhaven NZ tussen de Kettings en Vismerktsbrugge350‑00‑00 GGhuis
koperGryttje Obbes, gehuwd met
koperCornelis Jansen Finkelbos varensgezel
naastligger ten oostenGoytyen Braam c.s.koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenReiner Tjeerds zeilmaker
naastligger ten noordenTjomme Taekles winkelier
verkoperTjomme Taekleswinkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGriettie Obbes x Cornelis Jansen Vinkelbos, varend persoon, koopt een huis met kelders (zie beschrijving), loods en plaets, nz. Noorderhaven tussen Vismarkts- en kettingbrug. Ten O. Gooitje Braam, ten W. een doorgaande steeg en Reiner Tjeerds, zeilmaker, ten Z. de straat en haven, ten N. de verkoper. Gekocht van Tjomme Takles, winkelier, voor 350 gg.


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0153v van 12 apr 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 10Zoutsloot, achter de Noorderhaven op de142‑10‑00 CGkamer
koperRuird Sybes Bontekoe c.u.kofschipper
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenReiner Tieerdts zeilmaker
naastligger ten westende kamer van Bastiaan Martens
naastligger ten noordenZoutsloot en diept
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Neeltie Geurdens, gehuwd met
verkoperwijlen David Roeloffs
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Ruurd Sybes Bontekoe, kofschipper, koopt een kamer achter de Noorderhaven, op de Zoutsloot. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. Bastiaan Martens` kamer, Ten Z. Reyner Tjeerdts, zeilmaker, ten N. de straat en diept. Gekocht van erven Neeltie Gerbens? wv David Roelofs.


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0153v van 12 apr 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamer van Bastiaan Martens


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-017Droogstraat 1kamer
eigenaarGerrit Douwes
gebruikerGerrit Douwes
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-017Droogstraat 1kamer
eigenaarGerrit Douwes
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan26‑9‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0080v van 8 sep 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 31een_achterNoorderhaven NZ [staat: tussen vismarkts- en kettingsbruggen in een doorgaande steeg tussen haven en Zoutsloot]142‑10‑00 CGhuis
koperGerben Sjoerds
begunstigde van een lijfrenteTjomme Taekeles10‑00‑00 GG
naastligger ten oostenTjeerd Gerbens
naastligger ten zuidenCornelis Jansen Vinkelbos
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenGerrit Stuyrman
verkoperTjomme Taekeles


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0119v van 9 nov 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 8Zoutsloot ZZ110‑00‑00 CGhuis
koper door niaarAttie Annes, weduwe van
koper door niaarwijlen Hessel Cornelis
geniaarde koperAnske Sybes c.u.mr. metselaar
naastligger ten oostenPyter Martens
naastligger ten zuidenReiner Tjeerds
naastligger ten westende tuin van de weduwe van Poppe Aukes
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperJetske Hessels, weduwe van
verkoperwijlen Bastiaen Martens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAttie Annes wv Hessel Cornelis koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Anske Sybes, mr. metselaar, een huis zz. Zoutsloot. Ten O. Pieter Martens, ten W. de hof van wd. Poppe Aukes, ten Z. Reiner Tjeerds, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Jetske Hessels wv Bastiaen Martens, voor 110 cg.


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0119v van 9 nov 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyter Martens


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0132v van 25 jan 1722 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 8Zoutsloot ZZ130‑00‑00 CGhuis
koperJan Auckes Backer koopman
naastligger ten oostenPytie Martens
naastligger ten zuidenReiner Tjeerds
naastligger ten westende tuin van de weduwe van Poppe Auckes
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperAttie Annes, weduwe van
verkoperwijlen Hessel Cornelis
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(ook) Jan Aukes Backer, koopman, koopt een huis zz. Zoutsloot. Ten O. Pyter Martens, ten W. de hof van wd. Poppe Auckes, ten Z. Reiner Tjeerds, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Attie Annes wv Hessel Cornelis, voor 130 cg.


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0132v van 25 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPytie Martens


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0148v van 15 nov 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 31een_achterNoorderhaven NZ100‑15‑00 GGhuis
koperJan Aukes Backer
naastligger ten oostenTjeerd Gerbens mr. lijnslager
naastligger ten zuidenCornelis Vinkelbos
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenGerrit Stuirman
hypothecaire crediteurJan Simonskoopman
verkoper q.q.Marnstra, gelastigde vanprocureur
verkoperGerbrand Lieuwes te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Jan Aukes Backer koopt huis nz. Noorderhaven. Ten O. Tjeerd Gerbens, ten W. een doorgaande steeg, ten Z. Cornelis Vinkelbos, ten N. Gerrit Stuirman. Gekocht van (procureur Marnstra als gelastigde van) Gerbrand Lieuwes te A`dam, voor 100 gg., te betalen aan Jan Simons (Bakker).


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-017Droogstraat 1kamer
eigenaarGerrit Douwes
gebruikerGerrit Douwes
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-017Droogstraat 1woning
eigenaarwed. Gerryt Douwes
gebruikerwed. Gerryt Douwes
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑00‑00 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0129v van 7 okt 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 31Noorderhaven NZ tussen de Kettings-en Vismarktsbruggen1017‑00‑00 GGhuis
koperTeeke Stephanus, gehuwd metwinkelier
koperTrijntje Annes winkelier
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Reinier Tjeerds
naastligger ten noordenJan Aukes Backer koopman
verkoperGrietje Obbes, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Vinkelboschschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaeke Stephanus x Trijntje Annes, winkeliers, koopt een huis nz. Noorderhaven, tussen Kettings- en Vismarktsbruggen. Ten O.?, ten W. een openbare steeg en erven Reiner Tjeerds, ten Z. de straat en haven, ten N. Jan Aukes Backer. Geen grondpacht. De steeg is voorzover dit huis strekt gemeenschappelijk, en achterwaarts beklemd aan het huis ten N. De winkel met inventaris blijft aan de verkoper. Gekocht van Grietje Obbes wv schipper Cornelis Vinkelbos voor 1017 gg.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-017 Droogstraat 1wed. Gerrit Douwes, bestaande uit 3 personen01‑10‑00 CG0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-017Droogstraat 1woning
eigenaarwed. Gerryt Douwes
gebruikerwed. Gerryt Douwes
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑01‑12 CG


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0081r van 20 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 31twee_achterZoutsloot ZZ naast de stenen muur400‑00‑00 CGhuis
kopervroedsman Taeke Stephanus koopman
naastligger ten oostenFreerk van der Hout
naastligger ten zuidenAuke J. Bakker
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJanke Gerrits bejaarde vrijster
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Taeke Stephanus, mede-vroedschap en koopman, koopt een huis zz. Zoutsloot nevens de Stenen Muur, bewoond door de verkoper. Geen grondpacht. Ten O. Freerk van der Hout, koopman, ten Z. het pakhuis van Auke J. Bakker, koopman, dat een mandelige muur heeft met dit gekochte huis en welke panden in elkaar in elkaar beklemd zijn., ten W. een openbare steeg, ten N. de straat en Zoutsloot. Gekocht van Janke Gerrits, bejaarde vrijster, voor 400 cg.


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0157v van 1 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 5Droogstraat NZ en bij de Zoutsloot, achter of naast het panwerk155‑00‑00 CGhouttuin of afgestekte grond
kopermeerderjarige vrijster Janke Weima
naastligger ten oostenhet panwerk van Janke Weima
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenZeepziederstraat [staat: straat lopend van de Noorderhaven naar de stadsvesten]
naastligger ten noordenZoutsloot of pad
verkoperde heer Evert Nieuwenhuis, mede erfgenaam voor 1/6 vankapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland
erflaterwijlen Feddrik Aises Mahiukoopman


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0165v van 17 jun 1770 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 10Zoutsloot ZZ [staat: tegenover het bolwerk bij het Lands Zijltje]211‑07‑00 GGhuis
koperReinder Jans Zeilmaker koopman
huurderJan Hendriks
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen de weduwe van Jan Douwes
naastligger ten westenJan Aukes Backer
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperYttje Lammerts, weduwe van
verkoperwijlen Gerryt Fockes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReinder Jans Zeilmaker koopt een huis zz. Zoutsloot, omtrent het Landszijltje, t/o het Bolwerk. Ten O. een doorgaande steeg waarin dit huis vrij in- en uitgang heeft etc., ten W. Jan Auckes Backer, ten Z. Jan Douwes Zeilmaker, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Yttje Lammerts wv Gerryt Fockes.


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0165v van 17 jun 1770 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Aukes Backer


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0229r van 1 sep 1771 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 1Zoutsloot ZZ naast de stenen muur140‑07‑00 GGhuis
koperBente Thomas IJzenbeek mr. brouwer en koopman
huurderHarmanus Anthoni 24‑00‑00 CG
naastligger ten oostenFreerk van der Hout
naastligger ten zuidenhet pakhuis van Jan Aukes Bakker koopman
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenZoutsloot
verkopervroedsman Stephanus T. Stephanikoopman
verkoperAnne T. Stephanikoopman
verkoperAntje T. Stephani, weduwe van
verkoperwijlen Syds Benjamins Schaaf
verkoperHylkjen T. Stephani, gehuwd met te Groningen
verkoperHarmanus Rasschencommies te Groningen
verkoperAafken T. Stephani, gehuwd met
verkoperHarmanus Ratsma, kinderen en erfgenamen vanmr. horlogemaker
erflaterwijlen burgemeester Taeke Stephani, gehuwd met
erflaterwijlen Trijntje Annes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Bente Tomas IJsenbeek, mr. brouwer, koopt een huis zz. Zoutsloot, naast de Stenen Muur, bewoond door Harmanus Anthoni. Ten O. Freerk v.d. Hout, ten W. een openbare steeg, ten Z. het pakhuis van Jan Auckes Bakker, met een mandeelige muur met DIT huis zodat ze in elkaar beklemd zijn, ten N. de Zoutsloot. Als de koper hoger wil bouwen moet hij voldoen aan een contract van 18 sep 1750 tussen Aucke Jans Bakker en Take Stefani gesloten. Gekocht van de kinderen van Take Stefani voor 140 gg.


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0229r van 1 sep 1771 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFreerk van der Hout


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0226r van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 31Noorderhaven ZZ tusschen de Vismerkt en kettingbruggen1820‑00‑00 GGkoopmanshuis
koper van 1/2Jan Aukes Bakker koopman
koper van 1/2Pieter van Arum koopman
naastligger ten oostenFreerk van der Hout koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenReinder Jans Zeilmaker
naastligger ten noordenJan Aukes Bakker koopman
verkopervroedsman Stephanus T. Stephanikoopman
verkoperAnne T. Stephanikoopman
verkoperAntje T. Stephani, weduwe van
verkoperwijlen Syds Benjamins Schaaf
verkoperHylkjen T. Stephani, gehuwd met te Groningen
verkoperHarmanus Rasschencommies te Groningen
verkoperAafken T. Stephani, gehuwd met
verkoperHarmanus Ratsma, kinderen en erfgenamen vanmr. horlogemaker
erflaterwijlen burgemeester Taeke Stephani, gehuwd met
erflaterwijlen Trijntje Annes


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0128r van 21 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 7west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZeepzierderstraat [staat: straat]


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0034v van 26 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 31Noorderhaven NZ t.o. de Rinnertspijp5285‑00‑00 GGhuis, tuin en houtschuur
koperJan Auckes Bakker koopman
naastligger ten oostenhet tweede en derde perceel in deze akte
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperFreerk van der Houtkoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en verder) Jan Aukes Bakker koopt (a) een voortreffelijk huis met mooie tuin, camer en grote overdekte houtschuur c.o.a., nz. Noorderhaven, tegenover de Rinnertspijp, strekkende met plaets en tuin van de haven tot de Zoutsloot, zoals het door de verkoper als eigenaar is bewoond. Het is door de eigenaar enige jaren geleden nieuw opgebouwd en heeft o.a. een bordes van blauwe steen bij de ingang en veel bouwsieraden en in het voorhuis een vloer van marmeren platen en plinten, ook dezelfde plinten tegen de muren, die geheel bepleisterd zijn, en nissen hebben met marmeren lijsten. De gang en galerij zijn gevloerd met grote natuurstenen. De grote voorkamer heeft goudleerbehang en een Italiaanse schoorsteenmantel met marmeren haardlijst, een royale wenteltrap naar boven en een dito naar beneden etc. Ook een capitale woonkelder met wit/blauwe vloer, een fornuis en watersteen (gootsteen) met koperen kranen. Daar onder nog een provisiekelder en wijnkelder. NAAST de tuin en plaets is nog een keuken met plaets, fornuis, haardstede etc. en de grote overdekte houtschuur die aan de Zoutsloot staat. Ten O. het 2e en 3e perceel, ten W. de koper, ten Z. de straat en haven, ten N. de Zoutsloot. Alle losse goederen in de percelen moeten door de koper worden over genomen tegen taxatie door 2 door verkoper en koper te benoemen personen die door hun moeten worden betaald etc. Gekocht van Freerk van der Hout, koopman, voor (a, b en (c) 5285 gg.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0293r van 20 feb 1785 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeepziederstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDroogstraat


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0044r van 4 dec 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0095v van 25 jun 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Reinder Jansen Zeilmaker


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0106r van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 31Noorderhaven NZ494‑00‑00 GG1/2 huis
koperJ. C. Metzeler c.u.
eigenaar van 1/2P. van Arumkoopman
naastligger ten oostende heer Jan A. Bakker
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordende heer Jan A. Bakker
verkoperde heer Jan A. Bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJ.C. Metzlar koopt een 1/2 huis nz. Noorderhaven, waarvan de andere 1/2 van R. van Arum is. De steeg ten W. is massaal met erven Zeilmaker en is doorlopend. Ten O. en N. de verkoper, ten W. die steeg, ten Z. de straat en haven. Gekocht van Jan Aukes Bakker, voor 494 gg.


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0259v van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 31Noorderhaven NZ tussen Vismarkt en Kettingsbrug1000‑00‑00 CG1/2 huis
koperJ. C. Metzler, gehuwd met
koperJ. E. Grien
eigenaar van 1/2J. C. Metzler
naastligger ten oostenRein Smit
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenPieter Tjallingii
naastligger ten noordenRein Smit
verkoperPieter van Arum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJ.C. Metzlar koopt een 1/2 huis nz. Noorderhaven, tussen Vismarkts- en Kettingbrug. Ten O. Rein Smit, secr., ten W. een openbare steeg en Pieter Tjallingii, ten Z. die straat en haven, ten N. ook Rein Smit. Er is sprake van een contract van 20 okt 1736, tussen a)Taeke Stefani en b)Jan Aukes Bakker en Freerk v.d. Hout. Gekocht van Pieter van Arum, voor 1000 cg.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0171v van 5 dec 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 31achterZoutsloot ZZ ten zuiden van bolwerk en stenen muur300‑00‑00 CGhuis
koperSicco B. IJzenbeek koopman
huurderKlaas Hendriks
naastligger ten oostenJ. Wassenaar notaris
naastligger ten zuidenJ. Wassenaar notaris
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperSalomon Jansz Builart, gehuwd mettrekveerschipper
verkoperSytske Rinses


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0248r van 22 mei 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 31Noorderhaven NZ2400‑00‑00 CGhuis
koperJacob Wassenaar, gehuwd metnotaris
koperJohanna Dorothea Kruse
huurderde heer dr. J. D. Steenstra Toussaint 120‑00‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Kruse te Amsterdam
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Kruse te Amsterdam
verkoperJ. C. Metzlarkamerbewaarder bij de Marine
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Wassenaar, notaris x Johanna Dorothea Kruse koopt huis nz. Noorderhaven. Geen grondpacht. Ten O. en N. wd. Jan Kruse te Amsterdam, ten Z. die straat, ten W. een steeg. De steeg ten W. is massaal met Pieter Tjallingii, zover als het huis loopt. De eigenaars van DIT perceel hebben het recht om op de plaets een secreet te maken dat uitloopt op het RIOOL v.d. naastligger ten O.. Zie alle voorwaarden. Gekocht van (ds. Jacob C. Metzlar (Ger. Gem.) als gelastigde van) J.C. Metzlar, kamerbewaarder bij de Marine te Harlingen, voor 2400 gg.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0188r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 31Noorderhaven NZ 31/339000‑00‑00 CGtwee huizen en pakhuis naast elkaar
koperde Heer Freerk Fontein, gehuwd metkoopman
koperEva van Dalsen
naastligger ten oostenBarend Visser
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: straat]
verkoperJacob Wassenaar, gehuwd metnotaris
verkoperJohanna Dorothea Kruise
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerk Fontein x Eva van Dalsen koopt 2 huizen en een pakhuis naastelkaar, nz. Noorderhaven. Ten O. Barend Visser, ten W., Z. en N. de straten. Kopers moeten overnemen en betalen, het ornament boven de voordeur van het GROTE huis, voor de prijs die de verkoper moet betalen aan Folkert de Haas en Schelte Piers v.d. Hoeven (Hoef), bij wie het besteld is. Ook alle losse goederen moeten worden overgenomen. Veel voor waarden, Het is een verkoop op redemptie van 3 jaar. De naastligger ten O. heeft aan de wz. hout schuren. Veel bedingen. Gekocht van Jacob Wassenaar, notaris x Johanna Dorothea Kruse, voor 9000 gg.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0273v van 30 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 7west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZeepziedersstraat [staat: straat]


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0303v van 15 feb 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 7west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZeepziedersstraat [staat: straat]


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-020, pag. 3Droogstraat 1Sikko IJsenbeek0‑10‑00 CG


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-019Noorderhaven 31aDirk Pzn Fontein... huw Grote Kerk HRL 1807, BS geb 1811, huw 1814, huw 1830, huw 1843, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk A-019; D.F. van HRL. en Mejuff. Geertruida Adama Matak van Leyden, zijnde de aangave geschied onder Productie ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-019Noorderhaven 31aFreerk Dirks Fontein... 1846 overlijdens, ovl 1864, ovl 1871, ovl 1886, ovl 1887, regattdv1926-93; eigenaar en gebruiker van wijk A-019, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-020, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar en ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-072Zoutsloot 10Taeke Wiebes van Dockum... dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, hu, huw 1812, huw 1813, ovl 1819, ovl 1820; gebruiker van wijk A-072, pakhuisknegt; eigenaar is P. Tjallingii wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-073Zoutsloot 8Pieter Fontein... van wijk A-015, kantoor; inwonend Gerard Meyer, houtsteksknegt, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk A-073, pakhuis, eigenaar is P. Tjallingii wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-074, houtstek, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-073Zoutsloot 8Pieter Tjallingii... wed. eigenaar van wijk A-072; gebruiker Taeke W. van Dockum, pakhuisknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk A-073; gebruiker P. Fontein & zn, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk C-178; gebruiker T. Tjallingii, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-079Droogstraat 1Sikke B IJsenbeek... naaister, 1814. (GAH204); id. van wijk A-071, wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar engebruiker van wijk A-079 en wijk A-080, pakhuizen, 1814. (GAH204); heeft een overdekte waagen, belasting: f. 12:0:0, may 1795, may ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-079Droogstraat 1S IJsenbeek S IJsenbeek pakhuis
A-080Droogstraat 3S IJsenbeek S IJsenbeek
A-019Noorderhaven 31aF D Fontein F D Fontein pakhuis
A-073Zoutsloot 8P Tjallingii wedP Fontein & zoon pakhuis
A-072Zoutsloot 10P Tjallingii wedTaeke W van Dockum pakhuisknegt


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 258 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-072Zoutsloot 10Gesina Gerrits Harmens, overleden op 8 juli 1823dochter van Gerrit Harmens, postillon (Zoutsloot A 72) en Aukje Hendriks Dreyer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 63 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-072Zoutsloot 10Antje Wiegers Faber, overleden op 22 april 1824moeder van Aukje (vrouw van Gerrit Harmens, postillon Zoutsloot A 72) en Jetje Dreyer (vrouw van Bouwe Siebrens de Vries, sleper). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 133 van 22 okt 1824
adressoortbedraggebruik
A-079Zoutsloot 10koopaktefl. 3000huis A-018, pakhuis A-017, knegtwoning A-072 en stal & wagenhuis A-073
 
verkoperSytske Douwes Zeilmaker
koperDouwe Jans Zeilmaker


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 28 van 25 feb 1830
adressoortbedraggebruik
A-072Zoutsloot 10obligatiefl. 1000vastigheden A-018, A-017, A-072 en A-073
 
schuldenaarDouwe Jans Zeilmaker (gehuwd met Cornelia Ledeboer)
schuldeiserHolkjen Jarigs van der Ley (wv Cornelis Mollema)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 301Droogstraat 5erven Pieter RodenhuisHarlingenpakhuis (88 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 302Droogstraat 3Jan HuidekoperzeehandelaarHarlingenstal (40 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 303Droogstraat 1Jan HuidekoperzeehandelaarHarlingenwagenhuis en erf (81 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 318Zoutsloot 8Douwe Jans ZeilmakerkoopmanHarlingenpakhuis (77 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 319Zoutsloot 10Douwe Jans ZeilmakerkoopmanHarlingenhuis (50 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 322Noorderhaven 31aFreerk Dirks FonteinzeehandelaarHarlingenhuis en erf (552 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 324Droogstraat 2erven Pieter RodenhuisHarlingenpakhuis (144 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 326Zeepziederstraat 4Jan HuidekoperzeehandelaarHarlingenhuis en erf (338 m²)


1833 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 aug 1833
vermeld alsgeschat adresbericht
A-079Droogstraat 1Stalling , gebruiker J., Huidekoper. Finaal verkocht op 25 sep 1833 in het Heeren-logement door notaris Hanekuijk en Wijma.


1833 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 aug 1833
vermeld alsgeschat adresbericht
A-080Droogstraat 3Wagenhuis , gebruiker J., Huidekoper. Finaal verkocht op 25 sep 1833 in het Heeren-logement door notaris Hanekuijk en Wijma.


1833 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 57 van 30 okt 1833
adressoortbedraggebruik
A-072Droogstraat 1koopaktefl. 4000huis A-022, zeepziederij A-071 genaamd de Witte Hand daarachter, stal A-079 en wagenhuis A-080 achter de fabriek en pakhuis A-070
 
verkoperJan Huidekoper
verkoperPieter Huidekoper
verkoperMeike Huidekoper
verkoperCatharina Huidekoper (te Midlum)
verkoperJan Jans Huidekoper (te Midlum)
koperJarig Cornelis Mollema
koperFoekje Sybrands Spannenburg


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-072Zoutsloot 10Antje Bloemsmaoud 38 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-072; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-072Zoutsloot 10Jacobus de Langoud 36 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, kopersmid. wijk A-072; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-079Droogstraat 1Johannes Pieters Strak... in 1854, N.H., zv Lodewijk S, en Aafke Aales Hetting; BS huw 1836, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk A-079, wijk G-197; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk C-185; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
ANoorderhaven 31aF D Fontein kiezer


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-072DroogstraatJacobus de Lang36 jkopersmidtLeeuwardenm, protestant, gehuwd
A-072DroogstraatAntje Bloemsma38 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
A-072DroogstraatAnthoon de Lang10 jLeeuwardenm, protestant, ongehuwd
A-072DroogstraatYetje de Lang9 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
A-072DroogstraatJantje de Lang5 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
A-072DroogstraatElksje de Lang3 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
A-072DroogstraatAaltje de Lang2 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd


1841 - personele belasting
vermeld alsadresnaamgrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 322Noorderhaven 31afreerk dirks fontein380 gl.19.00 gl.21.000 gl.22.00 gl.34.00 gl.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. 294 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-019Noorderhaven 31aFreerk Dirks Fontein, overleden op 25 februari 184365 jr (geboren 31/12/1777), zeehandelaar, overleden Noorderhaven A 19, man van Eva van Dalsen, idem (erft vruchtgebruik), vader van Anna (vrouw van Simon Stinstra, zeepzieder), Dieuwke (vrouw van Adriaan van der Hoop, bankier Amsterdam), Dirk, zeehandelaar, Hendrik, commissionair, Mr. Augustus-Goetius-v. Dalsen, Secretaris Menaldumadeel te Dronrijp, Augusta (vrouw van Mr. Schelte Sybrands Wybenga, Secretaris Wymbritseradeel te Sneek), Catharina (vrouw van Pieter Cool, DG-predikant), Eva (vrouw van Mr. Sybrand-Willem-Hendrik Adriaan van Beyma-thoe-Kingma, rechter Leeuwarden), Gooitje, koopman Amsterdam, Mr. Jacob-Adriaan, advocaat Leeuwarden, Baudina (vrouw van Anneus Harmens, zeehandelaar) en Willem-Jan Freerks Fontein. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-072Zoutsloot 10Aukje Drayergeb 13 feb 1800 HRL, huwt met Albert vd Velde, (gk), Herst. EvL; bev.reg. Ha18 51 wijk A-072, wijk C-222, 227, wijk G-005, wijk H-137, supp wijk B-217, supp wijk G-470, 480


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-268Droogstraat 2Cecilia/Sytske van der Haring... Klazes; BS ovl 1843; 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-192, wijk E-137, wijk H-002, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 301Achterstraat A-269Barend Visser & zoonpakhuis
Sectie A nr. 302Zoutsloot A-080Jan Foekenspakhuis
Sectie A nr. 303Zoutsloot A-079Jan Foekenspakhuis
Sectie A nr. 322Noorderhaven A-019Dirk Fontein Fz.woonhuis
Sectie A nr. 322Noorderhaven A-020Dirk Fontein Fz.woonhuis


1879 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50056 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 82 van 8 apr 1879
adressoortbedraggebruik
A-079Noorderhaven 31akoopaktefl. 8000herenhuis A-019
 
verkoperAalbert van der Flier
koperLeendert Hannema


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3430*Noorderhaven A-017Marten Cornelis Teveswoonhuis
Sectie A nr. 3866Noorderhaven A-018Leendert Hannemawoonhuis
Sectie A nr. 3866*Noorderhaven A-019Aalbert van der (dr.) Flierwoonhuis
Sectie A nr. 3433Noorderhaven A-021Willem Sijpkens Kijlstrawoonhuis
Sectie A nr. 324Zoutsloot A-069Wed. en erven Daniël Snijderpakhuis
Sectie A nr. 3431Zoutsloot A-070Marten Cornelis Teveswoonhuis
Sectie A nr. 3430*Zoutsloot A-071Marten Cornelis Tevespakhuis
Sectie A nr. 302Zoutsloot A-077Sijbe Mellemawagenhuis
Sectie A nr. 303Zoutsloot A-077Sijbe Mellemastal
Sectie A nr. 301Droogstraat A-078Abe Hamstrapakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4749Droogstraat 1 (A-076)Sybe Tj. Mellemastal en woning
Sectie A nr. 5098Droogstraat 5 (A-078)Alb. de Bruinslachthuis
Sectie A nr. 324Droogstraat 2 (A-069)Eva M. Trampen (wed. D. Snijder)pakhuis
Sectie A nr. 3433Zeepziederstraat 4 (A-ong)Sybr. Fonteinwoonhuis
Sectie A nr. 3430Zoutsloot 8 (A-071)fa. Zeilmaker (en Co.)huis en schuur
Sectie A nr. 3431Zoutsloot 10 (A-070)fa. Zeilmaker (en Co.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noorderhaven 31awed Petrus Hamstra geb. T. van Slootenzonderf. 800f. 800
Zeepziedersstraat 4 Okke van der Sluisbootwerkerf. 700f. 600


1922 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Droogstraat 5, HarlingenDroogstraat 5Slooten, Renk van'De eerste steen gelegd door Renk van Slooten 21 Oct. 1922'


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr. 5R.G. v. Slootens Suikerwerkfabr. N.V.168
Droogstr. 5Edik168N.V. Azijnfabr.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr. 5R.G. v. Slootens Suikerwerkfabr. N.V.168


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr. 5R.G. v. Slootens Suikerwerkfabr. N.V.168


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 31, HarlingenNoorderhaven 31M.A. Brouwer-Ridderhofleerares piano, orgel, zang


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Droogstraat 1F. Jornabootwerker
Noorderhaven 31wed. M.A. Ridderhof-Brouwermuziekleerares
Zeepziederstraat 4O. v/d Sluisbootwerker
Zoutsloot 10D. Nielsentimmerman


1931 - advertentiebron: H.A.R.E.T.O., Handels-reclame-verkoop tentoonstelling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Droogstraat 2, HarlingenDroogstraat 2W. Nauta Pzn.fa. W. Nauta Pzn.stalhouderij, goederenvervoer, verhuizingen


1935 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Droogstraat 2, HarlingenDroogstraat 2W. Nauta Pzn.stalhouderij, goederenvervoer, trouw- en begrafenis


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr. 5C. v.d. Schoot Jzn.763Imp. v. en gross. in Chinamatten, tapijten, borstelw. enz.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Droogstraat 2W. (Wiebe) Kracht
Droogstraat 5B. (Barend) Nagel
Noorderhaven 31aT. (Thomas) Huizenga
Zeepziedersstraat 4R.J. (Riemer) Kuiken
Zoutsloot 10G. (Grietie) v.d. Veer wv Keijser


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Droogstraat 3beeldbepalend pand9 van 10 1922
Droogstraat 5beeldbepalend pand9 van 10 1922
Droogstraat tegenover 5beeldbepalend pand7 van 10
Zeepziedersstraat 4beeldbepalend pand6 van 10
Zoutsloot 10beeldbepalend pand7 van 10
  terug