Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lammert Warndersteeg 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLammert Warndersteeg 73-164 3-188 G-227G-270


Naastliggers vanLammert Warndersteeg 7
ten zuidenLammert Warndersteeg 9
ten westende Lammert Warndersteeg
ten noordenLammert Warndersteeg 5


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0222r van 15 jan 1653 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 7Lammert Warndersteeg OZ 7/9345‑00‑00 GGtwee kamers aan elkaar
koperBeern Fockes c.u.mr. glasmaker
koperSeerp Jacobs
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende tuin van Willem de Kock
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten westen*de woning van Hendrick Hansen
naastligger ten noordende weduwe van Doede* Pytters
verkoperCornelis Laessen c.u.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0187r van 29 mrt 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 7Lammert Warndersteeg OZ218‑00‑00 CGkamer
koperHiltje Hendriks, weduwe van
koperwijlen Haitse Eelkes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende andere kamer van Beern Fokkes mr. glasmaker
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten westen*het huis van Hendrick Hansen
naastligger ten noorden3 kamers van Doede Pieters
verkoperBeern Fokkes c.u.mr. glasmaker


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0002ra van 30 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet eerste perceel (kamer) in deze akte


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0013v van 2 mrt 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 7Lammert Warndersteeg OZ100‑15‑00 GGkamer
koperDoede Tjallinghs c.u.turfdrager
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenBeern Fockes c.u.mr. glasmaker
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten westen*de huizen van Hendrick Hansen
naastligger ten noordenDoede Pieters
verkoperClaeske Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Doye Eelckesturfdrager


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0119v van 12 dec 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Doede Tjallingh


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0148v van 6 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 7Lammert Warndersteeg OZ92‑00‑00 GGhuis
koperWybe Bouwes Croes te oost van Harlingen
bewonerde weduwe van Doede Tjallings
naastligger ten oostenDirck Hendrix
naastligger ten zuidenJan Pieters cherger Admiraliteit
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenYnte Pieters glasmaker
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0276v van 17 feb 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 7Lammert Warndersteeg OZ94‑10‑00 CGhuis
koper door niaarJan Pyters cherger
geniaarde koperFoeke Jansen c.u.
naastligger ten oostenDirck Hendricks
naastligger ten zuidenJan Pyters
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenhet huis van Ynte Pyters glasmaker
verkoperMeinert Rinses, erfgenaam vanmr. tuijer te Tzummarum
erflaterwijlen Wybe Buwes Croes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Pytters, chergier, koopt na niaar ratione vicinitatis tegen Foeke Jansen c.u., een woning oz. Lammert Warndersteeg. Ten O. Dirck Hendricks, ten Z. cherger Jan Pyters, ten W. de steeg, ten N. glazenmaker Ynse Pyters. Geen grondpacht. Gekocht van mr. snijer Meinert Rinses te Tzummarum, als erfgenaam van Wybe Buwes Croes, met de voorwaarde dat deze de zoon van Wybe Buwes Croes zal alimenteren en huisvesten totdat die zichzelf kan redden, voor 30 zilveren ducatons. [1 ducaton = 3 cg].


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0172v van 21 feb 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 7Lammert Warndersteeg OZ45‑00‑00 CGhuis
koperPieter Jans
naastligger ten oostenHendrick Pieters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLambert Warnerssteeg
naastligger ten noordenHendrick Tijssen
verkoperPier Jans, gehuwd met te Maccum
verkoperYttie Jans te Maccum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Nolles, vroedsman, koopt een woning ten N. van de door hem gekochte zoutkeet tegenover de Trekschipperspaardenstal. Gekocht van de crediteuren van oud-burgemeester Oosterveen?, voor 156 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-164Lammert Warndersteeg 7
eigenaarHendrik Jansen
gebruikerHendrik Jansen
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-164Lammert Warndersteeg 7kamer
eigenaarHendrik Hendriks
gebruikerHeere Ymes
huurwaarde08‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-164Lammert Warndersteeg 7kamer
eigenaarwed. Hendrik Hendriks
gebruikerwed. Hendrik Jansen
huurwaarde08‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerking1724 insolvent verklaert


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0227r van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter gleibakker


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0244r van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPyter gleibakker


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0323v van 11 jun 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPyter Jansen


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0057v van 2 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPyter Jansen


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-164Lammert Warndersteeg 7kamer
eigenaarwed. Hendrik Hendriks
gebruikerwed. Hendrik Hendriks
opmerking1724 insolvent verklaart


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-164 Lammert Warndersteeg 7Hendrik Jansen, bestaande uit 2 personen06‑00‑00 cg0heeft 1 weeversknegt


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-164Lammert Warndersteeg 7huis
eigenaarJan Ennes
gebruikerHend. Jansen
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0193v van 5 nov 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Janzen Sevenbergen


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0045r van 30 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pieter Jansen Zevenbergen


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0131r van 9 mei 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 7Lammert Warndersteeg OZ250‑00‑00 GGhuis
koperCornelis Jansen Beytsegat koemelker
naastligger ten oostenCornelis Jansen Beytsegat koemelker
naastligger ten zuidenCornelis Jansen Beytsegat koemelker
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenAnthony Vink
verkoper q.q.burgervaandrig Jan Bretton, curator over
verkoperPyter Jansen Zeevenbergen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jansen Beytsegat, koemelker


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0139r van 11 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 7Lammert Warndersteeg OZ36‑00‑00 GGwoning
koperDouwe Tjeerds, gehuwd methuistimmermansknecht
koperTaetske Beidschat
bewonerAafke Eeltjes, weduwe van
bewonerwijlen Abe Harmens
naastligger ten oostenJan Cornelis Beidschat
naastligger ten oostenAntje Cornelis Beidschat
naastligger ten zuidenDirk Douwes
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenJohannes Mecima n.u.
verkopermeerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschatwagenaar
verkoperAntje Cornelis Beidschat, gehuwd met
verkoperJacob Jacobs Houtkoperbeurtschipper op Amsterdam
erflaterwijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Tjeerds, huistimmermansknegt x Taetske Beidschat kopen woning in de Lammert Warnderssteeg, thans bewoond door Aafke Eeltjes wv Abe Harmens. Geen grondpacht. Ten O. de verkopers, ten Z. Dirk Douwes qq., ten W. de Lammert Warnderssteeg, ten N. Johannes Mecima. Gekocht van de (met name genoemde) erfgenamen van Cornelis Jansen Beidschat, in leven herbergier en wagenaar, voor 36 gg.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0023r van 26 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0015r van 7 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 7Lammert Warndersteeg OZ25‑00‑00 CGhuis
koperRitske Jans Kroonenburg mr. timmerman
huurderHarmen Gerryts
naastligger ten oostenD. B. Heslinga
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenAlbert Bolman
verkoperDouwe Tjeerds te Almenum


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0206v van 30 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0088r van 23 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lammert Warndersteeg 7Lammert Warndersteeg OZ56‑15‑00 CGhuis
koperHendrik Bouwes, gehuwd met
koperTettje Yedes
huurderHendrik Bouwes 24‑00‑00 CG
naastligger ten oostenD. Heslinga
naastligger ten zuidenD. Heslinga
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenTjeerd Roelofs
verkoperJohannes Beerends


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0150r van 16 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0163v van 8 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-188, pag. 68Lammert Warndersteeg 70‑00‑00 cgafgebrooken


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-227Lammert Warndersteeg 7Coenraad Speleveldzie ook C. Speelziek; gebruiker van wijk G-227, hoedemakersknegt; eigenaar is M. Ouendag, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-227Lammert Warndersteeg 7Matthijs Tjeerds Ouendag... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-035, hoedemaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-227; gebruiker Coenraad Speleveld, hoedemakersknegt, 1814. (GAH204); woont in 7e quartier, links:. -1-8, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-227Lammert Warndersteeg 7M Ouendag Coenraad Speleveld hoedemakersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 931Lammert Warndersteeg 7Klaas Kramerrijks commiesBirdaardhuis (25 m²)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-227Lammert van der steegJan Reinders23 jmetzelaarHarlingenm, protestant, gehuwd
G-227Lammert van der steegHitje Harda22 jAlmenumv, protestant, gehuwd
G-227Lammert van der steegTjaltie J Reinders1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-227Lammert van der steegHein Fred. van der Molen14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-227Lammert Warndersteeg 7Hans Pieters Stijoef, overleden op 3 december 1846(Certificaat van onvermogen), bijna 2 jr (geboren 11/2/1842), overleden Molenpad G 227. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-227Lammert Warndersteeg 7Karst van der Meulen, overleden op 21 mei 1847(Certificaat van onvermogen), 4 1/2 mnd (geboren 5/1/1847), overleden achter Bolwerk G 227. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-227Lammert Warndersteeg 7Jetze Jans de Boergeb 1792 Slooten, ovl 30 mrt 1854 HRL, huwt met Sibbeltje Simons van der Meulen, keetknegt in 1851, N.H., zv Jan de B., en ... ; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk G-066, 227


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-227Lammert Warndersteeg 7Sibbeltje van der Meulengeb 8 nov 1786 Gaastmeer, ovl 4 dec 1870 HRL, huwt met Jetze de Boer, N.H., dv Simon vdM, en Antje Jelles Visser; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk G-066, 227, 261, supp wijk G-393, bev.reg. HRL 1860-80


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 931Lammert Warndersteeg G-227Sjoerd J. de Boerwoonhuis


1865 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-227Lammert Warndersteeg 7Jacoba Folkerts Bakker... dec 1865 HRL, huwt met Hendrik Faber op 24 nov 1814 HRL, huw.afk. 13 en 20 nov 1814, dienstbaar, ovl wijk G-227, was in 1865 turfmeetser, dv Folkert Jennes B., en Rigtje Wytzes; BS huw 1814, ovl 1844, ovl ... (alles)


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 03 mrt 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
G-227Lammert Warndersteeg 7Eene woning in de LammertWarndersteeg, als huurder in gebruik bij G. de, Boer. Provisioneel verkocht op 8 mrt 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 10 mrt 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
G-227Lammert Warndersteeg 7Eene woning in de LammertWarndersteeg, als huurder in gebruik bij G. de, Boer. Provisioneel verkocht op 15 mrt 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 931Lammertwarndersteeg G-270Albertus van der Schootwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 931Lammert Warndersteeg 7 (G-270)Elkan Aron Speijerwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lammert Warndersteeg 7S. Boomstrabootwerker
  terug