Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Anjelierstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAnjelierstraat 12(niet bekend)(niet bekend)A-191A-205


Naastliggers vanAnjelierstraat 12
ten oostenAnjelierstraat 14
ten zuidenAchterstraat 15
ten westenAnjelierstraat 10
ten noordende Anjelierstraat


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0117r van 11 sep 1740 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Willems


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0114r van 30 nov 1783 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMeile Faber


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0236v van 14 nov 1784 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEvert Huiberts


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-191Anjelierstraat 12Claas Rommerts Blaauw... kind: Rommert Klazes B., geb 1794 onder Almenum; BS huw 1820, ovl 1823; wed. C.B. gebruiker van wijk A-191, gealimenteert; eigenaar is Armekamer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-191Anjelierstraat 12 Armekamer Claas Blauw wedgealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 71Anjelierstraat 12Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis (18 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-191Anjelierstraat 12Sent Heins Tolsmageb 1806 HRL, ovl 1 dec 1845 HRL, ongehuwd, zv Hein T, en Grietje Postma; BS ovl 1845; oud 33 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk A-191; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-191KarremanstraatGrietje Tolsma69 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-191KarremanstraatSint Tolsma33 jWijnaldumm, protestant, ongehuwd
A-191KarremanstraatTrijntie Croes22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-191Anjelierstraat 12Trijntje Schotanus, overleden op 1 september 1846(Certificaat van onvermogen), 11 1/2 mnd (geboren 11/9/1845), overleden bij Bildtpoort A 191. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-191Anjelierstraat 12Klaas Schotanus, overleden op 25 december 1847(Certificaat van onvermogen), 5 jr (geboren 3/2/1843), overleden Anjelierstraat A 191. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-191Anjelierstraat 12Hendrik Addens... metselaar, zv Hermanus A., en Mientje Mesema; BS huw 1824, huw 1837, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk A-191; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk A-188; VT1839; Hein A. eigenaar van perceel ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-191Anjelierstraat 12Lolkje Douwes de Vries... dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1830, huw 1837, huw 1861, ovl 1875, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 wijk A-191; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-188; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-191Anjelierstraat 12Roelof Eles van Driesten... vD, en Akke Hardenberg; BS huw 1824, ovl 1825, huw 1844, huw 1861, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk A-191, 222, wijk D-131, 139, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 71Achterstraat A-191Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 71Anjelierstraat A-205Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 71Anjelierstraat 12 (A-205)Hendrikus Lichtendahl (Jr.)ijskelder
  terug