Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Scheffersplein 13
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerScheffersplein 13(niet bekend)(niet bekend)D-119D-083


Naastliggers vanScheffersplein 13
ten oostende Ooievaarsteeg
ten zuidenScheffersplein 15
ten westenhet Scheffersplein
ten noordenScheffersplein 11


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0208v van 17 apr 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheffersplein 13een_achtersteegje ZZ lopende van het Scheffersplein [staat: de Zoutsloot] in de Ooievaarsteeg [staat: lange steeg]15‑10‑00 CGkamer
koperCornelis Pieters, gehuwd met
koperTrijntie Bartels
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Waterlandse): kamer
naastligger ten zuidenTrijntje Jans
naastligger ten westenStiensma
naastligger ten noordensteegje lopende van het Scheffersplein [staat: de Zoutsloot] in de Ooievaarsteeg [staat: lange steeg]
verkoperTrijntie Jans ongehuwde dochter, dochter van
erflaterwijlen Jan Hansen, gehuwd met
erflaterwijlen Eelcke Jansen


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0374v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0360r van 1 mei 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0031v van 19 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-119Scheffersplein 13Johannes Tjebbes van der Meulen... (GAH204); eigenaar van wijk D-059; wagenmakerij van Rients van der Meulen, 1814 (GAH204); id. van wijk D-119, wagenhuis, 1814. (GAH204); J. vdM. en Grietje Rients, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-119Scheffersplein 13Johannes van der Meulen wagenhuis


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 101 van 20 jun 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-119Scheffersplein 13koopaktefl. 80wagenhuis D-119
 
verkoperJohannes van der Meulen
koperJacobus Hannema


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 781Scheffersplein 13Sjoerd Jacobus HannemazoutziederHarlingenpakhuis (20 m²)


1842 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 781Scheffersplein 13 Dina HerdinghHarlingeneen pakhuis gebouwd op een koud steed, bij het zoutpakhuis, om te dienen tot berging van zout


1842 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 781Scheffersplein 13wed Sjoerd HannemaHarlingeneen pakhuis gebouwd op een koud steed, bij het zoutpakhuis, om te dienen tot berging van zout


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 781Ooijevaarsteeg D-119Leendert Hannema en mede eig.zoutkeet


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 781Korte Zoutsloot D-083Leendert Hannemabergplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 785Scheffersplein 13 (D-083)fa. Sjoerd Hannemapakhuis
  terug