Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Franekereind 22
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 223-ong 3-ong G-339G-011
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 243-157 3-176 G-009G-010
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 243-158 3-176 G-010G-010
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 243-159 3-176 G-011G-010
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 243-160 3-176 G-012G-010
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 263-156 3-175 G-008*G-009
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 283-156 3-175 G-007G-008


Naastliggers vanFranekereind 22
ten oostenFranekereind 24
ten westende Zoutstraat
ten noordenhet Franekereind


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 26, HarlingenFranekereind 22, Harlingen


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0277v van 6 dec 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Louw Ripperts
naastligger ten westenZoutstraat [staat: vaart]


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0277v van 6 dec 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Louw Ripperts
naastligger ten westenZoutstraat [staat: vaart]


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0277v van 6 dec 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 24Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp, strekkende van voren het water tot achter aan de straat]00‑00‑00 cgnieuw huis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostende weduwe van Louw Ripperts
naastligger ten zuidenWeverstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenZoutstraat [staat: vaart]
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoper q.q.Pieter Harmens, curator
verkoper q.q.Jan Wybes, curatoren over
verkoperde kinderen van Tyaerd Wybes, gehuwd met
verkoperGeert
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (Pieter Harmens en Jan Wybes als mombaers en curators over) de kinderen van Tyaard Wybes x Geert [niet ingevuld], een nieuw huis aan de zuidzijde van de straten omtrent de Franekerpijp. Ten O. wd. Louw Ripperts, ten W. een vaart.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0283r van 17 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten westenN. N.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0283r van 17 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten westenN. N.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0283r van 17 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vindt je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 24Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp aan de ZZ van het water]1120‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelAlbert Wybes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTyaert Wybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild Tziaert Wybes huis zz. Franekereind bij de Franekerpijpen. Waarvan eerste koper is gebleven Albert Wybes, voor 1120 GG.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0165v van 14 feb 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Louw Ripperts
naastligger ten westenZoutstraat [staat: vaart]


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0165v van 14 feb 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Louw Ripperts
naastligger ten westenZoutstraat [staat: vaart]


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0166v van 14 feb 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Louw Ripperts
naastligger ten westenZoutstraat [staat: vaart]


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0166v van 14 feb 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Louw Ripperts
naastligger ten westenZoutstraat [staat: vaart]


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0165v van 14 feb 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 24Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen ZZ van het diept]1750‑00‑00 GGhuis en mouterij met een aanbouw terzijde, twee kamers ten oosten achter het huis en een hovinge en het eigendom vd steeg ten oosten
koperDoede Brants, gehuwd metbakker
koperEelck Heres
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Tiaerdt Wybes 0‑08‑00 CG
verpachter grondde verkopers Meynert Pieters c.s. te Hoorn 2‑08‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Louw Ripperts
naastligger ten zuidenWeverstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenZoutstraat [staat: vaart]
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperMeynert Pieters te Hoorn
verkoper q.q.Syoerd Tiebbis, curator te Wijnjeterp
verkoper q.q.Aebel Annis, curator te Wijnjeterp
verkoper q.q.Tiaerdt Annis, curatoren over te Wijnjeterp
verkoperde weeskinderen van wijlen Albert Johannes, gehuwd met
verkoperwijlen Antie Reytses
erflaterwijlen Lijsbeth Abels, gehuwd met
erflaterwijlen Meynert Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Brants, bakker x Eelck Heres kopen een nieuw gebouwd huis en mouterij, en twee kamers en een vrije steeg daar achter ten oosten, zz. bij de Franekerpijpen, strekkende tot de Weverstraat. Ten O. erven Louw Ripperts en de steeg, ten W. de vaart. Grondpacht 8 st aan de erven Tiaerdt Wybes en 2 gg aan de verkopers. Bezwaard met het onderhoud van het houten bruggetje naar de Weverstraat. Gekocht van Meynert Pieters voor hemzelf, Syoerd Tiebbes, Aebel Annis, Tiaerdt Annis, allen te Wijnjeterp in Opsterland, als curators over de weeskinderen van Albert Johannes x Antie Reytses, en in die kwaliteit erfgenamen onder beneficie van inventaris van hun stiefmoeder Lijsbeth Abels, voor 1750 gg.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0166v van 14 feb 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 24Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen ZZ van het diept]1750‑00‑00 GGhuis en mouterij, aanbouw terzijde waarin tegenwoordig de edik gebrouwen wordt, twee kamers ten oosten achter het huis, een hof en het eigendom van de steeg ten oosten
koperEpe Wouters, gehuwd met
koperAntie Claeses
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Tiaerdt Wybes 0‑08‑00 CG
verpachter grondMeynert Pieters te Hoorn 2‑16‑00 CG
verpachter grondSyoerd Tiebbis te Wijnjeterp
verpachter grondAebel Annis te Wijnjeterp
verpachter grondTiaerdt Annis te Wijnjeterp
verpachter grondde weeskinderen van wijlen Albert Johannes
verpachter grondwijlen Antie Reytses
verpachter grondwijlen Lijsbeth Abels
verpachter grondwijlen Meynert Pieters
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Louw Ripperts
naastligger ten zuidenWeverstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenZoutstraat [staat: vaart]
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperDoede Brants, gehuwd metbakker
verkoperEelck Heres
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEpe Wouters x Antie Claesen kopen een huis en mouterij, en twee kamers en een vrije steeg daar achter ten oosten, zz. bij de Franekerpijpen, strekkende tot de Weverstraat. Ten O. erven Louw Ripperts en de steeg, ten W. de vaart. Grondpacht 8 st aan erven Tiaard Wybes en 2 gg aan Meynert Pieters voor hemzelf, nu te Hoorn, Syoerd Tiebbes, Aebel Annis, Tiaerdt Annis, allen te Wijnjeterp in Opsterland, als curators over de weeskinderen van Albert Johannes x Antie Reytses, en in die kwaliteit erfgenamen onder beneficie van inventaris van hun stiefmoeder Lijsbeth Abels. Gekocht van bakker Doede Brants x Eelck Heres voor 1750 gg.


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0306v van 7 apr 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 30west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPyter Pieters


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0014r van 10 apr 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 30west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenIpe Wouters


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0004r van 5 mrt 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 30west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenYpe Wouters


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0111v van 23 aug 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 30west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet voorhuis van Jantien Hanses
naastligger ten westende hof van de erfgenamen van wijlen Ipe Wouters


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 126r van 18 aug 1650 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Franekereind 22Wybe Wybrants c.u. kopen een huis en brouwerij zz. Voorstraat omtrent de Franeker pijpen, daer het Haentie aen de putstoel en de Olymolen in de gevel staat. Ten O. mr. kuiper Willem Jansen, ten W. het diept. Grondpacht 34 st aan de Stad. Gekocht van Antie Clases c.s. voor 3675 gg.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0126v van 18 aug 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Jansen
naastligger ten westenZoutstraat [staat: diept]


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0126v van 18 aug 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Jansen
naastligger ten westenZoutstraat [staat: diept]


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0126v van 18 aug 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 24Franekereind ZZ [staat: Voorstraat bij de Franekerpijpen] daar het haentie aan de putstoel en de olymolen in de gevel staat3635‑07‑08 GGhuis en brouwerij
koperWybe Wybrants c.u.het Haantje
verpachter grondde stad Harlingen1‑14‑00 CG
naastligger ten oostenWillem Jansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZoutstraat [staat: diept]
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperAntie Clases c.soc.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0129r van 21 sep 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten westenhuis en hof van Wybe Wybrants c.u.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0129r van 21 sep 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten westenhuis en hof van Wybe Wybrants c.u.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0129r van 21 sep 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 26Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]233‑00‑00 GGwoning of twee kamers
koper door niaarWybe Wybrants c.u.
geniaardeAte Jacobsschipper op Leeuwarden
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhuis en hof van Wybe Wybrants c.u.
naastligger ten westenhuis en hof van Wybe Wybrants c.u.
naastligger ten noordenWillem Jansen kuiper
verkoperAntie Clases c.soc.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAte Jacops, Leeuwarder schipper c.u. kopen na met succes een niaar ratione proximitatis van Wybe Wybrants c.u. te hebben aangevochten, een woning of twee kamers bij de Franekerpijp. Ten Z. en W. de niaarnemer (in eerste instantie Wybe Wybrens), ten N. kuiper Willem Jansen. Geen grondpacht. Gekocht van Antie Claes c.s. voor 233 gg.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0106v van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0136r van 4 okt 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0037v van 11 mrt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAte Jacobs c.u.
naastligger ten westende hof van Wybe Wybrens


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0099r van 19 mei 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWibe Wybrens


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0036ra van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAate Jacobs schipper op Leeuwarden
naastligger ten westende brouwerij van het Haentje


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0036ra van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAate Jacobs schipper op Leeuwarden
naastligger ten westende brouwerij van het Haentje


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0036ra van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 26Franekereind ZZ [staat: aan de Voorstraat bij de Franekerpijpen]550‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelAntje Hendricks, weduwe van
koper provisioneelwijlen Rijck Hendricks
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostenAate Jacobs schipper op Leeuwarden
naastligger ten zuidende brouwerij van het Haentje het Haantje
naastligger ten westende brouwerij van het Haentje het Haantje
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept]
verkoperYurre? Ages voor zijn kindhoutmolenaar


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0081v van 1 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 30west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Asperen


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0025ra van 15 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0025ra van 15 feb 1680 (het 12e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 28Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]407‑07‑00 CGgrondpacht van 0-14-00 CG
koper provisioneelAucke Jansen, enmr. bakker
koper provisioneelFeddrick Jeppes mr. bakker
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Ate Jacobs0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperGerryt Gerckes Osingh, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperRixtie Dircks van der Meulen te Leeuwarden
verkoper q.q.Pyter Dirx van der Meulen, curator te Leeuwarden
verkoper q.q.Sybren Dirx van der Meulen, curatoren over te Leeuwarden
verkoperde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters, gehuwd met
verkoperwijlen Aaltie Sybrens
verkoperJan Dircks van der Meulen te Leeuwarden
verkoperYebell Dircks van der Meulen te Leeuwarden
verkoper q.q.Jan Jansen, curatorsmid te Groningen
verkoper q.q.Freerck Martens, curatoren over te Groningen
verkoperde kinderen van wijlen Anna Claesen
erflaterwijlen Piter Sybrens provenier in het gasthuis te Leeuwarden


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0041va van 6 mrt 1681 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 28Franekereind ZZ [niet vermeld]290‑18‑00 CGgrondpacht van 0-14-00 CG
koper provisioneelFredrick Bourman
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Ate Jacobs0‑14‑00 CG
verkoperde stad Harlingen: armvoogdij


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0031v van 10 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Ate Jacobs
naastligger ten westenbrouwerij het Haentie


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0031v van 10 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Ate Jacobs
naastligger ten westenbrouwerij het Haentie


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0031v van 10 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 26Franekereind ZZ [staat: bij Franekerpijpen]190‑00‑00 GGhuis
koperPytter Cornelis trekschipper te Leeuwarden
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Ate Jacobs
naastligger ten zuidenbrouwerij het Haentie
naastligger ten westenbrouwerij het Haentie
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Franekerpijpen en vaert]
verkoperSwaentie Rijxen, gehuwd met
verkoperJese Arjens Snell


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0114r van 17 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPytter Cornelis* knoopmaker


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0114r van 17 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 28Franekereind ZZ [staat: diept bij de Franekerpijpen]290‑00‑00 GGhuis
koperMinne Jansen, gehuwd metmr. bakker
koperJancke Tiesses
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Asperen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPytter Cornelis* knoopmaker
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept en straat]
voormalig bewonerde weduwe van Ate Jacobs
verkoperde erfgenamen van wijlen Lutske Minnes, weduwe van
verkoperwijlen Ate Jacobstrekschipper


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0028r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet gorthuis van de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Lourens Asperen
naastligger ten westensteeg


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0027r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 30west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhof en huis van Mayke Lourens e.a.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0188v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGosse Rijx
naastligger ten westenZoutstraat [staat: straat en diept of sloot]


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0188v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGosse Rijx
naastligger ten westenZoutstraat [staat: straat en diept of sloot]


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0188v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 24Franekerpijpen, bij de1000‑00‑00 CGhuis en brouwerij
kopermeerderjarige vrijgezel Jan Sickes het Haantje
verpachter grondde stad Harlingen1‑13‑00 CG
huurderPier Hajes
naastligger ten oostenGosse Rijx
naastligger ten zuidenWeverstraat [staat: straat]
naastligger ten westenZoutstraat [staat: straat en diept of sloot]
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperHans Tijssen te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sickes, meerderjarige vrijgezel, koopt een huis en brouwerij omtrent de Franekerpijpen, het haentie genaemt, nu bewoond door Pier Hajes. Hierbij ook het quotele recht van het water van Ludingakerk voor 800 cg en een gouden ducaton en drie zilveren ducatons als toehaak. Ten O. Gosse Rijx, ten Z., W. en N. de straat en diept of sloot. Grondpacht 33 st. Gekocht van Hans Tijssen te Amsterdam voor 1000 cg + 800 cg maakt 1800 cg..


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0281r van 24 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Cornelis* knoopmaker


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0281r van 24 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 28Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]415‑00‑00 CGhuis en kamer ten zuiden hiervan achter het huis van Pieter knoopmaker
koperFoekjen Jans, gehuwd met
koperFeyke Simens
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
naastliggersteeg lopend naar de straat ten noorden
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Lourens Asperen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPieter Cornelis* knoopmaker
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperburgervaandrig Minne Jansenmr. bakker


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0009r van 26 mrt 1699 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 28Franekereind ZZ [niet vermeld]232‑07‑00 CG25 grondpachten
koperburgervaandrig Tjalling Pieters, gehuwd metmr. koekbakker
koperCornelia Viselaer
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Ate Jacobs0‑14‑00 CG
verkoperMeinert Borman, erfgenaam van zijn broerchirurgijn te Kollum
erflaterwijlen burgervaandrig Fredrich Borman


1699 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 219 folio 118r van 26 jun 1699 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Franekereind 28
overledeneGrietie Jansen, weduwe van
wijlen Pieter Seerpsmr. timmerman
Seerp Pieters nagelaten kind, maior annis
aangeverTrijntie Pieters nagelaten kind, maior annis
Jan Pieters nagelaten kind, maior annis
geauthoriseerde curator overburgervaandrig Minne Jansen
Sybe Pieters [nagelaten kind]
inleiding bij de boedelinventarisatie[0118r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaan ten overstaan van de heer praesiderende burgemeester A. Jacobides als commissaris geadsocieert met dr. Arnold van Idsinga secretaris, ten sterffhuise van Grietie Jansen in leven nagelaten weduwe van wijlen Pieter Seerps meester timmerman, ten versoecke van deselfs nagelaten kinderen met namen Seerp, Trijntie ende Jan Pietersz, alle major annis, sampt Minne Jansen burger faandrig deser stede als commissaris en geauthoriseerde curator over Sijbe Pieters, van alle de goederen ende effecten van de voornoemde Grietie Jansen metter dood ontruimt en nagelaten, alles op aangevinge van Trijntie Pieters voornoemt, die bi minuale stipulatie belooft heeft alles in getrouwigheit te sullen aengeven.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0172v van 18 jun 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 26achterIn de steeg terzijde van de kopers70‑00‑00 CGkamer
koperJan Sickes mr. brouwer
naastligger ten oostenFeyke Symons schuitschipper
naastligger ten zuidenJan Sickes mr. brouwer
naastligger ten westenJan Sickes mr. brouwer
naastligger ten noordenTrijntie Pytters, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Gosse Rix
verkoperFeyke Symons, gehuwd metschuitschipper
verkoperFockje Jans


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0191r van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFeyke Simons
naastligger ten westenbrouwerij van het Haentie


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0191r van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFeyke Simons
naastligger ten westenbrouwerij van het Haentie


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0191r van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 26Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]141‑00‑00 GGhuis
koperDirk Ellerts, gehuwd mettrekschipper op Leeuwarden
koperLijsbeth Symons
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostenFeyke Simons
naastligger ten zuidenbrouwerij van het Haentie
naastligger ten westenbrouwerij van het Haentie
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoper q.q.Gerrit Jansen, gelastigde vanmr. scheepstimmerman
verkoperTrijntie Pytters, weduwe van
verkoperwijlen Gosse Rijx, tevens erfgenaam van te Rotterdam
erflaterwijlen Pytter Cornelis, weduwnaar van
erflaterwijlen Sydske Ambrosius


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0011v van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Dirk Ellerts


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0011v van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 28Franekereind ZZ [staat: Voorstraat ZZ bij de Franekerpijpen]400‑00‑00 CGhuis
koperJasper Gerrits, gehuwd metuurwerkmaker
koperJannetje Jans
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Louwrens Asperen
naastligger ten zuidende tuin van Jan Sickes
naastligger ten westende weduwe van Dirk Ellerts
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Voorstraat]
verkoperFeyke Symons, gehuwd met
verkoperFoekje Jans


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0246r van 28 apr 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJasper Gerrits
naastligger ten westenJan Sickes brouwer


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0246r van 28 apr 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJasper Gerrits
naastligger ten westenJan Sickes brouwer


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0246r van 28 apr 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 26Franekereind ZZ naast de brouwerij van het Haentie [staat: bij de Franekerpijpen]160‑00‑00 CGhuis
koperRinse Simens c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostenJasper Gerrits
naastligger ten zuidenJan Sickes brouwer
naastligger ten westenJan Sickes brouwer
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Franekerpijpen en diept]
verkoperLijsbet Symens, weduwe van
verkoperwijlen Dirck Ellerts


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-156Franekereind 26huis
eigenaarJacob Asperen
gebruikerJacob Asperen
huurwaarde84‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde16‑16‑00 CG
grondpacht aan Aucke Backer cum soc.
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑05‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-157Franekereind 24schuir
eigenaarJacob Asperen
gebruikerJacob Asperen
huurwaarde08‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑12‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-158Franekereind 24huis
eigenaarJasper Gerrits
gebruikerJasper Gerrits
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG
grondpacht aan Aucke Backer cum soc.
grondpacht00‑14‑00 CG
aanslag grondpacht00‑03‑08 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-159Franekereind 24huis
eigenaarRinse Simens
eigenaarnu Jan Pieters
gebruikerPieter Gerbens
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
grondpacht aan Aucke Backer cum soc.
grondpacht00‑15‑00 CG
aanslag grondpacht00‑03‑12 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-160Franekereind 24huis en brouwerie
eigenaarJan Sickes
gebruikerJan Sickes
huurwaarde63‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑12‑00 CG
grondpacht aanvroedsman Altena
grondpacht00‑08‑00 CG
aanslag grondpacht00‑02‑00 CG
grondpacht aandr. Acker in qlt.
grondpacht01‑06‑00 CG
aanslag grondpacht00‑06‑08 CG


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0263r van 15 mrt 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJasper Gerrits
naastligger ten westenJan Sickes mr. brouwer


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0263r van 15 mrt 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJasper Gerrits
naastligger ten westenJan Sickes mr. brouwer


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0263r van 15 mrt 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 26Franekereind ZZ [staat: Franekerpijpen bij brouwerij het Haentie]160‑00‑00 CGhuis
koperJan Pyters sleefmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
huurderJan Pyters sleefmaker11‑00‑00 GG
naastligger ten oostenJasper Gerrits
naastligger ten zuidenJan Sickes mr. brouwer
naastligger ten westenJan Sickes mr. brouwer
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Franekerpijpen]
verkoperRinse Symensschuitschipper


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0271r van 1 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende brouwerij en iestkamer van Jan Sickes, gehuwd met
naastligger ten westenJenneke Bauckes


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0271r van 1 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 28Franekereind [staat: bij de Franekerpijpen]75‑00‑00 CGledig staande kamer of oude woning met 11 1/2 voeten en 1 1/2 duim ruimte zuidwaarts strekkende
koperJasper Gerrits uurwerkmaker
naastligger ten oostenJasper Gerrits uurwerkmaker
naastligger ten oostenJacob Lourens
naastligger ten zuidende tuin aan het noordend van Jan Sickes, gehuwd met
naastligger ten zuidenJenneke Bauckes
naastligger ten westende brouwerij en iestkamer van Jan Sickes, gehuwd met
naastligger ten westenJenneke Bauckes
naastligger ten noordenJasper Gerrits uurwerkmaker
verkoperJan Sickes, gehuwd met
verkoperJenneke Bauckes


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-156Franekereind 26huis
eigenaarJacob Asperen
huurwaarde84‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde16‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan8‑5‑1720
grondpacht aan Aucke Backer
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑05‑00 CG
aansl. grondp. voldaan23‑5‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-157Franekereind 24schuir
eigenaarJacob Asperen
huurwaarde08‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan8‑5‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-158Franekereind 24huis
eigenaarJasper Gerrits
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan5‑7‑1720
grondpacht aan Aucke Backer
grondpacht00‑14‑00 CG
aanslag grondpacht00‑03‑08 CG
aansl. grondp. voldaan23‑5‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-159Franekereind 24huis
eigenaarJan Pieters
gebruikerHendrick Jansen
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan26‑7‑1720
grondpacht aan Aucke Backer
grondpacht00‑15‑00 CG
aanslag grondpacht00‑03‑12 CG
aansl. grondp. voldaan23‑5‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-160Franekereind 24huis
eigenaarwed. Jan Sickes
gebruikerBroer Pieters
huurwaarde63‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan20‑7‑1720
grondpacht aanvroedsman Altena
grondpacht00‑08‑00 CG
aanslag grondpacht00‑02‑00 CG
grondpacht aandr. Acker
grondpacht01‑06‑00 CG
aanslag grondpacht00‑06‑08 CG
aansl. grondp. voldaan31‑7‑1720
opmerkingbelast met 8 st. aen de vroedsman altena en met 26 st. aen dr. acker
opmerking1720 den 31 july voor de grondpagt ontfang 0-8-8


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0111r van 27 apr 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 30west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJasper Gerrits


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-156Franekereind 26huis
eigenaar van 3/4Dirk Jansen
eigenaar van 1/4Jacob Asperen
gebruikerJacob Asperen
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑06‑08 CG
grondpacht aan Jacobus Groenewold
grondpacht aan Antje Groenewold
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑04‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-157Franekereind 24schuir
eigenaarJacob Asperen
gebruikerJacob Asperen
huurwaarde08‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑06‑08 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-158Franekereind 24huis
eigenaarJasper Gerrits
gebruikerJasper Gerrits
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑08 CG
grondpacht aan Jacobus Groenewold
grondpacht aan Antje Groenewold
grondpacht00‑14‑00 CG
aanslag grondpacht00‑02‑12 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-159Franekereind 24huis
eigenaarJan Pyters
gebruikerJan Pyters
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG
grondpacht aan Jacobus Groenewold
grondpacht aan Antje Groenewold
grondpacht00‑15‑00 CG
aanslag grondpacht00‑03‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-160Franekereind 24huis en brouwerij
eigenaarJan Sickes
gebruikerJan brouwer
huurwaarde63‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑10‑00 CG
grondpacht aanvroedsman Altena
grondpacht00‑08‑00 CG
aanslag grondpacht00‑01‑09 CG
grondpacht aandr. Acker erven
grondpacht01‑06‑00 CG
aanslag grondpacht00‑05‑03 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0236v van 6 feb 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 30west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJasper Gerrits


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0370v van 17 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Pieters
naastligger ten westenZoutstraat [staat: straat en sloot]


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0370v van 17 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Pieters
naastligger ten westenZoutstraat [staat: straat en sloot]


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0370v van 17 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 24Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]1400‑00‑00 CGbrouwerij genaamd het Klaverblad
koperHarmanus Portier koopmanhet Klaverblad
verpachter grondde stad Harlingen1‑13‑00 CG
huurderJan Hendriks
naastligger ten oostenJan Pieters
naastligger ten zuidenWeverstraat [staat: straat]
naastligger ten westenZoutstraat [staat: straat en sloot]
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperSicke Jansen meerderjarig jongman, gehuwd met
verkoperGeertje Gerbens


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0002r van 11 mrt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTrijntje Pieters


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0002r van 11 mrt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 28Franekereind ZZ [staat: Franekerpijpen]600‑00‑00 CGhuis
koperHermanus Portier, gehuwd metkoopman
koperFroukjen Claeses Braam
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Freddrik Jeppes 0‑14‑00 CG
naastligger ten oostende koper Harmanus Portier
naastligger ten zuidende koper Harmanus Portier
naastligger ten westenTrijntje Pieters
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperJasper Gerritshorlogemaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmanus Portier x Froukje Clases Braam koopt een huis omtrent de Franeker Pijpen. Ten O. en Z. de koper, ten W. Trijntje Pieters, ten N. de straat en diept. Grondpacht 14 st aan erven Feddrik Jeppes. Gekocht van horlogemaker Jasper Gerrits voor 600 cg.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0156r van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZoutsteeg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-156Franekereind 26soutkeet
eigenaarHarmanus Portier
gebruikerHarmanus Portier
huurwaarde192‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde32‑00‑00 CG
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑04‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-157Franekereind 24schuir
eigenaarHarmanus Portier
gebruikerHarmanus Portier
huurwaarde08‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑06‑10 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-158Franekereind 24huis
eigenaarHarmanus Portier
gebruikerTobias Cornelis
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑10 CG
grondpacht aan Jacob Groenewout
grondpacht aan Antie Groenewout
grondpacht00‑14‑00 CG
aanslag grondpacht00‑02‑12 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-159Franekereind 24huis
eigenaarSybe Pieters
gebruikerWynsen Clases
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑13‑06 CG
grondpacht aan Jacob Groenewout
grondpacht aan Antie Groenewout
grondpacht00‑15‑00 CG
aanslag grondpacht00‑03‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-160Franekereind 24huis en brouwerij
eigenaarHarmanus Portier
gebruikerHarmanus Portier (voor 49‑00‑00 CG)
gebruikerHendrik Jans (voor 14‑00‑00 CG)
huurwaarde63‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑10‑00 CG
grondpacht aanerven vroedsman Altena
grondpacht00‑08‑00 CG
aanslag grondpacht00‑01‑10 CG
grondpacht aandr. Acker
grondpacht01‑06‑00 CG
aanslag grondpacht00‑05‑02 CG


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0001va van 25 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Tomas


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0032r van 31 mei 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Tomas


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0133r van 20 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmanus Portier c.s.


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0133r van 20 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
Dit betreft een verkoop op redemptie. Bij een koop op redemptie, ofwel met recht van wederkoop, verwisselt een onroerend goed of land van eigenaar zoals dat bij een normale verkoop ook het geval is. Verschil is dat in de koopakte een termijn van meestal een aantal jaren wordt vastgelegd waarbinnnen de verkoper het verkochte mag terugkopen voor dezelfde koopsom plus eventuele bijkomende kosten. De koper bepaalt of en wanneer hij wil terugverkopen, aangezien hij volkomen eigenaar is van het verkochte. Na het verstrijken van de vastgelegde termijn is de koper vrij om te verkopen aan wie hij wil.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 28Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]240‑00‑00 GGhuis
koper door niaarHarmanus Portier, gehuwd metkoopman
koper door niaarFroukjen Clases Braam
verpachter grondJacobus Groenewolt 1‑00‑00 CG
geniaarde koperJoost Hendriks
naastligger ten oostenAlbert Jansen
naastligger ten zuidenHarmanus Portier c.s.
naastligger ten westenHarmanus Portier c.s.
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperGeertie Clases, weduwe van
verkoperwijlen Pytter Thomasmr. kuiper


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-158 Franekereind 24Wiltje Pieters, bestaande uit 2 personen03‑00‑00 cg02‑00‑00 cg
3-159 Franekereind 24Lijsbeth Remmerts, bestaande uit 3 personen06‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-156Franekereind 26zoutkeet
eigenaarHarmanus Portier
gebruikerHarmanus Portier
huurwaarde192‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde34‑18‑02 CG
grondpacht aan Jacob Groenewold
grondpacht aan Antie Groenewold
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑05‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-157Franekereind 24schuur
eigenaarHarm. Portier
gebruikerHarm. Portier
huurwaarde08‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑09‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-158Franekereind 24huis
eigenaarHarm. Portier
gebruikerWillem Pytters
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG
grondpacht aan Jacob Groenewold
grondpacht aan Antie Groenewold
grondpacht00‑14‑00 CG
aanslag grondpacht00‑03‑08 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-159Franekereind 24huis
eigenaarwed. Sybe Pieters
gebruikerLijsbeth Rommerts
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG
grondpacht aan Jacob Groenewold
grondpacht aan Antie Groenewold
grondpacht00‑15‑00 CG
aanslag grondpacht00‑03‑12 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-160Franekereind 24huis en brouwerij
eigenaarHarm. Portier
gebruikerHarm. Portier (voor 49‑00‑00 CG)
gebruikerHendrik Jans (voor 14‑00‑00 CG)
huurwaarde63‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde11‑09‑00 CG
grondpacht aanvroedsm. Altena erv.
grondpacht00‑08‑00 CG
aanslag grondpacht00‑02‑00 CG
grondpacht aandr. Acker
grondpacht01‑06‑00 CG
aanslag grondpacht00‑06‑08 CG


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0033r van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmanus Portier
naastligger ten westenHarmanus Portier


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0033r van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmanus Portier
naastligger ten westenHarmanus Portier


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0033r van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 26Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]152‑00‑00 GGhuis, vroeger brouwerij
koper door niaarHermanus Portier het Haantje
geniaarde koperUlbe Jans Menalda, gehuwd metoud mr. bakker
geniaarde koperAefke Gerbens
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostenHarmanus Portier
naastligger ten zuidenHarmanus Portier
naastligger ten westenHarmanus Portier
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperTrijntie Hendriks, weduwe van
verkoperwijlen Sybe Pieterstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmanus Portier, zoutzieder, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen oud mr. bakker Ulbe Jans Menalda x Aefke Gerbens, een huis omtrent de Franeker Pijpen, de voormalige brouwerij '`t Haentje'. Ten O., W. en Z. de koper, ten N. de straat. Grondpacht 15 st. Gekocht van Trijntje Hendriks wv timmerman Sybe Pieters, voor 152 gg.


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0196r van 20 feb 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmanus Portier c.u.


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0226r van 16 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmanus Portier


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0240v van 10 nov 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0087v van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-176, pag. 67Franekereind 24Claas Oosterbaan6‑10‑00 cgkeet en huis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-008Franekereind 26Hielke Hanekuik... keetknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-007, zoutkeet ''de Haan'', 1814. (GAH204); id. van wijk G-008, turfschuur, 1814. (GAH204); id. van wijk G-157, gebruiker is Ruth Wouters wed., 1814. (GAH204); bezit een ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-009Franekereind 24Jan Piers van Arum... met IJtje Hettes, kind: Pier Jans vA., geb 1794 HRL; BS ovl 1827; 1834 overlijdens; gebruiker van wijk G-009, keetknegt, alsmede Pier Jans van Arum; eigenaar is K. Overdijk c. s. van zoutkeet ''De Zoutberg'', 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-009Franekereind 24Klaas Rommerts Overdijk... wijk C-020; eigenaar en medegebruiker H. Gonggrijp wed., winkeliersche, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-009, zoutkeet ''De Zoutberg''; gebruiker Jan Piers van Arum, keetknegt, en Pier Jans van Arum, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-012Franekereind 24Nicolaas Hendriks Vulsma... en Christina Hendriks; BS geb 1811, huw 1821, huw 1832, huw 1836, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-012; eigenaar en gebruiker van wijk G-033, schoenmaker, 1814. (GAH204); N.V. eigenaar van perceel nr. 954 te ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-009Franekereind 24K Overdijk c.s. zoutkeet de zoutberg
G-009Franekereind 24K Overdijk c.s. Jan Piers van Arum keetknegt
G-009Franekereind 24K Overdijk c.s. Pier Jans van Arum
G-010Franekereind 24K Overdijk c.s. turfschuur
G-011Franekereind 24K Overdijk c.s. turfschuur
G-012Franekereind 24K Overdijk c.s. wagenhuis
G-008Franekereind 26H Hanekuik turfschuur
G-007Franekereind 28H Hanekuik zoutkeet de haan


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 865Franekereind 26Johannes Harkes PottingazoutbranderHarlingenzoutkeet (715 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 865Franekereind 28Johannes Harkes PottingazoutbranderHarlingenzoutkeet (715 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 865Franekereind 22Johannes Harkes PottingazoutbranderHarlingenzoutkeet (715 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 865Franekereind 24Johannes Harkes PottingazoutbranderHarlingenzoutkeet (715 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 865aFranekereind 28de Harlinger ZoutbrandersHarlingenpakhuis (25 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 865aFranekereind 22de Harlinger ZoutbrandersHarlingenpakhuis (25 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 865aFranekereind 24de Harlinger ZoutbrandersHarlingenpakhuis (25 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 865aFranekereind 26de Harlinger ZoutbrandersHarlingenpakhuis (25 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-009Franekereind 24Pieter Buisman... zv Taeke Folkerts B, en Saakje Minnes; BS huw 1820, huw 1826, huw 1837, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-009; oud 42 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, aanspreker, wijk G-022; VT1839; P.B. eigenaar van ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-007Franekereind 28Anna Fontein... DG, ovl wijk G-018, dv Freerk Dirks F en Eva van Dalsen; BS huw 1821, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-007; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-034; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-007Franekereind 28Simon Stinstra... en Aaltje Wybenga; BS huw 1821, huw 1825, huw 1838, huw 1839, huw 1840, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-007, reg attdv1826-93; oud 46 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, fabrikant, wijk C-034; VT1839; Ried, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-008Franekereind 26Dirk van Noordgeb 7 aug 1798 Leeuwarden, huwt met Neeltje Mantz, (gk), commies in 1858, Vst 10 mei 1858 uit Heerenveen, A 6 mei 1864 Workum, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk F-187, wijk G-008, bev.reg. HRL 1860-80


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-009Franekereind 24Elisabeth Kool... 22 jun 1860 Kiestrazijl, dv Balster W. K, en Trijntje Wessels Heerns; BS huw 1837, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-010Franekereind 24Harmanus Jacobus de Rooy... dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, huw 1839, ovl 1851, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk D-127, wijk G-010, 182, supp wijk G-474; 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-124; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-010Franekereind 24Sjoerd Hobma... H, en ... (Aukje Posthuma); BS ovl 1842, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-162, 174, wijk C-170, wijk G-010; oud 41 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk C-170; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-010Franekereind 24Sytske Hettes van der Veen... supp wijk B-214, supp wijk I-037 (schip); oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-200; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-011Franekereind 24Gerrit Jacobs van der Linde... I-037 (schip); oud 29 jaar, (vnm: Gerben), geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk A-200; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-339Franekereind 22Antonie Reins... Rooms Katholiek, zv Lammert R, en Catharina ...; BS ovl 1878; 1890 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk G-339, bev.reg. HRL ... (alles)


1866 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-339Franekereind 22Catharina Holtevers... huwt met Jan Kamp op 27 mei 1821 te HRL, huw.afk. 13 en 20 mei 1821, wonende te HRL, dienstmeid. ovl wijk G-339 RK, dv Hendrikus Harmens H, en Elisabeth Geerts; BS huw 1821, ovl 1837, ovl 1866, bev.reg. HaF-52, 54, ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3929Franekereinde G-008Tjitske Ages Tromp, wed. Oene Gorter Mollwoonhuis en school
Sectie A nr. 2427Franekereinde G-009Tjitske Ages Tromp, wed. Oene Gorter Mollwoonhuis en pakhuis
Sectie A nr. 2430Franekereinde G-010Harlinger Zoutbranderspakhuis en kantoor
Sectie A nr. 2699Franekereinde G-011Jan Freerk Fonteinpiksmelterij


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2699Franekereind 22 (G-011)Sybrand Fontein (Erfpachter, Gem. Harlingen eig.)pikfabriek
Sectie A nr. 2430Franekereind 24 (G-010)Zoutbranderspakhuis
Sectie A nr. 2427Franekereind 26 (G-009)Pieter D. de Ruiterwoonhuis en pakhuis
Sectie A nr. 3929Franekereind 28 (G-008)Vereeniging voor Chr. Scholenwoonhuis


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 26R. Vlietstra74Scheepsbevrachter en in Brandstoffen


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 26R. Vlietstra74Scheepsbevrachter en in brandstoffen


1922 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-5889
Firma Schaaf & Gebroeders Lodewijks


1922 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-5889
Franekereind 26Jappe Schaaf


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 26J. Schaaf220Motord. op Sneek


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 22G.C. Vosskoopman
Franekereind 26aJ. Schaafstoombootondernemer


1929 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-13950
Franekereind 28Pieter van der Werf


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 26J. Schaaf229Motord. Sneek


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 26J. Schaaf801Motord. Sneek


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindHerrema, Lodewijk & Hofstra, Fa. (V.B.A.)801
FranekereindJ. Schaaf801Motord. Sneek


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindStad Alkmaar787Autod. n. Alkmaar, Zaanstr., H'lem, A'dam, ag. en transp. ond. Pr. v. Oranje
FranekereindHerrema, Lodewijk & Hofstra, Fa. (V.B.A.)801


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindStad Alkmaar787Autod. n. Alkmaar, Zaanstr., H'lem, A'dam, ag. en transp. ond. Pr. v. Oranje
FranekereindHerrema, Lodewijk & Hofstra, Fa. (V.B.A.)801


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereindde Toekan, N.V. Chocolade-, Suikerwerk- en Dropind.225
FranekereindStad Alkmaar787Autod. n. Alkmaar, Zaanstr., H'lem, A'dam, ag. en transp. ond. Pr. v. Oranje
FranekereindHerrema & Lodewijk801Dagel. autodienst Harlingen-Franeker-Sneek v.v.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereindde Toekan, N.V. Chocolade-, Suikerwerk- en Dropind.225
FranekereindStad Alkmaar787Autod. n. Alkmaar, Zaanstr., H'lem, A'dam, ag. en transp. ond. Pr. v. Oranje
FranekereindHerrema & Lodewijk801Dagel. autodienst Harlingen-Franeker-Sneek v.v.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereindde Toekan, N.V. Chocolade-, Suikerwerk- en Dropind.225
FranekereindStad Alkmaar787Autod. n. Alkmaar, Zaanstr., H'lem, A'dam, ag. en transp. ond. Pr. v. Oranje
FranekereindHerrema & Lodewijk801Dagel. autodienst Harlingen-Franeker-Sneek v.v.


1988 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Franekereind 26Bouw ws. negentiende eeuw, mog. achttiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1988


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 24beeldbepalend pand6 van 10
Franekereind 26beeldbepalend pand6 van 10
Franekereind 28beeldbepalend pand8 van 10


onbekend - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 26, HarlingenFranekereind 26gebr. LodewijkSchaaf & Lodewijkvervoer per motor- en stoombootdienst
  terug