Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 46
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 463-207 3-224 G-035*G-032
   huisnummer hogerKruisstraat 13-ong 3-ong G-035*G-261


Naastliggers vanHeiligeweg 46
ten oostende Heiligeweg
ten zuidende Kruisstraat
ten westende Heiligeweg
ten noordenHeiligeweg 48


aangrenzende stegen
adresheeft
Heiligeweg 46naamloze steeg ten noorden


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0286r van 17 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]0‑00‑00 GGkamer
aanhandelaarAbbe Aenes, gehuwd met
aanhandelaarAnne Daniels
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: wijde steeg]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenTyaerdt Syrcx
verwandelaarSymen Tonys
verwandelaarAnnetgien Martens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbbe Aenes x Anne Daniels kopen een kamer op de Turfhaven. Grondpacht 14 st aan de Stad. Ten Z. een wijde steeg, ten N. Tyaerdt Syircx. Door wandel verkregen van Symen Tonys x Annetgien Martens.


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0509v van 11 mei 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 46een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHessel Gaatses


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0509v van 11 mei 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46een_achterHeiligeweg [staat: Turfhaven]70‑00‑00 GGkamer
koperBaucke Sipckes, gehuwd met
koperHaduwe Jurriens
verpachter grondde stad Harlingen1‑12‑00 CG
naastligger ten oostenWatse Gerbens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHessel Gaatses
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJercke Johannis, gehuwd met
verkoperIt Douwes


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0106v van 9 mei 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 46twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0106v van 9 mei 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46twee_achterHeiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ in een steeg]169‑00‑00 GGkamer
koperDirck Michiels, gehuwd met
koperAuck Obbes
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSyvert Sipckes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van Tiaert Siercx
verkoperJentie Minses, gehuwd metmetselaar
verkoperAnna Roeliffs


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0034v van 14 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 46een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0034v van 14 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46een_achterHeiligeweg ZZ in de Kruisstraat [staat: Turfhaven in een steeg]600‑00‑00 GGkamer
koperJenne Minnes, gehuwd mettimmerman
koperGeert Isbrants
verpachter grondde stad Harlingen1‑12‑00 CG
naastligger ten oostenDirck Michiels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende weduwe van Tiaerdt Siercks
verkoperHaduwe Jurians, weduwe van
verkoperwijlen Baucke Sipckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIeme Minnes, timmerman x Geert Isbrants kopen een kamer op de Turffhaven in een steeg. Ten O. Dirck Michiels, ten W. wd. Tiaerdt Siercks en een steeg. Grondpacht 32 st. aan de Stad, waarentegen wordt ontvangen van de buren: 2 st. voor de huisstede van Dirck Michiels, 6 st. voor de schuur van Ike Botes, 6 st. voor de plaats van Claes Hilbrants. Gekocht van Haduwe Jurians, wed. Baucke Sipckes, voor 100 GG.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0045v van 22 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 46twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAnna Roeliffs, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Jentie Minses metselaar


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0045v van 22 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46twee_achterHeiligeweg ZZ [staat: in de steeg op de oostkant bij de Turfhaven]142‑24‑00 GGkamer
koperSytske Feyckes, weduwe van
koperwijlen Douwe Jans
verpachter grondTrijn Fockes 0‑10‑00 CG
verpachter grondwijlen Jan Jans Engelsman
naastligger ten oostenAnna Roeliffs, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Jentie Minses metselaar
naastligger ten zuidenKruisstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende kamer van Trijn Fockes, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Jans Engelsman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGerryt Dircks, gehuwd methoutkoper
verkoperFolcku Wytzes


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0005r van 17 mrt 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 46een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLijsbeth Simons


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0005r van 17 mrt 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46een_achterHeiligeweg OZ in de Kruisstraat [staat: Turfmarkt in de steeg]0‑00‑00 GGkamer
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen1‑12‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Dirck Mullers0‑10‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van oud burgemeester Here Jans0‑06‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde vrijstaande plaats van de gemeensman Sytse Pyters0‑06‑00 CG
naastligger ten oostenSytske Feyckes
naastligger ten zuidenSiuerd Sipkes
naastligger ten westenLijsbeth Simons
naastligger ten noordenLijsbeth Simons
verkoperde zwager van de weeskinderen van wijlen Jan Engelman, gehuwd met
verkoperwijlen Trijn Fockes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild door Hans Stenenbrengh als zwager en nabloet van de twee nagelaten weeskinderen van wl. Jan Engelsman x Trijn Foeckes, een kamer in de steeg op de turffmerck. Ten O. Sytske Feyckes, ten Z. Siuerd Sipkes, ten W. en N. Lijsbeth Simons. Grondpacht 32 st. aan de Stad, mit jaerlycx wederomme genietende uut Dirck Mullers huysinge tien strs., uut de olde borgemr. Hero Jans huysinge ses st. ende uut den gemeensman Sytse Pyters ruychscharne plaats gelijcke ses strs.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0059r van 16 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLijsbeth Willems, weduwe vanLeeuwarden
naastligger ten zuidenwijlen Cornelis Jans bakker


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0059r van 16 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLijsbeth Willems, weduwe vanLeeuwarden
naastligger ten zuidenwijlen Cornelis Jans bakker


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0152v van 12 jun 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]350‑00‑00 CGtwee kamers en het eigendom vd steeg daartussen
koperAeffke Teunis, weduwe van
koperwijlen Uulcke Lieuues
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelN. N.1‑02‑00 CG
naastligger ten zuidenSioerd Sipckes
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: diept]
naastligger ten noordenPieter schipper
verkoperLijsbet Symens, weduwe van te Leeuwarden
verkoperwijlen Cornelis Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAeffke Teunis wv Uulcke Lieuwes, koopt twee kamers op de Turfhaven, met het eigendom van de steeg tussen deze twee kamers. Ten Z. Sioerd Sipckes, ten W. het diept, ten N. schipper Pieter. Grondpacht 46 st aan de Stad, waarentegen genietende 22 st. Gekocht van Lijsbet Symens wv Cornelis Jansen te Leeuwarden, voor 350 cg.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0105v van 28 apr 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 46een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWalingh Tiaerdts
naastligger ten westende hof van Jacob Hagen


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0105v van 28 apr 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46een_achterKruisstraat NZ [staat: Turfhaven achter het huis van Walingh Tiaerdts in de steeg]128‑00‑00 GGkamer
koperJan Willems c.u.
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Dirck Claesis 1‑08‑00 CG
naastligger ten oostenSara Andriys
naastligger ten zuidenKruisstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenWalingh Tiaerdts
naastligger ten westende hof van Jacob Hagen
verkoperHaentie Aelties c.u.


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0073r van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLijsbet Willems


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0073r van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLijsbet Willems


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0108v van 14 jun 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 3west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0114v van 8 nov 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 46een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Walingh Tiaerdts


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0114v van 8 nov 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46een_achterKruisstraat NZ [staat: Turfhaven achter het huis van Walingh Tiaerdts in de steeg]95‑00‑00 GGkamer
koperJan Adams Gipson
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Dirck Claes 1‑08‑00 CG
naastligger ten oostenSara Andriys* aandraaister
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: steeg]
naastligger ten westenhet huis van Walingh Tiaerdts
naastligger ten noordende hof van Jacob Hagen
verkoperJan Willems c.u.soldaat


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0067r van 9 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 46een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAesge schipper


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0067r van 9 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46een_achterHeiligeweg ZZ [staat: achter de keet van Sybrant Tiaerdts]125‑07‑00 GGkamer
koperoud burgervaandrig Sybrandt Hessels
koperJan Pyters kussendrager
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
huurderGerbrandt Pytters zoutdrager
naastliggerde [zout]keet van Sybrant Tiaerdts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: steeg]
naastligger ten westenAesge schipper
naastligger ten noordenHessel Andrys
verkoperAernt Tymens


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0241v van 10 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 46een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAesge lichterschipper


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0241v van 10 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46een_achterHeiligeweg ZZ [niet vermeld]155‑00‑00 GGkamer, zomerkeukentje en plaatsje
koperHendrick Mouts, gehuwd metmr. zilversmid
koperAntie Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: steeg]
naastligger ten westenAesge lichterschipper
naastligger ten noordenHessel Andris
verkoperBerbercke Jacobs Forsenburgh, weduwe van
verkoperwijlen Sybrant Hessels


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0173r van 6 jul 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]423‑00‑00 GGhuis
koperGerrit Symens c.u.koordemaker
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat naar de Lammert Warndersteeg lopende]
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordenPyter Folckerts kistmaker
verkoperWaling Tierds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Symens koordemaker c.u. kopen een huis oz. Turfhaven


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0274r van 1 sep 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAeff Wilckes


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0274r van 1 sep 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAeff Wilckes


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0171r van 24 apr 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 1Kruisstraat NZ [staat: Droogstraat strekkende van de Turfhaven naar de Kerkstraat]425‑00‑00 CGkamer
koperHendrick Feyckes c.u.
naastligger ten oostenHidde Wygers
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat]
naastligger ten westenGerrit Symens* koordewerker
naastligger ten noordenDirck schipper op Leeuwarden
verkoperJancke Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Feyckes c.u. koopt een kamer nz. droochstraat [Kruisstraat] van de turffhaven aen ofte nae de kerckstraat lopende. Ten Z. de straat, ten O. Hidde Wygers, ten W. Gerrit koordewerker, ten N. Dirck, Leeuwarder schipper. Geen grondpacht. Gekocht van Jancke Jacobs wv Jacob Jansen, voor 425 cg,


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0212v van 7 mei 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]500‑00‑00 GGhuis
koperJan Cornelis tapeetwercker te Leeuwarden
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat naar de Lammert Warndersteeg]
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordende weduwe van Sybren Hessels
verkoperGerryt Symenskoordewerker


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0047r van 6 mei 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 1Kruisstraat NZ [staat: in de steeg bij de brouwerij van Jelis Bartou (t)]200‑00‑00 GGkamer
koperJan Cornelis tapijtwerker te Leeuwarden
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat]
naastligger ten zuiden*de brouwerij van Jelis Bartou(t)
naastligger ten westenHendrick Fransman schuitvoerder
naastligger ten noordenBarber Forsenburgh
verkoperGerryt Symens Allega


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0125r van 2 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 3west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWiger brouwer


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0159r van 7 dec 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 46een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis op de Turfhaven van Jan Cornelis


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0159r van 7 dec 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46een_achterKruisstraat NZ [niet vermeld]212‑10‑00 CGkamer
koper door niaarJan Cornelis tapijtwerker
geniaarde koperPals Baukesbrouwer en tichelaar
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
verpachter grondHendrick Hendricx Fransma c.u.0‑04‑00 CG
toehaakeen rijksdaalder voor de dochter van de verkoper
naastligger ten oostenJan Cornelis
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis op de Turfhaven van Jan Cornelis
naastligger ten noordenBerber Jacobs
verkoperHendrick Hendricx Fransman c.u.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0213r van 24 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 1Kruisstraat NZ [staat: Droogstraat lopend van de Turfhaven naar de Kerkstraat]300‑07‑00 GGwoning
koperFrouck Lolkes, weduwe van
koperwijlen Jan Keimpes
naastligger ten oostenHendrik Fransman
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat]
naastligger ten westende voormalige woning van Gerrit Symens* koordewerker
naastligger ten noordenDirk schipper op Leeuwarden
verkoperburgervaandrig Hendrik Feickes de Witt


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0046r van 1 apr 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]663‑21‑00 GGhuis met twee kamers eraan vast
koperHendrick Hendrix c.u.koolkoper
verpachter grond voorhuisde stad Harlingen0‑14‑00 CG
verpachter grond middenkamerde stad Harlingen1‑08‑00 CG
verpachter grond oostelijke kamerde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat naar de Lammert Warndersteeg toe lopende]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenBerber, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Sybrant Hessels
verkoperJan Cornelistapijtwerker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Hendrix


1666 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 207 folio 157r van 13 jul 1666 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Heiligeweg 46
overledeneHendrick Hendricks, gehuwd metkoolkoper
requireerde en aangeverJeltie Wytses
requirantMaurus Symes, vader van
Gertie Maurus
requirantSymen Maurus meederjarig
requirantJan Dircksen van Buiten, curator ad actum divisionis over
Dirckien Hendrix
requirantMaurus Symens, gelastigde van
Frouck Outgers
inleiding bij de boedelinventarisatie[0157r] Inventarisatie ende beschrivinge ten overstane van de burgemeesteren Hendrick Coenerts ende Evert Ruirds als commissarien gedaen ten sterfhuyse van Hendrick Hendricks in leven burger ende coolcoper alhier, ten versoecke van Maurus Symes als vader ende wettige voorstander over sijn dochter Gertie Maurus, mitgaders Symen Maurus major annis zijnde, voor een selven, samt Jan Dircksen van Buithen als curator ad actum divisiones over Dirckien Hendrix, voorts gedachte Maurus Symens gelastigde ende sterckmaeckende voor Frouck Outgers, in dier qualiteit erfgenamen van voornoemde Hendrick Hendrickx ende hier requiranten ter eenere, ende Jeltie Wytses huysvrouwe van gemelte Hendrick Hendricx requireerde ter andere zijden in welcks doende tot de beschrivinge is geprocedeert soo heeft voornoemde Jeltie de belofte van getrouwe [0157v] aenevinge in handen van de mede commissaris Hendrick Coenarts gepresteert. Actum den 13e july 1666. Opmerkingen: Hendrick Hendricks, wonende te Harlingen, tr Herv. gem. Harlingen 21-04-1658 Jeltie Wytses, wonende te Harlingen. Tresoar, toegang 13-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 434, aktedatum 13-06-1666: Dirckien Hendrix weeskind, Wijlen Hendrick Hendrix vader, Jan Dirxsen van Buiten curator, curator ad actum divisionis Tresoar, toegang 13-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 515, aktedatum 17-12-1667: Wijlen Jan Siuerts Schut curator, curator Pier Jantjes brouwer curator, curator ad actum divisionis grootvaderlijke goederen, in plaats van Jan Siurdts Schut Wijlen Hendrik Hendriks smidt erflater, grootvader Dirkjen Hendriks genoemd, kleinkind van Pier Jantjes Pier Jantjes, wonende te Woudsend, tr voor Gerecht Harlingen 26-08-1654 Lysbet Gerryts wonende te Harlingen. Maurits Symens, wonende te Welsryp, tr Herv. gem. Harlingen 02-10-1636 Grytie Hendricks, wonende te Harlingen. kind: Symen Maurits, ged HRL 24-06-1638; vader Maurits Symens; moeder Griettye Hendricks. kind: Hendrick Maurits, ged HRL 12-10-1651; vader Maures Symens; moeder Griet Hendricks. kind: Berber Maurits, ged. HRL 29-01-1654; vader Mauris Symmens; moeder Griet Hendricks. kind: Hendrick Maurits, ged HRL 22-07-1655; vader Mauris Simmens; moeder Griet Hendricks. Maurits Symens, wonende te Harlingen, tr Herv. gem. Harlingen 21-06-1657 Rinske Tomas, wonende te Harlingen. Frouck Outgers, wonende te Harlingen, tr Herv. gem. Longerhouw Schettens 12-07-1660 Herre Pitters wonende te Schettens.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0013va van 20 jan 1667 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46Heiligeweg [staat: Turfhaven]555‑00‑00 GG1/2 huis met 2 kamers erachter
koperPytter Jacobs
verpachter grond voorhuisde stad Harlingen0‑14‑00 CG
verpachter grond middenkamerde stad Harlingen1‑08‑00 CG
verpachter grond oostelijke kamerde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat naar de Lammert Warndersteeg lopend]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenBerber, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Sybrant Hessels
verkoperde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendrikskoolkoper


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0070v van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]555‑00‑00 GG1/2 huis met 2 kamers erachter
koperPytter Jacobs timmerman
verpachter grond voorhuisde stad Harlingen0‑14‑00 CG
verpachter grond middenkamerde stad Harlingen1‑08‑00 CG
verpachter grond oostelijke kamerde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat die naar de Lammert Warndersteeg loopt]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenBerber, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Sybrand Hessels
verkoperde erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0305r van 12 jan 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLolke Jans timmerman


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0305r van 12 jan 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]200‑00‑00 GGhuis met 2 kamers erachter
koperPyter Bruyns mr. metselaar
verpachter grond voorhuisde stad Harlingen0‑14‑00 CG
verpachter grond middenkamerde stad Harlingen1‑08‑00 CG
verpachter grond oostelijke kamerde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenLolke Jans timmerman
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat naar de Lammert Warners Steegh]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenals bewoner Cornelis Gabbes
verkoperJan Pytershuistimmerman


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0187v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLolke Jansen
naastligger ten zuidenPieter Bruins


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0187v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLolke Jansen
naastligger ten zuidenPieter Bruins


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0133v van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLolle Jansen
naastligger ten zuidende weduwe van Pieter Bruins


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0133v van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLolle Jansen
naastligger ten zuidende weduwe van Pieter Bruins


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-207Heiligeweg 46huis en hoff
eigenaarburgemeester Fopma
gebruikerburgemeester Fopma
huurwaarde72‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde14‑08‑00 CG


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0258r van 26 jan 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLolle Jansen
naastligger ten zuidenGoikjen Pieters, gehuwd met
naastligger ten zuidenJan Jansen mr. metselaar


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0258r van 26 jan 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLolle Jansen
naastligger ten zuidenGoikjen Pieters, gehuwd met
naastligger ten zuidenJan Jansen mr. metselaar


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-207Heiligeweg 46huis en hoff
eigenaarb[urgem]r. Fopma
huurwaarde72‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde14‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan21‑3‑1720


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0245v van 16 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLolke Jansen timmerman


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0245v van 16 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]400‑00‑00 CGhuis en kamer erachter
koperWillem Fransen mr. metselaar
verpachter grond huisde stad Harlingen0‑14‑00 CG
verpachter grond middelkamerde stad Harlingen1‑08‑00 CG
verpachter grond achterkamerde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenLolke Jansen timmerman
naastligger ten zuiden*Kruisstraat [staat: straat naar de Lammerts Warners]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordenTaeke Jacobsz
verkoperGoikjen Pytters, weduwe van
verkoperwijlen Jan Jansenmetselaar


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-207Heiligeweg 46huis en hoff
eigenaarburgemeester Fopma
gebruikerburgemeester Fopma
huurwaarde72‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑00‑00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0117v van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTjerk Lolkes c.s.
naastligger ten zuidenWillem Fransen


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0117v van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTjerk Lolkes c.s.
naastligger ten zuidenWillem Fransen


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0367v van 17 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Lolke Jans


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0367v van 17 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ hoek Kruisstraat [staat: Turfhaven OZ]350‑07‑00 GGhuis
koperPieter Reins, gehuwd met te Midlum
koperJanke Hendriks te Midlum
verpachter grondde stad Harlingen2‑06‑00 CG
huurder zolder boven voorkamerJoseph Norden 6‑00‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Lolke Jans
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en Turfhaven]
naastligger ten noordenoud burgemeester en vaandrig Tjeerd Poort
verkoperWillem Fransenmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Reins x Janke Hendriks koopt huis hoek Kruisstraat. Ten O. erven Lolke Jans, ten W. de Turfhaven, ten Z. de Kruisstraat, ten N. Tjeerd Poort. Gekocht van mr. metselaar Willem Fransen.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0079r van 3 feb 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ] hoek Kruisstraat75‑00‑00 GGhuis
koperClaes Jansen, engleibakker
koperEeke Sjoerds gleibakker
verpachter grondde stad Harlingen2‑06‑00 CG
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Lolke Jan
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven en straat]
naastligger ten noordenoud burgervaandrig Tjeerd Poort
verkoperPyter Reins, gehuwd met
verkoperJanke Hendriks


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-207Heiligeweg 46huis
eigenaarClaas Jans
eigenaarEeke Sjoerds
gebruikerTettie Gerbens cum soc.
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑06‑10 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-207 Heiligeweg 46Tettje Gerbens, bestaande uit 4 personen04‑00‑00 cg0
3-207 /2Heiligeweg 46Tjerk Lolkes, bestaande uit 2 personen, vermogend00‑00‑00 cg0
3-207 /3Heiligeweg 46Johannes Fredriks, bestaande uit 5 personen08‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-207Heiligeweg 46huis
eigenaarJan Claesen
eigenaarEeke Sjoerds
gebruikerTettie Gerbens cum soc.
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑01‑12 CG


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0080r van 27 mei 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 1Kruisstraat NZ bij de Kerkbrug, steeg of zgn.250‑00‑00 CGhuis
koperFreerk Johannes, gehuwd metschipper
koperJoukjen Douwes
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat]
naastligger ten westenTjerk Lolkes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSjoukjen Leenderts, weduwe van
verkoperwijlen Johannes Freerks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerk Johannes, schipper x Joukjen Douwes koopt een huis en plaets omtrent de Kerkbrug, in de doorgaande steeg of zogen. Kruisstraat. Ten O. die steeg, ten W. Tjerk Lolkes, ten Z. die straat. Gekocht van Sjoukjen Leenderts wv Johannes Freerks, voor 250 cg.


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0202v van 11 mrt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 46een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Baxma


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0202v van 11 mrt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46een_achterKruisstraat NZ200‑00‑00 GGhuis
koperPhilippus Hanekuik koopman
naastligger ten oostenFreerk Johannis
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenHarmen Baxma
naastligger ten noordenDoede Bakker
verkoper q.q.Auke Jansz Bakker, executeur testamentair van
verkoperAukje Lolkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Hanekuik koopt een huis nz. Kruisstraat, bewoond door Aukje Lolkes. Ten O. Freerk Johannes, ten W. Harmen Baxma, ten Z. die straat, ten N. Doede Bakker. Gekocht van Auke Jans Bakker, als executeur testamentair van wln Aukje Lolkes, voor 222 gg.


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0021r van 31 aug 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ] hoek Kruisstraat300‑10‑00 CGhuis
koperYttje Johannes, gehuwd met
koperDirk Douwes turfdrager
verpachter grondde stad Harlingen2‑06‑00 CG
huurderHessel Paulus c.s.
naastligger ten oostenPhilippus Hanekuik
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordende weduwe van hopman Tjeerd Poort
verkopergemeensman Harmen Baxma


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0123r van 7 mrt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 1Kruisstraat NZ bij de Kerkbrug295‑00‑00 CGhuis
koperJelte Douwes mr. wieldraaier
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 CG
naastligger ten oostende heer Wijdenbrug
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenPhilippus Hanekuik
naastligger ten noordenDoede Backer
verkoperJoukjen Douwes, gehuwd met
verkoperFreerk Johannes thans uitlandigschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelte Douwes, mr. wieldraaier, koopt een huis omtrent de Kerkbrug, in de doorgaande steeg of zogen. Kruisstraat. Ten O. Wijdenbrug, ten W. Philippus Hanekuik, ten Z. die steeg of straat, ten N. Doede Backer. Gekocht van Aukjen Douwes x Feerk Johannes, schipper die uitlandig is, voor 295 cg. (Zie ook bij Kruisstraat/Lammert Warnerssteeg.)


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0244r van 22 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 3west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Jelte Douwes


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0192v van 3 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Douwes
naastligger ten zuidenDirk Douwes


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0192v van 3 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Douwes
naastligger ten zuidenDirk Douwes


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0234r van 14 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 3west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDoede Bakker
naastligger ten westenPieter Klasen timmermansknecht


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0276av van 30 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 3west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBonnefacius Oolgard
naastligger ten westenPieter Klaazen timmermansknecht


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0142v van 20 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven op de hoek van de Kruisstraat]425‑07‑00 GGhuis
koperAukje Geerts, weduwe vanwinkelierse
koperwijlen Yede Floris
verpachter grondde stad Harlingen2‑06‑00 CG
huurder benedenBaukje Rinnerts
huurder bovenWytse Dirks
naastligger ten oostenYtje Johannes, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Dirk Douwes turfdrager
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenJohannes Jacobs Kerkhoven
verkoperYtje Johannes, weduwe van
verkoperwijlen Dirk Douwesturfdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAukje Geerts wv Yede Floris, winkelierse, koopt huis oz. Turfhaven op de hoek van de Kruisstraat, boven en beneden verhuurd. Ten O. de verkoper, ten W. de Turfhaven, ten Z. de Kruisstraat, ten N. Johannes Jacobs Kerkhoven, met een steeg tussen beide huizen waarin een trap. Gekocht van Ytje Johannes wv Dirk Douwes, turfdrager.


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0202r van 28 feb 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]400‑21‑00 GGhuis
koperSimon Jans Groen, gehuwd met
koperSaske Sjoukes
verpachter grondde stad Harlingen2‑06‑00 CG
huurder benedenBaukje Rinnerts
huurder bovenWytze Dirks
naastligger ten oostenYtje Johannes, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Dirk Douwes
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenJohannes Jacobus Kerkhoven
verkoper q.q.Luitje Pieters, boedelredder vanmr. ijzersmid
verkoperwijlen Aukje Geerts, weduwe van
verkoperwijlen Yde Floris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Jans Groen x Saske Sjoukes IJlstra koopt het huis, in 2-en bewoond. Ten O. Ytje Johannes wv Dirk Douwes, ten W. de Turfhaven ten Z. de Kruisstraat, ten N. Johannes J. Kerkhoven en een steeg. Gekocht van erven Aukje Geerts wv Yede Floris.


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0023v van 11 mrt 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 3west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBonnefacius Ohlgard hovenier
naastligger ten westenPieter Clasen


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0121r van 20 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 46een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Symen Groen


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0121r van 20 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46een_achterKruisstraat NZ101‑00‑00 CGhuis
koperJan L. van der Veen koopman
naastligger ten oostenKlaas Pieters
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westende weduwe van Symen Groen
naastligger ten noordenB. Ohlgard
verkoperde erfgenamen van wijlen de weduwe van Dirk Douwes


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0127v van 27 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]800‑00‑00 CGhuis
koperJan L. van der Veen koopman
huurder benedenhuisPieter Hessels c.u.
naastligger ten oostende koper Jan van der Veen
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenJohannes Jacobus Kerkhoven
verkoper bovenhuisSaske Sjoukes IJlstra, weduwe van
verkoper bovenhuiswijlen Simon Jans Groen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan L. v.d. Veen koopt huis oz. Turfhaven. Ten O. de koper, ten W. de Turfhaven, ten Z. de Kruisstraat, ten N. Johannes Jacobus Kerkhoven. Gekocht van Saske Sjoukes IJlstra wv Simon J. Groen.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0270r van 23 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 46Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven op de hoek van de Kruisstraat]1200‑00‑00 CGhuis en plek grond
koperArjen Roelofs, gehuwd metbeurtschipper op Amsterdam
koperAntje
verpachter grondde stad Harlingen2‑06‑00 CG
huurderPieter Hessels mr. verver
naastligger ten oostenPieter Clasen
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenJohannes J. Kerkhoven
verkoperJan L. van der Veenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Roelofs, beurtschipper op Amsterdam, koopt het huis. Ten O. Pieter Clasen, ten W. de Turfhaven, ten Z. de Kruisstraat, ten N. Johannes Jacobus Kerkhoven. Gekocht van Jan Lammerts v.d. Veen.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0276r van 25 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 1Kruisstraat NZ wijk G-213175‑00‑00 CGhuis
koperUiltje Dirks, gehuwd methuistimmerknecht
koperAntje Jans
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 CG
naastligger ten oostenDirk Fontein
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenArjen Roelofs
naastligger ten noordenJ. J. Kerkhoven
verkoperPieter Klaasenhuistimmerknecht


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-224, pag. 72Heiligeweg 46Arjen Roelofs2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Arjen Roelofs de Vries... dV., onder productie van genoegzaam bewijs, 27 okt 1804; ondertrouw HRL; eigenaar en gebruiker van wijk G-035, schipper; medegebruiker Harmen de Vries, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Harmen Arjens de Vries... zv Arjen Roelofs dV, en Antje Harmens Bok; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, ovl 1827; gebruiker wijk G-035; eigenaar en medegebruiker is Arij de Vries, schipper, 1814. (GAH204); H.A. dV. en Janke Volkerts, beide ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-035Heiligeweg 46Ary de Vries Ary de Vries schipper
G-035Heiligeweg 46Ary de Vries Harmen de Vries
G-035Kruisstraat 1Ary de Vries Ary de Vries schipper
G-035Kruisstraat 1Ary de Vries Harmen de Vries


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49010 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 554 van 5 nov 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-035Heiligeweg 46provisionele en finale toewijzingfl. 700huis hoek Turfhaven en Kruisstraat G-035
 
verkoperArjen Roelofs de Vries
ten oostenUiltje Dirks
ten zuidende Kruisstraat
ten westende Turfhaven
ten noordenWybrand Christiaans de Vries
ten noordenJohannes Jacobus Kerkhoven
koperAlbert Bolman


1821 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49014 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 308 en 330 van 28 nov 1821
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-035Heiligeweg 46provisionele en finale toewijzingfl. 522huis op de Turfhaven G-035
 
verkoperJan Lammerts van der Veen
koperAafke Altena
koperJanke Altena


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 965Heiligeweg 46Abe AltenaHarlingenhuis en erf (145 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 965Kruisstraat 1Abe AltenaHarlingenhuis en erf (145 m²)


1832 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 2 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-035Heiligeweg 46Sybrigje Kool, overleden op 25 september 1832wed. Jan Syds Altena, moeder van Sybrigje (vrouw van Anne Sjoerds Foekens, onderwijzer), Janke, vrijster en Aafke Jans Altena (testamentair executeur Turfhaven G 35). (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 2 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-035Kruisstraat 1Sybrigje Kool, overleden op 25 september 1832wed. Jan Syds Altena, moeder van Sybrigje (vrouw van Anne Sjoerds Foekens, onderwijzer), Janke, vrijster en Aafke Jans Altena (testamentair executeur Turfhaven G 35). (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Ake Altenagebruiker van wijk E-173, zonhoedenaaister; eigenaar J. Altena erven, 1814. (GAH204); oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-035


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Geert Gerrits Fabriek... Krol; BS huw 1838, ovl 1866; oud 32 jaar, geb Dokkum (!) en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk G-035; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Janke Jans Altena... dv Jan Sijds A., en Sijbrigje Sijbrens Kool; BS ovl 1844; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-035; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Sjoerd de Boer... zv Johannes Sjoerds de B., en Trijntje Dirks; BS huw 1820, huw 1840, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk G-035; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk G-045; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-035TurfhavenGeert G Fabriek32 jschippersknegtDokkumgezin 1, m, protestant, gehuwd
G-035TurfhavenGeert G Fabriek32 jschippersknegtDokkumgezin 1, m, protestant, gehuwd
G-035TurfhavenLena S Jansen26 jLeeuwardengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-035TurfhavenLena S Jansen26 jLeeuwardengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-035TurfhavenAke Altena59 jgeenHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-035TurfhavenAke Altena59 jgeenHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-035TurfhavenJanke J Altena58 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-035TurfhavenJanke J Altena58 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 45 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-035Heiligeweg 46Janke Jans Altena, overleden op 27 maart 184462 jr (geboren 1/7/1781), overleden Turfhaven G 35, ongehuwd, zuster van Aake (gesepareerde vrouw van Ydo Ypey) (enige testamentair erfgenaam) en wijlen Sybrigje Jans Altena (vrouw van wijlen Anne Sjoerds Foekens, moeder van Trijntje, vrouw van Hilbrand Zwanenburg, goud/zilversmid, Bettje, Sjoerd, cargadoor, Jan, commissionair, Foeke, kantoorbediende en Syds Annes Foekens). Saldo fl. 525,18. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 45 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-035Kruisstraat 1Janke Jans Altena, overleden op 27 maart 184462 jr (geboren 1/7/1781), overleden Turfhaven G 35, ongehuwd, zuster van Aake (gesepareerde vrouw van Ydo Ypey) (enige testamentair erfgenaam) en wijlen Sybrigje Jans Altena (vrouw van wijlen Anne Sjoerds Foekens, moeder van Trijntje, vrouw van Hilbrand Zwanenburg, goud/zilversmid, Bettje, Sjoerd, cargadoor, Jan, commissionair, Foeke, kantoorbediende en Syds Annes Foekens). Saldo fl. 525,18. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 636 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-035Heiligeweg 46Aafke Jans Altena, overleden op 25 januari 184664 jr (geboren 1782), overleden Turfhaven G 35, weduwe, geen kinderen, zuster van wijlen Sibrigje Jans Altena (vrouw van wijlen Anne Sjoerds Foekens, moeder van Jan, commissionair, Foeke, cargadoor, Trijntje, vrouw van Hilbrand Jans Zwanenburg, goud/zilversmid en minderjarige Syds Annes Foekens: voogd is broer Jan) (testamentair en ab intestato erfgenamen). Saldo fl. 1.508,10. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 636 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-035Kruisstraat 1Aafke Jans Altena, overleden op 25 januari 184664 jr (geboren 1782), overleden Turfhaven G 35, weduwe, geen kinderen, zuster van wijlen Sibrigje Jans Altena (vrouw van wijlen Anne Sjoerds Foekens, moeder van Jan, commissionair, Foeke, cargadoor, Trijntje, vrouw van Hilbrand Jans Zwanenburg, goud/zilversmid en minderjarige Syds Annes Foekens: voogd is broer Jan) (testamentair en ab intestato erfgenamen). Saldo fl. 1.508,10. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Maria Smit... dv Jacob S, en Anna Helena Groote; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk G-035, bev.reg. HRL 1880-1900 oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-150; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Sybrigje Cohengeb 1 apr 1784 HRL, ovl 27 apr 1862 HRL, ongehuwd, ovl wijk G-035, koopvrouw, dv Adam C, en ... ; BS ovl 1862; bev.reg. HRL 1851 wijk F-299; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopvrouw, wijk C-068; VT1839


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-035Heiligeweg 46Sytske Dirks Witsing... schoolhouderse, N.H., dv Dirk W, en Hiske Jans; BS huw 1813, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk B-117 wijk ... (alles)


1859 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 25-05-1859
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 46, HarlingenHeiligeweg 46A.J. Vlietstragaren, lint en aardewerk


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 965Turfhaven G-035Adam L. Hoekwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3658Gedempte Turfhaven G-032Adam Lodewijks Hoekwoonhuis
Sectie A nr. 3659Kruisstraat G-261Adam Lodewijks Hoekwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5118Heiligeweg 46 (G-032)wed. W. Monsmawoonhuis
Sectie A nr. 4215Kruisstraat 1 (G-261)Oedske Schaaf (wed. W. Monsma)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Heiligeweg 46wed W. Monsma geb. Schaafwinkeliersterf. 700f. 500
Kruisstraat 1 Pieter Zondervanexportslagersknechtf. 0f. 0


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 46J. van Seijstzeeman
Heiligeweg 46wed. H.D. Voogd-Vellingawinkelierster
Kruisstraat 1N. v/d Weidewerkman scheepswerf


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 46H. (Hendrik) Riem


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 46rijksmonument 20409


1994 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Heiligeweg 46[?] kruidenier Voogd, die er tot na de Tweede Wereldoorlog zijn winkeltje had.
  terug